De kathedraal als themapark

Gecontroleerde afbraak van een kathedraal?

De Notre Dame op 15 april 2019 en WTC 1 en 2 op 11 september 2001. De media toonden die dag non stop de beelden van de inslag van de vliegtuigen maar veel minder de beelden van de regelmatige instorting van de torens met zijwaartse explosies. Gecontroleerde afbraak?

Op 11 september is WTC 7 een aantal uur na de inslag op de nabije torens op een regelmatige manier in zijn spoor ingestort. Het is nooit door een vliegtuig getroffen.

Nieuw project

Op 15 april 2019 brandde het dak en de spits van de Notre Dame. Acht eeuwen oude balken ontvlamden na een uurtje als houtjes op een barbecue. Enige weken daarvoor waren ze met een gel behandeld tegen parasieten. Was er in die gel nanothermiet aanwezig? Alleen zo kunnen eeuwenoude en quasi ondoordringbare balken in de kortste tijd ontvlammen. Het doet denken aan gecontroleerde afbraak.

Wanneer gebeurt dat? Wanneer een hoog gebouw plaats moet ruimen voor iets anders. “Gecontroleerd” omdat er dan de minste schade is voor de omgeving. Zo is de grond vlug weer “bouwrijp” voor een nieuw project, een nieuw gebouw met sterkere en meer ecologische materialen enz. We laten even in het midden of de brand een accident was of niet. Maar welk nieuw project komt er nu in de Notre Dame?

“Build back better”?

De “Build back better” is vermeden. Er worden oude materialen gebruikt. Er komt opnieuw een spits (zoals Viollet-Le-Duc die vanaf 1844 gebouwd had). Dus geen glazen dak met ecologische tuin zoals architecten gefantaseerd hadden. Een gepensioneerd generaal Georgelin staat in voor de totale inrichting van het Ile de la Cité waar de kathedraal staat. Het nabije leegstaande Hôpital Dieu moet tegen 2024 als een luxe shopping center zijn ingericht. Georgelin zou graag openen met het Te Deum op 16 april 2024. Dan is de stad klaar voor de Olympische Spelen.

De thematische toer op

Inrichting ruimte. Voorstellen uit de video van E.H. Gilles Drouin op youtube. Hij is directeur van het Hoger Instituut voor de Liturgie en de afgevaardigde van kardinaal Aupetit (die net afgetreden is) voor de inrichting. De kerkelijke voorstellen voor de binneninrichting moeten op 9 december aan de Franse culturele commissie worden voorgelegd.

De clou zit niet in de uiterlijke afwerking maar in het herdenken van de binnenruimte. Gilles Drouin stelt dat er voorheen al zo’n 12 miljoen bezoekers per jaar waren, de meesten niet-katholieken. hij wil de ‘flows’ (bijna in Corona-stijl) langs thematisch ingerichte kapellen loodsen. 14 kapellen die de Genesis aanbrengen, Abraham, de Exodus en de Profeten maar ook de vijf continenten. Afrika en Aziê zullen daarbij op de voorgrond treden terwijl Europa, Amerika en Oceanië achter in de abscis aan bod zullen komen maar discreet. Er zullen bijbelcitaten in niet-Europese talen voorzien zijn, bv. Chinees en Swahili. De toer eindigt dan in de kapel gewijd aan “de verzoende schepping”, het thema dat Bergoglio met zijn “Laudate Si” nauw aan het hart ligt. Daarvoor moeten wel altaren in de zijkapellen verdwijnen en komen er in het kerkschip licht gevende banken die makkelijk verplaatst kunnen worden om de flows te organiseren. We moeten naar de toekomst kijken, zegt Drouin, niet achteruit.

Wat met de traditie?

Is de traditie van geen tel meer? 800 jaar lang hebben ambachten, broederschappen, pelgrims… het hunne bijgedragen tot het unieke geheel van de Notre Dame. Zij verdwijnen uit beeld. Kun je je voorstellen dat de Turken in de Blauwe Moskee in Istanboel een thematische toer inrichten omwille van de niet-moslim bezoekers? De Russen in de heropgebouwde Verlosserskathedraal in Moskou? Het doet me denken aan die thematische toeren in voormalige kerken die je kon volgen in elk communistisch land: een museum van het atheïsme. Is er uiteindelijk nog een wezenlijk verschil tussen de groene humanitaire religie die katholieke modernisten zoals Drouin uitdragen en het atheïsme?

Een museum van het atheïsme in de vroegere USSR

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

9 commentaren op “De kathedraal als themapark

 1. Nog even toevoegen. De Franse officiële commissie heeft deze week zijn goedkeuring gegeven. Het modernistische project van E.H. Drouin om de binnenruimte van de Notre Dame te “herdenken” heeft het gehaald. Bereid u voor op bezinningsteksten en geanimeerde beelden die op de eeuwenoude muren geprojecteerd worden.

  1. Het laatste woord over de herinrichting is nog niet gezegd, beste Andries. Er zullen protesten komen zoals bij die wilde plannen voor een zwembad op het dak van de kathedraal. Ook zal er gewezen worden op de gedane beloftes door de FR anti-president, na onder druk te zijn gezet, dat de kathedraal (begin 12de eeuw) in zijn oorspronkelijke staat zal worden hersteld. Dus wat er gepresenteerd wordt aan buitenissigheden en “contemporaine” lariekoek, is vooralsnog bluf, en moeten we niet als zoete koek slikken.

   Vlak na de brand, de dag erna, citeerde de Figaro twee brandweer mannen, die beiden verklaarden dat het 800 jarige dak van eikenhouten reuze balken, enkel met “militaire” middelen aangestoken had kunnen worden.
   Eikenhout brand al moeizaam in de open haard, maar eeuwen oud, zwart geworden eikenhout, is als versteend, en is onmogelijk met een lucifer, een brandende peuk of door kortsluiting in een elektrische kabel, aan te steken.

   Na dat artikel in de Figaro, werd er niet meer over gespeculeerd, het was “radiostilte”, en er kwam zwijgplicht voor brandweer mannen en verdere betrokken werklieden.

   De anti-president en joodse vrijmetselaar Macron, zou men kunnen vergelijken met de Bush familie, vader en zoon.
   De “Twin Towers” ramp, met de raket inslag in het Pentagon, moest de “oorlog tegen terreur” rechtvaardigen, om de inval in Irak, op te kunnen starten door de Skull and Bones vrijmetselaar, anti-president Bush jr..

   Dit verraad paste in het kielzog van de “verrassingsaanval” op Pearl Harbour, december 1941, dat de VS in WO II oorlog moest brengen, olv. de joodse bankier, vrijmetselaar en anti-president Roosevelt. Hij pleegde zelfmoord, voorjaar 1945. Deze anti-president heeft er alles aan gedaan om via de joodse vrijmetselaar Churchill, bij zijn PM aantreden op 10 Mei 1940, WO II te starten. Dezelfde avond bombardeerde de RAF, een stad in midden West-Duitsland.

   Wij allen, beste lezers, moeten nergens versteld over staan. Dat geldt ook voor de “pandemie” leugens en tirannie. Wij worden sinds de bloeiende na-oorlogse jaren, geregeerd door .:. criminelen.
   Ongetwijfeld weten de anti-president M. en de FR geheime dienst, meer van de brand in de oudste kathedraal van Europa. De eerste Notre-Dame werd op de huidige plek gebouwd onder leiding van koning Clovis, eind 5de eeuw.

   1. Nabrander, lees de 4de regel van onderen :
    “………Wij worden sinds de bloeiende na-oorlogse jaren, opnieuw geregeerd door .:. criminelen.”

    1. Gisteren is bekend geworden, dat de joodse vrijmetselaar president Macron, snode plannen koestert ten aanzien van het interieur van de kathedraal, Notre Dame, jaarlijks bezocht door 12 miljoen toeristen uit de hele wereld.
     Daarvoor heeft hij een progressieve geestelijke ingehuurd.
     De binnen kant van de kathedraal is onbeschadigd gebleven, maar desalniettemin wil hij de meeste zij altaren laten verwijderen, teneinde plaats te maken voor een progressieve “contemporaine” aanpak. Video projecties op de muren, met verlichte, verplaatsbare banken, voor een thematische uitleg, met projecties op de muren, over de “culturele rijkdom” en religieuze diversiteit in de wereld.
     Want de vele heidenen onder de miljoenen bezoekers moeten zich zelf “herkennen” in deze monumentale, katholieke kathedraal. Anders zouden de toeristen zich “niet thuis voelen”. Hetzelfde argument dat men gebruikt om het Kerstfeest af te schaffen, voor de islamieten invasies, en de Kerst stol is omgedoopt in “feest stol”.

     Maar tegen de aanslag op één van de belangrijkste monumenten van het Christelijke Europa, verzet zich de succesvolle, nieuwbakken presidentskandidaat Eric Zemmour. In het weekblad “Le point” heeft hij een open brief geschreven, tegen de voorgenomen, destructie “restauratie” van de anti-president M.
     De katholieke webstek, “Le Salon Beige”, publiceert zijn tekst.

     We zien dezelfde propaganda leugens van de EU regeringen. Heidense culturen en de islam, moeten in eigen huis te accepteren zijn, om onze Europese cultuur te “verrijken”, met exotische inboorlingen. Een eufemisme, realistischer is, te vernietigen.

     Het zegel van de eeuwige, joods maçonnieke vijanden van het Christendom, ontbreekt nergens. Zo ronselt, betaalt en vervoert, de joodse vrijmetselaar president van de Oekraïne, Loekichenko, honderden “vluchtelingen” uit het Midden-Oosten, om hen per vliegtuig naar Kiev te halen, en om hen de grens met Polen, illegaal te laten forceren. Hij wil een nieuwe immigratie stroom op gang brengen.

     7 jaar terug, in 2015, pleegde de joodse vrijmetselaar Merkel, toen nog Bundeskanzler, hetzelfde hoogverraad. Toen riep zij een miljoen inboorlingen op, van overal vandaan, Duitsland binnen te komen, om het land te “verrijken”.

     1. Ondanks het verzet van vele prominenten uit de kunstwereld en de bijbehorende media, gaat de “contemporaine” modernisatie van het interieur door. De door de joodse schurk en vrijmetselaar Macron, benoemde commissie van toezicht op de restauratie geeft geen krimp. De verdediging zal dus van de gelovigen moeten komen. Van de kerkelijke hiërarchie, is net als in NL en BE, niks te verwachten. Het positieve punt is dat Macron komende maand April de verkiezingen hopelijk zal verliezen. De belangrijkste tegenkandidaten Zemmour en Le Pen staan hoog in de peilingen, en zullen naar alle waarschijnlijkheid hem verjagen uit het Elysée. Maar we moeten niet vergeten dat dit soort aanslagen op het katholieke hart van Parijs, ook na de revolutie (1789) van vrijmetselaars en joods geld, is gebeurd. De bekende schrijver Victor Hugo (+ 1885) beklaagt zich ook, over verschillende pogingen tot spottende mismaking, in zijn tijd, tegen de godsdienst en tegen het symbool van het katholieke, eeuwige Frankrijk.

      1. Zemmour is natuurlijk een prachtige kandidaat voor de Katholieken. Getrouwd +60 jaar en een 28jarige vrouw onlangs zwanger gemaakt. Dat zijn de kandidaten die we moeten steunen.

 2. De taal ten dienste van vervolging van ‘gevaarlijke’ minderheden wordt nu gesproken op de hoogste politieke niveau’s waarmee de vervolging nu effectief begonnen is. Vanaf nu zijn rechtvaardigheid en vooral Traditioneel Katholicisme ‘gevaarlijk’.

  Leve de voortdurend zichzelf heruitvindende fundamentloze ideologie van het ‘democratische’ socialisme ??? NEEN !
  Leve de Waarheid van God, leve de Traditie van de Waarheid van God’s Woord !

 3. Ja, @Juuls, spijtig genoeg is dat de persoonlijke situatie van de president kandidaat Zemmour, Soms gebruikt Onze Lieve Heer exotische vogels, om de wanboel te klaren. Dat deed hij ook met Jeanne d’Arc, (+1431) de mens geworden “engel”, die pas in 1920, heilig is verklaard. Zij was veroordeeld tot de brandstapel, mmv. een bisschop, Mgr. Cauchon (lees, cochon = varken). Trump is het jongste voorbeeld van herstel van het fundament van een grote natie, ook al zal hij dit niet volledig doorgronden, door gebrek aan historische kennis.

  Jeanne ’s inzet ging om herstel van de monarchie, de Franse koning als “luitenant van God” op aarde. Alle 40 Franse koningen handelden vanuit dit principe, en maakten FR daarmee de dominante militaire, politieke en culturele macht van Europa, zoals het was onder keizer Charlemagne, Karel de Grote (+814).
  Zoveel eeuwen later, kunnen we zelfs zeggen, zonder herstel van de FR wortels, is Europa gedoemd te verworden tot een “detail” uit de geschiedenis.

  Van de Allemanen is niets te verwachten. Het land blijft een stuurloze, cultureel onsamenhangende wanboel door het protestantisme dat het land 50/50% verdeeld heeft, en net zo onbestuurbaar gemaakt als NL.
  Dld. is sinds 1,5 eeuw verenigd, door toedoen van de vrijmetselarij, rond Bismarck (+1898).
  Het land zal altijd een probleem blijven, enkel een FR tegenwicht kan de onbalans in toom houden.

  Maar Zemmour, een moedige, joodse berber Algerijn van oorsprong, ongevoelig voor het glazen huis van allerlei taboes die hij doorbreekt, heeft zijn professionele leven gewijd aan het herstel van het eeuwige Frankrijk. Hij is eerst Fransman en dan pas joods. Dus omgekeerd van wijlen de laffe, niets zeggende, Vat. 2 modernist, kard. Lustiger : “ik ben eerst joods en daarna Fransman en kardinaal”.

  Ik heb Zemmour’s laatste boek gelezen, een verslag over 15 jr. kennis van, en contact met de Parijse politieke elites, inclusief één van de grootste schurken, oud president Giscard d’Estaing (+2020). Met deze arrogante hoogvlieger begon het hoog-verraad, van alle FR presidenten sindsdien. Zij waren allen in lijn met de doelstellingen van de FR revolutie, de vernietiging van de Kerk van altijd en de Christelijke beschaving. Dit betekent, de vernietiging van het hart van Frankrijk, de katholieke Monarch, die zijn gezag ontleend aan God, in balans met en gesteund door de Kerk van altijd.

  In wezen, is Zemmour de contra revolutionair die een eind wil maken aan de al twee eeuwen durende Franse revolutie. Dit gaat ons allen aan. Hij is de contra revolutionair bij uitstek, en zijn historische kennis is fenomenaal. Hij verdedigt de katholieke grondslag van het eeuwige Frankrijk, dat hij weer tot leven wil maken, zonder welke FR ten onder zal gaan. We zien dat gebeuren. Alle Europese naties dreigen te verdwijnen in het communisme van de Brusselse maçonnieke molen, EU.
  Zemmour zegt dan ook, het is “ver over twaalven.”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht