Woke richtlijnen van Europese Commissie opgeschort!

Nog maar pas enkele dagen geleden heeft de Europese Commissie een intern document aangenomen dat tot doel heeft het taalgebruik van de Europese ambtenaren aan te passen aan de dogma’s van de woke bijbel, zoals “intersectionaliteit”, systemisch racisme”, “onbewuste vooringenomenheid”. Misschien weet u het niet, maar deze begrippen worden openlijk onderschreven en ondersteund door de Commissie van Mevrouw Ursula von der Leyen, in die mate zelfs dat zij bewust verward worden met de “Europese waarden” ,wat daar ook onder verstaan wordt( recht op vrije abortus, sublimeren van homoseksualiteit, transgenders,enz…)…De “Europese waarden” zijn immers een alibi geworden om de schadelijke woke-ideologie op te leggen.

Het document in kwestie kreeg als sobere titel: “Inclusieve communicatierichtlijnen van de Europese Commissie”. Wat verbergt dit woke taalgebruik? Het is gewoon een handboek nieuwe stijl waaraan alle Eurocraten zich zullen moeten houden in hun communicatie naar de buitenwereld toe en ook in hun omgang met collega’s!

Enkele voorbeelden:

Wil een Europese ambtenaar een conferentie organiseren? Natuurlijk kan dat, op voorwaarde dat elke sessie representatief is voor de “diversiteit” van de samenleving op etnisch en seksueel vlak. Willen zij spreken over de familie? Waarom niet, maar dan moeten zij er wel voor zorgen dat er homo-oudergezinnen en “andere soorten families” vertegenwoordigd zijn. En vooral, een absoluut verbod om een moeder te tonen, die haar kleine meisje helpt met haar huiswerk, omdat dergelijk beeld “schadelijke vooroordelen” in stand houdt. Het is integendeel sterk aangeraden om een afbeelding te tonen van twee zwarte lesbiennes, liefst op de achtergrond van een trendy regenboogvlag, waarin de trans-kleuren verweven zijn, zoals de intersectionaliteit het vereist.

Het handboek voert een verplichte regel in: nooit een tussenkomst beginnen met het achterlijke “Dames en Heren”, een woordgebruik dat beledigend is en verdeeldheid zaait…Ook niet “beste burgers”, want dat sluit staatlozen en illegalen uit! Misschien dan “Beste mensen”, als dit maar niemand beledigt…

Het toppunt van discriminatie voor de Europese  ambtenaar is het gebruik van de term “Kerstmis”. Door deze term te gebruiken suggereert hij immers dat iedereen rondom hem christen is . Daarom moet deze afschuwelijke verwijzing naar dit symbool van westerse arrogantie vervangen worden door het meer fatsoenlijke ” vakantie”. Over het woord “ramadan” wordt in het handboek niet gerept…Voor het ogenblik is het handboek alleen in het Engels beschikbaar.

Er wordt ook aangeraden om geen das meer te dragen. Deze zou immers een symbool zijn ” van de dominantie van de westerse blanke  man” …de waanzin ten top!

Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden, die in dit gedrocht voorkomen. Het is realiteit! Sommigen zullen er om lachen, maar het is bittere ernst. Deze richtlijnen zijn in werkelijkheid uiterst gevaarlijk, omdat zij totalitaire trekjes vertonen. De taal is een uiting van een politieke en maatschappelijke visie en deze gids is slechts een bevestiging van de ideologische scheefgroei van een Europese instelling die geacht wordt op te komen voor het ” algemeen welzijn” .

Laten wij er dus niet te veel om lachen . Deze richtlijnen zijn voortekenen van een ideologische oorlog, waar wij ons moeten voor wapenen.

Intussen zijn de richtlijnen ingetrokken. Het protest vanuit verschillende landen( Polen, Hongarije, Griekenland ea.was te hevig geworden. Zelfs het Vaticaan vond het ongepast! Het handboek verdwijnt niet, maar zal “herschreven” worden…

Wat kunnen wij doen?

Op dit ogenblik organiseert de Commissie een grote rondvraag over “de toekomst van Europa”,  waaraan alle Europese burgers kunnen deelnemen. Waarom niet reageren en de eis stellen dat in Europa iedereen het recht moet hebben luidop “dames en heren” en ” Kerstmis” te zeggen. In één minuuut bent u ingeschreven en kan u dit ondersteunen.

U kan ook rechtstreeks een mail sturen naar de voorzitster van de Commissie, Ursula von der Leyen(ec**************@ec.eu), om haar eenvoudigweg een Zalig Kerstfeest toe te wensen…Zolang het door de Brusselse instantie nog niet verboden is…!

En om af te sluiten…waarom niet als fiere Europese man voortaan allen een modieuze das dragen?. Tenslotte is dit mooi en elegant en het is de perfecte uiting van onze vestimentaire cultuur en identiteit. Het kan tevens een symbolisch protest zijn tegen een Europa, dat elke band met ons verleden wil doorknippen en ons wil herleiden tot volgzame  nummers.

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Woke richtlijnen van Europese Commissie opgeschort!

  1. Denk dat de club van Von der Leyen zich beter bezig zou houden met ernstiger zaken.
    Europa is een grote puinhoop!!!

    1. Ik heb intussen mevrouw Ursula von der Leyen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2022 toegewenst.
      Wie volgt?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht