Brusselse Dominicanen steunen satanistisch optreden

In Brussel is er een mobilisatie van bewuste gelovigen om een godslasterlijk concert van een Zweedse “artieste”, Anna von Hausswolff,  in de kerk van de Dominicanen, gelegen aan de Plantentuin, te verhinderen. Het concert is voorzien morgen 13 december.

Deze  Hausswolff( op zichzelf reeds een zeer aparte naam) leunt dicht aan bij de Gotische strekking, een beweging die antichristelijke accenten legt en aanleunt bij een soort paganisme, dat door sommigen gelinkt wordt met het neonazisme. Het is moeilijk met zekerheid te zeggen of ze satanist is, maar er zijn wel ernstige twijfels. Zo verkondigt zij dat zij de liefde bedreven heeft met de duivel…en vertolkt dit in het soort muziek dat zij brengt. En het is slechts één van haar uitspraken!

In de Franse stad Nantes hebben meer dan tweehonderd gelovigen tot tweemaal toe verhinderd dat het concert plaatsvond, ondanks de laffe houding van de plaatselijke bisschop en zijn medewerkers. Het concert zou eerst doorgaan in de St Clemens kerk… de parochianen van die kerk stelden echter hun veto en het optreden werd afgeblazen. Het concert werd door het bisdom dan maar verschoven naar een andere kerk, Notre-Dame de Bon Port, maar daar waren er nog meer gelovigen, die de toegang tot de kerk verhinderden. Onder het zingen van het Ave Maria vormden zij een menselijke keten, die niemand kon doorbreken, ook de opgetrommelde extreem-linkse groepen niet, gesteund door de communistische schepen van cultuur, die ” dood aan de priesters” schreeuwden. Men ziet duidelijk aan welke kant de plaatselijke Kerk van Nantes staat…

De Zweedse “kunstenares” is noodgedwongen moeten afdruipen. In de Saint-Eustache kerk van Parijs was er ook een optreden voorzien…ook daar massaal protest…met annulatie van het concert tot gevolg.

Wat in Frankrijk kan, moet ook in België kunnen! Of zijn er in dit land geen moedige katholieken meer die hun geloof durven verdedigen, ook tegen verraders binnen hun eigen Kerk?

Canon 1210 stelt het heel duidelijk:

“Alleen wat aanbidding, vroomheid of religie bevordert  zal  tot een gewijde plaats worden toegelaten en alles wat niet geschikt is voor het heilige karakter van de plaats zal worden verboden. De Ordinarius kan echter in uitzonderlijke gevallen een ander gebruik toestaan, op voorwaarde dat het niet in strijd is met de heiligheid van de plaats”. 

Het is hemeltergend dat het de Brusselse Dominicanen zijn, die het blasfemisch optreden willen laten doorgaan. Een zekere Mark Butaye is er de verantwoordelijke. Ik heb een priester Butaye gekend, die nog een vorming gevolgd heeft bij de charismatische pastoor Herroelen en die later in Bauraing als rector van het bedevaartsoord werd aangesteld. Een degelijk en gelovig priester. Dus zeker niet te verwarren met deze Mark Butaye… Dit schandalige voorval is eens temeer een bewijs van de apostasie van de Belgische, en vooral dan de Vlaamse katholieke Kerk.

Wie zijn protest wil laten horen, kan dit doen door een mail te sturen naar m.******@do*********.be

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

73 commentaren op “Brusselse Dominicanen steunen satanistisch optreden

 1. Op de clerici die de intrede van die hoer van de satan laten geschieden rust een zware schuld, en indien zij in onboetvaardigheid sterven zullen zijn neerdalen in de schaduw van Sheol waar de boosdoeners onophoudelijk gepijnigd worden.

  Ik herinner er nog eens aan dat veel priesters gewilliger zijn om kerken ter beschikking te stellen voor walgelijke degeneraten dan voor de Mis van Sint Petrus. Degenen die de infiltratie in de Kerk blijven ontkennen verblinden zichzelf.

  1. Het gaat hier, ook weer, over psychologische oorlogvoering. De judeo-maçonnieke krachten willen historisch katholieke volkeren vernederen door kerken te profaneren; dat vernederen was ook hun bedoeling achter de verbranding en de geplande heropbouw van de kathedraal te Parijs tot “pretpark” voor cultuurmarxisten.

   Schande dat een dochter van het nobel Nordisch ras zich leent voor het uitvoeren van de kotslelijke perversiteiten van de Jid achter de schermen.

 2. De vroegere rector van Beauraing naarwaar u verwijst, die inderdaad vorming bij Pastoor Herroelen heeft genoten, heet Chris Butaye. Ik ken hem persoonlijk. Hij is nu pastoor in Ternat.Het is een zeer goed priester, die zo’n concert nooit zou toelaten.
  Een aanpassing van uw tekst waarbij de verwijzingen naar zijn persoon worden weggelaten, is wenselijk. Alvast bedankt!

  1. Goed gezegd Els ! IK ken Priester Chris en zijn ouders ook persoonlijk ingoede mensen .
   Het zou inderdaad wenselijk zijn om niet naar hem te verwijzen.

  2. Ja&é ik ken ook priester Chris Butaye als een heel goede priester voor zijn parochianen en begrijp niet dat er iemand hem hiermee wil verbinden.
   Ben helemaal akkoord met een aanpassing van de tekst en hem hier niet mee te bela&sten zonder reden.
   Bedankt voor de goede wil.

 3. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan, lees ik op jullie ‘regels voor reacties’ . Het spijt me, maar jullie doen niet anders! De duivel waar de Zweedse kunstenares zogenaamd de liefde mee bedreven heeft, slaat op haar drugsverleden, waar ze nu gelukkig verlost van blijkt te zijn.

 4. En wat precies is er blasfemisch aan? Die uitspraak over de duivel zou gaan over het gebruik van drugs en helemaal niet om omgang met de duivel als iets positiefs voor te stellen. Lees ook dit https://www.bruzz.be/culture/music-nightlife/concert-van-satanische-anna-von-hausswolff-gaat-door-ondanks-bedreigingen Citaat: “Eén ouder nummer in het bijzonder wakkert het protest aan: ‘Pills’. Daarin zingt ze ‘I made love with the devil’, volgens de artieste een metafoor voor haar verslaving aan harddrugs en een afdaling in de figuurlijke hel. Maar fundamentalistische katholieken zien dit als satanisch, iets wat ze trouwens volledig ontkent. Meer zelfs, het nummer komt niet aan bod in Brussel. Net zoals het niet in bod ging komen in Nantes, want ze stelt haar nieuwe album voor, dat volledig instrumenteel is en dus op een kerkorgel wordt gespeeld.”

  1. U geeft er een draai aan, beste Dirk Baeten, U interpreteert zelf, U maakt er wat van, ter acceptatie. Maar die goede Franse parochianen stinken er niet in. Bravo, voor hun moed en vastberadenheid. Die heeft U kennelijk niet, noch de hemelse gave van onderscheid.
   De duivelse tekst staat er wel degelijk. U doet alsof.

   Hoe kunt U het in uw hoofd halen, dat te excuseren. Daarmee maakt U zichzelf medeplichtig aan het duivels werk van een drugs verslaafde, of ex-drugs-verslaafde zangeres.

   Over dat pop milieu maakt toch geen weldenkend mens zich nog de minste illusies ?
   De Beatles indertijd, begonnen er mee, die hadden het over de “Yellow Submarine” ! Dat bleek achteraf ook een verborgen satanische betekenis te hebben. Ze werkten met heimelijke codes. Toen waren we nog naïef, maar nu weten we dat die hele popindustrie duivels werk is, om de jeugd te perverteren. De joodse Walt Disney was degene die de pop en entertainment scène als een uitgelezen kans beschouwde om de jeugd van jongs af aan te verleiden, weg van de Natuurlijke Orde. Dat startte al voor WO II !!

   1. “volgens de artieste een metafoor voor haar verslaving aan harddrugs en een afdaling in de figuurlijke hel.” Dat zeg ik niet. Dat zegt zij. Ik geef dus nergens een draai aan. Ik probeer te begrijpen wat zij daarmee bedoeld heeft. Maar hier blijkbaar veroordeelt men graag mensen op basis van een zin, zonder de context te willen begrijpen. Iemand zo snel veroordelen is onchristelijk.
    Je kan ook eens de teksten van de andere liedjes van hetzelfde album lezen https://genius.com/Anna-von-hausswolff-i-am-leaving-lyrics . Ik kan daar zo direct niets in ontdekken dat duidelijk kwaadaardig is.
    Blijkbaar gebruikt zij veel orgel in haar composities en ik vermoed dat dit een reden is dat ze in kerken mag spelen.
    Als de beschuldiging tegen haar louter gebaseerd is op dat ene zinnetje, dat dus volgens de context heel goed kan geïnterpreteerd worden zonder dat het satanisme is, dan is het heel dom en hysterisch om daartegen te protesteren.
    Het is ook veel te simplistisch om alle popmuziek als kwaadaardig voor te stellen. Binnen de popmuziek zijn er veel verschillende vormen. De teksten kunnen ook heel verschillend zijn. Popmuziek is niet per definitie kwaadaardig. Het gaat erom wat je ermee doet.

  2. Dirk, voor mijn bekering heb ik zo’n 30 jaar in het zware “metal” milieu gezeten.
   Ik weet hoe dat wereldje denkt en in mekaar zit. Ik heb de zangeres ook nagetrokken. Iemand die constant speelt met tegen doom-metal aanleunende klanken (ook al worden die gespeeld op een Kerkorgel, ook experiment is het alternatieve muziekwereldje niet vreemd…) heeft niks te zoeken in een Kerk. Hebt U de foto’s gezien van haar “live” performances in Kerken? Heel de Kerk badend in vuurrood licht, alsof je je in de hel waant i.p.v. in een Kerk? Hebt U haar platenhoezen al eens bekeken?

   Alles aan haar ademt duisternis, een donkere esoterie en een geflirt met de duivel uit. Als U hiervoor blind wil zijn, doe gerust verder. Maar val er Katholieken niet mee lastig die van het huis van ‘De Vader’ geen duivels hol willen maken.

   Twee opmerkingen nog:

   -Misschien moet mevrouw dit eens proberen in een moskee??…
   -Iemand die zelf de leer van de Kerk niet onderschrijft, moet ook geen goedkeuring verwachten van diezelfde Katholieke Kerk om zijn Goddeloze muziekjes te komen brengen…

   Ik ben iemand die zelf wel van een aardige dreun houd, dus ik ben zelf absoluut niet vies van een zwaar deuntje met een donker randje. Maar blijf hiermee alstublief uit een Kerk. Als U dat niet snapt dan zegt dat veel meer over uzelf dan over de Katholieken die hierop reageren…

   1. Ik denk dat dit de muziek is die ze wil spelen nu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxn5hjlFRr9unZhQT5es_9br8ihVbnI5C . Louter instrumentale muziek. Mijn vraag is dan: als dat ene zinnetje over de duivel er niet zou geweest zijn, zou men dan ook zo protesteren? Ik kan goed begrijpen dat mensen vinden dat haar muziek niet past in een kerk. Ik hou er zelf ook niet van en ik vind dat veel liedjes die men op begrafenissen speelt ook niet passen in een kerk. Maar beschuldigingen van godslastering vind ik overdreven in deze zaak. Waar zijn de antichristelijke elementen in haar teksten?
    Dit artikel stelt “Zo verkondigt zij dat zij de liefde bedreven heeft met de duivel…” om op die manier te insinueren dat zij satanisch geïnspireerd is, maar dit zonder de context van drugs te vermelden waarover zij zegt dat leven met drugs als leven in de hel is (wat in die zin dus een goede boodschap heeft!).
    En ja, ik vind de cover van dat album ook nogal sinister. Maar daarmee beweer ik nog niet dat ik ook weet wat zij daarmee bedoelt. Ik zou toch willen vragen aan mensen van niet zo snel iemand te veroordelen.
    Als je wil actie voeren hiertegen, voer dan ook actie tegen het gebruik van popliedjes tijdens begrafenissen.

    1. @ Dirk… Ik citeer U: “En ja, ik vind de cover van dat album ook nogal sinister. Maar daarmee beweer ik nog niet dat ik ook weet wat zij daarmee bedoelt.”

     Zoals ik al zei, ik heb 30 jaar in dat duistere Doom – Gothic – Dark Ambiënt – Drone – Darkwave, etc… wereldje gezeten. Ik weet verdomd goed wat zij hiermee bedoelt.

     Het soort hoezen die ik och… ZO kan categoriseren en waarbij ik uit de losse pols tientallen andere bands kan opnoemen die in dat zelfde donkere putje zitten te vissen. Zowel muzikaal als visueel. Donker. Duister. Creepy…

     Zoals ik al zei, een constant aanschurken en flirten tegen en met de duisternis en alles wat met die duisternis verband houdt. Al lang geen melancholie meer die opgeroepen wordt met deze klanken. . Maar pure wanhoop, En jawel, Dirk, de scheidingslijn met satanisme is dan flinterdun. Ach, moest ge gezien hebben wat ik allemaal gezien en gehoord heb op die 30 jaar… Ge zou wel anders piepen. Ge kunt uzelf naïef houden en denken dat het allemaal onschuldig is. Vergeet het maar.

     Deze Katholieken hebben OVERSCHOT van gelijk. Hou deze duistere muziek, die nergens, maar dan ook NERGENS een raakvlak heeft met enig aspect van het Christendom uit onze Kerken.

     PS: Esoterie is allesbehalve Katholiek, dat zou U moeten weten. En dan heb je ook nog eens een soort ‘donkere’ esoterie… Dit soort uber-donkere esoterie waar men constant naar verwijst in muziek én platenhoezen (en wat ook deze zangeres doet) is niet minder dan het oproepen van demonen uit een put waar je liever geen kijkje in neemt. Neem het aan van iemand die weet waarover hij spreekt.

     1. Om uw naïviteit helemaal te doorprikken, beste Dirk, bekijkt U deze foto even van haar…

      https://fuckyeahannavonhausswolff.tumblr.com/post/133083374076/the-miraculous-is-finally-being-released-and-we

      Kijkt U even goed naar het shirt dat ze draagt… Eéntje van BURZUM…
      Zoals ik al zei, ik ken het wereldje…

      Burzum was een prominente satanische blackmetalband die in 1991 werd opgericht door Varg Vikernes (onder zijn pseudoniem Count Grishnackh). Vikernes heeft in Noorwegen een straf uitgezeten voor de moord op Euronymous, nota bene een mede-bandlid van datzelfde Burzum. (Hij heeft nadien diens hart opgepeuzeld…) Tevens is diezelfde Varg Vikernes ook nog es veroordeeld voor het in de fik steken van een aantal Kerken in Noorwegen …

      Bent U nog steeds overtuigd van haar naïeve onschuld???
      Zoals ik al zei. Deze dame weet verdomd goed waar ze mee bezig is. Veel beter dan de Dominicanen blijkbaar…

      Tijd om wakker te worden Dirk.

      1. Die Varg Vikernes zit nu polytheïstisch heidendom te verspreiden op Twitter.

       Het hele genre van “muziek” waarover het hier gaat is doordrongen van het satanische; Dirk Baeten weet niet waarover hij schrijft. Die “goth”- en “black metal”-wereld is geboren uit de activiteit van initiatorische sekten zoals de OTO; waar denkt men dat het duivelhoorns-handgebaar vandaan komt dat voortdurend gebruikt werd in dat milieu?

       De reactie van Dirk Baeten doet mij denken aan een katholieke school waar ik naartoe ging in mijn tienerjaren. Ze waren daar tijdens de middagpauze op de buitenplaats anarchistische “muziek” aan het spelen met een “moshpit” erbij. De bestuurders van de school leken niet door te hebben waarover het ging en lieten het gebeuren. Die Von Hausswolff is volgens de Wikipedia-pagina over haar in 1986 geboren en is dus slechts enkele jaren ouder dan ik; ze is dus een product van die tijd waarover ik het heb en maakt deel uit van een generatie van mensen die reeds in de kindertijd geruïneerd werden door de decadentie van het Westen.

      2. Ik beoordeel mensen alleen op basis van hun eigen uitspraken. Een T-shirt dragen van een band wil nog niet zeggen dat je alles goedkeurt wat die mensen doen. Als zij even antichristelijk is als Burzum, dan moet je dat ook kunnen aantonen via haar eigen uitspraken en teksten.
       Ik heb een interview met haar gelezen hier: https://theartsdesk.com/new-music/anna-von-hausswolff-forget-about-space-and-time-its-eternal-and-mysterious-interview . Daarin zegt ze dat spiritueel gezien ze aansluit bij het shamanisme. “I am interested in spirituality and the origins of spirituality. And if we are to speak about some kind of religious or spiritual exercise, shamanism is probably the closest I can come to, where it feels that there is a pure idea of God – if the word God is used.”
       Ik heb van haar echter nog nergens gelezen dat ze echt antichristelijk is.
       Als je vindt dat in kerkgebouwen alleen christelijk geïnspireerde muziek mag gespeeld worden, dan snap ik dat en zelf zou ik dat ook het liefst zo hebben. En dan moet je die lijn ook consequent doortrekken naar alle muziek in kerkgebouwen. In dit geval gaat het over instrumentale muziek op orgel, waar de boodschap dus ook al wat vager is. En zolang je niet kan bewijzen dat zij daar antichristelijke bedoelingen mee heeft, dan denk ik dat je zoiets moeilijk kan verbieden.
       In ieder geval moet je de argumentatie veel beter onderbouwen dan wat in dit artikel gebeurd is. Er staat op heel deze bladzijde maar één enkele uitspraak van haar, uit de context gehaald, om haar te veroordelen. Voor de rest gaat het alleen maar over het genre waar haar muziek bij aansluit. Daardoor maken katholieken zich alleen maar belachelijk en is het enige effect dat Anna Von Hasselhoff meer bekendheid heeft gekregen in de media.

       1. Dus zolang het niet expliciet anti-christelijk is, moet het allemaal maar kunnen? Wat een vreemde redenering. Een kerkgebouw is geen cultuurtempel. Wie christelijk geïnspireerde muziek niet van profane klanken kan onderscheiden, kan de deuren van de gewijde ruime inderdaad beter gesloten houden.

        Je hoeft geen muziekkenner te zijn om te beseffen dat de spiritistische vrijerij en esoterische ondertoon van deze ‘organiste’ met Christus totaal niets van doen heeft (en dat is nog eufemistisch uitgedrukt).

        1. Ik heb gezegd dat ik zelf ook het liefst zou hebben dat er alleen christelijke muziek gespeeld zou worden in kerkgebouwen. En dat ik mij al regelmatig in het verleden gestoord heb aan bepaalde muziek tijdens begrafenissen.
         Wat mij stoort aan heel deze discussie is dat iemand als satanisch en antichristelijk wordt bestempeld, zonder dit te funderen op basis van haar eigen uitspraken en teksten. Er is slechts één citaat van haar aangehaald en dat buiten de context.
         Ik ben ertegen dat haar muziek gespeeld wordt in een kerk die nog voor de eredienst gebruikt wordt en dus nog niet ontwijd is, en dit omdat het geen christelijke muziek is en de stijl somber en soms angstaanjagend is, waarbij er ook argumenten zijn om te stellen dat er een verband is met iets occult.
         Maar om te stellen dat het werkelijk blasfemisch is, satanisch, antichristelijk, daarvoor moet je een degelijke uiteenzetting kunnen doen op basis van haar eigen uitspraken, teksten en symbolen.
         Daarom dat ik zeg dat het enige effect van dit protest uiteindelijk zal zijn, dat ze meer bekendheid heeft verworven, omdat de argumentatie niet voldoende gebaseerd is op haar eigen uitspraken.

         1. Dirk Baeten,

          Nogmaals, u weet niet waarover u schrijft; het genre van “muziek” waar die vrouw zich op baseert is per definitie occultistisch en satanisch. Het betreft een strekking die zwarte wanhoop en de verharding in het kwaad van eeuwig verdoemden in de onderwereld wil verheerlijken. Ik ga niet haar video’s bekijken en haar “muziek” beluisteren, maar ik ben opgegroeid in een tijd waarin jongeren algemeen wisten waar toestanden zoals die van die Von Hausswolff over gaan en het is een feit dat soorten van “muziek” zoals het hier vernoemde hun oorsprong hebben bij sekten van de Nieuwe Wereldorde zoals die van Aleister Crowley. Ik heb een beschrijving van haar werk gelezen op de website van “L’Observatoire de la Christianophobie”, en daar worden beelden vernoemd waar zij zich laat offeren tussen zes kaarsen; met dat soort van beelden en “muziek” willen satanisten kijkers en luisteraars dompelen in een omgeving van zwarte missen. In een commentaar op haar “muziek” noemt een satanistisch figuur haar een “hogepriesteres”. Satanisten identificeren haar als één van hen, maar Dirk Baeten beweert dat hij niet begrijpt waarom het godslasterlijk is om christelijke kerken tot podiums te maken voor haar; dit is typerend bij novusordo-mensen, die blindheid tegenover het tierend kwaad in de wereld. U wordt in het gelaat gespuwd, Dirk Baeten, door de vijanden van Christus, en u doet alsof u het niet beseft.

       2. Welwelwel Dirk. Shamanisme is niet antichristelijk???

        Weet je Dirk. Dat je niet veel af weet van occulte zaken is niet erg, integendeel zelfs misschien. Maar kom dan alsjeblief niet doen alsof je dat wél doet.

        Onze Varg Vikernes, frontman van Burzum waar ik het al over had doet idd, zoals Theudmer al vermeldde, niets anders dan via alle mogelijke kanalen het oude heidendom van zijn Noorse voorouders verspreiden en verheerlijken.

        Van Satanisme naar Shamanisme is maar een heel klein stapje.

        Een tijdgenoot en geestesgenoot van deze Varg was ene Ghaal, frontman van de eveneens satanische blackmetalgroep Gorgoroth. Ondertussen bestaat Gorgoroth al lang niet meer maar maakt deze Ghaal “dark ambient” muziek met een project met de naam Wardruna. Als U de symbolen bekijkt op hun albumhoezen wordt het meteen duidelijk dat zij zwaar in het Shamanisme zitten. In de gespecialiseerde “underground” vakbladen zegt Ghaal heel fijntjes dat hij deze muziek op z’n ééntje maakt, onder invloed. Zijn bedoeling is om zodanig duister-zweverige trance-achtige klanken te produceren waardoor hij demonen wil oproepen. En hij voegt er ook nog fijntje aan toe dat hij hoopt dat op z’n minst een aantal mensen door zijn muziek bezeten worden…

        Bekijkt U deze link even. (Ik zou over die kwibussen een heel boek kunnen schrijven maar dat zijn ze niet waard, dus klikt U deze link even open…)

        https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaahl

        Laat mij er alvast één zinnetje uit copy-pasten…

        “Hij is een fel tegenstander van de kerk en het christendom in het algemeen, hij praktiseert de oude Noorse natuurgodsdienst.”

        Leest U mee Dirk? Hij praktiseert de oude Noorse natuurgodsdienst…

        Dit, beste Dirk, is Shamanisme. Niet antichristelijk???

        Opnieuw, van Satanisme tot Shamanisme, het is één pot nat.

        U mag van mij rustig verder slapen, maar kom alstublief geen commentaar geven over een muziekgenre én over een occulte wereld waar U geen barst van snapt/afweet.

        Laat U vooral de koffie smaken met Irma en Julia van het parochieteam. En zeker niet vergeten van uw handjes te ontsmetten bij het binnenkomen van de Kerk! Dan komt alles wel goed…

        Zucht…

        Slaapwel Dirk, Slaapwel…

        1. Het is deze Dirk Baeten die zichzelf belachelijk maakt met zijn kolossale onwetendheid over het soort van milieu waarover we het hier hebben. En, ja, wie kledij draagt van een bepaalde groep manifesteert zich zeer duidelijk als bondgenoot ervan.

         Wat de paganist Vikernes betreft: Zijn haat jegens het Christendom is zeer uitdrukkelijk. Wie kledij draagt met de kentekenen van zo een figuur manifesteert zich zo doende objectief als vijand van Christus.

         Het sjamanisme is van nature satanisch en antichristelijk; de satanistische praktijk is zelf sjamanistisch van aard, want het betreft de invocatie van duivels, onder andere degenen die in bossen rondwaren en die door paganistische sjamanen “natuurgeesten” genoemd worden. De aanbidders van Lucifer weten dit en incorporeren daarom de oude heidense pantheons in hun satanisme. De neo-paganistische Renaissance werd gelanceerd door luciferiaanse rozenkruisers omdat zij wisten dat een triomf voor het paganisme een triomf voor het satanisme is. Kerkvaders zoals Lactantius wisten dat de “goden” van de heidenen duivels waren.

         Het sjamanistisch midzomerritueel dat jaarlijks door luciferiaanse politiekers bijgewoond wordt in de Bohemian Grove in Californië toont aan wat ik hier zeg; het afgodsbeeld in de vorm van een uil dat daar staat representeert Minerva, een heidense afgodin. Satanisten vieren ook paganistische zonnewenden etc.

         Ik voeg hier nog aan toe dat satanisten hun “muziek” ritueel gebruiken om duivels op te roepen.

      3. Kurt : helemaal juist en zeer krachtig verwoord!!
       Maar, heeft Satan niet binnen onze kerken zijn intrede gedaan?
       De ene gruwel naar de ander vind je op internet in onze streken.

       Het gaat over kunst, concerten, toneel, lezingen over niet gelovigen onderwerpen, zolang dat het maar niet over de sacramenten, het evangelie en vooral niet over de waarheid van God gaat..

       1. Inderdaad Lotje. Hemeltergend en tenenkrommend. En zoveel (zogenaamd) Katholieken staan erbij en kijken ernaar. Straffer, gaan dit soort toestanden nog staan verdedigen. Zoals ik al zei, Christus wordt nog alle dagen opnieuw gegeseld, bespot, bespuwd en gekruisigd. In die 2000 jaar is er weinig veranderd. Behalve dat het nu zijn ‘eigen’ leerlingen en herders zijn die hier vrolijk aan meedoen. Onbegrijpelijk…

        1. Beste Kurt,
         U hebt de vraag van Lotje niet helemaal begrepen, tenzij Lotje me zou tegenspreken.
         Ik ben het 100% met U eens dat God mee-lijdt met diegenen die Hem in hun hart dragen. Trouwens, ook de Moeder lijdt mee. En tegenover dit menselijk (Christelijk) lijden staat iets Moois te wachten, indien God Rechtvaardig is. En dat IS Hij omdat wij, Christenen, het gezien hebben met onze eigen ogen. Getuigen zijn er nu eenmaal geweest en niemand kan ze uit de geschiedenisboeken schrappen.
         U schrijft: “Christus wordt nog alle dagen opnieuw gegeseld, bespot, bespuwd en gekruisigd”
         Hoe weet U dat?
         God is het Kruis (lijden) én de Hemel, schreef ik onlangs. De Hemel (Liefde) is Zijn Ware aard, het uiteindelijk Doel.
         Jezus, de Zoon (ook Mensenzoon genoemd) heeft genoeg geleden (althans voor mij). “Gedropt” worden door de Vader in een “Wolvenwereld” om uiteindelijk aan een Kruis te hangen lijkt mij meer dan genoeg. Laat de Zoon daar waar Hij hoort te zijn (in de Hemel) en dus niet in de (geestelijke) PUT waar wij ons bevinden. En laat de Vader en de Moeder hun werk doen.
         Laten we vooral niet vergeten dat de “aard van de mens” gelijk staat aan Petrus, en dat Christus vooral Mysterie is.
         En laat ons niet vergeten dat Petrus de Rots is. Zo werd hij genoemd door Jezus, weliswaar met een Doel, maar niemand kan ontkennen dat een (“dode”) Rots in schril contrast staat met Weg, Waarheid en Leven, gelijk aan Alfa en Omega. Hoeveel aangenamer zou het voor Petrus niet geweest zijn had Jezus hem “de Alfa” of “het Leven” genoemd. Neen, het Leven is de Eeuwigheid die IS, maar zover zijn we nog niet. Petrus zweeg, hoe kon hij anders? Zijn geloof in Jezus was zuiver en hij aanvaarde alles, zelfs een Rots genoemd te worden. Indien hij hierover een opmerking zou gemaakt hebben, dan kunnen wij ons perfect voorstellen dat Jezus (een tweede maal) zou gereageerd hebben met Woorden als: “Ga weg satan, terug”. Met deze Woorden werd Petrus 1x geconfronteerd en wees er maar zeker van dat hij deze Woorden begrepen heeft.

         Dit is helemaal geen aantijging naar U toe. Ik ben hier niet om mensen te beoordelen. Intuïtief voel ik aan dat je schrijft met de beste bedoelingen.
         Ik constateer wel heel wat “vreemde vaders”, wereldwijd, die zich maar al te graag met Jezus willen vereenzelvigen, en U zult het ongetwijfeld beamen: de “aller-vreemdste vader” is onze huidige paus, waarmee ik wil zeggen: Alles, werkelijk álles doet men tegenwoordig om maar niet één te moeten zijn met Petrus de Rots, terwijl het net Petrus is die de ware aard is van de (goedaardige) mens die tot overgave in staat is. Overal ter wereld zien we mensen die zie bewust of onbewust met Jezus willen vereenzelvigen: het Ware Leven. Prachtig op zich natuurlijk, maar als dat gebeurt zónder overgave en dus mét behoud van “macht” om onze naaste de les te kunnen spellen (zacht uitgedrukt), dan noem ik dat geen naastenliefde maar eigenliefde (ego).
         Geen enkel mens ter wereld is geneigd om zijn (haar) verworven “macht” (dat waardeloos is in Gods ogen) af te staan (via overgave). In alle lagen van de bevolking, wereldwijd, zien we hetzelfde gevecht: Het gevecht om “bóven” de andere te kunnen staan. Dat kan van mij gezegd worden ook en ik aanvaard dat. Maar jullie kunnen onmogelijk weten wat ik bezit, wat mijn verleden geweest is, en wie of wat ik ben. Wat jullie wél kunnen is waarnemen wat zich op wereldvlak gebeurt en vragen stellen omtrent jullie zelf.
         Het woord “vader” of “volwassene” (met de daarbij horende scheldwoorden uit de mond van volwassenen) heeft voor mij alleszins weinig (geen) betekenis. Daarom kan ik met kritiek om. Jullie kunnen mij hoogstens een dwaas noemen of een onmogelijk klein kind. Dat beschouw ik niet als een verwijt.

         Hoe bewust zijn we ons van het onbewust-zijn van anderen? (laat staan het onbewust-zijn van zichzelf). Dáár gaat het om. Want van één ding kunnen we zeker zijn. Jezus aan ‘t Kruis was zich Zuiver bewust van Zichzelf en Zuiver bewust van het onbewust-zijn van anderen. (“Vergeef hen…”)
         Hoe ver zijn wij afgedwaald van de Ware Liefde die Jezus IS ?? Dat zou élke mens voor zichzelf moeten uitzoeken.

         1. Hoe kunt U zulke eufemistische onzin zeggen, Jean Marie. U haalt dat woord ‘rots’ eruit, en verzwijgt de context. Noch verwijst U naar de Openbaring. Onze Heer noemde Petrus niet de ‘rots’, als zodanig ; hij gebruikte de term ‘rots’ als metafoor voor het fundament van Zijn toekomstige Kerk, waarvan Petrus als eerste Paus, dus als eerste bouw heer, werd aangesteld. Dat is veel breder en geheel wat anders, dan Uw omissie, van de rest van Christus woorden, die U kennelijk wilt verdraaien. Vervolgens plakt U er een lange monoloog aan vast, die kant noch wal raakt. Lees wat er staat :
          Matt. 16, 18 – 19, ……….”En Ik, Ik zeg U ; Gij zijt Petrus ; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal U de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zal binden, zal ook in de hemel gebonden zijn ; en al wat ge op aarde zal ontbinden zal in de hemel ontbonden zijn.”………….

          Tenslotte, nergens in uw betoog hierboven, verwijst U naar regels uit de Openbaring. Ook de andere reacties niet, helaas.
          Net als de anderen spint U wat bij elkaar, zonder zich rekenschap te geven van de Leer in de Openbaring.
          U onderbouwt niks, Jean Marie, maar rijmt eigen gemaakte spinsels aan elkaar, en maalt er op door. Dat maakt U ongeloofwaardig en net zo verdacht als anderen, met andere schuilnamen, op dit voortreffelijke katholieke Forum, gedaan hebben de afgelopen jaren.

          1. Goh Jules dit is echt een de pot verwijt de ketel. uw eigen woorden kunnen ook prima op uzelf betrekking hebben. Amen

          2. Beste Jules van Rooyen,
           Ik begrijp U volkomen en ik ben zelfs geneigd te zeggen: “U hebt gelijk”.
           Het probleem is dat U mij niet begrijpt.
           Misschien kunt U de lezers het volgende eens meedelen:
           “ik ben God niet” (zoals ik gedaan heb). Dan is er alvast iets nuttigs dat we weten.
           Dat vraagt moed.
           Ik kan alleen maar zeggen dat ik U eerbiedig.
           Wederzijds respect. Bestaat dat nog? Of is onze wereld enkel en alleen een wereld van haat en zelfhaat? Bemin uw naaste. Hebt U er enig idee van wat dit betekent? We zullen oogsten wat we zaaien.
           Ik wens U alvast het allerbeste toe, Jules !! (maar U hoeft dit niet te geloven)
           U bent een vrij mens.

          3. @:Jules van Rooyen
           (ter verduidelijking van mijn vorig schrijven):
           Hoe kan ik kritiek hebben op diegenen die zich helemaal één voelen met de auteurs van het h Schrift? Dat zou onrechtvaardig zijn. Onmenselijk zelfs.
           Een dier heeft geen besef van God en kan niet doen wat U doet, Jules. U bent dus geen dier. Toch is het nuttig om eens STIL te staan bij het dierenrijk, uit eerbied voor de Schepper. Als een kudde schapen (of eender welk prooidier) aangevallen wordt door een roofdier, dan zal iemand die werkelijk Christelijk (Menselijk) is van aard begaan zijn met het LIJDEN van deze schapen. Wie begaan is met het LIJDEN (van welke aard ook) is verbonden met het Leven (= Jezus). Dierenmishandeling, ontbossing, pesticiden, alles aan de lopende band… ik persoonlijk kan het niet meer verdragen, net uit eerbied voor Gods Schepping. Maar… (!!) eerbied is slechts mogelijk indien men de Schoonheid van Gods Schepping nog kan zien. Schoonheid is niet te vinden daar waar de Hoofdzonden zijn (Hoogmoed, Woede, Jaloezie, enz.). Schoonheid is zichtbaar daar waar lijden en/of nederigheid is. Maar om te wéten wat lijden is moet men zélf geleden hebben.
           Mensen die hun leven lang doorgebracht hebben in een “beschermd” milieu weten niet of nauwelijks wat lijden is, net zoals een schaap dat nooit te maken heeft gehad met een roofdier. Zich hiervan bewust zijn is nodig om christelijk te kunnen handelen.
           Christenen wereldwijd GELOVEN ongetwijfeld in het Lijden (van Christus) maar geloven wil niet automatisch zeggen WETEN.
           Beseffen wij (mensheid) dat onze Wereld hoofdzakelijk Duisternis is? Alleen iemand die zélf intens (geestelijk) geleden heeft en dit gevecht overwonnen heeft, zonder haat, is in staat (een beetje) Licht te zien. Maar daarvoor moet men geestelijk “opgegeten” zijn geweest (als een prooidier), zonder er een trauma aan overgehouden te hebben. Dat is menselijk gezien onmogelijk en kan enkel met een tussenkomst van God.
           Als mens moeten wij vooral onszelf vragen stellen. Wat is het geloof waard als het gepaard gaat met wantrouwen en vijandschap naar de naaste toe, goed wetende dat Christus de vijand liefhad?
           U kunt onmogelijk weten wat mijn verleden geweest is. Vanuit deze onwetendheid kunt U maar één ding doen: mij eerbiedigen zoals ik U eerbiedig.
           Mijn eerbied voor Gods Schepping, dát is mijn eerbied voor U.
           U spreekt van eufemisme. Neen, beste Jules. U kent mij niet. Het correcte woord is optimisme. Ik ben optimistisch van aard, ondanks alle gruwelijkheden. Wie het Mooie niet meer kan zien is afgedwaald in zijn (haar) innerlijke. Het tragische is dat het vaak mensen zijn met een blanco strafblad die van hun innerlijke onverdraaglijk veel last krijgen. “Te veel onrecht is mij aangedaan”, redeneren zij wellicht. Men kan zich inderdaad afvragen hoe het komt dat mensen die afschuwelijke daden gepleegd hebben kunnen heengaan zonder enig gewetensprobleem. Daar is maar één logische verklaring voor. Ze weten het écht niet (hoe gruwelijk ze zijn geweest in hun daden). Ze zijn als een roofdier, helemaal onbewust, zielloos, onverschillig, het toppunt van ego. Ik ervaar U niet als een roofdier maar eerder als een “verdediger” van de Waarheid, maar…
           Ten eerste: Jezus is geen “arm kind” dat verdedigd moet worden. “Huil om jezelf” zei Hij in zeer duidelijke taal. De Waarheid moet niet “verdedigd” worden met bepaalde “daden”. De Waarheid dient gepredikt te worden vanuit een christelijk “zijn”.
           Ten tweede: Het is niet omdat ik U niet ervaar als een roofdier dat U dat niet kunt zijn. U kunt dat zijn naar mij toe bijvoorbeeld. Gelukkig (voor U) kan ik met uw woorden om. Ik zie mezelf niet als een geweldpleger.
           Uw wantrouwen is menselijk maar wij moeten niet in ons hoofd steken dat dat gelijk staat aan eerbied. Wantrouwen is chaos in het hoofd. Het is aangeleerd. Een pasgeboren kind is één met de Schepping en heeft (nog) geen wantrouwen. Maar geleidelijk aan zal het de angsten van de ouders overnemen, inclusief het wantrouwen. Wantrouwen is het omgekeerde van vertrouwen. Niet de oudsten maar de jongsten onder ons hebben het grootste vertrouwen in “de Andere” (God). Daarom is kindermoord zo gruwelijk, wat U ongetwijfeld zult beamen. Wie vertrouwen uitstraalt heeft recht op liefde. Wie wantrouwen uitstraalt dient aan zichzelf te werken. De ergsten onder ons zijn diegenen die een vals vertrouwen uitstralen. Ze doen zich voor als de Liefde zelf, maar in feite trekken ze ons mee richting ondergang. Jezus heeft ons ervoor gewaarschuwd: “Leid ons niet in bekoring…” Dat zijn geestelijk de meest zieken onder ons, en als Christen dient men zich af te vragen in hoeverre deze dwalenden zich bewust zijn van hun gruwelijke dwaling. U behoort (voor mij) niet tot deze groep, maar als het uw bedoeling is om “als een vader” anderen iets “bij te brengen” opdat we U zouden volgen in uw ideeën, dan zult U daar niet in slagen, dit vanwege uw (naar mijn gevoel) extreem wantrouwen naar uw naaste toe. Dit wantrouwen is voor mij een feit. Dat is geen verwijt, het is een waarneming, net zoals ik waarneem dat de zon warm aanvoelt en sneeuw koud aanvoelt. De kleinsten en zwaksten staan het dichtst bij God en hoeven geen enkel woord te kennen van wat U jaren lang hebt zitten verkondigen. Ik heb alle eerbied voor U als mens, zelfs meer dan dat, maar wat U schrijft is van inhoud steeds hetzelfde. Dat kan nuttig zijn voor velen maar persoonlijk kijk ik liever naar de golven op zee. Golven zijn golven, toch zijn ze nooit dezelfde, net als uw schrijven.
           In uw reactie lees ik “U onderbouwt niks”. Hoezo? Ieder mens doet dat op zijn (haar) manier.
           Sta eens STIL bij Jezus’ Woorden:
           “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”
           “Vader, in Uw handen leg ik mijn geest”
           Begrijpen wij deze Woorden?
           Geloven we deze Woorden?
           Het zijn woorden die ons in zekere zin niet toelaten om nog naar het Schrift grijpen. Hoeveel mensen op aarde lopen er niet rond die de Bijbel willen bestuderen, analyseren, etc. Moslims (imams) van tegenwoordig zijn daar “specialist” in. Er zijn imams die letterlijk onze Bijbel van buiten kennen om ons vanuit hun moslim-denken de les te spellen. En van de ultra-Orthodoxe joden weet U als geen ander dat zij zich superieur voelen ten opzichte van alle anderen omdat die anderen (waaronder wij, Christenen) “hun” woorden (van het OT) niet begrijpen. Voor hen is de Thora de absolute waarheid, en wat waarheid is moet aanbeden worden.
           Ook door vele “christenen” wordt het OT letterlijk aanbeden terwijl Jezus laatste woorden genegeerd worden. Dit is een gruwelijke fout.
           Het enige wat men met deze “laatste” Woorden kan doen is zich DOODSCHAMEN, met het hoofd naar BOVEN (God) gericht, en dus NIET naar een of andere bijbeltekst (laat staan ons hoofd naar elkaar gericht of naar Mekka gericht).
           Niets, absoluut NIETS uit het Schrift kan men gebruiken om deze laatste Woorden van Jezus uitgelegd te krijgen. Het zijn Woorden die de woorden van “de mens” waardeloos maken, Woorden die de hele Bijbel zo “waardeloos” maken als LUCHT. “Waardeloos” tussen aanhalingstekens, want U weet ook dat lucht voor God allesbehalve waardeloos is. Lucht, Licht, Warmte,… het is zoals God het wilt.
           Daarom (nogmaals) moeten we “doorheen” de Bijbel kunnen kijken om de Waarheid (een beetje) te kunnen voelen.
           Wat betekenen deze goddelijke “laatste” Woorden nog voor de mens van vandaag? Zo goed als niets meer. We zijn compleet afgedwaald van de Liefde. Tóch geloof ik dat ze er zijn: Mensen die zich niet ergeren aan hun naaste. Mensen voor wie de wind aanvoelt als Gods adem. Mensen die gelaten zijn. Mensen die in Stilte leven. Mensen die in Eenvoud leven. Mensen die dankbaar zijn. Mensen die weten wat bidden betekent.
           “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” (Christus). Zo alleen op de wereld, maar zo Verbonden in Zuivere liefde met de hele Schepping !!
           Jezus had geen enkele vorm van wantrouwen in zich. Liefde is Liefde en kent geen wantrouwen. Liefde kent alleen Zichzelf en “de Andere”.
           Wantrouwen en vertrouwen zijn eigen aan “de mens” die zichzelf niet kent. Wie zichzelf niet kent is een twijfelaar en loopt doelloos rond. Ons “streven naar” (huis & tuin, hogere functie, nieuwe auto, nieuwe keuken, aanzien, etc, etc, etc.) is niets anders dan een geloop van het ene bedrog naar het andere. Rondjes draaien om toch maar niet te moeten STIL staan, want we zijn bang van de Stilte, bang van de Eenvoud, bang van de Waarheid, bang van de Eeuwigheid, ZO BANG zijn we dat we eigenlijk nog het liefst die Eeuwigheid zélf willen “creëren” (= zo lang mogelijk willen “leven”, via de wetenschap). Indien er een “pilletje” zou bestaan waardoor we 50 jaar langer zouden kunnen leven, dan zouden we massaal naar onze huisarts trekken. Maar een huisarts is geen Genees-Heer (zoals Jezus). En een specialist-oogarts die Jezus negeert maar in staat is een blinde te doen “zien” kan alleen maar een gruwelijke afdwaling zijn in Gods ogen. En hoeveel mensen lopen er niet rond met stukken metaal in hun lichaam, vals haar, valse tanden, of wat voor implantaten ook. Een “bejaarde” vrouw die al het mogelijke doet om er toch maar te kunnen blijven uitzien als een pop… Neen, dank u wel !! Het is zo vals als het maar zijn kan. Een vrouw die zich schaamt en bescheiden houdt, daar zit de Schoonheid. Alleen met zuivere tranen van berouw, naar de Waarheid toe, kan men bevrijd worden van de chaos in het hoofd.
           Het toppunt van hoogmoed en/of Mammon-aanbidding is een plastische chirurg voor wie Jezus onbestaande is. Of is er iemand die denkt dat deze chirurg zijn werk doet uit liefde voor zijn naaste?
           Jezus heeft geen rondjes zitten draaien maar ging recht naar Zijn Doel, helemaal consequent met Zichzelf.
           NIEMAND eerder heeft voorgedaan wat Hij gedaan heeft: Hij werd geliefd en verafgood maar koos TÓCH voor het Kruis… Dat is onmenselijk (lees: Goddelijk). ALLEEN Jezus (en dus geen enkel ander mens !!) kan WETEN hoe dit aanvoelt en wat dit betekent. Daarom zijn wij “als mens” onwetend. Onwetend over Jezus Lijden en al het Overige van Hem, incl. Jezus’ Moeder. Geen enkele moeder kan zeggen hetzelfde te hebben meegemaakt als Maria. Het énige dat we kunnen “zeggen” is intens van hen te houden (Moeder en Zoon) maar wat is dat “zeggen” waard?
           Tevens kunnen wij onmogelijk weten hoe Jezus Zijn doodsangsten beleefd heeft. Want deze angsten (van Liefde) zijn ONVERGELIJKBAAR met eender welke “menselijke” angst.
           .Schrijf eens een boek hierover, beste Jules. in stilte, U die zo goed kan schrijven met een prachtige woordenschat. Een boek over de laatste woorden van Christus. Dat kan nuttig zijn voor uzelf, maar ook voor de anderen. Natuurlijk kunt U ook bezig blijven zoals U nu doet. Schrijven wat de Bijbel vertelt. Dat is niet zo moeilijk. Maar pas daar mee op want vóór U het weet bent U een der zovelen die tot in het absurde gaat om zich toch maar “goed “te kunnen blijven voelen. Wees meer dan een papegaai en heb moed. Wees uzelf. En ja, ik geef toe, dot is allesbehalve een makkelijke opdracht.
           U hebt het over al dan niet anoniem zijn. Inderdaad, wij kunnen schrijven met onze voornaam, onze tweede voornaam of een andere naam. Denkt U dat het ene beter is dan het andere? Misschien denkt U van uzelf een “eigen naam” te hebben, maar dat is niet zo. Het zijn uw ouders die uw naam gekozen hebben. Wie onmiddellijk “het kwade” ziet in iemand die anoniem schrijft heeft een probleem met zichzelf. Hoe bescheiden (nederig) zijn we naar de andere toe? Daar gaat het om.
           Begrijp dit goed. Ik kan U helemaal volgen. Er zijn altijd mensen die de sfeer onaangenaam maken. En dit kan leiden tot onleefbare toestanden. Dat is in alle sectoren zo. Men moet dus steeds van goede wil zijn, zeker (en vooral) binnen het Katholiek Forum.
           Maar wat ben ik God dankbaar dat niemand mij verplicht hier te blijven. Vrijheid is het mooiste geschenk. Dank U Heer 🙏🏼.
           Ik zou mezelf kunnen verplichten om te blijven schrijven binnen een forum (eender welke), maar dat zou (voor mij) pure ZELFDESTRUCTIE zijn. Dat ga ik mezelf niet aandoen, wat tevens mijn EERBIED is voor diegenen die mij liever niet zien. Ik wil geen “storend element” zijn anderen hun leven (wat niet wil zeggen dat jullie mij niet meer zullen horen).
           In uw reactie lees ik “U onderbouwt niks”. Hoezo? Ieder mens doet dat op zijn (haar) manier. Als U daar niets van opmerkt in mijn schrijven, dan komt dat vanwege het woord “plicht” (naar God toe). Dat heeft voor U overduidelijk een totaal andere betekenis dan voor mij. Onze “plicht” naar God toe is een plicht in ons “zijn” en dus niet zozeer een plicht in de vorm van “daden”. We hebben niets “te bewijzen” jegens God. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet”. Dáár gaat het om.
           Van zodra men WAARNEEMT (= ziet, hoort, voelt) dat men de andere KWETST (om het even hoe) is er al grondig iets mis. Maar “de andere” is allesbehalve ons ideaalbeeld, daarom vinden we die pijniging helemaal niet zo erg. Het is de normaalste zaak van de wereld. Echter, wat wij als “normaal” beschouwen kan onmogelijk de bedoeling zijn van de Heilige Geest die liefde is. Wat normaal is voor de mens, is niet normaal voor God.
           Pas toch op met woorden als “verdraaien”, want dit lijkt op “omdraaien” wat in feite betekent dan “jij bent fout en ik ben juist” (of moet ik zeggen “jij bent slecht en ik ben goed”?).
           NEEN, het is niet “ik tegen jou”, noch is het “zij tegen ons”. Het is God én Zijn Schepping, en diegenen die zich tegen God gaan keren, zij zullen lijden.
           Dit forum is (naar mijn gevoel) niets anders dan oog om oog, tand om tand. Zo hoorde het ook te zijn volgens het oude testament. We vinden het normaal. Het is eigen aan de mens. MAAR… vergeet nooit: “Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe”. Wat mij betreft is dit de Kern van het Christen-zijn.
           Wie kan dit van zichzelf zeggen?
           Daarom moeten we klaar zijn voor wat komen zal. Niet met bepaalde “daden”, maar in ons INNERLIJKE 🙏🏼😔

          4. @:Jules van Rooyen
           (ter verduidelijking van mijn vorig schrijven):
           Hoe kan ik kritiek hebben op diegenen die zich helemaal één voelen met de auteurs van het h Schrift? Dat zou onrechtvaardig zijn. Onmenselijk zelfs.
           Een dier heeft geen besef van God en kan niet doen wat U doet, Jules. U bent dus geen dier. Toch is het nuttig om eens STIL te staan bij het dierenrijk, uit eerbied voor de Schepper. Als een kudde schapen (of eender welk prooidier) aangevallen wordt door een roofdier, dan zal iemand die werkelijk Christelijk (Menselijk) is van aard begaan zijn met het LIJDEN van deze schapen. Wie begaan is met het LIJDEN (van welke aard ook) is verbonden met het Leven (= Jezus). Dierenmishandeling, ontbossing, pesticiden, alles aan de lopende band… ik persoonlijk kan het niet meer verdragen, net uit eerbied voor Gods Schepping. Maar… (!!) eerbied is slechts mogelijk indien men de Schoonheid van Gods Schepping nog kan zien. Schoonheid is niet te vinden daar waar de Hoofdzonden zijn (Hoogmoed, Woede, Jaloezie, enz.). Schoonheid is zichtbaar daar waar lijden en/of nederigheid is. Maar om te wéten wat lijden is moet men zélf geleden hebben.
           Mensen die hun leven lang doorgebracht hebben in een “beschermd” milieu weten niet of nauwelijks wat lijden is, net zoals een schaap dat nooit te maken heeft gehad met een roofdier. Zich hiervan bewust zijn is nodig om christelijk te kunnen handelen.
           Christenen wereldwijd GELOVEN ongetwijfeld in het Lijden (van Christus) maar geloven wil niet automatisch zeggen WETEN.
           Beseffen wij (mensheid) dat onze Wereld hoofdzakelijk Duisternis is? Alleen iemand die zélf intens (geestelijk) geleden heeft en dit gevecht overwonnen heeft, zonder haat, is in staat (een beetje) Licht te zien. Maar daarvoor moet men geestelijk “opgegeten” zijn geweest (als een prooidier), zonder er een trauma aan overgehouden te hebben. Dat is menselijk gezien onmogelijk en kan enkel met een tussenkomst van God.
           Als mens moeten wij vooral onszelf vragen stellen. Wat is het geloof waard als het gepaard gaat met wantrouwen en vijandschap naar de naaste toe, goed wetende dat Christus de vijand liefhad?
           U kunt onmogelijk weten wat mijn verleden geweest is. Vanuit deze onwetendheid kunt U maar één ding doen: mij eerbiedigen zoals ik U eerbiedig.
           Mijn eerbied voor Gods Schepping, dát is mijn eerbied voor U.
           U spreekt van eufemisme. Neen, beste Jules. U kent mij niet. Het correcte woord is optimisme. Ik ben optimistisch van aard, ondanks alle gruwelijkheden. Wie het Mooie niet meer kan zien is afgedwaald in zijn (haar) innerlijke. Het tragische is dat het vaak mensen zijn met een blanco strafblad die van hun innerlijke onverdraaglijk veel last krijgen. “Te veel onrecht is mij aangedaan”, redeneren zij wellicht. Men kan zich inderdaad afvragen hoe het komt dat mensen die afschuwelijke daden gepleegd hebben kunnen heengaan zonder enig gewetensprobleem. Daar is maar één logische verklaring voor. Ze weten het écht niet (hoe gruwelijk ze zijn geweest in hun daden). Ze zijn als een roofdier, helemaal onbewust, zielloos, onverschillig, het toppunt van ego. Ik ervaar U niet als een roofdier maar eerder als een “verdediger” van de Waarheid, maar…
           Ten eerste: Jezus is geen “arm kind” dat verdedigd moet worden. “Huil om jezelf” zei Hij in zeer duidelijke taal. De Waarheid moet niet “verdedigd” worden met bepaalde “daden”. De Waarheid dient gepredikt te worden vanuit een christelijk “zijn”.
           Ten tweede: Het is niet omdat ik U niet ervaar als een roofdier dat U dat niet kunt zijn. U kunt dat zijn naar mij toe bijvoorbeeld. Gelukkig (voor U) kan ik met uw woorden om. Ik zie mezelf niet als een geweldpleger.
           Uw wantrouwen is menselijk maar wij moeten niet in ons hoofd steken dat dat gelijk staat aan eerbied. Wantrouwen is chaos in het hoofd. Het is aangeleerd. Een pasgeboren kind is één met de Schepping en heeft (nog) geen wantrouwen. Maar geleidelijk aan zal het de angsten van de ouders overnemen, inclusief het wantrouwen. Wantrouwen is het omgekeerde van vertrouwen. Niet de oudsten maar de jongsten onder ons hebben het grootste vertrouwen in “de Andere” (God). Daarom is kindermoord zo gruwelijk, wat U ongetwijfeld zult beamen. Wie vertrouwen uitstraalt heeft recht op liefde. Wie wantrouwen uitstraalt dient aan zichzelf te werken. De ergsten onder ons zijn diegenen die een vals vertrouwen uitstralen. Ze doen zich voor als de Liefde zelf, maar in feite trekken ze ons mee richting ondergang. Jezus heeft ons ervoor gewaarschuwd: “Leid ons niet in bekoring…” Dat zijn geestelijk de meest zieken onder ons, en als Christen dient men zich af te vragen in hoeverre deze dwalenden zich bewust zijn van hun gruwelijke dwaling. U behoort (voor mij) niet tot deze groep, maar als het uw bedoeling is om “als een vader” anderen iets “bij te brengen” opdat we U zouden volgen in uw ideeën, dan zult U daar niet in slagen, dit vanwege uw (naar mijn gevoel) extreem wantrouwen naar uw naaste toe. Dit wantrouwen is voor mij een feit. Dat is geen verwijt, het is een waarneming, net zoals ik waarneem dat de zon warm aanvoelt en sneeuw koud aanvoelt. De kleinsten en zwaksten staan het dichtst bij God en hoeven geen enkel woord te kennen van wat U jaren lang hebt zitten verkondigen. Ik heb alle eerbied voor U als mens, zelfs meer dan dat, maar wat U schrijft is van inhoud steeds hetzelfde. Dat kan nuttig zijn voor velen maar persoonlijk kijk ik liever naar de golven op zee. Golven zijn golven, toch zijn ze nooit dezelfde, net als uw schrijven.
           In uw reactie lees ik “U onderbouwt niks”. Hoezo? Ieder mens doet dat op zijn (haar) manier.
           Sta eens STIL bij Jezus’ Woorden:
           “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”
           “Vader, in Uw handen leg ik mijn geest”
           Begrijpen wij deze Woorden?
           Geloven we deze Woorden?
           Het zijn woorden die ons in zekere zin niet toelaten om nog naar het Schrift grijpen. Hoeveel mensen op aarde lopen er niet rond die de Bijbel willen bestuderen, analyseren, etc. Moslims (imams) van tegenwoordig zijn daar “specialist” in. Er zijn imams die letterlijk onze Bijbel van buiten kennen om ons vanuit hun moslim-denken de les te spellen. En van de ultra-Orthodoxe joden weet U als geen ander dat zij zich superieur voelen ten opzichte van alle anderen omdat die anderen (waaronder wij, Christenen) “hun” woorden (van het OT) niet begrijpen. Voor hen is de Thora de absolute waarheid, en wat waarheid is moet aanbeden worden.
           Ook door vele “christenen” wordt het OT letterlijk aanbeden terwijl Jezus laatste woorden genegeerd worden. Dit is een gruwelijke fout.
           Het enige wat men met deze “laatste” Woorden kan doen is zich DOODSCHAMEN, met het hoofd naar BOVEN (God) gericht, en dus NIET naar een of andere bijbeltekst (laat staan ons hoofd naar elkaar gericht of naar Mekka gericht).
           Niets, absoluut NIETS uit het Schrift kan men gebruiken om deze laatste Woorden van Jezus uitgelegd te krijgen. Het zijn Woorden die de woorden van “de mens” waardeloos maken, Woorden die de hele Bijbel zo “waardeloos” maken als LUCHT. “Waardeloos” tussen aanhalingstekens, want U weet ook dat lucht voor God allesbehalve waardeloos is. Lucht, Licht, Warmte,… het is zoals God het wilt.
           Daarom (nogmaals) moeten we “doorheen” de Bijbel kunnen kijken om de Waarheid (een beetje) te kunnen voelen.
           Wat betekenen deze goddelijke “laatste” Woorden nog voor de mens van vandaag? Zo goed als niets meer. We zijn compleet afgedwaald van de Liefde. Tóch geloof ik dat ze er zijn: Mensen die zich niet ergeren aan hun naaste. Mensen voor wie de wind aanvoelt als Gods adem. Mensen die gelaten zijn. Mensen die in Stilte leven. Mensen die in Eenvoud leven. Mensen die dankbaar zijn. Mensen die weten wat bidden betekent.
           “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” (Christus). Zo alleen op de wereld, maar zo Verbonden in Zuivere liefde met de hele Schepping !!
           Jezus had geen enkele vorm van wantrouwen in zich. Liefde is Liefde en kent geen wantrouwen. Liefde kent alleen Zichzelf en “de Andere”.
           Wantrouwen en vertrouwen zijn eigen aan “de mens” die zichzelf niet kent. Wie zichzelf niet kent is een twijfelaar en loopt doelloos rond. Ons “streven naar” (huis & tuin, hogere functie, nieuwe auto, nieuwe keuken, aanzien, etc, etc, etc.) is niets anders dan een geloop van het ene bedrog naar het andere. Rondjes draaien om toch maar niet te moeten STIL staan, want we zijn bang van de Stilte, bang van de Eenvoud, bang van de Waarheid, bang van de Eeuwigheid, ZO BANG zijn we dat we eigenlijk nog het liefst die Eeuwigheid zélf willen “creëren” (= zo lang mogelijk willen “leven”, via de wetenschap). Indien er een “pilletje” zou bestaan waardoor we 50 jaar langer zouden kunnen leven, dan zouden we massaal naar onze huisarts trekken. Maar een huisarts is geen Genees-Heer (zoals Jezus). En een specialist-oogarts die Jezus negeert maar in staat is een blinde te doen “zien” kan alleen maar een gruwelijke afdwaling zijn in Gods ogen. En hoeveel mensen lopen er niet rond met stukken metaal in hun lichaam, vals haar, valse tanden, of wat voor implantaten ook. Een “bejaarde” vrouw die al het mogelijke doet om er toch maar te kunnen blijven uitzien als een pop… Neen, dank u wel !! Het is zo vals als het maar zijn kan. Een vrouw die zich schaamt en bescheiden houdt, daar zit de Schoonheid. Alleen met zuivere tranen van berouw, naar de Waarheid toe, kan men bevrijd worden van de chaos in het hoofd.
           Het toppunt van hoogmoed en/of Mammon-aanbidding is een plastische chirurg voor wie Jezus onbestaande is. Of is er iemand die denkt dat deze chirurg zijn werk doet uit liefde voor zijn naaste?
           Jezus heeft geen rondjes zitten draaien maar ging recht naar Zijn Doel, helemaal consequent met Zichzelf.
           NIEMAND eerder heeft voorgedaan wat Hij gedaan heeft: Hij werd geliefd en verafgood maar koos TÓCH voor het Kruis… Dat is onmenselijk (lees: Goddelijk). ALLEEN Jezus (en dus geen enkel ander mens !!) kan WETEN hoe dit aanvoelt en wat dit betekent. Daarom zijn wij “als mens” onwetend. Onwetend over Jezus Lijden en al het Overige van Hem, incl. Jezus’ Moeder. Geen enkele moeder kan zeggen hetzelfde te hebben meegemaakt als Maria. Het énige dat we kunnen “zeggen” is intens van hen te houden (Moeder en Zoon) maar wat is dat “zeggen” waard?
           Tevens kunnen wij onmogelijk weten hoe Jezus Zijn doodsangsten beleefd heeft. Want deze angsten (van Liefde) zijn ONVERGELIJKBAAR met eender welke “menselijke” angst.
           .Schrijf eens een boek hierover, beste Jules. in stilte, U die zo goed kan schrijven met een prachtige woordenschat. Een boek over de laatste woorden van Christus. Dat kan nuttig zijn voor uzelf, maar ook voor de anderen. Natuurlijk kunt U ook bezig blijven zoals U nu doet. Schrijven wat de Bijbel vertelt. Dat is niet zo moeilijk. Maar pas daar mee op want vóór U het weet bent U een der zovelen die tot in het absurde gaat om zich toch maar “goed “te kunnen blijven voelen. Wees meer dan een papegaai en heb moed. Wees uzelf. En ja, ik geef toe, dot is allesbehalve een makkelijke opdracht.
           U hebt het over al dan niet anoniem zijn. Inderdaad, wij kunnen schrijven met onze voornaam, onze tweede voornaam of een andere naam. Denkt U dat het ene beter is dan het andere? Misschien denkt U van uzelf een “eigen naam” te hebben, maar dat is niet zo. Het zijn uw ouders die uw naam gekozen hebben. Wie onmiddellijk “het kwade” ziet in iemand die anoniem schrijft heeft een probleem met zichzelf. Hoe bescheiden (nederig) zijn we naar de andere toe? Daar gaat het om.
           Begrijp dit goed. Ik kan U helemaal volgen. Er zijn altijd mensen die de sfeer onaangenaam maken. En dit kan leiden tot onleefbare toestanden. Dat is in alle sectoren zo. Men moet dus steeds van goede wil zijn, zeker (en vooral) binnen het Katholiek Forum.
           Maar wat ben ik God dankbaar dat niemand mij verplicht hier te blijven. Vrijheid is het mooiste geschenk. Dank U Heer 🙏🏼.
           Ik zou mezelf kunnen verplichten om te blijven schrijven binnen een forum (eender welke), maar dat zou (voor mij) pure ZELFDESTRUCTIE zijn. Dat ga ik mezelf niet aandoen, wat tevens mijn EERBIED is voor diegenen die mij liever niet zien. Ik wil geen “storend element” zijn anderen hun leven (wat niet wil zeggen dat jullie mij niet meer zullen horen).
           In uw reactie lees ik “U onderbouwt niks”. Hoezo? Ieder mens doet dat op zijn (haar) manier. Als U daar niets van opmerkt in mijn schrijven, dan komt dat vanwege het woord “plicht” (naar God toe). Dat heeft voor U overduidelijk een totaal andere betekenis dan voor mij. Onze “plicht” naar God toe is een plicht in ons “zijn” en dus niet zozeer een plicht in de vorm van “daden”. We hebben niets “te bewijzen” jegens God. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet”. Dáár gaat het om.
           Van zodra men WAARNEEMT (= ziet, hoort, voelt) dat men de andere KWETST (om het even hoe) is er al grondig iets mis. Maar “de andere” is allesbehalve ons ideaalbeeld, daarom vinden we die pijniging helemaal niet zo erg. Het is de normaalste zaak van de wereld. Echter, wat wij als “normaal” beschouwen kan onmogelijk de bedoeling zijn van de Heilige Geest die liefde is. Wat normaal is voor de mens, is niet normaal voor God.
           Pas toch op met woorden als “verdraaien”, want dit lijkt op “omdraaien” wat in feite betekent: “jij bent fout en ik ben juist” (of moet ik zeggen “jij bent slecht en ik ben goed”?).
           NEEN, het is niet “ik tegen jou”, noch is het “zij tegen ons”. Het is God én Zijn Schepping, en diegenen die zich tegen God gaan keren, zij zullen lijden.
           Dit forum is (naar mijn gevoel) niets anders dan oog om oog, tand om tand. Zo hoorde het ook te zijn volgens het oude testament. We vinden het normaal. Het is eigen aan de mens. MAAR… vergeet nooit: “Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe”. Wat mij betreft is dit de Kern van het Christen-zijn.
           Wie kan dit van zichzelf zeggen?
           Daarom moeten we klaar zijn voor wat komen zal. Niet met bepaalde “daden”, maar in ons INNERLIJKE 🙏🏼😔

           =========

           PS:
           Sta eens stil bij deze woorden van Pater Daniel Maes 🙏🏼

           “Jezus openbaart ons dat het kwaad in ons eigen hart schuilt en daarvan moeten we eerst verlost worden.  Jezus heeft de molen van geweld ontmaskerd en stilgelegd. Wanneer iemand bereid is de schuld van anderen  in vrijheid en liefde op zich te nemen zoals Jezus, dan begint daar de ware Nieuwe Wereld Orde. Misschien staan  we nog maar aan het begin van de ontdekking van het christelijk geloof. Als christenen willen we Jezus navolgen en tot zijn  nieuwe wereldorde behoren. Daarom dragen we een kruis als uitdrukking van ons geloof in Hem. We dragen het in vrijheid en uit liefde. Priesters en religieuzen, mannen en vrouwen, jongens, meisjes en kinderen, allen dragen naar eigen smaak in vrijheid het kruis als teken van ons geloof in Jezus’ verlossing en bevrijding”.

           Vrolijk Kerstmis 🌲✨

         2. Eerherstel is in onze tijden heel erg nodig. Jezus heeft zich dan wel gekruisigd voor onze zonde en het is aan ons omdat met open armen te aanvaarden zo’n grote Liefde!

          Het is dus ook aan ons om daar dankbaar voor te zijn en uit dankbaarheid ons Kruis op te nemen. Als we het Kruis niet aanvaarden ( zoals vele niet willen in onze geseculariseerde wereld) en niet bereid zijn om gelijkvormig te worden aan Christus, welk nut heeft Zijn lijden dan gehad? Als niemand nog wil spreken over zonde, over lijden?

          Wat erin deze kerk gebeurt is een gruwel en Kurt legt uit ervaring ( wat een ongelooflijke getuigenis is) wat het is. We moeten allemaal getuigen van Jezus redding aan het kruis.

          Dan kan de zondige aard van de mens wakker worden in onze kerken en dan helpen we christus mee aan de redding van zielen. Als deze zangeres niet begrijpt over wat het kruis gaat, dan hebben wij als katholieken te zorgen dat deze zangeres de juiste weg opgaat. Ogen sluiten en doen of het oké is, dat is pas grondig fout en zelf een doodzonde.

          In de geestelijke werken van Barmhartigheid staat, zondaars terecht wijzen, onwetende onderrichten. En dat hebben wij te doen. Jezus ontmoeten is nu eenmaal niet zonder kommer en knel, soms is dat een harde confrontatie met onze zondige ziel, maar daar heeft God dan een oplossing voor, vergeving in de biecht, zodat we de kans krijgen om ons te betere en hopelijk ooit zuiver voor Hem eens te verschijnen.

          Maar, dan moet je wel weten welke zonde je begaat en als je hart nog gesloten is voor Jezus liefde aan het kruis, kunnen wij als kinderen van God alleen maar zorgen dat harten open gaan. En dat doe je niet door toe te kijken hoe zondaars doodzonde begaan en dan nog in de huizen van God. Maar door te laten zien aan de deuren van de kerk dat we strijden voor Christus door de rozenkrans te bidden. Strijden uit dankbaarheid voor onze redding en door getuigenis en gebed laten we zien dat we deze Liefde van Jezus, allen verloren dochters en zonen van harte toewensen.

          Dat is liefde!!
          Gebed verricht trouwens wonderen in de zielen van mensen.

 5. Wat we zien gebeuren, beste Benjamin, binnen de modernistische NOM clerus, ja, die van de “Eucharistie vieringen”, i.p.v. het Heilig Misoffer van altijd, in de duivelse FR/BE context van een Zweedse satanist, is dat de “gevallen” clerus, van hoog tot laag, zichzelf ontmaskert, en net zo rebelleert tegen de Allerhoogste en net zo verwordt, als de gevallen engelen indertijd, onder leiding van de toenmalige hoofdengel Lucifer.

  Het verzet van de gelovigen is net zo typerend als tijdens de Reformaties.
  Alle burgeroorlogen in die tijd, 16de/17de eeuw, in NL, in Duitsland en in Engeland, waren het gevolg van de weigering van de gewone boeren, burgers en buitenlui, om het “nieuwe geloof”, te accepteren. Zij voerden strijd tegen de zich verrijkende adel, joodse en bourgeois elites in die tijd. Hun winsten waren de kerkelijke goederen.
  Maar de grote massa’s wilden het katholieke geloof en het Heilig Misoffer van altijd, niet inruilen tegen de valse praatjes van de toenmalige haage prekers en de terreur van de “geuzen”. De terreur troepen van de adel, of de buitenlandse troepen in Engeland, ingehuurd door Hendrik VIII, werden ingezet tegen het eigen volk.

  De rebellerende engelen zijn allen in de hel geëindigd na de veldslag, en de overwinning van de hoofd engel Michaël. Sindsdien sparen deze duivels, geen moeite om zoveel mogelijk NOM geestelijken, in hun helle val mee te slepen.

  In vroeger tijden betrof dat de rebelse joden die de echte Profeten doodden, en voorts St. Mozes wilden ombrengen, of wat later, de Farizeese rabbijnen die uiteindelijk Christus vermoordden op Golgotha, en nog wat later in onze tijd, in Europa, ketters als Arius, Luther, Calvijn, Zwingli, Huss, en vele anderen. De meesten van hen waren joods, en eindigden door geweld. Calvijn (Cohen) is de uitzondering. Hij heeft twee moorden op zijn geweten, maar stierf in zijn bed in 1564, in Genève, 18 jaar na Luther, die zelfmoord pleegde.

 6. Satanisch of niet, Gods huis is geen podium voor profane kunsten. Dat ze toevallig graag op een kerkorgel speelt, doet daar niets aan af.

  De Dominicanen zijn werkelijk van het padje af.

 7. @Kurt, bedankt voor Uw óverduidelijk commentaar van 13 december 2021 om 17:27 uur.

 8. Ultrakatholieken dagen ook op voor concert Anna Von Hausswolff in Brussel
  ID:1100204785
  BRUXELLES 13/12/2021 20:34 (BELGA)
  Een kleine groep ultrakatholieken heeft maandagavond actiegevoerd voor de Sint-Dominicuskerk in Brussel, waar de Zweedse artieste Anna von Hausswolff een concert zou geven. De dominicanengemeenschap had eerder al haatmails en bedreigingen ontvangen uit ultrakatholieke hoek.

  De politie vroeg de actievoerders, die met een veertigtal waren, om op het voetpad te blijven voor de kerk, zodat concertgangers het gebouw binnen konden. Haar orgelconcert ging uiteindelijk om 19 uur van start.

 9. Katholieken moeten geradicaliseerd worden (“radix” betekent “wortel”; terug naar de wortels dus); de gefeminiseerde westerwereld heeft grote schade berokkend aan het gedrag van christenen. Er wordt voortdurend betracht het aspect van masculiene daadkracht in het Christendom te onderdrukken waardoor het kwaad voortwoekert en kerken geprofaneerd worden zonder grote tegenstand.

  De verdedigers van de ontaarde vrouw over wie het in het artikel hier gaat zouden, wanneer kale zogenaamde “neonazi’s” met swastika’s op hun hoofden getatoeëerd zouden optreden, zij het zonder tekst erbij, in een synagoge, het gebeuren niet verdedigen, en daarin zien we de agenda van psychologische oorlogvoering tegen christenen van de architecten van de dystopische hel die de moderniteit is. De “Brave Burger” is geprogrammeerd om ter verdediging te komen van alle aanvallen tegen het Christendom in naam van “tolerantie” en om zich te mobiliseren tegen elk offensief van christenen tegen de destructieve krachten. Door de voortdurende inverterende spraak die hij op zijn televisie hoort blijft zijn hypnose in stand.

 10. En Christus wordt opnieuw gekruisigd, nota bene in zijn eigen huis dan nog…

  Het is toch wel straf hoe onze media het nu heeft over “ultrakatholieken”, terwijl men het maar normaal vind dat een moslim of een jood zijn “huis van God” wél mag verdedigen.

  Zie je het al gebeuren met de klimaatspijbelaars? “Ultralinkse milieuactivisten komen de straat op met bedreigingen en haatpamfletten!”

  Niet dus. Twee maten en twee gewichten…

  Maar Irma en Julia van het parochieteam vinden het wel OK zo. Zolang ze hun koffie maar kunnen drinken na (en IN) de Kerk…

  Ondertussen laat men alle demonen de vrije teugel in de Kerk onder het mom van een “orgelconcert”.

  Katholieken, sta op. De tijd van zwijgen is reeds lang voorbij.

  1. Kurt ik onderschrijf alles wat u zegt, God zegt “ mijn huis is een huis van gebed en men heeft er een rovershol van gemaakt “ en toen joeg Jezus met een zelfgemaakte zweep alle handelaren uit de tempel , duidelijker wil je het toch niet hebben ? Het verbijsterd me dat er hier anderen zijn die krampachtig deze zware heiligschennissen trachten goed te praten ! Niet te geloven, weten zij niet dat God geen compromissen sluit met de duivel ? Ook niet een klein beetje kwaad want niets komt de hemel in dat ook maar een beetje onrein is !

 11. De afrekening wordt door God gestuurd, niet door het christelijk volk. Dit alles moet gebeuren opdat zij zich zelf onder het oordeel plaatsen en misschien zullen velen nog tot bekering komen vanwege de grote Waarschuwing. Daar moeten we voor bidden en hen trachten te onderrichten. Meer kan een gewoon mens niet doen.

 12. @ Kurt

  Oh Kurt, ik waardeer je reacties hier erg. Jij weet precies te omschrijven welke de duivelse muziek is.
  Ook hier kan je van bezeten zijn met het gevolg dat je de weg naar God kwijt raakt.
  Ik ben erg blij dat je bekeerd bent. “Bekeerd”, … het smaakt als een goddelijke honing op de tong.
  Ook al ken ik je niet, ik ben trots op je.

  1. @Marie-Elisabeth,
   Ik sluit mij 100% bij U aan inzake @Kurt:
   Proficiat @Kurt: bekeren en dát in deze rumoerige tijd (de duivel lijkt werkelijk losgebroken).

   1. Dank je wel Marie-Elisabeth en P.Derks. Het is omdat ik uit eigen ervaring weet hoe verslavend dit soort muziek kan zijn, en hoe dit soort duistere klanken een mens totaal kunnen transformeren, dat ik hier zo sterk op reageer. Ik reageer niet veel meer op dit forum, maar deze kwestie lag me zo nauw aan het hart dat ik niet anders kon dan reageren.

    Het gaat dan niet persé over alle bands binnen het gehele ‘metal genre’, maar wel over een heel grote groep binnen deze cultuur (die hoe langer hoe groter wordt) die door zware, meestal trage, ‘zweerderige’ duistere klanken een soort ‘soundscape’ kunnen creëren die je totaal van de wereld halen en je in een parallel universum zetten waar het in het begin aangenaam vertoeven is. Denk je… Het vreet aan je zinnen, aan wie je bent, het transformeert je als mens, maar niet ten goede. Ik zou hier uren over kunnen schrijven, doch wat baten kaars en bril als een uil als Dirk niet zien wil?

    Laat ons onophoudelijk bidden voor onze jeugd én onze opvoeders. Dat ze het ware evangelie van Christus mogen ontdekken. Dat van je kruis opnemen. Dat van opoffering en zelfverloochening. Dat van de ware vreugde in je hart, ook al zit het je in de wereld niet altijd mee. Deze losgeslagen wereld heeft ons gebed zo hard nodig…

    1. @ Kurt
     Ik wist dit al 35 jaar geleden dat Hard Rock … je kon transformeren. Ik heb mijn eigen kinderen hier altijd ver van af gehouden. Ik heb het geluk gehad dat ze hun toekomstige echtgenoot hebben leren kennen buiten de dancings.
     Ze zijn enkel eens een keertje in een dancing geweest via de universiteit, als er door de studentenraad een studentenfuif werd georganiseerd.
     In hun eigen collectie CD’s heb ik nooit Hard Rock, Metal genre en consoorten, … nooit terug gevonden. Na dit genre muziek ben je ook snel verslaafd aan hard drugs.

     Onze Limburgse Offerziel heeft voor mij daar het doek voor geopend. Ze zei ook, als je sommige songs (toen nog cassette) terug afspeelde maar dan van achter naar voor, je boodschappen kreeg van de duivel. Ik weet dat er zo jongeren bij haar terecht kwamen en die naar een goed priester/exorcist werden gestuurd om bevrijd te worden.
     Ik weer niet of jij zelf uit die put bent geraakt of dat je ook de hulp moest inroepen van een priester/exorcist.

     Tijdens het Vaticaans Concilie II, werd er een geluidsopname gemaakt van hetgeen er gezegd werd, vooral over de uitreiking van de H. Communie op de hand. Die geluidsopname hebben ze ook terug gedraaid. Daar stond ook een boodschap op van de duivel. Ze weten precies welke aardsbisschop(pen) hiervoor verantwoordelijk was.
     Ook dat vernam ik via onze offerziel.

     1. Beste Marie-Elisabeth,

      Ik ben ook nooit in dancings geweest hoor. Daar draai(d)en ze geen metal, van welk subgenre dan ook. Wij gingen naar jeugdhuizen en alternatieve cafés waar ze dit wél speelden.

      Wat die harddrugs betreft… Ik denk ook niet dat er binnen de metalcultuur meer harddrugs worden gebruikt dan elders. (Ik denk dat er op eender welk jongeren ‘pop’festival minstens evenveel verdovende middelen worden gebruikt, zeker de elektronische muziekcultuur is zeer sterk vertegenwoordigd in het gebruik van harddrugs) Metal is trouwens verdeeld in tientallen subgenres en sub-subgenres, en ook daarin zit een enorm verschil, zowel in muziek als in teksten. Hardrock en metal als één groot geheel beschouwen klopt dan ook niet, dat is net iets te simpel gesteld. Ik had het vooral over de duistere doom-achtige variant, waartoe bovengenoemde dame absoluut toe behoort.

      Wat die omgedraaide platen betreft… Daar was in de jaren 80 al veel over te doen. In Amerika had je de PMRC, die waren daar al mee bezig. Ik heb daar veel docu’s over gezien en eerlijk gezegd denk ik niet dat daar veel inzit. De klanken die ik toen hoorde… Daar kon ik écht geen zinnig woord uithalen hoor. Maar waarom het zo moeilijk maken? Tienduizend bands over heel de wereld zijn openlijk satanisch. In bandnaam, imago, teksten… Je hoeft die helemaal niet achterstevoren te draaien.

      Reeds in 1979 bracht AC/DC zijn album ‘Highway to hell’ uit. Zoek even de tekst op op google als je wil, dan is het snel duidelijk. Hoezo achterstevoren draaien?
      Deze ‘Highway to hell’ is ondertussen door iedereen gekend, maar zelfs in die tijd al waren er tig onbekendere bands die exact hetzelfde deden. Openlijk hun voorliefde voor het occulte bezingen. Ik ga geen bandnamen noemen want dat is een eindeloze opsomming. Wat ik bedoel is dat je het soms niet té ver moet zoeken. Tienduizenden bands die openlijk satanisch zijn en dan nog een hele kliek die speelt met occultisme, esoterisme, sjamanisme etc…

      Wat mijzelf betreft, ik heb geen exorcist nodig gehad hoor. (Na mijn bekering een goed priester voor mijn eerst biecht in bijna 40 jaar…) Een paar zware tegenslagen in mijn leven waren genoeg om mij op de knieën te laten gaan. Mijn complete bekering is een groeiproces geweest van al bij al toch wel een jaar of 2,3.

      Wat dat betreft was het ook bij mij zoals P. Derks hieronder schreef. Ook ik had moeilijkheden nodig om mijn geloof terug te vinden. Dat dat uberhaupt is gebeurd is al een wonder op zich…

 13. Ik heb thuis een gebedsprentje van het Heilig Hart van Jezus, ondertekend in de jaren 1850 door wijlen Pater Pieter Jan De Smet S.J. – de grote missionaris onder de Indianen.

  Toen hij meerdere keren naar België terugkwam, deelde hij dit gebedsprentje uit.

  Onder de afbeelding van het Heilig Hart staat geschreven :

  I HAVE BEEN WOUNDED BY THESE WOUNDS IN THEIR OWN HOUSES.

  Heel toepasselijk nietwaar.
  Zulke gebeurtenissen, zoals deze duivelse getinte concerten, zijn zeker heel pijnlijk voor Onze Lieve Heer.

 14. Verduidelijking
  Lees:
  Zulke gebeurtenissen , zoals deze duivelse getinte concerten IN ZIJN KERK , zijn zeker heel pijnlijk voor Onze Lieve Heer.

 15. Kenmerken van die woelige jaren ’60: vrijheid, blijheid, doe wat je graag wil doen, geen overbodige verplichtingen.
  Sinds die woelige jaren ’60 is er letterlijk niémand meer, die het vanzelfsprekend vind om minstens elke zondag ter kerke te gaan. Met (bijna) elke kerkganger (dit geldt ook voor elke priester) is er iets gebeurd in het leven, waardoor men weer naar de kerk gaat.

  Aan de reacties van @Dirk Baeten kun je duidelijk merken, dat ie (nog) geen kerkganger is + dat ie (nog) niét (elke dag) bidt.
  Ik gun @Dirk Baeten geen moeilijkheden, maar blijkbaar heeft hij zware moeilijkheden nodig om de weg naar de kerk weer terug te vinden. (In moeilijkheden vlucht men naar zijn échte Meester).

 16. Ik dacht dat je alleen bij de gereformeerden zwartekousentypes had. Maar het is bij de ultra-rechtse-katholieken net zo erg. Wat een gedoe over niks. Laat dat meiske toch lekker haar liedje doen. Maak je toch liever druk over de grootste criminelen binnen je eigen organisatie.
  Ik speelde óók op een orgel in een tamelijk belangrijke kerk. En vroeg of ik Mozart mocht spelen. Dat mocht. Nou en?

  1. Ook jij geeft (net als Dirk) aan totaal niks te weten over een bepaalde strekking binnen een bepaalde muziekcultuur die tot achter zijn oren in het satanisme zit. Het feit dat U Mozart aanhaalt om dit te vergelijken met dit slaat compleet nergens op.

   1. Kurt,
    Je weet blijkbaar niet wat je zegt.
    Sommigen hier zouden zelfs Mozart haten omdat hij geregistreerd zou zijn als metselaar. Je moet ten eerste niet zo snel oordelen dus. En vooral niet als je zelf meewerkte aan dat duvelse gebeuren. Dat geeft je als ‘kenner’ of ervaringsdeskundige nog geen voorrecht. Integendeel, zou ik zeggen.
    Trouwens, de hele muziekindustrie is zo rot als een mispel, dat zou jij ook kunnen weten als je je erin verdiept.
    Ook de Beatles bijvoorbeeld waren beïnvloed door rare mensen die zichzelf oh zo belangrijk vonden/vinden met al die bizarre theorieën.
    Je moet niet oordelen ook, als ik maar één dingetje laat zien.

    1. Ik oordeel U niet. Ik zeg enkel dat U totaal onwetend bent over een bepaalde stroming in de muziekwereld. Verder kan (en zal) U ongetwijfeld véél meer weten dan ik over een hoop dingen. Wat dit betreft sla je de bal echter compleet mis.

     Een fijne avond nog. 😉

  2. Dat een verdorven apostaat zoals u de kant kiest van de Nieuwe Wereldorde tegen Christus is niets nieuws; ik neem hier de gelegenheid om Kurt erop te wijzen dat u onlangs nog de Heilige Schrift blasfemeerde door te beweren dat het een sprookskesboek is. De nihilistische stem van een gedupeerde van de westerse KGB-conditionering uit de jaren zestig en zeventig die niets geeft om het heilige en de dingen van God is geen stem waar katholieke christenen naar moeten luisteren.

   Besef, perverse geest, dat satanische “muziek” zoals degene hier besproken verspreid en gebruikt wordt om de bevolking te conditioneren voor die gruwelijke riten waarmee de satanische infiltranten binnen de rangen van de heilige Kerk mensen ritueel vermoorden.

  3. Nou en?

   “Why is it that so few realize the seriousness of our present crisis? Partly because men do not want to believe their own times are wicked, partly because it involves too much self-accusation, and principally because they have no standards outside of themselves by which to measure their times… Only those who live by faith really know what is happening in the world. The great masses without faith are unconscious of the destructive processes going on.”
   (Archbishop Fulton Sheen)

   1. Deze man loochenstraft meteen zelf de eerste zin van zijn bewering. Het tamelijk aanmatigend om niet gelovigen zo weg te zetten. Alsof alleen gelovigen weten wat er in de wereld gebeurd. Zo te lezen mag hij eerst bij zichzelf beginnen.

    1. Juuls,
     voor wie de enige waarheid is dat ieder de zijne heeft, klinken Fulton Sheens woorden misschien aanmatigend. Maar in de hemel is er maar één en die Waarheid is eeuwig.

   2. Beste Paul,

    Fulton Sheen zag het verval decennia geleden al aankomen. Zijn rake toespraken zijn nog steeds weergaloos en enorm inspirerend. En zijn boodschappen actueler dan ooit.

    Ik vraag me wel eens af wat hij zou vinden/zeggen van de crisis in de Kerk van vandaag moest hij nog leven…

  4. Raphaël, ^speel maar mozart op je orgel of wat dan ook, ik ben ooit eens uit een kerk weggegaan omdat een orgelist dacht dat hij hemelse muziek aan het spelen was.
   Dat orgelmuziek was zo slecht voor mijn ziel en hart dat de Heilige Geest me daar niet meer wou.
   Het enigste dat ik toen dacht, wat een duivel achter dat orgel.
   Misschien was jij het wel!

   In deze tijd moet je oppassen in welke kerk je komt want overal heeft satan zijn intrede gedaan, zelf achter het orgel, zelf achter het altaar, zelf bij mensen waar je het niet van verwacht.
   De duivel is sluw, hij verkleed zich als een engel van het licht terwijl hij zielen ten gronde wil richten.

   1. Marie-Elisabeth,
    In de loop van 2012 kwamen de eerst barsten in mijn tot dan toe redelijk zorgeloze leventje. Het moet ergens begin 2013 geweest zijn dat ik in zak en as, op de rand van m’n bed weer maar eens mijn bijbeltje vastnam dat ik als kind van mijn moeder had gekregen. Van daaruit is eigenlijk alles terug begonnen. Alle (zware) tegenslagen (waar ik niet ga over uitweiden) die me toen een vloek leken, zie ik nu als een zegening. Zonder dit dal was ik nooit tot een waarachtige bekering gekomen. Ik las al een hele tijd de Bijbel toen ik terug voor de eerst keer naar de mis ging. Het was toen dat ik besefte dat de preek van meneer de voorganger totaal niet strookte met hetgeen ik in het evangelie las. Dat was het moment dat het me begon te dagen dat er een serieuze crisis gaande was in de Kerk. Van daaruit ben ik op zoek gegaan naar een goede priester. (Spijtig genoeg is de goede man intussen overleden) Hij heeft me mijn eerste biecht afgenomen en heel veel goede raad gegeven. Verder heb ik geen hulp gehad. Ik ben iemand die nogal graag zelf op onderzoek uitgaat, dingen opzoekt, veel leest… En hoe meer Heiligenverhalen ik las, hoe meer ik besefte hoe groot de crisis wel was in onze Westerse Kerk. Gelukkig zijn er nog heel veel goede boeken te vinden op tweedehands-sites.

    Ook al was ik Katholiek opgevoed, pas toen ik zélf actief begon te lezen over het katholiek geloof, besefte ik hoe weinig ik wist. (net zoals heel mijn generatie vijftigers) De boodschap van Fatima? Nooit van gehoord. De Rozenkrans? Phoe, dat was iets met veel weesgegroetjes. De Mis? Tja, dat was iets dat ‘moest’… Ik heb pas na mijn bekering de rijkdom leren kennen van het Heilig Misoffer en de Rozenkrans, net als van veel andere devoties. Maar ook Spiritual Combat bijvoorbeeld. De geestelijke strijd tegen jezelf. Zou eigenlijk basiskost moeten zijn in onze Katholieke scholen, maar daar hebben ze het liever over regenbogen…

    Mijn grootste hulp is en blijft mijn dagelijks gebed en de Sacramenten. In het besef dat wij, kleine mensen zonder God helemaal niks kunnen…

    1. @ Kurt
     Heerlijk om te lezen hoe je uit dit zwarte gat bent geraakt. Bekeerlingen zijn meestal de hevigste katholieken. Wat nog belangrijker is, dat je veel hulp krijgt van Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw. Je wordt alsmaar sterker in je geloof.
     Onze Lieve Vrouw is je beste Voorspreekster. Zij moedigt aan en bemiddelt voor jou bij haar Zoon. O.L.H. geneest je.

     1. En uw engelbewaarder niet vergeten!! En de Heilige aartsengel Michaël! En Sint Jozef!
      Allemaal straffe beschermers in onze losgeslagen wereld… :-))

      1. Waar ik ook veel kracht uit haal is het korte, krachtige Jezusgebed. “Heer Jezus Christus, zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.” Het lijkt iets meer bekend te zijn in de orthodoxe Kerk dan bij Katholieken.
       Op momenten dat je ’t moeilijk hebt. Op momenten dat je dreigt op bekoringen in te gaan. Op momenten dat je waakzaamheid verslapt en je halverwege een roddel beseft waar je mee bezig bent. Onmiddellijk stoppen en Jezus zelf om hulp roepen.

       Heel krachtig, ik kan het iedereen aanraden!

  1. De mensen van “Clamavi De Profundis” hebben zopas “Gaudete A Cappella – Clamavi De Profundis” op hun kanaal geplaatst voor het Kerstseizoen.

   Ge hoort wel wat een Amerikaans accent in het Latijn; de ene Europeaan stoort zich daar meer aan dan de andere.

 17. Even een ander onderwerp, maar er is een gerucht volgens hetwelk Arthur Roche op het punt staat om zeer binnenkort een nieuwe aanval te lanceren tegen de traditionele ritus in het kader van “Traditionis Custodes”, waarbij men zal pretenderen de traditionele riten te verbieden voor de andere sacramenten dan dat van het H. Misoffer. Dat betekent in de praktijk dat ze, onder andere, willen proberen oud-rituele seminaries te sluiten of er novusordo-seminaries van te maken, want de heilige orden zijn één van de zeven sacramenten.

  Wat katholiek is wordt door de ketters belaagd en wat satanisch is wordt door hen omarmd.

  1. De blog “Rorate Caeli” heeft erover geschreven, en die hebben in het verleden ook al echte insider-informatie gehad.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht