“Bidden met de voeten”: een moedig getuigenis

Goede Vrienden,

Hoe de meerderheid van de bevolking denkt goed te doen en ondertussen blind en naïef een onschuldig, lijdend  volk  helpt wurgen  in dienst van de waanzinnige  macht en rijkdom van criminele wereldleiders. Dit bewijst de documentatiereeks, die de VRT vorige week lanceerde  over de chemische aanvallen in Syrië.

Syrië heeft chemische wapens aangeschaft, verleid door Israël, die zijn voorraad chemische, biologische en nucleaire wapens aan het opvoeren was. Er is echter geen enkel bewijs dat Syrië in deze oorlog ooit chemische wapens heeft gebruikt. Het heeft daarvoor ook geen enkele reden. Het leger heeft wapens die gericht kunnen  gebruikt worden. Chemische wapens zijn  te gevaarlijk. Bij de minste verandering van windrichting worden eigen soldaten getroffen. Chemische wapens zijn voor terroristen. Bovendien, alle chemische aanslagen werden gepleegd op het ogenblik dat het Syrische leger aan de winnende hand was en een bepaalde streek heroverde. Waarom zou het zo dwaas zijn op dat ogenblik dit gevaarlijke spul in te zetten?

We hebben in het verleden de valse berichtgeving over de chemische aanvallen telkens uitvoerig ontmaskerd. We deden ook het verhaal van het OPCW, de officiële internationale organisatie voor de verhindering van de chemische wapens van de VN. Toen twee deskundigen een eerlijk rapport hadden opgesteld waaruit bleek dat Syrië niet verantwoordelijk was voor de aanslag, dwong J. Bolton, voormalig VS veiligheidsadviseur (2018-2019) de voorzitter om  onmiddellijk ontslag te nemen. Ook de twee deskundigen werden ontslagen, hun rapporten verdwenen in de vuilbak en werden vervangen door “aangepaste” rapporten. Op 11 oktober 2013 kreeg het OPCW de Nobelprijs voor de vrede! (zoals Obama, een van de meest cynische moordenaars).

We beperken ons nu tot de grootste chemische aanslag, nl. in oost Ghouta (Damascus). Een jaar eerder had president Obama luid  verkondigd – om de openbare opinie voor te bereiden – dat het gebruik van chemische wapens in Syrië een rode lijn zou zijn. Begin Augustus 2013 werden 11 bergdorpen in Lattakia (‘n 200 km ten noorden van Damascus) door terroristen bendes van Jobhat al Nosra overvallen. Vele mannen werden vermoord, vrouwen en kinderen gekidnapt. “Toevallig” werd over deze slachting in  heel de Atlantische pers met geen woord gerept. De ouders smeekten moeder Agnes-Mariam om hen te helpen bij het opsporen van hun kinderen. Zij had inmiddels met andere prominenten de beweging van de mussalaha (verzoening) opgericht. Ze stelde voor Lattakia een lijst op van ‘n 250 vermiste personen met naam,  leeftijd en de vermelding: vermoord, gekidnapt, vermist, waaronder 65 kinderen. Om de aandacht voor chemische aanvallen levendig te houden, beslisten de wereldleiders een internationale   commissie voor onderzoek naar Damascus te sturen. Zij waren voor 23 augustus 2013 net toegekomen en, wonder boven wonder, een gruwelijke gifgasaanval had bij wijze van spreken onder hun neus plaats! Wat een “toeval”! Onmiddellijk werden 35 professionele video’s met vele (dode, stervende of slapende?) kinderen de hele wereld rondgestuurd.  Vooraleer er enig onderzoek had plaatsgevonden,  spraken alle westers leiders en internationale organisaties hun grootste afschuw uit en wezen  eensgezind al de schuldige aan: de Syrische president al-Assad. Blijkbaar vergaten ze hierbij ook het aantal slachtoffers af te spreken: het aantal was een kakafonie die varieerde van 300 tot 1800 slachtoffers! De VS kozen 13 video’s uit om te bewijzen dat Assad de schuldige was. Ondertussen begon de mussalaha beweging met internationale experts een grondig onderzoek onder de algemene coördinatie van moeder Agnes-Mariam: ISTEAMS rapport Ghouta (International Support  Team for Mussalaha in Syria, Institut International pour la Paix, la Justice et les Droits de l‘Homme, Genève, 15 september 2013, www.ipj.chhttps://www.bbc.com/news/world-middle-east-24358543). Van dit grondig rapport (53 blz.) geef ik hier slechts de grote lijnen. De video’s zijn vanaf kort na middernacht opgenomen. Kinderen liggen in zalen op de grond. Sommigen zijn meermaals te zien, in een andere zaal. Anderen die in een zaal dood lijken te zijn, lijken in een latere video weer te leven. Alle kinderen hebben gewone  dag kleding aan (na middernacht?) en vooral, er is nergens een moeder of vader of familie van de kinderen te zien! Door de gevechten van de rebellen was de bevolking in oost Ghouta al gevlucht. Vanwaar komen zovele kinderen dan en zonder ouders? Tenslotte komt de klap op de vuurpijl: de ouders uit Latakia ontdekken op deze video’s hun gekidnapte kinderen! Maar de tragikomische klucht gaat gewoon verder. President Obama stuurt met stoere taal zijn oorlogsvloot naar Syrië. Daarna pas denkt hij er aan dat hij de toestemming van het congres nodig heeft. Dat is maar een formaliteit. De Britten, altijd bereid de VS in hun oorlogen te helpen, aarzelen deze keer en doen toch niet mee. Voelen ze nattigheid? Ze hebben Irak al mee uitgemoord en verwoest omwille van de niet bestaande massavernietigingswapens, waarvan de hele wereld de zogenaamde bewijzen had gezien.  En zo zit Obama alleen op het dak. De Russische president Poetin echter komt met een meesterlijke zet en zal Obama het gezichtsverlies helpen vermijden. Hij stelt voor dat Assad alle chemische wapens in Syrië  laat opruimen in ruil voor het terugtrekken van de VS  oorlogsvloot. Hiermee kon Obama zichzelf en de wereld wijsmaken dat hij door zijn krachtdadig optreden Assad op de knieën gekregen heeft. In feite was het een prima voorstel, vooral voor Syrië. Op een goedkope manier kon nu die oude gevaarlijke rommel, die ze toch niet wilden gebruiken, grondig opgeruimd worden. Eind 2013 tot begin 2014 worden alle chemische wapens in Syrië vernietigd, wat de “internationale gemeenschap” met grote argusogen volgt.

Prof. emeritus Theodor Postol van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), expert in  chemische wapens,  verwijst vanuit een geheel ander standpunt de rapporten (ook van Khan Sheikhoun, 4/4/2017) over de schuld van Assad naar de prullenmand. Deze chemische aanslagen konden onmogelijk vanuit de lucht, gebeuren, maar zijn wel degelijk vanop de grond, door de rebellen uitgevoerd. (https://www.ibtimes.co.uk/mit-expert-claims-latest-chemical-weapons-attack-syria-was-staged-1617267). Tot hetzelfde besluit komt ook de Amerikaanse  journalist met wereldfaam, Seymour Hersh en anderen.

“Onze democratie wordt lamgelegd door de media die alleen maar schrijven wat hun broodheren welgevallig is”. Zijn onze journalisten “geïndoctrineerde naïevelingen” of  “de zoveelste goed betaalde meelopers van de miljardairsbende”? Zo luiden enkele reacties die ik ontving. Iedereen wil de verdrukten helpen, maar de meerderheid steunt blindelings of onwetend de moordenaars, de criminele wereldleiders en wapenbazen.

P. Daniel

XVII.23

Vrijdag 3 juni 2022

Flitsen

In de byzantijnse liturgie is de 7e Paaszondag gewijd aan de 318  vaders van het eerste  oecumenisch concilie van Nicea (325). Hierin werd de ketterij van Arius, priester van Alexandrië veroordeeld: Jezus is niet minder dan de Vader maar “consubstantieel”, van dezelfde natuur en waardigheid als de Vader. Het wil niet zozeer eer brengen aan de concilievaders maar aan de grootheid van de gestorven en verrezen Heer Jezus. Vandaar wordt ook het Evangelie van het Hogepriesterlijk gebed gelezen (Johannes, 17, 1-13).

Weer kwamen 3 jongeren van S.O.S Chrétiens d’Orient ons helpen voor enkele dagen. Ze worden steeds meer goede vrienden van de gemeenschap.

Sommige bezoekers verdienen bijzondere aandacht, zoals de groep vrouwen uit het christelijke dorp  Mamoura, begeleid door de pastoor van Qara. Na een grondige rondleiding kwamen hun vragen: wat denk je van jongeren die naar het buitenland willen gaan studeren, wat denk je van het hele coronagebeuren in de wereld, waar willen de wereldleiders ons naartoe leiden…? Als er ellende komt over een bevolking zijn  het altijd de moeders die het meeste lijden te dragen krijgen,  maar het zijn ok de moeders die het meest aan   de heropbouw kunnen bijdragen.

De kersen beginnen  rijp te worden. Het is evenwel een kleine oogst. Er zijn slechts een tiental bomen.

Woensdagvoormiddag organiseerde onze Portugese zuster Myri een contact langs computer en groot scherm tussen  de kinderen van de catechese van Qâra met kinderen van een christelijke school in Portugal, naar aanleiding van 1 juni, de dag waarop zij het kind vieren. De  Portugese kinderen vroegen hoe het is om als christen in een moslimland te leven. Hier antwoordden ze dat het soms wel eens moeilijk kan zijn, maar meestal heel vriendschappelijk is. Onze Syrische kinderen vertelden verder dat alles heel duur wordt en dat er weinig elektriciteit is maar dat ze daarom niet minder plezier hebben. De Portugese kinderen zeiden dat ze altijd elektriciteit hebben en dat ze nu aan het studeren zijn. Ze gingen ook binnen  kort op bedevaart naar Fatima en beloofden voor de christenen in Syrië te bidden. Aan beide kanten eindigden ze met een gebed

Bidden met de voeten”: een moedig getuigenis

Voor het komende pinksterfeest zullen weer tussen de tien en twintigduizend katholieken de jaarlijkse 100 km lange voettocht ondernemen van Parijs naar Chartres, van de ene O.L.Vrouw kathedraal naar de andere. Het thema dit jaar luidt: “Heilig Hart, hoop en heil voor de volken”. Het is een heel oude traditie, die zelfs teruggaat tot de 9e eeuw, maar vorige eeuw weer tot leven kwam. Zaterdag en zondag  4 en 5 juni 2022 worden telkens 40 km afgelegd en op Pinkstermaandag nog 20 km, goed georganiseerd door “Notre-Dame de Chrétienté”, ook met professionele medische ondersteuning. Deelnemers zijn  vooral studenten en jongeren die in eindeloze rijen opstappen met kruisbeelden, vlaggen, vaandels en heiligenbeelden.   Ze gaan in  groepen van 20 tot 60 personen,”chapitres” genoemd, per parochie, per organisatie of per land. Deze bedevaart is een boetetocht, een spirituele ervaring  van het “kind van God” zijn en tevens een mariale en missionaire vorm van evangelisatie. Geestelijke voeding en vorming komen van de Eucharistievieringen en onderrichtingen, de mogelijkheid van gesprek en sacrament  van verzoening met de aanwezige priesters, het persoonlijk of gezamenlijk bidden en zingen alsook de ervaring van de  stilte in een prachtige natuur.

Dergelijke initiatieven lijken ons van groot belang voor onze tijd,  waarin wereldwijd een open oorlog gevoerd wordt tegen het christelijk geloof. Het gevolg is dat we als het ware het christelijk geloofsleven weer opnieuw moeten uitvinden, aangepast aan de enorme noden van onze samenleving. Ik heb niet het geluk gehad aan deze pelgrimstocht ooit  te hebben deelgenomen. We hebben wel Vlaamse  voorlopers hiervan mogen  meemaken. Immers de katholieke charismatische vernieuwing heeft vanaf de jaren ’70 ook in Vlaanderen, zo menen we, een belangrijke bijdrage geleverd aan een heropleving van het christelijk geloof. Het was de periode van de secularisatiestorm, ingezet door de geplande  studentenrevolte van “mei ‘68”. Met een opstandige jeugd wilde men de toenmalige maatschappij doen ineenstorten. Voor de studenten leek het dagelijks een dubbel feest. Overdag de straat op om alles te vernielen wat ze aantroffen en ’s avonds languit in de zetel genieten van de prachtige reportages die  de TV daarvan gemaakt had. En alles gratis! Hieruit groeide een bedenkelijke “vrijheid-zonder-verantwoordelijkheid” en “een dictatuur van het individuele genot”. Het waren de “golden sixties” met een mentaliteit dat alles kon, alles mocht en alles mogelijk moest zijn. Hierdoor werden ook het christelijk geloof en leven zwaar aangetast. Door deze sfeer werd de toepassing van de belangrijkste kerkelijke gebeurtenis van de eeuw, nl. het Tweede Vaticaans Concilie zwaar belast. Een authentieke aanpassing, waarin de gestorven en verrezen Heer Jezus centraal stond, werd in de praktijk ver overschreden door een algemene opinie van “vroeger mocht het niet, nu mag dat allemaal wel”! Hierdoor werd veel kostbaars roekeloos overboord gegooid.

Om priesters te helpen terug de dynamiek van een authentiek christelijk geloof te beleven, organiseerden we toen priesterretraites in de gemeenschap Foyer de Charité (Marthe Robin) van Bonheiden. Het waren gedurende anderhalf decennium de grootste priesterretraites van het land. In 1985 namen  87 priester hieraan deel. Voor de leiding zorgden we met vier priesters: de salesiaan pater Maurice Ketelslegers, onafscheidelijk met gitaar,  zorgde vooral voor de muzikale begeleiding, de oblaat pater Paul Seghers was het model van een volkspredikant, kanunnik Wilfried Brieven (vorig jaar als laatste van de drie overleden), secretaris van de kardinalen L. Suenens en G. Danneels, zorgde vooral voor de nodige contacten met de bisschoppen voor een feestelijke slotviering. Zelf deden we ons best voor een goed inhoudelijke programma. Ontegensprekelijk hebben vele priesters hier de kracht gevonden om, tegen de vloedgolf van de secularisatie in, hun priesterschap  enthousiast te beleven. In diezelfde tijd organiseerden we, samen met een grote groep overtuigde en deskundige vrijwilligers, telkens rond 21 juli de Vijfdaagse of Geloofsdagen van Hoogstraten, voor gezinnen. Toegegeven, het was slechts een kleine afspiegeling van de bijzonder succesvolle sessies in Paray-le-Monial (Frankrijk), georganiseerd door de gemeenschap Emmanuel gedurende gans de zomervakantie, met vele duizenden deelnemers. Toch was het ook in Hoogstraten telkens een geloofsfeest voor groot en klein met prachtige liturgische vieringen in een overvolle kerk, bezielde (ook internationale) sprekers, langdurige aanbiddingen, het sacrament van verzoening en voor de kinderen en de jeugd een aangepaste vorming en ontspanning.

We schrijven dit met enige heimwee maar ook en vooral met de overtuiging dat dergelijke initiatieven nu nog veel meer nodig zijn dan toen. We moeten het christelijk leven in het maatschappelijk leven herstellen, hoe moeilijk het ook moge zijn. De machtigste wereldleiders en internationale organisaties storten over ons hoofd nu zulk een menigte leugens en bedrog uit, dat we ze niet meer kunnen vertrouwen. De media misleiden ons dag na dag opdat we zouden meedoen met hun haatcampagne en oorlogsvoering, waarvan massa’s onschuldigen het slachtoffer zijn en alleen een wereldelite van miljardairs en de wapenbazen steeds rijker worden.  Ook de hoogste kerkelijke hiërarchie zaait af en toe  de grootste verwarring. Telkens weer worden de zuiverheid van het christelijk geloof, de waardigheid van het menselijk leven, van het gezin, de vrijheid van ons menselijk bestaan bedreigd. De meest perverse programma’s krijgen openlijke steun. De natuurwet, de menselijke waarden en het christelijk geloof worden tot in hun wortels aangetast. Daarom is het nu dringend nodig niet alleen het christelijk geloofsleven maar ook een menswaardig samenleven opnieuw uit de vinden, wat gelukkig hier en daar ook al gebeurt.

Menswaardig en christelijk leven is:  “het doen van de waarheid in liefde” (Efeziërs 4, 15; Grieks: alètheuontes de en agapè). We mogen ons niet onvoorwaardelijk overgeven aan de openbare opinie en de geest van onze tijd, want daarmee steunen we leugenaars en  moordenaars en werken aan onze eigen zelfvernietiging.   Deze tijd roept ons allemaal op, om het gezond maatschappelijk leven en christelijk leven opnieuw gestalte te geven.  Er zijn meer dan ooit helden en heiligen nodig. Laten we niet bang zijn  het Evangelie in praktijk te brengen en Jezus Christus te volgen als de hoogste wijsheid, de Weg, de Waarheid en het Leven.   Daar vinden we de bevrijding en  de toekomst van onze samenleving.   De pelgrims naar Chartres beginnen alvast door te  “bidden met de voeten” en zijn al op de goede weg.

Varia 

Ons vorig bericht met 11 video’s prachtig geïllustreerd: 1. Ultima prijs voor Tegenwind, 2. Tegenwind, ronde tafel, 3. Headwind, 4. Festival “Rozen van Damascus”, 5. Eucharistieviering tussen de  koeien-9, 6. + 7 Kruisdagen, 8-9-10-11. CPAC Boedapest met V. Orban, Vaclav Klaus,Tucker Carlson:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-262/

Wil je tijd uitsparen, lees mijn bericht niet wanneer ik het stuur maar wacht een week en je krijgt er heerlijke video’s bij!

Ons bericht ook hierhttps://www.katholiekforum.net/2022/05/28/god-vaderland-en-gezin/

Een bijzonder duidelijke beschrijving van de ellende van Syrië, veroorzaakt door het westen en de ongelooflijke huichelarij, waarmee de westerse moordenaars en verwoesters zich dan nog komen voorstellen als de weldoeners van Syrië: https://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-146/

*

Het officiële coronabeleid van de overheid in negen stellingen samengevat, zijn pure desinformatie, leugen en bedrog. Dat stelt dr. Jay Bhattacharya, een van de medeauteurs van de “Verklaring van de Great Barrington”. Hiermee wordt zowat heel het coronabeleid naar de prullenmand verwezen. Het gaat over de bewering dat covid 19  super gevaarlijk zou zijn, dat hierteghen geen goede middelen zouden bestaan, dat de covid vaccins veilig en werkzaam zouden zijn, dat lockdowns helpen… en al die onzin meer: https://www.mondialisation.ca/9-exemples-de-desinformation-des-autorites-de-la-sante-sur-la-covid/5668530

*

Vanaf 2016 en het bezoek van de VS senator John McCain aan Oekraïne zijn de VS begonnen met een forse bewapening van dit land met de uitdrukkelijke bedoeling een oorlog tegen Rusland te voeren. Hiervoor werden tevens 30 laboratoria ingezet voor biologische oorlogsvoering, een ongekende criminele onderneming. Tenslotte hebben de VS Oekraïne geholpen om atoomwapens te verwerven. Niet Moskou maar Washington is de oorlog begonnen in Oekraïne: https://www.voltairenet.org/article217091.html

Terwijl het westen openlijk een totale economische oorlog voert tegen Rusland, werd de voorbije week  in Bichkek (Kirghizstan) het eerste Euraziatisch Economisch Forum gehouden met Rusland, Kazakhstan, Kirghiszstan, Wit-Rusland en Armenië, waarbij 14 landen een delegatie afvaardigden (China, Vietnam en Latijns-Amerikaanse landen). President Vl. Poetin en zijn minister S. Lavrov gaven een duidelijke richting aan. In de grondige omwentelingen van onze tijd, moeten de landen hun soevereiniteit kunnen bewaren en uitbouwen en  is er een alternatief economisch en financieel systeem nodig. Argentinië en Saoedi-Arabië hebben inmiddels al gevraagd om opgenomen te worden bij de BRICS (Brazilië, Rusland, Indië, China, Zuid Afrika) terwijl een aantal Arabische landen vragen om bij de OCS te horen (Organisatie voor Coöperatie van Shangai). “Het Euraziatisch  Economisch Forum heeft eens te meer getoond dat deze sneltrein – economische integratie – al vertrokken is. Hier is duidelijk een sterk contrast waar te nemen met het pessimisme zonder eind van het collectieve westen, dat wegzakt  in inflatie, energie tekort, schaarste in de voeding,  fictieve “verhalen” en de verdediging van neonazi’s om de vlag van de liberale “democratie” overeind te houden” (Pepe Escobar, 31 mei 2022: https://www.mondialisation.ca/lunion-economique-eurasiatique-se-renforce/5668578)

Jelena Postuma tracht op eenvoudige wijze in “Gezond Verstand” uit te leggen hoe de wereldleiders de chaos in de wereld willen verergeren om hun macht door nog meer centralisatie en controle te vergroten en uiteindelijk hun grote “reset” door te drukken. Ziehier de ingrediënten: enorme geldhoeveelheden scheppen uit  het niets (met inflatie en faillissementen tot gevolg), VS en EU die sancties blijven opvoeren tegen Rusland, grootste uitvoerder van voeding, energie en belangrijke productiematerialen zodat er een grote kunstmatige schaarste ontstaat. Daarbij het dwaze klimaatbeleid blijven opvoeren door koolstofmijnen e.a. te sluiten om afhankelijk te worden van buitenlandse  multinationals: https://gezondverstand.eu/2022/05/30/oorzaken-en-gevolgen-van-het-inflatiespook/

*

De monumentale en uiterst actuele Encyclopédie sur la sexualité humaine, l’amour et la fécondité “ , Tequi,    (die we 2 weken geleden hebben voorgesteld) kreeg in Parijs op 1 juni 2022 de Prijs Johannes Paulus II. De verantwoordelijke uitgevers (dr. José Noriega, Prof. René en Isabelle Ecochard) benadrukken hoezeer de waarheid omtrent de menselijke seksualiteit bevrijdt en gelukkig maakt, terwijl de leugen ons opsluit in angst. Het gaat om het goddelijke plan van het huwelijk, dat in onze hyper-geseksualiseerde wereld geheel verduisterd is. Nogmaals benadrukken ze hoezeer de anticonceptie een aanslag is op het leven, zowel biologisch, medisch, antropologisch en geestelijk. Het tast het wezen van het huwelijk aan. Al wordt dit nog door de meerderheid weggelachen, de veelvoudige gevolgen zijn niet minder dramatisch. We hebben dit vroeger al uitvoerig uitgewerkt in ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, Groningen, 2017, 400 blz. We zijn blij en fier dat een deskundige Vlaamse medewerker aan ons boek, nu ook een van de belangrijke medewerkers is van deze prachtige encyclopedie. (https://www.lesalonbeige.fr/le-mensonge-enferme-et-angoisse-la-verite-libere/)

Aartsbisschop C. Viganò.  Een wereldelite wil steeds meer chaos om alle macht naar zich toe te trekken en de agenda 2030 te realiseren. Zelfs de kerkelijke hiërarchie schijnt zich hieraan te onderwerpen zoals nooit voorheen in de geschiedenis. Dit is hoogverraad: https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-onze-leiders-zijn-schuldig-aan-hoogverraad/

Een bijzonder moedige bisschop in Warschau, zegt in een preek van slechts een paar minuten duidelijk hoe hij Poetin ziet als verdediger   van de waardigheid van de mensen tegen de vernietigende  globalistische aanvallen (Engels): https://www.golfbrekers.be/ander-klokje/

 

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op ““Bidden met de voeten”: een moedig getuigenis

 1. Met alle respect, eerwaarde pater Daniel, maar hierboven bent u de chronologie kwijt geraakt.

  Vervolgens raakt U verdwaalt in de schimmige wereld van typische, jaren 1960 gebonden, zich katholiek noemende sektes. Die van de handen klappende Charismatische beweging, en die van de Foyer de Charité. Deze laatste is diep verwikkeld geraakt in het sexueel getinte schandaal van de stichter, Michel Tierny (+2011).

  Terugkijkend op het oeverloze geleuter op religieuze bijeenkomsten uit die tijd, de jaren 1970 en 1980, en binnen die bewegingen, waartoe ook die semi protestante, oecumenische beweging van (naam ontschoten), in Centraal Frankrijk, zijn nergens zoden aan de dijk gezet.
  Geen van die bewegingen, noch het geruchtmakende jongeren (1 miljoen) bezoek aan Parijs door de joodse paus JP II, heeft ook maar enig resultaat geboekt in katholiek herstel, kerkelijk en devotioneel, en tenslotte, geen van die bewegingen zijn vergelijkbaar met de onstuitbare opbloei van de Traditionele bewegingen, wereldwijd. Geheim van het succes is het Heilig Misoffer van altijd.

  Ook de V2 gevormde modernistische clerici, die de macht in handen hebben, weten dit. Zij beseffen dit maar al te goed, en daarom wordt er alles aan gedaan om dat Heilige Misoffer van altijd, te blokkeren en zo mogelijk, te vernietigen.

  De Traditionelen tellen mee, de anderen vergaan met de tijd. Zij vervliegen in het niets, zoals de NOM sekte, later een detail van de geschiedenis zal blijken te zijn en het V2 concilie, uit de kerkhistorie geweerd zal worden, tenzij het gaat om het vermelden van de grootste aberratie in de kerkgeschiedenis.

  Al die protestant georiënteerde, zich katholiek noemende sektes van de nostalgie der jaren 1960, zijn inmiddels uit de actualiteit verdwenen. Ongetwijfeld door het verschijnsel van vergrijzing ; hetzelfde euvel van de Vaticaan 2 dood geboren NOM sekte, die de gebouwen en functies nog steeds in handen heeft, maar het katholieke geloof van altijd, mist.

  Maar om op uw chronologie terug te komen, eerwaarde pater Daniel, de kip legt het ei, en niet omgekeerd.

  Zonder de cultuur marxistisch getinte Vaticaan 2 (V2) revolutie, van 2 vrijmetselaar pausen, de communist Joh. XXIII, en de homosexueel praktizerende, joodse philocommunist Paulus VI, was er geen “Mei 1968” geweest.

  U schrijft terecht dat het V2 concilie, het belangrijkste religieuze gebeuren van de 20ste eeuw was. Dat is niet voldoende. Stelt u daar zelfs bovenop, het belangrijkste politiek-maatschappelijke gebeuren van die eeuw, want sindsdien, zijn alle verdere opvolgende revoluties, oorlogen, crises, maatschappelijke en kerkelijke decadentie, ondermijning en corruptie, daarop terug te voeren.

  “De ramen van de Kerk moesten open” (J XXIII), dat hebben we gemerkt. De wereld kwam binnen. Het bastion tegen het grote kwaad, het bastion dat tegendraads, door de genade van het Heilig Misoffer van altijd, de beschaving schiep in 2000 jaar, dat bastion opende de bres.

  De bestorming van het grote kwaad dat de moord op Golgotha bedreef, dat alles en iedereen wil uitroeien, die ook maar met iets naar Christus kruisdood verwijzen, beleeft zijn summum. Open en bloot naar buiten getreden, hebben zij in woord en geschrift, publiekelijk, de mensheid de oorlog verklaard. De start werd gemaakt met het V2 concilie.

 2. Nabrander :
  hierboven, lees voor (naam ontschoten) = Taizé (Roger Schutz)

 3. @ Jules van Rooyen,
  loopt U niet een beetje te hard van stapel ? Pater Daniel is ongetwijfeld zeer goed op de hoogte van de werken van onze kerkvorsten. In ons geheel kunstmatige landje kan niemand een hoge positie bekleden zonder de inmenging van de vrijmetselarij. Mijn wens blijft dat de goede Pater Daniel terug naar Vlaanderen kon komen want iemand als hij is hier groot nodig.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht