Steeds meer geruchten over komend emeritaat van Paus Franciscus

Paus Franciscus, 85, heeft volgens het persagentschap Associated Press de geruchtenmolen over zijn mogelijk ontslag aangewakkerd door aan te kondigen dat hij in augustus een feestelijk bezoek zou brengen aan de basiliek met het graf van Paus Celestinus V in de Italiaanse stad L’Aquila. Celestinus V is één van de weinige pausen uit de geschiedenis, die ontslag nam in 1294.

Franciscus kampt al een tijd met mobiliteitsproblemen en verplaatst zich momenteel in een rolstoel. Ook zijn plan om 21 nieuwe kardinalen te creëren op 28 augustus, vormt voor sommige observatoren een aanwijzing dat hij mogelijk zijn vertrek aan het voorbereiden is. Deze bijkomende kardinalen zouden het nog makkelijker maken om een nieuwe kerkleider te verkiezen, die het eens is met de liberale meningen van Paus Franciscus.

Franciscus heeft het besluit van zijn voorganger Benedictus XVI om met pensioen te gaan in 2013 ooit geprezen als “het openen van de deur” voor toekomstige pausen om hetzelfde te doen. Hij had oorspronkelijk een kort pontificaat voor zichzelf van twee tot vijf jaar voorspeld. Ondertussen zijn we 9 jaar verder.  Franciscus heeft nog grote projecten in het verschiet, waaronder de decentralisatie van de Katholieke Kerk tegen 2023 en de introductie van een “synodale” structuur. Deze “synodale” Kerk is een doorn in het oog van behoudsgezinden en traditionalisten binnen de Katholieke Kerk, die door middel van pauselijke verboden en sluitingen almaar meer in de marginaliteit geduwd worden. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

8 commentaren op “Steeds meer geruchten over komend emeritaat van Paus Franciscus

 1. Als dit artikel op waarheid berust en paus Benedictus XVI blijft nog enkele jaren doorleven, zit de RK kerk straks met 2 emeritaat-pausen.

 2. Omdat het ware 3e Geheim van Fatima nooit geopenbaard is (dit is zó verschrikkelijk dat geen enkele paus het gedurfd heeft), vermoed ik dat Bergoglio -op een of andere manier- de belichaming van dit 3e Geheim is. Hij heeft, tesamen met kardinalen, de ‘kerkelijke ontbindingsarbeid’ in de hoogste versnelling gezet. Deze ‘groene paus’ dient een ander doel dan Christus’ kerk leiden. Zijn credo luidt kennelijk: ‘hou de schijn hoog’. Welnu, laat hem maar zo snel mogelijk aftreden, met emeritaat gaan, gaan vissen of wat dan ook. Zolang hij maar niet meer op Petrus’ stoel zit. Het is godgeklaagd dat dit schertsfiguur aan het hoofd van de RK kerk staat en dit zegt ook wel wat over de verdorvenheid die er IN het Vaticaan heerst om zo’n man tot paus te verkiezen.

 3. Ik kan bijna niet wachten op het emeritaat van ‘paus” Franciscus: Hij heeft zóveel kwaad bloed gezet bij gelovigen (en daarmee bedoel ik: écht gelovigen).

 4. Laat die priester, Bergoglio, rustig zijn vuile werk doen. Iemand moet het doen. Vroeg Mozes niet aan priester Aaron hoe het kwam dat hij zoveel met de afvalligen meevoelde en hen tegemoet kwam ? Betekent dit dat priester Aaron een slecht mens was ? Hij was een belangrijke arbiter, scheidsman en scheidsrechter. Wie anders had zulk noodzakelijk werk zo grondig kunnen doen ? Mozes verbleef immers bij God hoog op de berg was schijnbaar niet gehaast om terug te keren tot ‘zijn’ volk. Mozes bevestigde de goddelijke wil over alle Joden door heel Gods volk in steen gebrande Geboden voor te houden. Dat gebeurde in de woestijn, niet in omstandigheden van wereldse weelde en rijk vermaak voor de goeden die standvastig bleven, wel in vermeend futurisme van de goddeloos geworden afvalligen met hun goddeloos “vooruit” van socialisten en vrijzinnigen. Weldra zal God de Vader weer eens Zijn Geboden zowel met werelds als met Geestelijk Vuur bestendigen. Onze enige zorg is op God gericht te blijven en vertrouwen in nederigheid en alle valse beschuldigingen over zich heen te laten gaan tot de Tijd vervuld wordt. God en Zijn Geestelijke Wereld vertoeven in vrede volledig boven de tijd. Wij kiezen voor die Geestelijke toekomst.

  1. Is dit geen haat- en scheldreactie, die volgens regel 1 van dit forum verboden is?

  2. Verklaar u nader. Mozes handelde in opdracht, het volk van God is niet zijn bezit. Wat bedoelt u?

   1. @eric-b-l ,
    Daar U hoogstwaarschijnlijk geen antwoord zult krijgen, zal ik het een en ander proberen te verklaren:
    @Gust Adriaensen bedoelt waarschijnlijk:
    Citaten uit de bijbel (en vervolgens de verklaringen), zijn volgens hem verboden op deze site.

    Op déze manier probeert hij van deze gelovige site ’n ÓNgelovige site te maken.

 5. Bron GVA

  Paus Franciscus ontkent geruchten over mogelijk aftreden

  Paus Franciscus ontkent de geruchten dat hij binnenkort zou aftreden vanwege gezondheidsproblemen. Wel hoopt hij binnenkort naar Kiev en Moskou te kunnen reizen.
  mtm
  Bron: BELGA
  Vandaag om 13:19

  “Dat is nooit bij me opgekomen”, verklaarde de paus in een interview met het nieuwsagentschap Reuters. “Op dit moment niet, echt!” Het interview is zaterdag afgenomen in zijn residentie in het Vaticaan.

  De paus moest door hevige pijn aan de rechter knie een reis naar Afrika begin juli afzeggen. Die pijn leidde de afgelopen weken tot speculatie over een mogelijk aftreden van de paus, zoals zijn voorganger Benedictus XVI.

  Franciscus herhaalde weliswaar dat hij zou kunnen afzien van zijn ambt, als zijn gezondheid hem verhindert de Kerk te leiden. Gevraagd naar wanneer dat zou kunnen gebeuren, antwoordde hij: “We weten het niet. God zal het zeggen.”

  De paus merkte op een “kleine fractuur” te hebben opgelopen aan de knie. Hij ontkende wel de geruchten dat bij hem kanker zou zijn vastgesteld tijdens een operatie in juli 2021. Hij deed dat af als “hofroddels”.

  Hij oordeelde dat het “mogelijk” is dat hij na zijn terugkeer uit Canada, eind juli, naar Oekraïne zou gaan. “De eerste zaak is naar Rusland gaan om te proberen helpen op een manier, maar ik zou graag naar beide hoofdsteden gaan”, zei hij.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht