Wijlen Kardinaal Martini: “de Kerk loopt 200 jaar achter”

Inderdaad, hetgeen hij zei klopt. Karel van Isacker zei het al eerder: ongeveer sedert 1830 begon de opkomende industrie het volk los te koppelen van het natuurlijk leven. We mogen daaraan toevoegen: tevens ook los te koppelen van de Kerk. Lees het tweedelig werk van Karel van Isacker: “Vlaanderen in de kering 1830-1980”.

De meeste mensen leefden nog grotendeels agrarisch, het land was overwegend boerenland. Zeer veel knechten, meiden en keuterboeren waren verbonden met de grote boerderijen. Dit was het gevolg van de noeste arbeid van de vroegere kloosters die beetje bij beetje ontoegankelijke natuurgebieden openden voor landbouw en stukjes vrijgekomen land aan iedereen konden verpachten. Het was een win-win operatie. Het was het begin van een geheel natuurlijke economie waardoor in principe niemand honger hoefde te lijden want de christelijke ijver kon voor zeer velen vooruitziend werken zoals wij dat heden niet meer kennen.

De rijkdom die de twaalf apostelen vanwege Jezus konden verspreiden over heel Europa is weergaloos. In de eerste plaats de Geestelijke Rijkdom, onmiddellijk gevolgd door natuurlijke welvaart. Het had zo kunnen blijven en misschien zelfs nog verbeteren door wat meer communicatie door degenen die daar het meest geschikt voor waren: de altijd grensoverschrijdende kloosters.

De miserie veroorzaakt door de eerste onnatuurlijke bedrijven vergaten we alsof het toch nog nabije verleden niet meer van tel is. De revolutie van de vermeende “vooruitgang” had tevens een schrijnende niet meer te overziene armoede tot gevolg. Met honderden trok men naar de toen nog kleine steden om te bedelen en te roven. Geen winkeltje was nog veilig. De achterbuurten binnen en buiten de steden groeiden welig en daar verbleef men in koten, minder-dan-varkensstallen. De discriminatie was vergelijkbaar en zelfs erger dan de toenmalige rassenhaat in Amerika en vandaag moeten we vaststellen dat dergelijke uitzichtloze toestanden opnieuw aan de orde zijn met Amerika snel sprintend op kop, voorbeeld nemend aan N-Korea en China. Deze nieuwe revolutie kan niet meer omgekeerd worden. Wie nog beperkt is tot TV, radio en krant blijft ‘gelukzalig’ onwetend, verdoofd tot de dood er op volgt.

Vandaag probeert men ons wijs te maken dat wij het resultaat zijn van evolutie en dat weldra het leven op volmaakte wijze zal geregeld worden door een kunstmatige intelligentie die we te danken hebben aan de evolutie van computers. Het meest volmaakte mensenwerk aller tijden . . . of niet ?

God hoeft niet meer. De mens degradeerde tot een willoze, begripsloze robot.

Het is nochtans niet moeilijk te begrijpen.
In alle tijden kon men niet anders dan nederig en noodzakelijk werk verrichten. Men kon zonder veel moeite de gedachten op God gericht houden. Maar de industrie haalde alles overhoop. God mag zelfs niet meer.

We moeten met christelijke gezinnen uitkijken naar een vernieuwde natuurlijke vorm van oorspronkelijk leven zoals God het ons schonk door middel van de kloosters.
Er is geen andere uitweg dan de woestijntocht van de Resterende aan God welgevallige Joden na de uittocht uit het gekunstelde Egypte.
Deze gedachte moeten we met grote hoop koesteren en dagelijks aan God opdragen.

Lees hier het verrijkende artikel over Kardinaal Martitni 

.

Auteur:Hypoliet