Heilige oorlog in Oekraïne

— — — Christus Leraar — — —

Declan Hayes
June 6, 2022


>> 16 juni: de links werden nu geplaatst en waar mogelijk naar Nederlandstalige sites <<


a1
Heilige oorlog in Oekraïne

De geest van die Galiciërs, die samenwerkten met de nazi’s, is eens te meer rondom ons, niet alleen aan het front tegen Russische troepen, maar in heel het door Zelensky gecontroleerde Oekraïne. Recente gewelddadige aanvallen op Russisch-orthodoxe priesters in hun kerken in de stad Stryi, in de regio Lviv, in het door Zelensky gecontroleerde Oekraïne hebben de NAVO’s verdeel en heersers sporen over zich heen. Dit kan gemakkelijk worden gezien door eerdere aanvallen van het NAVO-sektarisme in Joegoslavië, Palestina, Syrië, Ierland, Irak en Oekraïne zelf te bekijken, waar de NAVO opzettelijk de confessionele verschillen heeft bewapend die een integraal onderdeel zijn van de historische en culturele mozaïeken van die landen.


b1
De Poolse paus

De verkiezing van de charismatische Poolse burger Karol Józef Wojtyła tot paus (Johannes Paulus II) in 1978 had ingrijpende gevolgen, niet alleen in zijn geboorteland Polen, maar ook daarbuiten, waar de confessionele meningsverschillen, bij tijden, ook vluchtig waren.

b2
Paus Johannes Paulus II sprak juist over deze kwesties tijdens zijn bezoek aan Oekraïne in juni 2001, waar hij verklaarde dat het beëindigen van het Grote Schisma bovenaan zijn bucketlist stond. Hoewel paus Johannes Paulus II zich later bij de Grieken verontschuldigde voor de plundering van Constantinopel door zijn katholieken in 1204, specificeerde hij niet onder welke voorwaarden het Grote Schisma zou kunnen eindigen en, zoals hij zei in zijn Euntes in Mundum-paper uit 1988, zou Europa weer gemakkelijk kunnen ademen, met zijn twee longen van Oost en West.

b3
De twee longen van Europa waren altijd de kern van het bewind van paus Johannes Paulus II. Zelfs toen hij tot paus werd verheven brak Paus Johannes Paulus II het protocol door kardinalen Józef Glemp, primaat van Polen; Marian Jaworski, de Latijnse ritus aartsbisschop van Lviv; en Lubomyr Huzar, het hoofd van de Oekraïense Grieks-katholieke kerk, te verhogen over alle andere kardinalen van de wereld die aanwezig waren. Met andere woorden, paus Johannes Paulus II had laten zien waar zijn pauselijke prioriteiten lagen en die prioriteiten zouden later worden bevestigd door zijn triomfantelijke terugkeer naar zijn Poolse vaderland dat, zoals hij vrijelijk erkende, vaak een zeer moeizame relatie had met Oekraïne in het oosten en Rusland verder naar het oosten.

b4
Het probleem, waarvan het Vaticaan en de NAVO-agenten die daar zijn ingebed zich al lang bewust zijn, is dat Oekraïne, net als Syrië, Joegoslavië en Irak, een religieus mozaïek is, waarvan de fragiele diversiteit moet worden gerespecteerd, anders worden de demonen van de geschiedenis losgelaten. Dat de CIA periodiek, cynisch en opzettelijk die demonen ontketent is voer voor een andere dag.

b5
Hoewel paus Johannes Paulus II, samen met de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Christodoulos van Athene, het buitensporige proselitisme van de CIA veroordeelde, is het proselitisme van de CIA niet alleen versneld, niet alleen in Oost-Europa, maar ook in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. De CIA, als onderdeel van hun verdeel en heers-beleid, hielp en steunde de katholieke kerk en hun eigen malafide protestantse sekten in hun nep-evangelisatieprojecten in Oost-Europa, Oekraïne, Rusland en de Baltische staten.

b6
Net als bij Ierland, Joegoslavië en heel Latijns-Amerika waren dit geen onschuldige CIA- en MI5-acties ter meerdere eer van God. In Latijns-Amerika promootte paus Johannes Paulus extreemrechtse groepen zoals de kinder-misbruikende legionairs van Christus, die bijna uitsluitend met de rijken en machtigen werkten, terwijl ze de katholieke groepen marginaliseerden die voor de armen van Latijns-Amerika werkten en die in het vizier van POTUS Reagan stonden.

b7
Belangrijk voor onze tijd was dat dit niet het werk was van een of andere stuntelige Poolse paus, maar het was de eeuwenlange politiek van de Jezuïeten die Blaise Pascal, de grote jansenistische wiskundige, in de zeventiende eeuw zo welsprekend aan de kaak stelde en die vandaag de rol verklaart van de Georgetown University van de Jezuïeten als een vitaal CIA-knooppunt en anker van het World Economic Forum op het gebied van religie.

b8
De waarheid is, volgens Pascal, dat de Jezuïeten, die paus Franciscus in hun rangen tellen, altijd de gunst hebben gezocht van de rijken en machtigen en in de enorme katholieke reserves van Polen, Kroatië, Oekraïne en de Baltische staten, ze zagen een grotere hefboomwerking voor zichzelf om opnieuw in het middelpunt van de Europese gebeurtenissen te staan ​​en naar de hel met de bijkomende schade die we al hebben gezien in Joegoslavië, die we zien in Oekraïne en die de Russische regering en de Russisch-orthodoxe kerk beiden lang voor ons zagen.


c1
Poetins misdienaar

Terugkerend naar paus Franciscus die Patriarch Kirill grof belastert door hem Poetins misdienaar te noemen die, zoals de fascistische aanvallen op Russische priesters in Galicië laten zien, verre van het einde van de zaak is, hetzij in Oekraïne, in Engeland of in Rusland. De extreemrechtse media van Groot-Brittannië hebben Sir Edward Leigh aangevallen die, als een van de meest invloedrijke Latijns-katholieken van Groot-Brittannië, me enorm heeft geholpen in Syrië, omdat zijn aristocratische vrouw Mary – zelf afstammeling van de Russische keizerin Catharina De Grote – een trustee is van de Russisch-orthodoxe Kerk in het buitenland.

c2
Als u dit niet begrijpt, laat me het dan voor u spellen. De hondsdolle Engelse pers valt Sir Edward aan, omdat hij door zijn huwelijk verbonden is met de orthodoxe gemeenschap, net als Hare Majesteit Koningin Elizabeth, aan wie Sir Edward zeer toegewijd is. Hoewel Sir Edward, samen met koningin Elizabeth, geen nadelige gevolgen zouden mogen ondervinden, afgezien van wat schietgraag media gemodder, hebben CIA-doodseskaders katholieken in Ierland vermoord, samen met orthodoxe christenen in Servië, Oekraïne, Irak en Syrië, voor minder ijle confessionele banden. Dat is hoe de demonisering van orthodoxe priesters door middel van ijle confessionele verenigingen werkt in Irak en Syrië, net als in Stryi, de regio van Lviv, Galicië.

c3
Dat ben ik niet die predikt. Het zijn eerder Zelensky’s religieuze informatiediensten van Oekraïne die het bezoek van Johannes Paulus II aan Oekraïne zien als een rechtvaardiging van hun vervolging van de Russisch-orthodoxe kerk, die slechts een schaduw is van haar vroegere zelf in Galicië en die nu erg kwetsbaar is voor de herrijzende geesten van de 1ste Galicische SS.

c4
Zoals dit uitstekende academische artikel uitlegt, waren de religieuze en politieke autoriteiten van Rusland zich bewust van de impliciete en expliciete risico’s van de hernieuwde opkomst van het Poolse en Litouwse katholicisme in Oekraïne, waarvan het confessionele mozaïek aanzienlijk kwetsbaarder is dan dat van Roemenië, of zelfs dan dat van Syrië of Irak wier mozaïeken MI5 en de CIA beiden woest blijven slaan. Hoewel de Russische gewapende troepen, vanzelfsprekend, eervol zijn om, voor zover mogelijk, kwetsbare orthodoxe priesters in Galicië te beschermen, de CIA en MI5, die achter de aanvallen op die priesters zitten, zijn zich maar al te goed bewust van de valstrikken die ze zetten, niet alleen voor de Russisch-orthodoxe kerk, maar ook voor de Oekraïense kerken waarmee ze haar op gespannen voet zetten. Holy War in Belfast legt uit hoe ze diezelfde sektarische stunt uithaalden in Ierland.


d1
Geesten van de 1ste Galicische SS

Hoewel de fascistische aanvallen op kwetsbare Russische priesters ten aanzien van hun Galicische gemeenten één manifestatie zijn dat de geesten uit het duistere verleden van Oekraïne terug zijn opgedoken, zijn muurschilderingen van de Maagd Maria die poseert met Amerikaanse Javelin-raketten een andere.

d2
Hoewel Zelensky, samen met de Israëlische media, zich bewust was van de gevaren die de geesten van Galicië’s verleden vormen, heeft dat hen er niet van weerhouden om De Tovenaar’s Leerling te spelen, die demonen oproepen, waarvan Hitler’s 1ste Galicische SS-divisie de meest beruchte is, die talrijke wreedheden hebben begaan tegen kwetsbare confessionele minderheden in de hele regio.

d3
De geest van die Galiciërs, die met de nazi’s collaboreerden, is opnieuw rondom ons, niet alleen aan het front tegen Russische troepen, maar in heel het door Zelensky gecontroleerde Oekraïne, waar Russische priesters, Russische parochianen, gepensioneerden en zigeuners allemaal wild zijn waarop gejaagd mag worden.

d4
Zelensky’s protesten dat zijn etnisch-joodse afkomst hem op de een of andere manier ontslaat van zijn eigen schuld in dit Faustiaanse pact, gaat niet op. Hij werd (domweg) gekozen op basis van een beleid om vrede te sluiten met Rusland en hij heeft niet alleen gefaald om dat te doen, maar hij heeft op bijzondere wijze alle middelen tot stilstand gebracht. Zelensky, ’s werelds rijkste stripverhaal held, is een perverse grap over het Oekraïense volk en een aanklacht tegen de oligarchen die zijn verkiezing hebben gesmeed.

d5
Hoewel Zelensky en zijn belangrijkste sponsor Oekraïne het beste zouden kunnen dienen door te emigreren om stand-up comedy te doen in Israël, moeten de katholieke kerk en alle andere instellingen die Oekraïne in het slijk hebben geholpen, serieus nadenken over hun eigen schuld bij deze ramp. Eerst moet worden nagedacht over het principe dat een zeer lange lepel nodig is bij het eten met de duivel, het aanknopen van diplomatieke betrekkingen door paus Johannes Paulus II met de VS, die historisch gezien vijandig stonden tegenover het katholicisme in het voormalige Spaanse en Portugese rijk, evenals in Europa zelf en waarvan de agenten, zoals eerder aangetoond, nu de leiding hebben over het Vaticaan.

d6
Als de Katholieke Kerk de Euntes in Mundum van paus Johannes Paulus II wenst te vervullen, wil dat Europa gemakkelijk zou kunnen ademen met zijn twee longen van Oost en West, dan zou Rome zijn holle excuses moeten aanbieden, Georgetown en het World Economic Forum in de steek moeten laten, Amerika’s perversie van religie in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa zelf openhartig moeten veroordelen en, beginnend in Galicië, echte en wederzijds respectvolle relaties met Moskou en Constantinopel moeten opbouwen, het Tweede en Derde Rome. Al het andere is hocus-pocus.Auteur:Hypoliet

14 commentaren op “Heilige oorlog in Oekraïne

  1. @ Rinze,
   waarschijnlijk hebt u gelijk. Het werd eerst automatisch vertaald en dan had ik er nog een flinke brok aan om de automatisch door elkaar geklutste zinsdelen naar vermogen te herstellen en het Engels toch een beetje Nederlands te laten schijnen.
   Maar indien u geen academicus bent, ik evenmin, dan moet het toch gezegd dat dit stuk geschreven werd door iemand die een iets hogere vorm van taalbeleving kent dan de doorsnee Jan met de pet, zoveel kan ik in die schrijfwijze wel herkennen en ik denk dat we dergelijke mensen met hogere talenten eerder moeten respecteren.
   Overigens moedig ik u aan om goede traditionele en klassieke katholieke schrijvers te lezen en u vooral op de inhoud te concentreren.
   Met vriendelijke groet,
   Eric B L

  2. Met welke delen hebt u problemen om het te verstaan?
   Dan wil ik u wel graag verder helpen.
   Wil even de nummertjes opgeven en de zinnen die voor u moeilijk zijn.
   Mvg, Eric B L

   1. Het is natuurlijk vreemd om te spreken van “de charismatische Poolse burger Karol Józef Wojtyła”, tenzij we Franse-Revolutie-taal hanteren. “Citizen betekent hier dan ook gewoon “inwoner”. En krijgen we niet een vreemde indruk, als we o.a. over Oekraïne lezen “waar de NAVO opzettelijk de confessionele verschillen heeft bewapend”? Er wordt toch bedoeld “waar de NAVO doelbewust de confessionele verschillen,(…..)tot wapen heeft gemaakt.”, nietwaar?

    Wat te denken van “Zelensky, ’s werelds rijkste stripverhaal held”? ‘Zelensky, the world’s richest comic” betekent toch gewoon “’s wererelds rijkste komiek”?

    Uw vertaling is niet te volgen. En waarnaar verwijst “Zoals dit uitstekende academische artikel uitlegt”? Graag een linkje.

 1. Dit is een genuanceerd artikel. Het wekt begrip op voor Johannes-Paulus II die in Oekraïne niet het Poolse nationalisme heeft uitgespeeld zoals je van een Pool zou kunnen verwachten maar echt geprobeerd heeft om via zijn contacten daar de Oosterse en Westerse Kerk samen te brengen. De moordpoging op de paus (1981) was te zien als een waarschuwing om niet op dat pad verder te gaan.
  Het schetst ook de grote verantwoordelijkheid van de huidige jezuïeten die al decennia gemene zaak maken met de Westerse diepe staat (via Georgetown University enz.) om de Amerikaanse overheersing in Latijns-Amerika maar ook Eurazië te bevorderen. De huidige “paus” is daar de exponent van.

 2. @ Rinze, (15 juni 2022 om 18:19)
  1.
  “The 1978 election of the charismatic Polish citizen Karol Józef Wojtyła as Pope (John Paul II) had profound effects”
  Voordat hij tot paus werd verkozen en zelfs voordat hij priester werd was het al lang duidelijk dat hij behoort tot degenen met bijzondere talenten. Nodeloos te zeggen dat men als “inwoner” wordt geboren maar ik herinner me dat decennia geleden men argwaan koesterde omdat hij onder onrechtstreeks communistisch bewind op de volksrepubliek Polen toch priester kon worden.

  2.
  “weaponized the confessional differences” blijkbaar heb ik dit niet opgemerkt want de automatische vertaling moet echt in zijn geheel worden uitgepluisd tot op het bot. ‘AI’ zal altijd onbetrouwbaar blijven, daar ben ik van overtuigd. Had ik er meer tijd aan gegeven dan had ik het zeker opgemerkt. Mijn excuses hiervoor.

  3.
  Bij ‘comic’ en ‘comics’ val ik in de Marvel Comics tussen de grote Amerikaanse striphelden, die trouwens heden niet meer mogen uitgegeven worden, dit soort medium werd moedwillig vernield door de ‘democratische’ duistere machten, hetgeen op zich niet eens zo erg is omdat de Marvel-helden toch niet echt christelijk te noemen zijn, al lees ik ze wel graag en kijk nog altijd graag naar de gefilmde versies. Ook bij ons vindt men gelijkaardige echt levende ‘helden’ van vlees en bloed en u zult er ook wel enkele kennen. Ze zijn nooit goede christenen voor zover ik hen ken en ik zie daarom in de vernieling van dat comics-medium de oordelende hand van God. Ook Zelensky is inderdaad zulk een man met bepaalde talenten maar hij is bovendien in dienst van demonen en dan krijgt men altijd vroeg of laat werkelijke helden die voor wereldse rechtvaardigheid strijden. Maar ja, wereldse rechtvaardigheid is onvoldoende. Poetin is een vreemd soort man van God en wel heel erg werelds en hard.

  4.
  [c4] “As this excellent academic article explains,” dit is voor mij eveneens een raadsel maar bovenaan prijkt de naam “Declan Hayes”, ik weet niets over deze persoon en kan niets over hem vinden.
  De link kan niet meer open omdat de site gecensureerd werd :
  [strategic-culture.org].

  Wel, Rinze, ik heb weet van mensen met bijzondere talenten maar ik heb vanwege zulke schepselen tot op heden nog niets anders dan grote ellende gekend. Misschien is dat de reden dat ik gevraagd werd om af en toe een tekstje te vertalen op dit behoorlijk oprecht Katholiek Forum.

  Indien u de oorspronkelijke Engelstalige tekst wil bestuderen mail even naar er********@te*****.be en dan ben ik benieuwd hoe u een en ander zou vertalen.

  1. Declan Hayes? Hij is een Ier. “Catholic Thinker and Activist, a former Finances lecturer at The University of Southampton”

   1. Eric, bedankt dat u de moeite hebt genomen zo uitgebreid te reageren. Inderdaad is de site waar het oorspronkelije artikel op staat, geblokt, en wel door een Russische server. Desalniettemin is de tekst wel te vinden. Men zoeke met Google naar “Holy War in Ukraine – Strategic Culture Foundation”. Men klikke dan op “vertaal deze pagina”. Daar verandere men “vertaling” in “originele pagina” (rechtsboven). Dan heeft men alsnog de originele tekst. Daarin zie je dat “As this excellent academic article explains,” gemarkeerd is als link. Deze werkt hier echter niet, dus welk artikel bedoeld is, blijft duister.

    Bij Amazon zie ik het boek _Japan: The Toothless Tiger_ dat geschreven blijkt door dezelfde Declan Hayes. Over de auteur staat daar:
    “Declan Hayes was Professor of International Business at Tokyo’s Sophia University from 1997 to 2007 before returning to teach in Europe. He has previously worked in Australia, Ireland, and Mexico, and has written extensively on all three of those economies. He is the author of Japan’s Big Bang.” Later was hij inderdaad “Finances lecturer at The University of Southampton”, een topuniversiteit.

    Op Twitter kwam ik dit tegen, weet niet vanuit welke hoek:
    “Jan 23, 2018\
    Hi Paul. He is having public meeting Dublin 31st January with George Galloway. Boasts of hanging out with Assad’s ‘feared Shabiha’. Posted threats to us a few days ago. We reported to Gardai. Not a nice guy”

    Verder berichten uit 2015 dat hij op de zwarte lijst van Interpol zou hebben gestaan. (thetab.com/uk/soton/2015/12/15/ex-southampton-lecturer-arrested-gunpoint-thailand-63327)

 3. Ik ga hier niet veel woorden aan vuil maken. Het zoveelste artikel doordrenkt van complotisme, pro-poetinisme en anti-americanisme. Schrijf over wat je wil maar laat Oekraïne aub buiten uw miserabele schrijfsels. Kyrill is diegene die aanzet tot haat en de oorlog van Poetin in Oekraïne helemaal goedkeurt. Als u deze man gelijk geeft en steunt bent u al even ziek als hij zelf en zijn trawant Poetin die het leven van tientallen miljoenen mensen verwoest heeft. Met de oorlog in Syrië stond deze misdadiger achter de bombardementen en gruwelijkheden van Poetin’s leger in dit land, nu weer hetzelfde met de oorlog in Oekraïne. Dat durft zich christelijk te noemen. Poetin en Kyrill zijn de tweekoppige anti-christ. De openbaring van Fatima is zich aan het voltrekken: Zoo men naar mijn verzoek luistert, zal Rusland zich bekeeren en er zal vrede zijn. Zooniet zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en kerkvervolgingen opwekken; de goeden zullen gemarteld worden, de Heilige Vader zal veel moeten lijden, verscheidene naties zullen vernietigd worden. Eindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomfeeren. De Heilige Vader zal mij Rusland toewijden, dat zich bekeeren zal, en een tijd van vrede zal aan de wereld verleend worden.
  Ook in Amsterdam hebben de Russisch-orthodoxe priesters zich afvallig gemaakt van Kyril omdat ze zijn politiek beu zijn. Als de Russisch-orthodoxe “kerk” in Oekraïne in nauwe schoentjes komt hebben ze dat enkel aan zichzelf te danken.

  1. Ik vind de reactie van Paul Kohut grotendeels zeer pertinent en juist. Dat sommigen, ook op dit forum-, de vernietigingsoorlog van oorlog van Putin de facto goed praten is treurig. Dat mensen die zich katholiek noemen onverschillig zijn voor het enorme menselijk leed dat in vier maand reeds werd aangericht door het Russisch leger is onbegrijpelijk.

 4. Wat u beiden, Paul Kohut en Pol T. Descamps, hoogst waarschijnlijk niet doen is tijd spenderen in het bestuderen van oude katholieke profetische teksten aangaande Poetin en de aanloop naar de derde WW. Toch een sterke aanrader.

  Men kan er niet omheen dat Poetin de godsdienstbeleving vrij liet, zonder overigens de communistische wetten af te schaffen. Me dunkt dat men dat moet waarderen. Daarin kan men patriarch Kyrill gemakkelijk begrijpen zou ik zo denken, nietwaar?
  Maar ook in Rusland, zoals overal, is het modernisme in de nog resterende godsdienstbeleving sterk doorgedrongen, dat is een wereldwijd verschijnsel en echt duivelswerk.
  De ware Traditionele Kerk is nu wel erg klein geworden. Dat geldt overigens ook voor andere belevingen; zoals bijvoorbeeld ook bij de boeddhisten hebben de meeste zielen zich aan het modernisme overgegeven.

  Over bombardementen in Syrië moet men als westerling niet klagen; het hele westen is daar eveneens gaan bombarderen. Ik denk niet dat het Poetin is die daar de vingers en de eigen ziel verbrandde.

  Geen enkele oorlog is ooit goed te praten. Juist daarom begrijp ik niet wat de Navo in het oosten gaat zoeken, te meer omdat Patton indertijd in 1945 geen toestemming kreeg om door te trekken naar het oosten ondanks de westerse machten sterk waren en de oosterse uitgeput. De plotselinge dood van Patton blijft een vreemde zaak.

  Verder moet het gezegd dat alle wereldleiders, ‘paus’ Franciscus inbegrepen, goeie vrindjes zijn met de vrijmetselarij.
  Hebben u beiden, Paul Kohut en Pol T. Descamps, deel aan het opstellen van scenes om het volk te misleiden en te sarren?

  Maar de katholieke Kerk zal als enige overwinnaar uit de strijd komen want Jezus is de Enige Ware Koning op Wie u beiden niet eens werkelijk vertrouwen.

  1. Eric-b-1
   Jij vertrouwt ook niet op de Enige Ware Koning, maar alleen op MDM.
   Er komt geen WO III. God staat het niet toe dat de mens zich zelf zou vernietigen.
   Tijdens de laatste jaren gebeurden er ook heel veel bekeringen.

   1. @ Marie-Elisabeth,
    U kunt niet weten of ik op God vertrouw want u weet niet hoe ik leef.

    De zeer zware beproevingen door vroegere en hedendaagse profeten voorzegd hebben juist tot doel zo veel mogelijk mensen tot bekering te brengen. Daarom mag men het moderne Onzevader niet ‘bidden’ want daarin vraagt men aan God: “leidt ons niet in beproeving”.
    Iedereen wordt heel dit aardse leven lang beproefd op velerlei manieren.
    Lees het boek Job in de bijbel.
    God liet aan de duivel toe om Job zeer zwaar te beproeven.

    Zeer veel mensen streven naar vernietiging, kijk maar eens hoe in de USA zoveel ‘democraten’ werkelijk woest worden nu zeer veel abortusklinieken zullen gesloten worden.
    Eindelijk zal in de constitutie weer de wet tegen abortus gerechtvaardigd zijn want dat kan niet gerelativeerd worden, maar nu komen de ‘modernen’, en de ‘democraten’ tegen de wet in opstand.

    Marie-Elisabeth, hoe lang denkt u dat God dit nog zal gedogen?
    Het jaar 2021 meer dan 46miljoen abortussen wereldwijd. RECORD!
    2018, 2019 en 2020 telkens meer dan 44miljoen abortussen wereldwijd.
    Al deze mensen, moordenaars, krijgen nog talrijke gelegenheden om zich te bekeren, ook nog tijdens de WW3.

    Zelfs na WW3 zullen nog velen overleven en zich kunnen bekeren. Maar dan komt de wereld-dictator en die zal proberen iedereen te misleiden zoals nooit eerder op aarde gebeurde.
    Dat weten we ook zonder MDM: lees rustig en mediterend het boek Jesaja, dan gaat u begrijpen waarover het gaat en waarom oorlogen niet te vermijden zijn.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht