God, Vaderland en Gezin

Goede vrienden,

De documentatiereeks Tegenwind heeft op 10 mei 2022 de Ultimas Publieksprijs van 10.000 € van de Vlaamse regering gekregen. Cultuurprijzen bestaan al twintig jaar, werden in 2017 omgedoopt tot Ultimas en uitgereikt door een vakjury.  Dit jaar koos men voor een publieksprijs om het brede publiek zijn favoriete voorkeur te laten maken bedoeld als een bijdrage aan een “verbreding van de cultuur”. Er boden zich 136 artiesten aan, evenementen en festivals, o.m. van de onlangs overleden zanger Arno, Circus Ronaldo, Film  Festival Gent… De grote voorkeur ging nu uit naar Tegenwind en veroorzaakte meteen een schok.  “Een controversiële docureeks”, “vol desinformatie”, “complotdenkers hebben de prijs gekaapt”, “onwetenschappelijkheid als journalistiek vermomd”, zijn enkele van de heftige negatieve reacties.

“Tegenwind” heeft zes Vlaamse en Nederlandse wetenschappers geïnterviewd over  de corona. De zevende aflevering was een afsluitend rondetafelgesprek. Het gaat om de professoren Lieven Annemans (economie),  Mattias Desmet (psychologie), Theo Schetters (biologie), Paul De Hert (privacy recht), lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken en opiniepeiler Maurice De Hond. Elk heeft vanuit eigen deskundigheid een kritisch commentaar geleverd op het huidige corona beleid. Sommigen van hen hadden al even op de openbare omroep een kritische bemerking kunnen geven, maar werden daarvoor streng afgestraft of ontslagen. Het journalisten echtpaar Alain Grootaers en Jakobien Huisman gaf hen nu de kans om uitvoerig in alle vrijheid te spreken. De regisseur was Mark Sanders. De opnamen vonden hoofdzakelijk plaats op het idyllische domein van het echtpaar in Andalusië (Spanje). Bij het begin van de stemming was Tegenwind plots uit de lijst verdwenen. Was het censuur vanwege een ijverige ambtenaar, die “het onheil” al zag aankomen? Na protesten werd deze terug op de lijst geplaatst en heeft uiteindelijk met vlag en wimpel gewonnen.

Waarom krijgt Tegenwind zoveel heftig verzet, vooral vanuit officiële kringen? Het verwijt dat er systematisch propaganda gevoerd werd, kunnen we meteen terzijde laten. Maken niet iedere kunstenaar, die naar een prijs dingt en  elke politicus bij verkiezingen propaganda? Uiteindelijk gaat het over het feit dat een reeks wetenschappers vrij eensgezind vanuit verschillende hoeken het huidige officiële coronabeleid deskundig afwijzen. Topwetenschappers uit de hele wereld stellen ernstige vragen bij het hele coronabeleid maar worden gecensureerd, gestraft, ontslagen, gevangen gezet of zelfs vermoord. Nooit wordt hun bijdrage in de mainstream media toegelaten. Iedere kritische stem wordt in de kiem gesmoord.

Drie van de vier panelleden in de VRT uitzending De Afspraak waren woedend (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/10/tegenwind-ultima/).  Zij vonden  het een totaal onverantwoorde beloning voor desinformatie. Ook de mevrouw van de cultuurraad in het panel vond het onaanvaardbaar. Als dit doorgaat, zo vond zij, dan kan er volgende keer iemand komen met een documentaire die aantoont dat “Poetin een toffe vent” is! Voor haar bleek dit de hoogste vorm van desinformatie te zijn. Maar is dat ook zo? Immers, het Russische volk, dat dichter bij die man staat, denkt er blijkbaar heel anders over. Ook  vele Chinezen,  Afrikanen,  Latijns-Amerikanen en anderen delen helemaal niet deze extreme russofobie. Kortom, deze mevrouw schijnt de waarheid te verwisselen met  een beperkte, dwingend opgelegde westerse openbare opinie. En dit maakt deel uit van massavorming, die een teken is van een dictatoriale maatschappij. Mag een documentaire met degelijk verantwoorde argumenten, afgewezen worden omdat zij radicaal tegen onze (opgedrongen) westerse algemene opinie ingaat? Argument per argument moet objectief onderzocht kunnen  worden. En dat is ook wat één van de vier panelleden uitdrukkelijk bepleitte. Hij miste een verbreding van het debat en een inhoudelijk gesprek. Welnu, Tegenwind is een flinke bijdrage aan  deze  verbreding van het debat. Anders gezegd, het is een protest tegen de wereldwijde dictatoriale censuur die ook in Vlaanderen (tot heden) zo sterk is, dat slechts een eenzijdige lofprijzing van het gevoerde corona beleid in de openbare opinie aanvaard wordt. Deze censuur heeft Tegenwind meesterlijk doorbroken. De organisatoren van de publieksprijs zouden blij en fier moeten zijn omdat hun “verbreding van de cultuur” gelukt is en Tegenwind als winnaar meteen een schot in de roos is.

De interviews van Tegenwind zijn inmiddels al in een boek verzameld. Bovendien gaan de makers nu verder en wel op de internationale toer. Ze hebben een interview gerealiseerd, nu onder de titel Headwind,  met de bekende Amerikaanse viroloog en immunoloog dr. R. Malone en zijn vrouw Jill Glaspool (Engels met Nederlandse ondertiteling).   Hij is de uitvinder van de mRNA techniek. Het geeft een boeiend beeld van deze man en toont hoe hij moedig en met veel gezond verstand zijn eigen persoonlijke moeilijkheden heeft trachten te overwinnen en het nu als een morele plicht ziet te vechten voor de waarheid. Daarvoor zet hij zijn financiële belangen en zijn aanzien op het spel. Hij vindt verplichte vaccinatie met zijn eigen mRNA techniek, totaal onaanvaardbaar en zeker voor kinderen. Hij pleit voor een vroege behandeling met de eenvoudige, goedkope en effectieve middelen (hydroxychloroquine, ivermectine…). Hij klaagt de boycot van deze goede middelen aan. Tenslotte is hij een vurige verdediger van de vrije meningsuiting en levert scherpe kritiek op het brutaal censureren van alles en ieder die het eenzijdige corona beleid niet toejuicht. Zelf zet hij zich  in voor goede vaccins en wordt nu  door een georkestreerd  offensief monddood gemaakt en gebrandmerkt als antivaxxer en complotdenker! En de makers hebben al een volgende opname  voorzien met onze eigen viroloog en vaccin specialist dr. Geert Vanden Bossche. Zo kunnen de bedenkers van Headwind nog doorgaan met een eindeloze reeks van de allergrootste onafhankelijke wetenschappers uit de hele wereld, die gans het corona beleid naar de prullenmand verwijzen: de voormalige vicepresident van Pfizer zelf dr. Mike Yeadon,  prof. P. Ioannidis (Stanford), de Duits-Thaise  em.  Prof. Bhakti en tientallen anderen. In zowat alle landen groeit het aantal dokters die waarheid en vrijheid eisen tegen het officiële corona verhaal en -beleid in.

De Duits-Amerikaanse advocaat dr. R. Fuellmich, samen met een uitgelezen groep internationale advocaten én topwetenschappers, beweert reeds geruime tijd alle bewijzen klaar te hebben die aantonen dat we de grootste nauwkeurig geplande misdaad tegen de menselijkheid aller tijden beleven, door een groep wereldleiders die de ontwrichting, vermindering en herschikking van de wereldbevolking beogen voor hun eigen voordeel en totale controle. De meeste regeringsleiders en politici, geholpen door de mainstream media zijn hierbij slechts door hen dik betaalde  marionetten. (https://hetanderenieuws.nl/reiner-fuellmich-benoemt-wereldwijde-samenzweerders-van-het-world-economic-forum-nederlands-ondertiteld/). Hoelang zal het nog duren vooraleer de werkelijkheid in al haar gruwel openbaar wordt? Tegenwind kreeg uit beleidskringen de wind van voor maar werd toegejuicht door het volk, dat wakker aan het worden is.  Moge Headwind uiteindelijk ook in beleids kringen de “verbreding” bewerken en hen wakker schudden. Of is dit nog teveel gevraagd?

P. Daniel

XVII.22

Vrijdag 27 mei 2022

Op de zesde paaszondag in de byzantijnse liturgie staat de genezing van de blindgeborene centraal (Johannes 9, 1-38). Wat een schitterende boodschap van een vrije en moedige kerel! Als blinde was hij uitgesloten  van het maatschappelijk leven en nu hij door Jezus genezen is en daarvan vrijmoedig getuigt, wordt hij door de religieuze leiders uitgesloten. Het is dan dat Jezus hem aantreft en aanmoedigt in zijn geloof. Hij leeft nu vrijmoedig.

Van vrijdag tot maandag kwamen drie S.O.S. Chrétiens d’Orient (Franse christelijke jongeren die zich vrijwillig inzetten om christenen  in het M.O. te helpen) om bij ons te zijn en mee te werken. Zij hielpen o.m. bij de oogst van de  lindethee en de “rozen van Damascus”, die een  zeer sterk aroma hebben,  met bijzondere kosmetische, medische en voedingswaarde. Kinderen eten soms heel de bloem op. In Damascus werd vorige week al het festival van de oogst van de rozen gevierd. Hier beginnen de knoppen iets later open te komen.

Er wordt een nieuw traject gegraven voor het water dat uit de grond komt. Bij die werkzaamheden werd een steen gevonden van vermoedelijk 4 à 500 jaar oud met deze Bijbelse tekst: “ra’assoe alchikma machafaoe alla” = Het begin (letterlijk: hoofd) van de wijsheid is de vreze Gods”.

Maandag-dinsdag-woensdag, de drie dagen voorafgaand aan O.L.H. Hemelvaart hebben we de “Kruisdagen” gehouden.  Deze processies door de velden om zegen over de oogst af te smeken, werden vroeger ook in Vlaanderen gehouden. Het is een traditie die stamt uit de 5e eeuw in Frankrijk. Bij grote catastrofen werden boeteprocessies ingelegd en smeekbeden tot God gericht. In de 9e eeuw werd dit voorbeeld door Rome overgenomen. Wij hebben heel het terrein in drie verdeeld: de eerste dag de grote en  kleine koer met de gewassen van de kruiden en de binnentuin, dan het grote terrein rechts en links.

God, Vaderland en Gezin

Het woord “conservatief” gebruiken we niet graag omdat het, althans naar ons aanvoelen in de Nederlandse taal een erg negatieve bijklank heeft. Wie met gezond verstand nadenkt over de morele waarden en vandaar sommige populaire, perverse en destructieve onwaarden afwijst,  wordt verwezen naar de poel van de “conservatieven” waaruit hij niet meer kan ontsnappen. Wie daarentegen de huidige morele ontwrichting toejuicht, zoals de openbare opinie het verlangt, wordt hoog geprezen en voor altijd in het progressieve paradijs toegelaten. Vandaar kan progressief ook perversie betekenen en zelfafbraak terwijl  conservatief vooruitgang en toekomst kan inhouden.

Op 19-20 mei 2022 was Hongarije het gastland voor de tweedaagse, jaarlijkse  conferentie van het Amerikaanse Conservative Political Action Conference (CPAC)  Deze is de grootste en belangrijkste organisatie die wereldwijd de menselijke en christelijke waarden wil verdedigen. Ze bestaat al sinds 1974 en komt meestal samen in de VS. De conferentie in Boedapest was de eerste in Europa en had als titel: God, Vaderland en Gezin. (https://www.theguardian.com/world/2022/may/18/cpac-conference-budapest-hungary-viktor-orban-speaker)

De titel alleen al is een oproep tot erkenning van de onmisbare fundamenten van iedere samenleving. Uiteraard is dit een doorn in  het oog van o.m. de Europese commissie alsook de voornaamste wereldorganisaties, die het als hun taak zien het christelijk geloof, de soevereiniteit van de landen en het gezin uit te roeien. Dat de westerse beschaving groot werd dank zij haar christelijke wortels mag niet gezegd worden en deze grootheid mag in onze tijd zeker niet meer hersteld worden van de huidige wereldleiders. Aan landen moet integendeel hun eigenheid ontnomen worden door een “om-volking”, dank zij massa-immigratie. Tenslotte is de afbraak van het gezin als basis van de welvaart en waardigheid van iedere maatschappij, al ver gevorderd. Hiervoor krijgen de abortuslobby, de homolobbies en de genderideologie forse officiële steun, behalve dus in Hongarije.

In zijn openingstoespraak noemde Victor Orban de Europese immigratiepolitiek een bewuste zelfmoord. De genderwaanzin is daarbij een andere  culturele zelfmoord. Volgens hem gaat het om “zelfmoordgolven van verval”. Hij wil de gezonde krachten verenigen voor de noodzakelijke herovering van  Washington en Brussel, die nu gekaapt zijn door neo-liberalen en neocommunisten. De zo noodzakelijke eerbied voor de natuurwet is in Europa ver weg. Ze zijn nog te vinden in de zogenaamde “conservatieve” partijen, waarvan de voorzitters aanwezig waren: Nigel Farage, voormalig voorzitter van de VK onafhankelijke partij, Herbert Kickl, voorzitter Oostenrijkse Vrijheidspartij, Santiago Abascal, voorzitter Spaanse Vox partij, Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Deze laatste   wees op het erg eenzijdige beeld dat onze media steeds weer schetsen van eerste minister  Viktor Orban en Hongarije. (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220520_95650002).

Verschillende Amerikaanse Republikeinse politici waren aanwezig zoals Mark Schlapp, Rik Santorum, Ben Ferguson, evenals  de bekende journalist van Fox, Tucker Carlson, die al eerder het belang van Hongarije had aangetoond in een uitzending over “Hongarije tegen Soros, de strijd om een beschaving”. Gregor Puppinck, directeur van de Europese commissie voor wet en rechtvaardigheid (ECLJ) hield een pleidooi voor het herstel van het vaderschap, dat door het moderne positivisme en het individualisme wordt afgebroken. (https://www.lesalonbeige.fr/la-destruction-de-la-figure-paternelle-conduit-a-la-destruction-de-la-patrie/). Het beeld van de “vader”  vernielen is niets minder dan de vernieling van het vaderland, zo betoogde hij. De grootste ecologische inzet is overigens het herstel van het gezin met het vaderschap en moederschap. Alle dictaturen, zo vervolgde hij, begonnen met de afbraak van het gezin.

Dertig jaar geleden dachten vele Hongaren dat Europa de toekomst van Hongarije was. Vele wakkere christenen beseffen nu dat Hongarije in bepaalde opzichten de toekomst van Europa is. De Hongaarse regering, voor de vierde maal onder leiding van Viktor Orban, doet op belangrijke terreinen wat iedere regering zou moeten doen: ijveren voor het welzijn van het volk en niet voor de machts- en bezitsdrang van schimmige wereldleiders. Het aantal huwelijk in Hongarije, samen met het aantal geboortes stijgt terwijl de echtscheidingen afnemen. Ziedaar een “conservatief” beleid met toekomst!

Varia:

Ons vorig bericht heerlijk met 10 video’s geïllustreerd: 1. Interview met Rony Ceustermans, 2. Interview met Erwin Wolff over ‘Bouwmeesters van Europa’, 3. Filmfragment Jezus en de Samaritaanse, 4 + 5: een solar cooker,  6. Dankviering  Zusters Colletienen Gent, 7 Mantel van de hl Coleta voor zwangere vrouwen, 8., 9., 10. Clara en Franciscus (in Antwerpen, Stabroek): https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-261/

Ons vorig bericht ook hier: https://www.katholiekforum.net/2022/05/20/de-illusie-van-de-met godin-van-de-vrijheid/

 *

Als slaapwandelaars marcheren we naar de oorlog… In  1914 was geen enkel Europees staatshoofd dement. Niemand wilde een wereldoorlog die 20 miljoen doden zou veroorzaken maar allemaal samen hebben ze de oorlog ontketend”. We wijzen met een beschuldigende vinger naar het Sovjetregime maar we vergeten de echte Russische ziel: het ‘slavofelisme’, het nationale  Russische gevoel met een zekere spirituele en morele superioriteit tegenover het westen. Daarom kon A. Soljenitsyne, die beter dan wie ook de gruwelen van het Sovjetregime kende,  tot de studenten van Harvard in 1978 zeggen: “Neen, ik zal uw maatschappij niet als model nemen voor de mijne”. De westerse haat om Rusland uit te sluiten kent geen grenzen, en wat schiet er dan over als “wereldgemeenschap”? En de EU doet niets anders dan het oorlogsgestook van de VS slaafs steunen: https://www.lesalonbeige.fr/la-situation-ukrainienne-inquiete-henri-guaino-nous-marchons-vers-la-guerre-comme-des-somnambules/

De vernietigende illusie van Ursula van der Leyden en de EU (met het artikel uit Doorbraak: Het probleem genaamd Ursula): https://www.golfbrekers.be/nuchtere-kijk-op-de-eu-antagonisten/

Ook de Europese leiders krijgen schrik van hun eigen stoere taal met betrekking tot Oekraïne: https://www.golfbrekers.be/make-ukraine-great-again/

Sonja Vanden Ende geeft het tragische verhaal van de stad Kherson die in opstand kwam tegen het regime van Zelensky – geheel tegengesteld aan wat onze media berichten: FREESURIYAH

Volgens Sonja Vanden Ende die het hoofdkwartier van het Azovbatallion (meest fanatieke neo-nazis) bezocht zijn de hoogste Europese politieke leiders met hen  verbonden: Nederlandse journalist doet verbazingwekkende vondst in voormalig hoofdkwartier Azovbataljon (ninefornews.nl)

Nogmaals de oorlog in Oekraïne door intelligente mensen besproken: https://www.golfbrekers.be/intelligente-mensen-die-niet-gehoord-mogen-worden/

“Je acht het misschien niet voor mogelijk maar de berichtgeving in onze media rond Oekraïne is nog duizendmaal erger dan die over Syrië en Libië”: https://willyvandamme.wordpress.com/2022/05/19/neen-dit-is-geen-overgave/#comments

*

Dr Nicole Delphine, voormalig hoofd afdeling kinderkanker:  “Pfizer wist vanaf het begin dat het mRNA vaccin dodelijk was. Hiermee wordt ook het verraad toegegeven van de gezondheidsinstanties (FDA, EMA) en van de corrupte nationale regeringen wereldwijd, die door de Big Farma worden betaald/omgekocht” : https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-anti-covid-doit-etre-immediatement-retire-du-marche-dans-le-monde-entier/5668378

Belangrijke achtergrondinfo o.m. over G. Soros en zijn zogenaamde filantropische organisaties die in feite dood en vernieling zaaien in dienst van ’n steeds meer hebzuchtige en machtsbeluste wereldelite: Vaccinatiemonster GAVI / Soros netwerk van een wereldstrateeg / Soros: regeringen als marionetten / WHO: stakeholderprincipe / Huiveringwekkende orgaandonatie / Oproep wereldklimaatraad: zonverduistering / Pfizer: recidivist en afpersing: www.kla.tv

*

Na de gruwelijke moord op jonge Nigeriaanse christenvrouw stemt Europees Parlement tegen debat over christenvervolging, ontegensprekelijk de grootste vervolging wereldwijd. Europa, welbewust steeds verder verwijderd van waarheid en rechtvaardigheid: https://palnws.be/2022/05/europees-parlement-stemt-tegen-debat-over-christenvervolging/

De St-Dympna traditie en de ommegang in het Kempense dorp Geel: https://www.golfbrekers.be/vlaamse-geschiedenis-religie-en-cultuur-in-geel/

Brugges schoonste dag, H. Bloedprocessie op Hemelvaartsdag. Een uniek religieus gebeuren met processie,  muziek, zang en straattoneel over Jezus’ leven, lijden, dood en verrijzenis, met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament, sinds 3 mei 1304 en sinds 2009 opgenomen in de lijst van UNESCO   werelderfgoed (immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid): https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/artikel/brugges-schoonste-dag-de-heilig-bloedprocessie-op-hemelvaartsdag?fbclid=IwAR1HIAkBnC0GeeSisuGgM7wXaaRWwmq3_8CJVUt664Mk9wrzSVeDPyOzRdQ. Schijnt inmiddels een groot succes geweest te zijn met 1.700 figuranten en tienduizenden toeschouwers.

Uit de rijke religieuze cultuur van het feest van O.L.H.-Hemelvaart: https://www.golfbrekers.be/o-l-h-hemelvaart/

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

5 commentaren op “God, Vaderland en Gezin

 1. Tja ik vind Poetin wel een toffe vent, alhoewel ik hem natuurlijk niet persoonlijk ken maar wel aandachtig naar zijn uiteenzettingen geluisterd en ja ik begrijp hem helemaal en voel wat hij bedoelt.
  Was deze oorlog onvermijdelijk ? Waarschijnlijk niet, gezien de voorgeschiedenis die niet fraai is voor de Navo en vooral de tijd is nu rijp en deze oorlog is ongetwijfeld een hoofdstuk in het eindtijdspel welke onder volledige controle staat van God welke alle spelers zal leiden naar wat nodig is om de wereld te zuiveren van het kwaad;
  Andere koek is dat ik hier in het volledig losgeslagen westen moet leven tussen leugenaars, misleide mensen, ongelovigen of zogenaamde christenen die alles omdraaien wat Christus bedoelde en van het evangelie een grabbelton maken waaruit men naar believen kan uit pakken wat hun misleide geesten bevredigd.
  Klein voorbeeld : Hier in de gemeente Ninove heeft men 90000 euro uitgetrokken om regenboogzebrapaden te schilderen om de losgeslagen gender idiotie te steunen dit terwijl steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en wat er nog komt zal catastrofaal zijn ! Deze mensen (onze politiekers)zouden in een normale wereld normaal opgesloten worden !?

  Hoe moet ik in godsnaam dit tot het einde volhouden ?

  1. Durf je uit te spreken. Veel mensen beginnen nu, naarmate de vaccinatieschade voor iedereen meer en meer duidelijk wordt, te twijfelen aan veel van wat hen de voorbije jaren werd wijsgemaakt! Te lang hebben kritische stemmen hun woorden ingeslikt. Het tegengeluid moet sterker worden en dat kan, als meer mensen de moed hebben uit te komen voor datgene wat ze denken en op te komen voor diegenen die hen nauw aan het hart liggen. Was je kort voor de coronacrisis aanwezig op een groot huwelijksfeest? Ga eens na hoeveel mensen op dat feest nu gestorven zijn en op welke leeftijd en of ze al dat niet gevaccineerd waren en/of geboosterd! Hoeveel mensen onder de feestvierders van weleer hebben nu gezondheidsproblemen? Je zal versteld zijn over wat je ontdekt!

 2. Beste pater, steeds opnieuw geniet ik van je brieven en zie ik uit naar een volgende! Waarom krijg jij nooit eens uitvoerig en respectvol – zonder framing – het woord in weekbladen als ‘Kerk en Leven’ of in ‘Tertio’, ook inzake de onderwerpen ‘Corona’ en ‘Oekraine’. Tertio beweert nochtans een pluraliteit aan stemmen en inzichten aan het woord te laten. Het feit dat je daar nooit eens uitvoerig wordt gehoord, vormt voor mij één van de bewijzen dat ook onze katholieke journalistiek veel van haar vakkundigheid en kwaliteit verloren is. Ik hoop dat ik hier een ballonnetje heb opgelaten dat op één of andere manier de redacties van ‘Kerk en Leven’ en van ‘Tertio’ mag bereiken en hen aanzet tot een moedige koersverandering: echte pluraliteit in het katholieke medialandschap-Vlaanderen. Ik beschouw het niet als mijn taak hen rechtstreeks aan te schrijven. Het is hun taak alle stemmen op te zoeken en aan het woord te laten, ook de uwe, in hun ogen misschien tegendraads, maar in de ogen van vele gewone mensen: waardevol en zeker het beluisteren waard!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht