Katholieke Nieuwssprokkels

Sprokkel 1

Paus kiest nieuwe kardinalen niet om hun geloof, maar om hun politiek en ideologisch profiel

Met de creatie van 16 nieuwe stemgerechtigde kardinalen en 5 senioren ouder dan 80 jaar op 27 augustus, maakt Franciscus nogmaals een uitsluitend politieke en ideologische keuze. Wie benoemd wil worden, moet in de pas lopen, ultra-conciliair en ultra-progressief zijn. Hij wil kardinalen, waarvan hij zeker is, dat zij bij de volgende pauskeuze blindelings zijn Bergogliaanse lijn zullen volgen en voor een opvolger kiezen die aan zijn criteria voldoet. In de trant van Noord-Korea en China, zou men kunnen zeggen…

Enkele voorbeelden:

Onder de gegadigden is er de Engelse aartsbisschop Mgr Roche, een van de felste tegenstanders van de traditionele liturgie.

Verder is er de vrijwel onbekende Mgr Jean-Marc Aveline, aartsbisschop van Marseille, die een soort “theologie van de Middellandse zee” wil ontwikkelen, met absolute prioriteit voor de ongebreidelde islamitische en Afrikaanse  migratie, naar het voorbeeld van Lampedusa, Napels en alle rituelen die daarbij horen, het voeten kussen en de naïeve wegcijfering van de katholieke identiteit incluis.

Een andere duidelijk politieke keuze is die van de Amerikaanse bisschop Robert Mc Elroy, die zeer inschikkelijk is tegenover de zogenaamd “katholieke” pro-abortus politici, zoals Joe Biden of Nancy Pelosi. In 2019 koos  Bergoglio trouwens  reeds Mc Elroy als deelnemer aan de synode over Amazonië. Met deze benoeming gaat paus Bergoglio lijnrecht in tegen het gros van de Amerikaanse bisschoppen, die aan pro-abortus politici het recht ontzeggen om de heilige communie te ontvangen.

Van de vijf nieuwe kardinalen ouder dan 80 jaar, is er Mgr Lucas Van Looy, bisschop-emeritus van Gent, die ook al tot de progressieve vleugel gerekend wordt. Dat het rode baret aan hem verleend wordt is een nieuwe kaakslag voor de diepgelovige aartsbisschop André-Joseph Leonard, die het aartsbisdom Mechelen-Brussel leidde van 2010 tot 2015. Zijn voorganger, Godfried Danneels, vertrouweling van Franciscus, was wel kardinaal, juist zoals zijn opvolger, Jozef De Kesel, door Bergoglio tot kardinaal gemaakt. Het is dezelfde De Kesel, die de nieuwe, bloeiende priestergemeenschap van de Heilige apostelen, door aartsbisschop Leonard gesteund, uitschakelde. Het is ook dezelfde De Kesel, die de Broeders en zusters van Jeruzalen, een gemeenschap  die in Sint-Gillis een fantastisch werk van evangelisatie verrichte, uit Brussel verjoeg. Ook Karl Jozef Rauber, de vroegere nuntius , die zich sterk verzet had tegen de benoeming van Leonard als aartsbisschop, kreeg de rode kardinaalshoed…of is het eerder de judaspenning…!

Met welke woorden kan men dit beschrijven? Vriendjespolitiek, nepotisme…, het lijkt mij allemaal veel te zwak!  Het ergste is nog dat de echt gelovige priesters en bisschoppen zich in deze toestand van doelbewuste afbraak van de katholieke Kerk, moeten weten te handhaven. Het zijn de martelaren van de huidige Kerk.

Sprokkel 2

Zijn Belgische bisschoppen nog trouw aan de leer van de Kerk?

Zoals in vorig artikel verduidelijkt, benoemt Paus Franciscus bisschoppen en kardinalen in functie van hun politieke en ideologische opstelling. Daar is veel protest tegen, openlijk of achter de schermen. In tegenstelling tot hun Belgische collega’s stellen de meeste Amerikaanse bischoppen( dikwijls benoemd onder Johannes-Paulus II of Benedictus ) het beleid van Bergoglio openlijk in vraag en gaan er frontaal tegen in. Het woord <moed> bestaat in de Amerikaanse Kerk nog.

Welke Belgische bisschop zou het aandurven om de communie te weigeren aan een politicus die openlijk uitkomt voor het recht op abortus? Nochtans zijn er vele van deze gevallen. Men kan zich de vraag stellen of  er in België eigenlijk nog politici zijn, die trouw zijn aan de katholieke leer. Welke  C D&V politicus (nochtans het etiket “christelijk”) durft nog spreken over het feit dat abortus en “homo” huwelijk haaks staan op de katholieke leer en een zware zonde zijn…Wie van hen mag de heilige communie eigenlijk nog ontvangen? De vraag stellen, is ze beantwoorden. In werkelijkheid kan het hen geen barst schelen! Zij zijn zo dom te denken dat niemand dit merkt of er aanstoot aan neemt. En dan worden er congressen georganiseerd en dure enquêtes gehouden om toch maar uit te vinden waarom niemand die mensen meer vertrouwt en waarom hun partij verdampt in de nevelen van de geschiedenis…

En de bisschoppen? zij glimlachen welwillend en knikken instemmend.

Juist zoals zij, goede farizeeërs als zij zijn, toelaten dat priesters in hun kerken “homo-huwelijken” inzegenen. In Koekelberg bijvoorbeeld, waar een pastoor homo-verbintenissen inzegent in een andere kerk dan de zijne. Waarom? Omdat vele van zijn kerkgangers van Afrikaanse afkomst  zijn en, mochten zij het weten, wel eens heel kwaad zouden kunnen worden. Anders dan het stelletje blanke senioren dat er nog naar de mis komt, zijn zij immers  consequent en trouw aan de leer!

Sprokkel 3

Geen katholieke of orthodoxe aalmoezeniers meer in het Canadese leger

Een adviserend comité, waarvan de doelstelling is ” de racisten te verjagen uit de Canadese strijdkrachten” heeft besloten dat er geen plaats meer is in het leger voor katholieke of orthodoxe aalmoezeniers, omdat er in hun religieuze dogma’s “sexistische begrippen”verweven zijn. Nog een tijdje, en de bijbel en het evangelie worden in het progressieve woke Canada verboden…!

Scott McCaig, bisschop van het militaire ordinariaat van Canada heeft in een brief geantwoord en onderstreept dat alle aalmoezeniers  er zich toe verbinden ” inclusieve zorgen aan te bieden, zonder oordeel en geldend voor alle militairen ongeacht hun godsdienstige of etnische overtuiging”. ” Vele pejoratieve opmerkingen schijnen specifiek gericht te zijn op katholieken en sommige andere christenen en worden herleid tot een simplistische karikatuur van wat wij werkelijk belijden.”

Merkwaardig genoeg, lijkt de islam buiten schot te blijven.

Sprokkel 4

“Moederdag” mag niet meer!

De woke ideologie wordt steeds fanatieker. Niet alleen standbeelden van grote figuren uit onze geschiedenis moeten er aan geloven, onze gezinnen, onze families, onze kinderen, ons doen en denken worden door deze misdadige ideologie bedreigd.  Het is de vernieuwde versie van het perverse marxisme en moet dan ook als dusdanig bestreden worden.

De woke ideologie en haar trawanten kennen geen grenzen. U hebt gemerkt hoe de christelijke woorden <Kerstmis> en<Pasen> heel snel uit het woordgebruik verbannen werden en vervangen door <winter> en <lente>. Nu is <moederdag> aan de beurt.

In bepaalde Franse media wordt nu propaganda gevoerd om de het feest van <moederdag> te vervangen door < het feest van de mensen waarvan wij houden> of om het feest helemaal niet meer te vieren. Dit onder meer  op de nieuwssite van het Franse vrouwenblad Elle. 

Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel…Zo werd in een Brusselse school de viering van <moederdag> afgeschaft, om< de diversiteit van de families van deze school te respecteren en hen de keuze te laten dit feest wel of niet te vieren> In mensentaal wil dit zeggen : om de kinderen uit eenoudergezinnen of van homokoppels niet te “discrimineren”…

In Frankrijk werd een bekende parfumerie keten het doelwit van verkrampte feministen omdat zij op een affiche het had aangedurfd de slogan < Born to be a beautiful maman> te plaatsen!

Het stopt hiermee niet. Door bepaalde linkse groepen wordt ook voorgesteld om een aantal christelijke feestdagen te schrappen en ze te vervangen door islamitische. Hebben, wij dat ook hier al niet gehoord?

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Katholieke Nieuwssprokkels

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht