Korte Meditatie, harte-muziek

Katholieken weten beter, dat willen we hopen,
toch wordt er veel geleden — tot dieper besef,
terwijl zovele modernen, socialen, libertijnen,
zoveel zielen, nooit tot dat bepaalde besef groeien.

Men zoekt uitwegen, abortus, euthanasie, drugs,
geen soelaas — vermeerdering van zielepijn.

Jezus en Maria werden slaven van de Zuiverste Liefde,
zij volgen de Wil van de Vader.

Overweeg dit Madrigaal van Claudio Monteverdi (1567-1643)
als niet al te wereldse inleiding
tot de Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Mocht dit blinden de ogen openen.

Beluister de muziek terwijl u de verzen volgt:
Monteverdi – “Si dolce è’l tormento” – Accordone
Ablacsia

1.
Zo zoet is de marteling levend in mijn hart
     Sì dolce è il tormento che in seno mi sta
Dat ik vreugdelijk leef door zijn wrede schoonheid
     ch’io vivo contento per cruda beltà…
In hemelse schoonheid, de onstuimige wreedheid groeit wild zonder medelijden
     nel ciel di bellezza s’accreschi fierezza et manchi pietà
Geloof, vertrouwen, zullen altijd mijn rots zijn tegen golven van hoogmoed
     che sempre qual scoglio all’onda d’orgoglio mia fede sarà…


2.
Dat mijn valse hoop ver van mij vlucht
     La speme fallace rivolgami il piè
Moge noch genot noch vrede over me komen
     diletto né pace non scendano a me
En dat de ongelukkige die ik bewonder me de barmhartige opluchting weigert
     e l’empia ch’adoro mi nieghi ristoro di buona mercè
Mijn trouw zal leven, desondanks, omgeven door pijn, verraden hoop
     tra doglia infinita, tra speme tradita vivrà la mia fe’…


3.
Ten prooi aan vuur en ijs, geen rust kan ik vinden
     Per foco e per gelo riposo non ho
Slechts aan de hemelpoort zal ik de rust vinden
     nel porto del Cielo riposo haverò…
Moest de dodelijke slag me treffen van een pijl door mijn hart
     se colpo mortale con rigido strale il cor m’impiagò
Veranderende mijn bestemming, die dodelijke pijl zal mijn hart genezen
     cangiando mia sorte col dardo di morte il cor sanerò…


4.
Indien dat onbuigzaam hart dat het mijne gevangen nam
     Se fiamma d’amore già mai non sentì
Nooit voelde de vlammen van de liefde
     quel rigido core ch’il cor mi rapì
Indien de wrede schoonheid die me tot slaaf maakte medelijden weigerde
     se nega pietate la cruda beltate che l’alma invaghì
Moge die dan opwellend, in pijn, berouwvol, smachtend, op een dag zuchten voor mij
     ben fia che dolente pentita e languente sospirami un dì…


Let wel ! Helaas voor u ?
God’s barmhartigheid komt nooit tot u zonder gerechtigheid !

 

Auteur:Hypoliet