Twee Amerikaanse bisschoppen excommuniceren parlementsvoorzitter Nancy Pelosi wegens pro-abortus politiek

Twee Amerikaanse bisschoppen, waaronder de aartsbisschop van San Francisco, Salvatore Cordileone, en Bishop Joseph Strickland van Tyler, Texas, hebben de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi (82), verboden om nog langer de Heilige Communie te ontvangen. Dit gebeurde door haar aanhoudende steun aan het recht op abortus na omstreden plannen van het Amerikaanse hooggerechtshof om het precedent “Roe vs Wade” (1973), dat aan de basis ligt van de huidige liberale Amerikaanse abortuswetgeving, in vraag te stellen. Deze plannen van het hooggerechtshof leidden tot sociale onrust en vandalisme tegen o.a. kerken en kantoren van pro-life organisaties. 

In een brief aan Pelosi schreef Aartsbisschop Cordileone het volgende : “[U] mag zich niet aanbieden voor de Heilige Communie en, als u dat doet, mag u niet worden toegelaten tot de Heilige Communie, totdat u [openbaar] uw pleidooi voor de legitimiteit van abortus verwerpt en vervolgens tijdens het biechtsacrament absolutie ontvangt voor deze ernstige zonde.” Bisschop Strickland tweette dat Pelosi zou worden uitgesloten van de communie “totdat ze berouw heeft getoond en stopt met pleiten voor de moord op kinderen.” Hij vroeg ook om gebeden, dat het hart van Pelosi “naar God zou worden gekeerd en weg van de macht van deze wereld.”

Ondertussen werd Nancy Pelosi gespot in de Jezuïetenkerk van de Heilige Drievuldigheid te Georgetown, die in juni eveneens een “Pride” eucharistieviering zal houden, specifiek gericht op de holebi gemeenschap. E.H. Kevin Gillespie, parochiepriester van deze kerk, heeft al eerder verklaard, dat ook President Joe Biden, ondanks zijn pro-abortus politiek, welkom blijft. Hij noemde Biden “een gelovig man, waaraan ik de communie zou geven, zoals aan gelijk welke andere Katholiek.”

Bron: lifesitenews

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Twee Amerikaanse bisschoppen excommuniceren parlementsvoorzitter Nancy Pelosi wegens pro-abortus politiek

 1. De voorlopige neergang van de katholieke kerk wordt gedeeltelijk ook mogelijk gemaakt en bevorderd door het gebrek aan moed bij de hoogste voorgangers in de kerk om de katholieke standpunten in geloof, moraal en zeden consequent en openlijk te verdedigen. Als rechtstreekse opvolgers van Jezus’ leerlingen hebben onze bisschoppen nochtans ook de taak ons voor te gaan als onderwijzers in een rechtlijnige christelijke leer. Nu missen kinderen, jongeren en volwassenen heldere standpunten en is verwarring troef: in het leven van het individu én in de maatschappij. De kerk moet opnieuw de klemtoon leggen op het spirituele en op het behoud en de redding van ‘zielen’. Al de rest volgt hieruit. Sociaal werk is belangrijk maar zonder spiritueel houvast en rotsgrond om op te bouwen, stort het bouwwerk in.

 2. De bloeddorst van de dienaren van de schaduwmacht is demonisch gedreven en toont het schrikwekkend potentieel van de mens tot het kwaad; de aantallen van mensen die zich aan bloedschuld bezoedeld hebben door hun kinderen te offeren aan de demoon Molok in kinderslachthuizen tonen de gruwelen aan van de Donkere Eeuwen begonnen in 1789 waarin de westerse mens blind op handen en voeten kruipt.

  In steeds grotere chaos dalen de westerlanden neer, gewild en gestuurd door de donkere machten achter de criminele organisaties die “regeringen” genoemd worden, waaronder de misdaadbende van De Croo genaamd “Vivaldi” hier in de Lage Landen. Uiteindelijk zullen de cryptocraten de controle verliezen over hun gecreëerde chaos, en dan zullen krijgsheren nieuwe rijken uitkerven te midden van de anarchie. Wij zijn het volk van Hlodovik Hilderiks zoon, van de stamlijn van Faramund; deze Hlodovik bouwde zijn heerschappij uit over Faramunds volk in de neergang van de Romeinse macht; Adonaï koos zijn koninklijke bloedlijn om te regeren en zalfde Hilderiks zoon tot Zijn luitenant als heer over de Franken.

  Een situatie zoals de huidige in Europa en Amerika leidt tot toestanden waarin mannen met raciale koninklijke eigenschappen als krijgsheren opstaan en waarin de geboren volgzamen banieren van dergelijke mannen kiezen om te volgen. Over het voorzicht van de uitverkoren zielen die een heilige vorst aankondigden die de christelijke sociale orde zal herstellen heb ik reeds in het verleden geschreven hier, maar het lijkt erop dat de westerlingen nog harde dagen gaan zien vooraleer de uitverkorene van God opstaat, en in de vuren van dergelijke conflagraties worden vechters en helden gemaakt.

  Gezien de donkere machten aan het betrachten zijn om voedseltekorten te creëren lijkt zo een conflagratie niet ver weg, want wanneer inwoners, decennia lang geconditioneerd in satanische anti-moraal, honger lijden gaat men lelijke dingen zien.

 3. Amerikaanse Hooggerechtshof vernietigt historisch abortus-arrest Roe vs. Wade

  Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag het historische arrest Roe v. Wade uit 1973, waarin het grondwettelijk recht van vrouwen op abortus werd erkend en in het hele land gelegaliseerd, vernietigd. Daarmee heeft het een belangrijke overwinning behaald voor de Republikeinen en religieuze conservatieven die de procedure willen beperken of verbieden.
  Vandaag om 16:29

  Het Amerikaans Hooggerechtshof boog zich de afgelopen maanden over het historische arrest Roe vs. Wade. Dat is een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof die stelt dat het recht op abortus een privézaak is. Privézaken zijn grondwettelijk beschermd. De grondwet geldt voor alle staten. Dus: het recht op abortus is over heel het grondgebied gewaarborgd, staten kunnen daarover geen aparte regels opstellen. Abortus werd 50 jaar geleden federale materie en de federale overheid had beslist: abortus was – onder voorwaarden – toegestaan. Dus mocht de staat Texas, die in 1973 nog abortus verbood, het sinds dan niet langer verbieden.

  Later meer. (sgg, pom)

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht