Kardinaal Burke vraagt Paus om Duitse bisschoppen uit hun ambt te ontheffen

De vurige en diepgelovige Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, die op miraculeuze wijze genezen is van een zware Covid-19 besmetting( hij lag dagenlang in coma), is opnieuw in het strijdperk getreden. Meer dan ooit ziet hij de gevaren die de katholieke Kerk bedreigen en hij wil daarop frontaal reageren.

De “Duitse synodale weg” neemt standpunten in, die fundamenteel indruisen tegen de leer van de katholieke Kerk en die haar stellingen voor de hele Kerk tot norm wil verheffen. De paus zwijgt. Meer nog, het lijkt erop dat de komende synode over de synodaliteit één van de stijdthema’s van de Duitse synodale weg wil overnemen: de banalisering van de homoseksualiteit. De uitspraken hierover van de Antwerpse bisschop Bonny of van de Luxemburgse kardinaal Hollerich, algemeen verslaggever van die komende synode, hierover, gaan allemaal in dezelfde richting. Dat verbaast ons trouwens niet.

Het is daarom dat kardinaal Burke aan de alarmbel trekt. De toestand is ernstig. Er kan niet langer meer gewacht worden. Er moet nu opgetreden worden.

Hij stelt vast dat een aantal Duitse bisschoppen zich ofwel uitgesproken hebben voor wezenlijke veranderingen in de leer van de Kerk- bijvoorbeeld over de benadering van de homoseksualiteit, het celibaat van de priesters of de wijding van vrouwen- ofwel tegen deze voorstellen niet kordaat zijn ingegaan. Hij vraagt bijgevolg aan de Paus deze bisschoppen uit hun ambt te ontheffen.

In een interview dat op 11 mei jl. gepubliceerd werd door de Catholic Action for Faith and Family, verklaart hij heel duidelijk dat de Heilige vader < deze bisschoppen moet aanspreken en hen vragen hun ketterijen en zelfs de houding die zij aannemen tegenover de kerkelijke discipline, af te zweren. Indien zij hun dwalingen niet afzweren en bij hun standpunt blijven, dan moet hij(de Paus) hen uit hun ambt ontheffen. Dat is de realiteit waarin  wij beland zijn. >

< De Paus van Rome is als opvolger van Petrus per definitie het beginsel van eenheid in de Kerk>, beklemtoont kardinaal Burke. <Het is aan hem om de bisschoppen te berispen. En indien zij deze broederlijke berisping niet aanvaarden, indien zij zijn hiërarchische tussenkomst als bisschop van de universele kerk verwerpen, dan moeten de gepaste maatregelen genomen worden opdat de gelovigen zouden weten dat deze bisschoppen hen niet leiden in het katholieke geloof>, zo benadrukte hij nog. 

<Spijtig genoeg wordt de verwarring veroorzaakt en vooruit gestuwd door diegenen die geroepen zijn om met helderheid en moed het geloof te onderrichten en herders van de kudde te zijn>, aldus nog de kardinaal.

Volgens hem < laten de bisschoppen die niet duidelijk de katholieke leer verdedigen de kudde in de steek. Het zijn huurlingen die trachten de leer van de <Kerk aan te passen aan de visie van de wereld, aan de visie van de seculiere wereld, de wereld zonder God>.

Kardinaal Burke maakt deel uit van de meer dan 100 ondertekenaars van de kritische brief, die tot Mgr Georg Bätzing, voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie en gangmaker van de “Duitse Synodale weg”  werd gericht. In deze brief waarschuwen bisschoppen en kardinalen van de hele wereld ervoor dat deze “Synodale weg” tot een <impasse> kan leiden, met < verwoestende gevolgen” voor de hele katholieke Kerk.

Niet alleen in Oekraïne woedt een oorlog, in de Kerk is deze al vele decennia bezig. De verwoestingen die hij veroorzaakt heeft, zijn in België, en zeker in Vlaanderen, verregaand en hebben geleid tot een bijna volledige ineenstorting. Deze oorlog lijkt nu in een cruciale fase te komen!

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

16 commentaren op “Kardinaal Burke vraagt Paus om Duitse bisschoppen uit hun ambt te ontheffen

 1. Paus Franciscus zou beter Burke zijn kardinaalstitel ontnemen en terugbrengen tot de lekenstaat. Het is hoog tijd dat homo’s voor de Kerk kunnen trouwen en dat de discriminatie ophoudt!

 2. @Ouij,
  U bedoelt: het is hoog tijd dat homo’s en lesbiennes (want discrimineren doen wij hiet niet) voor de kerk kunnen trouwen: homo’s, waarvan minstens één in ’n rok in de kerk verschijnt en lesbiennes waarvan minstens een in broek in de kerk verschijnt.

  Lolligerd, bent U de lollogste thuis? De kerk is geen carnaval in de kerk (hoewel sommige kerken daaraan meedoen).
  Daar is de kruisdood van Jezus Christus véél te serieus voor.

  1. correctie Nu hopelijk zónder fouten):
   @Ouij,
   U bedoelt: het is hoog tijd dat homo’s en lesbiennes (want discrimineren doen wij hiet niet) voor de kerk kunnen trouwen: homo’s, waarvan minstens één in ’n rok in de kerk verschijnt en lesbiennes waarvan minstens één in broek in de kerk verschijnt.

   Lolligerd; bent U de lolligste thuis? De kerk is geen jolige carnaval (hoewel sommige kerken daaraan meedoen).
   Daar is de kruisdood van Jezus Christus véél te serieus voor.

  2. Ik treed uw visie volkomen bij. De Bijbel is ondubbelzinnig duidelijk omtrent holebi betrekkingen.

  1. @Kees H.,
   Daar krijgt U nóóit en te nimmer een (eerlijk) antwoord op.
   Zo zou U ook nóóit en te nimmer een (eerlijk) antwoord krijgen op de vraag of @Ouij een gelovig en regelmatig kerkganger is.
   Ook zou U ook nóóit en te nimmer een (eerlijk) antwoord krijgen op de vraag of @Ouij een r.k. -gelovig is.
   Anders gezegd: Ouij is een (wel of niet betaalde) mol.

 3. @Kees H.,
  Nóg duidelijker gezegd:
  @Ouij is niets anders dan ’n stiekemerd, die (op zeer eenvoudige wijze) probeert om onrust te stoken op deze site.

 4. Volgens mij is Ouij de letter ‘a’ achter zijn schuilnaam vergeten te vermelden. Ouij wordt dus Ouija en dat is een occult ‘letterbord’ waarmee gecommuniceerd wordt met geesten. Het Ouija-bord is erg populair bij scholieren, die ‘voor de lol’ soms een geest proberen op te roepen.
  Hoe dan ook, Ouij (of Ouija) zal wel een Gottgläubige zijn, die in een hogere macht, het lot of Waralda gelooft, maar niet aan een kerkelijke denominatie verbonden is.

 5. Ik zie deze paus niet zo snel de Duitse bisschoppen berispen, omdat zij precies doen wat hij wil. Het feit dat hij kardinaal Burke geen antwoord geeft, zegt al genoeg over hem. Hij is net zo’n clown als Zelensky.

 6. Kees H.
  Uw beide commentaren zijn zeer scherp én mijns inziens zéér juist opgemerkt.

  1. Helemaal mee eens. Beste is om zo’n Ouija geen aandacht te geven, heeft ie er niets aan. Is alleen om de boel op te hitsen, negatieve energie dus, en ook niet Christelijk.

 7. Obsceniteiten en perversiteiten zijn al langer dan vandaag wapens die Lucifer, de zwarte vijand, hanteert ter subversie van de heilige Kerk. Bisschoppen uit hun ambten zetten en vervangen met andere mannen is één van de meest prioritaire taken van de Paus van Rome in deze dagen, maar dat gebeurt pas wanneer een Sleuteldrager op de Troon van Petrus zit die brandt met de zelus, de ijver, voor Gods Huis en die moordpogingen vanuit de loges durft te trotseren.

  “Quoniam zelus domus tuæ comedit me,
  et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me.” [Psalm 68, 10]

 8. Hij zou dat beter ook vragen voor de Antwerpse holebisschop die blijkbaar “vergat” wat de Bijbel leert over holebi betrekkingen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht