‘Derde Rome’ ondanks verdere afbraak

De onoverzichtelijke belangenwereld van de groten der aarde gelijkt op het ontontwarbare kluwen van een slangennest. Beslissingen genomen door machtigen in deze wriemelkuil kunnen leiden tot eeuwenlange verwarring en verdeeldheid onder naties. Dat geldt ook voor ‘de wetenschap’ met haar gekunstelde hogepriesters die ons steeds verder in een doodlopend futurisme leiden en er zelfs in slagen de grote massa te doen geloven in waandenkbeelden.

Desondanks kon een ‘Derde Rome’ ontstaan.

Daar kan en mag men niet licht overheen gaan.

Tegenover de complexiteit van het machtige slangennest staat het eeuwig eenvoudige natuurlijke aardse leven dat heden nauwelijks nog terug te vinden is en alle mensen ondergaan nu de grootst mogelijke beproevingen maar ondervinden daarmede uiteindelijk ook werking van de grootst mogelijke zuivering van de ziel indien zij innerlijk in staat zijn tot nederig buigen voor God.

Ik denk dat we mogen tot de conclusie komen dat heel de technologie waar we toch zo dwangmatig van moeten genieten slechts ten dienste staat van beproevingen.

In een natuurlijke samenleving blijft technologie beperkt tot alleen het noodzakelijkste thuis weven van textiel, primaire houtbewerking en gewoon dagdagelijks smidswerk. Eenvoudige glazen vensterruitjes kunnen dan alleen dienen om het licht binnen te laten en de wind buiten te houden, niet om er door te kijken. Zelfgeweven textiel hoeft niet eens gestreken te worden en geeft veel minder aanleiding tot hoogmoed.

Er rest ons dan slechts het eenvoudige noodzakelijke en vooral nederige werk dat wij ons heden zelfs niet meer willen voorstellen, laat staan ons er bereidwillig aan overgeven, want dat vult de dag met vooral noodzakelijkheden. Bijvoorbeeld een omheining bouwen is dan een zware en tijdrovende klus maar men kan kinderen samen met ouderen de schapen laten hoeden en dan wordt de vrije natuur een weelderige tuin zoals wij dat sedert lang niet meer kennen. Koeien hoeden is misschien een beetje te zwaar voor kinderen maar zij kunnen al vroeg meehelpen met melken en de stinkende stal reinigen. Kippen komen vanzelf terug naar hun hok dat men dan wel zorgvuldig moet afsluiten met eigen knutselwerk om de slimme vos buiten te houden en zo kan het gebeuren dat men tijdens een harde winter zelfs de kippen moet hoeden. Indien men kan beschikken over een karretje kunnen ook kinderen water bijhalen naargelang nodig en er is voor sommigen de toch zwaarwegende zorg om de eigen waterput te onderhouden.

Zo doende komt de kerk weer in het midden te staan en worden priesters weer herders van zielen.

Het zogenaamde ‘Derde Rome’ is geen mensenwerk, het is God’s Werk, dat is voor iedere Traditionele Christen overduidelijk.

Terug naar het slangennest.
Citaat: “Het huidige conflict dat Rusland plaatst tegenover de Westerse, koloniale machten (VS, EU, NATO) die in feite boosaardige entiteiten (= ‘de Synagoge van Satan’) zijn die de haat in de wereld voeden, is in feite begonnen met het Grote Schisma van 1054. Dit schisma verdeelde het Christendom tussen de Oosters-Orthodoxe patriarchaten aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. In de vertroebelende relaties tussen de machtsblokken van de Koude Oorlog speelde deze breuklijn vaker dan gedacht een belangrijke rol.”
Verder lezen hierover:
KAVlaanderen — ZONDAG 22 MEI 2022
Het ‘Derde Rome’ verzet zich tégen antipaus Bergoglio en tégen de Antichrist

 

+  AVV  VVK  +  Alles Voor Vlaanderen  +  Vlaanderen Voor Christus  +

 

Auteur:Hypoliet