Bij God is alles mogelijk: bekeringsverhaal van een feministe
Werkgroep Volksverlichting / 16 maart 2017

Feministen staan bekend om hun intense haat voor de Kerk. Denk maar aan de de halfnaakte vrouwen van Femen die toenmalig Aartsbisschop Léonard verschillende keren aanvielen. Gisteren vroeg een lezer zich af of dialoog nog kan met feministen, of er nog barmhartigheid is voor hen. Of ze nog tot inkeer kunnen komen. Of het geen verspilde tijd is. Neen. God is barmhartig en is in staat om zelfs de grootste zondaars te raken en te bekeren. Wij mogen dan misschien de hoop al opgegeven hebben, God nog niet. Onderstaand bekeringsverhaal van een feministe uit Brazilië is daar een mooi voorbeeld van. De vroegere Braziliaanse feministe Sara Fernanda Giromin heeft zich verontschuldigd tegenover Christenen voor het kussen van een vrouw op een kruis tijdens een topless protest vlak voor een kerk in Rio De Janeiro in 2014. Ze uitte haar verlangen om terug te keren naar de kerk. Giromin, voorheen bekend als “Sara Winter”, stichtte de feministengroep Femen Brazilië in 2012 en hielp talloze topless Femen-protesten leiden in het land, die opriepen voor de rechten voor seksueel anders geaarden, en de legalisatie van vrije abortus (dus voor gelijk welke reden), dat nog steeds illegaal is in Brazilië. Eén van de protesten…

Wat beweegt iemand ertoe transgender te worden? – getuigenissen van ex-transgenders
Werkgroep Volksverlichting / 13 maart 2017

Waarom wil iemand zijn geslacht veranderen? Uit de getuigenissen die staan in het artikel hieronder blijkt dat het vaak gaat om psychologisch zwaar beschadigde personen die hulp zouden moeten krijgen bij onverwerkte trauma’s zoals een ervaring met seksueel misbruik. Ze blijken achteraf vaak spijt te hebben van hun beslissing. De zogenaamde “hulp” die de progressieven bieden door al die geslachtsveranderingen toe te laten is dus het tegendeel van hulp. De progressieven verspreiden de leugen dat ‘genderidentiteit’ iets onveranderlijks zou zijn en normaliseren een incoherente ideologie en destructieve geneeskundige “behandelingen”. Linksen hopen dat de mainstream-media, die altijd een slaaf blijken te zijn van de seksueel radicale bewegingen, niet zullen spreken van de groeiende “ex-transgender” beweging. Gelukkig bestaan er sociale media om af en toe melding te maken van “alternatieve realiteit” –  dat wil zeggen, de objectieve werkelijkheid. In een verhelderende YouTube video beschrijft Carey Callahan, een jonge  liberale vrouw, haar “de-transitie” van haar vroeger zelfindentificatie als “transman” en sommige ongemakkelijke waarheden over de transgender-gemeenschap waarover de mainstream media nooit vertellen: Ik geloofde vroeger dat ik een trans-man was, en ik ben gestopt dit te geloven… Ik vond dat mijn trans-identiteit niet moest worden gepathologiseerd, dat ik een gezond mooi ding was… dat…

Optreden tegen pornoverslaving in 10 stappen
Werkgroep Volksverlichting / 10 maart 2017

Sinds de komst van het Internet, is porno nog nooit zo makkelijk verkrijgbaar geweest. In de ongecensureerde wereld van het web is er voor elke, zelfs extreemste smaak wel iets te vinden. Vrije toegang tot porno wordt tegenwoordig beschouwd als een uitdrukking van individuele vrijheid, een relatief “onschuldige” bezigheid, waar men “recht” op heeft. Kritiek door zogenaamde “moraalridders” wordt hierbij niet getolereerd.  Enkele cijfers De problematiek van verslaving aan Internetporno is indrukwekkend qua omvang: driekwart van de mannen en een kwart van de vrouwen bezoeken gratis pornosites op het internet. 13% van de mannen en 2% van de vrouwen gaan ook naar betalende pornosites. 27%  van de mannen en 16% van de vrouwen doen aan erotisch chatten en bijna evenveel aan erotisch e-mailen. 15% van de mannen en maar half zoveel vrouwen doen ook aan erotisch webcammen. (Bron: Psychologie Magazine, september 2008 in De Standaard 27/09/2008) Pornoverslaving als “vicieuze cirkel” Porno kijken op Internet begint vaak als een occasionele gewoonte, maar kan al snel uitgroeien tot obsessief gedrag dat alle “normale grenzen” overschrijdt. Een pornoverslaving heeft vaak minder te maken met een grotere nood aan seksualiteit, dan met de negatieve emotionele toestand van de betrokkene.  De verslaving start vaak als…

Het ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’

De manier om de autoriteit van een volledige sociale en morele orde te vernietigen, kan worden verwezenlijkt door al de verticale verbindingen tot God, de familie en de morele orde te vernietigen en iedereen te herleiden tot een toestand van voortdurende prikkelhonger en genotzucht. Seks is een instrument om het gedrag en de waarden van een volk te manipuleren. Je kan makkelijk een man vergaand van zijn vrijheden en zijn eigendom ontlasten, als je hem meer en uitgebreidere seksuele rechten als tegenprestatie kan bieden. Seksuele vrijheid verdooft ons verlangen naar politieke vrijheid. “Zolang ze mij maar mijn seks laten, kan het me niet schelen wat er verder met me gebeurt”, beginnen de mensen te denken. Het is een erg cynische houding, maar een die wel overeenstemt met de realiteit. Plato, Rousseau en Marx pleitten allen voor een seksuele hervorming, net zoals de hedendaagse radicale feministen. Alle revolutionairen zien snel in dat je eerst de seksuele orde dient te veranderen voordat je de sociale orde kunt veranderen. De traditionele familie is namelijk de entiteit bij uitstek die onze sociale realiteit bepaalt. Denken we alleen maar al aan de sociale, economische en seksuele rolverdeling naar geslacht. Door de essentie van de familie…

Anti-transgenderbus van CitizenGO group met opschrift “Jongens hebben een penis, meisjes hebben een vagina” werd verbannen in Madrid

De gemeenteraad van Madrid heeft een bus van HazteOir (de Spaanse tak van CitizenGO), die volledig bedekt is met een advertentie met de tekst “jongens hebben een penis, meisjes hebben een vagina“, verbannen, naar verluidt omwille van bezorgdheid dat het “transseksuele kinderen” zou kunnen beledigen. CitizenGO stuurde afgelopen dagen een email: U zult wellicht de problemen met de server van CitizenGO opgemerkt hebben de laatste paar dagen. Onze website was voor ongeveer 24 uur plat (aan en af) nadat we een DOS-aanval (Denial of Service) kregen van een extreme pro-LHBT-hackerscollectief. Deze hackers vielen ons aan omdat ze woedend zijn dat CitezenGO (en onze Spaanse tegenhanger HazteOir) logische taal durfde te spreken over de biologische realiteit dat jongens jongens en meisjes meisjes zijn. Volgens de Spaanse politie werd deze aanval georchestreerd door de welbekende hackersgroep “Anonymous”. De aanval werd in gang gestoken door een nieuwe campagne van de CitzenGO-groep, die vorige week in Madrid begon. Op maandag, reed als deel van de campagne, een tourbus rond in Madrid met het opschrift “Jongens hebben een penis. Meisjes hebben een vagina. Wees niet misleid. Een jongen die als jongen geboren wordt is een jongen. Een meisje die als meisje geboren wordt is een…

Jeugdboekenmaand wordt misbruikt voor genderpropaganda

Deze maand is het Jeugdboekenmaand. Dit is een initiatief van de stichting Iedereenleest dat het lezen bij jongeren wil bevorderen via allerlei activiteiten in samenwerking met scholen, bibs, cultuurcentra en boekenwinkels. Op zich zou dit een zeer mooi initiatief kunnen zijn dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de maatschappij. Maar progressieve mensen hebben nu eenmaal de neiging om alles dat goed zou kunnen zijn te misbruiken voor ideologische doeleinden en zo volledig te verpesten. Dit is ook bij dit initiatief helaas het geval. Het thema van dit jaar is immers ‘m/v/x. Je bent wie je bent.’ Ze schrijven erbij als uitleg: “We willen het dus graag hebben over jezelf zijn, identiteit, rolpatronen, jongens/meisjes en alles daar tussenin.” Ze gaan dit evenement dus misbruiken om een maand lang de jongeren overal lastig te vallen met de onzin dat we ons geslacht zelf zouden kunnen kiezen. Een kind zou voor minder een degout krijgen van school en bibliotheken… Er worden allerlei boeken waarmee ze het thema willen bespreekbaar maken aangeprezen aan de kinderen. Een voorbeeld is het boek ‘De jongen in een jurk’ voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. De boekbespreking luidt als volgt: “(…) [Dennis] houdt van mode en…

Etienne Vermeersch over het ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ vandaag en de ideologie van de “dialoogschool”

Patrick Loobuyck schrijft dat ik op ‘aanmatigende’ wijze suggereerde dat ik in Vlaanderen de enige was ‘die durfde te zeggen dat de Bijbelse wonderverhalen door mensen uitgedacht zijn en dat we nauwelijks iets weten over de historische Jezus’ (DS 2 maart) . Die volkomen onterechte bewering heeft me zeer diep gekrenkt. Sinds ik mij, vanaf de jaren 60, publiek over allerlei standpunten begon te uiten, heb ik mij er steeds voor behoed mij laatdunkend over andere mensen uit te drukken. Als ik ooit anderen als persoon heb bekritiseerd, dan gebeurde dit nagenoeg ­alleen nadat ik zelf was aangevallen, en altijd met bewijzen van wat ik betoogde. [Er zijn collega’s die het anders beweren, maar vanuit mij persoonlijke ervaringen, durf ik dit beamen: Homofilie en pedofilie: Reactie van en op Etienne Vermeersch] In mijn recent boek, Over God, spreek ik over mijn grote waardering voor pater Emile de Strycker s.j. als specialist van de vroegchristelijke teksten. Ik vertel over onze gesprekken over de historiciteit van de evangeliën en zijn strikt wetenschappelijke visie daarop. Tijdens mijn jezuïetenperiode kreeg ik les van de exegeet pater De Fraine s.j. die ons uitlegde dat de zin ‘en Gods Geest zweefde over de wateren’ (in Genesis) volgens…

Homofilie en pedofilie: Een tweekoppig monster

Volksgenoten, Gezien de ontwikkelingen in Amerika met betrekking tot het goedkeuren van het homo-“huwelijk” voor alle 50 staten voelen wij ons gedwongen u te informeren over de ware aard van homoseksualiteit. Die is namelijk meer sinister dan onze corrupte Belgische politici en de liberale rechters in de Verenigde Staten van Amerika ons willen laten geloven. Er is namelijk een verband tussen homofilie en pedofilie. Het verband tussen homofilie en pedofilie is zelfs zo sterk dat ondanks de taboes die de homobeweging (naar onze inzichten tevergeefs) probeert op werpen, wij van Pro Familia niet zullen zwijgen. In De Morgen van 9 december 1979 schreef Vermeersch onder meer: ‘Pedofielen zijn medemensen die veel meer nood hebben aan ons begrip dan aan brute, ongenuanceerde afwijzing.’ Of nog: ‘Vergeleken met het veeleer beperkte belang van het vergrijp, is de publieke afkeuring en ook de strafrechtelijke beteugeling mateloos overtrokken. (…) Pedofielen zijn zich doorgaans van geen kwaad bewust.’ En: ‘Er zijn geen decisieve bewijzen voor blijvende schade bij het kind.’ (Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/gsl35j1ba) Bij onze noorderburen hebben ze al ruime ervaring met homo’s die kinderen misbruiken. En ook in de Katholieke Kerk zijn verreweg de meeste daders van seksueel misbruik mannen en verreweg de meeste slachtoffers zijn…

Enkele leugens van de seksuele revolutie ontmaskerd

De seksuele revolutie is gebouwd op leugens. Enkele daarvan verdienen een bijzondere vermelding vanwege hun alomtegenwoordigheid en pertinentheid. De leugen van de seksuele revolutie lijkt een beetje op de leugen van de slang aan onze voorouders. Net zoals de slang zei tot de vrouw: ‘U zult helemaal niet sterven!’, zo zegt de wereld in de zelfde trend ook: ‘Gij zult helemaal niet uw geluk verspelen als gij van de kelk van de seksuele revolutie drinkt!’ Helaas… De leugens: “Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend. Porno- en seksverslaving zijn concepten uit de populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme wetenschappelijke basis bezitten.”[1] “[Om seksuele integriteit te ontwikkelen moet je] meer porno bekijken: Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden een grotere voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve rolverdeling tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis van gender. Ze worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken. Genieten van porno zorgt ervoor dat mensen hun overtuigingen over seks en gender veranderen, en in sommige gevallen de dogmatisch rigide seks/gender-waarden verwerpen die in de kerk geleerd worden. Onze samenleving wordt minder dogmatisch over seks, meer egalitair en…

Genderneutraliteit: een nieuw stokpaardje van weldenkend links en de hilarische aspecten hiervan
Werkgroep Volksverlichting / 27 februari 2017

Het stond er al een tijd aan te komen, weldenkend links heeft een nieuwe dada: namelijk de zogenaamde genderneutraliteit en u kan er van op aan dat al wie voor politiek correct wilt doorgaan nu al stevig aan het werk is om die overal in te voeren. Er werd zelfs een naam voor bedacht: de genderrevolutie en zij die deze prediken doen dit, zoals vaak bij links gebeurt, met dermate veel ijver dat ze niet merken dat ze zich af en toe behoorlijk tegenspreken en dat hun voorstellen eerder lachwekkend dan overtuigend zijn. Zo was de weekendbijlage van De Morgen van zaterdag 11 februari voor een groot deel aan genderneutraliteit gewijd. Dit werd niet alleen een week lang op voorhand aangekondigd in reclamespots van Radio 1 maar ook op de dag zelf op de voorpagina van het dagblad en wel met volgende in het groot gedrukte uitspraak “Wat betekent man of vrouw zijn? Ik zou het niet weten. Ik ben een mens”. Merkwaardig maar in het editoriaal van die zelfde krant stond dan weer te lezen dat “het zo vreselijk jammer is dat vrouwen zo beschamend ondervertegenwoordigd zijn in de federale regering”. Zouden ze bij de redactie van De Morgen…