EU: De platen schuiven. De Christelijke rol van Oost-Europa.

Jupiter-Macron bliksemt. De dondergod…

De tektonische platen schuiven. Aardbevingen en orkanen… Schuiven de platen in de EU in de figuurlijke zin?

Op 6 september gaf het Europees Gerechtshof Slowakije en Hongarije ongelijk. Zie: http://www.zerohedge.com/news/2017-09-07/european-court-orders-eu-countries-take-migrants

Landen moeten het spreidingsplan uitvoeren ook al is dat niet unaniem aangenomen. Een overwinning van het “federale” Europa, noemt de EU-lobby dat. Onbeschaamd eigenlijk want het woord “federaal” staat in geen enkele EU-wettekst. Het is een taboewoord in de verdragen.

Bourdieu (1930-2002)

Zoals de socioloog Bourdieu zei in een colloquium (geciteerd in een boek van 2004):

“L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil.”

Europa zegt bijv. een Europees (sociaal) model te promoten maar promoot het hyper flexibele globalistische model. Het zegt onafhankelijk te zijn maar is in vele partnerschappen met de NATO en niet verkozen organen (bijv. klimaatpanel van de VN, arbitragecommissies bij internationale handelsakkoorden) in bed. Het zegt bijv. de Europese consument bijkomend te beschermen maar holt in feite voortdurend nationaal recht uit.

Ex-EU-commissaris Barroso zei bij een vet betaalde speech in Stanford in 2014 dat de EU “sui generis” (uniek en eigensoortig) is. Zie: https://www.egaliteetreconciliation.fr/Barroso-Juncker-l-Europe-et-Vichy-32484.html

Uit: Le Parisien. Gewezen maoïst (¨Portugese Anjerrevolutie), ex-EU-commissaris Barroso nu ook bij Goldman Sachs naast vele collega’s…

Volgens Barroso is de EU noch een superstaat (zoals de VS na 1989 dacht te zijn), noch een internationale organisatie. Ook niet een confederatie (bijv. Zwitserland). De EU zou een belangrijke spelverdeler zijn in de als tweedimensionaal geziene geglobaliseerde markt, die na de val van het communisme als enige systeem overblijft. Een tweedimensionaal spel, prijzen en vraag en aanbod, die uiteindelijk mekaar balanceren. Zuivere klassieke liberale economie (Walras enz.). Zoals Oscar Wilde grapte: “Ze kennen van alles de prijs maar van niks de waarde“. Dit tweedimensionale spel laat volledig buiten beschouwing andere dimensies zoals bijv. de verticale dimensie van de machtsverhoudingen, de geopolitieke rollen en verhoudingen (landmogendheden, zeemogendheden). In Barroso zijn verhaal is geen plaats voor democratie of soevereiniteit. Dat komt straks terug bij Macron.

Vergeet dat “sui generis”. De EU is een supranationale federale governance. Governance heeft iets van een regering maar is in feite een eufemisme voor een technocratisch bestuur met sterke deelname van niet aan landen verantwoording verschuldigde ambtenaren en private actoren (bijv. klimaatcommissie i.s.m. de VN, arbitragecommissies van overkoepelende handelsverdragen, NATO-EU-partnerschappen die zonder meer aan kandidaat-leden worden opgelegd). Hoe is de EU federaal geworden? Het woord dat in de verdragen niet mag worden gebruikt.

De EU is federaal geworden door sluipende “usurpatie” van bevoegdheden. Herinner u de lessen oude geschiedenis en de “usurpatoren” bijv. in het Romeinse rijk. Normaal verschuilt de EU zich achter de subsidiariteit, d.w.z. ze doet alleen wat op een lager niveau niet kan gebeuren. De invoering van de euro was de grootste slag. In een klap had de EU-technocratie de hefboom om het hele financiële en begrotingsbeleid van landen naar zich toe te trekken. Landen kunnen geen eigen munt meer slaan. In de Middeleeuwen hebben steden eeuwen lang gevochten om het “munt slaan” uit de greep van de graven te halen. Ze wisten waarom, de graven herleidden het gehalte aan edele metalen in de munten en spijsden zo hun oorlogskas. Dat leidde tot een chronische ontwaarding van de geldcirculatie. Ook nu worden we meegesleurd in een chronische ontwaarding (de QE van de centrale banken”)…

Hallstein, ex Wehrmacht officier,  de eerste EU-commissievoorzitter (1958)

De Katholiek De Gaulle doorzag al in 1958 het dilemma: federaal – confederaal. Een quasi federaal Europa (voorgestaan door EU-commissaris Hallstein) was een Trojaans paard van de VS, de NAVO en het groot kapitaal om hun technocratische “governance” door te drukken en de soevereiniteit van landen uit te hollen. De Gaulle kwam op voor een “confederaal” Europa, d.w.z. een Europa van soevereine landen, los van de VS en de Sovjet-Unie en was bereid de Franse “force de frappe” (atoommacht) daarin onder te brengen maar niet in een door de VS gedomineerde NAVO. Het heeft niet mogen zijn. Zie daarover in The Saker van 2017: http://lesakerfrancophone.fr/de-gaulle-face-a-la-doctrine-hallstein

Het is trouwens een feit dat de EU-grondleggers (toen Euromarkt of EEG), zoals Monnet, Hallstein, Schuman, Spaak… door de CIA via thinktanks waren gekozen en gecoacht. EU-websites (bijv. Stratcom of “Strategische Communicatie”) strijden dit in alle toonaarden af. Er is echter de bron van de Daily Telegraph van april 2016:  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/

EU en CIA, één vlag…

Het is onzinnig de Daily Telegraph als fake news af te doen, het is een eerbiedwaardige krant die heel dicht staat bij de Britse en Amerikaanse geheime dienst, geen Russische trol. Ze zaten al lang op die info maar hebben die uiteindelijk ter sprake gebracht omdat het paste in de Brexitcampagne.

Macron gaat nu nog een stap verder in dat project van federale governance, dat zijn “federale” naam niet mag noemen. Begin september hield hij een speech voor de hoogste Franse diplomaten. Hij stelt daarin koudweg dat de tijd van de “soevereiniteit” nu voorbij is, het is een term uit het verleden. “Democratie” kan nog op lokaal niveau (bijv. een volksraadpleging over een parkeergarage?). Zie: http://www.voltairenet.org/mot121176.html?lang=fr

@JeSuisIupiter (Twitter)

Macron-Jupiter stelt ook duidelijk dat Frankrijk en Duitsland in de EU de leiding overnemen. Ze zullen op vier gebieden een doorbraak forceren: sociaal minimumrechten, supranationale terreurbestrijding, internationale handelsakkoorden en defensie. Het is echter duidelijk dat Duitsland daarbij voorgaat. Duitsland is ook van plan de leiding te nemen in de NAVO nu de VS niet alleen wil trekken. Vergis u niet. De voorziene Duitse build-up is niet gericht tegen “schurkenstaten” zoals Noord-Korea…, die is tegen Rusland gericht. De Oostzee of Baltische Zee is de focus. In september zijn daar gigantische manoeuvres maar het zijn natuurlijk de Russen die bedreigen… door in hun eigen land aan de andere kant van de Baltische grenzen ook manoeuvres te houden… Frankrijk mag nog “humanitair” leiden. Jupiter-Macron vond onlangs het opstappen van Assad niet meer zo’n prioriteit. Nu echter behoudt hij zich het recht voor Syrische generaals aan te klagen en verwijzing te vragen naar het Internationaal Strafhof. De eerste keer dat het Strafhof ook overwinnaars zou beoordelen. Dat opent misschien perspectieven om ook Franse en Amerikaanse verantwoordelijken (Sarkozy?), “overwinnaars” in Libië, Irak.. daar te berechten.

De beslissing van het EU-gerechtshof (5 september) dat landen het spreidingsplan moeten uitvoeren ook al zou het in strijd zijn met hun wetten en grondwet, schept een precedent. Geen enkel land kan tegen het bevolkingsbeleid van de EU-technocraten ingaan. Migratie is voor die technocraten gewoon een input – output, mensen “plug-ins”. Polen en Hongarije moeten het spel verder spelen. In beide landen is een ruime conservatieve meerderheid in het parlement. Ze zullen bijgetreden worden door de andere Visegrad-landen (Tsjechië, Slowakije). Ik zie het komen tot een insurrectie, een tektonische verschuiving in de EU.

De Visegrad-landen zijn de economisch sterkste landen van Oost-Europa. Op de Balten zullen ze niet moeten rekenen. Die tellen ook nauwelijks mee. Ze hebben bijna geen nationale economie meer. De industrie uit de Sovjet-tijd is “gesaneerd” wegens niet competitief of niet conform aan EU-normen allerhande. Ongeveer de helft van hun “actieven” klust parttime of fulltime in het buitenland (zoals ook in Bulgarije). Die landen leven dus van de transfers, wat doorvoerhandel en een aantal projecten (EU-structuurfondsen). De Balten kiezen Rusland als zondebok voor hun industriële ontmanteling tijdens het EU-lidmaatschap. Gemakkelijk gezegd.

Zullen de Visegrad-landen de historische geopolitieke rol opnemen waaraan Duitsland verzaakt heeft? De Christelijke brug tussen het grotendeels ontkerstende West-Europa en Rusland-Eurazië waar het Christendom sterk terugkeert, het atheïsme merkbaar achteruitgaat en een eerder conservatieve ethische levenshouding diepe wortels heeft? 

Er zijn veel stoorzenders en niet alleen de revanchistische Balten. In het door de westelijke provincies gedomineerde Oekraïne hebben Nazi’s (banderisten) sleutelposities (bijv. het superministerie van veiligheid). Ze vereren openlijk Bandera, de massamoordenaar van duizenden Polen in de Tweede Wereldoorlog. Bandera-dag is de nationale feestdag. De Polen zien dat gevaar. Er is het delicate probleem van de verhouding tussen de Uniaten (Oekraïens-Katholieken) en de Orthodoxen maar dat mag niet gebruikt worden om het Christelijke Europa of wat er van overblijft nog verder te verdelen. Bovendien zijn de Polen zelf ook anti-Russisch (denk aan hun rakettenschild).

Hopelijk beseffen de Polen, Hongaren, Slowaken… tijdig dat ze meer gemeen hebben met de Russen op het gebied van Christelijk geloof en ethisch conservatisme dan met West-Europa, grotendeels ontkerstend, waar tegen 2050-2060 in vele landen niet-EU-migrantenkinderen 40-50% van de geboorten zullen uitmaken. Zo kunnen ze hun Christelijke brugfunctie waar maken waar Duitsland aan verzaakt heeft. De platen schuiven in de EU niet altijd zichtbaar maar onherroepelijk. 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

2 commentaren op “EU: De platen schuiven. De Christelijke rol van Oost-Europa.

  1. Er wordt helemaal niets meegedeeld over de Visigrad overeenkomst op de MSM. Weinigen weten dat er op verschillende vlakken een verdrag is getekend onder de V4 landen (Visigrad landen) Tchechië, Slovakije, Polen en Hongarije. Deze overeenkomst heeft reeds gevorderde samenwerkingsovereenkomsten op gebied van immigratie, economie, energie, veiligheid enz… die haaks staan op het beleid van de EU.
    Hier wordt iedereen voorgehouden dat de EU een machtsgroep is, die ons “vooruit” helpt. Het is alleen nog de vraag ‘vooruit ja, maar wat is het doel?’ Niemand stapt in een trein zonder de juiste bestemming ervan te kennen, niet?
    Deze Visigrad landen kunnen in een nabije toekomst een tegenpool maken tegen het catastrofaal beleid van de marionetten Macron – Merkel (en/of opvolger).

  2. Nogmaals: Let eens op die vijfpuntige sterren. Het is soms net hoe de vlag hangt. Maar deze ster met de punt naar beneden is niet meer dan een contour waarin de afgod ‘baphomet’ (geitenkop met mensenlichaam) in getekend kan worden. En tegenwoordig kom je juist overal in winkels ook, op T-shirts e.d. al deze vijfpuntige sterren tegen al dan niet met de punt naar beneden. Tegenwoordig probeer ik alles te mijden, maar dat lukt niet altijd. Zelfs op de websites zie je af en toe zo’n vijfpuntige ster, soms zelfs een dat ook een link bevat, waarop je kunt klikken. Ik weet niet waar je dan terechtkomt, maar het lijkt mij beter dan om er vooral NIET Op te klikken. Of is dat bijgeloof? Angst?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht