Christenvervolging in Noord-Korea

tekening van folteringen in een kamp in Noord-Korea (foto: Katholisches info)

In de Noord-Koreaanse arbeidskampen, die met recht concentratiekampen genoemd kunnen worden, bestaat een groot deel van de gevangenen uit Christenen. Zij worden opgesloten omdat zij een Bijbel bezitten of een gebedsbijeenkomst bijwonen. In de Westerse media wordt er aan deze vervolging tot nu toe echter nauwelijks aandacht besteed.

Het regime van Kim Jong-un houdt momenteel de hele wereld in spanning. Daarom moet er ook herinnerd worden aan iets dat niet gemeld wordt in de meeste media. In het laatste rapport van Kerk in Nood over godsdienstvrijheid wordt er gemeld dat Noord-Korea een van de ergste landen ter wereld is wat betreft godsdienstvervolging. Elke Christen, en zelfs elke afstammeling van Christenen, wordt geregistreerd als lid van een “vijandige” klasse. Zij behoren tot de laagste van de drie sociale klassen, die volgens hun loyaliteit tegenover het regime gerangschikt worden. Het toebehoren tot het Christendom wordt door het regime als een verbintenis met de Westerse vijand gezien.

Sinds 2014 bekritiseert een onderzoekscommissie van de VN de “onuitsprekelijke wreedheden” die het communistische regime van Noord-Korea begaan heeft. Daartoe behoort ook een brutale Christenvervolging. Wat er erkend en getolereerd mag worden door de religie wordt voorgeschreven door de staat en staat onder strikt toezicht van het regime. Eigenlijk is niets toegestaan. Wie hiertegen ingaat, en dat is automatisch het geval als iemand gelovig is, maakt zich schuldig aan een ernstig misdrijf tegen het regime, wordt gearresteerd en verdwijnt voor vele jaren of misschien wel voor altijd in een Noord-Koreaans concentratiekamp, waarvan de officiële functie “omkering door arbeid” is, naar het voorbeeld van het communistische China.

Geloofwaardige berichten spreken van gedwongen abortussen, gevallen van uithongering en zelfs kruisigingen van Christenen, een methode die bij alle anti-christelijke leiders van de voorbije 2000 jaar populair geweest is om uiting te geven aan hun haat en verwerping van het Kruis van Christus en Zijn Verlossingswerk.

De dreiging van Noord-Korea komt niet alleen uit haar wapenarsenaal. Nog veel concreter, maar meer in het verborgene, maar daarom niet minder dodelijk, is de religieuze vervolging. Westelijke media zijn echter nauwelijks geïnteresseerd in deze echte en dodelijke misdaden. Deze vervolging is gebruikelijk voor alle vormen van de Marxistische-communistische ideologie, die sinds honderd jaar ganse naties en staten met bloed bedekt hebben. Kim Jong-un heeft niet veel sympatisanten in het Westen, maar wel de ideologie die een minder grote afkeer heeft voor dit soort regimes dan voor het Christendom.

Artikel van Andreas Becker voor Katholisches Info: Die verfolgten Christen in Nordkorea nicht vergessen
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

6 commentaren op “Christenvervolging in Noord-Korea

  1. Laten we bidden voor onze Broeders en ze in het gebed niet in te steek laten. het gebed kan wonderen verrichten!!!

  2. Christenen zijn de meest vervolgden en daar is nauwelijks aandacht voor. Wat een hemeltergende misselijkmakende lafheid van onze media en politici dat ze er geen poot naar uitsteken. Bah!

  3. Och ja in NK sluit men je op als gelovige hier lacht men je uit, meer nog zelfs binnen de huidige kerkelijke sfeer mag je vooral niet te gelovig zijn. Hiermee bedoel ik echt de mensen die betrokken zijn in de beleidsbepaling van de kerk priesters incluis. Ik kan het zeggen omdat ik het zelf meemaak. Misschien ben ik soms te impulsief, ik kan onomwonden opkomen voor mijn geloof in Christus en heb wel een boontje voor onze Heilige Maagd Maria en kan me soms druk maken omtrent de mistoestanden in de kerk met als gevolg dat men je gewoon links laat liggen. In Augustus ben ik naar Medjugorje geweest en heb daar zeer aangename ervaringen opgedaan ik dank God daarvoor. Nogmaals heb ik bevestiging gekregen van de waarheid van het evangelie, de ongelofelijke liefde van God voor de mens, de niet aflatende inspanningen van onze moeder Gods om ons terug naar de rechte weg te leiden. Terug thuis tracht ik In mijn enthousiasme deze ervaringen te delen met anderen, tevergeefs ik kon mijn verhaal evengoed vertellen aan de straatstenen of de voorbijlopende straathonden. Ondertussen gaat de wereld verder met een rotvaart richting de ondergang en maakt men van de kerk een archeologische bezienswaardigheid. Er blijft me dus niet veel over dan s’avonds in mijn bed of ertegen te rozenkrans te bidden liefst met de deur dicht opdat niemand zich eraan zou storen. Van vervolging gesproken welk is de grooste schuldige ? Noord Korea of wat zich hier afspeelt ?

  4. Natuurlijk wordt aan deze folteringen van christenen in de rooie media geen aandacht gegeven. Waar echter wel aandacht wordt aan gegeven is de islam. Vandaag start er op Canvas een serie van drie, over de islam in Europa – van Sarajevo tot Brussel. Islam al wat de klok slaat. Moeten we daar belastingen voor betalen om een satansdienst te moeten slikken? Heb je al een dag gezien dat er niet over de islam gesproken wordt? Over het Katholiek geloof hoor je niets, wel af en toe over de protestanten.
    Een ware dictatuur, om van te walgen.

  5. … Onze media hebben inderdaad nauwelijks aandacht voor de christenvervolgingen. Schandalig maar begrijpelijk, want dikwijls vinden ze godsdienst iets voor achterlijken.

    … We hebben kerkmensen nodig die echt naar buiten komen, en op een sympathieke manier getuigen van hun geloof. Ik denk met heimwee terug aan Mgr. Léonard, die tussen een mopje en een liedje in, heel oprecht getuigde van zijn geloof in Christus.

  6. In de media worden juist bij reacties vaak én de katholieken, de christenen en andere gelovigen zoals de Islam de spot gedreven. Zelfs oprecht gelovige moslims zullen niet spotten met Isa (= Jezus Christus) en hun eigen profeet, zoals men hier in het Westen wel doet met Jezus en God. Er wordt wat af gevloekt op de radio en televisie door sommige omroepen en zelfs katholieke en christelijke omroepen lijken ook niet geheel zuiver meer te zijn. Maar “spotters ontvangen spottersloon” is een gezegde.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht