Hoe 20ste-eeuwse trauma’s onze Europese identiteit nog steeds bedreigen en zelfs kunnen uitwissen

Ambtenaren in Belgisch Congo – Bron: tenbunderen.be

In onze geglobaliseerde wereld, worden we meer dan ooit geconfronteerd met het vraagstuk van onze identiteit als Europeaan. Wie zijn we? Wat maakt ons uniek en hoe verhouden we ons tot anderen?  De wereldoorlogen en de dekolonisatie hebben ons zelf-respect als Europeanen voor een groot deel gebroken. Plots waren we niet meer het Europa van de machtige staten, kunst, cultuur en wetenschap, maar het Europa van oorlog, verwoesting en genocide. Dit heeft zware littekens achtergelaten. We zijn ons geloof en vertrouwen in onze religie, onze cultuur, onze waarden, onze beschaving verloren. Voor de eerste keer in onze geschiedenis zien we niet langer de anderen, maar onszelf als de barbaren, de geweldenaars en de racisten, die “heropgevoed” moeten worden in het belang van de wereldvrede en het milieu. Zelfs kinderen krijgen, geeft ons schuldgevoelens. Het liefst zouden we niet meer willen bestaan, want we vervuilen onze wereld. Europeanen bevinden zich sinds WO II en de Holocaust in een staat van perpetuele boetedoening. We hebben ons afgekeerd van onszelf, van onze geschiedenis, van ons cultureel erfgoed. Onze identitaire vertwijfeling is in bijna alle aspecten van onze beschaving te herkennen: in onze perceptie van kunst, in de Europese constructie, maar ook in de regionale politiek, de religie en zelfs in de manier waarop wij anderen op ons continent ontvangen. 

“Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“

Bron: vagabond shoes

Eén van de sterkste symptomen van de Europese identitaire vertwijfeling is de verwerping van de esthetiek in de kunst. „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“ schreef Theodor W. Adornos in zijn  Kulturkritik und Gesellschaft (1951). En hij was niet de enige die zo dacht. De culturele en identitaire ontreddering was zo groot, dat traditionele visies op schoonheid in de visuele kunsten, architectuur, muziek, die na WO I al waren gedeconstrueerd, verder werden afgebouwd, en vervangen door de cultus van lelijkheid en minimalisme: een wit doek, een pianoconcerto zonder noten, een woonkubus. In de jaren ’60 en ’70 liet men oude stadswijken bewust verkrotten om hen te vervangen door uniforme, functionele glas- en betonarchitectuur.  Mensen werden verplicht om atonale muziek, een urinoir of wat gekrabbel op een canvas “mooi” te vinden. Zelfs gewone gebruiksvoorwerpen werden almaar strakker en functioneler, zonder gevoel voor esthetiek. We lijken te leven in een wereld, waar niemand durft te zeggen dat de keizer naakt is, uit angst om als cultuurbarbaar bestempeld te worden. Kortom: onze zin voor esthetiek, die 2500 jaar kostbare architectuur, kunst, muziek, literatuur inspireerde, werd onderdrukt en gereduceerd tot een cultus van de slechte smaak. Onze behoefte aan schoonheid en onze fierheid op artistieke verwezenlijkingen uit het verleden, die belangrijke componenten waren van onze identiteit, werden zo bewust uitgedoofd.

Europese constructie: nationalisme en patriottisme moeten wijken voor mythe van de “diversiteit”.

Moslims bidden in Rome, Bron: Tribune

De Europese identitaire vertwijfeling lag ook aan de bron van de afbouw van de natie-staat ten voordele van een Europese superstaat. Na de horror van het nationaal-socialisme, werd elke vorm van nationalisme en patriottisme verworpen en vervangen door de mythe van de “diversiteit” en vrije concurrentie. De culturele identiteit van de Europese volkeren, die als een obstakel werd gezien voor de nieuw geambieerde superstaat, moest afgezwakt worden door het vrije verkeer van personen, economisch liberalisme en migratie. Deze migratie ligt trouwens in lijn met het Europese schuldgevoel inzake het kolonialisme. De verplichting om het Europese territorium met anderen te delen werd gepresenteerd als een boetedoening voor fouten uit het verleden en een daad van sociale rechtvaardigheid. Uitspraken over incompatibiliteit tussen culturen werden taboe. Linkse ideologieën vervingen hun solidariteit met de arbeidersklasse, door een filosofie van open grenzen, feminisme en seksuele revolutie. Liberale economische ideologieën moesten elke bezorgdheid inzake lokaal economisch en sociaal zelfbehoud monddood maken en, tegen alle rede in, de “voordelen” van een open markt door de strot van de burger duwen.  Er kwam een automatische link tussen traditionalisme en extreemrechts en dissidenten werden zonder pardon naar de “zwarte lijst” verbannen. Kortom, er werd geen enkele moeite gespaard om elke manifestatie van identiteit en zelfbehoud uit te doven, ten voordele van de globalisering.

Zelfs nationalistische bewegingen kunnen identitaire verzwakking niet omkeren

Velen zullen zich afvragen: hoe zit het dan met nationalistische bewegingen? Zijn zij in wezen niet identitair gericht? Ik denk van niet… en als voorbeeld wil ik de Vlaamse beweging vernoemen. Ondanks haar vele verwezenlijkingen, oa op gebied van wetgeving, administratie en onderwijs, kon de Vlaamse beweging de achteruitgang van de Vlaamse identiteit  en vooral de volkscultuur niet tegengaan.  Welke hedendaagse Vlaming kan nog een volkslied zingen, of iets zinnigs vertellen over de Vlaamse folkore? De realiteit is dat de Vlaamse beweging vooral een beweging tégen allerlei zaken is geweest (bv de verfransing, de migratie, etc.), maar geen bewuste keuze heeft gemaakt voor de Vlaamse cultuur zelf. Eigenlijk wordt de Vlaamse cultuur in ons land zelfs geminacht. Welk gewicht heeft de culturele sector nog in Vlaanderen? Hoe wordt innovatie van eigen bodem echt bekeken? Hoe gemakkelijk worden onze verwezenlijkingen verkocht aan multinationals? Door een tekort aan cultureel zelfrespect, blijven Vlamingen naar het buitenland (op)kijken voor inspiratie en zich ook voor een groot deel onderwerpen aan de nieuwe Europese realiteit. Het resultaat is dat de Vlaamse emancipatie vooral een lege huls is gebleven, waarvan de illusie in stand wordt gehouden door een tijdelijke periode van economische welstand. In plaats van Frans, spreekt men nu Engels en leven we in een wereldcultuur naar Angelsaksisch model..met open grenzen… De globalisering is een feit.

Bron: halewijn.info

De post-conciliaire Katholieke Kerk als ultiem voorbeeld van een auto-destructieve identiteitscrisis

Een ander schoolvoorbeeld van Europese identitaire vertwijfeling is de Katholieke Kerk. Ook zij maakte in de na-oorlogse periode een zware identiteitscrisis door. Het Tweede Vaticaans concilie bracht een periode van culturele en spirituele auto-destructie. De Belgische bisschoppen en priesters ontpopten zich tot de meest enthousiaste beeldenstormers aller tijden. Alles moest weg in naam van de vernieuwing, niets mocht nog doen herinneren aan de Kerk van hun jeugd. Traditie werd een scheldwoord. Latijnse gezangen, het volksgeloof, heiligenbeelden, communiebanken, processies en bedevaarten: ze moesten allen inboeten voor een veel strakkere religieuze praktijk met vaak kille modernistische kerkgebouwen, Zingt Jubilate, een verarmde liturgie, een uitgehold godsdienstonderwijs en een infantiel theologisch discours.  “We gaan allemaal aan tafel zitten met Mijnheer Pastoor, kumbaya!” De inhoudelijke verarming van het kerkelijk discours en de geloofspraktijk heeft geleid tot een quasi volledige uitwissing van de katholieke identiteit van ons land. Men heeft lang de ineenstorting van het aantal gelovigen willen verdoezelen door leeggelopen parochies open te houden, maar dat mocht niet baten.

En dan is er de ongezonde interesse van onze katholieke clerici voor de interreligieuze dialoog, allemaal zogenaamd in naam van de vrede, sociale rechtvaardigheid (sommigen zijn misschien nog steeds beteuterd dat zij geen bevrijdingstheoloog mochten spelen in Latijns-Amerika en nu elke week de zoveelste Zingt Jubilate-Mis voor de oudjes moeten afdreunen) en naastenliefde. Bij naastenliefde, wordt dan vooral aan de nieuwe Belgen gedacht, niet aan het eigen volk. Want enkel de “slechte blanken” kunnen racistisch zijn en anderen verwerpen. Daarom moet de aanvaarding van niet-Christelijke nieuwkomers er zo nodig in geramd worden.  Om onze jongeren toch maar zo “tolerant” mogelijk te maken, werd de les katholieke godsdienst omgevormd tot een religie-supermarkt, waar alle opties nog eens netjes op een rij werden gezet met de niet zo subtiele hint dat de niet-katholieke alternatieven net zo goed of zelfs beter zijn… Men kan zich afvragen of men onze katholieke identiteit op deze manier geen genadeslag wil geven? Hoeveel anti-Europees  en anti-Katholiek racisme hebben onze bisschoppen nodig gehad, om zo te handelen?  Zijn wij, Vlamingen, Belgen, echt zo “slecht”, dat we ons met een suikerige, plastieken glimlach moeten laten uitwissen? En dit alles gesubsidieerd met ons belastingsgeld? Er is maar één woord dat dit adequaat kan beschrijven: wraakroepend!

Culturele achteruitgang, moreel verval en het menselijk lichaam

Bron: carmina.com

Tot slot wil ik nog een laatste pijnpunt in onze cultuur vernoemen, dat volgens mij ook een symptoom van identitaire en culturele achteruitgang vormt; namelijk het moreel verval en onze verziekte lichaamsperceptie. In onze huidige situatie van culturele decadentie is hedonisme koning. Seksualiteit en fertiliteit hebben we van elkaar gescheiden. Genot wordt tot vervelens toe aangemoedigd, maar dan zonder teveel kinderen op onze “overbevolkte” wereld te zetten. Dat is namelijk slecht voor het milieu.

Het lichaam wordt handelswaar, want seks verkoopt. We worden bestookt, afgeleid, gestimuleerd, verleid, gefrustreerd door beelden van onrealistisch getrainde, uitgehongerde en gephotoshopte lichamen. Lichamen worden getatoeëerd, gepierced, gemodificeerd en zelfs van geslacht veranderd, in een wanhopige en ziekelijke drang naar zelfexpressie en -beschikking.   En dan is er ook nog de lichaamsacceptatie-beweging, waarbij ongezonde levensstijlen als “normaal” moeten gezien worden.

Ons lichaamsbeeld, onze fysieke identiteit is er één van ontreddering en twijfel. Onze lichamen, de ultieme manifestaties van onze identiteit, zijn geen tempels meer van de Heilige Geest, maar werden gereduceerd tot een genots- of boete-object.

Hoe moeten we nu verder? 

De littekens op onze Europese ziel zijn diep, maar niet ongeneeslijk. Het is nog steeds mogelijk om de huidige trend van identitaire vertwijfeling om te keren. In de eerste plaats moeten we onze rouw van de 20ste eeuw beëindigen en de positieve aspecten van onze Westerse beschaving herontdekken. Want deze is, zonder haar te idealiseren of te demoniseren, echt uniek. Zonder de Westerse beschaving, had de wereld er heel anders uitgezien, minder vrij en democratisch, minder technologisch, minder uit op maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang. Zonder Westerse beschaving, had ook het Christendom nooit dezelfde morele en culturele uitstraling gehad die ze nu heeft. Zonder Westerse beschaving had men geen kathedralen en prachtige steden gebouwd. Zonder Westerse beschaving had men nooit geen universiteiten, technologie en kunstschatten gerealiseerd; we hadden nooit kunnen luisteren naar Bach, Mozart, Beethoven, of de werken lezen van Shakespeare, Molière, Goethe en zovele andere auteurs. Europeanen moeten dus ontwaken uit hun lethargie en opnieuw zelfbewuster worden. Ze moeten inzien hoe belangrijk en onvervangbaar onze cultuur wel is. Niet als reactie op internationale druk, globalisering of migratie, maar vanuit de eigen identiteit, de eigen ziel. Indien we niets ondernemen en onze apathie verderzetten, riskeren we inderdaad om uitgewist te worden en dit is dan onze eigen schuld.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

113 commentaren op “Hoe 20ste-eeuwse trauma’s onze Europese identiteit nog steeds bedreigen en zelfs kunnen uitwissen

 1. De Westerse beschaving is geen godsdienst en heeft ook vele fouten gemaakt veel hebben we overgenomen van de oude Grieken en hun filosofie die geen openbaring is. De identiteit van de Europeaan gaat ook verloren en om dat woord maar te mogen gebruiken door de verbruining die gewoon hun cultuur , levenswijze , godsdienst gewoon verder zetten zonder dat ze zich hoeven aan te passen . En dan heb je inderdaad nog de identiteitscrisis van de kerk die de roots aan het vergeten is van waaruit ze komt daarom verlaten vele mensen geruisloos de kerk. En deze paus speelt gewoon paniekvoetbal en wil zich aanpassen aan deze wereld met als resultaat dat er nog veel meer verwarring is en vele weglopen . Het moreel verval heeft gewoon te maken met een situatie van algemeen aanvaarding zonde is geen zonde meer maar een menselijk tekort wie zijn schuld is dat? Van de huidige paus !!!

 2. Versie 1.
  Zoals God aan Satan toestemming gaf Job te beproeven zo worden we nu allen zeer zwaar beproefd.

  Versie 2.
  In de vaste cycli van cultuurphasen ondergaan we nu een phase van menselijk fijzinniger gebruik van alle natuurlijke middelen met tot gevolg hoogmoedig ontstijgen aan het natuurlijk leven en verwildering van het geestelijk leven waardoor God de Vader al zijn kinderen ook veel zwaarder moet beproeven om hen weer tot nederigheid te leiden.

  Versie 3.
  Verfijning van het natuurlijk aardse leven om zich uit de aardse nederigheid te verheffen hoeft niet als een verplichting te gelden om ons geestelijk te laten knechten.

 3. In het verleden was de Vlaamse Beweging een rijk huis met vele kamers. In tegenstelling wat u denkt, was het geen negatief project dat zijn bestaansreden zocht in een zich afzetten tegen wat anders was. Wel een positief project dat naar volksverheffing zocht (lees maar eens de geschriften van een pater Callewaert), spiritueel, materieel en ook cultureel. Volksdansgroepen zagen ook binnen die beweging ontstaan, net zoals de zangfeesten die in de 19e eeuw duizenden mensen nog wisten aan te spreken (waar toen zelfs de link werd gelegd met Noord-Duitsland). In de naoorlogse jaren hebben die aspecten een zware knauw gekregen, maar – hoe verbazend – één aspect ervan, de volksdans- en volksmuziekbeweging, werd hernomen vanuit eerder linkse groep. Jammer genoeg is dit alles blijven steken in een bepaalde hoek (enerzijds rechts-nationalistische hoek, anderzijds de beweging van Gooik).

 4. Daarin moet ik de sola Scriptura christenen gelijk in geven dat ieders identiteit in Christus ligt.

  Het Koninkrijk van God op de nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde (eerste fase zie Jesaja 65:20 ..men sterft daar nog).. is de toekomende graadmeter, hetgeen zijn baring in de grote Waarschuwing heeft …
  Jesaja 43:18-19 …het huidige is dan verleden tijd.

  1. Het antwoord dat hier onder per ongeluk onder Bart verscheen is eigenlijk aan u gericht.

 5. De kern van onze westerse/Christelijke beschaving is Jezus. Hem in zijn Eucharistische gedaante weer ten volle eren, door juiste liturgie én de communie knielend op de tong zal een speerpunt moeten zijn voor het beleid van de bisschoppen om het tij te doen keren. Dit immers is het sterkste getuigenis en de bron van waaruit onze christelijke beschaving met al haar verwezenlijkingen is kunnen ontstaan. Het is de hoogste tijd.
  Goed artikel, dank u.

  1. De bijbel komt eerst, maar jongere profeten kunnen meer uit-leg toevoegen.
   Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde kregen we reeds ten tijde van de overgang van het oude brandslachtofferen naar het nieuwe Offer dat ons geleidelijk tot de Tridentijnse H.Mis leidde want daardoor werd een nieuwe onderste verdieping toegevoegd aan de hemel, en dit vooral omwille van de Christelijke martelaren en heiligen die nog steeds bijzonder actief met ons verbonden zijn, en vermits Jezus een Nieuw Verbond met de hele aardse mensheid tot stand bracht werden ook alle aardse belevingen een heel klein beetje verhoogd waarna een zeer trage opgang volgde naar planetair en zelfs ruimtelijk denken. Hierdoor werd het mogelijk dat Christus over de hele planeet gekend werd en niemand nog een reden kan aanvoeren om de Ware God niet te erkennen en te eren.
   Een gelijkaardige overgang door vernieuwing van hemel en aarde vond reeds plaats ten tijde van Abraham en later van Mozes, en zal nu weer gebeuren nadat de antichrist alle protesterende en afvallige krachten zal gepolariseerd en verzameld hebben. Nog steeds zal er daarna protesterende afval zijn maar wellicht algemeen minder rauw dan heden.
   Dat ik nu weer eens door sommigen zal veroordeeld worden omdat dit beknopt betoog grotendeels wortelt in Jozef Rulof neem ik er geduldig bij.

   1. “De bijbel komt eerst, maar jongere profeten kunnen meer uit-leg toevoegen.” Deze zin bevat twee uitermate onkatholieke stellingen.

    Vooreerst komt de bijbel niet het eerst, maar wel de Kerk. Bij Gods volk zijn immers de geschriften ontstaan. Eerst werd de belofte aan het volk Israël gegeven. Daarna aan de christenen, de Kerk. Ook voor het NT was er eerst de Kerk, dan pas het geschrift. In de Handelingen en bepaalde brieven wordt dat heel duidelijk onderstreept.

    Daarnaast is het zo dat met de dood van de apostelen er ook geen profeten of apostelen (= “door God gezonden”) meer worden gezonden. Daarom ook kwam er een einde aan het spreken in tongen. Ook dit staat heel duidelijk in een van Paulus’ brieven opgetekend. In het evangelie van Markus wordt aangegeven dat de apostelen de Schrift niet “meer uit-leg toevoegt”, maar wel de Schrift “bevestigt”. Hij maakt er dus niets nieuws van. Hij herhaalt Jezus’ onderricht en de voltooiing die in Jezus tot uiting kwam. Daarom herhaalde mgr. Lefebvre het apostelwoord dat ook op zijn graftombe staat: “Tradidi quod et accepi”.

    1. Johannes 21:25. Er is nog veel meer wat Jezus gedaan heeft; zo het stuk voor stuk werd beschreven, dan zou zelfs de wereld, dunkt me, de boeken niet kunnen bevatten, die er over te schrijven zijn. –PetrusCanisiusVertaling.

     Wat de profeten van na “Openbaringen” betreft: ik kan daar van wakker liggen, maar kan iemand daar omheen? Al was het bijvoorbeeld alleen al Leonie Van den Dijck, en Sint Franciscus van Assisi!

     In de 80-er jaren kreeg ik herhaaldelijk heldere dromen over een dreigende oranjerode planeet. Nu wordt dat plots bevestigt door de realiteit! Heden komen ook de talrijke profeten aan het licht die dit schokkende feit reeds eeuwen geleden voorzegden.

     Ik blijf dus wakker liggen van het bestaan van die profeten! en van hetgeen zij voorzegden!

     Ook had ik in 1989 een zeer heldere en nadrukkelijke droom waarin me getoond werd dat een machtige stroom van duivels zich over de hele aarde verspreidden en dat van zeer veel mensen het zielehuis slechts een bouwval is waarvan geen deur of raam meer kan gesloten worden! Ga dat nu maar eens na, het is gewoonweg realiteit. Waarom zou men dan niet in profeten mogen geloven? Ik noem mezelf geen profeet ook al heb ik ondertussen genoeg materiaal waarin ik bevestigingen vind bij bestaande profeten.

     Ik kan dus niet anders dan stellen dat het ambtelijke deel van de Kerk absoluut nodig en nuttig is maar dat zij soms een korreltje zout te kort komen.

 6. “De littekens op onze Europese ziel zijn diep, maar niet ongeneeslijk. Het is nog steeds mogelijk om de trend van identitaire vertwijfeling om te keren”. Inderdaad, dat is de prioriteit, beste Katharina, maar het geschetste onheil komt niet uit eigen boezem, of als regen uit de hemel vallen. De aanval is planmatig en al een eeuw gaande.
  Het gaat om een bewust opgedrongen culturele revolutie, een nieuwe koude oorlog zonder een schot te lossen, ter vernietiging van de Christelijke beschaving van de Europese witte volken. Er is geen sprake van zelfvernietiging door brave Europese burgers, maar van machtsmisbruik door de eigen, linkse elites, de linkse MSM media, en binnen onze eigen V2 Moederkerk, door de oecumenistische NOM clerus, van hoog tot laag.
  Alle betrokkenen, hebben hun ziel aan de duivel verkocht. Het over ons uitgestorte cultuur-marxisme in de samenleving, komt vanaf de hoogste niveaus, door toedoen van de vrijmetselaar loges, die alle West-Europese regeringen aansturen.
  De joodse profeet van het communisme, Marx, legde al in 1843, de doelstelling vast, enkele jaren voordat hij het Communistisch Manifest in 1848, publiceerde. Dit document was een heruitgave uit 1776, van de Illuminatie doelstellingen van de joodse revolutionair Adam Weishaupt, 18de eeuw. In 1843, schreef Marx, “Wij moeten een genadeloze kritiek uitoefenen op alles dat bestaat. Een genadeloze kritiek in twee richtingen. De kritiek moet niet de eigen conclusies vrezen, noch de het conflict met de gevestigde orde”. Marx concentreerde zijn actie op de economie en de politiek. In eerste instantie resulteerde dit in de joods-communistische revolutie van 1917, in Rusland. Enkele jaren later, in 1919, was Duitsland aan de beurt, in Berlijn en München, voor een omwenteling door Spartakisten, de joodse communisten Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. Zij werden financieel gesteund door de joodse bankier Rothschild. Maar op de vlucht uit Berlijn werden zij dood geschoten. In hetzelfde jaar 1919, pleegde de joodse communist Bela Kun een mislukte staatsgreep in Hongarije. In Italië gingen de communisten ten onder, begin jaren 1920, tegen Mussolini. Maar deze nederlaag veroorzaakte diepgaande consequenties. De Italiaanse communistische partij begreep dat een politieke en economische omwenteling in het Westen, via “het proletariaat”, geen kans van slagen had. Onder leiding van de secretaris, de joodse vrijmetselaar Gramsci (1891-1937), veranderde zij dus van tactiek en verlegde de doelgroep naar de intellectuele elites, de mars door de instituties, het onderwijs en de media. Zij moesten het grote verraad plegen ter vernietiging van de Christelijke beschaving. Gramsci formuleerde de aanval op de gevestigde Christelijke orde als volgt : “Alle sociale verhoudingen moeten gedestabiliseerd worden. Het is essentieel om de mens te isoleren van zijn familie en van zijn vrienden, teneinde hem zijn normen en waarden te kunnen ontnemen, om hem te kunnen perverteren in zeden en zijn zin voor morele waarden. Voorts moeten we de katholieke Kerk en de monarchie vernietigen, door corruptie. Wij moeten voortdurend corrumperen. We moeten voortdurend de harten van de mensen corrumperen. Pas dan vernietigen we het Christendom.” De intellectuelen werden ingezet in de oorlog tegen de Christelijke beschaving.
  Op dit punt aangekomen werd in de jaren 1920, in Moskou, onder de Italiaanse inspiratie van Gramsci, de Frankfurter Schule opgericht, die vanuit Duitsland en via de vrijmetselaar loges, met liberale ideeën zich zou richten op de West-Europese politieke en culturele elites, in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Oostenrijk en Spanje, en op de infiltratie van de katholieke Kerk. Concrete doelwitten waren het geloof en de Kerk, huwelijk en gezin, het eigendom, de man-vrouw en de ouder-kind verhouding, de natie-staat, volk en nationale identiteit, leraar-leerling, werkgever-werknemer, ras en sekse, kunst, cultuur en wetenschap, en de verandering van alle gebruiken en gewoontes zoals de Christelijke feestdagen, volksfeesten, tradities en folklores. De revolutie bekritiseerd voortdurend al deze punten.
  Gramsci en de Frankfurter Schule wilden de revolutie via de regeringen en de media doorvoeren, teneinde de massa te conditioneren en de publieke opinie ideologisch te formatteren. De culturele revolutie van 1968; door de joden Marcuse, Cohn Bendit en Alain Geismar, was de start van een lang proces van deculturatie. De deur daartoe was geopend door het V2 concilie enkele jaren daarvoor, olv. de joodse vrijmetselaar Montini, alias Paulus VI. Door de aanval te richten op de culturele en religieuze basis van de elites, zou het hele bouwwerk van de Christelijke beschaving instorten. Daarbovenop staan de volken, sinds de jaren 1960, onder druk van de massa immigratie, in 2015, aangejaagd door de joodse B’nai B’rith vrijmetselaar en ex-DDR kader-communist, bondskanselier Merkel. De vraag is, beste Katharina, hoe lang nog en in hoeverre kan Gramsci’s revolutie voortwoekeren ? Onze hoop is gericht op het groeiende aantal weerstand groepen in de politiek, tegen verdere europeanisering en mondialisering ; en binnen de Kerk, de traditionele groepen van allerlei kleur. De eerste Muur viel na 82 jr. , onze tweede muur zal de 60 niet halen !

  1. De cultuur-marxistische revolutie was er niet gekomen zonder het geld van het Marx-Engels instituut in Moskou, ter financiering van de Frankfurter Schule, later aangevuld door het geld van westerse, joodse bankiers. Vanaf begin jaren 1920, werd zij bemand door de joden Lenin, Karl Radek, Willy Munzenberg, Georg Lukacs, Karl Grünberg, Eric Fromm, Theodor Adorno, Karl Korsch, Wilhelm Reich, Friedrich Pollock, Walter Benjamin en Herbert Marcuse. Zij bouwden voort op de perverse ideeën van de joodse vrijmetselaars Albert Pike (graad 33), Helena Blavatsky, Annie Besant (graad 33) en Alice Bailey, begin 20ste eeuw. Alles lag onder vuur, naast de politiek, de theologie, filosofie, psychologie, muziek, kunst en cultuur. Parallel aan de oprichting der Frankfurter Schule werd in de jaren 1920, met het geld van Rothschild en andere joodse bankiers, in Londen, het zusterinstituut opgericht, het Tavistock Institute, HET instituut voor massa desinformatie en psychologische oorlogvoering. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is het Institute nog steeds in functie. Er veranderd niets, de vrijmetselaars sekte heeft vrij spel in alle westerse landen, en het publiek wordt op alle terreinen dom gehouden. Oppositie komt uit Polen en Hongarije. Op de voorloper van het T. Institute, van voor 1914, heeft de kleinzoon van de Weense Rothschild, Hitler, in de schoolbanken gezeten, ter scholing in de massa psychologie en in opleiding tot dictator. Op de West-Europese universiteiten, in de faculteiten van “politicologie” en andere non-valeur “pseudo wetenschappen”, zijn vele namen van hierboven gedoceerd en hun boeken en geschriften onderwezen, gefinancierd door de belasting betaler. Hij betaalt de programma’s die hem en zijn religieuze en culturele leefomgeving, vernietigen.

   1. Blavatsky wordt aanzien als de stichteres van de occultistische sekte van het theosofisme, waarvan Besant later de leiding opnam. De harry-potterboeken van J. K. Rowling, bijvoorbeeld, zijn doordrongen van dat theosofistisch occultisme. Het is dan ook geen toeval dat priesters exorcisten van de Katholieke Kerk die boeken veroordelen als oorzaken van demonische bezetenheid bij kinderen.

  2. Beste Jules, Uiteraard dateert de oorlog tegen de traditionele maatschappij niet van gisteren, maar ik denk wel dat vooral WO II een kantelpunt is geweest die de modale burger vatbaar heeft gemaakt voor heel wat destructieve ideologieën. Wanneer je vertwijfeld bent door traumatiserende ervaringen, sta je ook sneller open voor radicale veranderingen. Ik ben er echter van overtuigd dat het “cultureel marxisme” niet voldoende duurzaam is om een lang leven te leiden. Een cultuur zonder sterke gezinnen of voldoende aandacht voor kinderen is gedoemd om uit te doven.

   1. Ja, dat lijkt zo, beste Katharina, maar WO II was een Brits/Amerikaans uitgelokte oorlog, een detail van de geschiedenis, ondanks alle verschrikkingen. De hoofden en harten van de mensen, de geesten van militairen en burgers, werden niet omgesmeed. Eind jaren 1940 en de jaren 1950, waren de “trente glorieuses”, die duurden tot de jaren 1970, de jaren van economische opbloei, optimisme, familie zin, en met juist versterking van het geloofsleven door het geestelijke en fysiek lijden dat de oorlog heeft veroorzaakt. De maatschappelijke top werd bemand door kundigen en de “culture générale” stond in hoog aanzien. Maar de Kerk was al een broeinest, door de infiltranten die al vanaf begin jaren 1900, ingang vonden, de lijn Rampolla en anderen. Na de dood van Pius XII braken zij door en organiseerden de grootste ramp sinds het Arianisme, het V2 concilie in 1962. Dat was het kantelpunt, “de Franse revolutie van de Kerk” (..). De top van de Kerk gaf op, haar aanspraak op de enige waarheid, en “buiten de Kerk geen heil”, (Petrus, Hand. 4, 8-12). Zij, de Kerk, deelde voortaan de waarheid en het heil met andere geloofsrichtingen. Dit relativisme uit Nostra Aetate, was een schok, die geestelijken en gelovigen demobiliseerden. Zij traden uit en verlieten “en masse” de Kerk. De katholieke wereld is dit sindsdien niet meer te boven gekomen. De gevolgen voor de profane wereld konden natuurlijk niet uitblijven. Het leidde naar de Marcuse/Cohn Bendit/ Geismar geleide cultuur-marxistische revolte van 1968, door massa’s jongeren, in de gehele westerse wereld.

 7. Vroeger waren de Christelijke Europese natiën als één volkerenfamilie verbonden onder de geestelijke suprematie van de Romeinse Opperpriester, en zelfs trad de Paus op als rechter tussen soevereinen bij politieke geschillen. Het kwaad werd dikwijls in significante mate beteugeld door het ontzag voor het Pausdom, want men wilde de Vicarius Christi op aarde niet tegen hebben. Vorsten van kleinere Staten, die niet zo sterk stonden, namen dan gaarne hun toevlucht onder de beschermende vleugels van Rome tegen hun grotere vijanden. De satanische revolte van Luther en consoorten heeft dat maatschappelijk evenwicht verstoord in Europa door verschillende natiën in hun ketterse scheuring mee te trekken, en de Franse Revolutie met haar opeenvolgende aftakkingen heeft dat infernaal werk verder gezet door de laatste machtige Katholieke tronen in Europa omver te werpen, zodat de Paus van Rome zonder sterke militaire verdedigers staande bleef, weerloos en in het nauw gedreven. Dat heeft de deur geopend voor het gedurig maçonniek infiltratieproces in de Kerk waarover de Carbonaristen onderling spraken, wiens correspondentie over dat onderwerp door de Goddelijke Voorzienigheid onderschept werd en volgens de wil van de Paus gepubliceerd. In de twintigste eeuw aangekomen, waren de Communisten volop bezig met het infiltratiewerk in seminaries door te voeren (de getuigenissen van Bella Dodd zijn belangrijk materiaal hieromtrent), en dat heeft geleid tot de Vaticanum II revolutie op de Vaticaanse heuvel, bij het hart zelve van het Christendom. Toen was het hek van de dam, en is de morele rem weggenomen geweest die koninkrijken en natiën moet beschermen tegen de ondergang; weggenomen doordat de geïnfiltreerde maçonnieke presentie in het Vaticaan het Rooms Pausdom verhindert van haar goddelijke zending vrij uit te oefenen. De soixante-huitard revolutie is zonder grote tegenstand kunnen losbarsten met al haar ranzige en monsterlijke consequenties in de maatschappij, en de anti-christelijke krachten hebben gretig terrein geüsurpeerd en naar zich toegetrokken op alle maatschappelijk domeinen. Een volslagen namaak-cultuur werd opgebouwd op de valse grondslagen van pseudokunst, pseudoreligie, pseudomuziek, pseudomoraal, pseudogeluk etc. etc. etc. De impact werd en wordt vergroot door gedurig ontwikkelde hersenspoeltactieken die op televisie, in de gazetten, filmen, enzoverder, onophoudelijk toegepast worden. Het gevolg is dat de moderne mens in een artificiële waanrealiteit geplaatst is, en hij is zodanig geprogrammeerd dat hij diegenen met spot en woede beantwoordt die zijn zeepbel willen doorprikken.

  Een zeer heilige paus is nodig om de leiding te nemen in het hoognodig detoxificatieproces. De morele kracht van het Pausdom is cruciaal om de volkeren uit de beerput te trekken, eerst en vooral door het feit door hun schedels te rammen dat het daadwerkelijk excrement is waarin zij liggen te ploeteren, en geen begerenswaardigheden. Waarschijnlijk zal er uiteindelijk een thaumaturgische paus opstaan die de versteende harten door mirakelen wederom gevoelig zal maken voor de Rechten van God.

  ☩ Ave Maria! ☩
  ☩ Deus vult! ☩

  1. Correctie: … “waarover de Carbonaristen onderling spraken, wier correspondentie over dat onderwerp door” …

   1. Zeer juist beste Benjamin,
    Ik ben ervan overtuigd dat Jezus aan iedere ziel hier op aarde hen zal laten zien wie en hoe ze zijn. In die mate dat ze in het Licht van de Waarheid geen enkel tegenargument kunnen formuleren en, niet onder de invloed van leugens, hun toestand zullen aanschouwen. Iedereen zal dit ondergaan. Alleen dan komen de zielen van goede wil naar boven. Deze die weerspannig blijven zullen onze ergste vijanden zijn, maar Jezus beschermd de zijnen.
    Pas dan kan er een goede Paus en Koning komen, die de kudde zullen verzamelen.
    Wees gerust er zullen er nog wel bijkomen die de Waarheid, Jezus, liefhebben.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

  2. “Vroeger waren de Christelijke Europese natiën als één volkerenfamilie verbonden onder de geestelijke suprematie van de Romeinse Opperpriester, en zelfs trad de Paus op als rechter tussen soevereinen bij politieke geschillen.” Wel, dat geldt ongetwijfeld in de tijd van Innocentius III bijvoorbeeld. Alleen zijn er zovele andere pausen geweest die de speelbal waren van de monarchen. Ten tijde van Karel de Grote was de paus eerder een machteloze man – politiek gezien. In die tijd was er trouwens nog geen echt sprake van de centralisatie zoals we die nu binnen de Roomse Kerk kennen.

   1. De temporale invloed van het Pausdom heeft zich geleidelijk aan opgebouwd, en ten tijde van Innocentius III had die invloed zijn hoogtepunt bereikt. De ballingschap van de pausen te Avignon heeft het prestige van het Pausdom zeer zwaar gekwetst, omdat de Europese prinsen geschandaliseerd waren door de invloed die de Koning van Frankrijk over de Paus uitoefende. Dat prestige werd nog verder toegetakeld door het Groot Westers Schisma, daarna door de revolte van Luther en de andere pseudohervormers, die de ketterse krachten tot een overweldigende anti-pauselijke stormram bundelden. Daarna de Franse Revolutie, het Garibaldisme etc.

    “Alleen zijn er zovele andere pausen geweest die de speelbal waren van de monarchen.”

    Aristocratische families wilden dikwijls graag pausen op de Petrijnse Troon die met hun politieke standpunten overeenkwamen. Ook waren er prinsen die, door het caesaropapisme van de vroegere Graeco-Romeinse keizers gedreven, binnen hun Staten zelf bisschoppen wilden kiezen als ware het hun intrinsiek en onherroepelijk recht. Sint Gregorius VII heeft een sleutelrol vervuld in het loswerken van het Pausdom uit de geopolitieke kronkels die het tot serviliteit wilden reduceren. Het aanzien van de Apostolische Stoel ten tijde van Innocentius III was de bekroning van de zware strijd die Sint Gregorius VII gevoerd heeft.

    “Ten tijde van Karel de Grote was de paus eerder een machteloze man – politiek gezien.”

    Daar kan ik het niet mee eens zijn, want Charlemagne werd door Sint Leo III gekroond tot Rooms Keizer opdat deze Petrus tegen zijn vijanden zou beschermen met het zwaard. Hier was sprake van de goddelijke zending van de Franken als soldaten van de Kerk van Rome, door de Goddelijke Voorzienigheid bepaald, en Paus Leo, een verstandig man zijnde, zou Charlemagne nooit gekozen hebben indien hij niet op hem had kunnen vertrouwen (en in feite waren de twee zeer in harmonie, ondanks latere gallicanistische beweringen ad contrarium). Kan iemand die de militaire macht van de Keizer van het toenmalig Rijk der Franken, gepaard gaande met filiale eerbied jegens zijn gewijd persoon, tot zijn dienst had een “machteloze man” genoemd worden? Mijn standpunt is: Neen.

    Na de dood van Charlemagne is het Imperium echter in stukken gebroken, met alle politieke onrust van dien, waarvan de Paus en de Kerk dikwijls het slachtoffer werden. Dat gaf dan ook aanleiding tot de providentiële rol die Sint Gregorius VII uiteindelijk vervuld heeft.

    Ik wil dan toch ook nog toevoegen dat, zelfs wanneer de Paus bestookt werd door rebelse monarchen, hij in die tijden toch dikwijls kon rekenen op andere Christelijke prinsen die van betere ingesteldheid waren, en die bereid waren om de Apostolische Stoel militaire bijstand en bescherming te verlenen. Dat behoort ook tot hetgeen ik bedoel met een volkerenfamilie onder de geestelijke suprematie van de Romeinse Opperpriester. De samenleving werd toen samengehouden door principes die op de harten geschreven stonden van soevereinen en onderdanen, en wanneer daar van afgeweken werd, dan kreeg de schuldige een collectieve, publieke indignatie op zijn hoofd. Zo zien wij dan ook hoe machtige vorsten in boetekleed gehuld naar de Kerk liepen om van hun excommunicatie te worden ontdaan, uit schrik dat zij anders hun kronen zouden verliezen.

 8. Benjamin Van Dyck >> op 16 september 2017 bij 22:26,

  Wat die voorlaatste paus betreft is te zeggen dat hij een Fransman is en afstammeling van Lodewijk XVII.
  Ook de voorspelde laatste Franse koning stamt daar vanaf..Zoals bekend is..
  De Duitse paus is niet de voorspelde engelachtige paus, hij is wel diegene die moet vluchten.
  Het een en ander heb ik al eerder vermeld.

  1. Ach, al die “voorspellingen” over de laatste paus en de laatste keizer hebben geen enkele waarde. Als ik lees dat de “grote monarch” een Fransman zal zijn, dan botst dat bijvoorbeeld met de “voorspelling” van Remboldt. Volgens die “profetie” zal de laatste grote keizer immers uit het volk worden komen en van heel bescheiden komaf zijn.

   Bovenal: al die onzin maakt geen deel uit van onze katholiek geloofsschat, van de traditie en van de bijbel.

 9. Jan van den Berghe -> op 17 september 2017 bij 21:00,

  Je hebt gelijk, zelfs Hubert Luns weet in zijn publicaties geen onderscheid te maken, of liever gezegd, het is hem niet opgevallen dat de grote Monarch de regent is voor de andere grote Monarch van Frankrijk.

  Het is een Nederlander uit het volk, die als de bijbelse Zemach in Duitsland keizer wordt korte tijd na de Waarschuwing, maar als de mensen opnieuw massaal terugvallen in de zonden, zal de Franse koning het overnemen omdat dan ook de antichrist zich openbaart…om het een en ander te verbergen worden die profetieën wat versluierd.
  Eigenlijk is dit lichtzinnig wat ik hier duid.

  En wat die katholieke geloofsschat en wat de Bijbel betreft ..dan ben je niet goed op de hoogte.
  De 12 katholieke voorspelde koningen kun je zomaar herkennen in Jesaja 32, de koning in vers 1 is dus niet Jezus maar de keizer die koning over Europa is en wat juist Nostradamus ook voorspeld, ook in Zacharia 6 is de Spruit (Zemach) niet Jezus maar de Monarch uit Nederland. Hij is daar ook priester naast de Hogepriester namelijk de toekomstige Franse Paus. Het onderscheid is als Jezus was dan moest daar Hogepriester en Koning staan en dat staat er dus niet.
  De paus als Hogepriester zal dan vreedzaam samenwerken met die genoemde koning ten tijde kort na de Waarschuwing.
  Ook komt de koning ook terug uit het oosten omdat daar in de Himalaya de confrontatie met de valse profeet zal zijn.
  Ook zal hij vergezeld zijn van een leger van begenadigden die mee moeten strijden. Google maar eens: David Wagner profetieën over Nederland….die is wel van protestantse afkomst en ik heb geen weet van zijn achtergrond, zal ook wel te Googlen zijn, maar heb zelf nog niet geïnformeerd.

  1. Beste Piet, wanneer je tracht een Christelijke geestelijke beleving te onderhouden kan je heldere dromen en/of inspraken krijgen die een heel ander zicht geven op profeten. Een of meer (liefst talrijke) geestelijke bevestigingen zijn zoveel beter dan louter verstandelijke arbeid.

 10. Ongelooflijk hoe sommigen hier achter de bizarste theorieën aanlopen en de Schrift ronduit misbruiken om enige geloofwaardigheid aan die zottigheid te geven. De heilige Hiëronymus heeft een commentaar over het volledige boek Isaïas (Jesaja) geschreven. Hij heeft het totaal niet over “twaalf katholieke koningen”.

 11. Voorspellingen door ´zieners´ en ´profeten´ zijn slechts interessant wanneer ze (1) samenvallen met rede-lijke extrapolaties van huidige feiten/toestanden, en (2) niet algemeen en ambigue zijn maar specifiek eenduidig. Maar God is uiteraard vrij om nuttige informatie tot ons te laten komen op de wijze die Hem goeddunkt.
  Een ‘grote koning’ er zeker zal komen, maar nog niet eens zozeer omdat deze voorspeld wordt, maar omdat de ‘democratie’ een ontaardingsvorm is en het koningschap een natuurlijke modus van bestuur (aldus Thomas). Democratieën hebben dragen hun eigen ondermijning in zich mee.
  Overigens bevat geen enkele voorspelling een openbaring, want de Openbaring is volgens de Kerk afgerond. Voorts zijn alle beweerdelijke ‘veranderingen’ en ‘aanpassingen aan de tijd’ in de grond van de zaak alleen maar ‘verdere ontsluieringen’ zijn (want het benul van de mens was en is te klein om de boodschap van Christus in 1 x te begrijpen). Als het Vaticaan dus iets verandert dat niet consistent is met de Traditie (waardoor de ‘nieuwigheid’ geen ‘ontsluiering’ betreft maar een ‘evolutie’), dan betreft dit een directe aantasting van de waarheid van het katholieke geloof. De huidige paus flirt op een gevaarlijke wijze met de Traditie (en erger volgens sommige geleerden). Maar daar bij moet direct gezegd worden dat Franciscus Vaticanum II verinnelijkt heeft, en dat de voorafspiegeling van Vaticanum II al proeven is in het Concilie van Basel (t.t.v. Jeanne d’Arc).
  Tot slot: bij alles bouwt God verder op de Natuur van de mens. De H.Geest verheft slechts de natuur (inclusief het denken) van de mens.

 12. In verband met private openbaringen moet men het kaf van het koren weten te onderscheiden. De Eerbiedwaardige Bartholomaeus Holzhauser, Marie-Julie Jahenny, de profetieën van Fatima, van Quito (Onze-Lieve-Vrouw van Welslagen), neem ik bijvoorbeeld wel serieus.

  Betreffende een terugkeer van de Christelijke monarchie zijn er nu eenmaal veel geloofwaardige profetieën, en meerdere begiftigde zielen hebben destijds gezegd dat Lodewijk XVII daadwerkelijk aan de dood ontsnapt is, en dat zijn afstammeling de Bourbonmonarchie zal herstellen in Frankrijk. Er zijn ook de profetische brieven van Sint Franciscus de Paulo over een monarch die de laatste militaire religieuze orde moet stichten. Zie ook de interpretatie van de Apocalyps geschreven door Holzhauser.

  Er bestaat echter ook veel pseudoprofetische onzin die met het internet een platform vindt om zich te vertakken en de echte profetieën in de ogen van velen in discrediet te brengen.

  De huidige republieken zullen niet blijven bestaan. Zij zijn gedoemd om te verdwijnen, en zij dragen er de merktekenen van. Het zijn republieken die ontaard zijn door democratie, judeo-maçonnieke cryptocratie en bankenslavernij, en vroeg of laat implodeert dat volledig. Dan zoekt de ontredderde bevolking natuurlijkerwijze een verlosser, en zo een moment is uitermate cruciaal voor de daaropvolgende toekomst van die bevolking, gezien er dan ofwel een rechtvaardige de macht in handen krijgt, ofwel opnieuw een booswicht, maar dan in een nieuwe regeringsvorm. Ik ben er echter van overtuigd dat het machtsbezit van de rechtvaardige in de nabije toekomst bewerkt zal worden door God.

  Gedenk dat de komst van Sinte Jehanne d’Arc eveneens profetisch voorzegd werd, zelfs doormiddel van minder veelvuldige profetieën dan het komend Katholiek monarchistisch herstel. Voor God is alles mogelijk. Het Leergezag van de Kerk is niet tegen private openbaringen wanneer dezen authentiek zijn. De Publieke Openbaring werd definitief afgesloten met de dood van de laatste Apostel, maar de Hemel blijft wel doorheen de tijden profeten zenden berust met private openbaringen, niet om nieuwe doctrine te openbaren, maar om de daden van de mensen te sturen.

 13. Geen enkele katholiek hoeft in te stemmen met ook maar enige private profetie. Geen enkele is van enig nut voor ons heil. En al zeker niet als die “voorspellingen” die het tijdelijke gaan vermengen met het geestelijke. Over de eindtijd heeft Jezus duidelijk aangegeven dat we ons niet mogen begeven op het pad van de lichtzinnigheid. Hij gaf duidelijk te kennen dat wij dag noch uur kennen. Dit schriftwoord weegt veel meer dan de vele twijfelachtige voorspellingen over de eindtijd.

 14. Zoals ik al zei: mensen moeten eerst hun rede-lijke verstand gebruiken alvorens over te gaan tot het overwegen (!) van bovennatuurlijke verklaringen

 15. Benjamin Van Dyck,

  Sint Franciscus de Paulo zegt het volgende: Hij zal een zon onder de sterren zijn en koningsmacht over de wereld krijgen.
  Er zullen dan slechts 12 koningen, (12 verloren stammen van Israël) ..1 keizer en 1 Paus en een klein aantal vorsten zijn, die allen heiligen zijn.

  De zuster van Lyelbe zegt …Ik (Jezus) zal hem een regent (uit het volk) geven die een heilige is.
  Dokter Olivarius zegt: ..En hij, de redder van de gewezen en ontsnapte resten van het oude bloed der Capetingers enz. ..wil zeggen dat de redder van buitenaf komt en niet een van hun zelf is.
  En pastoor Souffrand… hij zal de kroon SLECHTS nemen om hem te plaatsen op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam en dat wil zeggen: ..dat de eerste grote Monarch de eindtijd Cyrus is die de kerk moet redden vóór de Waarschuwing en die daardoor die grote Monarch is die ook in de Bijbel wordt vermeld en die zal regeren een zekere tijd na de Waarschuwing het “1000”jarig Rijk dat géén duizend jaar zal zijn.
  De Monarch na hem overlapt zijn regeren zoals het cijfer 8 ..als 2 “ruimtes” aan elkaar verbonden en feitelijk is die Monarch nog “groter” tot aan de wederkomst.

  Als Yukio op >18 september 2017 bij 11:58< het heeft over -verdere ontsluiering- ..dan is de Waarschuwing een verdere ontsluiering van Maleachi 3:2-3 en o.a Jesaja 66:14-16. ..en deze op hun beurt bevestigen de Waarschuwing.

  Zo weten we ook dat Jezus niet wederkomt dan bij het laatste oordeel vandaar dan ook dat bij Vassula wordt ge sproken van een – zichtbaar voorbijgaan- (in de Waarschuwing) en dit terwijl de sola Scriptura christenen veronderstellen dat Jezus in Jeruzalem op de troon van David zal vertoeven.
  Zacharia 6:12 en 13 betreft dus niet Jezus maar de grote Monarch vóór die overlappende Monarch.
  Ook die ik koning in Jesaja 32:1 is niet Jezus… ook niet de koning in Habakuk 3:13. ..ook niet in Ezechiël 37:18-28.
  Ook in Jeremia 30:21. Ook in vers 6-8 wordt verwezen naar die dag en dat is de Waarschuwing en die koning die dan verwekt is (wordt).

  Impliciet ..ik zeg impliciet ..had het vaticaan de Waarschuwing moeten verkondigen geijkt aan die betreffende Bijbelse profetieën..maar zij hebben gefaald, nu worden zij onderwezen door een leek uit het volk, terwijl het omgekeerd moet zijn.
  Ze hebben de hemel weerstaan vanuit hun beter weten ..geworteld in de hoogmoed.. zij hebben de aanvullende profetieën van de begenadigden… de Waarschuwing is dus te toetsen in de Bijbel.
  Private profetieën zijn, mits getoetst van groot nut om tot inkeer en bekering te komen ..oa.

  1. In de profetische brieven van Sint Franciscus de Paulo staat niets over de Twaalf Stammen van Israël. De brieven staan in hun volledigheid in het boekwerk, “The Christian Trumpet”, van Pater Gaudentius Rossi.

   In de private openbaringen die bekend waren vóór het Tweede Vaticaans Concilie is er, voor zover ik weet, niets expliciet te vinden over een biologische afstamming der Europese vorstenhuizen van Israël.

  1. De Kerk heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken over Vassula: “De Congregatie voor de Geloofsleer is duidelijk van oordeel dat deze openbaringen geen goddelijke oorsprong hebben en gelovigen in verwarring kunnen brengen. Vassula Rydèn erkende overigens in haar correspondentie met de congregatie inmiddels dat het veeleer “persoonlijke meditaties” betreft.”

   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=680&nws=179

   1. Denkt u nu echt Jan, dat de modernisten zich zelf in de voet gaan schieten door te zeggen “Ja, de tweede komst van Christus is nabij. Lees de boodschappen met je hart.”? Wel, droom dan maar verder.
    Zoals Piet goede referenties geeft die inderdaad de huidige toestand aankondigen en die te refereren zijn vanuit de profeten van het OT, dan is dat toch niet te in de wind te slaan.
    Ten andere, In de link, http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg902.html, waar Piet naar verwijst, begint de boodschap met:
    “vrede zij met je; vrees niet, naast je Ben Ik; ”
    Wel de duivel kan zoiets niet zeggen, IK Ben, want dat is de ware denominatie van God zelf, de tegenwoordigheid, geen begin en geen einde.

    1. Merkwaardige reactie. Meer zelfs, een protestantse reactie. Blijkbaar meent u dat de leden van de Congregatie voor de Geloofsleer niet meer het onderscheidingsvermogen hebben die ze horen te bezitten. Naar u blijkbaar aanneemt, kunnen ze niet in waarheid oordelen over de al dan niet bovennatuurlijke oorsprong van Vassula’s geschriften. Wie dan wel? U? Is dat niet heel protestants?

     Naar het schriftwoord is de duivel een leugenaar en de vader van de leugen. Eveneens heel merkwaardig dat u dan verklaart dat “de duivel zoiets niet kan zeggen”. De leugen behoort hem toe. Dus liegt hij ook over zichzelf.

 16. Nog wat toelichtingen op de Waarschuwing en gegevens over het 6e zegel in Openbaring..

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg871.html   >> de man van vrede

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg952.html  >> 1e vermelding man met een goed voorteken.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg952.html >> 2e vermelding man met goed voorteken.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg617.html >> boodschap voor een bepaalde persoon.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg655.html  >> de zuivering Maleachi 3:1-5 en Jesaja 66:15 en hoofdstuk 24 en 6e zegel, o.a.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg674.html >> Vandaag leeft er weer een mens onder jullie die bereid is een VUUR aan te blazen (de Maleachi 3:1 Bode) dat.. enz.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg703.html >> Het 6e zegel en de reiniging.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg698.html >> in verband met het 6e zegel.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg679.html >> aanvaarding Maria door niet katholieke Christenen.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg617.html >> boodschap voor een bepaalde persoon.

  1. Uit de notificatie van kardinaal Levada: “Na een dialoog met de Congregatie voor de Geloofsleer heeft Mw. Vassula Ryden echter ophelderingen doen toekomen op een aantal problematische punten in haar geschriften alsmede op de aard van haar boodschappen, die niet als hemelse boodschappen beschouwd mogen worden, maar als persoonlijke meditaties.”

   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2129

 17. http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg620.html … <<– is de verklaring van Apocalyps 21 ..maar Jesaja 65:1 en vers 20 impliceren het 6e zegel als grondslag, onderscheiden in de tijd… de antichrist komt pas een zekere tijd na de Waarschuwing als de mensen weer terugvallen in zonden. Openb. 13:12.

  M-maitreya de laatste valse profeet zal voor de Waarschuwing het vaticaan overnemen… althans dat beweren ze zelf, Frenske zal hun zeker hierbij van dienste zijn, want hij heeft al zo zijn contacten en helpt Daniël 12:11 te verwezenlijken en Openb.13:12.

  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlindex.html ….<< index bijna alle boeken Vassula…

  En nog meer ter aanvulling en toelichting…
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg868.html …het 6e zegel en wat vooraf gegaan wordt met een leger van begenadigden en met de Maleachi Bode aan de hand van de Heilige Michaël en het hemelse hof.
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg892.html

  ik toon met dit alles aan wat ik eerder beweerde …en er is nog meer…

  1. Over de bewering dat de Kerk haar standpunt over Vassula gewijzigd zou hebben:

   “Currently (= augustus 2017) Vassula Ryden pursues a campaign to convince priests and bishops that the Church has changed its negative stance on her. There are two main arguments. The first is the alleged reversal of the 1995 Notification, which was against her, thanks to the 2003 clarifications she presented to the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) and to then Cardinal Ratzinger. However, Mrs. Ryden and her “theologians” refrain from mentioning the 2007 Circular Letter to the Presidents of all Episcopal Conferences regarding the writings and activity of Mrs. Vassula Ryden (during Benedict XVI’s pontificate) and signed by Cardinal Levada, then Prefect of the CDF. This Letter, while acknowledging the above mentioned “clarifications on some problematic points”, is peremptory in confirming that the 1995 Notification “remains valid as a doctrinal judgment of the writings examined”, specifying that Vassula Ryden’s alleged divine revelations are mere “personal meditations”… and stating that “it remains inappropriate for Catholics to take part in prayer groups established by Mrs. Ryden”.

   http://www.pseudomystica.info/domenicani.htm

 18. Jan van den Berghe >>op 19 september 2017 bij 09:41,

  De Duitse paus heeft naderhand verklaard dat ze met voorzichtigheid verder mocht kijk maar op haar site.
  Daarbij maken Vassula en die haar terzijde staan enkele fouten in haar verdediging van haar geschriften.
  Vassula “verklaart” enkele passages die zij persoonlijk (en of hen die terzijde staan) ..verkeert interpreteert… dat is geen grote hindernis.

  1. De vorige paus heeft nooit gesteld dat Vassula’s geschriften van bovennatuurlijke oorsprong zijn. In zijn ogen gaat het hoogstens om devotionele teksten. Jullie stellen het voor als boodschap van de hemel. Fout.

 19. Trachten naar enige relativering kan ook zijn nut hebben:
  hoe komt het dat men nooit spreekt over “de kleine eindtijd”?

  Wanneer iemand in een periode van diepere devotie geraakt wordt door de H.Geest verliest de wereldse tijd veel van haar zwaarwegendheid. Dit doet zich ook zeer sterk voor bij allen die een bijna-doodservaring beleefden want daarna tellen voor die mensen de wereldse waarden nauwelijks nog mee.

  Daarom moet men eens goed nadenken over het volgende:
  na een zoveelste vernietigende oorlog eindigt weer eens een geschiedvolle periode,
  en dit is weer eens het begin van een “nieuwe aarde”.
  Ook dit is een eindtijd in de ware betekenis van de uitdrukking.

 20. Jan van den Berghe >> op 19 september 2017 bij 17:43,
  Eric >> op 19 september 2017 bij 14:43,

  Met verbazing lees ik jullie reacties, van de vorige paus mocht ze met voorzichtigheid doorgaan met haar geschriften en daar ging het om, daar hadden we het over.

  Devotionele teksten ?? ..die toevallig inhoudelijke overeenkomsten hebben met Bijbelse profetieën en hun ontsluiering… en heeft de vorige paus als kardinaal dit nog verondersteld ??? ..zoveel on-kunde kan ik mij niet voorstellen op zijn niveau.. graag dus de tekst.

  Eric.. ook jij blijkt niet op de hoogte te zijn van de diepte in Jesaja, noch van de geschriften van Vassula.. jammer.
  De ware betekenis van de bijbelse Nieuwe hemel en Nieuwe Aarde in Jesaja had je kunnen begrijpen als je de geschriften van Vassula ter hand had genomen zonder vooroordeel.
  ….

  1. Naar welke pauselijke toelating verwijst u hier eigenlijk als u schrijft “van de vorige paus mocht ze met voorzichtigheid doorgaan met haar geschriften”? Graag de bron!

 21. Jan van den Berghe op >19 september 2017 bij 21:49,

  Ik ben mij eens gaan informeren op de site die jij aangeeft .. van die eerste bewerkte geschriften van Vassula had ik wel over gehoord maar niet inhoudelijk.. waarvoor dank.

  En wat ik zelf vermoedde, de indruk had dat de duivel een zekere mate !! van invloed kon uitoefenen via haar schrijven.
  Op die site werd dat dus ook door Vassula zelf kenbaar gemaakt. En ook dat is dus geen onoverkomelijke hinder.

  De tegenstanders van Vassula zijn zich hier op gaan focussen.
  Als de duivel of een andere kwade geest zegt dat wij Maria moeten gaan aanbidden, wij dan kunnen weten dat die kwade geest haar hand dan manipuleerde…vandaar dat Christus haar toestond waar nodig te corrigeren.

  De tegenstanders van Vassula hebben niet kunnen aanvaarden dat dat mogelijk was en zeker in het begin van haar bekering toen ze nog niet genoeg gereinigd en gelouterd was en de duivel nog zijn deel van beïnvloeding vermocht.
  Zij zijn dit gaan opkloppen en niet gaan kijken naar de inhoud van de geschriften die wel werden gepubliceerd want anders hadden ze begrepen hoe de bijbel en “haar” geschriften elkaar bevestigden en zelfs tot aan de profetieën die ook met andere profetieën overeenkwamen zelfs tot bij Nostradamus aan toe met een of enkele zeer opmerkelijke overeenkomstige duidende verwoordingen.

  Wat bij Vassula is te lezen is onmogelijk door een mens te bedenken en zeker niet als zijnde devotionele teksten…wat een kortzichtigheid..!!!..

  1. Ook al put u zich in een omhaal van woorden uit, het is onloochenbaar dat de katholieke Kerk (en trouwens ook de orthodoxe Kerk) zich heel duidelijk hebben uitgelaten over Vassula’s geschriften: niet van hemelse oorsprong. Punt uit, andere lijn.

 22. Jan van den Berghe >> 19 september 2017 bij 23:26,

  Het staat op haar site .. gewoon Vassula googlen, maar wel op haar site even zoeken …heb ik ook moeten doen.
  De paus was toen wel nog kardinaal.. het viel onder zijn gezag, beoordeling.

  1. Er wordt nergens verwezen naar ook maar enig document van kardinaal Ratzinger waaruit zou blijken dat hij aangeeft dat Vassula een echte profetes is en dat haar boodschappen van hemelse oorsprong zijn. Nergens.

 23. Benjamin Van Dyck >> 19 september 2017 bij 11:46,

  Dat is juist, het stond tussen haakjes en was mijn toevoeging.
  De Franse Monarch is wel afstammeling van koning David.
  De 12 stammen hebben zich wereldwijd verspreid en na de Waarschuwing moet opnieuw geordend worden.
  Jesaja 32 impliceert al die stammen onder een keizer, maar iedere koning is verantwoordelijk voor zijn eigen volk wat God hun straks gaat toewijzen via de keizer…in de keizer is de eenheid zoals in de kerk in Petrus….zo simpel is het.
  De EU wil juist ieder land zijn soevereiniteit afnemen.

  1. Meer dan eens in het verleden is gebleken dat wie al die onzinnige nepprofetieën achterna loopt, algauw de kern van ons christendom voorbijloopt en de Schrift en Traditie op een lager plan zet. Bij de aanhangers van Vassula – ja, we kunnen spreken van een soort sekte rond een valse profetes – is dat hier wel heel duidelijk. Haar zogezegde boodschappen vormen duidelijk de kern en vanuit die kern wordt de Schrift dan geduid. Juist de omgekeerde beweging.

 24. Beste Piet, liefde voor mystiek wandelt voor alle andere dingen uit in mijn nutteloos leventje. Ik hou van Vassula en benijd haar zelfs een beetje (dat mag wel denk ik) en ik zou wensen haar van meer nabij te kennen. Zij bezit een geestelijke volwassenheid zoals men dat bij weinigen kan vinden.

  Het aantal interpretaties over Openbaringen en ‘de’ eindtijd zijn niet te tellen. Daarom, ondanks zoveel kritiek, zou ik u het dunne boekje (112 blz.) “De wederkomst van Christus” van Jakob Lorber aanbevelen waarin hij openbaringen en eindtijd flink relativeert en er tevens een onverwachte mystieke kijk op geeft. Eigenlijk een zeer sterke aanrader voor tijd-doorgronders zoals u.
  Het broodnodige vertrouwen in God lijkt mij de hoofdlijn van dat kleine werkje.
  ( http://www.lorber.be/boekenlijst/?boek=21 )

  Over Jesaja moet gezegd worden dat er op ons aardkluitje geen mens ooit alles heeft kunnen begrijpen wat door Jesaja geschreven werd. Sommige hoofdstukken van hem kunnen alleen begrepen worden wanneer de H.Geest actief daarin helpt.

  1. Jezus heeft Zijn apostelen de bijstand van de Helper beloofd. De H. Geest is met de Kerk en bijgevolg horen de Schrift te lezen vanuit de kerkelijke traditie. Niet vanuit zogezegde “nieuwe openbaringen”. Niet Lorber is de referentie, maar wel onze ononderbrokelijke katholieke traditie. De geschriften van de apostolische vaders, die van de kerkvaders, van de grote scholastische leraren, van het pauselijk onderricht. Dààr is de ware bron te vinden. Niet bij Vassula die – ik het herhaal het nog maar eens – niet katholiek is. En al zeker niet bij Lorber op meerdere punten zwaar afwijkt van de kernzaken van het christendom (de Drie-Eenheid bijvoorbeeld).

 25. Beste allemaal, slaan we niet door met al die aandacht voor gespeculeer van en over, niet geverifieerde personen van nu, en zaken uit het Oude Testament (OT) ? Dit laatste is een afgesloten boek (Gal. 2 : 14-21 ; 3 : 23-29 ; Heb. 8 : 13), geldig voor de tijd van de echte joden die er toen waren, maar waarvan niets meer over is, enkel enige obscure sektes van hen “die zich joden noemen, maar het niet zijn” (Ap, 2 :9) ; niets is er meer over, noch in de geest, noch fysiek. Dat OT boek komt niet meer tot leven, interessant, maar historisch en heeft ons nu weinig of niets te zeggen, tenzij het gaat om aan te geven hoe het vooral niet moet gaan met het nieuwe uitverkoren volk, de katholieke Christenheid. Waarom, beste mensen, niet dichter bij huis blijven en energie stoppen in het bestrijden van de modernistische clerus, van hoog tot laag, hen belegeren vanuit de geest, aan de hand van de recente ontrafelde Mariale boodschappen, vooral de 3 boodschappen van Fatima (en La Salette), en de waarschuwing vervat in het derde geheim : de ellende die het vervloekte V2 concilie zou teweegbrengen, de overname van de top van de Kerk door satan, ter vernietiging van Christus Kerk van altijd, en het teloorgaan van miljoenen zielen.

  1. Ja, beste Jules, je hebt gelijk en daar ijver ik voor, ook op deze webstek.
   Het OT is, als ik het zo mag betitelen, een aankondiging en voorbereiding op het NT. Al het ware een spiegelbeeld van het NT. Al de profeten in het OT waren in totale dankbaarheid en liefde tot God voor de verlossing van het menselijk geslacht. Zij begrepen hoe groots dit was en hoezeer De Almachtige Zijn schepselen liefhad.
   Wel ook hier wordt wel eens dikwijls niet betracht, of eerder in vraag gesteld, datgene wat NU belangrijk is en dat is het heil van de zielen. Er zoveel mogelijk uit de beerput van de zonden en de wereld trekken.
   Veeleer wordt er gekibbeld over ‘de bron’ of herkomst van iets dan te aanschouwen wat de boodschap werkelijk inhoudt. Ik vind persoonlijk dat mensen die zo reageren liever niet reageren, want ze brengen anderen in verwarring en het is een groot tijdverlies.
   Ik merk ook dat er hier voor sommigen de Traditionele waarden van het Katholieke geloof, geen begrip is, en zich eerder vijandig hier tegenover gaan opstellen. Dat is echt betreurenswaardig.
   Niet willen, een goede tekst, gebaseerd op de geloofsbronnen van de Katholieke Kerk, analyseren en desnoods uitleg hierop te vragen, maar eerder negatief proberen af te schieten, laat staan belachelijk te maken, vind ik afschuwelijk, daar deze niet willen inzien waarvoor hier wordt geijverd.
   Iedere dag overweeg ik het lijden en de kruisdood van Onze Heer Jezus, en hoezeer ontdek ik iedere maal meer en meer, hoezeer Onze Verlosser ons lief heeft -> ONEINDIG VEEL.
   Is dan b.v. een gekibbel over een glasraam of een tekst van één of ander ‘slimmeke’ belangrijker dan de enorme schat van de K. Kerk te ontdekken? Is het belangrijker om één of andere moderne pastoor te verdedigen als hem voor te houden waar de werkelijke weg ligt naar het heil der zielen?
   Ik ben van mening dat de oprichter dit forum in leven heeft geroepen om de steeds erger wordende verloedering van ons geloof tegen te gaan en om velen de waarheid voor te houden, dat hier dikwijls niet wordt betracht, laat staan soms belachelijk wordt gemaakt.
   Zo, beste Jules, dat was mijn persoonlijke mening hieromtrent.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

   1. Wel, Peter, de Kerk heeft zich al altijd getoetst of de oorsprong van “private openbaringen” wel hemels is. U brengt nu plotseling de bewering naar voor dat we dit niet meer zouden mogen of moeten doen. Dàt is pas verwarring zaaien.

    1. Nog eens mijn tekst lezen a.u.b., maar dan langzaam. Goed laten doordringen wat er geschreven is, want ik enk dat dat uw probleem is.

     1. De Kerk heeft geoordeeld over de aard en het karakter van Vassula’s “boodschappen”. Er valt dus niet meer te “kibbelen over bron of herkomst”.

     2. Is er het woord ‘boodschappen’ of ‘Vassula’ in mijn bericht voorgekomen? NEEN en nog eens NEEN.
      Het interesseert mij overigens niet wat de afschuwelijke modernisten oordelen of niet.
      Maar ja, wat batten kaars en bril … (het overige kent u misschien, anders zoek het maar zelf op).

     3. Aha. Iedereen binnen de institutionele katholieke Kerk wordt blijkbaar al neergezet als “afschuwelijke modernisten”… De maskers vallen af.

     4. Beste Jan VDB,
      Ik besluit dat er met u helemaal niet te dialogeren valt. Ik vraag mij af wat u hier op dit forum komt doen? Misschien heb je plezier in het niet aannemen wat wij verdedigen, maar laat ons eens weten wat u hier in feite komt doen, als alleen maar de zaak verzieken.

   2. Volledig mee eens, eerwaarde Peter, maar ja, voor sommigen zit het ego in de weg bij het aanschouwen van situaties, of het zoeken naar de waarheid, of naar de essenties van een willekeurige problematiek.

    1. Opvallend hoe een aantal mensen die zich op de borst kloppen de enige katholieken te zijn (al de rest wordt afgeschilderd als “afschuwelijke modernisten”), hier op dit forum een door en door protestantse reflex tonen. Vassula’s geschriften hebben geen bovennatuurlijke oorsprong en de Kerk heeft dat bij monde van de Congregatie voor de Geloofsleer heel duidelijk aangegeven. Wie op dit feit wijst, tracht men dan de mond te snoeren met de goedkope uitsmijter dat hun “ego in de weg zit om het echt te begrijpen”… Blijkbaar vinden sommigen dat ze van de Heer dus zelf het hoogste onderscheidingsvermogen hebben ontvangen. Luther lacht in zijn vuistje!

 26. Jan van den Berghe
  20 september 2017 bij 13:28

  Kardinaal Ratzinger zei: “Ik heb een hele berg brieven ontvangen van kardinalen.” Bisschop Victor Tielbeek uit het diocees Formosa (Brazilië) vroeg hem toen: “Maar kardinaal, word ik verondersteld om mijn steun aan haar helemaal te veranderen?” Kardinaal Ratzinger antwoordde: “Ga door zoals tot nu, maar wees voorzichtig.”
  Het tijdschrift geeft in een voetnoot zijn commentaar met de opmerking ‘Dit antwoord van kardinaal Ratzinger is volmaakt in harmonie met de order die hij in Mexico heeft gegeven op 10 mei 1996: “U mag doorgaan met het bevorderen van haar geschriften, maar met onderscheidingsvermogen…”‘

  1. Met welk apocrief verhaaltje komt u hier aanzetten? In 1996 heeft de Congregatie al een duidelijk standpunt ingenomen: “… as he said, the faithful are not to regard the messages of Vassula Ryden as divine revelations, but only as her personal meditations”.

   http://www.ewtn.com/library/curia/cdfrydn2.htm

 27. Europese identiteit is ondergeschikt aan Christelijke ´ídentiteit´, of beter: gelovige aardbewoners.

  Het is al erg genoeg dat men moet spreken over gelovig zijn, alhoewel dat toch gewoon vanzelfsprekend is.

  Slechts omwille van de chaos, die eigen blijkt te zijn aan deze planeet, bestaat er niet alleen wedijver onder godsdiensten maar zelfs strijd.

  Doorheen de eeuwen ondergaat men talloze opsplitsingen.
  Talloze malen moet God de Vader Zijn toorn laten gelden.

  Soms stelt men het voor als een strijd tussen licht en duisternis, begrijpelijk, maar het is niets anders dan dat een minderheid in de geestelijke wereld en in de schepping, zich een identiteit wil aanmeten. (Lucifer mat zich een identiteit aan).

  Het enige waar het op dit klein planeetje om gaat is dat ieder effectief moet bewijzen dat hij zich aan de zijde van Christus plaatst en dat zal hem een heel aards leven lang een zware strijd kosten in de eerste plaats tegen de eigen zwakheid en tegen de eigen vermeende identiteit.

  Het is juist de bedoeling dat we onze eigenzinnige identiteit zouden verliezen en geheel opgaan in de Geestelijke Liefde van Christus.

  Daartoe moet men voor de ambtenaren van de wereld zo klein worden dat men schijnbaar niet meer bestaat.
  Zelfs voor de ambtenaren van de Kerk kan men maar beter zo klein mogelijk worden.
  Profeten staan definitief buiten de ambtenarij, zoniet zouden zij ambtelijke toestemming moeten krijgen vooraleer zij zelfs maar hun eerste geestelijke boodschap zouden mogen ontvangen. Die ene boodschap zou dan vervolgens door de hele ambtelijke structuur heen moeten gaan om al dan niet aanvaard te kunnen worden.

  Dat zou een belediging zijn tegenover de hele geestelijke wereld.

  Goede ambtenaren vervullen hun ambt, en dat is dat.
  De geestelijke wereld heeft altijd het laatste woord, met God de Vader aan het hoofd.
  Kerkelijke ambtenaren hebben telkens veel tijd nodig om zich aan te passen, dat is nu eenmaal hun taak, omdat zij niet anders kunnen dan achter de levendige feiten aan te lopen.
  Eerst Christus, dan de apostelen en vervolgens de allernoodzakelijke en nuttige ambtenaren.
  Christus en de heiligen, waaronder de apostelen, verrichten zuiver geestelijke arbeid, en de ambtenaren verrichten hun ambtelijk werk.

  1. Ook hier komt u aandraven met een ketterij: het onderscheid tussen geestelijke en ambtelijke Kerk.

 28. Jan van den Berghe << 21 september 2017 bij 07:27,

  Ik heb je link goed gelezen en het blijkt dat ook daar zodanig van de gelovige onderscheidingsvermogen wordt gevraagd dat de gelovige daar niet in een positie komt van gehoorzamen om het gehoorzamen, opgelegd van bovenaf, het is ook daar dus niet uitdrukkelijk als verboden opgelegd.

  Krachtens het vormsel heb ik zelfs het recht een dwalende paus aan te spreken mits dat ik bereid ben mij te verantwoorden en dat kan ik dus en je hebt mij op een idee gebracht, om me te richten tot mijn bisdom in verband met mijn bevindingen aangaande Vassula.

  Persoonlijke meditaties: is een absurde conclusie, de evangelische ontsluieringen getoetst aan Bijbelse passages die daar wordt gegeven zijn zodanig helder in overeenkomst dat het alleen maar van hemelse afkomst kan zijn.

  1. Wel, wie Vassula toetst aan de bijbel, moet vaststellen dat Vassula dwaalt. In een van haar zogezegde boodschappen vertelt Jezus dat tijdens de martelingen voorafgaand aan de kruisdood zijn neus kapot werd geslagen. Dat botst met het schriftwoord dat er niet één bot van Jezus werd gebroken.

   1. Kapot slaan, betekend volgens mij niet ‘een gebroken neus’ als je toch de puntjes op de i wilt.

    1. Gebroken neusbeentjes. Kortom, niet in overeenstemming met de beschrijving in het NT en de voorspelling over Jezus’ kruisiging in het OT.

    2. U wou de puntjes op de i? Wel, hier het fragment waarnaar ik eerder verwees: “Nadat ze Mij gegeseld hadden, bespuwden ze Mij en gaven Mij verschillende harde slagen op Mijn Hoofd, zodat Ik duizelde. Ze schopten Mij in Mijn maag, waardoor Ik buiten adem op de grond viel en kreunde van pijn. Ze maakten er een sport van Mij om de beurt te trappen. Ik was onherkenbaar; Mijn Lichaam was gebroken en ook Mijn Hart. Mijn vlees, dat overal van Mijn Lichaam was losgerukt, hing er aan flarden bij. Een van de soldaten trok Mij omhoog en sleurde Mij mee, omdat Mijn benen Mij niet langer wilden dragen. Daarna bekleedden ze Mij met een van hun gewaden, sleepten Mij naar voren en herhaalden hun slagen, ook in Mijn Gezicht, ze braken Mijn neusbeen en martelden Mij. Ik luisterde naar hun beledigingen, dochter. Er klonk zoveel haat en spot in hun stemmen, dat Mijn Kelk tot de rand gevuld werd.”

     Er staat letterlijk: “… ze braken Mijn neusbeen…”. Vergelijk dit eventjes met wat de apostel Johannes in het evangelie schrijft: “Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden.”

     “Geen been”.

     Spreekt het evangelie de waarheid of moeten we Vassula geloven?

 29. Aan Jan van den Berghe… nav. 21 september 2017 bij 07:27,

  Daar komt ook nog eens bij dat Vassula een verkeerde exegese, uitleg geeft over de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde en de tijd van de antichrist, ook wat betreft de preëxistentie van de ziel is de uitleg gebrekkig.

  Een uitspraak van Jezus aan Teresa Higginson luidt (betreffende een ziel in de toekomst) als volgt:. Heel de eeuwigheid door geeft ze zulk een glorie aan haar schepper …dat houdt dus in dat een ziel al bestaat voor haar verwekking, en op een andere plaats doet Maria een uitspraak in België waaruit het zelfde blijkt.

  Naar aanleiding van Aristoteles’ uitleg over de ziel blijkt dat de ziel een fijnstoffelijk ziele-lichaam heeft dat het voertuig van de ziel is.
  Bij de bevruchting kun je dan ook zeggen dat de celdeling ontstaat NIET zonder dat zielelichaam .. als voertuig van de ziel. Na een zekere tijd in dagen daalt de ziel zelf pas af in het ontstane leven, de ziel bouwt dus haar eigen lichaam in de continuïteit van haar opbouw vanaf het prilste begin, stoor je dit levensproces opzettelijk dan geef je de ziel niet de kans op Haar onvervreemdbaar recht op haar eigen lichamelijk erfdeel.
  Veronderstellen door de kerk dat de ziel direct wordt ingestort bij de bevruchting is een gebrekkige visie, daar het een aparte toevoeging impliceert, men kan dus begrijpen dat het moord is als ook de ziel nog niet is ingedaald. De preëxistentie veronderstelt een ziele-sfeer waarschijnlijk buiten de Hemel.

  En wat het onderstaande betreft is de uitleg van Vassula onjuist of laat ik liever zeggen gebrekkig.
  Vassula spreekt van een metaforische betekenis van de nieuwe hemel en nieuwe aarde maar dat is dus totaal onjuist.
  Het VUUR vanwege de Heilige Geest (in de Waarschuwing) zal niet alleen de mens maar alle materie doortrekken waardoor de gehele een lichtglans zal uitstralen wat letterlijk bij haar is te lezen en wat ik eerder heb beschreven.
  De Waarschuwing in het oordeel van het 6e zegel is dan ook geen breuk in geschiedenis tot aan de wederkomst.
  De visie van de RKk over de eindtijd is dan ook gebrekkig en die bijgesteld moet worden, maar het kan niet anders dat ik ‘mijn’ visie hoger inschat om uiteindelijk te completeren.

  Er zijn veel passages met termen zoals: Nieuwe Hemelen en een Nieuwe Aarde, alsook een Tweede Pinksteren, of soms met de term van Nieuw Pinksteren, in de geschriften van ‘Het Ware Leven in God’, maar ze moeten metaforisch (figuurlijk) worden begrepen. De verwezenlijking van deze woorden moet niet worden gevonden in een breuk met deze gewone geschiedenis van ons, voordat de Tweede Komst een tweede economie van geschiedenis vestigt. De woorden drukken de opperste hoop uit dat Christus ons zal vernieuwen van binnenuit in de kracht van de Heilige Geest. Het is ..enz.

  http://www.tlig.org/nl/nlCDF.html

  1. Hier val je echt wel van de ene verbazing in de andere. Hier beweren mensen dat ze het “ware katholicisme” aanhangen, maar ik zie hier de ene ketterij na de andere verschijnen. Als u de preëxistentie van de ziel aanneemt, dan debiteert u onversneden en zonder enige twijfel een ketterij. De Kerk heeft dit immers in een oecumenisch concilie veroordeeld. Tijdens het Concilie van Constantinopel werd afgerekend met allerlei dwaalleringen van Origines. In het eerste anathema staat heel duidelijk te lezen dat het een ketterij is te beweren dat de ziel voorafbestaat. Maar blijkbaar gaan hier sommigen ervan uit dat zij het beter weten dan de Kerk.

   En dat voor mensen die hier om de haverklap beweren dat zij tenminste het ware katholicisme aanhangen en dat alle anderen “afschuwelijk modernisten” zijn.

  2. Beste Piet,
   I.v.m. het scheppen van de ziel kan ik het volgende aanhalen. De Allerheiligste Drievuldigheid heeft in haar raadsbesluit een zeker aantal zielen in het vooruitzicht tot aan de laatste ziel die zullen geschapen worden. Echter is dat in het (menselijk uitgedrukt) geheugen van God. Maar een ziel wordt geschapen door God op het ogenblik dat Hij het beslist en wanneer man en vrouw samen één worden in vlees. Ook stuurt God een H. Engel om deze ziel naar God terug te begeleiden (Engel bewaarder), vergeet hem niet een maak er uw trouwe helper en vriend van. In nood kan hij u helpen volgens de wil van God.
   De ziel bestaat pas vanaf dat ogenblik en niet ervoor. In het lichaam van de schoot van de vrouw gebeurt dus een wonder. De vers geschapen ziel die belichaamd wordt in de schoot. Zij ontvangt het licht in haar schoot, wat een man nooit zal ervaren. Een grote gave aan de vrouw.
   Het mooie gebed het Angelus is duidelijk:
   Angelus Domini nuntiavit Mariae (De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en Zij wist helemaal niet dat ze de Moeder van God zou worden ondanks dat alle Engelen het wisten)
   Et concepit de Spiritu Sancto (En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. Zij was één met de onuitsprekelijke Liefde van God de H. Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat)
   De ziel van Jezus werd geschapen door de Allerheiligste Drievuldigheid op het ogenblik dat de Allerzuiverste Maagd Maria de woorden sprak: “Ecce Ancilla Domini, Fiat mihi secundum Verbum Tuum.” (Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw Woord, want Zij moest haar vrije wil gebruiken en haar toestemming geven) Fiat mihi betekend in feite – mijn instemming.
   Dan schiep de Allerheiligste Drievuldigheid de H. Ziel van Jezus om het menselijk lichaam van Jezus te bezielen en één te worden met Zijn Godheid in de schoot van de Onbevlekte. Want nadien komt: “Et Verbum caro factum est.” (En het Woord is vlees geworden)
   “Et habitavit in nobis” (En Het heeft onder ons gewoond).
   Dit mooie gebed moet opnieuw drie maal daags gebeden worden want er worden hierdoor ontelbare genaden over de wereld gestort. Spijtig genoeg bevelen weinig Priesters dit gebed nog aan. Normaal wordt het gebeden ’s ochtends 6 uur, ’s middags 12 uur en ’s avonds 6 uur.
   Toen ik nog in Asië verbleef werd er op die uren de klok geluiden en de gelovigen gingen in huis om het te bidden, mooi niet?
   In het begin van het scheppingsverhaal lezen we: “En God sprak” en ook in het begin van het Evangelie volgens de H. Johannes 1: “In het begin was het Woord; En het Woord was bij God; En het Woord was God; enz…” Dus het Woord daalde neer in de Allerzuiverste Schoot van Maria.
   Het Woord is Jezus die kwam om Zijn volk te onderrichten en te verlossen door Zijn Kruisdood en eveneens Zijn H. Kerk te stichten, gebouwd op de Apostelen.
   De ziel en het lichaam van een mens worden gescheiden bij wat wij noemen ‘de dood’. De ziel verlaat het lichaam en gaat naar haar eeuwige bestemming, volgens het rechtvaardige oordeel van God. Ze zal de eeuwige vreugde of de eeuwige pijnen ervaren. De ziel ervaart de pijn in het lichaam door de gebrekkigheid van het lichaam. De ziel ervaart dus ook op aarde vreugde, verdriet, pijn enz… Dit kunnen we zien bij de scheiding van lichaam en ziel, want een fractie van een seconde na de scheiding van ziel en lichaam, dat er geen uitdrukkingen van pijn meer waar te nemen zijn.
   De ziel neemt de ganse vorm aan van het lichaam en ook zoals de hand in de handschoen past en het de hand is die de handschoen doet bewegen, zo ook beheerst het geestelijke het stoffelijke.
   Daarover spreekt ook de H. Augustinus, de strijd tussen ziel en lichaam.
   Mooi om eens van nabij te bekijken want het gaat tenslotte toch over jezelf, niet?
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria+

 30. Jan van den Berghe …op 21 september 2017 bij 16:04,

  Ik beweer iets naar aanleiding van Teresa Higginson en trek conclusies naar wat daar staat, hier gaat het om de ziel van de Maleachi Bode.
  Men veronderstelde ook dat daar gesproken werd over de ziel van Teresa Higginson..maar dat is gemakkelijk te weerleggen.

  Ook in België werd tijdens de oorlog door Maria een uitspraak gedaan betreffende die ziel waar je kunt spreken van preëxistentie… Ze had het daar over de komende strijd die die ziel moest strijden tegen de wereldmachten ..dus dan moet je tegen “die” Jezus en “die” Maria verontwaardigd zijn, ik trek conclusies meer niet. In Adam zou het kunnen ..gevat kunnen zijn. …dit is het onderscheid met Jezus die was er voor Adam…

  Misschien is, was de kerk bang dat de preëxistentie van Jezus in het geding zou komen. .. maar op het andere wat ik schreef reageerde je (nog) niet.

  1. Als een of andere “verschijning” het heeft over preëxistentie van de ziel, dan komt die boodschap alvast niet van God. Preëxistentie van de ziel is een dwaling, een leugen. En de leugen komt niet van God. Of gaat u ervan uit dat de vaders van dat oecumenisch concilie soms niet geleid werden door de H. Geest?

   1. Eens te meer moet men van goedmenende ambtenaren, die noodzakelijk en zeer nuttig zijn, aanvaarden dat zij dingen zouden kunnen weten die niet eens in de bijbel beschreven staan. Werden zij plots profeten? Ah neen, want dan zou u (als enige) hen niet meer kunnen vertrouwen!?!

    1. Eric, bent u eigenlijk wel katholiek? In de Kerk blijft de volheid van Gods openbaring bewaard. Nu lijkt u te twijfelen aan Jezus’ belofte dat de H. Geest tot het einde der tijden met Zijn Kerk zal zijn. Het ziet ernaar uit dat u niet aanneemt dat de concilie gedragen werden door de Geest. Als dat zo is, dan hebt u het pad van de katholieke Kerk verlaten.

     Lees maar eens na wat Dei Verbum hierover schrijft. Dit conciliedocument werd trouwens ook door mgr. Lefebvre ondertekend.

     https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=576&id=297

 31. Jan van den Berghe .. op 21 september 2017 bij 20:34,

  Die verschijningen hadden het niet over de preëxistentie van de ziel .. er stond: Heel de eeuwigheid door geeft ze zulk een glorie aan haar schepper …dan wil ik dat verstaan terug tot aan Adam.

  Hildegard van Bingen zegt van de eerste mens dat zijn lichaam was als een Lichtkleed en als ik dan naar Ezechiël 28:12-16 kijk zie ik dat die glorie wordt uitgedrukt in het gewaad met allerlei kostbare stenen.. (geteld 9 stuks dat de lagere orde aangeeft tegenover de 12 als volheid in de Apocalyps, de volheid in het verheerlijkte opstandingslichaam bij het laatste oordeel) .. en in vers 14 staat: en gij wandelde tussen vurige stenen, dit is een beeld van gelijkwaardigheid (om het te kunnen) en ook Anna Katharina Emmerick beschrijft het maar dan wat anders maar het komt uiteindelijk op het zelfde neer en zo zijn er nog enkele zoals Leonie van Dijk (als ik mij dat goed herinner).

  En dan zeg je misschien: ..maar wij zijn toch uit de aarde uit de kleiaarde …dat is een voorstelling die ook waar is in zijn eenvoud …maar door de zondeval trad een verdichting op in de vorm en werden wij vlees ..materie, A.K.Emmerick heeft dat prachtig beschreven, google maar de geheim van het oud verbond of emmerick emmanuel.

  In 1Kor.15:44 staat: .. een ziele-lichaam wordt gezaaid een geestelijk lichaam verrijst.
  In het bovenstaande over Aristoteles zie je dat dat fijnstoffelijk lichaam van de ziel ziele-lichaam wordt genoemd.
  Voor de zondeval had de mens dat ziele-lichaam niet, maar door de zondeval werd dat ziele-lichaam gezaaid en dat kom je uit bij A.K.Emm. en hoe ze die zondeval beschrijft.

  De theologie veronderstelt dat dat zielelichaam bedoeld wordt, de ziel en haar lichaam maar dat is onjuist, het is dus het fijnstoffelijk onzichtbaar voertuig van de ziel…..en daarom moet de mens terug om het verheerlijkte onsterfelijk lichaam te bekomen.

  Bij Vassula is te lezen dat de Waarschuwing drievoudig is ..een drievoudige zegen en na de Waarschuwing zal de mens dat ook uit-stralen, de Maleachi 3:1 Bode is daarin de eerste tot getuigenis van het komende…3 maanden voor de 3e wereldoorlog tezamen 6 maanden voor de opening van het 6e zegel en dat zijn de 3 duistere dagen en op het einde daarvan de Waarschuwing… die 6 maanden voor het einde van de Waarschuwing zijn door Jezus (ongeveer) zo geduid aan een zienster… hetgeen ik zo begrepen heb, maar de uitleg door die mensen is geheel anders.

  Als in de Bijbel staat dat het zichtbare uit het on-zichtbare is ontstaan, kun je al verschillende verbanden vermoeden.
  Het voorgeslacht ont-wikkelt zich in de nageslachten, schiep God een ziel “per direct” dan moet Hij iedere keer al de vermogens van iedere ziel apart scheppen … het lijkt mij dan ook dat dit in een preëxistente toestand gebeurt doorheen de eeuwen. ..maar daar kan ik mij in vergissen…daar wil ik mij niet in vast bijten.
  Een paar inleidende pagina’s van het boek: .. De ziel en haar voertuig van Aristoteles door dr. A.P. Bos ..zijn te googlen.

  Bij Vassula is te lezen..de odes van Mijn schepping voor je zingend en over hoe je tot zijn bent gekomen: ..ik zal de mysteries voor je ontvouwen van voordat de aarde tot zijn kwam ..van voordat de natuur werd geboren.
  De natuur werd dus geboren in het huidige aanschijn door de zondeval.

  1. Beste Piet,
   Ik raad u en anderen aan om de ‘Belijdenissen’ van de Heilige Augustinus te lezen. Het is heel interessant daar het een dialoog en lofprijzing van God is. De H. Augustinus handelt hier ook over en het is een dialoog met betrekking op de Openbaringen van God en de Evangeliën. Zeer mooi en zeer leerrijk.
   Het is een omvangrijk werk, maar het is heel mooi. Het handelt eveneens over het verheerlijkt lichaam, met als voorbeeld, het verheerlijkt Lichaam Van Onze Heer Jezus Christus. Een verheerlijkt lichaam kunnen wij moeilijk begrijpen, daar wij het nooit gekend hebben en het vlekkeloze lichaam van onze voorouders Adam en Eva, hun glans hebben verloren door de zonde. Daardoor is ook al het geschapene in wanorde geraakt en ondergaan we er de gevolgen ervan. Toch ziet God ons graag en geeft Hij ons steeds de middelen om bij Hem te zijn voor altijd.
   Zo hebben wij nu ook een groot middel dat ons tot heiliging (= perfect beminnen) leidt, en dat is het lijden. Het lijden dat we kunnen gebruiken (indien gewild) om Christus na te volgen en het iedere dag op te dragen voor de redding van de zielen in vereniging met Zijn Allerheiligste lijden.
   De H. Engelen aanschouwen dit middel als een zeer verheven middel en verheugen zich steeds wanneer een schepsel het lijden aanvaardt en er een heilig middel van maakt.
   Bidden, offeren, de H. Sacramenten nuttigen en mediteren, zijn uitstekende middelen om jullie broeders uit het slijk te trekken. Zodus, niet kibbelen maar doen.
   ORA ET LABOR is de leuze.

   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  2. Schijnbaar is een woordje uitleg noodzakelijk. In woordenschat en discours brengt Piet een verhaal dat verrassend sterk aanleunt bij het esoterisch christendom dat we in groeperingen als de Christengemeenschap vinden. Die “Kerk” is op zijn beurt zwaar schatplichtig aan de antroposofie van Steiner die op zijn beurt teruggaat op de theosofie. Dat laatste gooit allerlei zaken uit verschillende bronnen wat door elkaar (Griekse oudheid, christendom, hindoeïsme…). Termen als “ziele-lichaam” wordt door antroposofen gebruikt (ook wel “astraal lichaam” genoemd). Ook de hele uitleg van Piet om de ziel te duiden, gaat in die richting. Verrassend sterk leunt Piets verklaring over de “verdichting” en “verstoffelijking” bijzonder dicht aan wat een man als Emil Bock heeft geschreven in zijn boek over Genesis. Dit is evenwel geen katholiek geloof. Wel puur en onversneden esoterisch christendom. Gnosticisme dus. Een van de oudste dwaalleren waar zelfs de apostelen al tegen streden en waar de eerste christenen zwaar hebben mee geworsteld. Heel zorgwekkend dat dit blijkbaar nu weer langs de achterdeur bij een aantal zogezegde “traditionele katholieken” binnenkomt.

 32. eer Jan, het document waarnaar u verwees heb ik gelezen samen met de nota´s. Er wordt o.a. naar meerdere concilies verwezen en naar bijbelverzen.

  Het kan niet anders dan dat de H.Geest altijd de Kerk nabij is, daar kan niet aan getwijfeld worden.

  Of echter alle of sommige concilievaders een inspraak of visioen kregen is en blijft zeer twijfelachtig want dan zouden zij profeten zijn en juist op dat punt laten zelfs de ernstigste ambtenaren het afweten.
  Het gaat hier om louter ambtelijke mededelingen en de H.Geest is geen aardsmenselijke ambtenaar.

  Te vergelijken met een goedaardige maar ongevoelige man die zonder het te beseffen zijn gevoelige vrouw steeds weer overstemt. Dit kan zelfs voorkomen bij koppels waar de vrouw ongevoeliger is dan de man en deze laatste met eindeloos geduld de ongevoelige aanpak ondergaat!

  Ongewilde verdrukking van geest door louter verstand of intellect en dergelijke ambtenaren zullen dit nooit onderschrijven terwijl de zeldzame gevoelige ambtenaren altijd overstemd worden.

  1. Lees ik het goed dat u de beslissingen van de oecumenische concilies omschrijft als “louter ambtelijke mededelingen” die niet noodzakelijk gedragen zijn door de heilige Geest?

   1. Ik stel voor dat we allemaal alle dogma’s aanvaarden die Vaticanum II heeft afgekondigd en daarnaast ook alle ketterijen afzweren die Vaticanum II tevens veroordeelde! Voor de rest kan deze discussie misschien zeer boeiend zijn, maar zonder enig bindend karakter…

    1. Dries, Vaticanum II leert niets nieuws als het in het document Dei Verbum weergeeft dat de Kerk in de overlevering van de geloofsschat door de H. Geest wordt bijgestaan.

     Bent u het daar dan niet mee eens?

     1. Welke “case” dan wel? Ik blijf me afvragen waar die scherpe reactie op een verwijzing naar Dei Verbum eigenlijk vandaan komt. Bent u op de hoogte van bijvoorbeeld de notie “gewoon leergezag van de Kerk”? In die passage waarnaar ik verwees, wordt dit eigenlijk beschreven.

    2. Beste Dries,
     Excuseer, maar ik begrijp niet goed wat u bedoelt met ; “Ik stel voor dat we allemaal alle dogma’s aanvaarden die Vaticanum II heeft afgekondigd …”
     Ik zou niet weten welk dogma er na 1950 nog is afgekondigd.
     Vaticanum II heeft zijn onfeilbaar gezag niet willen uitoefenen. Er is geen enkel dogma uitgevaardigd.
     Kunt u mij dit even ophelderen, a.u.b.?

 33. Jan heeft gelijk dat hier met regelmaat bizarre dwalingen verschijnen. Ik heb dat ook al herhaaldelijk gezien. Pre-existentie van de ziel en een gepretendeerde tegenstrijdigheid tussen de hiërarchische constitutie van de Kerk en de geest van profetie zijn in feite dwaalleringen. Authentieke profetie kan nooit de bindende uitspraken van Oecumenische Concilies tegenspreken. Dergelijke bindende uitspraken worden niet noodzakelijk bekomen door visioenen of speciale inspraken, zoals Eric impliceert, maar door een bijzondere bijstand van de Heilige Geest die er voor zorgt dat de conciliaire uitspraak van alle dwaling gevrijwaard wordt. Een voorbeeld van een onfeilbare conciliaire uitspraak is die van de perpetuele Opvolging van Petrus in het pauselijk ambt, geschied tijdens Vaticanum I in de negentiende eeuw.

  1. @ Benjamin van Dyck.
   Klopt allemaal. Consistentie is in de verdere ontsluiering van de boodschap van Christus cruciaal. [Ontsluiering, dus geen evolutie!] Daarom ook heeft Vaticanum II geen kennelijke bijstand gehad van de H.Geest omdat alleen al Nostra Aetate in tegenspraak is met de Traditie (nog daargelaten dat er de dwaze zin in staat ‘dat we de geschiedenis met de islam maar moeten vergeten’ (uit het hoofd geciteerd)).

   1. ☩JMJ☩

    Nostra Aetate is ongetwijfeld in tegenstrijd met de Apostolische Traditie. Geen enkel Vaticanum II document heeft een kathedrale uitspraak gemaakt, en de niet-bindende wijze van formulering die integendeel toegepast werd in die documenten is zeer ongewoon voor een Oecumenisch Concilie, en werd doelbewust gebruikt om moderne dwalingen ingang te doen vinden. Hadden er dogmatieke formuleringen plaatsgevonden, met anathematismen voor diegenen die het dogma ontkenden, dan zouden er geen dwalingen ingang gevonden hebben.

    Bij het Tweede Vaticaans Concilie is er sprake van het magisterium ordinarium (gewoon leergezag), en de elementen in de concilieteksten die niet in tegenstrijd zijn met de pre-conciliaire doctrine van de Kerk moeten dus religieus aanvaard worden (en reïteraties van reeds voorheen gedefinieerd dogma met bovennatuurlijk geloof beleden), terwijl de elementen verworpen moeten worden die daar wel mee in tegenstrijd zijn. Dignitatis Humanae en Nostra Aetate zijn revolutionair en destructief en moeten verworpen worden.

 34. Benjamin Van Dyck ..>> op 22 september 2017 bij 19:00
  & Jan van den Berghe .. ->22 september 2017 bij 13:15

  Jullie moeten wel goed lezen .. ziele-lichaam staat gewoon in de Schrift het wordt ook wel natuurlijk-lichaam genoemd, Thomas van Aquino beoordeelde Aristoteles en dat heb ik ook gedaan.
  Het door Hildegard van Bingen genoemde lichtkleed is ook door de uitgever van de A.K.E. boeken uitgelegd als het ware het opstandingslichaam.
  A.K.E. beschrijft de zondeval dan ook als een afdaling in, “tot”.. de natuur en dat is het zelfde als verdichting in de vorm.
  Verdichting en verstoffelijking van Emil Bock..dus tot stof, dus tot vlees, materie ..komt dan inderdaad overeen.

  Boeddha’s verlichting is oppositioneel aan de verlichting in Hebr.4: 12 ..de hypostatische vereniging van natuur en genade.
  Ook het Oosten kent de 2 duistere nachten (Johannes van het kruis) ..van de ziel in hun mystieke leringen …dit even ter vergelijking, het Oosten gaan dus “2 keer naar binnen” (ter eigen verlossing) en het westen gaat 2 keer naar buiten in Christus.
  De voorzegde drie duistere dagen als de opening van het 6e zegel is de eerste duistere nacht in het openbaar voor de gehele mensheid, de 2e is ten tijde van de antichrist.

  In de Bijbel is dat de Maleachibode als de Mensengel uit openb.10 ..ook aangehaald door Hubert Luns in de profetieën.
  Voor het 6e zegel zal er een confrontatie plaatsvinden tussen het Oosten en zijn luciferisch verlichting en de christelijke verlichting in Christus.. tussen de valse profeet maitreya en de Maleachibode de eindtijd Cyrus vermeld in Jesaja 46:11 …maar ik denk dat jullie dat gewoonweg nog niet begrepen toen ik eerder hier over schreef, maar misschien daagt het nu, nu ik het van een kant benader.

  Op luciferisch wijze heeft maitreya de dood overwonnen, dus door vals “licht” en zal hij alsnog sterven door het Vuur van de Waarschuwing, het oordeel van het 6e zegel.
  A.K.E. heeft daarvan voorspeld.

  Thomas van Aquino en anderen hebben volgens dr.A.P Bos Aristoteles niet juist begrepen waardoor ze een gebrekkige visie ontwikkelden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wetenschap de mens in zijn lichamelijk bestaan en alle materie, als leven in zichzelf beschouwd en “zonodig” heeft een ziel de vonk voor dat leven …bij eventueel wat geloof.

  1. “Jullie moeten wel goed lezen .. ziele-lichaam staat gewoon in de Schrift het wordt ook wel natuurlijk-lichaam genoemd, Thomas van Aquino beoordeelde Aristoteles en dat heb ik ook gedaan.”

   Nu wil ik wel eens de bron voor wat u beweert. In welke verzen van de Schrift? In welk werk van de H. Thomas van Aquino vind je dat woord?

   Of Aristoteles dat nu schrijft of niet, heeft geen enkel belang voor een christen of een katholiek. Deze heidense wijsgeer had geen deel aan de Openbaring. Vanuit het rationeel denken kon hij bepaalde dingen vermoeden, maar de zekerheid over dat aanvoelen was er niet. Daarom ook zal de grote scholastische denker Thomas Aristoteles niet zomaar overnemen. Vanuit het geloof worden Aristoteles’ geschriften gezuiverd.

 35. Jan van den Berghe ..24 september 2017 bij 13:33,

  In de reactie van Piet .. op 22 september 2017 bij 00:12 ..had ik het toch vermeld waar het in de Bijbel stond.
  Ook had ik naar die A.P.Bos verwezen.
  Als ik het mij goed herinner is de opvatting van Thomas van Aquino dat de ziel de vorm is van het lichaam.. het bovengenoemde boek koste toen 12 euro of zelfs gulden, of een klein gedeelte op het internet.
  Even terug scrollen kan geen kwaad.

  1. U doet er beter aan eens de Summa erbij te nemen en te lezen wat de H. Thomas van Aquino schrijft als hij de notie “vorm” aanhaalt in relatie tot de ziel. Alleszins niet wat u ervan maakt. Referentie: Summa I q75.5.

   1. De beste ervaring is een uittreding. Als je dat hebt ervaren dan weet je dat de vorm van de ziel precies dezelfde is als het lichaam. Ik heb dat meegemaakt en verteld aan een goede priester die mij heel goed begreep.
    Ondervinding is de beste leer.

 36. Dank zij Lotje kon ik op volgende plek wat meer licht krijgen in deze veldslag:
  http://www.katholiekforum.net/2017/09/20/een-humanistische-jozef-de-kesel-zegt-we-zoeken-allemaal-naar-een-meer-rechtvaardige-en-een-meer-menselijke-samenleving/#comment-10112

  Ik herhaal hier hetzelfde bericht met enkele kleine toevoegingen:

  De grote heiligen werden heiligen doordat zij in de eerste plaats reeds bezaten de geestelijke rijping om zware beproevingen aan te kunnen, en in de tweede plaats betekent dit dat zij niet meer kunnen terugvallen naar onrijpheid, dus uitverkoren zijn.
  Priesters zijn vanwege het ambtelijk karakter arbeiders in de wijngaard van de Heer, hetgeen normalerwijze betekent dat zij beschikken over bepaalde talenten die daar voor nodig zijn. Dat dit niets met uitverkorenheid te maken heeft is duidelijk, zij kunnen zeer goed hun talenten op velerlei manieren misbruiken, maar sommigen onder hen zijn wel eerst heiligen die dus uitverkoren zijn en daarna pas priester, hetgeen betekent dat de RKK niet voldoende onderscheid maakt tussen rijp zijn voor het ambt en geestelijke rijpheid.
  Het best bekende voorbeeld is wel pastoor Vianney van Ars wiens geestelijke rijpheid men niet zag voordat deze tot uiting kwam in zijn daden. Het intellect van leeraars en ambtenaren overstemde eens te meer de geestelijke rijpheid van de kandidaat priester Vianney.
  Moet men daarom ambtenaren veroordelen? Neen, maar de RKK zou moeten in staat zijn rekening te houden met de geestelijke rijpheid van een persoon.
  Hieruit blijkt dat ambtenaren niet de meest geschikte personen zijn om concilievaders te worden genoemd, hoogstens mogen zij in een concilie ambtelijke ondersteuning bieden aan de geestelijk rijpe heiligen die wel degelijk zeer sterk met de H.Geest verbonden zijn.
  De H.Geest bewerktstelligt de RKK ondanks de goedmenende ambtenaren.
  Had men van in den beginne de moed kunnen vinden om geestelijke rijpheid te onderscheiden van ambtelijke rijpheid dan had de RKK nooit zulke zware stormen moeten ondergaan, maar dan had zij wel maatschappelijk meer voortschrijdende verdrukking hebben ondergaan zoals heden in China. Geestelijke identiteit tegenover wereldse identiteit.
  Het is geen toeval dat dit onderwerp dank zij een gevoelige dame verder kon uitgediept worden.

  1. Eric, bent u eigenlijk katholiek? Wie uw schrijfsels leest, merkt niet alleen bizarre denkbeelden (die we gerust als “ketterijen” kunnen omschrijven), maar een stellingname tegenover de Kerk die geenszins past bij een katholiek. Bijvoorbeeld uw omschrijving van de geestelijkheid: “ambtenaren”. Een priester is geen ambtenaar in de betekenis die wij doorgaans eraan hechten in onze Nederlandse taal. Als christen zijn we allen geroepen. Voor bepaalden is er de gewijde roeping.

   1. Geen stellingname tegen de RKK, maar hoe kan men voorkomen dat een Suenens en een Danneels zulke invloed ontwikkelden, hoe voorkomen dat zoals in eerdere tijden Moslims zich massaal integreerden. Men moet er dringend toe komen de geestelijke identiteit van bepaalde priester en zieners te aanvaarden en niet te wachten tot zij overleden zijn. Mensen als Pater Pio, zuster Lucia, pater Gruner, enz. had men moeten verzamelen in een apart concilie dat geldige uitspraken mocht doen!
    De apostelen hadden geen andere ruggesteun dan de H.Geest!
    Zolang men niet bereid is NAAST (niet binnen of onder) het Vaticaan een erkende groep mensen met geestelijke identiteit te aanvaarden zal men zich steeds aan de ergste stormen moeten blijven verwachten.
    Deze geestelijke groep had met autoriteit kunnen waarschuwen voor de valselijke vrede veroorzaakt door Vat2 en eerder al voor de infiltratie van de vrijmetselarij!

    1. Al eerder heb ik gemerkt dat u denkbeelden aanhangt die niet tot de leer van de Kerk behoren. Net zo met de dualiteit die u – niet voor de eerste keer trouwens – aanbrengt: het onderscheid tussen spirituele en institutionele Kerk. Gedachtegoed van Joachim van Fiore dat door het Concilie van Arles werd veroordeeld. Ook zijn opvattingen over de indeling van de geschiedenis in drie tijdperken – u had het daar ook al eens over – heeft de Kerk als ketters omschreven.

     Daarom de vraag: “Bent u eigenlijk wel katholiek, Eric?”

     1. Heer Jan, u behoort tot een elite, u hebt waarschijnlijk een bundeltje diploma´s. Ik heb geen diploma´s en het enige dat ik tracht te doen is uit bezorgdheid naar oplossingen uitkijken omdat God ons vrijheid van denken en handelen gaf.

     2. God schiep de mens met een vrije wil, gevoelens en verstandelijke vermogens. Alleen betekent dat niet dat alles wat de mens doet, wil, voelt of denkt ook van God komt.

 37. Jan van den Berghe: op –>24 september 2017 bij 13:33,

  Ik heb ooit gelezen dat Aristoteles een ziener zou zijn geweest, te veronderstellen dus als ingewijde in de occulte mysterieschool die op hun beurt weer gerelateerd zijn aan de invloed van de gevallen engelen.

  De visie van Aristoteles zijn dus niet alleen afkomstig van zijn intellect, het intellect is te beschouwen als de scheids-rechter tussen de geestelijke vermogens van de ziel en de ziele-krachten, de mens neemt dan ook niet alleen waar via zijn ogen maar ook middels de geestelijke vermogens (van zijn bewustzijn).

  Zoals de walnoot wat op de linker en rechter hersenhelft lijkt, zo is het bovenzinnelijke occulte oosten gescheiden van de westerse joods-christelijke werksfeer in het aards paradijs, de Bijbelse berg Sion (van de profeten).

  Met de dood van de valse profeet wordt de occulte helft van het Oosten afgesloten en overgenomen door het Licht van de Waarschuwing. Ook Nostradamus onthuld iets, maar dat wordt algemeen pas duidelijk als het betreffende zich heeft voltrokken.

  Op het internet is bekend dat de gevallen engelen zich voordoen als buitenaardsen en ook in contact staan met bepaalde wetenschappers en die wetenschappers voorzien van hun kennis, zo ongeveer is het ook met het boeddhisme en andere leringen en waarvan de valse profeet de top is en zijn naam ik al genoemd.

  Ook A.K.E. maakt melding dat in -die tijd- het Oosten in duisternis zal zijn en dat gevallen engelen die niet zover in de zonde zijn gevallen als planeetgeesten een bepaalde invloed hebben…denk bv. aan de maangodin in new-age kringen.
  Volgens AKE. was Hom de stichter van het brahmanisme, in Syrië is een stad Hom….

 38. Vandaar dat er zoveel nu letterlijk zoveel mensen zijn met identiteitsproblemen zoals het man- en/of vrouw-zijn!? Hoeveel lichamen, zowel van mannen als vrouwen zie je niet getatoeëerd? Dat is verboden volgens vele Godsdiensten. Het is verboden in praktisch alle vijf Wereldgodsdiensten, het Jodendom; het Christendom; de Islam; het Hindoeïsme; het Boeddhisme (??) . Mensen met onnatuurlijke gekleurde haren. Mensen lijken juist door zo te doen niet meer tevreden met zichzelf.

  Vele profetieën van vandaag lijken allemaal waar. Maar net dat vleugje 5 tot 10% aan onwaarheden maken dergelijke profetieën tot één grote leugen. Wanneer luisteren katholieken in deze niet naar Paulus woorden en Jezus’ woorden? Matth.. 24 / Luc. 21 etc. We worden er zelfs vooraf voor gewaarschuwd. Ik huiver van deze tijd.

 39. Marian … op 25 september 2017 bij 18:24,

  Lucas 21:25 versus Nostradamus….
  • de goden (de gevallen engelen als de buitenaardsen) zullen zich aan de mensen
  vertonen …vandaar de vele ‘ufo’ films ..middels de illuminati.
  • als de bewerkers van het grote conflict.
  • Tevoren wordt aan de hemel degen en lans gezien.
  • aan de linkerkant (links) zal de grootste toestoot zijn.

  In de drie duistere dagen zullen de duivels uit de hel komen om zich te manifesteren om de zondaars in wanhoop te brengen, ook dat is voorzegd.

  De Maleachi 3:1 Bode gaat een korte tijd (6 maanden inbegrepen de 3 maanden van de 3e wereldoorlog)..vooraf aan het oordeel van het 6e zegel.. de Waarschuwing.
  …de tekenen die voorafgaan.

  1. Allemaal menselijk gegoochel. Hou u aan het schriftwoord van de Heer: “Waakt dan, want gij kent dag noch uur”.

   1. Ach, misschien goochelt deze jongen ook in zijn 140 reacties op dit forum, zie 13 mei tot 6 augustus, waar hij reageert op artikelen van 12 augustus 2016 tot 14 augustus 2017. Wilt u dit nagaan?

 40. Jan van den Berghe …26 september 2017 bij 19:07,

  Ik wil het omdraaien.. als je het een en ander van de Bijbel werkelijk had begrepen dan zou je de onthullingen aan Vassula direct op zijn waarde hebben geschat, als een onthullende schat… dag nog uur betreft het laatste oordeel.
  Het 6e zegel wordt geopend met de drie duistere dagen en op het einde daarvan is de Waarschuwing met daarin openb.19:11.
  Dus als de drie dagen duisternis een feit zijn weten we ook de dag van de Waarschuwing.. als begin van de 4e dag.

  Hoe korter wij het 6e zegel naderen hoe meer wordt onthuld, kijk maar naar de veronderstelde 10 geheimen van Medjugorje.
  Het 1e geheim is bekend aan hem die het betreft als begin van de laatste 6 maanden voor de Waarschuwing en hetgeen van bij ons betreft, in Nederland… met het einde van de 6e maand is alles volbracht door de Waarschuwing als de geboorte van de 1e fase in Jesaja 65:20 inzake vers 17.

  Ik doe nogmaals een poging met de volgende ‘ontsluiering’ onthulling aan Vassula betreffende de Maleachibode.. onthulling die dus niet Vassula betreft en waar hij het kind genoemd wordt vanwege de terugkeer (bekering) naar zijn ontvangen genade in zijn kindertijd als grondslag voor zijn latere uitwerking. http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg1058.html
  De vreugdebode is de Maleachibode in Jesaja 52:7-12 ..door de Waarschuwing de geboorte van de Nieuwe Hemel en aarde.

 41. Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Voor hun is het christendom een onbekend fenomeen geworden.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.Maar,het is simpelweg niet waar, dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd… Het Christendom schiep veel later juist orde en stabiliteit, met name via kloostergemeenschappen.In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling…Zonder het Christendom zijn de Europese naties niet meer dan lichamen zonder ziel – zombies…

 42. Waarom mensen bang maken met een teveel aan profetieën. Het leven is al moeilijk genoeg, vind ik.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht