Een ‘humanistische’ Jozef De Kesel zegt: “We zoeken ALLEMAAL naar een meer rechtvaardige en een meer menselijke samenleving”

Is dit de essentie van het Christendom? Zoeken naar “een meer menselijke samenleving”?

Is dit geen ‘Christelijk’ humanisme? Iets wat ze in de loge vertellen?

Want, het humanisme vervangt als filosofie en opvatting van de werkelijkheid, het bovennatuurlijke verklaringsmodel van de Kerk, door het concept van de mens als maat van alle dingen.

Jozef De Kesel als spreekbuis van de vrijmetselarij!

Wat is een Christen écht?

“Christen, erken uw waardigheid. Aangezien u nu deel hebt aan de goddelijke natuur, onteer u niet door terug te keren naar de aftakeling van uw vroeger leven. Roep u in herinnering tot welk Hoofd u behoort en van welk Lichaam u lid bent. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis om te worden overgebracht naar het licht en het Koninkrijk van God”.

Leo de Grote, Serm 21,2-3

Deel dit artikel:Share on Facebook13Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Comments

  willy

  (20 september 2017 - 10:08)

  Dit is het christendom van onderaf waar de mens centraal staat en niet God. Dat is een vorm van Christendom dat eigenlijk die naam niet waardig is . Humanisme neemt de mens centraal en houdt geen rekening met God . Maar dat mag niet weg nemen dat een christen zich niet mag inzetten voor zijn medemens juist wel, maar hij moet in alles wat hij of zij doet God centraal stellen voor de eer van God het doen en niet voor jezelf.

  lotje

  (20 september 2017 - 12:59)

  Humanisme is het meest dodelijkste wapen geweest voor een menselijke ziel en de mensheid. En we kunnen in Europa niet meer terug. De mens is zoveel welvaart en rijkdom gewoon dat de meest zwakke mens eraan moet geloven. Als je van binnenuit moet werken in instellingen waar humanisme zijn intrede heeft gedaan “en dat is bijna overal”, dan kom je zorg en liefde tegen die vals en te menselijk is – dus niet blijvend. Omdat de mens niet de kracht en genade van God krijgt om de liefde en de zorgzaamheid te laten verder bloeien, menselijke liefde dooft snel uit, omdat hun vele ongenoegens, venijn, jaloezie, ongelukkig voelen, het niet meer leuk vinden, moeheid … m.a.w. de zonde groter is. Ze willen absoluut hun inkomen, welvaart en rijkdom behouden en mensen gaan dan over lijken. Personeel die zich willen wegcijferen uit pure liefde voor God en de mensheid en willen blijven zorgen voor de zwakste mens, omdat hun welvaart en inkomen niet belangrijk is, die overleven in de zorginstellingen niet meer. Het meest bedreigende soort op aarde is de CHRISTELIJKE MENS die vanuit Godsliefde de mens wil helpen en niet uit egoïstische liefde om er zelf beter van te worden. Wat onze bisschoppen verkondigen, wat moet een christen daarmee? Onze landen is sterk in herval. Eén Heilige zal ooit weer opstaan en de kerk opnieuw moeten opbouwen. De kerk van God is op een rots gebouwd en die zullen ze nooit met hun wereldse taal en zondig gedrag teniet kunnen doen. Zolang er bisschoppen, priesters, diakens, pastorale werkers, godsdienstleerkrachten weigeren om de “WAARHEID VAN GOD” te verkondigen en weigeren de mensen te behoeden en te beschermen voor de weg van de ondergang en zonde. Dan zal er nooit eenheid en vrede onder alle christenen en alle volkeren komen. De mensheid is een hoogmoedig volk en de hoogmoed heeft nog geen enkel mens gered – hoogmoed brengt altijd ten val. In de vorige generatie waren er veel roepingen die meer ontstaan zijn door de situatie thuis, maar die eigenlijk niet geroepen waren door God. De bisschoppen en priesters die het moeilijk hebben met hun celibaat dat zijn meestal ook geen roepingen van God. Want degene die geroepen zijn worden door Godsgenade geholpen. Maar dan moeten het wel sterk biddende bisschoppen en priesterzielen zijn anders gaan ze ook verloren. En hoeveel zijn er nog in onze landen die sterk bidden voor hulp en bijstand van God als ze bekoord worden? De hoogmoedige zeker niet, want die denken dat ze zonder gebed gered worden. Deze duiken dan ook voor één of meerdere one-night stands met één of ander mannelijke hoer of vrouw in bed – want ze zijn uiteindelijk zelf hoeren-zonen geworden. De priesters die de handwassing hebben afgeschaft tijdens ” De Heilige Eucharistie ” en niet voor de consecratie oprecht hun zonde belijden, die verraden hun zelf tijdens dit Heilig sacrament.

   Jan van den Berghe

   (20 september 2017 - 19:23)

   Hoe komt u erbij dat geestelijken die met het celibaat worstelen geen roeping hebben? Hebben geestelijken ook geen roeping wanneer ze worstelen met hun gebedsleven? Ook grote heiligen zijn op een bepaald moment van hun leven door de woestijn moeten gaan. En ook Jezus riep op het kruis in vertwijfeling uit waarom Zijn Vader Hem had verlaten. Beproevingen en twijfel horen tot het geestelijk leven.

    lotje

    (21 september 2017 - 16:03)

    Hoe komt u erbij dat ik gezegd heb dat geestelijke die met het celibaat worstelen geen roeping hebben? Hoe komt u erbij dat ik dat gezegd heb Jan ? Ik lees dat nergens in mijn bericht. Ik zeg het het nog eens, een religieuze of priesterroeping zullen zeker bekoord worden op onkuisheid door de duivel.. En nu goed lezen.. Ik zeg al de priesters die bezwijken aan de bekoring van onkuisheid zijn weinig verbonden of helemaal niet verbonden met God – maar meer verbonden met Satan. Deze priesters zijn vooral geroepen door hun eigen hoogmoed of aan applaus die ze verwachten van hun schapen.. Want, ik ben 100% overtuigd een priester die geroepen is door God, die is ook sterk verbonden met God de Vader en is zelfs dankbaar voor zijn bekoringen , beproevingen. Want ze hebben het gebed, de sacramenten en de rozenkrans als wapenuitrusting waardoor niets van de wereld hun roeping kapot kan maken. De Heiligen zijn hier een groot voorbeeld van! De liefde voor Christus sta zo hoog aangeschreven dat de wereldse liefde van een vrouw in hun ogen maar niets meer is. Een priester die Heilig wil worden ziet een bekoring of beproeving dus niet als een bedreiging, maar als een geschenk voor meer op te stijgen op de ladder van heiliging. En de priesters die meerdere malen hun laars lappen aan kuisheid. Dat zijn gewoon roepingen van Satan om de kerk binnenuit kapot te maken en jammer genoeg waren ze vroeger al met vele – maar nu zeker ook. En de priesters die dit ontkennen, kunnen best hun soutane of priesterboord terug in de kast hangen.

     Jan van den Berghe

     (21 september 2017 - 17:11)

     Hoe kom ik er bij?

     Uw letterlijke woorden: “De bisschoppen en priesters die het moeilijk hebben met hun celibaat dat zijn meestal ook geen roepingen van God.”

      lotje

      (21 september 2017 - 19:22)

      Dat de meeste niet geroepen zijn, dat heb ik inderdaad geschreven. En dat meen ik ook! Want, de meeste geven wel toe aan de bekoringen en houden het in de woestijn van beproevingen ook niet vol. Ik heb niet geschreven ” alle priesters “. Tussen schrijven “meeste priester” of schijven “alle priesters” daar zit een onmetelijk groot verschil. Als we zien wat er met onze kerken ” de sacramenten en het woord van God ” is aan het gebeuren, dan zijn het er in mijn ogen nu maar weinig priesters die uitverkoren zijn door God, maar vele die zichzelf geroepen hebben. Want, iemand die uitverkoren is door God, kan niet anders dan strijden voor het behoud van het katholiek geloof en kerk. En ik zeg niet strijden met wapens, ik zeg strijden met de waarheid te verkondigen en door alles in ere te houden, ook al krioelt het binnen de kerk van modernisten die graag applaus willen. Gelukkig geeft God ons telkens weer opnieuw Heiligen om de het katholiek geloof, sacramenten en de kerk weer opnieuw in eerherstel te brengen. Zodat verloren zielen opnieuw de kans krijgen om de smalle weg naar de hemel te vinden. Want, met die brede weg zijn mensen nog nergens gekomen. – behalve dat ze op de weg van de ondergang blijven: m.a.w. in de modder tussen de vuile varkens, omdat ze de hoogmoedig zijn om terug naar het Huis van de God de Vader te keren.

      Jan van den Berghe

      (21 september 2017 - 20:31)

      Heel uw bericht gaat in tegen het katholiek geloof, want u veronderstelt dat God “echt geroepen” geestelijken van bepaalde zonden zou vrijwaren en hen te allen tijd behoeden voor dwalingen. Dat is natuurlijk niet het geval, daar de onfeilbaarheid de Kerk toebehoort en niet haar individuele leden.

      Eric

      (21 september 2017 - 23:41)

      Het ligt een beetje moeilijk met ¨geroepen en niet uitverkoren¨.
      in Mat.20:16 gaat het over werklieden die gelijk loon krijgen voor ongelijk werk en de laatsten zullen de eersten zijn,
      in Mat.22.14 gaat het over de onverlaat die slecht gekleed op het feest verscheen.
      Daar in heeft Lotje wel gelijk: de uitverkorenen zijn van de allerergste zonden inderdaad gevrijwaard.
      Maar Mattheus 20 en 22 gaat niet noodzakelijk over priesters en hun roeping.

      lotje

      (23 september 2017 - 07:18)

      Ook al zijn berichten niet tot in de puntjes correct. Want, de uitverkoren dat kan iedereen zijn. Gelukkig heb ik me daarin vergist. Bedankt Eric voor de aanvulling. Maar, wat mijn kleine vergissing over roepingen en uitverkoren betreft, de rest van mijn berichten stralen veel meer diepgang, waarheid en katholiek geloof uit dan jou berichten Jan. Het woord van de bijbel moet in de innerlijke mens kunnen groeien en meer tot leven komen in plaats alleen in je verstand. Je kunt dan misschien met je verstand de bijbel lezen. Maar, dat wil nog niet zeggen dat de stilte, het gebed en de sacramenten bij jou al de kans heeft gekregen om jezelf meer te laten omvormen “in alle kleinheid en nederigheid” naar Christus voorbeeld. En zo te lezen naar de inhoudsloze berichten die je naar mijn adres stuurt, moet je nog aan jouw reis van verinnerlijking en omvorming beginnen, want anders zou je mijn berichten wel met een heel ander intentie lezen dan wat je nu hebt gedaan. Vrede – Pax.

      Jan van den Berghe

      (23 september 2017 - 09:17)

      Lotje, hoogmoed komt voor de val. Nogal een merkwaardige reactie van u waarbij u zich schijnbaar geroepen valt om uw eigen berichten in een bepaalde rangorde te plaatsen tegenover die van anderen. Enkel God weet wat er in het hart van de mensen omgaat, ook die van de geestelijken. Het is ronduit vermetel en hoogmoedig om te oordelen over de roeping van een priester. Denken dat een roeping inhoudt dat een geestelijke voor het overige beschermd is tegen iedere vorm van zonde, lijkt heel sterk te neigen naar de standpunten die bepaalde “evangelicals” erop na houden. Onder die groeperingen vind je opvattingen die inhouden dat een echt “herboren” persoon het eeuwige heil niet meer zou kunnen verliezen. Dat hangt samen met de leer van de predestinatie, iets wat de Kerk steeds heeft afgewezen.

      lotje

      (23 september 2017 - 13:34)

      Oké jan je bent almachtig en je hebt gelijk. Pax.

      Jan van den Berghe

      (23 september 2017 - 14:27)

      Lotje, u moet mij toch eens iets uitleggen. Als de grote heiligen meer dan eens in hun geloof, in hun gebedsleven, in hun menselijke relaties… zwaar beproefd werden, om welke reden zou een doorsnee geestelijk dat allemaal niet over zich kunnen krijgen? Meent u dat de roeping tot de geestelijke levensstaat gelijk staan aan een of andere belofte tot zondeloosheid?

      Eric

      (25 september 2017 - 03:32)

      e grote heiligen werden heiligen doordat zij in de eerste plaats reeds bezaten de geestelijke rijping om zware beproevingen aan te kunnen, en in de tweede plaats betekent dit dat zij niet meer kunnen terugvallen naar onrijpheid, dus uitverkoren zijn.
      Priesters zijn vanwege het ambtelijk karakter arbeiders in de wijngaard van de Heer, hetgeen normalerwijze betekent dat zij beschikken over bepaalde talenten die daar voor nodig zijn. Dat dit niets met uitverkorenheid te maken heeft is duidelijk, zij kunnen zeer goed hun talenten op velerlei manieren misbruiken, maar sommigen onder hen zijn wel eerst heiligen die dus uitverkoren zijn en daarna pas priester, hetgeen betekent dat de RKK niet voldoende onderscheid maakt tussen ambt en geestelijke rijpheid.
      Het best bekende voorbeeld is wel de pastoor van Ars wiens geestelijke rijheid men niet zag voordat deze tot uiting kwam in zijn daden.
      Moet men daarom ambtenaren veroordelen? Neen, maar de RKK zou moeten in staat zijn rekening te houden met de geestelijke rijpheid van een persoon.
      Hieruit blijkt dus dat ambtenaren niet de meest geschikte personen zijn om concilievaders te worden genoemd, hoogstens mogen zij in een concilie ondersteuning bieden aan de geestelijk rijpe heiligen die wel degelijk zeer sterk met de H.Geest verbonden zijn.
      Het is geen toeval dat dit onderwerp vanwege een gevoelige dame kon ter sprake komen.

      Jan van den Berghe

      (25 september 2017 - 21:19)

      Waar haalt u het toch vandaan dat geestelijken door u als “ambtenaren” worden omschreven?

    Stella

    (27 september 2017 - 02:51)

    Maar pedofilie niet…dat is nooit goed te praten.Er bestaan zeker valse roepingen.

     Jan van den Berghe

     (27 september 2017 - 10:14)

     Door de wijding wordt de gave van de Geest over de wijdeling gestort. Kan er een loopje worden genomen met God? Ik heb het gevoel dat er enige verwarring in het spel is. Een priester wordt door zijn wijding geen zondeloosheid beloofd. Het mysterie van het kwaad is er nog altijd. De mens kan nog altijd misleid en verleid worden.

      Benjamin Van Dyck

      (27 september 2017 - 11:01)

      ☩JMJ☩

      Het priesterschap is zeker geen garantie dat men niet in zonde zal vallen. Priesters worden zelfs zwaarder aangevallen door de hel omdat de vijand weet dat, indien hij een priester in het slijk van de zonde trekt, zijn kudde mee ten onder gaat. Daarom ook worden de gelovigen aangespoord om veel voor de clerus te bidden. Feit is echter wel dat pedofielen over het algemeen infiltranten zijn die door de Sekte in de seminaries geplant werden om de Kerk af te breken. Zie de getuigenissen van Bella Dodd om een zicht te krijgen hier op. Die infiltranten zijn zonder authentieke goddelijke roeping in de priesterlijke stand getreden uit haat voor God en Zijn Kerk op aarde. Sodomie en kinderschenderij zijn trouwens niet zo maar gewoon ontucht plegen, maar hebben een bijzonder demonisch karakter.

      Maar of iemand nu mét of zónder roeping in de zonde van kindermisbruik valt: Zo iemand moet gelaïciseerd worden, en het is aan de staatsmacht om bij wet vast te leggen dat dergelijke gelaïciseerde kinderschenders de doodstraf krijgen, misschien best op een meer schrikwekkende wijze dan gewoon door de kogel te ontvangen, opdat het andere potentiële misdadigers mag afschrikken.

      een jongen

      (27 september 2017 - 12:02)

      @ Jan van den Berghe & Benjamin van Dyck:
      Deze jongen behoort tot de stelselmatig misbruikten (ja, zelfs in milde mate satanisch-ritueel misbruikt, waardoor invalide geraakt), vooral op het seminarie en daarna. Heb er in mijn 140 reacties op dit forum soms over gehad, waaronder een stukje poëzie in artikel “pastorale aanpak van tweede vaticaans concilie leidde tot homoseksuele misbruikcrisis (22 juni)”, met mijn reactie van 23 juni 7:53. Maar dat werd geenszins opgepakt, zie “de mythe van pedofiele priesters” (21 juli), waar een gedateerd document van een stoffige zolder werd gehaald om dat te “bewijzen”.
      Uiteraard gaf de jongen daar geen reactie meer op; hij weet wel beter. Maar bidt voor allen die hem misbruikt hebben. Waren zijzelf in hun jeugd ook niet misbruikt? Uiteraard werd hij een tegenstander van het celibaat, na die vele honderden ervaringen; want hij weet wat er in het hart van menig priester schuil gaat.

      Benjamin Van Dyck

      (27 september 2017 - 12:41)

      ☩JMJ☩

      Een Jongen,

      Kinderschenderij heeft niets met het priestercelibaat te maken, want het gebeurt meer onder mensen die geen belofte van celibaat maken dan onder de clerus. Zie maar naar de politiek, de financiële wereld enzoverder. De apostolische discipline van het priestercelibaat moet in de Latijnse Kerk intact blijven, gezien het een geestelijke dam vormt tegen de demonen van onkuisheid die doorheen de maatschappij rondwaren.

      Jan van den Berghe

      (27 september 2017 - 14:15)

      Heel terecht merkt Benjamin op dat er vaststaand relationeel verband kan worden aangehaald tussen beide elementen. Kindermisbruik komt nu eenmaal het meest voor binnen de kring van bekenden: mensen uit de familiale en vriendenkring.

      https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/seksueel_kindermisbruik/feiten-en-cijfers

      Natuurlijk mag het verplicht celibaat gerust opengetrokken worden om tot een keuzemogelijkheid te komen zoals bij de oosterse katholieken. Celibaat is nu eenmaal een element van de kerkelijke discipline; niet van het geloof.

      een jongen

      (27 september 2017 - 14:45)

      Beste Benjamin, de jongen heeft het volste respect voor jouw mening, volkomen juist. Wel is het zo, uit talloze ervaringen bleek hem dat, dat het misbruik vanuit geestelijken ernstiger is dan vanuit leken (had ervaringen met doctoren, verplegers, leraren, paters en fraters). Juist omdat die anderen getrouwd waren, en geestelijken niet. Tja, niet leuk om te vertellen, maar het blijkt nu eenmaal zo te wezen. Meer gegevens hierover zijn te vinden op http://www.seksueelmisbruik.info, en vooral op http://www.klokk.nl, waar de jongen onder lotgenoten-in-kunst (rechtsmidden) onder de vierde kunstenaar vijf stukjes poëzie met tekeningen, schilderingen en muziekcompo’s (alles uit eigen hand) liet publiceren, om zijn (ongelovige) lotgenoten misschien een hart onder de riem te mogen steken. [pas op: heel heftig, lang niet voor iedereen geschikt!] En onlangs bleek uit een australisch rapport, dat zeven procent van de geestelijken wereldwijd (!) seksueel misbruik gepleegd hadden.
      Het celibaat zelf verheerlijkt de jongen ook, niet minder dan u, in principe dan, niet vanuit de hier bovengenoemde praktijk. Zo’n belofte is immers eeuwig, voor het hele leven. En daar zit nu net het venijn. Waarom kan dat niet in het verborgene, zoals in de geest van Mattheüs 6? Sluit jezelf in je binnenkamer op, niet voor het oog van andere mensen, en spreek je belofte van kuisheid uit voor de Heer; en bid Hem dat Hij je mag helpen dit stand te houden. Mocht het later niet lukken, nou, trouw dan; want, zegt Paulus, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte (en vreselijk de fout in te gaan). Ook de jongen heeft zich zo kuis mogelijk gehouden: de Heer Jezus wierp hem een maagd in de schoot, die hij in gebed (!) bevruchtte. Een lastige zwangerschap, keizerssnede. Hij wilde zijn vrouw rein houden, niet met haar gemeenschap hebben zonder kinderen te verwekken, dus geen “pil” of welk voorbehoedsmiddel (anticonceptie) dan ook, vanaf de eerste bevruchting. De Vader heeft ons bijgestaan, tot nu toe, al veertig jaar. Wie van de huidige echtparen gebruikt nooit een voorbehoedsmiddel? Niemand toch? Kijk, Benjamin, zou het celibaat ook op deze wijze kunnen? Dus voor jezelf een belofte doen, en die proberen na te komen? Niemand hoeft dat verder te weten; anders hebben we “geen loon van de Vader Die in de hemel is”.
      Ach, vergeef me deze mening die wellicht anders is dan de uwe. Vanwege bittere ervaringen op dat gebied. Indien u uw eigen mening wilt behouden, is dat ook goed, misschien zelfs beter. Deze onbenullige jongen wil hierin geen rechter zijn; Een is de Rechter, toch?

      een jongen

      (27 september 2017 - 17:24)

      Beste Jan, bedankt voor uw reactie, heb uw verwijzing opgeslagen en doorgelezen. Tja, wel erg verouderd, die cijfers zijn nu echt niet relevant meer. Een half jaar geleden werd deze jongen opgenomen in het (Default) Meldpunt Seksueel Misbruik RKK, behoor tot de schrijnendste (!) gevallen. Over een paar dagen wordt alles overgeheveld naar het nationaal archief, waar we te zijner tijd beslist meer over zullen horen.
      In Australië heeft men onlangs voor de gehele RKK in de wereld vastgesteld, dat 7 % van de geestelijken zich misbruikt zouden hebben: zie http://www.seksueelmisbruik.info, blog van 18 september 2017, met een verwijzing naar het officiële document (engels).
      Ach, cijfers, rapporten, het laat deze jongen eigenlijk koud. Zie meer het verdriet dat de Heer Jezus en onze Vader wordt aangedaan: ja, dàt is mijn grootste zorg, niet dat ze me te grazen hebben genomen. Want ondanks alles heeft de jongen tot nu toe een gezegend leven mogen ontvangen. Uit dankbaarheid leest hij elke maand de Schrift geheel uit, 36 hoofdstukken per dag dus, en schrijft vele boeken over het geloof, die hij overigens niet uitgeeft (33 boeken, 13 duizend vel). Want anders word je daar maar trots van. Word liever uitgehoond en misprezen dan geprezen en opgehemeld, want dat laatste bederft geheel zijn hart. Moet dat niet zuiver worden gehouden voor Hem? Moeten we Hem niet troosten, mede-lijden, desnoods onszelf niet laten ontledigen gelijk Jezus Zich voor ons heeft ontledigd? Laten ze mij maar de grond intrappen, da’s louter winst! Waarom zou deze jongen vechten voor zijn eigen gelijk? Ze mogen me in mijn gezicht spuwen, verachten, vernederen, want dan is het met zijn hart goed gesteld. En heb aldus intieme gemeenschap met de gekruisigde Christus, ermee samengegroeid. Dat telt toch?

      Jan van den Berghe

      (27 september 2017 - 21:06)

      Om welke reden zijn die cijfers niet meer relevant? Beschikt u over andere cijfers van een recenter onderzoek?

      Peter

      (27 september 2017 - 23:41)

      Juist Jongen, daar gaat het over, de liefde tot Jezus en Maria. Als je dat hebt dan strijd je gelijk een leeuw voor hen en voor de waarheid en zijn ware K. Kerk, en dat begrijpen er blijkbaar zo weinig. Daar sta ik soms verstomt van. Ja zelfs priesters op dit forum die zomaar onzin komen verklaren maar die weigeren om op pertinente vragen te antwoorden.
      Arme Jezus, arme Mama Maria, arme Moeder de Kerk!

      Jan van den Berghe

      (28 september 2017 - 07:39)

      Schijnbaar hebben orthodoxie en orthopraxie bij sommigen plaats moeten maken voor zeemzoeterig sentimentalisme à la Saint-Sulpice.

      Peter

      (28 september 2017 - 11:55)

      Jan, wat triest dat u priester bent die niet eens weet Jezus en Maria te beminnen. De ganse leer van de K. Kerk IS LIEFDE tot God en tot de naaste. Misschien vergeten? U bent diegene die anderen zou moeten leren hoe ze Jezus en Maria zouden moeten beminnen. Maar ja.

      Benjamin Van Dyck

      (28 september 2017 - 13:27)

      ☩JMJ☩

      Een Jongen,

      Zoals u zelf aangegeven heeft, zijn kinderschenders onder de clerus in werkelijkheid satanistische infiltranten – zij waren satanisten voordat zij in het seminarie traden. Hun openbare celibaatsbelofte is dus van in het begin reeds een leugen geweest. Het is dus niet correct om het verplicht priestercelibaat als oorzaak aan te wijzen van de gruwelpraktijken die zich in het duister afspelen. De oorzaak is maçonniek occultisme dat van mensen afschuwelijke monsters maakt. U zegt dat het misbruik door priesters, dat u (helaas!) te verduren gehad heeft, erger was dan datgene door getrouwden, maar dat komt omdat alleen het ergste soort van krapuul zich heiligschennend priester laat wijden om op die manier heiligschennend de priesterlijke status te ontwijden door weerloze kinderen aan te randen. Zij doen geenszins moeite om celibatair te leven. Hoe zou het celibaat dan de oorzaak kunnen zijn van hun demonische ingesteldheid?

      Neen, integendeel: Het celibaat is juist een sterke geestelijke dam tegen de perversiteit; niet de oorzaak ervan. Elk persoon die op een geldige wijze zich verbindt tot het gewijd celibaat zal zonder een schaduw van twijfel vanaf dat moment de nodige bovennatuurlijke genaden ontvangen om die belofte aan God getrouw te beleven. Gedenk, verder, dat het uitgerekend de satanisten zijn die strijd voeren tegen het verplicht priestercelibaat in de Kerk. Zij willen doormiddel van de schandalen die zij zelf aanrichten de Kerk ertoe bewegen om die apostolische discipline te laten varen, en zo de verhevenheid van het priesterlijk leven naar beneden te trekken.

      De Oosterse Kerken hebben een historische concessie gekregen van Rome voor getrouwde priesters, maar laat niemand presumeren die concessie universeel te maken door het aan de Latijnse Kerk op te dringen. Laat de Latijnse Kerk het voorbeeld van de Apostelen blijven volgen, van wie Christus ook gewijd celibaat eiste (Dom Adrien Gréa heeft hier over geschreven in zijn ecclesiologisch werk). De Latijnse Kerk heeft immers de Apostolische Zetel in haar midden, en is bijgevolg tot hogere apostolische volmaaktheid en navolging geroepen.

      Het priesterschap is een roeping. Niet iedereen heeft zomaar een ‘recht’ om priester te worden. In de Christelijke Oudheid vluchtten heilige woestijnmonniken uit nederigheid weg als zij dachten dat de plaatselijke bisschop hen voor de heilige wijdingen ging kiezen. Zij achtten zich onwaardig om gewijd te worden! Nu, echter, probeert men priesterwijdingen op te eisen voor iedereen die wil (bijvoorbeeld voor gehuwde mannen). Zelfs vrouwen proberen zich in lompe razernij dat ‘recht’ toe te eigenen, zonder in acht te nemen dat iemand van het vrouwelijk geslacht niet sacramenteel geldig gewijd kan worden.

      Het is hartverscheurend om te weten dat u een slachtoffer geweest bent van het maçonniek gespuis, Een Jongen, maar de oorzaak van dat kwaad ligt echt niet bij de tradities van de Latijnse Kerk, maar bij de duivelse haat jegens God, de haat van de gnosticistische sekten die alle aspecten van de maatschappij geïnfiltreerd hebben. Die sekten gaan terug tot aan Simon Magus, de proto-ketter, en tezamen met de Godsmoord-Joden de tegenkerkelijke antagonist in de dagen van de Apostelen. Het is dus essentieel om dat kwaad te bestrijden met de wijsheid van de Katholieke Kerk.

      een jongen

      (28 september 2017 - 16:13)

      Beste Benjamin, Dank, veel dank voor uw helder betoog, volledig mee eens, de jongen veinst dat niet. Wel heel erg voor buitenstaanders, indien zij een geestelijke zien, herkennen zij dat aan dat witte boordje. Zij kunnen niet uitmaken, of deze in alle oprechtheid voor God deze roeping heeft gekozen (ja, ook de jongen wilde missionaris worden, in de Congo), of dat deze in beslag is genomen door de satan, waaruit allerlei gruwelijke praktijken uit voortkomen. Een leek kan een geestelijke aldus niet meer vertrouwen, kan niet ruiken, wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hoe kan de bisschop, die priesters wijdt, het verschil onderkennen tussen de echte en de valse? Dan zou die valse de priesterwijding toch ontzegd moeten worden. In het Oude Testament wordt wel eens gesproken van een godsoordeel, om het kaf van het koren te scheiden. Bovendien zijn zulke valse priesters soms heel innemend, doen zich voor als een engel van het licht, zoals Paulus zegt, net zoals de satan zelf; hoe dan te onderkennen? Ja, iemand die doordrongen is van de Heilige Geest, die ziet weldra het verschil, zelfs soms in één oogopslag. Deze jongen heeft talrijke geestelijken ontmoet in zijn leven, nou, daar zitten allerlei kleuren en smaken bij. Bedoelt dit, de zaak is niet wit-zwart, maar een gala van allerlei kleuren, heldere, vertroebelde, enzovoorts. Ook op dit forum proeft hij de diverse smaken van diverse geestelijken. En ja, er zit soms een rotte appel tussen, die andere gezonde appels wil aansteken. Maar daarvoor hoeven we nu niet te vrezen, want de boom wordt herkend aan haar vruchten, toch? Zo’n rotte appel valt weldra van de boom, daar kunnen we zeker van zijn.
      Vroeger echter konden we de valse geestelijke niet ontwijken. Op een seminarie krijg je er les van, hij neemt de groep mee voor een wandeling, of in de slaapzaal – in de kabinetjes – weet hij je wel te vinden voor hun onzedelijke praktijken. Soms gaat het van kwaad tot erger (de jongen spreekt helaas uit ervaring), en het ergste is, dat je er niets tegen kunt doen. Want niemand gelooft je, niemand. De beschuldiging keert zich tegen jezelf, je valt van de regen in de drup. Dus zwijgen maar, en bidden. Verdragen, mee-lijden met Christus Jezus, in alle onteringen, snerpende pijnen, uitputtingsslagen, dit alles plaatst je steeds dieper in de Vader Die dit alles moet aanschouwen. De satan speelde zichzelf in de kaart, want het heeft de jongen uitgezuiverd, kristalhelder gemaakt, eerlijk en oprecht, om een kroonjuweel voor Hem te wezen. Zijn zegeningen zijn talrijk gebleken. Nee, de jongen roemt niet in zichzelf, begrijp het niet verkeerd. Alles is van Hem, uit Hem, door Hem, alle lof en eer en heerlijkheid moet slechts God worden toegeschreven. Deze jongen is slechts een sloeber, die ondanks alles door Hem is uitverkoren voor Hem te mogen lijden, ja ook nu. Dank U, Heer!

      Jan van den Berghe

      (28 september 2017 - 16:43)

      Alweer een overhaast oordeel. U lijkt er een patent op te hebben, Peter. Verwar ware liefde tot God en Zijn Kerk niet met het zich wentelen in het oeverloos gezwets van allerlei twijfelachtige boodschappen. Bij dat laatste gaat het niet zelden om sentimentalisme. Dat sleurt ons weg van het evangelie en Jezus’ boodschap.

      Jan van den Berghe

      (28 september 2017 - 16:53)

      @Benjamin: het celibaat behoort tot de discipline van de Kerk, niet de geloofsschat. Bijgevolg heeft de Kerk de volle vrijheid om die ordening aan te passen.

      Peter

      (28 september 2017 - 18:13)

      Dank u Jan voor het patent.
      Leg me dan eens uit wat, volgens u, ware liefde tot God en zijn Kerk is.
      Is het misschien het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in vraag stellen, zoals u doet op Ketnet? Is dat misschien de liefde tot God EN Maria, waarover u in alle talen zwijgt, nietwaar? U bent geen Katholiek als u de Onbevlekte Ontvangenis in vraag stelt en/of afwijst, zoals de protestanten, en u komt mij hier zeggen hoe ik Jezus lief en Mama Maria moet beminnen?
      Heb ik over boodschappen geschreven?
      Wat zou het Evangelie anders zijn als Liefde en in het woord “sentimentalisme” komt het Franse woord ‘sentiment’ in voor. Dat betekend gevoel.
      U bent Priester en u weet niet eens hoe Jezus en Zijn Kerk te beminnen als alleen maar diegenen, die Hem en Zijn Allerbeminnelijkste Moeder Maria echt in hun hart beminnen, gewoon af te schieten in de plaats van blij te zijn.
      O Priester, waar denkt u te komen met zulke uitspraken? Wat denkt u dat er gebeurt in de Hemel? Sentimentalisme of beminnen op het hoogste niveau met hart en ziel?
      Mattheüs 15:8-9
      “8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.”
      Uit het lied – Needrig stille timmerman – ter ere van Heilige Jozef, de Zeer Zuivere Bruidegom van de Allerheiligste Maagd Maria;
      “2 Als Gij liefdedronken, in hoogste vreugd verzonken, dan de zoete Maagd dan weer ‘t Kind bezaagd.”
      Ja liefdedronken. Weet u wel wat liefde is, Priester? Waarom bent u ooit priester geworden, dat vraag ik mij wel af?
      op Ketnet: https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/als-je-vindt-dat-iets-niet-klopt-durf-ongehoorzaam-zijn
      zegt u: U stelde uw eigen roeping nooit in vraag?
      Jan Vanden Berghe • Nee, al ben ik op een gegeven moment bijna uitgetreden wegens een liefdesrelatie.
      Die vrouw wilde echter niet dat ik al mijn idealen zou opgeven.
      Was dat “sentimentalisme”?
      Als men dat interview leest denkt men dat er een protestant bezig is, want “U zet zich nu als pastor in voor Adem-Tocht, de spiritualiteitsbeweging voor zestigplussers.” Pastor????

      Benjamin Van Dyck

      (28 september 2017 - 18:27)

      ☩JMJ☩

      (Eerwaarde Heer?) Jan van den Berghe,

      Het priestercelibaat is een discipline, maar één van apostolische oorsprong, door Onze Heer Jezus Christus geëist van de eerste priesters die Hij de wijding gegeven heeft. Het is te waardevol, te kostbaar, om op te geven. Het zou dus een ramp zijn indien de praxis van de Oosterlingen universeel zou zijn. Disciplinaire tradities van de Kerk liggen dikwijls zeer nauw verwoven met de Geloofsschat en met de gezondheid van het kerkelijk leven. Daar mag men niet nonchalant mee omgaan. Het verplicht priestercelibaat moet zeker behouden blijven in de Latijnse Kerk.

      De Heilige Paus Pius X, in zijn anti-modernistische encycliek, Pascendi Dominici Gregis, ontmaskerde het streven naar een opheffing van het priestercelibaat als één van de nefaste streefdoelen van de modernisten.

      Benjamin Van Dyck

      (28 september 2017 - 18:56)

      ☩JMJ☩

      Een Jongen,

      Het is ongetwijfeld een zwaarwegende plicht van bisschoppen om er over te waken dat er geen onwaardige personen tot de priesterlijke stand toegelaten worden. Als wij naar het voorbeeld van Sint Alphonsus a Ligorio kijken, dan zien wij hoe deze heilige een gehele groep seminaristen weggezonden had vanwege enkele rotte appels er tussen. Hij vreesde dat die enkele slechte voorbeelden een blijvende impact zouden hebben op de rest van de seminaristen, en dus wilde hij het risico niet nemen van hen tot de priesterwijding toe te laten. Priesterkandidaten moeten reeds een zekere graad van heiligheid bezitten vooraleer zij de priesterwijding mogen ontvangen. Hoe vertoornd moet God dan niet zijn op geïnfiltreerde satanisten die zich laten wijden om van het vertrouwen der gelovigen misbruik te maken!

      Het is tenhemelschreiend. De Kerk heeft een authentieke, heilige hervormer als paus nodig.

      Er is echter een polariseringsproces gaande binnen de Kerk, en wij zullen zien wat voor wending dat proces gaat nemen. Hoe sneller al de maçonnieke planten binnen de Kerk ontmaskerd worden, hoe beter.

      Jan van den Berghe

      (28 september 2017 - 21:41)

      @Peter: ik kan u een uitstekend boek aanraden waardoor u het verschil zult leren kennen tussen ware godsvrucht (en dus liefde tot God en Zijn Kerk) en sentimentalisme zoals verspreid door menig valse boodschap. Het ronduit prachtige werk van dom Jean-Baptiste Chautard: “L’âme de tout apostolat”. Ook vertaald in het Nederlands, “De ziel van elk apostolaat”.

      Jan van den Berghe

      (28 september 2017 - 21:53)

      @Benjamin: “Het priestercelibaat is een discipline, maar één van apostolische oorsprong, door Onze Heer Jezus Christus geëist van de eerste priesters die Hij de wijding gegeven heeft. Het is te waardevol, te kostbaar, om op te geven. Het zou dus een ramp zijn indien de praxis van de Oosterlingen universeel zou zijn. Disciplinaire tradities van de Kerk liggen dikwijls zeer nauw verwoven met de Geloofsschat en met de gezondheid van het kerkelijk leven. Daar mag men niet nonchalant mee omgaan. Het verplicht priestercelibaat moet zeker behouden blijven in de Latijnse Kerk.”

      a. Bijna alle apostelen waren gehuwd. Ik lees nergens in het evangelie dat Jezus vroeg om hun vrouw te verstoten of ze voortaan als zuster te zien.
      b. Ook in de westerse Kerk kwam er lange tijd een gehuwde lagere geestelijkheid voor. Daarom bestonden er allerlei bepalingen (vaak beslist op regionale concilies) die bijvoorbeeld voorschreven op welke dagen een priester geen intieme relaties met zijn vrouw mocht hebben. Er bestond wel een tendens om het celibatair priesterschap hoger te achten dan het gehuwd.
      c. Welke ramp ziet u op de westerse Kerk dan wel afkomen als er een gehuwd priesterschap ingevoerd zou worden? En welke rampen teisteren al eeuwen onze oosterse broeders in het geloof?

      Peter

      (28 september 2017 - 22:59)

      Jan, kun je voelen wat ik voel als ik tot Jezus bid? Als je dat kunt dan kun je ook weten wat het is, zuivere liefde tot Jezus en Maria. Als je zegt dat je dat kunt, dan zal ik u ook beloven om het, door u aangeprezen boek te lezen. Anders niet.

      a

      (28 september 2017 - 23:27)

      Jan u schreef: “Schijnbaar hebben orthodoxie en orthopraxie bij sommigen plaats moeten maken voor zeemzoeterig sentimentalisme à la Saint-Sulpice.”
      Wat vind u van het niet aanvaarden van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zoals u op Ketnet het opsolfert? Is dat orthodoxie of orthopaxie.
      Maar dat je wel vertellen dat als je die ontkenning van het grote dogma van Onze Moeder Gods niet gaat corrigeren op Ketnet en zielen hiermee van God zult verwijderen, dan moet je beslist niet rekenen op het eeuwige leven.
      Het is een regelrechte zonde tegen de H. Geest en je zult maar beter weten wat dat betekent.
      Nu, wat betreft uw uitdrukking “zeemzoeterig sentimentalisme”, hoe kunt u in hemelsnaam beweren dat wat God mij geschonken heeft niet voortkomt uit een persoonlijke ervaring met Jezus en Maria? Ik ga u niet vertellen wat Hij mij geschonken heeft, want ik wil niet dat je daar de spot mee gaat drijven.
      Kom nu, waar is hier nog sprake van een “priester” die zich zou verheugen om iemand die de Heer lief heeft?
      Onbegrijpelijk, maar ja dat maakt ook deel uit van duivels modernistische hervorming van de geesten, nietwaar?

      Benjamin Van Dyck

      (29 september 2017 - 01:43)

      ☩JMJ☩

      Citaat: “a. Bijna alle apostelen waren gehuwd. Ik lees nergens in het evangelie dat Jezus vroeg om hun vrouw te verstoten of ze voortaan als zuster te zien.”

      Het is de leer van de Kerk dat het gewijd celibaat tot de goddelijke roeping van de Apostelen behoorde. Zij zijn wel in de stoffelijke nood van hun vrouwen blijven voorzien. Sint Johannes was de Geliefde Leerling omdat hij maagdelijk was, maar dat wil niet zeggen dat de andere Apostelen niet celibatair zijn gaan leven toen zij het Apostelambt ontvingen. Dom Adrien Gréa schreef over het celibaat van de Apostelen in zijn werk, “L’Eglise et sa Divine Constitution”. Gréa zei dat zij ofwel expliciet geloften afgelegd hebben, ofwel impliciet zich ertoe verbonden hebben door in het Apostelambt te treden, ieder van hen zich bewust zijnde van deze eisen. Het Christelijk monachisme, onder andere omwille van het celibatair leven, werd altijd aanzien in de Kerk als de apostolische levensstijl, de meest volmaakte navolging van Christus. Het is ook die levensstijl die Sint Markus, door Sint Petrus gezonden, te Alexandrië gevestigd had bij de eerste bekeerlingen daar. De ijverige bekeerlingen volgden spontaan de ascetische levensstijl van degene die hen geëvangeliseerd had. Ik lijk mij te herinneren dat Philo dat ascetisme van die Alexandrijnen in zijn schriften vernoemd heeft. Aan de beschrijvingen van het ascetisme van de leerlingen van Sint Markus is duidelijk dat het de facto over monniken ging.

      Het is logisch dat Onze Heer Jezus Christus Zijn Apostelen de Evangelische Raden deed naleven, die Hij voorhield als de volmaaktste Christelijke levenswijze. Zij moesten immers de volmaaktst mogelijke priesterlijke voorbeelden zijn voor het Episcopaat, tot op heden verspreid over de gehele aarde, dat uit hen zou voortkomen naar wie alle rechtmatige bisschoppen als Opvolgers van de Apostelen genoemd worden.

      Mattheüs 19, 27-30 is belangrijk betreffende dit onderwerp.

      Citaat: “b. Ook in de westerse Kerk kwam er lange tijd een gehuwde lagere geestelijkheid voor. Daarom bestonden er allerlei bepalingen (vaak beslist op regionale concilies) die bijvoorbeeld voorschreven op welke dagen een priester geen intieme relaties met zijn vrouw mocht hebben. Er bestond wel een tendens om het celibatair priesterschap hoger te achten dan het gehuwd.”

      U spreekt hier eigenlijk over wantoestanden die voor een tijd vooral onder de Germaanse Kerken bestonden, en die indruisten tegen de canons die bekrachtigd bleven door de Apostolische Stoel. Het priestercelibaat is altijd verplicht geweest bij de Latijnen, ofschoon die verplichting niet altijd nageleefd geweest is. Een feit staat niet altijd gelijk met een recht. Sint Gregorius VII is één van de kampioenen geweest tegen de celibaatschenders.

      Citaat: “c. Welke ramp ziet u op de westerse Kerk dan wel afkomen als er een gehuwd priesterschap ingevoerd zou worden? En welke rampen teisteren al eeuwen onze oosterse broeders in het geloof?”

      Het priestercelibaat is één van de meest luisterrijke sieraden die de Latijnse Kerk tooien; een morele kracht in haar clerici die demonen doet sidderen, en een voorbeeld dat zo vele eeuwen lang, terugvoerend zelfs tot de eerste Roomse Paus, Sint Petrus, de geest van kuisheid ingeboezemd heeft bij de legerscharen Israëls (de Katholieke Kerk) om de vijandige golven van de wereldsheid te weerstaan en te bestrijden. Wanneer dat omver geworpen wordt door een concessie, eertijds gegeven aan beperkte groepen binnen de Kerk, universeel te maken, dan is dat, inderdaad, een grote ramp. Het Goddelijk Slachtoffer, de allermaagdelijkste God-Mens, Zoon van de vlekkeloze Davidische Maagd, reëel present op de Christelijke altaren, wil het liefst gedragen worden door maagdelijke priesterhanden.

      een jongen

      (29 september 2017 - 07:57)

      Beste Benjamin, bedankt voor je laatste reactie aan mij.
      Je schreef: “De Kerk heeft een authentieke, heilige hervormer als paus nodig”. Daar is de jongen het roerend mee eens, heb een zeer ontroerend stukje poëzie hierover geschreven, zie artikel “Paus Franciscus benoemt abortusvoorstander lid van de Pontificale academie voor het Leven (14 juni 2017)”, mijn reactie van 16 juni 07:35. Je hoeft het lang niet met alles hierin eens te zijn, maar proef slechts de geest die dat gedicht uitstraalt.

      Jan van den Berghe

      (29 september 2017 - 20:10)

      “Jan, kun je voelen wat ik voel als ik tot Jezus bid?”

      Wel, Peter, laat ik antwoorden met een uitspraak van de heilige Johannes van het Kruis. Reeds tijdens mijn middelbare studies leerde ik de geschriften van deze grote heilige kennen. Een waar geluk, want zijn diepe inzichten waren (en zijn nog steeds) een gids voor mijn eigen eigen gebedsleven. Deze heilige gids in beschouwing en gebed leert ons niet het sentiment te zoeken. Dat is niet de juiste instelling. Als God Zich laat kennen door iemands gebedsleven kan dit overweldigend zijn, maar de sentimentele ervaring zoeken en nastreven laat ons afwijken.

      Ik citeer: “De juiste instelling voor de eenwording met God is niet, dat de ziel iets moet begrijpen, voelen, proeven, of zich verbeelden aangaande de Goddelijke Aard, maar in de zuiverheid en liefde moet volharden, die volmaakte berusting is, en het volkomen los zijn van alle dingen, alleen ter wille van God.”

      Op nog veel andere plaatsen schrijft hij over de noodzaak tot onthechting en het loskomen van het sentiment. Dat is trouwens ook wat dom Chautard in zijn werk aanbrengt. Daarom zijn al die nepopenbaringen gevaarlijk. Juist omdat ze mensen de verkeerde weg opsturen: die van het sentimentalisme.

      Jan van den Berghe

      (30 september 2017 - 10:49)

      @Benjamin: Indien u meent dat celibaat en kuisheid van gemoed inwisselbaar zijn, dan gaat er toch veel mensenkennis aan u verloren. Thomas van Aquino wees er al op dat God door de genade op de natuur voortbouwt, maar de eigenheden van de natuur evenwel niet wegneemt. Een man blijft een man. Met alles wat daarbij hoort. God staat ons nabij door Zijn genade, maar door de vrije wil kan de mens hierop ingaan of dit afwijzen. Bijgevolg houdt het celibaat niet onmiddellijk in dat mannen een aantal natuurlijke neigingen niet meer zouden voelen. Ook is het uit de geschiedenis van de Kerk meer dan bekend dat geestelijken op dat vlak zwaar werden bekoord. Denk maar aan de heilige Antonius Abt. Net als bij de beproeving van Job laat God dit toe. In genade kan de mens dit overwinnen, maar er is geen sprake van enige automatisme zoals u dat schijnt te veronderstellen. De sacramenten zijn geen veredelde automaten!

      Nergens lees ik trouwens iets over de “rampen” die de Kerk zou overkomen als het verplicht celibaat wordt afgeschaft voor de reguliere geestelijkheid. Of gaat u ervan uit dat de sacramenten toegediend door een gehuwde priester minder genadevol zijn? Of dat een exorcisme door zo’n priester machteloos is? Trente leert nochtans heel duidelijk dat de doeltreffendheid van de sacramenten niet afhankelijk is van de staat van de priester, waarmee de concilievaders trouwens veronderstelden dat ook de celibataire priester blijkbaar in een staat van zonde kunnen leven of een weinig verheffend leven leiden.

      een jongen

      (30 september 2017 - 13:34)

      Uit eigen ervaring (zie hierboven) weet deze jongen veel over de geslachtsdrift van de mens af. De laatste jaren heeft hij ook een behoorlijke studie gemaakt over de geslachtsdrift bij dieren, bijvoorbeeld de bronsttijd. Kleine australische spinnetjes bijvoorbeeld, waarbij het mannetje zijn felgekleurd schild in allerlei metaalachtige kleuren verticaal zet en danst voor zijn vrouwtje. De paradijsvogel, de pauw, de prieelvogel die het nest met allerlei blauwe voorwerpen opsiert voor het vrouwtje, de ingewikkelde paringsdans van futen, de struisvogel, de koningspinguins, slangen, de danskikker, slakken. Dan de paring zelf, waarbij wederom weer een opsomming gegeven kan worden, waarvan de insecten wel het meest in het oog springen qua diversiteit. En bij de mensen zie je op de eilanden in de Stille Zuidzee een groepje zeer opgedoste jongens een paringsdans uitvoeren voor een groep eveneens opgedoste meisjes.
      Deze jongen heeft hieruit conclusies getrokken. Vooraf opgemerkt, dat hij niet gelooft in evolutie, ook uitvoerig bestudeerd. God heeft heel de schepping uitstekend gemaakt, zo divers en schoon, ja bizar, wie dankt Hem nog daarvoor. Vooral valt de schoonheid en diversiteit op van de voortplanting, van rivaliteitsgevechten tussen mannetjes via voorspel tot paring en verzorging van de jongen (nest). Natuurlijk is voortplanting voor Hem heel belangrijk – anders zouden er weldra geen levende wezens meer zijn – en om dat hoe-dan-ook te laten geschieden geeft Hij er de hartstocht (bronst, wellust) erbij. Daar is niets verkeerds aan.
      Maar de mens heeft op vakkundige wijze die hartstocht, wellust, zinnelijkheid weten af te splitsen van de voortplanting, vooral sinds de zestiger jaren met de komst van de “pil”. De gevolgen zijn uitermate desastreus gebleken. De wellust omarmd, de voortplanting in een hoek gedreven. Daar heeft de jongen het al meermalen over gehad in dit forum, evenals evolutie. Kijk, daar gaat het dus mis mee. Niet dat de voortplanting tezamen met de wellust verkeerd is – naar de bescheiden mening van dit jongetje (volwassenen zullen het wel beter weten dan hij) heeft God dit zo gewild. Maar wil hierover niet harrewarren. Ieder heeft immers op zijn eigen wijze soms wel een beetje gelijk, toch?

      Benjamin Van Dyck

      (30 september 2017 - 13:50)

      (Eerwaarde Heer?) Jan van den Berghe,

      Ik heb nergens gezegd dat celibatairen niet bekoord worden, maar de volmaakte kuisheid (celibaat) is een sterker wapen ertegen dan de huwelijkskuisheid. Dit is de leer van de Kerkvaders. Ook is het celibaat intrinsiek een hogere levenswijze dan het huwelijksleven. Huwen is goed, maar de volmaakte kuisheid is beter. In de Latijnse Ritus werd aan de clerus door de eeuwen heen op onafgebroken wijze de hogere weg verplichtend gesteld, en het is een maçonniek streefdoel om die sterke burcht neer te halen.

      Ik verwees eerder naar de Pascendi Dominici Gregis van de Heilige Paus Pius X. Deze paus wist zeker waar hij het over had wanneer hij de aanvallen tegen het priestercelibaat geselde als modernistisch gemotiveerd.

      U schreef: “Of gaat u ervan uit dat de sacramenten toegediend door een gehuwde priester minder genadevol zijn? Of dat een exorcisme door zo’n priester machteloos is? Trente leert nochtans heel duidelijk dat de doeltreffendheid van de sacramenten niet afhankelijk is van de staat van de priester, waarmee de concilievaders trouwens veronderstelden dat ook de celibataire priester blijkbaar in een staat van zonde kunnen leven of een weinig verheffend leven leiden.”

      Sacramenten hebben een intrinsieke waarde en kracht, of zij nu door een gehuwd of celibatair priester toegediend worden (dit is de theologie van het Tridentinum). Dat neemt echter niet weg dat een Pater Pio bij het opdragen van het Heilig Misoffer meer hemelse genaden aantrekt dan een priester van een lagere graad van heiligheid. Nergens in mijn voorgaande reactie heb ik beweerd dat, bijvoorbeeld, gehuwde Graeco-Katholieke priesters geen Sacramenten en sacramentaliën kunnen administreren. Maar een priester die zijn maagdelijkheid in verbondenheid met de Heilige Maagd Maria aan God toegewijd heeft, en dit in oprechte geest beleeft, trekt meer genaden aan dan een Graeco-Katholiek priester die oprecht en rechtschapen in zijn huwelijksstaat leeft. Ik heb ook niet beweerd dat gehuwde Oriëntaals-Katholieke priesters zondigen tegen hun priesterschap; wel dat zij afwijken van de oorspronkelijke apostolische levenswijze van priestercelibaat. Zij hebben het recht op gehuwde priesters bij gratie van de Apostolische Stoel, maar dat wil niet zeggen dat het aanvaardbaar is om die historische concessie vanwege Rome universeel te maken. Innoveerzuchtigen moeten eindelijk ophouden met het willen naar beneden trekken van de Kerk van Rome. Eerst hebben zij haar van haar temporaal gezag beroofd, en heden trachten zij stuk voor stuk haar krachtige geestelijke pantsers af te brokkelen door geen enkel punt van haar traditionele discipline onbetwist te laten.

      Priestercelibaat is de ondoorbroken traditie van de Latijnse Kerk, bevestigd te Rome door Petrus zelf. Wie geen roeping tot het celibaat heeft, kan niet beweren dat hij een roeping tot het priesterschap heeft in de Latijnse Ritus. Dat afstrijden is eenvoudigweg vermetelheid.

      Sint Alphonsus de Ligorio zei dat de meeste serafijnse en cherubijnse tronen aan religieuzen worden gegeven, en dat de heiligheid van een oprechte huisvader, vergeleken met de heiligheid van een oprecht religieus, gelijk het verschil is tussen de sterren en de maan. Het celibaat van de religieuzen speelt daar een belangrijke rol in, tezamen met de twee andere Evangelische Raden. Voordat Sinte Jehanne d’Arc aan haar buitengewone goddelijke zending kon beginnen, werd haar door de Heiligen eerst opgedragen haar maagdelijkheid aan Onze Heer Jezus Christus toe te wijden. De heldin van Orléans moest een vièrge-guerrière zijn; een krijgsmaagd Christi.

      Dit wil niet zeggen dat gehuwden geen hoge graad van heiligheid kunnen bereiken, de Gelukzalige Anna Maria Taigi een glansrijk en serafijns voorbeeld zijnde; maar het celibaat is en blijft intrinsiek de beste weg.

      “Et vidi : et ecce Agnus stabat supra montem Sion, et cum eo centum quadraginta quatuor millia, habentes nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in frontibus suis. Et audivi vocem de caelo, tamquam vocem aquarum multarum, et tamquam vocem tonitrui magni : et vocem, quam audivi, sicut citharoedorum citharizantium in citharis suis. Et cantabant quasi canticum novum ante sedem, et ante quatuor animalia, et seniores : et nemo poterat dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra. Hi sunt, qui cum mulieribus non sunt coinquinati : virgines enim sunt. Hi sequuntur Agnum quocumque ierit. Hi empti sunt ex hominibus primitiae Deo, et Agno : et in ore eorum non est inventum mendacium : sine macula enim sunt ante thronum Dei.” [De Apocalyps van Sint Johannes, 14, 1-5.]

      PS: Ik presumeer uiteraard dat, waar u schrijft – “als het verplicht celibaat wordt afgeschaft voor de reguliere geestelijkheid” – u in feite “seculiere geestelijkheid” bedoelt in plaats van “reguliere geestelijkheid”, en dat u per vergissing schreef wat u geschreven heeft.

      Peter

      (30 september 2017 - 16:31)

      Jan, ik doe geen moeite meer om op uw reacties te antwoorden. Hier op het forum hebt u altijd gelijk. Goed.
      Maar als u zo goed alles weet Jan, antwoord me op mij vraag die ik al tientallen malen heb gesteld: gaat u nog de ontkenning van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in ere herstellen, of niet?

      Jan van den Berghe

      (30 september 2017 - 16:54)

      @Peter: Als antwoord op het bericht van iemand die stelde dat “Peter” op dit forum ook een priester is (een traditionele dan nog), heb ik verwezen naar E.H. Van de Kerckhove. U hebt daar nooit enige reactie op gegeven. Waarom zou ik dan op uw – overigens onterechte – persoonsgerichte beschuldigingen moeten ingaan?

      Jan van den Berghe

      (30 september 2017 - 17:07)

      @Benjamin: Uit wat er allemaal gebeurd is in de nadagen van het Vaticanum II kan men onmogelijk besluiten dat het celibaat “een sterke burcht ” blijkt te zijn onder de seculiere geestelijkheid. Heel veel geestelijken – regulier als seculier – hebben toen hun geestelijke staat verlaten om hun verdere leven met een vrouw door te brengen. Niet de verplichting van het celibaat vormt een sterke burcht, maar wel wel het genadevol beleefd celibaat. Daarin blijft de oosterse Kerk veel wijzer. Daar wordt celibaat niet geplaatst in de tegenstelling priesterschap versus huwelijk, maar vormt het priesterschap een roeping die gerust los kan staan van het celibaat. Een priester kan er gehuwd en ongehuwd zijn; de monnik kan er al dan niet priester zijn. Of de celibataire Latijnse priester een “betere” plaats in de hemel zal krijgen, is trouwens geenszins de leer van de Kerk. Hoogstens een private mening. Meer niet.

      Nog dit detail: de gehuwde geestelijkheid onder de oosterse katholieken is er helemaal niet “bij gratie van de Apostolische Stoel”, maar wel overeenkomstig de bepalingen van enkele concilies (waaronder die in Trullo). De oosterse katholieken hebben trouwens een volledig eigen rechtsstelsel en zijn voor heel wat elementen van hun kerkorde zo goed als onafhankelijkheid van de pauselijke rechtsmacht.

      Jan van den Berghe

      (30 september 2017 - 17:13)

      @Benjamin: ik blijf nog steeds heel benieuwd naar de “rampen” waarmee de Latijnse Kerk – voor zover die omschrijving nog zin heeft – overweldigd zal worden eens het celibaat geen verplichting maar zal zijn voor de seculiere geestelijkheid. Daaruit voortvloeiend verneem ik graag met welke “rampen” de oosterse katholieken dan wel al eeuwen te maken hebben, daar zij celibaat en priesterschap niet noodzakelijk met elkaar verbinden.

      een jongen

      (30 september 2017 - 17:31)

      Beste Peter (en anderen), waarom zou u Jan niet meer beantwoorden? Op dit forum worden doorgaans rechtstreeks antwoorden gegeven. Maar het kan nog op tientallen andere wijzen. Deze jongen heeft als grote voorbeeld altijd de Heer Jezus voor ogen, nog steeds staat hij erover verwonderd hoe Hij antwoorden verschaft aan de schrifgeleerden en farizeeën, de sadduceeën, de herodianen, tempeloversten, maar ook aan het gewone volk, aan Petrus, aan Zijn andere leerlingen (zie de laatste maaltijd), aan mensen die genezen willen worden, enzovoorts. Ook door een voorbeeld te stellen, bijvoorbeeld door een jochie in het midden van Zijn leerlingen te plaatsen, om als zo’n jochie te worden. Ook door te zwijgen. Mag ook (in alle bescheidenheid overigens) ook deze jongen een (klein) voorbeeld voor U wezen? Ja, het kan dus zeker anders!

      Benjamin Van Dyck

      (30 september 2017 - 18:25)

      ☩JMJ☩

      Citaat: “Uit wat er allemaal gebeurd is in de nadagen van het Vaticanum II kan men onmogelijk besluiten dat het celibaat “een sterke burcht ” blijkt te zijn onder de seculiere geestelijkheid. Heel veel geestelijken – regulier als seculier – hebben toen hun geestelijke staat verlaten om hun verdere leven met een vrouw door te brengen.”

      Dat kwam door de Vaticanum II revolutie, en de laksheid die daar, per maçonnieke infiltratie in de hand gewerkt, aan voorafging. Dat het priestercelibaat in zichzelf een sterk wapen van de Kerk tegen de duivel is wil niet zeggen dat diegenen die in die levenswijze treden immuun zijn voor corruptie. Wanneer ik zeg dat het ontvangen van de Heilige Communie een krachtig wapen tegen de duivel is, gaat u dan eveneens antwoorden dat de Vaticanum II revolutie en haar nasleep daar een weerlegging van is?

      Een menigte van Pausen en Heiligen is het niet met uw ondermijningspogingen tegen de constante Romeinse discipline eens. Maar ik zie dat u vastgeroest bent in uw rebellerende opinie, hoezeer men ook naar de onsterfelijke wijsheid van die heilige voorvaderen in het Geloof verwijst.

      Citaat: “Of de celibataire Latijnse priester een “betere” plaats in de hemel zal krijgen, is trouwens geenszins de leer van de Kerk. Hoogstens een private mening. Meer niet.”

      Dat het gewijd celibaat een volmaaktere weg is dan het huwelijk is een dogma des Geloofs.

      Citaat: “Nog dit detail: de gehuwde geestelijkheid onder de oosterse katholieken is er helemaal niet “bij gratie van de Apostolische Stoel”, maar wel overeenkomstig de bepalingen van enkele concilies (waaronder die in Trullo). De oosterse katholieken hebben trouwens een volledig eigen rechtsstelsel en zijn voor heel wat elementen van hun kerkorde zo goed als onafhankelijkheid van de pauselijke rechtsmacht.”

      Geen enkel conciliair besluit kan rechtsgeldigheid bezitten zonder dat de Apostolische Stoel, direct of indirect (via de canons), dat autoriseert. De ontkenning daarvan is de heresie van het conciliarisme. Alle rechtmatige gebruiken, privilegii, tradities en disciplinaire praxis van de Oosterse Kerken zijn gegroeid tot wat zij zijn onder het goedkeurend toezicht van Rome. Dat is de orde volgens dewelke God Zijn Kerk ingericht heeft. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Niemand is de iure onafhankelijk van de pauselijke rechtsmacht, ofschoon die rechtsmacht aan bepaalde groepen een zekere vrijheid kan schenken.

      Jan van den Berghe

      (30 september 2017 - 19:55)

      @Benjamin. Vrij opvallend die tegenstrijdigheid die aan het begin van uw bericht naar voor komt. Blijkbaar is het celibaat geen burcht, want het werd – naar u beweert – “door maçonnieke infiltratie” in de nadagen van concilie zwaar overrompeld. In die tijd heeft heel wat van de Latijnse geestelijkheid trouwens door een zware identiteitscrisis moeten verwerken. Vrij opvallend daarbij dat bij de oosterse katholieken en bij de orthodoxen dit nooit aan de orde is geweest. Ook niet bij het oosters monniekendom waar het celibaat wel een voorwaarde is. Leg die twee zaken bij elkaar en het is duidelijk dat uw hoogdravende woorden over de koppeling van priesterschap en celibaat de toets niet echt weerstaan.

      Vrij onhandig probeert u persoonlijke heiliging en de aard van de roeping door elkaar te gooien. De celibataire levensstaat omwille van het Koninkrijk Gods is inderdaad een hogere weg dan het huwelijk, maar dat betekent niet dat de persoon die op zo’n roeping ingaat ook ergens “hoger” in de hemel zal belanden. Dat laatste is trouwens geen “dogma des geloofs”.

      Ik ben trouwens wel benieuwd in welk concilie- of andere kerkelijke documenten het als “dogma des geloofs” beschreven staat dat ” de meeste serafijnse en cherubijnse tronen aan religieuzen worden gegeven, en dat de heiligheid van een oprechte huisvader, vergeleken met de heiligheid van een oprecht religieus, gelijk het verschil is tussen de sterren en de maan”.

      Natuurlijk slaat u de bal volkomen mis als u stelt dat alles in de oosterse gemeenschappen slechts kunnen groeien is onder “goedkeurend toezicht van Rome”. Dat is een volkomen ontkenning van de kerkelijke geschiedenis die duidelijk aangeeft dat de zetel van Petrus werd wel geacht maar dat er in de vroege tijden nog geen sprake was van enige juridische primauteit. Schijnbaar meent u dat het huidig Rooms centralisme al van bij Petrus bestond, maar dat is pure mythologie.

      Nogal merkwaardig dat u afsluit met “Ubi Petrus, ibi Ecclesia”. In veel van uw berichten lees ik veel kritiek op de huidige Kerk en ook op de regerende paus. Geldt dit dan plotseling niet meer voor paus Franciscus? Dat is trouwens de merkwaardige kronkel waarmee bepaalde traditionalisten zwaar worstelen en die vaak leidt tot allerlei theorieën als sedevacantisme, sedeprivationisme of “het Rome van altijd en het Rome van nu”. Als de Kerk staat of valt met de paus, hoe kan het dan dat paus blijkbaar zwaar kan dwalen en blijkbaar toch geen garantie vormt voor de orthodoxie van de Kerk?

      r

      (30 september 2017 - 22:56)

      Jan, bij het lezen van uw reactie op deze van Benjamin, wordt ik ziek. Ik vraag mij af waar u al die onzin vandaan haalt. U ontwijkt alle argumenten van Benjamin met zuivere onzin. Maar ja, hoe kan het ook anders als u het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, zoiets groots in de Kerk, verwerpt. U houdt blijkbaar veel van die dwalingen die de wereldse kerk ons naar voren schuift en die ons ziek maken, daar er niets van overeenstemt met de Katholieke Kerk, die altijd dezelfde is gebleven. Daar worstelt u mee. Wij aanvaarden geen onzin van het V concilie en dat is eens en voor altijd duidelijk. Als u hier op dit forum u niet goed voelt omdat wij de waarheid lief hebben, blijf er dan van weg. Zo eenvoudig is het. U houdt van een kerk die niet meer deze is die Jezus gesticht heeft, zoals ook Luther en konsoorten deden. Maar daar komt niemand mee in de hemel.
      Petrus is van n den beginnen de Opperherder van de Kerk, zoals Jezus hem dat heeft toevertrouwd in het Evangelie. “Wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij op aarde zult ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.” Dat is alle macht en juridische primauteit.
      Benjamin heeft u al uitgelegd dat de Heilige Paus Pius X het vernietigen van het celibaat van de priesters als één van de kenmerken zijn van het modernisme, dat u hier op dit forum zozeer verdedigd. Diegenen die de Stoel van Petrus verwerpen, die gaat u hier aanhalen als referentie. Weet dan dat er eveneens het dogma bestaat “buiten de Kerk geen heil”. Wilt u dat ook?

      Jan van den Berghe

      (1 oktober 2017 - 01:45)

      R, kunt u me even uitleggen waar u het vandaan haalt dat ik het katholiek geloof niet onderschrijf? En om welke duistere reden zou ik mij op dit forum niet goed voelen? En hoe komt u ertoe te besluiten dat ik van een andere Kerk zou houden dan de katholieke? Mij bekruipt de indruk dat u schijnbaar nood hebt aan een vijandbeeld. U denkt te meppen, maar eigenlijk slaat u er ferm naast. Dat krijg je onvermijdelijk als iemand eigengereid meent te kunnen oordelen.

      Net zoals u het verkeerd voor hebt dat ik zou twijfelen aan de primauteit van Petrus. Alleen is dat niet hetzelfde als het latere Rooms centralisme. De Schrift die u in dat verband aanhaalt, is trouwens helemaal niet gericht tot Petrus alleen. Wel tot alle apostelen. U kunt het gerust nalezen in hoofdstuk 18 van het evangelie van Mattheus. Ook hier: opletten voor overhaaste beweringen!

      Celibaat vernietigen? Geenszins! Wel integendeel, daar het een uitermate welgevallige weg naar het koninkrijk Gods inhoudt. Hier gaat het evenwel over de koppeling priesterschap en celibaat. Indien de mogelijkheid tot gehuwd priesterschap volgens u “modernisme” inhoudt, dan zijn de oosterse christenen naar uw oordeel “modernisten”. Nochtans tonen de oosterse christenen ons, westerse christenen, een uitermate lichtend voorbeeld van trouw aan de Kerk. In hun liturgie. In hun leer en ook in de vervolging.

      Denk over dit alles maar eens na in plaats van u overhaast te storten in het zoveelste onoordeelkundig oordeel.

      Jan van den Berghe

      (1 oktober 2017 - 01:52)

      R, hebt u ook eens nagedacht over uw merkwaardige spreidstand? Geen heil buiten de Kerk, maar tegelijkertijd verwerpt u blijkbaar wel een concilie van die Kerk. De paus heeft als opvolger van Petrus volgens u “alle macht en juridische primauteit”, maar tegelijkertijd wil u zich niet schikken naar die macht als die uitgeoefend wordt door een paus Paulus VI (die allerlei hervormingen doorvoerde na het laatste concilie) of een paus Franciscus (die u ook niet echt lijkt te waarderen). U houdt er een nogal tegenstrijdige boodschap op na, nietwaar?!

      lotje

      (2 oktober 2017 - 20:06)

      Jouw antwoorden over “het celibaat priesters” zijn zo triestig dat ik spontaan op mijn knieën val om voor jou te bidden Het is precies of jij je eigen zware zonde als priester wil goedpraten en het zelf normaal vindt dat priesters – vrouwen lichamen “heilige tempel van God ” beschadigen met hun hitsig seksueel gedrag. En dan na de daad haar in een kast steekt en die kast terug open doet wanneer het de priester goed uit komt – zodat het meer een hoer is dan een volwaardige vrouw die God lief mag hebben. Er straalt bij jou geen enkel greintje respect voor het woord van God uit wat de liefde en seksualiteit betreft tussen man en vrouw. Zowel de priesters als de religieuzen, monniken hebben een leven gekozen om zich volledig ( alles ) ten diensten te stellen van God. Er mag hun niets belemmeren om Godswil uit te voeren. En dat kun je niet als je een vrouw hebt als priester of een man als religieuze of monnik. Ik zie dan ook niet wat je wil bedoelen, alleen maar dat jij je eigen zwaar zondig gedrag wil goedpraten!

      Jan van den Berghe

      (2 oktober 2017 - 20:44)

      Schijnbaar vindt Lotje de intieme relatie tussen man en vrouw verschrikkelijk vuil. Door dat “hitsig gedrag” wordt het vrouwenlichaam onteerd. Ik heb de indruk dat de oude ketterij van de gnostici weer opduikt: de totale afkeer van het lichaam. De Kerk heeft die opvattingen evenwel bestreden.

      lotje

      (2 oktober 2017 - 21:38)

      Volgens mij heb jij een hele zieke geest en ziel, dat je zelfs je niet meer schaamt om mijn berichten volledig uit de context te trekken. En dat als priester? Lees het evangelie eens na van de apostel Paulus. Het is alles of niets in de liefde. Een vrouw is wel meer voor Go dan alleen maar een man te dienen voor zijn ongeordende seksuele gevoelens die hij niet kan beheersen omdat hij zijn egoïsme en seksuele lusten niet onder controle krijgt. Daarom is een huwelijk tussen man en vrouw ook zo “Heilig” voor de katholiek kerk. Omdat dan de man in liefde zijn vrouw zal dienen en omgekeerd de vrouw haar man. Maar ja, wat begrijp jij er nu van, als je als priester niet kuis kon blijven. Ik bid voor jou.. Amen.

      Jan van den Berghe

      (2 oktober 2017 - 22:23)

      Lotje, uw betoog is volkomen warrig. Schijnbaar is een getrouwde priester volgens u een man met “een hitsig gedrag” die “een vrouwenlichaam onteert”. De parochiepriesters bij onze oosterse broeders zijn volgens u dus zondige mannen die oneer brengen over de vrouw en het huwelijkssacrament.

      lotje

      (2 oktober 2017 - 23:54)

      Jan ik geloof niet in getrouwde priesters. Ik geloof in het celibaat van priesters, omdat priester ten alle tijden den dienste moeten staan voor God – wat wil God van mij als priester nu op dit moment. En met een vrouw aan je zijde kun je Godswil in tijde van nood dan ook niet meer ten volle gehoorzamen. Want, een vrouw en kinderen vragen nu eenmaal eenmaal bijstand en zorg van haar man.. En wat dat hitsig zijn betreft! Ja priesters die gekozen hebben voor het celibaat en in het verborgen een vrouw achter de hand houden – onteren inderdaad met hun hitsigheid een vrouwenlichaam. Dat is geen liefde, dat is egoïsme waar niemand echt gelukkig kan van worden. Zeer simpel, maar blijkbaar zeer moeilijk voor jou brein omdat te willen verstaan. En wat de orthodoxe of protestanten doen daar ga ik niet over oordelen. Dat is niet mijn kerk. Ik ben op een katholiek forum van de Rooms Katholieke kerk en niet op een protestants of orthodoxe forum aan het discussiëren. Ook simpel.. Dus: hou die anderen overtuigingen van orthodoxen of wie dan ook maar buiten dit debat, ik heb er geen boodschap aan.

      Jan van den Berghe

      (3 oktober 2017 - 00:45)

      Schijnbaar bent u niet op de hoogte van het feit dat de rooms-katholieke Kerk ook het gehuwd priesterschap kent: onder de oosterse katholieken maar ook bij de priesters van het Anglican Ordinariate. Dat laatste werd trouwens opgericht onder paus Benedictus XVI.

      een jongen

      (3 oktober 2017 - 07:57)

      Paulus spreekt in 1 Timotheüs 3, verzen 4 en 5: ” De opziener moet iemand zijn die zijn eigen huis goed bestuurt, zijn kinderen in onderdanigheid houdt met alle eerbaarheid – maar als iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg dragen voor de gemeente van God?” In de beginperiode van het christendom dus nog geen celibaat, da’s duidelijk. Daarna kwam het celibaat, in principe uitstekend, mits de geestelijken zich er maar aan houden. Als er ooit eens een andere paus zal zijn, is het echter mogelijk dat dit thema mogelijk weer ter discussie gesteld wordt. Een alternatief gaf deze jongen reeds aan hierboven, 27 sep 14:15, een gelofte in het verborgen. Over de natuurlijke geslachtsdrift schreef hij 0p 30 sep 13:34. De mens heeft dat volledig te beheersen, er zich niet te laten overspoelen, meeslepen. Zo iemand is zeker niet geschikt voor het celibaat. Maar we mogen de Schrift niet uit het oog verliezen, de tekst daaruit hierboven.
      Hoe dan? Nu is er het celibaat, dus houden zo, tot er mogelijk een toekomstige paus hierover buigt. Te veel over discussiëren verhit louter de gemoederen, en uit boosheid worden er dan dingen gezegd die niet zo bedoeld zijn. Nou, dan rent deze jongen er snel van weg. Met mogelijk de oproerkraaiers in zijn hand. Of moet iemand dan een banspreuk op dit forum zetten, zoals Jezus Petrus: “ga achter Mij, satan!” En ook: “Ga uit hem, en kom niet in hem terug.” Maar dat is niet zijn taak, maar van de moderator. Waarom zou de jongen zich druk hierover maken? De Heer heeft immers de satan reeds onder Zijn voeten gebracht, overwonnen door het kruis. De overwinning is reeds in Hem.

      lotje

      (3 oktober 2017 - 10:13)

      Jan, ik ben wel op de hoogte dat in de katholieke kerk gehuwde priesters bestaan. Dat zijn mannen die een huwelijk voor het celibaat in het priesterschap hebben gekozen. Maar, priesters die niet getrouwd zijn, maar wel heel bewust gekozen hebben voor het celibaat in het priesterschap – en daar nog eens zeker 6 jaar op voorbereid worden en dan toch nog de kerk te gronde richten met onkuisheid met een kind of vrouw of wie dan ook, die is in mijn ogen geen priesterschap waardig. Die hebben van de schoonheid van het celibaat in het priesterschap niets begrepen – maar dat geld ook voor religieuzen of monniken die in het verborgen hun gelofte van kuisheid verbreken. Als je iets kiest – wees consequent want het heeft grote gevolgen voor de katholieke gemeenschap. Een “Ja” moet een “Ja” blijven en niet “ik weet het niet” of “misschien”. Dat is ook in een huwelijk zo. Daar is ook een volledige “Ja” nodig. Iedere dag opnieuw in goede en kwade dagen. En doordat vele hun belofte aan God verloochend hebben, zien we nu de zware gevolgen van al hun onkuisheid of ongeordende gevoelens. Het hart van de kerk draagt nu wel een heel grote wonde en verdriet mee. Denk maar aan de vele slachtoffers of verborgen slachtoffers die niet durven spreken uit schrik. Ik heb er geen woorden voor. En het celibaat afschaffen is zeker geen oplossing – betere onderscheiding van geesten en pas iemand toelaten voor het priesterschap als hij goed gescreend is. De grote kerkleiders (Heiligen) zeggen niet zomaar in hun kloosterregels “beproefd de geesten of ze uit God zijn”. Dat hebben de Heilige Augustinus, Heilige Benedictus en Heilige Ignatius e.a. niet zomaar bedacht – dat is ingegeven door De Heilige Geest. Vroeger kon iedereen priester worden en volgens mij is er in die screening ( en dat wil niet zeggen screening op diploma’s maar zijn ze verbonden met God – willen ze hun kruis dragen ). Voor het priesterschap nog niet veel veranderd – ook in de kloosters voor religieuzen of monniken. Als je ziet hoe sommige priesters, religieuzen en monniken de kerk in levenden lijve aan het afbreken zijn en daarbij nog vele zielen in mee trekken, omdat ze liever de wereld omarmen in plaats het kruis van Christus. Daar kan ik alleen nog maar voor bidden. En nu stopt het gesprek. Ik denk dat ik heel duidelijk ben wat ik ervan vind. Als je God liefheeft en weet welke grote schat Hij een mens kan geven – dan draag je met liefde je kruis. Want, je wil dat iedere mens die schat vind – dat alleen maar hoop en zuivere liefde uitstraalt. Niet die halfslachtige liefde die we nu in de wereld massaal zien. Niet meer leuk in de relatie- hupsakee een nieuwe partner of in het verborgen een minnares of naar de hoeren. Dat is in mijn ogen geen liefde. We hebben Heiligen nodig binnen onze kerk. Pax

      Jan van den Berghe

      (3 oktober 2017 - 12:08)

      Lotje, u zit overduidelijk op een totaal ander spoor. Pleiten voor gehuwd priesterschap betekent niet het intrekken van eerder gemaakte beloftes. Ik heb het over de kerkelijke discipline m.b.t. de seculiere geestelijkheid. U gooit echt wel alles door elkaar.

      Jammer.

      lotje

      (3 oktober 2017 - 14:25)

      Beste Jan, inderdaad heel jammer voor jou dat je mijn berichten niet begrijpt. Johannes van het Kruis zou tegen zijn broeders zeggen ( als ze dit niet begrijpen ) dat ze nog maar aan de deur van de innerlijke burcht staan! Jij moet duidelijk nog aan je innerlijke reis met God beginnen. Ga in vrede Jan, ga in vrede..

      Jan van den Berghe

      (3 oktober 2017 - 17:11)

      U was de eerste om mij ervan te beschuldigen dat ik priesters die met een vrouw samenleven hier zou goedpraten. Wel, dat is grotesk, want het ging daar niet over. Op geen enkel moment. Engagementen blijven geldig, tenzij de Kerk die engagementen opheft (bijvoorbeeld door een geestelijke terug te brengen tot de lekenstand). Het ziet er dan ook naar uit dat u mijn opmerkingen over het gehuwd priesterschap niet echt hebt begrepen. Ook vrij verbazend dat u meent te kunnen oordelen over de innerlijke staat van iemand.

      lotje

      (3 oktober 2017 - 19:15)

      Jan, wat ik ook zal schrijven met jou in dialoog gaan is gewoon niet mogelijk. Al wat ik je schrijf daar geef jij dan weer een negatief antwoord op terug. Dan schrijf je me: dat ik je niet begrijp of dan ik warrig ben of dat ik het niet begrepen heb of over een ander onderwerp heb enz. Wat ik ook zeg, het zal nooit begrepen worden door jou. Je hebt me overtuigd dat je dit ook zo liefst wil houden op dit forum. Niet alleen bij mij, maar ook blijkbaar bij anderen. Je hebt precies lol dat je steeds een tegenreactie kan geven zodat de discussie blijft oplaaien in negatieve zin zonder dat er een positieve opbouw kan ontstaan in het gesprek.. Ik denk dat mijn berichten heel duidelijk uitstralen hoe ik over het celibaat denk voor priesters. Ik vind huwen niet mogelijk.. Ik weet dat je dat absoluut wil horen dat huwen goed is. Wat de reden ook daarvan mag zijn.. Ver moet ik niet zoeken naar die reden. Dat heb je al zelf verraden in je berichten.. Maar ik deel je mening niet. Priesters, religieuzen, monniken hebben zichzelf helemaal ten dienste gesteld voor de opbouw van de kerk. Dat is aan “alles” afsterven anders breng je zware schade aan de kerk en aan de schapen toe. Als je dat niet kunt opbrengen dan moet je geen priester, religieuze of monnik worden, maar gewoon huwen.

      Jan van den Berghe

      (3 oktober 2017 - 21:54)

      In uw reactie gaat het van kwaad naar erger. Schijnbaar wordt me nu al iets persoonlijk ten laste gelegd. Er wordt hier duidelijk op de man gespeeld en niet langer meer op de inhoud. Blijkbaar valt het een aantal hier toch bijzonder moeilijk om het in alle sereniteit te hebben over een onderwerp dat ook de regerende paus bezig houdt. Moeten we dan ook aannemen dat paus Franciscus “als priester niet kuis kon blijven”.

      Ik stel eens te meer vast dat u niet alleen op het verkeerde spoor zit, maar ook op een regelrecht dwaalspoor. Pleiten voor een gehuwd priesterschap is geen deur openen naar het goedkeuren van priesters met een bijzit. U schijnt daar iedere keer weer van uit te gaan. Waarom? Geen idee, want ik lees nergens enige argumentatie daarrond.

  Benjamin Van Dyck

  (20 september 2017 - 13:11)

  Dat de leringen van de Belgische bisschoppen witte maçonnerie (schijnkatholicisme) zijn, en niet het Katholicisme, dat is een openbaar feit. De meest prioritaire strijd voor Katholieken in België is tégen de bisschoppen, want zij zijn des te gevaarlijker voor het heil van de zielen omdat zij hun dodelijk gif omhullen met bisschoppelijke pontificalia, om het te presenteren als ware het de Katholieke Leer.

  Terwijl Jozef De Kesel ‘zonder opdringerigheid’ getuigt van zijn tandloosheid tegenover de vele gevaren, geestelijk en fysiek, die ons vaderland bedreigen, en van zijn onwil om de aan zijn herdersstaf toevertrouwde kudde te beschermen en te leiden, gaat onze natie verder de dieperik in, en vermenigvuldigen Turk, Moor en Saraceen hier hun onreine tempels.

  Het Katholiek Beleg duurt echter verder, en de Republiek zal vallen. “Elk slaapt op zijnen schild en houdt het zweerd in d’hand” (woorden toegeschreven aan de overleden Eduard in Guido Gezelle’s “Kerkhofblommen”).

  ☩AVE☩MARIA!☩DEUS☩VULT!☩

  Peter

  (20 september 2017 - 13:11)

  Een meer menselijke samenleving? Niet een samenleving waar de Heer Jezus centraal staat in het opzicht van onze redding en ons eeuwig leven, neen. Alles voor de mens en God die gebruiken we maar als het ons uitkomt, nietwaar Mr. De Kesel? Met een ‘engelachtige’ blik ons leugens komen aansmeren, ja daarvoor heeft men u aangesteld. Niet voor het heil der zielen. Klaar en duidelijke taal gebruiken, zoals Onze Verlosser het deed, krachtdadige taal om inzien te geven op welke verderfelijke en catastrofistische weg de zielen zich bevinden, om uiteindelijk zoveel mogelijk zielen terug aan de Heer Jezus te schenken, neen dat niet, nietwaar Mr. De Kesel.
  Hoe zou het kunnen want diegene die daarvoor ijveren worden als onnozelaars, dromers, haters, enz… betiteld.
  Het kenmerkt u als een lid van een pseudokerk die niets meer te maken heeft met de ware éne Rooms Katholieke en Apostolische Kerk die Jezus gevestigd heeft op de ware Petrus, maar eerder met een kerk die de mens verheerlijkt.
  Zo ontstaat er verwarring onder de kleine menigte en waar ik niet verantwoording wil voor afleggen.
  Ik kan u moeilijk ‘Monseigneur’ of ‘Excellentie’ noemen, want dat betekend heel wat anders dan dat wat u dagelijks voorhoudt.
  Arme Mr. De Kesel.

  A. G. Stinus

  (20 september 2017 - 18:28)

  … Christenen/katholieken dienen in de eerste plaats God te zoeken. Doordat we naast God ook de medemens (en onszelf) moeten liefhebben, streven we vanzelf naar een betere maatschappij.

  … Wie als kardinaal enkel bezig is met “een meer rechtvaardige en een meer menselijke samenleving” is zijn titel niet waardig, en is enkel bezig met de geloofsinhoud uit te hollen tot er niets meer van overblijft.

  Bart

  (20 september 2017 - 18:30)

  De Kesel zegt dat “allen” zoeken naar een meer menselijke samenleving en dat daarbij christenen hun geloof niet naar de privésfeer moeten laten verbannen maar hun stem daarin moeten laten horen door vrijmoedig en zonder opdringerigheid te spreken over ons geloof. Daar zegt hij dus niets verkeerds mee. Ik vind het bijgevoegd commentaar van Andreas Nieuwland dan ook zwaar overtrokken. Het doet de ernst van dit forum geen goed om een dergelijke “mokerslag” uit te delen aan Mgr. De Kesel, en dan ook nog de vrijmetselarij er met de haren bij te trekken. Ik ben ook niet de grootste fan van de man maar dit vind ik ver buiten proportie.

   Jan van den Berghe

   (20 september 2017 - 19:13)

   Mij is het ook al opgevallen dat sommige reacties een wel heel opvallende mix bevatten met als vaste ingrediënten “vrijmetselarij”, “Joden”, “modernisten”…

   Mgr. De Kesel heeft nu eenmaal een vrij braaf imago, maar wat hij hier naar voor schuift is toch een oproep tot getuigenis. Getuigen van ons geloof. Onbevreesd. Ook van participatie aan het maatschappelijk leven. Alhoewel ik maar een lauwe minnaar ben van de huidige aartsbisschop, toch vind ik dat een waardevolle oproep is. Als christenen moeten we gist in het deeg zijn. Veel beter dan het voortdurend geklaag en gezaag dat onder bepaalde conservatieve christenen schijnbaar “in” is. Ook op dit forum. Ons getuigenis in en van Jezus hoort niet gedragen te zijn voor bitterheid tegenover de wereld, ook al neemt die wereld een vorm aan die ons bevreemdt.

    Andreas Nieuwland

    (20 september 2017 - 23:47)

    Beste Jan, een oppervlakkige toehoorder hoort alleen maar positieve dingen in de woorden van De Kesel: “getuigen van hun geloof”. De vraag is natuurlijk WELK geloof dat is? De Kesel bedoelt natuurlijk niet het Katholieke Geloof, maar één of andere afgekookte vorm van een humanistische wereldvisie. Wanneer moeten ze getuigen van hun geloof? “Wanneer ze door de pers geïnterviewd worden”. Hoe belachelijk is dit? Wanneer wordt nu Jan Modaal door de pers geïnterviewd? En dan nog, De Kesel verwijt de gelovigen, “dat ze niet veel over hun Geloof zeggen”. Wel, wanneer horen wij De Kesel eens iets over het Geloof zeggen? Ook hier praat De Kesel OVER het Geloof, maar inhoudelijk geeft hij totaal NIETS mee! Waar blijft zijn getuigenis? “Meewerken aan een meer rechtvaardige en een meer menselijke samenleving?” Dat zijn letterlijk de woorden van bijvoorbeeld “Samenlevingsopbouw vzw”. Fletse praatjes die dienen als schaamlapje.

     Jan van den Berghe

     (21 september 2017 - 00:01)

     En zuurpruimen als een Andreas Nieuwland zijn er slechts op uit om achter ieder woord de slechts mogelijke veronderstelling te zoeken.

      Andreas Nieuwland

      (21 september 2017 - 00:13)

      Beste Jan, je bewijst alleen maar dat je géén argumenten hebt.

      Jan van den Berghe

      (21 september 2017 - 00:19)

      Ik stel vast dat u bij de uitspraak van mgr. De Kesel – u hebt het precies moeilijk om die ‘mgr.’ te typen – over “getuigen van het geloof” uzelf slechts rolt in negativiteit. Pure feitelijkheid.

      Andreas Nieuwland

      (21 september 2017 - 00:27)

      Over de wereld:

      Jak 4:4 Overspelers, weet gij dan niet, dat vriendschap met de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot vijand van God.

      Jak 1:27 Reine en vlekkeloze vroomheid in de ogen van God de Vader is deze: zorg te dragen voor wezen en weduwen in hun rampspoed, en zich onbesmet van de wereld te houden.

      Met andere woorden, geen zweverige strijd voor ‘de grote principes’, maar wél concrete, persoonlijke actie richting mensen in nood!

      Benjamin Van Dyck

      (21 september 2017 - 01:38)

      Plaats de woorden van Kardinaal De Kesel in de context van zijn breder discours sinds zijn aantreden als Aartsbisschop, en u zult typische maçonnerie blanche zien, zoals die historisch doorlopend verspreid werd door de logeratten om de Kerk te destabiliseren. Dat is nu eens pure feitelijkheid. Christendemocraten (een onwoord, gezien democratie inherent onchristelijk is) zijn doorheen de geschiedenis de gewillige vehikels geweest voor pseudokatholieke framassonnenpraat, en de Belgische bisschoppen staan zoals gekend zeer dicht bij politieke strontkarren zoals de IDenV (Islamdemocraten en Vlaanderen – die partij verdient geen “C”). Nogmaals pure feitelijkheid.

      Wat denken sommige mensen eigenlijk? Dat een bisschop iets moet zeggen in de aard van, “Ik ben de Bisschop, en ik ben naar dit diocees gekomen om de Kerk af te breken. Muahahaha!”, eer hij van vrijmetselaarspraat beschuldigd kan worden? Zo werkt het niet.

      Jan van den Berghe

      (21 september 2017 - 09:56)

      @Dries, waarover gaat het als u het hebt over (a) “de ervaringen” met mgr. De Kesel (b) “zijn eigen ketterijen”?

     Dries Goethals

     (21 september 2017 - 00:34)

     Dat verwoord je heel precies, Andreas! Jozef De Kesel doet op zo’n danig dwangmatige manier inspanningen (hij valt zelfs voortdurend over zijn eigen woorden) om te beklemtonen dat we “niet beschaamd mogen zijn over het geloof”, dat het alle indruk wekt van compensatiegedrag. Uit de ervaringen leren we dat deze analyse klopt, want De Kesel is als geen andere “kerkleider”… beschaamd over het Katholieke Geloof. In plaats van te beweren dat we ons niet mogen schamen, moet hij eindelijk maar eens durven om Katholieke dingen te zeggen. Zijn eigen ketterijen met de strengste bewoordingen herroepen zou al een goed begin zijn! Een eerste stap in het herstel van de gepleegde afbraak aan Katholiek Geloof en Moraal (waarover hij zich dus duidelijk schaamt…).

   Andreas Nieuwland

   (20 september 2017 - 19:37)

   Beste Bart, uw reactie valt uit de toon wanneer we de andere commentaren hier lezen. Toch tenminste 1 De-Kesel-fan hier! Maar, u heeft inderdaad gelijk. Dit gaat inderdaad over geloofwaardigheid. Dat u een onbekende blogger “ongeloofwaardig” vindt. OK. So what? Maar, dat een kardinaal ONGELOOFWAARDIG is, dat is wél nieuws. Met u “allen” gaat u net voorbij aan hetgeen De Kesel impliciet bedoelt. Wie zijn die “allen”? De Kesel zei: “Wij allemaal…” Wie zijn dat? De Katholieken? Neen. Op de eerste plaats komt GOD. En Die wordt door De Kesel natuurlijk niet genoemd. Die “allemaal” dat zijn “alle burgers”. Vrijmetselaars incluis. Er gaapt echter een onoverbrugbare kloof tussen de Katholieken en de vrijmetselaars. Voor een vrijmetselaar staan de woorden van De Kesel centraal, maar niet voor een Katholiek. Kluizenaars, toch een ultiem voorbeeld van een Katholieke medemens, keren zich net af van de wereld en mijden net het contact met de wereld en de samenleving. En onze samenleving is fundamenteel ONRECHTVAARDIG. Hoe zeer wij ook zouden willen, wij kunnen een steentje bijdragen aan een méér rechtvaardige wereld, maar fundamenteel kunnen wij daaraan niets veranderen. Het is net zoals met onze ecologische voetafdruk. Denkt u nu werkelijk, dat het een verschil maakt voor ‘het milieu’ als u 1 of 5 per per week gaat douchen, wetende dat elke dag 180 miljoen liter drinkwater verloren gaat door de slechte staat van de waterleidingen? Neen, alleen God is rechtvaardig en alleen God is écht ‘menselijk’. Katholieken zijn géén vrijmetselaars, dus die “allemaal” is niet op zijn plaats, om nog maar te zwijgen van de moslims die in het hoger genoemde helemaal NIET geïnteresseerd zijn. De Kesel wekt hier expliciet de indruk, dat het niet uitmaakt wat je gelooft of niet gelooft… “Wij zijn allemaal hetzelfde!” Dit is fundamenteel de ONTKENNING van het Katholieke Geloof!

    Jan van den Berghe

    (20 september 2017 - 19:43)

    Maakt u dan niet dezelfde fout die u mgr. De Kesel meent te kunnen aanwrijven? Zijn “de” katholieken dan een uniforme groep? Kardinaal De Kesel en Andreas Nieuwland: twee katholieken? Zonder meer?

     Andreas Nieuwland

     (20 september 2017 - 23:30)

     Beste Jan, Katholieken zijn inderdaad een uniforme groep. Om Katholiek te zijn, moet je aan twee voorwaarden voldoen: (1) Katholiek gedoopt zijn en (2) de Ware Leer verkondigen. Bij de eerste voorwaarde geef ik De Kesel het voordeel van de twijfel. Aan de tweede voorwaarde voldoet De Kesel op geen enkele wijze.

      Jan van den Berghe

      (20 september 2017 - 23:42)

      Welk katholiek geloofspunt heeft mgr. De Kesel dan wel ontkend?

  ephrem

  (20 september 2017 - 21:14)

  Intellectueel volstrekt ondermaats (zelfs geen schijn van gearticuleerde gedachtengang) en niet het minste talent om zich behoorlijk uit te drukken: praktisch geen enkele afgemaakte zin, onsamenhangend gestamel, lexicale armoede, nodeloze herhalingen … Hoe is het mogelijk dat zo iemand in deze tijden kerkleider kan worden?
  “Gewoon getuigen dat je christen bent …”: en wat heeft de primaat van België in persoonlijke naam te getuigen over de recente actualiteit i.v.m. euthanasie (cf. de Broeders van Liefde) en abortus (de “zaak Mercier” aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve, waarvan hij nota bene Grootkanselier heet te zijn) ?

   Bart

   (21 september 2017 - 13:46)

   Zeer juist, Ephrem, dat u de zaken van de Broeders van Liefde en die van Mercier hier aanhaalt. In beide zaken laat hij het af om een onomwonden Christelijk getuigenis te geven, schijnbaar bang om zijn vingers te branden. In deze uiterst belangrijke zaken zaken doet mgr.De Kesel, verbazend genoeg, inderdaad zelf niet wat hij nu anderen voorhoudt wel te doen.

  Benjamin Van Dyck

  (21 september 2017 - 01:03)

  Wie nog steeds denkt dat De Kesel met de woorden “geloof” en “christen” iets Katholieks bedoelt, is ziende blind. Wie het Christendom tot in al haar gevolgtrekkingen in het hart koestert is er al lang aan gewend dat hij op de plaatselijke dragers van mijter en kromstaf niet kan rekenen. Zij zijn echter de geloofsverkondigers van ambtswege, ofschoon zij die taak niet vervullen, en niet de lekengelovigen. Zij moeten dus hun verantwoordelijkheid opnemen en de Roomse orthodoxie openlijk en zonder complexen verkondigen. Lekengelovigen zijn vooral geroepen hen bij te staan met gebed en offers. Zo is de orde in de Kerk gewild door God.

  Als de bisschoppen al eens begonnen met al die vuile sodomieten en pedofielen, die de vrijzinnigheid onder de clerus geplant heeft, tot de lekenstand te reduceren en hen met de banvloek de Tempel van God uit te bliksemen, dan zouden wij al een grote stap vooruit staan. Buiten met al die smeerlapperij uit de politiek en de bankenwereld. Katholieken hebben het volste recht om diep vertoornd te zijn op de corrupte prelaten die in dit land het bisschopsambt oneer aandoen.

  Wie wil zien hoe een bisschop behoort te spreken en handelen kan gaan kijken naar de levens van Sint Athanasius van Alexandrië en Sint Hilarius van Poitiers. Hoe is hun apostolisch militantisme geweken van de lippen der hedendaagse Opvolgers van de Apostelen!

  En ja, de universalistische praat van De Kesel is door en door maçonniek. En “maçonniek” is synoniem met “Joods-Talmudistisch”. Of hij lid is van een loge, daar weet ik niets van. Wat ik wel weet is dat hij wauwelt gelijk een typische framasson. Dat geleuter over “complottheorieën” waarmee men de feitelijke geschiedenis en invloed van de geheime sekten probeert te verdoezelen moet eindelijk doorbroken worden. Die sekten bestaan, en zij hebben heel de wereld in een zee van chaos gestort. Dat men de pogingen eens staakt om diegenen als fantasten af te schilderen die licht schijnen op de duistere activiteiten van de mortelbroeders. Er bestaan voldoende gepubliceerde onderzoeksresultaten van hoog gereputeerde kerkelijke schrijvers die in hun dagen door de Apostolische Stoel zelf geprezen werden om hun nauwkeurig werk voor het ontmaskeren van genoemde vijanden der Kerk. Wanneer een bisschop dan voortdurend vrijmetselaarspraat verkoopt, dan is het geenszins misplaatst om dat zo te noemen, of hij nu lidmaatschap heeft bij een loge of niet.

   Jules van Rooyen

   (21 september 2017 - 08:56)

   Je herkent vrijmetselaars direct na 5 minuten aanhoren, beste Benjamin. Indertijd wist ik dat nog niet, maar bv. kard. Alfrink, in zijn tijd als aartsbisschop van Utrecht en later bevorderd tot kardinaal door zijn broeder in het kwaad, de vrijmetselaar Roncalli, alias J XXIII, bleef altijd in dubbelzinnigheid hangen. Zijn satelliet, pater Goddijn, met zijn quasi religieuze praatjes in de NRC, was net zo. Altijd er tussenin blijven, nooit rechtstreekse duidingen van het katholieke geloof of kant en klare verdediging van de Kerk van altijd, tegen de duivels geregeerde wereld en die altijd duivels bezit zal blijven. Kard. Alfrink was zwijgzaam, contact mijdend met gewone mensen, altijd een slag om de arm en altijd onduidelijkheden debiterend. Waarom ? Een vrijmetselaar is nooit zeker, over hoe of wat hij “correct” moet antwoorden, want hij moet altijd rekening houden met zijn bazen in de loge. Dus is onduidelijkheid troef, en politieke correctheid de veiligste weg. Politieke correctheid is aangeleerde loge taal. Deze mgr. De Kesel, zou ook vrijmetselaar kunnen zijn, evenals kard. Danneels. Het vossen gezicht van mgr. De Kesel duidt wel eerder op een typische V2 prelaat die het concilie verinnerlijkt heeft. Kard. Danneels ontkent overigens vrijmetselaar te zijn, maar het zou mij niet verbazen als hij dat wel was, evenals zijn voorganger kard. Suenens, die het vervloekte concilie van 1962-1965, vergeleek met de Franse revolutie van 1789.

    Benjamin Van Dyck

    (21 september 2017 - 12:53)

    Van Suenens, sleutelfiguur in de Vaticanum II revolutie, kan gezegd worden dat hij op de vrijmetselaarslijst van Carmine Pecorelli staat, die vermoord geweest is. Annibale Bugnini, de verwoester van de Romeinse Misritus, staat daar ook op, en eveneens de nog levende Pio Vito Pinto, één van de meest verbolgen criticasters van de Kardinalen Burke, Brandmüller, Caffarra (✞) en Meisner (✞) vorig jaar omtrent de toelating van Paus Franciscus voor heiligschennend communiceren in de Heilige Geheimen. Volgens het Katholiek journalisme heeft die Pinto tezamen met Kardinaal Coccopalmerio er voor gezorgd dat de pedofiele priester, Mauro Inzoli, die in 2012 door Paus Benedictus XVI uit zijn priesterambt gezet werd, onder Paus Franciscus wederom priesterlijke functies kon opnemen. Diezelfde Kardinaal Coccopalmerio kwam niet lang geleden in opspraak doordat één van zijn nauwe medewerkers (Luigi Capozzi) in de Curia door de gendarmerie ter plaatse betrokken betrapt werd bij een misselijkmakend orgie in een gebouw, dat eigendom is van de Heilige Stoel, waarbij sodomie en drugsgebruik plaatsvonden.

    Er waren door en door zieke geesten rond in de gewijde hallen van Sint Petrus, en die zieke geesten moeten ontmaskerd worden. Sodomie, kindermisbruik, en in die context, drugsgebruik, zijn een kenmerkend voetspoor van de vrijmetselarij, de architecten van de vrijzinnigheid. Heilige toorn moet er onder de Katholieke Christenen oplaaien die de bekendmaking eist van al de vrijmetselaars onder de clerus. Ofschoon velen het vergeten zijn is rechtmatige toorn een Christelijke deugd!

     Jan van den Berghe

     (23 september 2017 - 15:52)

     “Mauro Inzoli, die in 2012 door Paus Benedictus XVI uit zijn priesterambt gezet werd, onder Paus Franciscus wederom priesterlijke functies kon opnemen.”

     Waar haalt u dat vandaan? Inzoli werd in mei van dit jaar door paus Franciscus tot de lekenstand teruggebracht. Graag enige intellectuele eerlijkheid!

      Benjamin Van Dyck

      (23 september 2017 - 17:00)

      ☩JMJ☩

      “Inzoli werd in mei van dit jaar door paus Franciscus tot de lekenstand teruggebracht.”

      Dat is gebeurd na zijn eerder herstel in zijn priesterlijke status (in 2014), eveneens onder Paus Franciscus, waarover ik het had. Het is duidelijk dat u bijna geen kennis heeft over de chronologie van de gebeurtenissen betreffende deze zaak.

      Een bron waar de genoemde chronologie kort samengevat wordt is een artikel van LifeSiteNews, van 6 juli, 2017, met als titel, “Pope removes pedophile priest he had previously restored” (door Dorothy Cummings McLean). Het is een bekend schandaal.

      Benjamin Van Dyck

      (23 september 2017 - 17:16)

      ☩JMJ☩

      De eerste die het in de Angelsaksische media ter sprake bracht was, voor zover ik weet, Michael Brendan Dougherty in The Week, “A child abuse scandal is coming for Pope Francis” (3 januari 2017).

      Jan van den Berghe

      (23 september 2017 - 19:42)

      @Benjamin: u bent oneerlijk bezig door niet te vermelden wat de eindbeslissing in deze zaak is geworden. U moet dus een beetje de chronologie volgen. Tot het einde toe. En dus niet alleen die elementen geven die passen in uw vijandbeeld van de huidige paus die u overduidelijk geen warm hart toedraagt. Wel, ik ben ook maar een lauwe minnaar van paus Franciscus, maar de waarheid heeft ook haar rechten. Wees in het vervolg volledig!

     Peter

     (24 september 2017 - 15:48)

     Het zou goed zijn, beste Jan, als u ook eens een inspanning zou doen. Wilt u meer over deze zaak weten, zoek het dan op, zoals iedereen dat doet in de plaats van de pap in de mond te willen en dan nog weigeren om het door te slikken.

      Jan van den Berghe

      (24 september 2017 - 16:18)

      Wat moet ik dan meer weten over deze zaak? De eindbeslissing is nu eenmaal dat Inzoli tot de lekenstand werd herleid. Soms loopt het bij de behandeling van een dossier iets fout. Dat is niet anders in de Kerk. Wat telt, is uiteindelijk het resultaat.

      De pap die sommigen hier opdienen, is koud en zuur. Een en al geklaag en gezaag. Stel je eens voor dat de eerste christenen op die wijze gehandeld zouden hebben?! Die moedige christenen leefden in een tijd die vol heidense afgodendienst was, vol onmenselijke praktijken (tot mensenoffers toe), vol zinnelijk genot… En die christenen waren niet de hele tijd bezig met klagen en zagen. Dàt is echter wat sommigen hier voortdurend doen! Misschien moet u daar eens over nadenken.

  yukio

  (21 september 2017 - 12:22)

  Wat betreft de wetenschappelijke bewijzen van een conspiracy verwijs ik de lezer naar de bevindingen in het domein van de netwerk- en data-analyses. Een doorbraak op dit gebied in verband met de concentratie van macht is te vinden in een artikel dat gepubliceerd werd in de New Scientist van 19 october 2011, “Revealed – The Capitalist network that runs the world.” Dit artikel doet verslag van het onderzoek dat werd verricht door drie systeemanalisten van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie naar de relaties tussen 43.000 transnationale corporaties. Deze onderzoekers combineerden de wiskunde die al lange tijd wordt toegepast om natuurlijke systemen te modelleren met zeer uitgebreide dataverzamelingen van transnationale corporaties en investeerders. Op basis hiervan construeerden de onderzoekers een model dat in kaart brengt welke bedrijven via ‘shareholding networks’ andere bedrijven controleerden. Op deze wijze konden ze de structuur van economische (dus politieke) macht bloot leggen. Een relatief kleine groep corporaties (1318 om exact te zijn) met ‘interlocking ownership,’ voornamelijk banken, bleek een disproportionele invloed uit te oefenen over de wereldeconomie. Van dit groepje bedrijven bleek bij nader inzoomen dat er een ‘super-entity’ van slechts 147 corporaties bestaat (vrijwel allemaal financiële waaronder Barclays, FMR, JPMorganChase en Goldman Sachs) die 40 procent van het gehele netwerk controleert (datzelfde netwerk dus dat een als een ‘dominerend centrum’ fungeert in de wereldeconomie). Er bestaat dus een empirisch aangetoond netwerk van globale macht! ‘It’s disconcerting to see how connected things really are,’ beaamt George Sugihara van de Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, California, een complexe systemen expert die adviseur is geweest van de Deutschbank.
  Onlangs verscheen het boek ‘Adults in the Room, my Battle with Europe’s Deep Establisment’ van Yanis Faroufakis, de linkse, niet-gelovige voormalige minister van Buitenlandse Zaken die Griekenland vergeefs heeft trachten te behoeden voor plundering door de Money Makers. Zijn boek registreert hoe het eraan toegaat binnen de ‘inhuman, mostly unseen networks of power relations’ (woorden van Faroufakis). Om dit aan het licht te brengen heeft Varoufakis zijn boek geschreven (dat mede gebaseerd is op geheime geluidsopnamen).
  Uiteraard zijn er ook overstelpende historische bewijzen doorheen de eeuwen. Men leze wat dit laatste betreft het boek ‘Les Traverses du Pouvoir’ van Jules van Rooyen.
  [En nog een tip (over de rol van de democratie in de ondergang van Europa: ‘Kan democratie terreur weerstaan’ van F.Hamburg.]

   Dries Goethals

   (21 september 2017 - 13:18)

    Marian

    (2 oktober 2017 - 21:17)

    Dit klopt wel. Hier op deze website bericht men al maandenlang over de gang van zaken betreffende paus Franciscus, terwijl afgelopen week eindelijk in ons regionaal Dagblad een niet al te groot bericht over deze paus verschijnt. De paus wordt in het regionaal dagblad dan ook als modern en vooruitstrevend beschreven. En dat bevestigt eigenlijk al wat op deze website geschreven wordt. De progressieven beschouwen deze paus als één van de hun. Echter bij nu (em.-)paus Benedictus XVI destijds waren ze superkritisch, die kon geen goed doen.

    Verder is het opvallend, want dit Dagblad was ooit katholiek, dat de laatste paar jaar steeds minder kerkelijk nieuws verscheen en – verschijnt in dit blad. Hooguit op vrijdag is er wat nieuws rondom geloof en spiritualiteit en hooguit op één pagina. En dan nog veel te simplistisch weergegeven en met een vooringenomen standpunt, als je goed tussen de letters door gaat lezen.

   Benjamin Van Dyck

   (21 september 2017 - 14:30)

   Ik herinner mij hoe, in 2015, Alexis Tsipras op één of andere manier mentaal gebroken werd door de Euroligarchie, en dat Varoufakis, die u vernoemt, toen iets zei in de aard van, “Het was ofwel capituleren, ofwel geëxecuteerd worden; en Tsipras heeft het eerste gekozen”. Dat gezicht van die Tsipras na zijn mentale breuk was schrikwekkend. Hij leek wel dertig jaren ouder dan toen hij in hetzelfde jaar nog verkozen werd. Het was duidelijk dat men hem op één of andere manier volledig gebroken had, terwijl hij voorheen stoutmoedig zijn stem verhief tegen Brussel.

   Betreffende België… Er staat nog een blog op het internet van een zekere dokter “Serge Tueche” die beweert dat zijn dochter misbruikt werd door een netwerk dat binnen de ULB in Brussel opereert. De ULB is de historische vrijmetselaarsuniversiteit in België bij uitstek, en staat daar ook voor bekend. Eén van de afdelingen van de ULB is de “Solvay Brussels School of Economics and Management”, hetgeen genaamd is naar de stinkend rijke familie Du Solvay. Nu, het kasteel Des Amerois in de Walen zou het bezit zijn van die familie, en er bestaan persistente geruchten dat in dat kasteel satanistische rituelen gebeuren, doch voor zover ik weet is daar nog geen serieus onderzoek naar gedaan.

   Eén van de personen die lezingen geven op de Solvay school is Alain Porchet (hetgeen op hun website staat), directeur bij de “Edmond de Rothschild Group”, gebaseerd in Genève, Zwitserland. De naam “Rothschild” behoeft geen commentaar…

   Onderzoeksjournalisme is mijn stiel niet, maar ik vraag mij af wat er allemaal gevonden zou worden indien een onderzoeker deze zaken zou proberen uit te pluizen.

    Peter

    (21 september 2017 - 16:50)

    Beste Benjamin,
    Inderdaad er zou wat naar boven komen indien de beerput volledig zou kunnen geopend worden daar een onderzoeker. Alleen is het probleem dat de journalistieke kringen in handen zijn van deze die die rottigheden doen. Een politieapparaat dan? Vergeet het maar. Wat dan? Een privaat onderzoeker? Misschien, maar die moet dan erg op zijn tellen passen of er overkomt hem een ‘ongeval met dodelijke afloop’. Laten we veronderstellen dat het hem wel zou lukken, dan kan hij alleen een website opstarten en het daar publiceren. In de USA zou dat nog mogelijk zijn, maar hier in België sta je zonder er weet van te hebben voor de rechter (die eveneens van de club is) voor valse aantijgingen, eerroof en laster. Je weet toch dat justicie of het gerecht lang omgevormd is tot ongerecht (als ik me zo mag uitdrukken). Een boek publiceren dan? Vergeet het, want je zult geen enkele uitgever vinden die niet van de club is en zou dat nog het geval zijn, dan wil die beslist zijn vingers niet verbranden.
    Het jood-VM clubje heeft (bijna) alles in zijn zakken zitten.
    Om een voorbeeld te geven kun je de veroordeling van de voormalige volksvertegenwoordiger Laurent Louis eens bekijken. Veroordeeld voor negationisme en het publiceren van een lijst van pedos uit het dossier Dutroux tot 6 maanden cel met uitstel en 18.000 € boete en eveneens tot 8 maanden cel maanden cel en een boete van 1.200 €.
    HLN 23/06/2015 – http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2373554/2015/06/23/Ex-parlementslid-Laurent-Louis-veroordeeld-voor-negationisme.dhtml
    Over de grond van de zaak wordt er nooit gedebatteerd in deze on-rechtbanken.

    Alleen maar dat er geen rechtvaardige wetten bestaan dat iedereens hier wel intussen weet.

  Yukio

  (22 september 2017 - 12:19)

  Albert Camus: ‘J’ai toujours eu horreur de la justice des hommes en exercice.’
  Vergelijkheid deze uitspraak ook met Mat.6.1 [‘Gardez-vous de pratiquer VOTRE justice (…)’]

  Benjamin Van Dyck

  (30 september 2017 - 19:22)

  ☩JMJ☩

  (Eerwaarde Heer?) Jan van den Berghe,

  Hier zijn mijn oorspronkelijke woorden in één van mijn voorgaande reacties: “Het priestercelibaat is een discipline, maar één van apostolische oorsprong, door Onze Heer Jezus Christus geëist van de eerste priesters die Hij de wijding gegeven heeft. Het is te waardevol, te kostbaar, om op te geven. Het zou dus een ramp zijn indien de praxis van de Oosterlingen universeel zou zijn.”

  In een latere reactie heb ik dat verder uitgediept. Hier zijn mijn woorden: “Het priestercelibaat is één van de meest luisterrijke sieraden die de Latijnse Kerk tooien; een morele kracht in haar clerici die demonen doet sidderen, en een voorbeeld dat zo vele eeuwen lang, terugvoerend zelfs tot de eerste Roomse Paus, Sint Petrus, de geest van kuisheid ingeboezemd heeft bij de legerscharen Israëls (de Katholieke Kerk) om de vijandige golven van de wereldsheid te weerstaan en te bestrijden. Wanneer dat omver geworpen wordt door een concessie, eertijds gegeven aan beperkte groepen binnen de Kerk, universeel te maken, dan is dat, inderdaad, een grote ramp. Het Goddelijk Slachtoffer, de allermaagdelijkste God-Mens, Zoon van de vlekkeloze Davidische Maagd, reëel present op de Christelijke altaren, wil het liefst gedragen worden door maagdelijke priesterhanden.”

  De rampzaligheid bestaat in het omverwerpen in de Kerk van een apostolische (!) discipline (die overigens zeer, zeer geliefd is door God – Sint Johannes was de Geliefde Leerling om zijn maagdelijkheid, weet u nog?) op universele wijze, als concessie aan de revolutionaire vernietigingsdrang van anti-katholieke sekten. Ook is een niet-celibataire clerus een zwakkere clerus, en daar komt dan nog eens bij dat het priestercelibaat psychologisch zo diepgeworteld zit in het Westen, dat een opheffing ervan massaal zou aanzien worden als een renunciatie van de traditionele kerkelijke leer dat het celibaat meer verheven en volmaakter is dan het huwelijksleven, en als een zoveelste ‘consacrering’ van de libertijnse geest waarvan de maatschappij doordrongen is.

  Meer roepingen gaat u er ook niet mee krijgen, want roepingen origineren uit de goedheid van God, die de zonen van Adam tot offers en zelfverloochening roept, en niet uit het afzwakken van disciplinaire tradities uit een innoveerzuchtige drang om aan de wereld te behagen. Indien u naar de kloosters kijkt, zult u zien dat het juist die kloosters zijn die een traditionele discipline navolgen die meer en meer jonge roepingen krijgen, terwijl de tot op het bot afgezwakte kloostergemeenschappen à la Belgique blijven verwelken en uitsterven. De nasleep van het Vaticanum II, met haar disciplinaire afzwakking, heeft reeds een gigantesque implosie teweeggebracht van het kerkelijk leven, en niettemin blijft men koppig pleiten voor meer en meer afzwakking.

   Jan van den Berghe

   (30 september 2017 - 20:07)

   In het Westen zit er “psychologisch” niets meer diep geworteld als het om religieuze gebruiken en tradities gaat. Onze maatschappij begint zo ver van geloof en Kerk te staan dat er hoegenaamd geen verbinding meer wordt gevoeld met wat u beschrijft.

   Lachwekkend wordt het echt wel als u oreert dat “een niet-celibataire clerus een zwakke clerus” zou zijn. In het Westen zie ik nu een zwakke clerus, ook al geldt daar het verplicht celibaat. Bij onze oosterse broeders is er geen crisis in de roepingen. Je ziet er geen geestelijken experimenteren met de liturgie. Je hoort er geen geestelijken een vaag humanisme met een christelijk vernisje verkondigen. Toch allemaal merkwaardig, niet?! Die “zwakke clerus” die veel trouwer is aan de Kerk…

  Eric

  (1 oktober 2017 - 07:01)

  — Neem uw kruis op en volg Mij —
  — Voortaan zult gij vissers van mensen zijn —
  — Ik bezit geen steen om Mijn hoofd op te leggen —
  — die lauw is spuw Ik uit Mijn mond, dat geldt ook voor priesters en leraars —

  Deze roeping gaat voor alle wereldse verplichtingen en verlangens uit.
  Het frisgroene hout kan maar beter frisgroen blijven!
  Volgens mij is dat geen sentimentalisme.

  a. In die tijd kon men niet snel even met een auto naar huis rijden om vrouwlief en kindjes op te zoeken. Jezus volgen is geen tijdelijk te onderbreken cursus. Het is alles of niets.

  b. Wanneer men afwijkt van de zuiver geestelijke weg dan vermengt men geestelijk leven met werelds leven.
  Een priester heeft in de eerste plaats de zorg om zijn kudde. Zijn gezin zou dus op de tweede plaats komen. Voortdurend zou deze priester moeten afwegen wie voorrang heeft. Voor een geneesheer ligt dit gemakkelijker: een ziekte is herkenbaar en daar kan hij niet omheen. Maar zieleproblemen worden veel moeilijker herkend en zijn dus gemakkelijker te verwaarlozen met als gevolg risico op ontgroening van zowel de priester als het schaapje.

  c. Een kloosterling riskeert veel twijfel te ondergaan aan zijn roeping wanneer hij/zij zich niet zich geheel aan Christus overgeeft. Wanneer zelfs kloosters toegankelijk zouden worden voor amoureuze overwegingen zal er niet veel frisgroen hout overblijven en dan ondergaat de hele samenleving stilaan verdorring.

  d. De meeste priesters bezitten veel meer dan enkel een steen om hun hoofd op te leggen!
  Wij allemaal, clerus en leken, werden slaven van absoluut overbodige luxe en welvaart!!!
  Wij zijn er van overtuigd dat we niet meer zonder auto, tv, automatische verwarming, overvloedige voedselkeuze, enz. kunnen leven!!!
  Superwelvaart is gelijk aan algemene verdorring van het groene hout, ook bij priesters en leraars.
  Vandaar dat ik nogmaals oproep om aan alle bijzondere op diepe geestelijke beleving ingestelde priesters en aan katholieke zieners voortdurend onmiddellijke kerkelijke aandacht te schenken. Men kan dit niet als sentimentalisme afdoen.

  e. God wekte in alle tijden profeten op, daar hoeft Hij geen mens verantwoording voor te geven.
  Net een van onze grootste bekende kerkvorsten, mgr Burke, laat zich door zijn traagheid overroepen door eender welke katholieke profeet.

  Marian

  (2 oktober 2017 - 21:08)

  Een echtpaar, wil het Christus dienen, heeft ook de zorg voor zijn gezin en dan op een manier die recht doet aan een Joods en/of Christelijk karakter. En moslims doen het op dit punt nog beter. Zij huwen en zorgen voor voldoende kinderen, tegenwoordig soms een must, net als vroeger in de R.K. Kerk. Maar nu is alles omgekeerd, zowel christelijke/katholieke als niet gelovige gezinnen hebben niet veel meer kinderen dan twee tot hooguit vier/vijf kinderen. Zelf ben ik de jongste van 10. Het meest verwende kind, zegt men. Klopt voor een deel, maar ook voor een deel niet.

   Eric

   (3 oktober 2017 - 06:01)

   Beste Marian, moslims zorgen veel minder voor hun kinderen omdat zij hen niet aan Jezus en Maria toewijden, zoals ernstige Christenen/Katholieken wel degelijk doen want sommigen herhalen dat zelfs dagelijks.

   Christenen/Katholieken die niet ernstig zijn zullen zich niet aan de zuivere liefde houden (de wet, de natuurwetten van de tien geboden, de wetten van het zuivere hart) en daarom kan men hen geen ernstige Christenen/Katholieken noemen.

   Het aantal ernstige Christenen/Katholieken zal altijd in de minderheid zijn en daarom is het zeer nuttig zichzelf dat in de ziel te prenten en niet te veronderstellen dat moslims ooit beter zouden kunnen zijn dan ernstige Christenen/Katholieken.

   Het zou wel eens kunnen dat een uiterst zeldzaam koppel moslimouders hun kinderen (dagelijks) toewijdt aan Allah maar daar heb ik geen weet van en ik heb weinig zin dit te onderzoeken omdat zij toewijding aan Jezus en Maria feitelijk afwijzen.

    Marian

    (3 oktober 2017 - 12:22)

    Moslims bewaren wat God betreft veel meer in hun hart, dat is wat Maria ook deed. Dat was haar krachtbron, God Yahweh zelf. Dat is wellicht de kracht van gelovige moslims. Onderschat het geloof en het vertrouwen van moslims niet in God, die zij Allah noemen. Christenen en katholieken moeten niet doen alsof zij de enigen zijn die te lijden hebben in deze tijd. Hoeveel katholieken in onze tijd hebben hun kinderen écht gelovig opgevoed? Ik zie het om mij heen dat vele gezinnen niet meer toegewijd zijn aan God en/of aan Jezus en Maria. Laten de kinderen het afweten, soms volgen de ouders de kinderen hier in. Ik zie dit om mij heen. Trouweloosheid begint niet altijd bij de kinderen alleen. Bovendien hebben we ook een priestertekort, er zijn te weinig arbeiders voor de oogst op dit moment. Er is nauwelijks sprake van dat bisschoppen en/of de kardinaal regelmatig op de televisie verschijnen. We blijven verstookt van gebed en bemoediging. Alleen via Internet hier communiceren is ook niet alles.
    Jezus was toegewijd aan God Yahweh.
    Maria was toegewijd aan God Yahweh, maar zij was begenadigd om Gods Zoon te dragen en te baren en op te voeden. Een hele uitverkiezing, ik zou dat nooit gekund hebben.
    En wij, katholieken, blijven liever toegewijd aan Jezus en Maria alleen, maar soms krijg ik het idee, dat daarom God Yahweh zelf op de achtergrond blijft. En juist Hem Yahweh genaamd, de Naam van God, die uit vele Bijbels is verdwenen, vergeten we al meer en zijn Tien Geboden, die zeer subtiel veranderd zijn. Ja ook in de R.K. Kerk, er zijn zoveel mensen, christenen die katholieken daar op wijzen en de R.K. Kerk mag nooit worden terechtgewezen op dit punt. Ik vind dit steeds lastiger worden. Want dan is hoe dan ook het ongelijk altijd aan de kant van leken die de Kerk er herhaaldelijk op wijzen, eveneens van eerdere en zelfs deskundige Bijbelkenners die de R.K. Kerk daar op wijzen en zelfs veel eerder al herhaaldelijk op hebben gewezen. De R.K. Kerk wil graag dat wij luisteren naar God, maar wat als de R.K. Kerk het zelf niet doet. Deze website staat toch vol van wat Vaticanum II de R.K. Kerk dus verkeerd heeft gedaan tot en met de huidige paus. Maar zelf luisteren ze dan ook niet goed naar mensen die zeggen dat de R.K. Kerk ook bestaat uit bepaalde verkeerde interpretaties van de Bijbel en dat ligt al in het verre verleden.
    In mijn beleving is er dan nog veel meer mis met de R.K. Kerk dan ik vroeger voor mogelijk heb gehouden.
    Voor mij is het Tweede Gebod (Let Wel: het is een Gebod van God Yahweh zelf!) van cruciaal belang, juist in onze tijd. En op dit punt blijft de Kerk bij haar standpunt. Een standpunt kan fout zijn. Nooit gehoord dat een foute aanname eeuwenlang door kan blijven werken? Denk aan een telfout. Een telfout zorgt ervoor dat de eindtelling ook fout is. Dan klopt de vierkantstelling niet. In dit licht zie ik de beelden als een eeuwenlange fout Ze noemden mij altijd star in mijn denken, maar ik denk dat de Kerk nu meer star is dan ikzelf ooit geweest ben. Dat komt voort uit angst, om haar/zijn gezicht te verliezen en het ergste is dat er hardheid in de plaats komt, de liefde onderling verdwijnt dan steeds meer. En ook dát is een voorspelling uit de Bijbel. Dat de onderlinge liefde, die er zeker wel was, steeds meer zal verkoelen.

     Jan van den Berghe

     (3 oktober 2017 - 17:24)

     Marian, als iemand de kern van het christendom uit het oog verliest, kan die ook maar moeilijk begrijpen als de Kerk dat het tweede gebod van de Tien Geboden niet meer van toepassing is. Onze Heer is neergedaald en heeft het vlees aangenomen. Door de incarnatie kreeg God een gezicht. Hij werd kenbaar onder de mensen. Door het hoge mysterie van de menswording kunnen we nu eenmaal Jezus, Maria en de heiligen afbeelden. Incarnatie IS zichtbaarheid. Jezus nam geen schijnlichaam aan, maar wel daadwerkelijk vlees en bloed. De Kerk dwaalt dan ook niet wanneer ze de theologische gegrondheid van de afbeeldingen steeds heeft verdedigd. Alles hangt samen met Jezus’ menswording, in alles aan ons gelijk behalve de zonde.

      Marian

      (3 oktober 2017 - 20:58)

      Maar kan men de Kern van het Christendom uit het oog verliezen, als men zich aan alle Tien Geboden houdt, inclusief het Tweede Gebod?

      Er is toch een wirwar aan beelden in de R.K. Kerk. behalve van Christus (God zelf zegt men ook nog!) Juist van God mag je geen gesneden beelden maken, noch van enig ander levend wezen, dus ook van geen andere heilige, geen dier niets. Daar is toch geen woord Spaans bij !! Heeft Jezus dit Gebod veranderd? Nee! De R.K. Kerk heeft dit Gebod subtiel veranderd en rechtvaardigt het nog steeds omdat Christus heeft gezegd: “Wij Mij ziet, ziet de Vader.” !! Maar Hij was zelf geen beeld, noch een foto. Heeft Jezus het wel zo bedoeld zoals de R.K .Kerk het dan interpreteert? De meeste Bijbelgeleerden van de Joden en de meeste protestanten en de Islam keuren het allemaal af.

      –>Als ik alles in de context plaats, dan passen beelden niet bij het geloof in God, noch in het geloof in Christus. Met beelden leer je alleen maar achterom kijken, net als met hedendaagse foto’s, dat altijd zo leuker was voor later. Hoe voorkomen we dat wij ook zoutpilaren worden door niet steeds achterom te kijken, al dan niet met behulp van beelden (kunstwerken van vroeger) en foto’s (van vroeger)? Zie Genesis 19:26 – Het liep slecht af voor de vrouw van Lot. Voor de gehele context het verhaal betreffende: ‘De verwoesting van Sodom’ Genesis 19:1-29 <–

      Moet de R.K. Kerk zo langzamerhand eigenlijk nu als eerste niet laten zien dat ze nederig kan zijn in het luisteren naar anderen of niet? Als zij R.K. Kerk zich voorstaat dat de paus de eerste der dienaren is. hoofd der Kerk, plaatsbekleder der R.K. Kerk, Opperhoofd Christus. Maria, Jozef en Christus gebruikten zelf geen beelden! Wel sprak Jezus in gelijkenissen, dat is iets geheel anders.

      Een beter voorbeeld dan Jezus zelf en Maria en Jozef hebben we niet.

      Sint Franciscus echter bedacht de Kerststal met beelden en al met de bedoeling om de Kerk te herstellen in zijn tijd, hij zag het als opdracht van God en hoorde Zijn Stem. Of dat echt Gods bedoeling was, weet ik niet. Maar hoe het ook zei, het was altijd wel een lieflijk tafereel, hoewel de echte omstandigheden beduidend harder waren in de tijd dat Jezus echt werd geboren.

      In de loop der jaren heb ik een antipathie gekregen tegen beelden, omdat ik vind dat er op een overdreven manier, nog altijd in diverse landen mee wordt omgesprongen tot zelfkastijding aan toe. Dit kan in mijn beleving niet van God zijn.

    Jan van den Berghe

    (3 oktober 2017 - 17:18)

    De breuklijn ligt helemaal niet tussen moslims en christenen, maar tussen ouders die tijd en energie in hun kinderen steken en wie dat niet doet. In bepaalde opzichten kunnen moslims ons in het moderne tijdperk als voorbeeld dienen. Vrome moslims bidden dagelijks hun rituele gebeden, nemen daar tijd voor en voelen zich niet beschaamd om daar ook openlijk voor uit te komen. En voor er sommigen weer verontwaardigd reageren: hiermee heb ik niet gesteld over de islam als dusdanig, maar slechts over de intentie van waaruit mensen hun gedragingen laten leiden.

    Eric, voortgaand op toon en inhoud van uw bericht heb ik de indruk dat u nog nooit echt omgegaan bent met een moslim.

    Jan van den Berghe

    (3 oktober 2017 - 22:26)

    Marian, waarom neemt u aan dat de paus de plaatsbekleder is van Jezus op aarde als je andere aspecten van het katholiek geloof schijnbaar verwerpt? En als de Kerk van Rome schijnbaar al vele eeuwen zondigt tegen het tweede gebod hoe kan de Kerk dan nog drager en hoedster zijn van Jezus’ boodschap en Zijn genade?

     Marian

     (4 oktober 2017 - 00:03)

     Dat de paus de plaatsbekleder van Jezus is horen we toch vanuit de R.K. Kerk. Kijk de Kerk heeft dat zelf zo ingesteld, niet Christus. Petrus mag dan een rots zijn waar Christus zijn Kerk op bouwt, dat wil nog niet zeggen dat Petrus een plaatsbekleder is van Christus, dat juist heeft Christus zelf niet in die termen gezegd. Ook dat kan een dwaling zijn van de R.K .Kerk. Als de R.K. Kerk werkelijk nog drager en hoedster is van Jezus’ boodschap en Zijn genade, waarom is zij dat in de laatste decennia zo slecht gedaan? Dat komt toch op deze website ook naar voren. De kritieken op de laatste pausen zijn niet van de lucht en het blijft maar doorgaan. Is er dan liefde ten aanzien zowel vanuit- als voor het Kerkelijk gezag? Ik vind het niet meer zowel niet bij ultra-progressieven als bij ultra-conservatieven. En ik zit er tussenin en ik wordt platgewalst, om het maar plastisch te zeggen. Zo plat als een dubbeltje ben ik inmiddels. Ik ben geld geworden. Geld moet rollen en geld kan rollen, dat dan weer wel. Alleen ben ik zelf niet meer zo lenig, dat dan weer niet. Valt niet mee om een dubbeltje geworden te zijn.

      Jan van den Berghe

      (4 oktober 2017 - 13:36)

      Uw berichten samenvattend meent u dus dat de rooms-katholieke Kerk op meerdere vlakken dwaalt. Hoe kunt u zich dan nog katholiek noemen? Of bent u eigenlijk wel katholiek?

  Eric

  (4 oktober 2017 - 07:01)

  Heer Jan, je vraagt, bijgevolg…
  Mijn vader bezat in Borgerrocco (Borgerhout) een oud huis met appartementjes die verhuurd werden door een sociale dienst. Al die mensen hadden voortdurend technische hulp nodig. Meestal moest ik dat zelf uitvoeren. Ik wil daar niet veel woorden aan vuil maken. Zij waren allen sukkelaars waar nauwelijks mee om te gaan was. Afrikaanse, Indische en Marokkaanse moslims. Slechts een van hen (Indiër) was ambitieus en trachtte een normaal bestaan op te bouwen, maar vraag me niet op welke wijze hij dat deed. Een andere Indiër was zeer intelligent en wist het Belgisch systeem grondig uit te buiten. De anderen zaten op de rand van de misdaad, een van hen zelfs nogal erg. Uitzondering was een rustige oude imam die als arbeider goed verdiende maar zijn loon grotendeels aan zijn gezin in Marokko zond. Dagelijks zong hij Koranteksten. Een fijne man. Hij vermeed gesprekken over godsdienstige verschillen. In Hoboken waar ik woonde kende ik een jong Marokkaans gezin en een neef van hen, ambitieuze en zeer vriendelijke mensen, maar niet godsdienstig. Ik reed meestal met een van die bekende schoolbusjes voor de socialistische schooltjes van ‘t stad met zeer veel buitenlandse kinderen en leerde geleidelijk ook verscheidene ouders kennen. Het begrip “empathie” heb ik eerst zelf moeten ontdekken en dan pas geleidelijk aan gaan beleven. Zo heb ik o.a. de beruchte Seefhoek leren kennen. Een leerzaam maar intriestig avontuur. Vermits het al lang leek dat de RKK alleen nog van naam bestond las ik J.Lorber en J.Rulof maar ook over o.a. Mariaverschijningen. In lente 2012 gonsde het woord “Medjugorje” drie volle weken onafgebroken in mijn hoofd tot ik het uiteindelijk in google intypte en toen kon ik niet anders meer dan terug Katholiek trachten te worden.

  Eric

  (4 oktober 2017 - 07:25)

  @ Heer Jan,
  Terug in Limburg heb ik 15 jaren met school- en lijnbussen gereden en heb de omgeving van Genk en vooral het beruchte Sledderlo veel beter leren kennen dan me lief is. In Sledderlo bouwde men een echte moskee, maar omdat dit Turks grondgebied is hebben andere moslims daar niets aan. Genk werd uiteindelijk een uiterlijk protserige would-be modelstad maar innerlijk is zij totaal goddeloos.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *