Apocalyptische tijden: ondergang van ideologieën en burgeroorlogen?

Op 26 januari berichtte The Guardian dat atoomgeleerden zes dagen na de inhuldiging van Trump de “Doomsday clock”  dertig seconden vooruitgezet hebben: van drie tot tweeënhalve minuut voor middernacht. In de jaren 60 sloeg die klok op het nucleaire dreigingsniveau, later werden het dreigingsniveau van andere oorlogsconflicten en milieurampen toegevoegd. De “Doomsday clock” is letterlijk vertaald: de klok van het Laatste Oordeel.

Twee fysici van de Universiteit van Chicago houden de klok van het Laatste Oordeel vast (25 januari 2017).

Christenen laten de laatste twintig jaar het Boek van de Openbaring meestal links liggen, maar de wetenschap of althans een karikatuur ervan, de klimaatgodsdienst heeft het Laatste Oordeel naar zich toegetrokken. Dit heeft alles te maken met de toenemende technocratie. Zie daarover: https://www.katholiekforum.net/2017/06/10/de-klimaatgodsdienst-het-trojaanse-paard-van-de-technocratie-en-de-christelijke-profetie/

Alexander Dugin, onderzoeker

De geglobaliseerde technocratie (met wereld omspannende controlesystemen en cultureel marxistische psychologische omkaderingstechnieken) is een vervalvorm van het “liberalisme”, de centrale stroming van de modern periode. De Christelijke Russische onderzoeker Alexander Dugin schrijft over geopolitiek. Zijn laatste werk heet: De vierde politieke theorie. Voorbij links en rechts maar tegen het centrum. Zie daarover de heel informatieve Engelstalige site: http://www.4pt.su/

De vier politieke theorieën, de vier symbolen. Het vierde is nog een vraagteken, het is open.., de eigen (christelijke) premoderne traditie kan weer worden aangeboord..

De andere politieke theorieën zijn zoals te verwachten “socialisme” en “extreem nationalisme of fascisme“. Waarom is het liberalisme het centrum? Het is de spil en neemt een partner links (bijv. voor tijdelijke “sociale vrede”) of rechts (bijv. voor een koloniale expansieoorlog) maar heeft na 1989 in feite genoeg aan zichzelf.

Thomas Malthus (1766 – 1834)

Dugin brengt het liberalisme terug tot een bepaalde stroming of “ontsporing” in de middeleeuwse theologie-filosofie, nl. het nominalisme van Ockham dat geleid heeft tot het empirisme en de moderne wetenschappelijke methode. Hij verwijst uiteraard ook naar het calvinisme en de godsvruchtige money makers. Het socialisme is wat jonger. Bij de eerste liberalen is er al vlug een collectivistisch alter ego. De predikant Malthus (1766-1834), de volgeling en vriend van Adam Smith, is een uitgesproken social engineer of technocraat.

Hij pleit nog min of meer voor beperking van het aantal armen via deportatie naar kolonies, werkhuizen met verbod om te trouwen, oppakken van onwettige kinderen, beperking van de voeding in de tuchthuizen. Epidemieën doen de rest van het werk. Dat is meteen ook sciëntistisch: de wetenschapsmens die als een soort hogepriester-koning in een primitieve religie beslist over leven en dood. Dat alles in naam van de vooruitgang van de mensheid uiteraard. Bekende sciëntist is Simon (1760-1825), betrokken bij de Franse revolutie, geboekstaafd als “christelijk socialist”.  Marx, Blanqui, Proudhon… hebben dat elitaire social engineering van de technocraten een menselijk gezicht gegeven: de bevrijding van de arbeider. Dan heet het gewoon socialisme. Volgens Dugin is socialisme puur op materie gericht, het ziet de mens als ding onder de dingen, waarin het helemaal overeenkomt met het sciëntisme. Liberalisme komt daar in praktijk ook op neer maar behoudt een karikatuur van het persoonsgerichte christendom: nl. het individu (het “subject” van Descartes, Leibniz, Kant…).

De “linksen” (o.a. door de Nazi-collaborateur Soros gesubsidieerd) in hun fascistisch aandoende demonisatiecampagnes in de media stellen Trump voor als de Uber-Nazi. De Europese pers gaat volledig mee.

 

Dezelfde linksen maar ook de liberalen (Verhofstadt..) hebben er geen benul van waar er echt fascisten aan de macht zijn. In de regressieve periferie… In Oekraïne controleren ze na de putsch van 2014 het superministerie van nationale veiligheid… Op de foto paramilitair (private troepen) met beeltenis van Bandera, de man verantwoordelijk voor de uitroeiing van tienduizenden Polen in de Tweede Wereldoorlog.

De derde theorie, het extreem nationalisme of fascisme, is ontstaan eind 19de eeuw als reactie. Ze beroept zich op de eeuwenoude menselijke “traditie” en de aloude (pseudo-)spiritualiteit die in onze wereld verdrongen is. De bronnen waaruit ze put, zijn niet zozeer orthodox christelijk maar eerder gnostisch. Dat is een onderstroming die is blijven bestaan in de Middeleeuwen, nu eens hier dan weer daar  (katharen, Rozenkruisers..). De moderne vrijmetselaars tappen uit dat vaatje bij het knutselen van hun systemen. Dugin noem deze theorie pantheïstisch: er is oog voor (pseudo-)spiritualiteit maar de mens is een gewoon een figurant van kosmische krachten en alles hangt aan mekaar.

De derde theorie is sinds 1945 volledig gediscrediteerd maar “fascisme” wordt nog gebruikt om andersdenkenden in het westen de mond te snoeren. Het is synoniem geworden van “racist”, alleen nog wat sterker. De zwarte piet van racisme kun je echter niet helemaal doorschuiven naar het fascisme ontstaan eind 19de eeuw. De westerse kolonisatie was al eeuwen bezig en ook andere culturen hebben de slavenhandel beoefend.

De tweede theorie, het socialisme, is na de val van het communisme en de implosie van vele socialistische partijen (bijv. Frankrijk recent) enkel nog een schim van zichzelf. Sociaal links vecht terug tegen de superflexi economie maar is door humanitair links in de steek gelaten. Die gokken in hun machtsdroom op de deelgroepen (antiseksisme, antiracisme, anti-islamofobie, …). Elke deelstrijd is nevengeschikt aan de andere, zoals Thomas Decreus dat zegt in DWM. Ze hanteren de toolbox van “cultureel marxisme” (verander de wereld door eerst de cultuur te veranderen, de gender, het gezin…). Dit is echter bovenbouw volgens Marx maar de humanitairen hebben geen benul meer van Marx en van wat onderbouw (economische verhoudingen) en bovenbouw is. Ze nemen een tijdelijke tactiek (Gramsci, Marcuse..) als de totale eindstrategie. De toolbox van de humanitairen is echter een doos van Pandora: geslachtsveranderingen van kinderen, een infantiliserend hoger onderwijs vooral in de humane wetenschappen (antiracisme i.p.v. geschiedenisonderwijs, diversiteit om de diversiteit, klimaatgodsdienst, de godsdienst van de louter individuele geatomiseerde mensenrechten..).

De tijd is zonder meer apocalyptisch. De Apocalyps is niet een literatuurboek maar een analyseboek in symbolencode van de strijd in de wereld en de krachten in de wereld, alles in functie van de “heer van de wereld”. Het gaat over de eindtijden. Dat woord net als antichrist staat in het meervoud tot er bij nader order ooit DE Eindtijd is. Een deel christenen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten hebben al een eindtijd beleefd na de komst van de islam de 6-7de eeuw, anderen hun eindtijd met de komst van de Mongolen, de komst van Stalin en Hitler… Christenen horen “listig te zijn als slangen, maar eenvoudig als schapen.” De symbolencode van de Apocalyps kan inzicht triggeren…

Visuele samenvatting van de symbolencode bij Memling in Brugge (15de eeuw). Johannes op Patmos

Hier zie je de Zeven Plagen, de eindstrijd tussen wereldrijken (nucleaire grootmachten?), panepidemieën, supercontrolesystemen (het “teken van het beest” en de … chip-mens ?), de instorting van pseudogodsdiensten (de instorting van de moderne ideologieën ?). Niet de minst erge plaag is de uitzaaiing van de tweedracht (splitsing in de koppels, families ? burgeroorlogen ?). 

Burgeroorlogen… Aan de ene kant zijn er nu geen politieke massabewegingen met duidelijke doelen en passies zoals in Spanje 1936. Conflicten in de 21ste eeuw zouden meer “low intensity” zijn, ze flakkeren op en smeulen dan weer (Afghanistan..). CNN verkondigde deze week dat de kiezers van Trump medeschuldig zijn aan zijn “racisme”: http://edition.cnn.com/2017/08/18/us/ordinary-white-supremacists/index.html De kiezers zijn … racisten bij ontstentenis (“default”) van voortdurende afzwering. Dit is pure Rode Garde-aanpak van de maoïstische Culturele Revolutie (1962-1976). Zo gaat CNN verder, interpelleer hen er voortdurend over op Facebook als je hen kent, spreek je ze erover aan op straat als je ze herkent (bijv. een button of een … blank noorders voorkomen?). Weiger hen te bedienen voor ze afgezweerd hebben. Bij deze burgeroorlog in de VS zijn er wel geen massabewegingen als in Spanje 36 of militaire blokken zoals in de Amerikaanse Burgeroorlog. Er zijn prikacties met flashmobs die plots verschijnen en verdwijnen. Crowd Hire bood in een advertentie 25$ per uur voor “acteurs” en “fotografen” om tussen te komen in Charlottesville (ook “Charlotte” genoemd). Zie: http://www.factcheck.org/2017/08/counterprotesters-paid-charlottesville/ Deze site Factcheck (site die met de grote censoren Facebook en Google in bed is), zegt dat het over Charlotte gaat, een stad in een andere staat, 280km daar vandaan. Ze kunnen niet uitleggen waarom die acteurs daar dan nodig waren en over welke rally het dan wel zou gaan. Doel is volgens de advertentie klaar te houden crowds of people to “provide clients with protests, rallies, [and] flash-mobs”. Protesteerders in Oekraïne (Maidan 2013-2014) werden ook in bussen aangevoerd door Soros-NGO’s en volgens filmpjes her en der in biljetten betaald.

Google zal je daar geen uitsluitsel over geven als je “paid protests Maidan” intikt. Hun truc is nu altijd eerst de getuigen ten ongunste te geven bij “controversiële zoektermen” (bijv. moslimterrorisme). De getuigen ten gunste komen dan maar vanaf blz. 4. Google kan het nog moeilijker maken (bijv. bij “Maidan paid” door de getuigen ten gunste te versnipperen onder eindeloos herhaalde (zelfde) getuigen ten ongunste. Verder komen de getuigen ten ongunste van de “controversiële termen” vaak van zelf verklaarde “fact check” sites die eindeloos naar mekaar verwijzen, bijv. Intercodex van Le Monde, STRATCOM sites van de EU en NAVO, die bij Facebook, Twitter, Google in het censuurbeleid ingenesteld zijn.

Kortom de technieken zijn duidelijk. Zeg niet medialeugens zijn van alle tijden, het gaat hier gewoon over een muur van leugens, je ziet er geen gat in. Gekoppeld met een voortdurende “reverse blaming“, je beschuldigt de andere van wat je zelf doet. Thomas Decreus bakt het weer bruin in DWM verleden week met de melding dat de “repressie tegen linkse activisten” in de VS zorgwekkend wordt. Thomas Decreus studeerde filosofie en geschiedenis aan de … KUL. Zie: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/08/16/de-repressie-tegen-linkse-activisten-neemt-zorgwekkende-proporties-aan-in-de-vs

Als je het artikel leest, merk je dan dat het gaat over arrestaties maanden na de rellen bij de inhuldiging van Trump waarbij duizenden antifa’s van DISRUPTJ20 de Trumpaanhangers en nieuwsgierigen hebben gemolesteerd om ze te verhinderen tot in de weide te geraken. De politie van Washington DC (notoir Democratisch bolwerk) kwam nauwelijks tussen. Ondertussen zijn er onder de nieuwe minister 200 aanhoudingen geweest en 9 hebben bekentenissen afgelegd. Een heksenjacht noemt Decreus dat, maar dat is niets anders dan de rechtstaat die eindelijk in actie komt. Heksenjacht op de “linksen” in een wereld waar het merendeel van de 8 rijksten van de wereld (even veel verdienend als de 50% armsten volgens Oxfam) uitgesproken progressieven zijn (Facebook, Amazon, Oracle, Google, Microsoft..). 

Apocalyptische tijden. Eindtijden en ooit DE eindtijd. De Apocalyps is geen literatuurboek maar een symbolencode krachtig en soms flitsend herkenbaar. Niet alleen natuurrampen (orkanen..), epidemieën maar ook zeer herkenbaar de ondergang van ideologieën (pseudo-godsdiensten) en burgeroorlogen. Burgeroorlogen smeulend en dan hevig opflakkerend, geen reguliere legers maar flashmobs en knokploegen. Maar vooral de methode van de totale informatieoorlog eigen aan deze tijd van de “ICT”, een muur van leugens, constante “reverse blaming” en desinformatie gekoppeld aan mega censuur en manipulatie van zoekresultaten met pc’s die u bespioneren. Je ziet geen gat meer in in deze muur.

In eindtijden zoeken Christenen meer dan ooit naar de “Beschermer van het Geloof”, die niet alleen een geestelijk aanzien heeft maar ook militair weerbaar is. De globalistische paus en de christelijke (?) West-Europese leiders? Te gek. De orthodoxen zien meer en meer Putin als “Beschermer van het Geloof”. Het was hem zeker niet op het lijf geschreven maar als de nood hoog is, moeten mensen groeien in hun rol. Hij beschermde de Christenen in Syrië. Het Patriarchaat van Moskou en de Russische Kerk in ballingschap (uit de Sovjettijd) waren nog gescheiden. Hij ijverde voor de hereniging. Die is nu in juli voltooid.

Stalin liet de in Moskou centraal gelegen Verlosserskathedraal (Patriarchaat van de Orthodoxen) dynamiteren en installeerde er een zwembad. Tussen 1995 en 2000 is de kathedraal exact heropgebouwd. Stalin liet de historische moskee in het kremlin van Kazan (Tatarstan in het zuidoosten van Rusland) afbreken. Die is nu heropgebouwd. Het is mogelijk het Christendom te verdedigen en tegelijkertijd de historische minderheden te respecteren. Geen afbraak van standbeelden, geen verbod van familienamen (bijv. Lynch) om dat ze “racistisch” zijn. Geen absurde administratieve straffen voor het niet gebruiken van gender neutrale woorden (Canada, Zweden). Rusland toont dat het anders kan. De boel hoeft niet steeds verder te verzuren, de mens af te stompen.

De exact heropgebouwde Verlosserkathedraal in Moskou (2000)
Het exact heropgebouwde kremlin van Kazan in Tatarstan. Het nieuwe Rusland verdringt het eigen verleden niet.

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

18 commentaren op “Apocalyptische tijden: ondergang van ideologieën en burgeroorlogen?

 1. Er staan ons zeker geen plezante tijden te wachten zoals uit het artikel blijkt en het grootste gevaar is Noord -Korea dat weer een raket heeft geschoten langs Japan heen ook daar is een wereldbrand nakende. we leven zeker in de laatste dagen en dat is reeds voorzegt in het derde geheim van Fatima dat actueler is dan ooit.

 2. Dikwijls is de motor achter oorlogsmiserie een maatschappij waarin God totaal zoek of verboden is. Bijvoorbeeld Noord-Korea of Nazi-Duitsland. Zonder God komen er altijd ontsporingen, individueel of collectief.

 3. Hetgeen heden als “Uiterst Rechts” geklasseerd wordt, is in feite het Klassiek Links van de achttiende eeuw, terwijl het globalistisch Links van vandaag slechts de nieuwste fase is in het stappenplan van de Revolutie. Die Revolutie heeft dus vele tentakels, en de oppositie tussen die tentakels is slechts schijn. Indien Katholiek legitimisme opnieuw als Rechts zou geklasseerd worden, zoals de term oorspronkelijk ontstaan is bij de onwettige Assemblée Nationale op de vooravond van de Franse Revolutie, dan zou Adolf Hitler geklasseerd staan als “Klassiek Links”, en groeperingen gelijk Antifa als “Nieuw Links”.

  Vlaams Belang, Parti Populaire, de VLD, de MR etc. zijn eigenlijk allemaal Links in de oorspronkelijke betekenis van de term.

  Katholieke Christenen moeten zich organiseren tot een extra-parlementaire politieke kracht om het Heilig Kruis in Staat en maatschappij te doen triomferen. De isolatie waarin Katholieken momenteel gezeten zijn is nefast, en zo ook de afwezigheid van Katholieken op het politiek strijdperk van West-Europese natiën. Elke burgerlijke Staat heeft de plicht om Christus Rex in Zijn absolute, universele en soevereine rechten te erkennen, zoals in Quas Primas van Pius XI uiteengezet wordt, met exclusie van alle valse godsdiensten. De maçonnieke propaganda voor het gelijk behandelen van de Katholieke Religie en de valse religiën (hetgeen in de praktijk, zoals wij al dikwijls gezien hebben, steeds uitmondt in het achterstellen van het Katholicisme ten gunste van het Talmudisme, de Islam en andere sekten) probeert op blasfemische wijze God op hetzelfde voetstuk te plaatsen als afgoden, hetgeen de afschuw moet opwekken van ieder oprecht mens.

  Wij moeten bidden tot Onze Lieve Vrouw dat Zij in elk West-Europees land een Don Pelayo doet opstaan om een politieke reconquista te leiden.

  Ave Maria! ✠

  1. Benjamin, terug van weg geweest? Blij je weder te kunnen lezen.
   Je hebt gelijk Benjamin, het kwaad met zijn duizend en één tentakels, joodse vrijmetselarij met al hun vertakkingen en groeperingen in en rondom politiek, economie, school en onderwijs, sociale onzin, valse godsdiensten, en de lijst is nog heel lang, daarmee heeft satan en zijn trawanten slechts één doel.
   Gezien wij allen geschapen zijn naar het beeld van God en het hersteld is geworden door de verdiensten van Jezus, door Zijn Sacramenten, bijzonder in het H. Doopsel, kan God de Vader Zijn Zoon Jezus in ons herkennen. Dit beeld dat satan in ons ziet en waarvan de duivels huiveren, proberen zij met alle mogelijke middelen te doen verdwijnen uit ons.
   Het H. Doopsel geeft een onuitwisbaar teken in onze ziel, vanwaar de actie tegen die zielen nog heviger is.
   Het beeld van God moet door de wil v.d. mens als het ware, herbevestigd worden door de wil en het is juist daar dat de strijd wordt gevoerd. De duivel probeert ons van de Waarheid af te brengen en in ons zijn beeld te laten aannemen, liefst door het beeld van God te doen voorkomen als een gruwelijke, onrechtvaardige en liefdeloze God en Vader. Gezien de mens geen beeld heeft uit zichzelf, kan de mens maar slechts twee beelden aanvaarden. Dat van God of dat van de duivel. Indien de mens definitief, ik zeg wel definitief, bewust of onbewust gekozen heeft, heeft hij gekozen voor het hiernamaals.
   Je schrijft: “… dan zou Adolf Hitler geklasseerd staan als “Klassiek Links”, en groeperingen gelijk Antifa als “Nieuw Links”. ”
   Inderdaad Adolf Hitler, zocht niet naar het herstellen van Gods Rijk op aarde door de K. Kerk, maar eerder naar een soort politiek op christelijke waarden gevestigd systeem. Het heeft gewerkt in het begin, maar zonder de steun van God is iedere poging vergeefs.
   “Katholieke Christenen moeten zich organiseren tot een extra-parlementaire politieke kracht om het Heilig Kruis in Staat en maatschappij te doen triomferen. ”
   Dat verstaan Katholieke Christenen zo moeilijk. Er zijn er velen die zeggen ‘Ja maar je moet op God vertrouwen’ wat juist is, maar God kan niets doen zonder ons initiatief (de wil) om het Koninkrijk van Christus op aarde te vestigen. Zonder openlijk te tonen wie wij zijn, wat we zijn, en hoe het moet, zullen onze vijanden in hun handen wrijven.
   Een Katholiek die de Waarheid niet zoekt en verkondigd en die denkt “Ach ja, ik mag niet oordelen of veroordelen (een valse nederigheid) en gaan we maar ’s zondags naar de H. Mis en dan komt alles wel in de zak.” is gewoon geen Katholiek. Schuldig verzuim kent men niet, maar er worden evenveel zonden bedreven door schuldig verzuim als alle anderen. Het zijn gewoon salon-katholieken.
   Zegt Jezus niet : “Sta op en schreeuw het van de daken.”?
   Inderdaad, moge Onze Lieve Moeder Gods en onze Meesteres ons een aanvoerder en een goede Paus schenken. Bidden wij ervoor.
   Ave Maria +.

   1. Dag Peter,

    Ik heb hier inderdaad even geen reacties meer geplaatst, maar ik las nog wel artikels die hier verschenen.

    Adolf Hitler was mogelijk een dubbelagent van de Rothschilds als “gecontroleerde oppositie”, om zo achteraf Palestina in de handpalm van de Ashkenazim te kunnen plaatsen. Blijkbaar heeft de Katholieke leider van Oostenrijk, Engelbert Dollfuß, destijds een onderzoek laten doen naar de familiale origine van Hitler, waaruit Dollfuß concludeerde dat hij hoogstwaarschijnlijk een kleinzoon was van Salomon Mayer von Rothschild, bij wie zijn grootmoeder, Maria Schicklgruber, als dienstmeid werkte in Wenen toen Alois, de vader van Adolf Hitler, op onwettige wijze verwekt werd.

    Misschien is het daarom dat Hitler Dollfuß heeft laten vermoorden door zijn trawanten?

    Hitler als Rothschild past in ieder geval bij zijn kenmerkend profiel van anti-katholicisme, anti-monarchisme, brutaliteit, paganisme en socialisme. Wie anders vergiet in deze moderne tijden, sinds het einde van Wereldoorlog I, op systematische en georchestreerde wijze heiligenbloed in het hart van Europa zoals dat van Sinte Teresa Benedicta van het Kruis en Sint Maximiliaan Kolbe, dan de Rothschilds? Met wiens geld had die moordmachine kunnen draaien, dan met dat van de Rothschilds?

    In verband met politiek militantisme: Wij moeten zeker op God vertrouwen, Die gemakkelijk door een goddelijke interventie de door Hem gewilde orde kan herstellen in de wereld, almachtig als Hij is, maar Hij kiest er voor om door mensen te werken. Diegenen die er de competentie, leiderskwaliteiten en talenten voor hebben, zouden er dus goed aan doen om te overwegen of zij niet geroepen zijn om een Katholieke verzetsgroep te leiden op het politiek strijdperk, hetgeen, zo vermoed ik, in de nabije toekomst steeds meer van het vastgeroest parlementarisme naar de straten gaat verschuiven.

    Ik vraag mij af of er veel bekend is over de standpunten van Eugène Mertens de Wilmars van de Nationale Koninklijke Beweging. Blijkbaar valt er niet zo veel over te vinden, maar voor zover ik weet lijkt hij voorvechter te zijn geweest van een Katholieke Staat en gildencorporatisme.

    Moge Maria Onbevlekt weldra triomferen.

    1. Ja, Engelbert Dollfuss was de kleine man, die eveneens uit een onwettige vereniging geboren was. Maar als ware Katholiek bleef vechten om zijn land Oostenrijk weer op de weg van het traditioneel Katholicisme te krijgen, dat na de troonsafstand van de Monarchie, onder druk van de VM, afgegleden was naar een seculiere staat.
     Hij wou de natie terugbrengen naar een begrip van voor de verlichting. Hij voelde de druk van wil van Duitsland voor de vereniging van de Germaanse volkeren, waar hij echter meer de Pruisische invloed in zag en er resoluut tegen was. Mussolini heeft hem nog geholpen bij het hervormen van de natie, maar na de moord op Dollfuss was Mussolini geïsoleerd een vervoegde hij Duitsland en de weg naar de ‘Anschluss’ was open.
     Zich realiserend dat als hij de Oostenrijkse maatschappij niet onmiddellijk zou herstructureren, alles verloren zou zijn, introduceerde de Kanselier een nieuwe constitutie in 1934.
     Deze was geïnspireerd door de pauselijke encyclic Quadragesimo Anno van Paus Pius XI voor de herstructurering van de sociale orde. Zo o.a. werden de scholen ont-seculariseerd, kregen de vrouwen terug toegang tot het onderwijs, enz …
     Hij wist het sociaal democratisch systeem totaal uit te schakelen en herstelde het ganse staatsapparaat gebaseerd op de hierboven aangehaalde encyclic. Hij schafte het klassensysteem eveneens af. Hij werd aangehaald door Paus Pius XI als; “een Christen met een zo groot hart, die Oostenrijk zo goed bestuurde, zo resoluut en op een zo Christelijke wijze. ” Hij was waarlijk een groot Katholiek staatsman die zijn natie terug naar Christus wou brengen.
     Hij werd vermoord op 25 juli 1934 en weinigen herinneren zich in Oostenrijk nog zijn naam.
     Het heeft niet lang mogen duren. Wat een haat tegen de Katholieke naties en de Katholieke Kerk!
     Ave Maria.

     1. Engelbert Dollfuß wilde terecht een standenmaatschappij, waarin ieder persoon binnen de economie zijn plaats kende, in plaats van het hedendaags egalitaristisch drijfzand. Ik denk dat hij een integer en oprecht Katholiek was, wiens Geloof hem het Kruis van Christus op de drapeau van Oostenrijk deed plaatsen.

      De val van het Huis van Habsburg was tragisch voor het welzijn van de Heilige Roomse Kerk, die daarmee haar laatste machtige Katholieke beschermheer verloor tegen de revolutionaire uitspattingen van anti-kerkelijk geweld. De val van die Dynastie, die haar deugden en gebreken gehad heeft, werd immers ook lang op voorhand gepland door de geheime sekten, want zij zagen in die troon het laatste bolwerk dat de Kerk ondersteunde, en de laatste Katholieke representatie van federatieve monarchie, waarbij meerdere natiën onder één monarchaal gezag leefden, zonder hun identiteit en cultuur te moeten prijsgeven zoals in de hedendaagse globalistische Europese Unie.

    2. “Eugène Mertens de Wilmars van de Nationale Koninklijke Beweging.
     “http://www.adarovzw.be/De%20Nationale%20Koninklijke%20Beweging.htm

     1. Dit had ik reeds gevonden. Maar toch; veel is er op het internet blijkbaar toch niet te vinden over deze persoon.

      Voor zover ik meen te kunnen zien, waren de standpunten van Mertens de Wilmars de oorspronkelijke van het Rexisme, maar dan zonder sympathieën voor Mussolini en Hitler.

 4. Ik zou best willen meewerken aan een traditionele katholieke partij ! Want nu weet ik niet eens meer op wie te stemmen ??

  1. Beste Sergeant Yves,

   Technisch gezien zou het natuurlijk geen partij zijn, gezien het met geen stok het parlementarisme zou aanraken, waardoor er dan ook niet op gestemd kan worden. Een partij die niet serviel is aan de cryptocratie kan via het huidig systeem niet opklimmen tot de macht, en wordt zelfs niet erkend door de staatsmannen. Ik meen dat de beste manier om u te verzetten tegen het goddeloos systeem in het stemhokje eenvoudigweg ‘blanco’ stemmen is. U geeft daar mee een duidelijke stellingname weer tegen het liberalistisch gepruts. Indien iedereen gewoon ‘blanco’ stemde, dan zouden de partijen daar nogal staan met hun mond vol tanden.

   Waar ik eigenlijk naar toe wil is een politieke volksbeweging om het satanisch systeem op haar grondvesten te doen daveren in België. Ik zoek zelf geen leidersrol te vervullen daar in, maar indien iemand met de nodige kwaliteiten en gaven daartoe dit leest: Overweeg, zo vraag ik u, of dit misschien uw roeping niet is.

   Zeg dit gerust verder aan kennissen die hier misschien in geïnteresseerd zijn, Yves. Gelijk het heden is, met de Katholieken verstrooid doorheen het land, geïsoleerd en lamgeslagen, lachen de machtsfiguren ons gewoon uit terwijl zij ons stampen geven. En wie weet wat staat de nabije toekomst ons nog te wachten? Het lijkt er op dat figuren zoals George Soros een gewapende revolutie door Communistische Antifa aan het opstoken zijn in het Westen, dus het is hoogdringend tijd dat Katholieken terug weerbaar worden. Het Katholicisme moet zo machtig worden in dit land, dat het staatsbeleid in haar handpalm komt te liggen en door haar bepaald wordt.

   Als wij bijvoorbeeld naar Polen kijken, zien wij dan niet dat zij daar een regering gekregen hebben die opvallend veel Katholieker is dan die van de West-Europese landen, mede door toedoen van het ONR (Katholieke vaderlandslievenden in Polen) die van op de grond opereerden om invloed uit te oefenen op de koers van de natie? De zoon van de Poolse Eerste Minister heeft recentelijk de priesterwijding ontvangen, en heeft kort daarna de Latijnse Mis opgedragen bij de Petrusbroederschap. Dat is reeds een groot verschil met die nihilistische boekhoudersclub die in Brussel vergaderd zit.

 5. Ja, inderdaad, Hitler was de natuurlijke kleinzoon, via zijn vader, van de Weense Rothschild, eind negentiende eeuw. Deze volgde zijn kleinzoon met aandacht. Dit verklaart wellicht de vroegtijdige opleiding van de half joodse, talentvolle Hitler, op de voorloper van het huidige Tavistock instituut in Londen. Dat was het toenmalige instituut voor psychologische oorlogvoering in de aanloop naar Wereldoorlog I. De Engelse regering, aangestuurd door de Talmoed baronnen uit de City, hebben dit belangrijke propaganda wapen vroegtijdig ontdekt, in samenspan met het ondergrondse werk van geheime diensten. Daar, in Londen, is Hitler rond 1910, klaargestoomd om als dictator de massa’s te kunnen bespelen. Maar ik wil niet op dit niveau blijven hangen, en een stap hoger zetten op de ladder van het Grote Kwaad. Hitler, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin/Roosevelt/Churchill/Truman (allemaal joden), Skull and Bones minister Henri Stimson (de superieur van Truman, de man van de 2 atoombommen aug.1945) en later het “Skull and Bones” duo Bush I, Bush II, en tenslotte de hoge vrijmetselaar marionet Obama en de joodse homosexuelen en B’nai B’rith vrijmetselaars Merkel/Macron, zijn de pionnen op het Apocalyptische schaakbord van de duivel, “het Beest” van Johannes (Ap.17,1:14). Alle uitwassen en heresieën die Andries Termote aandraagt vormen tezamen, “de Vrouw, zittend op een scharlaken rood Beest, vol van godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens ((dwz. tien koningen)). De Vrouw was in purper en scharlaken gekleed, met goud, edelstenen en paarlen getooid. Ze droeg in haar hand een gouden beker, vol van gruwelen en van de onreinheid harer ontucht. Op haar voorhoofd stond een naam…een geheim….geschreven : ‘Het grote Babylon, de moeder van de ontuchtigen en van de gruwelen der aarde’. Dronken zag ik de vrouw, van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus. ……….Zij zijn eensgezind (de tien koppen en horens) onder elkaar, en stellen hun macht en gezag in dienst van het Beest. Ze zullen strijd voeren tegen het Lam ; maar het Lam zal hen overwinnen, want Het is de Heer der heren en de Koning der koningen. Ook de geroepenen zullen dit doen, de uitverkorenen en de getrouwen, tezamen met Hem”.
  Onze zorg, beste lezers, is niet zozeer de veelheid van bedreigingen die Andries Termote hier kenschetst, zij zijn immers boven onze macht en kracht uitgegroeid. Dat betreft ook de kerkelijke top in het Vaticaan, bezet door vrijmetselaars prelaten in 4 loges en waaronder zelfs satanisten. Dat kunnen wij niet aan ; enkel vertrouwen op de Voorzienigheid brengt uitkomst. De problematiek ligt op dat niveau, niet op dat van ons. We hebben er voor te zorgen er bij te horen, deel uit te maken van “de uitverkorenen en de getrouwen, tezamen met Hem”. De Rozenkrans en niet de NOM tafeldienst, maar het Heilig Misoffer van altijd, wijzen hiertoe de weg.

  1. Dag Mr. Van Rooyen,

   Zijn er eigenlijk bewijzen bekend van een lidmaatschap van Merkel en Macron bij de B’nai B’rith? Het zou mij niet verwonderen hoor, indien zij daar lid van zijn, maar ik vraag het mij gewoon af. Hoe dan ook zijn zij ongetwijfeld knechten van het Antichrist-systeem dat de maatschappij terroriseert en bederft.

   Mijn standpunt is dat er bij het gebed actie gevoegd moet worden, gezien de Goddelijke Voorzienigheid er doorheen de geschiedenis steeds voor kiest om mensen te instrumentaliseren voor Zijn doeleinden. Het levensverhaal van Garcia Moreno van Equador toont ons hoe een land ondanks de maçonnieke intriges onttrokken werd aan de wurggreep van de geheime sekten en met een Katholieke Staat begiftigd. Dit kan ook met andere landen gebeuren, maar God geeft aan de Katholieken dan de taak om strijdbaar te zijn.

   De rode vlag van het anarchisme is meer en meer aan het oprijzen door toedoen van Antifa, en zoals de zaken heden staan, lijkt het er op dat er een min of meer grootschalige revolutie georchestreerd wordt, die de uitspattingen van de Terreur en de Commune dreigt te hernieuwen. Ofschoon Antifa bekend staan om hun domheid en clownesque gedrag, zou het toch een zware fout zijn om hen slechts als één of andere zeer georganiseerde bende te beschouwen. Het zijn de hedendaagse voetsoldaten van de Joodse geldheersers, en zij lijken zich stilaan op te bouwen tot een soort van Communistische IS in het Westen. Misschien werd Trump met die bedoeling als President geselecteerd? Om als voorwendsel te dienen voor een anarchistische revolutie? Wat duidelijk lijkt is dat men reeds in 2000 de Amerikaanse bevolking aan het programmeren was met de gedachte dat Trump ooit President zou worden, gezien er toen een Trump presidentschap voorkwam in een televisie-aflevering van “The Simpsons”, waarna een vrouwelijke president zogezegd de brokstukken van dat presidentschap moest oprapen en aaneenlijmen. Bij de Anglo’s wordt zoiets “predictive programming” genoemd.

   Ik vrees dat, indien wij als Katholieken blijven sluimeren in isolatie en inactiviteit, wij opeens door de rampspoed overdonderd gaan worden zonder het te verwachten. Dus; de Rozenkrans in de ene hand, en het zwaard van actief verzet in de andere.

   Ik herinner mij een profetie die toegeschreven wordt aan Paus Sint Pius X, waarin één van zijn opvolgers uit het Vaticaan moest wegvluchten over de lijken van zijn broeders. Wie weet wat staat er ons nog te wachten? De tijdperiode Post-Wereldoorlog II, zoals die na de oorlog begonnen is, is definitief voorbij, en dat wil zeggen dat er grote verschuivingen gaan plaatsvinden.

   1. Helaas, beste Benjamin, maar het joodse span Merkel/Macron belooft niet veel goeds voor ons allen. Er is nauwelijks oppositie, behoudens die van Polen, Hongarije, en Tsjecho – Slowakije. De regeringsleiders van Ierland, Engeland, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk plus de EU Commissie voorzitter Juncker, zijn kinderloze mensen. Behoudens mevr. May in Londen, staan ze allen te boek als vrijmetselaar en (behoudens Juncker en May) tevens homosexueel ; dus gaat het om veelal kwetsbare chantabelen. Gezien het feit dat slecht één procent der bevolking die ongeordende aard heeft, is er sprake van een abnormale situatie in onze demoncratieën. Dit wijst op een verborgen strategie agenda van de echte machthebbers achter de schermen, de Talmoed geld baronnen in de City.
    Maar nu verder met Merkel, dochter van een communistische Pools-joodse moeder. Begin jaren 1950, met haar dominee vader vanuit Hamburg verhuist naar Oost-Belijn. Daar heeft ze carrière gemaakt in de communistische partij, kaderlid Agitprop en afgestudeerd in Moskou, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. De afgelopen jaren is ze vaak te zien, gefotografeerd (zelfs op de CDU verkiezingsplakkaten) met haar handen vervormd als maçonnieke wyber, met de twee duimen en de twee wijsvingers. Rutte maakte hetzelfde gebaar toen hij haar in Den Haag ontving (foto). De wyber vormt de binnenkant van de op elkaar gelegde passer en haak, het vrijmetselaars symbool bij uitstek.
    Op het top niveau van regeringsleider is ze zeker niet enkel lid van een reguliere vrijmetselaars loge voor de “domme” goïm, maar ook lid van de exclusief joodse B’nai B’rith loge, de machtigste subversieve organisatie ter wereld. Vaak hebben joden een dubbel lidmaatschap. Tijdens haar bezoek aan Israël enkele jaren terug, sprak ze Hebreeuws.
    Toen de Muur viel in 1989, werd Merkel na een paar weken door de katholieke maar ook joodse Hennoch Kohn, alias Helmuth Kohl, ontvangen, en opgenomen in de regering ; “het meisje van Kohl”. De snelheid van actie op dat topniveau, wijst erop, dat zij door de machten achter de schermen, al vroegtijdig geselecteerd was als Kohl’s opvolger. Gezien zijn achtergrond, had Kohl geen keus, als marraan was hij voor iedere geheime dienst chantabel.
    En nu Macron, de jonge, veelbelovende joodse Rothschild bankier, pupil van de bekende joodse Franse goeroe Attali, permanent adviseur van alle presidenten sinds Mitterand. Hij staat te boek als B’nai B’rith vrijmetselaar. Deze Attali voorspelde al in 2014, dat Macron de volgende president zou zijn, na pres. Hollande. (Afgaand op zijn naam, is deze vrijmetselaar eveneens van joodse komaf). In 2014, was Macron een onbekende bankier, en drie jaar later wint hij de pres. verkiezingen, gesteund door alle grote media. In Frankrijk zijn die in joods/maçonnieke handen. Gezien zijn achtergrond en uit zijn hechte relatie met het duo Rothschild/Attali dat Macron gelanceerd heeft, kan met zekerheid worden afgeleid dat Macron, evenals Merkel, lid is van de exclusief joodse B’nai B’rith vrijmetselarij. Zonder dit was hij er niet zo snel gekomen, vanuit het niets. Beide leiders zijn de satellieten van het machtigste subversieve geheime netwerk in de wereld. Dat belooft niet veel goeds.
    Natuurlijk, beste Benjamin, naast het gebed met de Rozenkrans en het volgen van de Tridentijnse liturgie, is actie voeren noodzakelijk. “Aide toi, et Dieu t’aidera”, luidt het devies. Ieder op zijn niveau en binnen zijn mogelijkheden. Wij doen dat hier op deze voortreffelijke webstek. Maar we kennen geen angst, beste Benjamin. 100 jaar na Fatima, zit de duivel in tijdnood. We beleven een eindtijd, dit is ook in Fatime voorzegd. De laatste slag is niet voor hem maar voor “het Lam, de uitverkorenen, zijn getrouwen, tezamen met Hem” (Ap.17:14).

    1. Nog een nabrander :
     De uitverkiezing van Macron, beste Benjamin, ging dezelfde avond van start met een duister, joods ritueel voor de ogen van miljoenen profane TV kijkers en duizenden profane Parijzenaars ter plekke. Het Louvre en de daar gebouwde glazen pyramide, bestaande uit 666 ruiten, vormde het toneel. Alles was in scene gezet en ingestudeerd. Tijdens zijn nachtelijke, bla-bla redevoering van de overwinning op tegenkandidaat Marine le Pen, werd Macron met een van onder naar boven gerichte, stilstaande camera gefilmd. De top van de pyramide kwam net uit boven zijn hoofd, en hijzelf hief zijn armen lang genoeg in V – vorm omhoog, om het beeld te creëren van de haak (zijn armen) en de passer (de pyramide top). De filmbeelden waren perfect ; daar was voor geoefend ! Vervolgens daalde Macron af van de preekstoel, en liep hij met een plechtige, langzame pas rond de pyramide, 360°. Hiermee symboliseerde hij het bekende verhaal van Josué, die, +/- 1300 voor Christus, rond de stadsmuren van Jericho lopend, met trompetgeschal de stadsmuren deed ineen vallen, om daarna Jericho te vernietigen. Het vereist weinig verbeelding om hierin de satanische, joodse vrijmetselaars symboliek te zien : het slechten van de muren die de Europese Christelijke beschaving schragen, ter vernietiging van de Kerk, de volken en de naties, iedere autoriteit, familie, huwelijk en gezin, bezit en wetenschap ; en om af te dwingen een radicale vrijheid en ongebondenheid ook tegenover God, en een absolute gelijkheid. Met Macron zal Frankrijk door het putje gaan. In hoeverre hij de overige naties kan mee trekken, zal nog moeten blijken.

    2. Ongelooflijk welke onzin hier allemaal uitgekraamd wordt! Kohl, een Jood? Ja, volgens “Der Erfinder”. Alleen is dat een roman. Fictie, dus.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht