1917, Russische revolutie. 2017, radicalisering in de VS. Armageddon aan de horizon?

Motto van “Demonen” van Dostojevski; Lucas 8 :

30 En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele duivelen waren in hem gevaren.

31 En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.

32 En aldaar was een kudde veler zwijnen, weidende op den berg; en zij baden Hem, dat Hij hun wilde toelaten in dezelve te varen. En Hij liet het hun toe.

33 En de duivelen, uitvarende van den mens, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in het meer; en versmoorde.

De meester complotteur Piotr uit “Demonen”

Er zijn vele kritieke momenten geweest de laatste 100 jaar. Toch dringt een vergelijking zich op tussen 1917 en 2017. Er is onmiskenbaar een krachtenopbouw bezig van de “heren van deze wereld”, een AGITPROP met een slagkracht ongezien.

Dostojevski beschreef in “Demonen” (1871) hoe een “kwintet” van anarchisten-terroristen een rustige provinciestad in enkele weken volledig ontwricht.

Er weerklinkt “Incendiarisme! Nihilisme!” op het bal. De gouverneursvrouw beschermt Piotr..

De moderne ideeën zijn stapstenen

De meester complotteur is de vertrouweling van de gouverneursvrouw. Zij kent zijn ware aard niet maar staat open voor de “liberale” ideeën (autonomie van het individu). Het wordt bon ton in de salons om scepticus te zijn, deïst, atheïst, nihilist. Dostojevski ziet dat de liberale ideeën stapstenen zijn.

In een vorig artikel haalde ik Dugin, de geopolitieke onderzoeker, aan. Zie: https://www.katholiekforum.net/2017/08/29/apocalyptische-tijden-ondergang-van-ideologieen-en-burgeroorlogen/ Volgens hem is het liberalisme de “spil” in de moderne periode, ze ligt in het midden van het bed, de andere ideologieën verhouden zich tot haar. Maar het liberalisme heeft al vlug een alter ego ontwikkeld van social engineering van de collectiviteit en dwangregimes in naam van de “vrije markt”. Denk aan de werkhuizen, de deportatie van armen om als “indentured laborer” in de kolonie te worden ingezet. Denk aan de dwangregimes van East India Company. India mocht geen textielmachines krijgen maar moest wel het katoen kweken waarmee in Leeds hemden werden gemaakt die dan weer naar India uitgevoerd konden worden. Bekend voorbeeld is de opium die China verplicht van de EIC moest invoeren. Met de groeiende fabrieksarbeidersklasse in de 19de eeuw is voor de social engineering een humaner woord gevonden: socialisme.

Dostojevski doorziet de stapstenen van de “liberale” ideeën. Zijn complotteurs mogen dan nog eerder marginale figuren zijn, hun doelstellingen zijn duidelijk. Social engineering. De romanfiguur Chigalov heeft een boek geschreven over zijn systeem en bekent dat de 10% maximale vrijheid van de enen, noodzakelijk leidt tot despotisme over 90%. De technocraten van nu zouden het niet anders zeggen in hun interne papers. Denk aan het klimaatpanel van de UNO, het IPCC.

Rusland als labo-proefdier

 

De methode van de complotteurs doet denken aan de cellen van de bolsjewieken, waarbij de ene cel niet veel van de andere weet. Lenin had een meer coherente ideologie dan het “kwintet” en duidelijke ordewoorden.

In 1917 was er ook de geopoltiek. Lenin en kompanen werden in oktober in een geblindeerde en verzegelde trein vanuit Zwitserland, via Duitsland, Zweden en Finland naar Sint-Petersburg. Een opstand zou het Russische leger doen instorten, zo redeneerde de Kaiser.

Was er een globale krachtenopbouw in 1917? Waren het in oorsprong maar een handvol revolutionairen? Het collectivistisch experiment was al lang verwacht. Hier was het laboratorium van de social engineering. In De tijdmachine van 1885 beschreef Wells al zulke experimenten, onverbloemd, wellicht om de lezer beter aan het idee te gewennen denkend dat het toch maar fictie is.

De Morlocks in “De tijdmachine” van Wells

Ook de Rockefellers bekeken het experiment met veel belangstelling. Hadden ze het niet daarover in hun thinktanks (wereldomvattende social engineering en eugenetica). Natuurlijk waren er ook gouden zaken te doen, bijv. een monopolie dat ze van de Sovjets kregen voor de export van strategische grondstoffen.

AGITATIE en PROPAGANDA,

DE link tussen 1917 en 2017

De link tussen 1917 en 2017 is echter de Agitprop van Trotsky. Zonder hem kon Lenin niet winnen. Hij organiseerde het nieuwe leger, het Rode Leger, de politieke politie en de Agitprop. Na zijn vlucht naar Mexico zou hij Amerikaanse “neoconservatieven” inspireren (Podhorets, Wolfowitz). Het trotskisme heeft als een kat zeven levens.

Agitprop trein

 

Trotsky zou ook het scheldwoord “racist” gelanceerd hebben om de opponenten de mond te snoeren. Gelukkig heeft Stalin hem uitgewezen. Hij wou eerst zijn land opbouwen en moest niet hebben van de joodse “kosmopoliet” Trotski.

Daarmee zijn we in de VS in 2017 beland. De Agitprop van radicalen aan de universiteiten (vooral de liberal arts) sluit aan bij Trotski (met de seksuele bevrijding, de gender  en de antiautoritaire opvoeding van de Frankfurter Schule)  Het is een veeg teken dat zowel Obama als Clinton zeggen “beïnvloed” te zijn door de anarchistische activist Alinkski (1909-1972) en zijn Agitprop. Hillary maakte een thesis over hem. Daarnaast is er de constante mediadesinformatie (MSM) 24/7 in een mate dat zelfs Trotski nooit had kunnen dromen. De racisme-dooddoener heeft zijn vernietigend werk verricht en rationeel debat in de VS (MSM, universiteiten) heel sterk bemoeilijkt.

 

Er zijn gelukkig nog tegenkrachten in de VS, die er in Rusland 1917 niet waren. Het eerste (vrije meningsuiting) en tweede (wapenbezit) amendement van 1791 bestaat nog maar kan zo worden opgeschort bij noodtoestand. De alternatieve pers is krachtig ondanks de broodroof door Google die hen van reclameplatforms haalt. Ze doen gewoon zelf hun merchandising.

Rusland was in 1917 nog vrij religieus. Is de VS het nog? Hillary Clinton laat vallen dat ze een opleiding voor baptistische predikant zou volgen maar brengt in haar recent boek geen duidelijkheid over onfrisse zaken uit de gelekte mails.

De morele ontaarding van wereldelites

Ja, er is “spirit cooking” met Marina Abramovic geweest. Ja, Bill en zij hebben voodoo bezocht in Haïti. Dat is couleur locale, zegt ze. Maar dan zijn er de massieve administratiekosten, overhead… van de door hen geleide IHRC (hulpfonds na de aardbeving). Amper 4% zou in Haïti gebleven zijn. Ze kunnen argumenteren dat ze de markt in Haïti moesten openen zodat het land hulp kon terugbetalen. Daarvoor hebben ze enorm moeten lobbyen bij bedrijven, internationale organisaties. Net in die jaren zijn recordaantallen zwarte jongetjes in slavernij afgevoerd uit Haïti. Corrupte VN-netwerken? Ook seksslavernij is aan de liberale marktprincipes onderworpen.

In Saoedi Arabië zijn kinderslaven te verkrijgen op hun eBay, zo bericht Reddit in maart. Zie: https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/60fwkc/in_saudi_arabia_there_are_ebay_like_sites_selling/ Gecastreerde jongens zijn ideale seksobjecten. Ze gooien volwassen  homo’s van de toren, maar beoefenen sadistische pedofilie. Dat is niet in strijd met de godsdienst. Hebben de Saoedi’s 20% van de Clinton Foundation gesponsord uit dankbaarheid voor het open stellen van markten?

Online verkoop van een Afrikaanse slaaf, gecastreerd, via een Facebookpagina in Saoedi Arabië. Zie: http://www.frontpagemag.com/point/167540/saudi-offers-castrated-african-slave-sale-facebook-daniel-greenfield

Radicalisering L-R

Rusland staat in 2017 menselijk gezien veel verder dan de VS. Ze volgen met angst de afloop. Ze kennen de “heren van deze wereld”. Er is onmiskenbaar een radicalisering van links (Antifa’s, Black Lives Matter o.i.v. de Moslim Broederschap). De MB is zowat overal verboden in de Arabische wereld maar niet in het Westen. Trump heeft daarvoor geijverd. Maar in het Westen opereert ze nog vrij. Begrijpe wie kan. Er zijn tekenen dat er ook een radicalisering van rechts is, geïnfiltreerd of niet. Als de conservatieven de rationele discussie opgeven omdat ze vinden dat die geen zin meer heeft en andere middelen zoeken, zitten we op een hellend vlak. Low intensity burgeroorlog…

De “flexibele” vernietiging en een militaire junta als “ruiters van de Apocalyps

Laat Trump de  militairen vrij spel in Noord-Korea? Die spelen  al lang met het idee van tactische en flexibele  kernwapens, de beperkte kernoorlog. Als zij de vrije hand krijgen in Noord-Korea, dan is het gedaan met het Trump-presidentschap. Hij wordt dan afgevoerd zogezegd om hem in veiligheid te brengen en de facto neemt een militaire junta (ministers en adviseurs Kelly, Mattis, McMaster…). De Zuid-Amerikanen weten wat dat is, een militaire junta. Gaat de VS van zijn zenit (1991) naar een nadir? Dan wordt het eerste en tweede amendement opgeschort, wapens opgeëist. Trotsky heeft dat gedaan in 1917 en daarmee het nieuwe Rode Leger bewapend. Boeren toonden voorraden van landeigenaren want ze hadden eerst nog vertrouwen in deze meester manipulator. De rest volgt eruit. Complete internetcensuur. Internet met mondjesmaat voor particulieren en totaal gecensureerd door de “liberale” sociale media. Dat gebeurt al in zovele landen, bijv. Pakistan waar een commentaar op je Facebook over een bepaalde predikant, doorgegeven wordt aan de religieuze politie. Verder internet upgraden voor militaire verbindingen.

Slot

De tekst uit Lucas over de varkens die in het meer storten is moeilijk. Stefan T., de klassieke “liberale” intellectueel uit “Demonen“, komt op het einde van zijn leven tot een flitsend inzicht als de priester en zijn oppas die tekst lezen. Moderne ideeën die op het eerste gezicht onschuldig lijken, escaleerden en ontketenden een negatieve (demonische) energie. De filosoof van het boek, Chigalov, zei het: “Maximale vrijheid van 10% leidt tot maximaal despotisme van de 90%”.

Jezus kan echter de bezetene genezen en laat de demonen (“legio” heten ze) zich in de kudde varkens storten. Het principe van de bliksemafleider, een enorme lading met knallen afvoeren. Nadien gaat het ademen vlotter. Ompolen van negatief naar positief.

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

8 commentaren op “1917, Russische revolutie. 2017, radicalisering in de VS. Armageddon aan de horizon?

 1. We mogen niet vergeten dat de VS en ook de bevolking meer en meer aan het opschuiven is naar links de verkiezing van Trump zou dan weleens een éénmalig feit zijn. Ook op godsdienstig vlak is de islam ook in de VS aan kracht aan het winnen er zijn vele radicale bewegingen onder het mom van de Islam . En het grote bijbelland is in feite aan het verschrompelen er zijn in de VS geen Billy Grahams niet meer het liberalisme zet er zich daar ook door .

  1. Naar de laatste schattingen maken moslims ongeveer 1% van de Amerikaanse bevolking uit. De analysten spreken van een verdubbeling in 2025. Vergelijk dat dan eens met een Europees land als Frankrijk. Nu net geen 8%. Wat zal dat geven in 2025, denkt u?

 2. We missen de synthese, beste Andries T.!
  Waar wilt U naar toe, wat is het punt van aandacht ?

 3. De luciferianistische slavenmarkten zijn ook in het België operationeel. Tijdens de maand juni, dit jaar, reden de satanisten in dit land nog in witte minibussen rond om aan kinderen proberen te geraken voor hun mensenoffers op de heidense dag van zonnewende (voormalig parlementslid, Laurent Louis, waarschuwde hiervoor op zijn facebook-pagina). De toename in pogingen tot ontvoering tijdens die maand kwam zelfs in de media, maar zonder de satanistische context te vernoemen. Marc Dutroux werkte ook voor die netwerken, hetgeen hij zelf altijd gezegd heeft (hij sprak over een groter netwerk, doch zonder het satanisme te vernoemen). Toch steekt de Zaak Dutroux tot op heden in de doofpot, zelfs ondanks het feit dat WikiLeaks het dossier gelekt heeft op hun website. Het gaat om het officieel staatsdossier waarin slachtoffers onder andere bekende politieke figuren beschuldigen van satanistisch-rituele kindermishandeling.

  In Amerika steekt de Franklin Cover-Up in dezelfde doofpot. John DeCamp heeft die zaak grondig onderzocht, en ontving van Paul Bonacci een getuigenis dat hij mishandeld werd op een plaats die volgens zijn beschrijving alleen de Bohemian Grove geweest heeft kunnen zijn. In die Grove komen machtsfiguren van de Verenigde Staten bijeen om een uilachtig afgodsbeeld te aanbidden, voorgegaan door satanische druïden. Die uil is de minerva-uil die in de maçonnieke sekten aanbeden wordt, en die herhaaldelijk afgebeeld wordt in de stinkende anti-cultuur in het Westen. Justin Bieber heeft hem bijvoorbeeld op zijn arm laten tatoeëren.

  De door WikiLeaks gelekte e-mails van John Podesta bevatten de meest ranzige codetaal voor pedofiele praktijken. Die mails staan publiekelijk toegankelijk op de WikiLeaks website, en toch blijven de perverse Podesta broers vrij rondlopen. John Podesta was één van de hoofdzakelijke medewerkers van de presidentiële campagne van Clinton vorig jaar.

  1. Ja, beste Benjamin, dit is me wel bekend. Het dossier Dutroux wat op Wikileaks staat, zijn de voorpaginas van ieder dossier, wat al heel wat is en aan de hand van dewelke men heel duidelijk kan zien wat er in ieder dossier zit. Er is ook een vermelding van de Rijkswacht toen dat er in dat jaar niet slechts die kinderen die toen in opspraak kwamen, waren vermist, maar wel een list van ongeveer + 200 kinderen. Ook kan men de “vooraanstaanden” met name vermeld zien die aan die gruwel deelnamen. Ik zal hier niet deze afschuw aanhalen, maar ik heb ook andere info hieromtrent. De cover up van deze ganse zaak is dat het er naar uitzag dat alleen Dutrouw en zijn vrouw en Nihoul, verantwoordelijk waren voor de verdwenen meisjes. Maar het is een zaak die, als ze aan het licht zou gekomen zijn, internationaal een hele lange staart zou gehad hebben, en naar al de landen in Europa zou leiden. Ook zijn de bars erin vermeld in Brussel waar ook jonge kinderen werden aangeboden en waar ook de islam leden hun driften vrije loop gaven kwamen er in voor. De zaak van de roze balletten, Van Den Boeinants, enz…
   De ouders van de verdwenen kinderen begrepen het niet toen het ganse dossier aan een andere onderzoeksrechter werd toevertrouwd, toen de beerput leek open te gaan. Maar wat zou dat teweeg hebben gebracht? Geen witte marche zoals toen, maar misschien een opstand.
   Joodse vrijmetselarij occultisme is daar nog steeds me bezig, want denk maar niet dat ze hadden gestopt met de zaak Dutroux. Daarom mag Dutroux geen enkele journalist spreken of contacteren in de gevangenis. Hij wist te veel. Ik sta verwonderd waarom hij nog geen “ongeval” in de gevangenis heeft gehad.

   1. De onderzoeksrechter, Jean-Marc Connerotte, en ook de procureur des konings, Michel Bourlet, werden inderdaad op de meest cynische wijze weg gemanoeuvreerd; en zodra dat gebeurd was, is er geen sprake meer geweest van een echt onderzoek op staatsniveau. Ook de latere karaktermoord die de systeemknechten uitvoerden tegen Laurent Louis getuigt er van hoe het gehele systeem zich tegen de onschuld en de veiligheid van de kinderen van ons volk keert en zich ten dienste stelt van het toedekken van de meest helse praktijken, praktijken die te afgrijselijk zijn voor woorden.

    Het is een grote ramp geweest dat de bevolking zich in slaap heeft laten sussen door de manipulatie van de media. Regina Louf, die slachtoffer geweest was als kind, werd afgeschilderd als een delusionele zottin. De feiten staan nu echter gedocumenteerd op het internet, maar er wordt niets gedaan.

    Diegenen die denken dat het huidig geopolitiek systeem bestuurd wordt door atheïsten zijn zwaar misleid. Afgodendienaren besturen het systeem, en atheïsme wordt aan de brede volksmassa opgevoederd om haar immoreel, ongelovig, en achterlijk te houden, waardoor zij zelf ongestoord hun ziedende, vernietigende haat tegen God en Zijn Schepping verder kunnen uitzaaien. Indien een atheïst dit leest, dat hij het mag beseffen: De enige echte strijd in de wereld is de strijd tussen God en Satan. Christus versus Antichrist. Maria Onbevlekt tegen Jezebel. Simon Petrus versus Simon Magus.

    Toen wij, Katholieken, de macht in handen hadden in Europa, toen hakten wij de satanisten hun koppen af, hetgeen ons in deze tijden zeer kwalijk genomen wordt. Zou men echter nog zo spreken indien men wist wat er allemaal achter de façade van de democratische machine plaatsvindt? De satanisten hebben de macht nu, gecementeerd in stromen van kinderbloed, ten offer vergoten aan duivels. Tevreden, vrijzinnigen?

    Moge de Allerheiligste Vrouwe Maria en Heer Sint Jozef intercederen voor de gevallen en verblinde mensheid. ☩☩☩

 4. De tekst is wat zwaar. Daarom het goede nieuws van de laatste dagen. Rusland was in 1917 economisch in mekaar gestort na 3 jaar oorlog. De VS heeft nu een groei van 3%, dat is niet gezien sinds de jaren 1980. In EU is dat nu 1,5% en de commissie schept erover op als een herstel…
  Miljoenen nieuwe jobs gecreëerd. De industriële jobs komen terug. Trump heeft woord gehouden en weet dat hij vooral daarop en niet op de agenda buitenland wordt afgerekend.
  Bazen zijn bereid hogere lonen te betalen om de bekwaamste kandidaten te krijgen. De koopkracht trekt aan. In 2016 had de gemiddelde koopkracht het equivalent van 1949 bereikt…
  De mens ontvangt het Woord van God maar moet zelf zijn brood verdienen. Het is een Christelijke taak werk te bieden. Obama deed het met sociale projecten in de verpauperde noordelijke industriesteden (vigilantes van zwarten, hispanics..). Trump probeert de industriële economie te stimuleren in de grote traditie van de jaren 40 en 50.
  Blijft de militaire junta van McMaster, Kelly en Mattis. Ik heb de indruk dat ze niet volledig vrij spel hebben en dat hij zich de eindbeslissing voorbehoudt. McMaster pochte in mei dat er 150000 soldaten klaar stonden om Syrië binnen te vallen, ten oosten van de Eufraat, in het zuidoosten van land (Deir-ez-Zor). Die zijn er gelukkig nooit binnengekomen.

  Je vraagt je af waarom Trump zo veel negativiteit oproept? Bannon zei in een recent interview:
  “Hoe langer ze blijven babbelen over identity politics, I got em. Ik wil dat ze iedere dag over racisme praten. Als links gefocust is op kleur en identiteit, en wij kunnen bezig zijn met economisch nationalisme, dan verslaan we de democraten”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht