Hoe de dames van “baas in eigen buik” en “baas over eigen hoofd” vrouwenrechten uitverkopen

Dames in “pussy hats” protesteren tegen “seksisme en Islamofobie” van President Donald Trump

Wat hebben de dames van “baas in eigen buik” en “baas over eigen hoofd”, m.a.w. Westerse feministen en Moslima’s, gemeen met elkaar? Niet veel, zal u misschien denken? Inderdaad, de Islamitische cultuur is er niet bepaald één die de bevrijding van de vrouw promoot. Integendeel,  niet alleen staan Moslimvrouwen levenslang onder voogdij van hun mannelijke familieleden en telt hun getuigenis voor een Sharia rechtbank maar voor de helft van die van een man. Ook de bewegingsvrijheid, kledingstijl, beroeps- en partnerkeuze van Moslimvrouwen wordt voor een groot deel door mannen bepaald. En toch zijn er meer gemeenschappelijkheden tussen Westerse feministen en Moslimactivistes dan u denkt. In de eerste plaats de afkeer van beide groepen voor de traditionele Westerse levenswijze, het Christendom en de heerschappij van de blanke man.

En deze “blanke man” kreeg onlangs een nieuw gezicht: dat van een nieuwe lichting van rechts-conservatieve, “soevereinistische” en antiglobalistische politici en opiniemakers. Deze nieuwe “soevereinisten”, die heel populair zijn op Youtube, Twitter en andere social media,  zijn, naast de prioriteit die ze geven aan de soevereine staat, vaak ook nog anti-feministisch en anti-genderideologie. Velen onder deze nieuwe conservatieven hebben actief deelgenomen aan de campagne van President Donald Trump and zijn een doorn in het oog van zowel feministen, gender-ideologen als radicale Moslims.

Feministen en Moslima’s samen tegen Trump

Linda Sarsour, Bron: Wikipedia

De samenwerking tussen feministen en Moslima’s tegen deze nieuwe rechts-conservatieve, “soevereinistische” en anti-gender beweging, was zeer duidelijk op de vrouwenmarsen tegen President Trump die in januari 2017 in verschillende Amerikaanse steden werden gehouden. Vele feministen betoogden er met roze  “pussy hats” of vagina-mutsen tegen de zogenaamd seksistische uitspraken en Islamofobie van de nieuwe Amerikaanse president. “Pussy hats” waren echter niet de enige hoofddeksels die tijdens de marsen opvielen. Eén van de organisatrices van de protestactie was Linda Sarsour, een Moslima met hijab, die opriep tot een “Jihad tegen Trump”. Later verklaarde ze dat het woord “Jihad” moest verwijzen naar een “geweldloze” strijd, maar haar redevoering op de “Islamic Society of North America” conventie in juli was zeer duidelijk: “Ik hoop, dat wanneer we optreden tegen zij die onze gemeenschappen onderdrukken, Allah dit zal aanvaarden als een soort Jihad. Vooral wanneer we strijden tegen tirannen en leiders, niet enkel in het buitenland of het Midden-Oosten, maar ook hier in de Verenigde Staten van Amerika, waar je fascisten, blanke racisten en Islamofoben aan de macht hebt in het Witte Huis.” Wat dit nog met vrouwenrechten te maken heeft, is ten zeerste de vraag. Beseffen de dames met de pussy hats wel waar hun bondgenoten echt voor staan?

World hijab day

De flirt tussen de Westerse vrouwenbeweging en de Islam gaat verder dan het protest tegen Trump en het nieuwe rechts-conservatisme. De controversiële Islamitische hoofddoek, of hijab, voor vele Westerlingen een symbool van de onderdrukking van de vrouw, wordt nu door vele Moslima’s en feministen gezien als een protestvlag tegen de “onderdrukking” van migranten door blanke “fascisten”. Op World Hijab Day werden zowel Moslima’s als niet-Moslima’s uitgenodigd om uit solidariteit een ganse dag lang een hijab aan te proberen.  Vele Westerse vrouwen lieten zich overhalen om mee te stappen in dit initiatief, zelfs in Westerse scholen, waar meisjes door hun leerkrachten werden aangezet om de Islamitische hoofddoek te dragen.  Het is opmerkelijk dat Westerse vrouwen, die het Christendom  vaak als “te patriarchaal” bestempelden nu gaan  sympathiseren met een systeem dat hen nog minder bevoordeelt? Dit is op z’n minst gezegd “interessant”.

Meisjes in Amerikaanse high school dragen hoofddoek op World Hijab Day

Duitsland: wir schaffen das!

Iedereen is wel vertrouwd met de beslissing van Bondskanselier Angela Merkel om met een zelfverzekerd “Wir schaffen das”, niet minder dan 800,000 voornamelijk Islamitische vluchtelingen, uit Syrië, Irak, Afghanistan en Noord-Afrika, tot haar land toe te laten. Dit heeft voor de nodige moeilijkheden gezorgd, zeker omdat  de vluchtelingenstroom voor een groot deel uit alleen reizende jonge mannen bestond, met weinig culturele bagage over man-vrouw verhoudingen in het Westen. Dit leidde tot heel wat gevallen van ongewenste intimiteiten en verkrachtingen op Duitse en Oostenrijkse vrouwen, maar ook soms kinderen, op straat, in zwembaden en andere openbare ruimten. Eén van de meest gemediatiseerde incidenten, was de aantasting van de eerbaarheid van feestvierende vrouwen door vluchtelingenbendes op Oudejaarsavond in Keulen. In plaats van hierop verontwaardigd te reageren en in de eerste plaats het gedrag van de verantwoordelijken te veroordelen, raadde Burgemeester Henriette Reker de Keulse vrouwen aan om “nieuwe gedragsregels” aan nemen en mannelijke buitenlanders “op armslengte” te houden. Feministen in Keulen protesteerden kort daarna niet tegen het gedrag van de migranten, maar ironisch genoeg tegen het racisme en het seksueel wangedrag van….Duitse mannen. Een andere opvallende, en op de sociale media sterk bekritiseerde uitspraak, kwam van de links-groene politica Stefanie von Berg uit Hamburg, die zich verheugde over het feit dat binnen 20-30 jaar, Duitsers niet langer een meerderheid zouden vormen in haar stad.  En hoe reageert de Duitse overheid op de problematische verhoudingen tussen allochtone mannen en Duitse vrouwen?  Met een online cursus seksuele opvoeding voor allochtonen, waar je alles leert over seks met de locals. Dit gebeurt uiteraard niet zonder de nodige expliciete uitleg  en beelden. In plaats van de bronstige heerschappen tot verantwoordelijkheid te dwingen, vindt men blijkbaar dat extra seksuele stimuli de juiste oplossing vormen. Ze zouden wel eens kunnen vergeten dat Westerse vrouwen altijd voor hen klaarstaan, zoals in de Westerse pornofilms online. Een typisch voorbeeld van Westerse culturele blindheid.

Feministen in Zweden: verdoezelen van zedenschennis door migranten

Zelfs in het nochtans zo feministische Zweden worden problemen van ongewenste intimiteiten door vluchtelingen het liefst niet aan de grote klok gehangen. Onder de hashtag #inteerkvinna (#notyourwoman), protesteerden feministische activisten op Social Media trouwens tegen Zweedse mannen , die het voor hen opnemen tegen deze ongewenste intimiteiten. Maar daarbij stopt het niet. Vorig jaar lekte een Zweedse krant, “Dagens Nyheter”, dat de politie de aanval op de eerbaarheid van jonge vrouwen door vluchtelingen op een muziekfestival had verdoezeld om racistische sentimenten bij de bevolking vooral niet aan te wakkeren. Zweedse feministen zijn heel verveeld met de situatie, maar lijken bezorgder om een eventuele verergering van het racisme in hun land, dan om vrouwenrechten. “Het is gevaarlijk om ongewenste intimiteiten te gaan associëren met ras“ verklaarde Tiina Rosenberg, een stichtend lid van de Zweedse feministische partij, het Feministische Initiatief, en Professor Gender Studies aan de universiteit van Stockholm aan Time magazine.  “We hebben een lange postkoloniale geschiedenis van blank patriarchaat, die geprobeerd heeft bruine vrouwen van bruine mannen te redden…. Er is ook veel raciaal getinte taal, vooral in de richting van anti-migratie. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn. We moeten tegen alle ongewenste intimiteiten aan het adres van vrouwen spreken. We moeten hiertegen protesteren, maar we mogen geen onderscheid maken op basis van etnische achtergrond, of beweren dat ze (de vluchtelingen) gewelddadiger dan wij zijn…Anders reduceren we ons tot ‘ik ben geen racist, maar….” Opnieuw worden vrouwenrechten geofferd op het altaar van de racismebestrijding. En het gaat verder…

Documentaire “Femme de la Rue” door Sofie Peeters

Dichter bij huis

Ook in eigen land zijn er associaties tussen de lokale vrouwenbeweging en Moslima’s. Men herinnert zich nog de BOEH! (baas over eigen hoofd) actie, een samenwerking tussen zowel autochtone als allochtone vrouwen, voor het recht van Moslima’s om in openbare functies een hoofddoek te dragen. BOEH! werd opnieuw gepresenteerd als een actie voor het recht op zelfbeschikking van vrouwen en een protest tegen discriminatie van minderheden. Initiatieven om de gecompliceerde verhoudingen tussen Moslimmannen en autochtone vrouwen in België aan te kaarten waren dan weer zeer polariserend. Een documentaire, Femme de la Rue, door filmmaakster Sofie Peeters, over het lastigvallen van autochtone vrouwen door Moslims in Brussel, werd door progressieve opiniemakers sterk “gerelativeerd”. Autochtone mannen zouden ook vrouwen lastigvallen, was de boodschap. Dat de frequentie en intensiteit hiervan veel lager is, wil niemand uiteraard toegeven. Vrouwenrechten moeten alweer wijken voor de belangen van migranten met de medewerking van de Westerse progressieven en vrouwenbeweging.

Waarom er wordt weggekeken van ongewenst seksueel gedrag door allochtonen: intersectioneel feminisme

Waarom wordt er vanuit de vrouwenbeweging en progressieve kringen weggekeken van ongewenste intimiteiten door Moslimmannen aan het adres van Westerse vrouwen? Het antwoord ligt in het intersectioneel feminisme, een term die de eerste keer werd vernoemd door de Amerikaanse juriste Kimberlé Crenshaw. De term “intersectioneel” slaat op het kruispunt tussen de verschillende onderdrukkende factoren (seksisme, racisme, homofobie), waarbij sommige factoren als “extra bezwarend” gezien worden.  Zwarte vrouwen kunnen bv door zwarte mannen gediscrimineerd worden op basis van hun geslacht, maar dit wordt verzwegen omdat het om gekleurde mannen gaat en men raciale stereotypen niet wil versterken. Deze Amerikaanse denkwijze werd naar de Europese situatie geprojecteerd, waardoor de belangen van “geprivilegieerde” blanke vrouwen plots onderschikt worden aan de belangen van (gekleurde) Moslimmannen. De Afro-Amerikaanse feministe Alice Walker zag het als volgt: “Een deel van het probleem met Westerse feministen, is dat ze lijken op hun broers en vaders. En dat is een echt probleem”. Westerse vrouwen hebben bijgevolg geen recht tot klagen, indien ze het slachtoffer worden van ongewenste intimiteiten door minderheden. Als “onderdrukkers” hebben ze dit namelijk “verdiend”.

De ziekelijke link tussen “baas over eigen buik” en “baas over eigen hoofd”.

De samenwerking tussen het hedendaagse feminisme en Islam, gaat dus helemaal niet over de bevrijding van vrouwen. Het gaat over het prioritair maken van de rechten van minderheden en niet-Westerse culturen over die van Westerse vrouwen. Eigenlijk wordt hier “omgekeerd” racisme bedreven, m.a.w. men gaat alle wangedrag door minderheden negeren, om vooral zelf niet als racist bestempeld te worden. Door hun associatie met de dames van “baas over eigen hoofd”, doden dames van “baas over eigen buik” dus niet enkel hun foetussen, maar verkopen ze ook nog de toekomst van hun overlevende kinderen, in het bijzonder hun dochters. Na de vernietiging van het traditionele gezin, het huwelijk, de heiligheid van het leven, de waardigheid van hun eigen mannen, hun geloof in het Christendom, geven feministen nu uiteindelijk ook hun eigen Westerse maatschappij de genadeslag. Alles in naam van gelijkheid, zelfbeschikking, imago en een illusie van sociale rechtvaardigheid. De weg naar de hel is inderdaad geplaveid met “goede” intenties en vooral veel domheid…

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Hoe de dames van “baas in eigen buik” en “baas over eigen hoofd” vrouwenrechten uitverkopen

 1. Je moet weten dat onze jongeren en deze evolutie lijkt bijna wereldwijd een vrij links profiel hebben . De mens wil centraal staat zoals uit het artikel blijkt ook de vrouwen en de tijd dat vrouwen tussen de petatten en soep stonden ligt al een tijdje achter ons. zwarte vrouwen en mannen in de VS zijn zeer raciaal ingesteld meer nog dan men zou vermoeden daarom ook de vele rellen in de VS. En in de moslimwereld heeft de vrouw ook al niet rechten maar ook hier zien we iets veranderen . En dat vrouwen in Zweden werden lastiggevallen door moslimmigranten is een feit maar dat mag niet aan de grote klok gehangen worden heeft veel te maken hoe men in de islam naar de vrouw kijkt !

 2. “Iedereen is wel vertrouwd met de beslissing van Bondskanselier Angela Merkel om met een zelfverzekerd “Wir schaffen das”, niet minder dan 800,000 voornamelijk Islamitische vluchtelingen, uit Syrië, Irak, Afghanistan en Noord-Afrika, tot haar land toe te laten.”

  Pas altijd op met taalgebruik! De extreem-linkse media gebruiken het woord “vluchteling” om voor iedere immigrant bij voorbaat sympathie op te wekken.

  Een vluchteling is iemand die een gegronde vrees voor onrechtvaardige vervolging heeft. Een voorbeeld is een ex-moslim uit een islamitisch land die zich bekeerd heeft tot het Christendom. Of iemand die openlijk kritiek heeft geuit op communistische heersers in zijn eigen land. Geen vluchteling is iemand die zich heeft aangesloten bij een gewelddadige opstand tegen het gezag en zijn kansen ziet keren. Ook geen vluchteling is iemand die de militaire dienstplicht ontduikt.

  Behalve vluchtelingen zijn er ook – veel meer – ontheemden. Dit is in principe iedereen die zijn huis en haard heeft verloren door oorlogsgeweld en dergelijke. Door de oorlog in Syrie (die door Westerse machten is aangesticht en ondersteund) zijn veel mensen uit Syrie ontheemd. Veel ontheemde Christenen zijn naar Libanon vertrokken, waar al een zeer grote Christelijke gemeenschap is. Veel moslims zijn naar (soennitisch-islamitisch) Turkije vertrokken.

  Als mensen eenmaal een dak boven hun hoofd en iets te eten hebben, dan hebben anderen geen juridische of morele plicht om hen op te nemen. Ter vergelijking: de barmhartige Samaritaan nam de gewonde man niet mee naar huis, maar bracht hem naar de herberg en betaalde voor diens verblijf.

  Toch komen veel mensen die in de regio zijn opgevangen liever naar West-Europa, en dan in het bijzonder naar Duitsland, Zweden en Groot-Brittannie. Waarom juist die landen? Omdat daar een ‘verzorgingsstaat’ heerst. Iedereeen krijgt gratis bed, bad en brood en ook nog eens zakgeld daar bovenop, zonder daar iets terug voor te hoeven doen. Natuurlijk gaat dit alles ten koste van de oorspronkelijke bevolking. Behalve op de ontheemden uit Syrie, Irak en andere oorlogsgebieden oefent deze verzorgingsstaat een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op lieden uit Afrika en de rest van de wereld.

  De West-Europese landen zijn de afgelopen decennia zo barmhartig geweest om alle echte vluchtelingen permanent verblijf toe te staan en alle ontheemden tijdelijk verblijf. Hiervoor zijn controles aan de grens, asielzoekerscentra, ondervragingen en dergelijke voor nodig.

  De beslissing van Angela Merkel om de grenzen open te zetten was niet bedoeld om vluchtelingen op te nemen, maar juist om zoveel mogelijk mensen die *geen* vluchteling zijn de gelegenheid te geven om zonder controles het land binnen te komen. Deze beslissing was in strijd met de Duitse wet.

  In de praktijk blijkt de stroom van immigranten vooral te bestaan uit mannen van weerbare leeftijd. Onder hen zijn er aanzienlijk veel die eerder uitgewezen zijn als ongewenst vreemdeling, maar nu onder een nieuwe naam alsnog binnenkomen, die onder verschillende identiteiten meermalen bijstand willen aanvragen, die op jacht willen naar West-Europese vrouwen en zelfs mannen die gezocht worden voor terroristiche activiteiten.

  Zo’n beslissing als van Merkel is geen impuls, maar onderdeel van een al zeer lang bestaande campagne om de Christelijke volkeren steeds verder te demoraliseren, en tegelijkertijd om een nieuw proletariaat in te voeren, en te doen vermenigvuldigen, zodat de politici die Europa en Duitsland in het bijzonder willen vernietigen ook in de toekomst nog steeds een meerderheid zullen hebben. Angela zelf was in Oost-Duitsland “agitatorin” van de jeugdbeweging van de (communistische) socialistische eenheidspartij.

  Ik vrees dat velen van ons over enkele jaren zelf (echte) vluchtelingen zullen zijn. Ik hoop dat Polen, Tjechie, Slowakije en Hongarije ons dan opnemen…

 3. “Meisjes in Amerikaanse high school dragen hoofddoek op World Hijab Day”
  Hebt u al ooit een kruisbeelddag meegemaakt, waar Amerikaanse of Europesche scholieren met een Kruisbeeld in de hand een Wereld Kruisbeelddag organiseren?
  Als dit alleen is voor solidariteit te betuigen met moslims, waarom dan niet met Katholieken?
  Ik denk dat het steeds uit dezelfde hoek komt om de bevolking, nog maar zelfs de gedachte aan Onze Heer Jezus te wissen uit hun geheugen.
  Evenzo ziet men op de rooie VRT-Canvas alsmaar uitzendingen die over de islam handelen. Een paar dagen geleden was er een serie “Allah in Europa”. Het doel was om de Europeanen gevoeliger te maken om de islam te aanvaarden.
  Niets in deze afleveringen werd er vermeld of zelfs niemand kwam aan bod om ook maar één woord te vermelden over de mening van gewone burgers in Europa die het hier niet mee eens zijn.
  Iedere dag rammen ze ons op alle Vlaamse posten die islam door de strot. Willen of niet en dan nog met ons belastinggeld.
  Als men dagelijks moet leven onder de reeds bezette steden, ja dan jun je er wel een gedachte over nahouden. Maar dat wordt niet uitgezonden, want het is ‘politiek incorrect’.

  1. ☩JMJ☩

   ‘Allah’ in Europa? Dat is een wantoestand die een priester exorcist wel kan verhelpen. Ook is het goed om zelf wijwater bij de hand te hebben. Daar kan ‘Allah’ ook niet tegen.

   In verband met bezette steden heb ik reeds enkele jaren geleden gehoord dat mensen uit de stad Antwerpen naar het platteland aan het verhuizen waren om van de Mahometaanse bezetter weg te zijn. Er zijn oudere mensen die nog amper durven buiten komen.

 4. Volledig akkoord met wat Peter schrijft over de islam en het christendom in Europa.

  – Het christendom wordt op VRT en VTM zo veel mogelijk doodgezwegen, afgedaan als “niet relevant meer”. Hoogstens wordt er eens iets over gezegd in de categorie “folklore” of de categorie recente gebeurtenissen. Enkel het kindermisbruik door priesters, dat werd flink toegelicht.

  – Aan de islam wordt zo veel mogelijk aandacht besteed. Iedereen moet het weten als de ramadan begint. Maar hoor je iets over de christelijke feesten en de diepe betekenis ervan ? Misschien een kort, verplicht nummertje op Paasdag.

  – Een grondig debat over de inhoud van de christelijke, de mohammedaanse en andere godsdiensten ? Daar hoor je niet van ; er moet juist veel verteld worden over de laatste voetbalmatchen. In dezelfde lijn werden de programma’s voor derden afgeschaft, en verliest Radio Maria zijn FM frequentie.

 5. ☩JMJ☩

  Het is hatelijk hoe het Mahometisme hoofddoeken tot één van zijn eigen symbolen usurpeert, terwijl Christelijke vrouwen dat droegen lang voordat Mahomet geboren werd. Het is trouwens een apostolische wet dat vrouwen hoofdbedekking dragen tijdens het bijwonen van de Liturgie. Buiten de Liturgie is het niet verplicht, maar wel nobel. Het Christendom is patriarchaal.

  Er zijn drie doctrines die met elkander in conflict zijn in de cultuurstrijd. “Vrouwen in de harem” (Islam), “Vrouwen aan de haard” (Christendom), en, “Vrouwen dragen de baard” (feminisme). De doctrine van het Christendom is correct, omdat deze de juiste balans weergeeft tussen de gehoorzaamheid die vrouwen aan hun mannen verschuldigd zijn en de menswaardige behandeling die haar als mens en persoon toekomt. Bij het Mahometisme worden vrouwen behandeld als broed-en-huishoudmachines, die men wat stampen geeft als er iets aan hapert, en bij het feminisme wil het lichaam (de vrouw) het hoofd (de man) zijn, en wordt de man van zijn patriarchale troon gestoten en in de beerput van de verwijfdheid en de anarchie geworpen.

  Westerse vrouwen zijn tot griezelfiguren verworden, door de schuld van de systematische conditionering die zij van de oligarchieën ontvangen, maar de mannen zijn schuldig dat zij dit hebben laten gebeuren. Waar was de stem der mannen, bijvoorbeeld, om het groeiend nudisme een halt toe te roepen toen dit in opmars begon te komen? Een pervert knikt gewillig wanneer een vrouw zegt dat zij mag dragen wat zij wil, en dat zij qua kledij aan geen morele principes gebonden is. Een integere mens zal zo een uitspraak verafschuwen, die het degraderend barbarisme van de eeuw aantoont. De Heilige Pater Pio joeg jonge vrouwen zijn biechtstoel uit wanneer hun rokken te kort waren! Waar, verder, zijn de blanke mannen om collectief de dochters van hun volk te verdedigen tegen de beestachtige driften van Mahometaanse verkrachters? Vrouwen hebben mannelijke bescherming en leiding nodig; zo eenvoudig is het. Zij zullen trouwens altijd instinctief mannelijk leiderschap zoeken. Zelfs de meest schuimbekkende feministen dienen mannelijke meesters, want zij voeren stipt de duistere agenda uit van de internationalistische (mannelijke!) schaduwheersers om Kerk en Staat te destabiliseren met hun nefaste doctrine.

  Diezelfde schaduwheersers zijn de meesters en architecten van de Mahometaanse bezetting in Europa, waardoor het komt dat anarchisten (feministen, antifa etc.) een alliantie gesloten hebben met de Mahometanen. Allen buigen de knie voor, en eten hun brood uit de hand van, dezelfde oligarchische families die een infernale oorlog gezworen hebben tegen de Katholieke Kerk.

  1. Heel juist, Benjamin,
   Weinigen zien het, omdat ze met het toverwoord “democratie” begoocheld worden (dat een hol vat is), maar het eigenlijke doel, zoals u ook schrijft, is de Katholieke Kerk de doodsteek toe te brengen. Ja, het is werkelijk een strijd op leven en dood. De vijand heeft veelvuldige en beruchte troepen gevormd, al weten dat misschien velen niet en maken er deel van uit, om de Katholieke Kerk te bestrijden, sinds de Verlosser Jezus Christus Zijn H. Kerk heeft gesticht.
   Maar wie tegen God vecht is op voorhand verloren.
   Heb goede moed soldaten van Christus en Maria, nog een weinig en de vijand zal in het zand bijten.
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  2. Beste Benjamin,
   Kijk eens hier, hoe er met de Katholieke Kerk wordt gespot op de Vlaamse zender 4;
   https://www.vier.be/de-slimste-mens-ter-wereld/dit-is-de-jury-van-de-slimste-mens-ter-wereld
   Ongelooflijk, dat er aan één kant de islam zo gepromoot wordt en aan de andere kant wordt er zo gespot met de K. Kerk.
   Als je dit zou doen met de islam (maar dat zal nooit gebeuren) dan had je nu al een godsdienstoorlog in Vlaanderen.
   We moeten hiertegen optreden en ons deze keer niet zo maar in een hoekje laten drummen.

   1. ☩JMJ☩

    Het goddeloos gespuis, al spot het ook nog zo onophoudelijk, kan nooit de holle leegte van hun zielen verbergen. De demonische wanhoopskreten en de zwarte droefheden van hun binnenste tekenen zich af op de gelaatsuitdrukkingen.

    Een kabbalistisch geïnspireerde pseudoprofeet gelijk Mahomet, die geneeskrachtige kwaliteiten toeschreef aan kamelenpis, die wordt op handen gedragen. Soort zoekt soort, wordt er dan gezegd… Willen zij dat misschien ook nog toevoegen aan de lijst van ‘culturele verrijkingen’ die de barbaarse bezetting hier komt brengen? Binnenkort in uw supermarkt; kamelenpis in flessen?

   2. Wat stelt u voor, Peter, als u hier tot verzet oproept? Ik vind trouwens dat we die mensen niet meer aandacht moeten schenken dat ze verdienen. In mijn ogen is dat nul. Is het immers niet zo dat die mensen juist op confrontatie uit zijn en maar al te graag zouden hebben dat we, christenen, hierop reageren? Dat gun ik hun niet. Laat ze zich maar in drek wentelen.

    1. Ik begrijp u wel, beste Jan, en in dat opzicht hebt u gelijk. Echter heb ik mij reeds bij de directie van die zender beklaagd, ook al haalt het weinig of niets uit. Maar een het is ook onze plicht het Katholiek geloof te verdedigen en hen de waarheid voor te houden. Indien we altijd gaan zeggen, “Ach het haalt toch niets uit… ” dan kan er ook niemand tot inzicht komen. Al was het maar één enkele ziel die hierdoor rechtsomkeer gaat maken, dan is het wel de moeite waard. Want laat Jezus geen 99 schapen van Zijn schaapstal achter om het verloren schaap gaan te zoeken?
     Uit niets doen kan ook niets voortkomen.
     Ik zaai en doe en de Heer is er ook nog om het zaad te doen kiemen, maar wij zien dat niet en we weten niet wanneer dat dat zal gebeuren in een ziel.
     “Voor niets heb je gekregen en voor niets zul je geven.” “Verkondig het van de daken … ”
     Jezus was ook alleen voor grote massa’s om Zijn Woord te doen horen. Als Hij zo zou gehandeld hebben zout u ook geen geloof en Kerk nu hebben.
     Ik zal nooit rusten om de waarheid te verkondigen, alleen uit lifde tot deze die verloren lopen en uit liefde tot mijn allerliefste Jezus, omdat ik eens de blijdschap in Zijn Ogen zou mogen aanschouwen wanneer deze verloren schapen naar Hem teruggekeerd zijn. Daarom doe ik dat en zal het blijven doen, wat of wie er ook anders mogen over denken.
     Ora et labor – Werk en bid!
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

     1. In meerdere opzichten vertoont onze maatschappij heel veel gelijkenissen met de situatie waarin de eerste christenen leefden. Het Romeinse Rijk vertoonde tekenen van morele en etnische moeheid. Eigenlijk kunnen we spreken over een zieke samenleving. Er werd toen ook flink gespot met de christenen (denk maar aan die gekruisigde ezel in steen gekrast). Net zoals we nu in het Westen zien. De eerste christenen getuigden dan wel van hun geloof, maar gooiden hun geloof niet te grabbel. Geen paarlen voor de zwijnen! Integendeel, het diepste van hun geloof werd beschermd door de “arcane”. Ik getuig liever van onze Heer waar ik zie dat er belangstelling voor is. Aan de spotters verlies ik mijn tijd niet. Natuurlijk staat iedereen vrij dat wel te doen.

    2. “laat ze zich maar in drek wentelen”. Dat kan je doen, maar deze feministen en gender-ideologen hebben machtige lobby’s, die wetten kunnen wijzigen om vrouwen te dwingen de feministische levensstijl aan te nemen. Vrouwen worden constant eraan herinnerd dat het leven als huisvrouw minderwaardig en financieel riskant is. Scheiden wordt almaar makkelijker en door de laatste nieuwe wetgeving inzake alimentatiegeld financieel riskanter voor thuisblijvende vrouwen. Grote gezinnen worden uitgelachen en als “profiteurs” bestempeld in de media. (Weduwen)pensioenen worden beperkt. Er wordt door Gwendoline Rutten ook aan het zwangerschapsverlof geknaagd. etc Indien dit zo doorgaat, zullen we echt moeten ingrijpen.

   3. Bedenk dan dat het vooral katholieken waren en zijn die de naam “Jezus” achteloos en respectloos uitspreken. Een gelovige moslim zal dat niet zo gauw doen en in hun ogen is Jezus alleen nog (maar) een profeet. Maar ze hebben er wel respect voor Jezus (Isa) en voor alle profeten.

  3. Wat de Europese vrouwen, zeker de christenvrouwen, protestant en katholiek toch om ook hoofddoeken, wellicht een kleinere versie ervan of een kapje te gaan dragen? Dat was toch ook de wens van de christenen van toen, zeker in gebedsbijeenkomsten. Bedekkende kleding zou ook normaal moeten zijn voor Westerse vrouwen, vind ik als Nederlandse vrouw. De moslima’s die het vrijwillig dragen hebben wel degelijk een punt als zij zeggen dat het als bescherming dient, niet alleen voor henzelf, maar juist ook voor de mannen! Kunnen mannen soms hun ogen sluiten bij het zien van de minirokken en/of lage decolletés van tegenwoordig? Het is zo vaak te zien, buiten en op de televisie. Ik als vrouw erger me er nog steeds aan. Kledingvoorschriften zou weer normaal moeten zijn en dat heeft wat mij betreft niets met betutteling te maken, maar met goed fatsoen. Je hoeft de Bijbel er niet eens bij te halen. Maar zelfs een kind kan het snappen.

 6. Weg met de politieke correctheid ,in oorlog en liefde is alles toegestaan ,ik laat mij niet als de joden naar de slachtbank lijden ,het lijkt wel een zombie eclips .

 7. Deerniswekkende mensen zijn het, zo schadelijk voor hun medemensen, vreselijk zal hun lot zijn !

 8. Waarom wordt er dan vooral weggekeken van Amerika’s perversiteit rondom vrouwen in de oorlog met van Irak? Dat loog er ook niet om. Dat is ook op de televisie geweest en niemand heeft het daarover. Zowel Al Qaïda als de ISIS is een product van Amerika. En daarom haten vele moslims Amerika die lijkt wel de hele wereld wil veroveren onder het mom van ‘vredesmissies’ en het ‘verdedigen van eigen land’ etc. Het viel mij zelf al, voordat ik dit hoorde, mij al jaren op hoe vele Europese landen achter Amerika aanlopen als een puppet en met alle gevolgen van dien. Amerika is nu vooral diegene die gevaarlijk spel speelt. Hoeveel slachtoffers dat alleen niet gevallen zijn door toedoen van Amerika en vele gehandicapten onder Amerikaanse militairen. Dat de Taliban dan wreed overkomt is omdat zij hun eigen land verdedigen. Dit is een kardinaal verschil met hoe Amerika het inkleedt. Maar is Amerika nog wel wat het was? Amerika is al praktisch failliet door al die oorlogen! En wij in Europa straks erbij? Reken maar uit. In Nederland is per hoofd van de bevolking duizenden euro’s schuld. Dat betekent voor mij en wellicht vele anderen, dat ik, ondanks wat ik nu op mijn bankrekening heb staan, toch failliet ben. Het kan raar gaan in deze wereld met de digitalisering van al ons betalingsverkeer. Armoe troef! God ziet alles en overziet alles. Wij mensen zijn maar beperkt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht