Hoe ver gaat de verontmenselijking? Literalisme en regressie

De cineast Holland maakte een documentaire over de wortels van IS voor Channel 4 (uitgezonden op 17 mei). Op 21 september berichtte Inquisitr dat IS kinderen verkoopt om organen te oogsten om zo hun zinkende kalifaat verder te financieren http://www.inquisitr.com/3526938/isis-selling-small-children-for-organ-harvesting-to-fund-shrinking-caliphate/.

Efficiënt is direct van “levenden” nemen, in ijs leggen, steriel bewaren en ijlings via Turkije transporteren naar ziekenhuizen in Europa, Amerika en de Golfstaten. Predikers kunnen dit inkleden: “Je mag bloed tappen en organen nemen van niet-gelovigen en afvalligen om eigen strijders te redden.” Hiermee worden wel geen eigen strijders rechtstreeks gered maar gewoon organen verkocht om misschien niet gelovigen in Europese en Amerikaanse ziekenhuizen te “redden”.  Maar de eigen strijders worden financieel “gered”. Een perfect staal van “farizeïsche” hypocriete redenering.

De cineast wijst erop dat IS dan wel een adept is van moderne media en high tech springstoffen maar dat hun gedrag aan oude beschavingen herinnert met het tot slaaf maken van hele bevolkingen en kruisigen zoals de Romeinen en ook de Arabieren deden in de glorietijd van hun rijk.

Zeggen dat IS geen moslims zijn lost weinig op, zoals het niks oplost te zeggen dat de Nazi-bewakers in de concentratiekampen geen christenen (katholieken, protestanten..) waren. Ook met een “slechte” christen moeten we rekening blijven houden. Je kunt hem/ haar bestrijden in woord of daad, voor hem/ haar bidden enz. maar je kunt niet weg escamoteren.

IS kan overal wel verzen voor aanhalen. In de Koran lees je dat Mohammed bij de herovering van Mekka de afgodsbeelden in de schrijnen liet vernietigen, dat is wat IS en Al Nusra doen met Yezidi schrijnen, sjiitische moskeeën en christelijke kerken. IS neemt verzen en oude fatwa’s letterlijk die niemand (behalve de sekte van de wahhabisten in Saoedi-Arabië) de laatste eeuwen letterlijk heeft genomen. Zo kan je ook de volkenmoord op de Yezidi’s rechtvaardigen want er zijn altijd wel ergens fatwa’s uit de Middeleeuwen die daartoe oproepen als het gaat over het lot van de “heidenen” (niet- volgelingen van het “Boek”, nl. de Bijbel en de Koran) in het heetst van de strijd bij de Arabische en Turkse veroveringen.

Het letterlijk nemen of het literalisme steekt vanaf het begin de kop op in religieuze tradities maar wordt door de meeste theologen in de meeste tijdperken afgewezen. Ook onze christelijke middeleeuwers, leken, klerken, kunstenaars in hun afbeeldingen… weten dat de letterlijke betekenis niet de belangrijke is. Er zijn verschillende niveaus, letterlijk, symbolisch en spiritueel (“geestelijk”). God is Geest zoals Johannes zegt. Literalisme dat je ook bij sommige katholieken, “herboren” christenen in de VS en orthodoxe joden vindt, lijkt me eerder een mechanische reactie tegen de moderne periode. In de moderne tijd is het wetenschappelijke discours overheersend, je moet je houden aan wat empirisch te controleren is, diepere betekenissen (symbolisch enz.) zijn woordenkramerij. Verder is er het overheersende economische discours, wat krijg ik ervoor, wat koop ik ervoor en het technische discours, dat ultieme doelen uit de weg gaat en alleen nog vraagt hoe doen we de zaak doen “functioneren” (maar in functie van wat?). Dit drievoudige discours is heel nefast voor godsdienstige spiritualiteit, voor alle spiritualiteit eigenlijk. Dat frustreert enorm veel mensen in hun spirituele zoeken en ze komen dan van de weeromstuit tot de conclusie dat het wellicht hun persoonlijk falen is dat ze geen spiritualiteit vinden en dat ze de zaken van godsdienst gewoon zo letterlijk mogelijk moeten nemen.

De literalisten blijven echter negatief geconditioneerd door de moderne periode die hen zo frustreert. Het gevaar is dat ze vervallen in oude vormen, regressie noemt men dat. Denk aan het herinvoeren van de slavernij niet alleen als handel maar ook als reden om meer dan vier vrouwen te hebben, de slavenmarkten in het huidige Libië https://www.theguardian.com/world/2017/apr/10/libya-public-slave-auctions-un-migration, het kruisigen enz.

Holland wil met zijn documentaire een venster openen, er moet gesproken worden, er is al zo veel frustratie, denk aan de groei van anti-immigratiepartijen. De kwaal zaait uit als we niet openlijk met mekaar praten.

Nog een voorbeeld van de nefaste gevolgen waartoe letterlijke interpretatie kan leiden. Holland wijst erop dat IS het christelijke monnikendom (groepen kluizenaars in de woestijn) letterlijk neemt. De monniken vochten daar tegen de kwade neigingen (de duivel) in henzelf, de terroristen projecteren de duivel letterlijk op al wie ze daar tegenkomen die anders gelovig is dan zij.

De verontmenselijking is echter niet alleen een probleem van het Midden Oosten. Het zijn Westerse landen en hun bondgenoten, de Golfstaten, die het gebied gedestabiliseerd hebben in de hoop het te kunnen verdelen op een voor hen gunstige manier, een groot blok van soennieten tegen een klein blok van sjiieten, beveiligde pijpleidingen van Qatar naar Europa, Israël maximaal beschermd. Ze hebben daarvoor de jihadisten als “gematigde rebellen” (een gigantische medialeugen) ingezet. Maar daar heeft de Brit Holland het als tv-establishment documentairemaker niet over…

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

5 commentaren op “Hoe ver gaat de verontmenselijking? Literalisme en regressie

  1. Afwachten met welke plannen Trump komt voor een oplossing in het Midden-Oosten. Een ding is zeker men is er blij van Obama verlost te zijn hij die Daesh mede heeft doen ontstaan het is dus een beetje afwachten !!

  2. Er zijn plannen al aanwezig schijnt het om 1/3 van de mensheid uit te roeien. Ik zag laatst een videofilmpje. In de U.S.A.(voormalige Walmart-winkels), waar vlees wordt verkocht met onthoofde hoofden. Of het nep-nieuws is weet ik niet, maar ik zag het in een video voorbij komen. Bovendien worden er al meer gevangenkampen gebouwd, ook in Europa. Volgens bepaalde bronnen, in een ander videofilmpje, is er een nieuwe Justitiële inrichting in of vlakbij Zaanstad gebouwd . Daar is nu nog weinig van te merken, maar het is wel een immens groot gebouw. Iemand kon zelfs een kijkje nemen. En dat liet ze ons zien middels een you tube video.

  3. De verontmenselijking is al in een vergevorderd stadium. En dat geldt niet alleen de IS. We kunnen het hele gebeuren ook zien als een grote waarschuwing voor ons in het Westen, USA incl. Europa. We zouden eigenlijk als land, massaal opgeroepen moeten worden tot een heilig vasten, de kleren scheuren en boete doen en in gebed ons hart en hoofd nederig buigen. Maar dat lijkt vooralsnog niet te gebeuren. Er moet blijkbaar eerst een ramp gebeuren. Maar die onthoofdingen zouden ons alleen al wakker moeten schudden. Wij moeten ons bekeren, misschien is dat ook juist wat de IS ons duidelijk wil maken. Helaas pakken zij de onschuldigen. Is dit de gesel die over ons allen moet komen, omdat we, om het met Oud-Testamentische woorden te zeggen, weerspannig zijn geweest???

  4. Verder gaat de dwalingen rondom aliens (vreemdsoortige wezens) ook door. Vele mensen geloven in buitenaardse wezens, dit wordt gepromoot op verschillende you-tubekanalen, komt voort uit theosofische leringen en New Age-achtige opvattingen. Het Engelse Koningshuis wordt gezien alsof het reptielen zijn, dus koudbloedig. Het is soms verwarrend hoe men aan het begin van de video op een verkeerd spoort wordt gezet. want het lijkt eerst alsof je met een christelijke video te maken hebt, want ze komen met een enkele Bijbeltekst, maar dan kom je toch heel ergens anders op uit. En maken ze zelfs reclame voor een bepaald soort boek, zoals deze: ‘Getting aligned for the Planetary Transformation Happening now’ It’s now 2017 – What’s Going on, why – & Your Respondiliaty – auteur: Tom Price. Het zal ook wel aan de prijs zijn. Een recent boek, wellicht in een mum van tijd geschreven. Als jongeren hier naar luisteren, dan worden ze gigantisch op een verkeerd spoor gezet, want er lijkt altijd wel iets van te kloppen. Men moet zeer waakzaam zijn vandaag de dag!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht