VATICAAN: GEHEIME COMMISSIE VOOR DE REVISIE VAN HUMANAE VITAE?

Bron: Catholic Exchange

Heeft Paus Franciscus de intentie om een geheime commissie op te richten om de omstreden visie op artificiële contraceptie in de encycliek “Humanae vitae” te modificeren? In een gesprek met  katholisches.info, suggereerde Vaticaan-specialist Marco Tosatti dat de Paus inderdaad plannen zou hebben om het kerkelijk standpunt rond bepaalde thema’s in de encycliek opnieuw ter discussie te stellen. Er wordt vanuit progressieve hoek al langer gevraagd naar een nieuwe visie op contraceptie en ook Paus Franciscus zou “ambivalente signalen” rond dit thema hebben geuit, aldus Tosatti.

“Humanae vitae” als respons op de seksuele revolutie

De “Humanae vitae” encycliek werd in 1968, ten tijde van de studentenrevolte van mei ’68,  door Paus Paulus VI gepubliceerd als antwoord op de seksuele revolutie, abortus en de anticonceptiepil. De encycliek kreeg echter heel wat kritiek in West-Europa en creëerde een breuk tussen Paus Paulus VI en de radicalere progressieven binnen de Kerk, aangemoedigd door de mentaliteitsverandering na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie.  In het Duitse spraakgebied, bijvoorbeeld, publiceerden de bischoppenconferenties van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland kort na de uitgave van “Humanae Vitae” meerdere verklaringen (verklaringen van Königstein, Mariatrost en Solothurn) waarin werd gestipuleerd dat het gebruik van voorbehoedsmiddelen een persoonlijke beslissing moest blijven.

De stormachtige jaren ’70 met hun liberale zeden en nieuwe wetgevingen rond scheiding en abortus, maakten van Paulus VI uiteindelijk een eenzame man. Ondanks de tegenstand in West-Europa, werd “Humanae Vitae” in eer hersteld onder de latere pontificaten van Johannes Paulus II en Benedictus XVI, als hoeksteen van hun huwelijks- en moraalleer. In zijn postsynodaal document “Familiaris consortio”, noemde Paul Johannes Paulus II “Humanae vitae” zelfs een profetische boodschap. Onder het nieuwe bewind van Paus Franciscus lijkt het debat echter opnieuw geopend.

Vaticaan bevestigt noch ontkent geheime onderzoekscommissie rond “Humanae vitae”.

Er bestaat tot nog toe geen officiële bevestiging van het bestaan van een commissie rond “Humanae Vitae”. Een officiële vraag naar een bevestiging of ontkenning door Tosatti kreeg geen antwoord, „wat op zich al een signaal zou kunnen zijn”, volgens de Vaticaan-expert. Indien de zaak ongegrond was, zou een ontkenning gemakkelijk te verkrijgen zijn, aldus Tosatti. Volgens geruchten zou Curiabisschop Vincenzo Paglia van de Sant’Egidio- gemeenschap en sympathisant van de recent gestorven anticlericale politicus Marco Pannella, mogelijk betrokken zijn bij de geheime commissie. Sinds 2016, is Paglia namelijk door Paus Franciscus aangesteld als voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven en als Grootkanselier van het Paus Johannes Paulus II Instituut voor de Studie van het Huwelijk en de Familie. Een ander potentieel lid, volgens Tosatti, is Titulair Aartsbisschop Victor Manuel Fernandez, één van de theologisch meest invloedrijke mannen onder het huidige pontificaat. Moeten we Tosatti’s “revelaties” ernstig nemen? Zal er inderdaad verder geknaagd worden aan de visies van onze Kerk rond huwelijk en moraal? De recent gepubliceerde en omstreden pauselijke exhortatie, Amoris Laetitia, gaf ons al een eerste hint. De toekomst zal het echter verder uitwijzen.

Bron: Katholisches info

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “VATICAAN: GEHEIME COMMISSIE VOOR DE REVISIE VAN HUMANAE VITAE?

  1. Moest dit waar zijn, dan lijkt het op een knieval voor de geest van deze wereld. Ik hoop dus van niet want dit zou het ernstigste verraad zijn van de clerus ten opzichte van trouwe katholieken.

  2. En daar gaat de moraal van de Kerk!
    Wordt het nu alles mag en niets moet.?

  3. Als dat waar is zou het de zoveelste keer zijn waarin zonde door de Paus wordt geneutraliseerd en geminimaliseerd en dat is echt schandalig aan het worden. Er zijn nu eenmaal geloofspunten die apodictisch blijven en onaanvechtbaar !!

  4. Als dit waar zou zijn, dan is het van groot belang dat de Paus en de leden van deze onderzoekscommissie allemaal verplicht eerst het boek lezen van Pater Daniël Maes met de titel “Hoe een Paus gelijk kreeg, nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie”. Uitgeverij de Blauwe Tijger. Pater Maes woont in Syrië en hij legt duidelijk uit hoe de mensheid door leugens op vele fronten wordt misleid. Dit laatste is mijn conclusie bij het lezen van dit boek dat net uit is en voor mij een “meesterwerk” is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht