Waarom haten onze media Trump en Putin? De Bilderbergplannen falen.

Trump EN Putin zouden samenspannen. Dat is wat de media voortdurend oprakelen, geruchten van maanden geleden over geheime contacten worden weer als nieuw opgedist. Gruber, de architect van Obamacare, zei erover: “De kiezers zijn te dom om het te verstaan” https://www.youtube.com/watch?v=iUOyqw5HhRI . Wellicht denken de mediafiguren dat ook over het publiek, verlekkerd als ze zijn in een nieuwe Watergate met “impeachment” zoals bij Nixon.

Het wordt Trump verweten dat hij “backchannel diplomacy” bedreef. Alsof het niet normaal is dat presidenten bij zeer gevoelige materies met de andere grootmachten via vertrouwenspersonen communiceren eerder dan via topambtenaren vaak van een andere politieke strekking. Denk aan de delicate onderhandelingen van Kennedy met Kroestsjov i.v.m. de kernraketten op Cuba, de onderhandelingen van Nixon met China via Kissinger die geleid hebben tot de beëindiging van de Vietnamoorlog. Zelfs het establishmentblad The Washington Post geeft dat toe https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/27/trumps-people-werent-the-first-transition-team-to-want-a-secret-channel-to-moscow-heres-the-backstory/?utm_term=.d58b1cb8da17 .

Er is hier al op gewezen dat de anti-Trumpcampagne in de VS hysterische vormen aanneemt, oproepen tot staatsgreep in gezaghebbende bladen, academische bespiegelingen over “impeachment” wegens hoogverraad, mentale ongeschiktheid (25ste amendement), geraaskal van Hollywood stars en talkshows die onder het mom van satire incest in de familie suggereren. Tv comedian Kathy Griffin poseerde enkele dagen geleden met een afgehakt hoofd. “Linkse” humor met een knipoog naar IS? Stel dat een comedian acht jaar geleden met een hoofd van Obama geposeerd had, die zou alle verwijten van racisme en nazisme over zich heen hebben gekregen…

Hier werd de eerste “Bilderberg”-bijeenkomst georganiseerd in 1954 door prins Bernhard (NL)

Tot daar aan toe maar wat denken de echte machthebbers en invloedrijke personen in de Westerse wereld? Laten we daarvoor de zogenaamde Bilderberggroep nemen. Er zijn nog super invloedrijke denktanks en lobby’s zoals de Council on Foreign Relations (met o.a. Kissinger, de onlangs overleden Brzezinski), de Trilaterale Commissie met de VS, West-Europa en Japan (opgericht door de onlangs overleden David Rockefeller). Die zijn niet zo afgeschermd als Bilderberg en hebben eigen publicaties en websites. Maar Bilderberg is wellicht de invloedrijkste, alle NAVO-leiders, VS-presidenten van de laatste dertig jaar hebben er gepasseerd met uitzondering van Bush II maar zijn vader was er al van het begin bij. In die grote lobby’s keren vaak dezelfde namen terug maar in Bilderberg zijn die geheim gehouden met wisselend succes. Een extra is dat er in Bilderberg nogal wat gekroonde hoofden aanschuiven. Een relict van de “zwarte adel” en de Venetiaanse geldadel van de Middeleeuwen?

David Rockefeller, de onlangs overleden globalist par excellence. Collectivist voor de 99% van de bevolking die gecontroleerd moeten worden en individualist voor de 1%, die eigen transport, eigen woongebieden en private eilanden heeft.

De verleden week overleden adviseur van vele presidenten: Brzezinski. Zijn idee van “The Grand Chessboard” was om de weke onderbuik van de Sovjetunie en China te destabiliseren met jihadisten. Dat was al bezig voor de Russen in Afghanistan binnengevallen waren, gaf hij toe in Le Nouvel Observateur van 15 januari 1998. “Het was de prijs waard”. Wie het hartland van Azië controleert, controleert de wereld…

Wat heeft Bilderberg tegen Trump en los daarvan ook tegen Putin? Er is uitstekend werk over Bilderberg van de Canadees van Litouws-Russische afkomst, Daniel Estulin. Hij volgt de conferenties al dertig jaar zo dicht mogelijk. De locaties en data (meestal in de meimaand) lekken uiteindelijk toch naar de buitenwereld… De YouTube video’s (bijv. 19 mei) over zijn nieuwe film daarover zijn heel velhelderend https://www.youtube.com/watch?v=5q_iS9kPdyc .

Als je de “progressieven” vraagt wat ze tegen Trump hebben, dan is het antwoord meteen: hij is er enkel voor de miljardairs en Wall Street. Het linkse blad “Solidair” riep op tot de anti-Trump betoging in Brussel met de slogan “Stop Trump. Change the World“. Tegen zijn is tegenwoordig al voldoende als programma, programmapunten zijn niet nodig, enkele vage eisen als “respect” zijn genoeg, desnoods onderstreept door een hijab aan te trekken als feministische “solidariteit”.

Wat weten we over de rol van Bilderberg? Er zijn geen persberichten of interviews. De locatie wordt maar enkele weken op voorhand aan de vaste kern van een 80 leden bekendgemaakt. Bilderberg is een voortzetting van wat Estulin noemt het “central banking warfare model” van de laatste vierhonderd jaar. Het begon met de Oost-Indische Compagnie, de in 1694 gestichte (private) Bank of England, de Rothchilds die aan Napoleon leenden (maar ook aan zijn vijanden). Amschel Rothchild zei toen: Give me control of a nations money supply, and I care not who makes it’s laws. De private banken trokken de geldcreatie naar zich toe, zo konden de landen langer de oorlog uithouden en kregen de bevolkingen een quasi eeuwig durende schuld opgezadeld.

In de VS heeft het tot 1913 geduurd, dan pas is de (private) Federal Reserve zonder veel tamtam door een consortium van bankiers opgericht zogezegd als antwoord op de oorlogsdreigingen. Vanaf dan heeft de VS full speed een imperiale koers kunnen varen. Estulin schat dat de totale wereldschuld (enkel landen!) nu 226% bedraagt.

Volgens Estulin huldigen de Bilderbergers net zoals andere meer bekende denktanks en lobby’s (de Club van Rome) de de-industrialisatie voor Europa en Noord-Amerika onder het mom van milieuzorg en duurzaamheid, de verschuiving naar de lageloonlanden, voor het Westen design (bijv. sneakers) en high tech (Musk zijn auto’ s die veel subsidie maar nog geen winst opgeleverd hebben), vergaande financiarisering van de economie met al maar meer gesofistikeerde producten (de subprimes in 2007..).  Ze bevorderen effectief geboortebeperking, onderwijshervormingen (gericht op vaardigheden, niet meer op inhouden; opgaan van geschiedenis- en aardrijkskundeonderricht in vage wereldoriëntatie; groepswerk om individualiteit af te vlakken; vroege gender opvoeding om in hokjes te delen). Vindt u dat het allemaal zo’n vaart niet loopt? Fillon, de conservatieve presidentskandidaat, zei het in 2015 in een interview: “Ils nous gouvernent” https://www.youtube.com/watch?v=XhAuCSDAy_w . Daarmee rechtvaardigde hij zijn uitnodiging in de Bilderbergbijeenkomst van dat jaar.

Macron is een typische Bilderbergcreatuur. In 2014 was hij al uitgenodigd. Zijn mentor daar is de Bilderbergvoorzitter, de Castries, CEO van Axa. Gelooft u niet dat Bilderberg het onderwijs wil vervlakken? Waarom zouden we nog zo vele hoog opgeleiden nodig hebben in een gedesindustrialiseerd Westen waar vele mensen alleen nog parttime klussen en controle- of “service”-jobjes zullen combineren? Zuckerberg noemde de gebruikers van Facebook in 2010 al “dumb f…” omdat ze hem zo maar hun privé informatie toevertrouwen https://www.theregister.co.uk/2010/05/14/facebook_trust_dumb/ . In een goed functionerende new economy à la Bilderberg is kritische zin een hinder eerder dan een voordeel. Het onderwijs moet daaraan tegemoet komen, dus voldoende “dumb f..” afleveren!

Hij noemde de Facebook gebruikers in 2010 “dumb f..”

Wat hebben de Bilderbergers tegen Trump en Putin? Het zijn geen goede globalisten, ze willen hun eigen land (her)opbouwen. Bilderberg ziet in hen “isolationisten”, het ergste dat er bestaat. Ze hebben wantrouwen tegenover supranationale organisaties. Trump heeft TPP geschrapt, stelt NAFTA in vraag, dealt niet graag met de EU in zijn geheel. Dat is onvergeeflijk. Putin vergeven ze niet dat hij de VN-interventie in Syrië (onder leiding van de NAVO natuurlijk) vanaf 2012 gevetood heeft. Mevedev was meer handelbaar. Bilderberg had de interventie in Libië mee gepland en goedgekeurd om voor de globalisten de hand te leggen op die olievoorraden en het soevereine fonds van de staat Libië. Medvedev was toen president en heeft in 2011 geen veto gesteld tegen het VN-mandaat voor “veilige zones” in Libië. Daar heeft de VS en de NAVO massaal jihadisten binnengesmokkeld met de gekende gevolgen. In Rusland is het de president die de buitenlandse politiek bepaalt, en na 2011 is dat dus Putin. Bilderberg heeft in Libië zijn zin gekregen, in Syrië niet. Eeuwige vijandschap tegen Putin dus. De opdeling van Syrië moest een corridor voor de gasexport van Qatar verzekeren en een bijkomende buffer voor Israel. Nog niet gebeurd…

Het is absurd te denken dat Trump en Putin samenspannen. Trump zal voor de heropbouw van de kaduke infrastructuur in zijn land miljarden dollars nodig hebben. Massa’s “petrodollars” zullen daarvoor terugkeren naar de VS en weggetrokken worden elders o.a. uit Rusland en China. Dat zal Rusland economisch pijn doen.

Het feit dat Trump verkozen is, is al een falen voor Bilderberg. Clinton kreeg twintig keer meer sponsoring van miljardairs. Zij was de gedoodverfde kandidaat. Enkelen zagen de bui echter hangen. Kissinger zocht in oktober contact met Trump. Wellicht betrouwde hij de peilingen van de grote media niet die stelselmatig grotere “samples” van vermoedelijke Democratische kiezers opnamen. Het is dus niet zo dat Trump volledig alleen staat, een deel van het establishment schaart zich achter hem. Estulin noemt dat de Rothchild-groep. Die zouden ook voor de Brexit geijverd hebben, weg van stagnerende internationale organisaties als de EU met het maximaal uitspelen van de financiële rol van Londen als bijv. Chinese hub in een meer en meer multipolaire wereld.

Nog een woordje over Trump in Saoedi Arabië. Hij ontmoette half mei de leiders van 60 landen van de door de Saoedi’s gepatroneerde World Muslim League. Hij had het niet over mensenrechten of “het Westen en de Islam” zoals professor Obama maar over terrorisme, niet moslimterrorisme maar terrorisme tout court, tot dertig keer in een korte toespraak. Dat is een slimme zet om die landen over de streep te krijgen. De naar huis terugkerende terroristen bedreigen meer en meer de soennitische regimes van het Midden Oosten zelf. Het Anti-Terrorisme Centrum in Riyad is een stap om de wahhabistische geldstroom en focus op een voor de hele wereld nuttig doel te richten. Trump noemde de terroristen bewust niet “monsters” want daar genieten ze van. Hij noemde ze gewoon “losers“. Dat zijn ze: ze ruïneren hun onderwijskansen en die voor de jonge generaties in de streken die ze destabiliseren. Ze zijn “losers” en maken “losers”. Hij moest om de soennitische regimes op een lijn te krijgen daarbij uithalen naar het sjiitische Iran als “brandhaard van het terrorisme in de wereld“, onverdiend, maar de Iraniërs kennen het klappen van de zweep. De Amerikanen hebben uiteindelijk met hun rampzalige herschikking van het Midden Oosten (uitschakelen van Sadam, feitelijke opdeling van Irak in confessionele delen) Iran geweldig versterkt. Bovendien is Iran verzekerd van de steun van Rusland en is het kernlid van de Shanghai Cooperation Organization en het militaire equivalent ervan.

Volgens de commentaar van Thierry Meyssan uit Damascus (30 mei) stapt Trump met zijn verklaring af van de instrumentalisering van de Moslimbroeders en de jihadisten http://www.voltairenet.org/article196486.html . Ruim tachtig jaar hebben de Britten en de Amerikanen de Moslimbroeders gebruikt om de nationalistische regimes (Egypte, Syrië, Irak..) te verzwakken ook toen die “broeders” terroristische methodes ontwikkelden. Dat vond zijn voortzetting met het steunen van de mujahedeen in Afghanistan waar volgens Brzezinski de Amerikanen de Russische inval uitgelokt hebben om de Russen hun Vietnam te bezorgen en de onderbuik van de Sovjetunie aan te tasten. Met de verklaring van Trump is gebroken met die verderfelijke politiek van de laatste tachtig jaar. De wind verandert, de Moslimbroederschap die in 2010 nog als “moslimdemocraten” à la Erdogan gehypet werden door onze pers (bij de omwenteling in Tunesië) worden nu openlijk genoemd als een met het terrorisme gelinkte organisatie. Presidentskandidaat Fillon sprak zich uit voor een ban op de Moslimbroederschap in november https://www.youtube.com/watch?v=gsAt7L24CqQ . Ook één van de redenen waarom hij niet gewonnen heeft wellicht. Bilderberg hield wel vast aan de instrumentalisering van het jihadisme en de lekken over de fictieve jobs bij de familie Fillon zijn vanuit de hoogste Franse kringen georkestreerd. Macron is van een ander kaliber. Hij houdt vast aan het verhaal van het “gifgas van Assad” als slaafse globalist. Zo heeft hij een slag achter de arm om militair tussen te komen als ex-koloniale mogendheid. Dat zijn echter maar dromen want Macron kan het gewoon niet alleen aan. De Fransen hebben minstens de evenwaardige deelname van de Britten nodig (en de rugdekking van de Amerikanen enz.).

Meyssan wijst er ook dat Trump de NAVO in Brussel op zijn verantwoordelijkheid gezet heeft. Rivaliseren met Rusland kan maar de NAVO moet zich veel meer met de strijd tegen het terrorisme bezig houden. De dag erna is de aanslag in Manchester gebeurd (de zoon van een Libische anti-Khadafi dubbelagent). In de bijeenkomst van de G7 in Taormina in Sicilië werd beslist om de financiering van de netwerken aan te pakken. Zullen de Fransen en Britten eindelijk de dubbelagenten onder de migranten uit hun ex-koloniën kort houden?

Dat wil niet zeggen dat Trump een witte ridder is. Hij is helemaal niet een Robin Hood. De afschaffing van Obamacare is zeker niet sociaal ook al was het systeem onhoudbaar wegens enkel op maat van de grote verzekeringsbedrijven. Miljoenen verliezen hun rechten. Het is aan het volk om daartegen op te komen. Dat kan alleen door duidelijke programmapunten te formuleren over de partijgrenzen heen. Die punten zijn niet ver te zoeken: Medicare (systeem voor behoeftigen) uitbreiden en financieren door een Wall Street Sales Tax (heffing op de transacties). De progressieve blogger Tarpley geeft toe dat er veel betoogd wordt maar dat de betogers vast zitten in hun hokje van de identiteitspolitiek (migrant, vrouwenrechten, LGTBQ enz.) en blijkbaar geen hokjes overschrijdende sociale eisen meer kunnen formuleren. Zo is Bilderberg er toch in geslaagd met de onderwijshervormingen de mensen minder kritisch en meer gedesorienteerd te maken zodat ze niet meer hun echte belangen zien, laat staan ervoor kunnen opkomen.

Het feit dat Trump nog kon winnen (ondanks anti-campagne, ondanks de verkiezingsdeelname van “ongedocumenteerde burgers” zoals Obama ze zedig noemde), is al een symptoom van jewelste dat het globalistische systeem serieus in de knoei zit. Estulin noemt dat het historische failliet van het (private) “central banking warfare model” dat de laatste tien jaar nog hopen geld gedrukt heeft maar de economie niet weer aan de praat krijgt. Er wordt weinig of niet geïnnoveerd. Zelfs topbedrijven als Apple zijn veel meer bekommerd om het opblazen van hun noteringen via spotgoedkope korte leningen dan het met ontwikkelen van nieuwe producten. Een wereld waar dus ook de wetenschappelijke innovatie tot stilstand gekomen is.

Het is duidelijk waarom het grootste deel van Bilderberg Trump en Putin niet moeten hebben. De media volgen daarin, MSNBC, FOX.. zijn het bezit van mogols die ook weer in Bilderberg en andere grote lobby’s functioneren. In Frankrijk is het niet anders waar de grote media in handen zijn van een tiental miljardairs. De haat- en modderpropaganda waartoe ze overgaan , is echter in de normale duur van een mensenleven ongezien. Er is een deel van de elite dat Trump steunt, maar niet echt van harte, wellicht om een zondebok te hebben als in 2018 of 2019 de beurs ontploft. Geen mooi vooruitzicht. Maar de tekenen aan de wand zijn er. De joodse Daniël (vers 25) kon ze lezen: een macht zou ten onder gaan en andere opkomen…

Rembrandt en het Mene Tekel

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

5 commentaren op “Waarom haten onze media Trump en Putin? De Bilderbergplannen falen.

 1. De Bilderberg, is slechts het doorgeefluik naar lagere vrijmetselaars en profane gasten buitenstaanders, beste Andries D.. De echte besluiten worden elders genomen. En daar raak ik aan de schrijver Daniel Estulin, die zoveel moeite gedaan heeft met zijn boek over de Bilderberg, om meer licht te doen schijnen over het duistere complot van het mondialisme. Na lezing was de honger niet gestild. Ik had het gevoel, en dat heb ik ook bij uw tekst, dat wel de bel gehoord is, zonder te weten waar de klepel hangt. De Bilderberg is het publiekstheater, de Bühne, voor een elite die tot de buitencirkel van de macht behoort die de wereld regeert ; de echte macht zit de binnenste cirkel. En hier, beste Andries D., vindt U enkel hoge vrijmetselaars en leden van de joodse elite, allen vertegenwoordigers van “de Synagoge van satan” (Ap.2:9,3:9). Het Grote Sanhedrin vormt hoogst waarschijnlijk de kern. Waarschijnlijk zetelt dit oud-testamentische orgaan in de City van Londen, een staat in de staat, gelijkend op de Vaticaanse staat in Rome. De 400 leden, Ashkenazische joden, afstammelingen van de Khazars (6de-7de eeuw), een Turks volk in Zuid-Oost Rusland, zijn de meest gevreesde en meest geduchte machtsfactor in de wereld van de geldadel. Hun dominantie komt overeen met de Talmoed regel dat, “de wereld aan de joden toebehoort”, en dat “het geld van niet-joden, bezit is zonder meester, zodat de jood het recht heeft zich daar meester van te maken”. De meesten van die joden blijven onbekend voor het publiek. Die top en de kliek subversieve criminelen eromheen (vrijmetselaars Rutte, Michel, Bilderberg Bea en vele anderen), vormen “de kinderen van het duister”, die, zoals Christus zegt, “beter georganiseerd zijn dan de kinderen van het licht”. Inderdaad, we beleven een Evangelische eindtijd met de woorden van St. Paulus, (Eph. 6 : 10-17), ” Weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht. Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet alleen tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht”. Maar, beste Andries D., we moeten wel man en paard benoemen als dat ter sprake komt, telkens weer. Ook U, evenals Estulin. Want de meesten, ook de praktizerende NOM katholieken, weten niet eens meer wie de farizeeën zijn die door Christus vele malen terecht gewezen zijn (Mt.23) en die Hem uiteindelijk gedood hebben. Al die waarschuwende teksten zijn uit het NOM missaal verdwenen na het revolutionaire V2 concilie (1965), van de joodse vrijmetselaar paus, de gemijterde schurk Montini, alias P VI. Kardinaal vrijmetselaar Bea (de jood Behar) ontving voor zijn subversieve inspanningen tijdens dat rampenconcilie, een onderscheiding in New York van de joodse vrijmetselarij B’nai B’rith, waarvan Merkel ook lid is en waarschijnlijk ook Macron, eveneens joodse roots.

 2. Er is inderdaad veel joodse en vrijmetselaarsinbreng in Bilderberg. Er zijn echter ook heel wat katholieken bij betrokken.

  De geestelijke vader van Bilderberg is Retinger, een Poolse emigrant,die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de VS ijverde voor de “Europese zaak”. Volgens betrouwbare Poolse bronnen is hij een priester gewijde jezuïet (in het vooroorlogse Polen). Hij had goede contacten met Van Zeeland, Belgische christen-democraat, en De Gasperi, Italiaanse christen-democraat en eerste minister van verschillende regeringen na de oorlog. In de Wikipediabladzijde (normaal zeer gekuist) van Retinger vindt u dat hij samenwerkte met de na de oorlog gestichte CIA. De hele Europese Unie (Euromarkt eerst) is trouwens een hersenspinsel van de Amerikaanse denktanks. De West-Europese industrie moest worden heropgebouwd onder Amerikaanse controle om de Marshallhulp te kunnen terugbetalen onder de vorm van hoogwaardige en toch goedkope export naar de VS. De sleutelfiguur was weer een katholiek nl. Schuman ook met goede contacten met de denktanks en de CIA. Die had in 1940 niet De Gaulle en de kern van de Franse regering gevolgd naar Londen maar was bij Petain gebleven die dan de macht in de Vichyrepubliek heeft uitgeoefend. Onlangs is Schuman zalig verklaard door de Kerk. Schuman was van in het begin betrokken bij Bilderberg (1954) net als de Duitse katholiek Adenauer. Zegt u dan dat al die katholieken crypto vrijmetselaars zijn en door de “binnencirkel” gemanipuleerd waren?

  Volgens Thierry Meyssan (voltairenet.org maar geen vrijmetselaarssite !) is Bilderberg in de eerste plaats een onecht kind van de NAVO en de CIA. Die namen komen altijd terug bij de deelnemers.

  Bilderberg is niet meer wat het geweest is als je bedenkt dat de lijst van de huidige bijeenkomst (dit weekend van 3 juni in Chantilly, Washington) in de pers gepubliceerd is en de dagorde bekend (uiteraard de “follow-up van de Trumpregering”). Zie voltairenet.org en zerohedge.com Intrigerend is dat Gwendlolyn Rutten van de VLD één van de drie Belgen is. Welke loterij bepaalt welke partijvoorzitter kan gaan? Veeg teken is dat het enige gekroonde hoofd in FUNCTIE de koning van Nederland is. Wat doet die daar? Koningen hebben toch een ceremoniële functie en kunnen het land niet vertegenwoordigen in politieke onderhandelingen want ze kunnen geen verantwoording afleggen zoals ministers. Vertegenwoordigt Willem Alexander alleen zijn eigen aandelenportefeuille daar?

  De ezelsstamp voor Bilderberg 2017 is dat ze Trump zijn uittreding uit het Klimaatakkoord op hun bord krijgen. Dat was een van de grote globalistische projecten. Het ging daarbij niet zozeer over onze gezondheid maar over het doperen van de beurs. Het akkoord zou nieuwe bedrijven die nog nooit een cent winst opgeleverd hebben, een boost gegeven hebben (bijv. Elon Musk) en de beursnoteringen geflatteerd. Ook regelde het akkoord het versjacheren van de emissierechten, een zaak die al tien jaar aansleept. Nog eens doping voor de beurs. De reactie in de mainstream pers tegen de uittreding is hysterisch. Het lijkt wel een klimaatgodsdienst waar afvalligheid met de dood bestraft wordt. Het klimaatakkoord hield enkele mooie maar vage beloftes in, moeilijk te meten, laat staan onderling te vergelijken, maar zei niks over de chemische rommel in de voeding, de gebruiksartikelen, de verf etc. Helemaal niks over de GMO-gewassen die zich via pollinering overzetten op de andere gewassen. Helemaal niks over de vaccinrisico’s, het grondwater enz.

  1. Neen, beste Andries D. niet alle katholieken die deelnemen of deelgenomen hebben, zijn vrijmetselaar. Sommigen wel zoals de NLers Lubbers (ex-premier, CDA) en Van den Broek (ex-BuZa minister, CDA), die dan ook automatisch geëxcommuniceerd zijn. Zij wisten wel degelijk waar ze mee bezig waren. De laatste is nog steeds zeer actief in die subversieve vrijmetselaars sekte. De oprichter Retinger, was een hoge, joodse vrijmetselaar die de NL vrijmetselaar / prins Bernard vanwege zijn prinsen status inhuurde voor de officiële oprichting in het Bilderberg hotel in Oosterbeek. De eerste katholieke deelnemers waren allen van de oorlogsgeneratie en zullen niets geweten hebben van het maçonnieke karakter. Zij waren profane gasten. Zijn dochter Bilderberg Beatrix heeft haar vader nagevolgd, zij is nog steeds actief, evenals haar inmiddels overleden echtgenoot, begraven met witte lelies, de vrijmetselaars begrafenis. De zoon koning Alexander, is naar eigen zeggen ook vriojmetselaar en volgt de voetstappen van zijn moeder. Een mondialist, pro-immigratie en steunt de groene leugens. Dus ik bid niet meer voor hem, na het Heilig Misoffer, met het gebed voor de koning. Mijn laatste punt is, waarom zwijgt U over de rol van de vrijmetselarij en de joden in uw overigens prijzenswaardige bijdrage. Vooral die Estulin is hier tekort geschoten. Noem man en paard, telkens weer.

 3. Jules, hartelijk dank voor de toelichting! Daniel Estulin spreekt in zijn werk over Bilderberg inderdaad weinig over de joodse en vrijmetselaarsinbreng. Politieke correctheid? Hij baseert zich sterk op materiaal van Coleman (zie de boeken The Committee of the 300, Rothchild, Tavistock.. als pdf op het net) die daar wel oog voor heeft. Coleman is een ex-spion die er zijn levenswerk van gemaakt heeft die netwerken in kaart te brengen en te documenteren. Vaak weinig geordend en herhalend maar niettemin een heroïsch werk.

  1. Andries, misschien kan mijn boek je verder helpen, “Sluiproutes van de macht” of vertaald in het Frans, “Les traverses du pouvoir”. De Franse uitgave bevat hfdst 10, dat gaat over de Kerk en de judeo-vrijmetselaars coup van het V2 concilie 1965.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht