Meer Christelijke migranten dan moslims in Europa, en toch hoort u er nooit over…

Bron: ilfoglio.it

Volgens cijfers van het Amerikaanse Pew Research Center. waren er  in 2012 al 26 miljoen Christelijke immigranten in Europa, waarvan de helft van niet-Europese landen afkomstig zijn. Dat maakt 13 miljoen niet-Europese Christenen tegenover 12 miljoen islamitische immigranten. De Standaard sprak hierover met David Dessin, filosoof en adviseur ideologie bij de N-VA. Hij is de auteur van het boek: “God is een vluchteling. De terugkeer van het Christendom naar de lage landen”.

Dessin schreef zijn boek omdat het hem “was opgevallen dat als de media het over migranten hebben, zij daarmee vrijwel steeds moslims bedoelen. Over allochtone Christenen gaat het haast nooit, terwijl zij in Europa toch in de meerderheid zijn. Ik vroeg me af waar die vreemde blindheid vandaan kwam.” Dessin, een zelf-verklaard product van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen (hij ging niet in op de vraag of hij nog praktiseerde), schreef het boek vanuit het oogpunt van de “afstandelijke jonge Vlaming” en voor een zowel “religieus als niet religieus publiek”.

Is er dan sprake van een religieus reveil in het ontkerstende Europa? Niet volgens Dessin: “Europa is een postchristelijke, postreligieuze samenleving geworden, waarin hoogstens eilandjes van religiositeit zullen resteren – precies zoals bij het begin van het Christendom gebeurde in het Romeinse Rijk. Hoe hard sommigen ook hopen, van een groot Christelijk reveil is geen sprake – net zo min als van de gevreesde soumission aan de islam overigens. Integendeel, die religieuze nieuwkomers zullen ons vooral doen beseffen hoe weinig religieus we als samenleving nog zijn.”

In het interview, kaartte Dessin ook de miskende problematiek van de Christenvervolging aan: “Zeker in Syrië en Irak is een etnische zuivering bezig. Het Christendom wordt er onder onze ogen uitgeroeid. Dat zijn Christelijke gemeenschappen die nog door de apostelen gesticht zijn. Ook de containergevangenissen in de woestijn aan de Rode Zee zitten vol Christenen.” “Niet enkel in het Midden-Oosten worden Christenen vervolgd, ook Pakistan misbruikt zijn blasfemiewet in een sektarische strijd tegen Christenen. Maar de ergste plek in de wereld om vandaag Christen te zijn, is Noord-Korea. Daar worden Christenen in gruwelijke gevangenenkampen opgesloten. En Eritrea is het Noord-Korea van Afrika.”

Lees hierover meer in De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170530_02905273

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Meer Christelijke migranten dan moslims in Europa, en toch hoort u er nooit over…

 1. Zou het wel kloppen? Want veel vertrouwen heb ik niet in zulke onderzoekscentra . Als ik met de bus meerijd zie ik totaal iets anders veel moslims op de bus die mij als vreemdeling aanzien . En dan die boek van de filosoof klopt ook niet ik zie de kerken leeglopen en de christelijke migranten organiseren hun eigen diensten wat noemen ze dat integratie ik noem dit anders ieder op zijn eiland in Belgie is men niet verplicht zich aan te passen of wel?

 2. Indien Mr. Dessin denkt dat de huidige post-revolutionaire status quo gepreserveerd gaat blijven, dan zal hij zijn delusie weldra doorprikt zien. België wordt Rooms, of het zal niet zijn.

  Zelfs de maçonnieke intriganten die de Europese samenleving controleren, en wier sekten de facto als staatsreligie vereerd worden door de politici, hebben van in het begin slechts een middel in het atheïsme (zij zijn zelf niet atheïstisch in de hedendaagse zin van het woord, maar afgodisch en occultistisch) gezien om de volkeren tot hun doeleinden te knechten, en geen uiteindelijk doel. De transitie in Europa van atheïsme naar de Hu-Baäl van Mekka was een voorspelbare ontwikkeling in de loop van de geschiedenis, en de groei van die Mekka-cultus kan niet tegengehouden worden door een secularistisch verzet, maar alleen door een Christelijk réveil, een regeneratie van de Europese volkeren in het Katholiek Christendom.

 3. Wel, de uitdrukkingen van die meneer David Dessin (filosoof en adviseur ideologie bij de N-VA????) passen helemaal in de uitdrukkingen die regelmatig uitgedrukt worden door de N-VA “boegbeelden, zoals Bart Dewever, Geert Bourgeois e.a.)
  Toespraak N-VA-nieuwjaarsfeest in Mechelen – Bart De Wever.
  9 januari 2016, alleen het gesproken woord geldt.
  “Het Vlaanderen waar wij van dromen is een gemeenschap van burgers die samenleven volgens de superieure waarden van de verlichting. En voor de slechte verstaanders: in dat Vlaanderen is geen plaats voor racisme en discriminatie. Dat onze superieure waarden van de verlichting onder druk zouden komen staan op een pijnlijke manier. ”
  KNACK – 28/09/15 om 15:21 – Geert Bourgeois: ‘Geen duimbreed afwijken van de waarden van de Verlichting’
  “In onze pluralistische maatschappij wordt de basis de ideeën van de Verlichting de basis. Het is dan ook op die ideeën dat we onze maatschappij moeten opbouwen. Hier wijken we geen duimbreed van af”.
  Siegfried Bracke N-VA (1953-), politiek journalist, Vlaams-nationalistisch politicus – voorzitter kamer volksvertegenwoordigers. – vrijmetselaar.
  De Goddeloze “verlichting” (lees duisternis).
  De periode van grofweg 1650 tot 1800 wordt de Verlichting genoemd. De Verlichting is een periode die volgde na de wetenschappelijke revolutie. In de wetenschappelijke revolutie komen de twee filosofische stromingen uit de Renaissance samen: het empirisme en het rationalisme. Het hoogtepunt van de Verlichting was in de periode 1720-1785 (18e eeuw).
  Deze periode had grote consequenties op het gebied van politiek, filosofie, wetenschap, religie en ethiek.
  Scheiding der machten:
  Deze scheiding van de machten is er gekomen om ervoor te zorgen dat de machten in een land niet allemaal door dezelfde instantie (regering) of persoon (dictatuur) worden bestuurd. Als dit wel zo zou zijn, kan die ene persoon of instantie zowel wetten maken, wetten uitvoeren als overtredingen op die wetten zelf bestraffen. In de achttiende eeuw hadden de koning, de adel en de Kerk nog alle macht. Het ideaal van de verlichting was om die macht te breken. Daarom wilde men ook kerk en staat strikt gescheiden houden.
  https://seminariepolitiek.wordpress.com/trias-politica/
  Socialisme en de “verlichting”:
  Het essentiële debat binnen de sociaaldemocratische familie is dat tussen de ‘klassieke socialisten’ en de ‘nieuwe socialisten’.
  De eersten zijn gepokt en gemazeld in vrijzinnigheid, de vrijmetselarij, de strijd tegen het klerikale, de verdediging van de administratieve neutraliteit, politieke economie, etc. Kortweg: het socialisme als ‘kind van de Verlichting’. De tweede groep heeft dit pad al een eind verlaten. Ze zijn hierdoor op ethisch vlak in raar vaarwater geraakt.
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-echte-vraag-voor-sp-a-secularisatie-of-de-islamitische-achterban-ontzien/article-opinion-576023.html
  ‘Om de poorten van Europa gesloten te houden voor de vreemde durft men het nu zelfs aan om te buigen op het christelijke karakter van ons continent, dit continent dat zich zo laat voorstaan op z’n seculariteit’, schrijft Matthias Somers (SP.A). ‘Want al zijn we allemaal kinderen van de Verlichting, in angst voor de vreemde schuilen we toch graag onder Gods rokken.’
  Wetenschappelijk medewerker van de progressieve denktank Minerva
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/als-het-erop-aankomt-vreemden-buiten-te-houden-ontvlamt-het-christelijk-geloof-in-ons-hart/article-opinion-603535.html
  De Vrijmetselarij:
  Karel De Gucht is gehuwd met Mireille Schreurs, die politierechter is te Aalst. Hij is vrijmetselaar en lid van de Aalsterse loge Ontwaken.
  Een lid van de Loge wordt dus geacht de visie van de niet-reguliere Loge toe te passen in zijn activiteiten buiten de tempelpoort, lees: in zijn persoonlijke en dus ook professionele leven, maar tegelijk moet hij discreet blijven over de herkomst van zijn ideeën. De vorming van de paarse regering ziet er meteen heel anders uit als je weet dat Karel De Gucht, Steve Stevaert, Elio Di Rupo, Louis Michel, Laurette Onckelinckx allemaal logebroeders zijn… En wie heeft er al iets gemerkt van anti-VB-ideeën in de berichtgeving van de VRT, geleid door logebroeder Tony Mary? Doorgetrokken naar rechters impliceert dit dat rechters, die vrijmetselaars zijn, geacht worden de Loge-ideeën in hun rechtsprekende taak te laten doorwegen – maar daarover wel ‘discreet’ blijven.

  Dat magistraten deel uitmaken van deze geheime organisaties is algemeen bekend. Uit een overzicht van de nieuwe leden van bv. de niet-reguliere loge ‘La Flandre ‘in Brugge blijkt dat in 1981, 8 magistraten lid waren, of 6,8% van het totale aantal leden, wat opmerkelijk hoger is dan het percentage magistraten in de samenleving ( A. Van Den Abeele. “De kinderen van Hiram” Roularta Books. 1991 p. 107).
  Ook onderzoeksjournalist Jan Puype meldt: “In een interview van het weekblad Trends-Tendances van 25 september 2003 (…) wordt gemeld dat iets minder dan 15% van de vrijmetselaars patroons zijn uit de bedrijfswereld. Zij verkeren er in het goede gezelschap van magistraten en andere overheidsambtenaren.’ ( J. Puype. “ De elite van België”. Halewijck. 2004. p. 303)

  Belangrijk is ook dat de invloed van de Loge zeer groot is aan bepaalde universiteiten, waarvan professoren en assistenten later nogal eens rechters worden. De Universiteit van Gent, de VUB en de ULB zijn bekend als bastions van de Loge. In het weekblad Knack van 9 juli 2003 zegde Jaap Kruithof, emeritus hoogleraar, onomwonden: “ Ze verdelen samen postjes.”
  De politiek is dus een instrument dat Gods H. Kerk bestrijdt in alle mogelijke manieren.
  Dessin, een zelf-verklaard product van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen (hij ging niet in op de vraag of hij nog praktiseerde). Een Katholiek? Helemaal niet!

 4. In Europa vindt in feite al jarenlang een subtiele christenvervolging plaats: ‘Geloven mag alleen achter de voordeur’ ‘gesprekken over het geloof worden vaak binnen de kortste keren afgekapt’ ‘sommigen zeggen: “je mag overal over praten, behalve over geloof en politiek.” Dit laatste is het handvat van de Vrijmetselaars, misschien zijn ze daaraan ook te herkennen. Soms voegen ze eraan toe: “Want daar komt alleen maar ruzie van.” Ze zijn super politiek-correct, zodat je niet doorhebt dat je met een Vrijmetselaar te doen heeft. Ook een paar politici in Nederland, hoeveel en wie weet ik niet precies, al heb ik ergens een paar namen voorbij zien gaan. Vrijmetselaars treden wel meer naar buiten en zijn zelfs een keer op de televisie geweest.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht