Kemel(s) van de dag: ziekenzalving door pastoraal werkers en andere kemels uit Nederland

Een Nederlandse lezer geeft ons een paar voorbeelden van “kemels” uit zijn land:  – Wij hebben zeven sacramenten die alleen mogen worden toegediend door een gewijde priester. Naast een priester zijn er in veel parochies meedere pastoraal werkers, die voorgaan in communievieringen die officieel verboden zijn. Op kerstavond zijn er in sommige parochies drie vieringen, […]

Kemel van de dag – “humanistische” catechese te Antwerpen

Ik heb een tijdje catechese gegeven in een parochie in het Antwerpse, waarvan ik de naam nu niet ga noemen. Toen ik begon te spreken over de eerste vijf boeken van de Bijbel,  de Thora, geschreven door Mozes die door God geroepen was, wisten velen geen houding aan te nemen.  Velen vonden dit onderwerp niet […]

Rampzalige staat van de les katholieke godsdienst in Vlaanderen: een concreet voorbeeld

Op oudejaarsavond liet mijn neef, 16 jaar, leerling van een katholiek college aan de Brusselse Rand (dat ik om privacyredenen niet zal vernoemen), me zijn cursus “katholieke godsdienst” zien. Hij had namelijk twijfels, of de ideeën die erin verkondigd werden wel overeenstemden met het Katholieke geloof. En inderdaad, de inhoud was verbijsterend: De cursus was […]

Het moderne kerstfeest als ‘Sinterklaas-feest’ voor narcistische volwassenen

Wie de voorbije dagen of weken een bezoek bracht aan eender welke stad in het Vlaamse of het Nederlandse land, kon er niet naast kijken: de kerstsfeer is in het land. De kitscherige kerstmarkten, een fenomeen, dat uit Duitsland is komen overwaaien, duren tegenwoordig meerdere weken lang. Dergelijke kerstmarkten zijn tegenwoordig trouwens vaak onderdeel van […]

West-Vlaamse Kerk: tussen Drewermann en new age

De West-Vlaamse Kerk, ooit de bakermat van talloze vurige priesters en missionarissen, is in diep verval.Het misbruikschandaal rond de Brugse bisschop  Van Gheluwe , met een enorme weerklank in de media, heeft diepe wonden geslagen en de neergang nog versneld.De benoeming van bisschop “Lode” heeft daar niets aan veranderd. Vele kerkgangers hebben afgehaakt en overal […]

Mgr. Patrick Hoogmartens presenteerde zaterdag de conclusies van de enquête ‘Jongerensynode’

Patrick Hoogmartens, nog steeds de bisschop van Hasselt en referent jongerenpastoraal, gaf zoals wij vandaag op ‘Kerknet’ kunnen lezen, vorige zaterdag op het forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) toelichting bij de synthese van de resultaten van de Belgische bevraging van jongeren ter voorbereiding van de Bisschoppensynode over ‘Jongeren, Geloof en Roeping’ die in […]

Belgische ‘bisschoppen’ doen de facto afstand van hun leerambt door “zich te voegen naar de gewijzigde realiteit”

Vanaf 1 januari 2018 krijgt iedere dopeling in de Katholieke Kerk een ‘ID-kaart van een Christen’ als herinnering aan het doopsel. De ID-kaart kadert – volgens de Belgische ‘bisschoppen’ – in een ‘hedendaagse Kerk’, verduidelijkt Mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Belgische bisschoppenconferentie. “Vandaag is christen-zijn een keuze. Onze bisschoppen hechten er belang aan dat […]

Zonder Luther, géén Hitler

Pastor Friedrich Andersen uit Flensburg eiste al vanaf 1904 de afschaffing van het Oude Testament en “alles jüdischen Trübungen der reinen Jesuslehre”. En bij het 400-jarig jubileum van de reformatie in 1917 gaf onder andere Andersen 95 thesen uit om een Deutschchristentum auf evangelischer Grundlage op te richten en daarin heet het dat het nieuwe […]