Kemel van de dag: boudoirs als kinderhostie en communiegangers met handen in broekzak (Vlaams-Brabant)

In onze Vlaams-Brabantse parochie wordt, tijdens de communie, aan de kinderen die hun eerste communie nog niet hebben gehad, een koekje (“Boudoirke”) aangeboden. Is dit de voorbereiding op de ware betekenis van de Eucharistie, het “Lichaam van Christus”? Is de communie dan ook maar het “koekje” van de volwassenen?
Ik merkte ook dat verschillende kerkgangers zeer oneerbiedig, zelfs met hun handen in de broekzak, ter communie gaan. Verre van voorbeeldig dus!
En moet de pastoor-deken-voorganger dan meer en meer als “stand-up-comedian” fungeren? Is de Eucharistieviering dan een show?
Dit alles stoort mij erg!

Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt? Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

14 commentaren op “Kemel van de dag: boudoirs als kinderhostie en communiegangers met handen in broekzak (Vlaams-Brabant)

 1. Priesters zouden eigenlijk superieure ambtenaren kunnen en moeten zijn en vooral de geestelijke taal spreken, vanuit het hart, vanuit geestelijk inzicht, vanuit een gemoed vervuld van geestelijke beleving, zoals de apostelen., als ware geestelijke leraars des volks, in dienst van een louter Geestelijke Opdrachtgever, en met het doel iedereen te begeesteren met de ware en zuivere geestelijke leer.
  Dat is voor alle andere verplichtingen hun allereerste ambtelijke plicht.
  Nu treft men vanwege innerlijke ‘modernistische’ verduistering veel te veel zeer klein geworden ontgeestelijkte ambtenaartjes aan die nog slechts uiterlijke dienstjes verrichten ten aanzien van een waterval van wereldse leugens allerhande.
  Geen wonder dat zelfs hoogbetitelde ambtenaren heel kleine kindjes werden en niets geestelijks meer begrijpen en dus ook geen geestelijk voedsel meer kunnen schenken aan steeds verder afdwalende en innerlijk hongerende schaapjes.
  Liefste Heren verkinderlijkte ambtenaartjes, gooi toch weg die tijdverslindende paperassen en kerkfabriekelijke kunstmatigheden, wat hebben we aan een luchtledige ceremonie in een blinkend maar nutteloos geworden kerkgebouw?
  Bestudeer uw ‘oude’ bijbel en uw brevier, herontdek het Gregoriaans begeesterende en uitermate opwekkende gezongen gebed! En wat dan met de ‘oude’ maar tijdeloze Vlaamse Marialiederen?
  Wenst u geen heropleving???
  Open uw heel erg gekrompen zieltje voor de totaal vrije Geest van Waarheid en Geestelijke en zuivere liefde!
  Keer resoluut als een echte Herder met een grote volwassen ziel uw rug naar het volk om dat volk eindelijk weer voor te gaan naar de Enige Ware Almachtige die u zal oordelen zo u verder uw rug naar Hem blijft gekeerd blijft houden!
  Onderwijs weer in Waarheid, innerlijk uitgaande van de Geest!
  Behoort uw schielijk gekrompen zieltje niet in de eerste plaats op God gericht te zijn ?

 2. – Kinderen die een “boudoirke” krijgen als ze hun eerste communie nog niet gedaan hebben, is een gebaar dat voor geen meter deugt. Voor die kinderen geeft het de indruk dat de H. Communie en een boudoirke zowat hetzelfde zijn, op de smaak na. Slecht gebaar van de betrokken parochiepriesters, alhoewel het misschien goed bedoeld is.

  – Wat ik wel mooi en zinvol vind : de kleine komt met mama of papa naar voor, en krijgt een kruisje (met zegen-formule) van de priester, in plaats van de communie. Wel moet aan de priester even duidelijk gemaakt worden dat de kleine nog niet zijn eerste communie gedaan heeft. Anders wordt het echte eerstecommuniefeest minder zinvol.

  – Mensen die plomp te communie gaan komt m.i. doordat : 1) er geen eerbied gevraagd wordt door de priesters 2) de mensen maar weinig meer weten over de communie 3) de betrokken mensen nog maar weinig in de kerk komen, en alleen ter kerke gaan als er iemand in de familie overleden is.

  Werk aan de winkel op alle fronten.

 3. Bij zo mededelingen vind ik persoonlijk dat de concrete gegevens ook zou moeten meegedeeld worden.
  Plaats, personen enz…
  Want zo kan iedereen zijn fantasie verhalen maken.
  Er is zo al genoeg fake nieuws.

  1. Beste Christiane, als u meent dat wij ons op dit forum amuseren met “fake news”, raad ik u aan om er weg van te blijven!

 4. Ik woon in een dorp in Zuid-Frankrijk aan de kust, waar ik ook weer na veel jaren, mijn geloof heb teruggevonden van in mijn jeugdjaren…
  Hier lopen de priesters nog dikwijls gewoon in soutane, bedienen ze verschillende parochies ook, zijn er veel seminaristen die actief zijn door het seminarie in de buurt, is er een dagelijkse aanbidding én mis ook…De mensen gaan hier nog op hun knieëen tijdens de vieringen, er is een grote groep van vooral actieve vrouwen, aandacht voor het traditionele leven in de Provence ook met actieve deelname ook vb. tijdens de Kerstviering….
  Er is de persoonlijke begroeting door de priester voor én na de misviering ook….De Mariaviering, rozenkrans en zelfs maandelijks een avondlijke “lof”-viering met een groep jongeren…
  Het goede voorbeeldvan priesters die respectvol zijn,ligt dan ook wel aan de basis dat ook de gelovigen dit navolgen…Ik zag hier nog nooit iemand met zijn handen in zijn broekzakken naar de communie gaan…Integendeel wat ik hier te zien kreeg, verwachtte ik zelfs niet in de verste verte nooit meer te zullen zien of meemaken…
  “Seigneur donnez nous des prêtres, Seigneir donnez nous des Saint prêtres” wordt hier elke dag gebeden…Niet voor niks want het resultaat is zéker positief hier ….

  1. Vermoedelijk spreekt U over de parochie van pater Loiseau, in Toulon, “François de Paule”, beste Tine ?? Dat is onze Zuid-Franse parochie al sinds begin jaren 2000. De eerste wederom kennismaking met het Heilig Misoffer van altijd, was toen uitermate emotioneel. Ik zal het n,ooit vergeten. Een tweede jeugd ervaring.
   Het was alsof ik weer thuis kwam, na de zwarte ramp jaren van het V2 concilie, de “geest” erna en de afschaffing van de Tridentijnse liturgie in 1965, door de NL gemijterde schurk, vrijmetselaar kardinaal Alfrink en zijn broeder in het kwaad, de NRC publicist, pater vrijmetselaar Goddijn.
   Die priesters en seminaristen in Toulon, zijn het voorbeeld voor alle kerkgangers en bezoekers. Welk een devotie en ambiance, is te vinden in die overvolle parochie. Als je iets te laat bent moet je staan achterin, ondanks alle bijgezette klapstoelen. Moeders en babies en kleine kinderen, overvol, meer kleine kinderen dan volwassenen, en grijze koppen, een kleine minderheid.
   De contra-revolutie is vanuit deze parochie mee terug gebracht naar Den Haag, en het traditionele Heilig Misoffer van altijd, begint nu wortel te schieten in de chique Haagse Jacobus parochie, alhoewel de kogel nog niet door de kerk is.
   De Jacobus gelovigen stappen wel in grote groepen over naar de traditionele P X parochie in Leiden, en naar elders. De Jacobus parochie heeft de helft van de kerk bezoekers per weekend (van 900 naar 500) verloren, de afgelopen jaren. De NOM is ontmaskerd. Maar die afschuwelijke Lutherse NOM tafel moet verdwijnen en buiten op de stoep gezet door de gelovigen zelf. Een fait accomplie voor de geestelijkheid, moet het doen. We wachten af, vroeg of laat gaat dat gebeuren.

   1. Beste Jules,
    U schrijft dat de Jacobus gelovigen overstappen naar Leiden en elders. Dus een toename in Leiden?
    Ik had graag geweten wie of wat hier de aanleiding van is geweest, want de Jacobus gelovigen zullen dat niet zomaar hebben kunnen doen.
    Graag uw bedenkingen hierover waarvoor alvast dank.

    1. Jazeker, beste Peter, een flinke toename in onze Leidse PX parochie, ik schat +30% het afgelopen jaar, misschien wel meer. En dat zijn volgens Jacobus vrienden, allemaal geheide parochianen van de Haagse Jacobus, die van “de vieringen” af willen, en definitief gekozen hebben voor het Heilig Misoffer van altijd. Dat heeft bijna 10 jr geduurd. In 2007/2008 zijn we de actie gestart (na de vrijgave van BXVI, 7-7-07) om de Tridentijnse liturgie terug te krijgen, die ik in onze Toulon parochie weer ontdekt had. En toen begon in Den Haag de ellende en de ontmaskering van de clerus. Dat verwachtte niemand.
     Welk een laf achterhoede gevecht van enkele modernisten, van hoog tot laag, tegen de Traditie. Eerst het commentaar indertijd der bisschoppen, “in NL is er geen interesse”, en brieven werden niet beantwoord.
     Daarom, uit die hoek hoeft niemand iets te verwachten. Parochianen moeten zelf doorpakken en die Lutherse NOM tafel op de stoep zetten, willen ze de bakens echt verzetten. Ook in de tijd van het joods geïnitieerde Arianisme is het zo gegaan.
     Het zijn de gelovigen geweest die de Kerk van altijd gered hebben, niet de clerus. Deze is en blijft de zwakke schakel in de ketting. Ook de reformatie in Engeland, Denemarken, Duitsland, liep via de collaborerende clerus. De gelovigen wilden niet volgen.
     Uiteindelijk is er toen 1 keer per maand op zaterdag, in de Jacobus, de Tridentijnse H. Mis gekomen, en dat loopt goed. Dus de wortel is terug, maar nog niet de praktijk.
     Vele gelovigen hebben nu de knoop zelf doorgehakt en gekozen voor Leiden, of anders naar de Agnes (PP) in Amsterdam, of anders naar de PX Willibrord kerk in Utrecht, of nog elders misschien de schuilkerk in Delft, als die nog open is. En dat proces gaat door. Ieder weekend nieuwe gezichten. Maar die Jacobus teruggang is een klap voor de NOM clerus, bijna –50% is relatief korte tijd !

     1. Beste Jules, dat is toch een hart onder de riem, nietwaar. Ik zou willen dat we hier in Vlaanderen ook zoiets zouden kunnen meemaken. Het is tenslotte ook hier dat de clerus er weinig of geen interesse heeft om in te grijpen. De gelovigen hebben meer lef om uit de hoek te komen en de dingen te zeggen zoals ze zich voordoen. Het zal zo wel zijn dat die gelovigen die Jacobus hebben verlaten, de lafheid van de clerus hebben kunnen zien en daardoor het proces van een eventuele terugkeer onmogelijk heeft gemaakt. De achteruitgang van in de Jacobus parochie heeft dan niet geleid tot inzicht van de clerus dat de NOM vieringen geen voldoening schonken aan de parochianen.
      Ook de nieuwe aanwinst van de St. Willibrorduskerk te Utrecht is heel mooi en is een heel mooi kerkgebouw.
      Hier is het zo dat al de kerken van Vlaanderen toebehoren aan de kerkfabriek en monumenten zijn die onderhouden worden door de staat. Daardoor is er voor de PX geen kans om zo’n leegstaande kerk te verwerven zoals bij jullie het geval was te Utrecht. Spijtig.

   2. sorry, ik lees nu pas uw reactie…Neen ik woon in Carqueiranne, bisdom van Mgr.Rey Fréjus/Toulon en ja zelfde ervaring “thuiskomen”…ken niks van Nederland gezien ik B. ben! fijn WE!

  2. “Is de Eucharistieviering dan een show?
   Dit alles stoort mij erg!”
   Als dat zo is, waarom gaat u dan niet een waardig H. Misoffer (en geen misviering – vieren kan men in een café of zoiets) één waar de Priester een Gods welgevallig H. Misoffer van Zijn welbeminde Zoon Jezus Christus opdraagt?
   Onze vriend Michaël Dekee heeft een zeer goed artikel op dit forum geplaatst dat jullie ervan moet overtuigen van de meest verheven Heiligheid van het H. Misoffer van altijd.
   http://www.katholiekforum.net/2017/10/19/visioenen-over-de-h-mis-door-god-geopenbaard-aan-pater-johannes-reus-s-j/
   Ik versta nog altijd niet waarom er nog Katholieken zijn die dit niet willen doorgronden! Blijf gewoon weg in die afschuwelijke en godslasterende “vieringen”! Er zijn plaatsen genoeg waar een H. Misoffer van altijd wordt opgedragen en waar u de genaden voor u en uw dierbaren kunt halen. Haal ze er dan voor het te laat is!
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

 5. Nog een kemel van formaat: Een tijd geleden ben ik catechist geweest in een parochie in Vlaams-Brabant. Tijdens en van zijn preken zei de pastoor: “Lieve mensen…we moeten niet geloven dat zodadelijk, door een hocus-pocus gebedje, brood en wijn veranderen in lichaam en bloed van Christus, maar dat we samen met Hem aan dezelfde tafel zitten.” Ik had eigenlijk iets moeten zeggen maar ik was zo verbouwereerd dat ik twijfelde of ik het wel juist gehoord had.
  Dezelfde pastoor maakte een tijd later, tijdens de mis, reclame voor een geloofscursus gegeven door een protestantse gemeenschap in de buurt en vroeg na de mis of ik daarvoor foldertjes wilde uitdelen. Het werd me dus duidelijk dat hij zijn inspiratie overal behalve bij ons katholiek geloof haalde. Ik heb hem achteraf gemaild dat ik dat niet wilde doen en dat het gebrek aan authentiek katholiek geloof en van daaruit steun aan mij als medewerker het voor mij moeilijk maakte om mij nog langer te engageren…geen antwoord.

  1. Beste Bart, wat u ook had kunnen doen is tegen die “pastoor” zeggen: “Ja geef mij maar ALLE foldertjes, ik zal er goed zorg voor dragen.” U gaat dan naar huis en verbrandt ze allemaal. Zo, opgeruimd staat netjes.

 6. Ik herinner me nog de voorbereiding voor mijn eerste communie, dat we moesten ‘oefenen’ om netjes naar de communiebank te gaan, de pastoor ongewijde hosties op onze tongetjes legde die hij opdiepte uit een pilcharddoosje.
  anno 1956…

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht