Westerse vrijheid en democratie zijn de grootste leugens

Veel welbekende massamedia liegen al jarenlang over de Syrië-oorlog en Rusland. Grote delen van de Westerse bevolking weten dit intussen, maar de media kan het allemaal niks schelen en gaan gewoon door met liegen alsof er niets aan de hand is.

Deze week heeft Pater Daniel Maes voor ons een korte maar krachtige boodschap ten aanzien van de toestand waarin we ons thans bevinden, die gekenmerkt kan worden door deze citaten uit zijn nieuwsbrief:
– Westerse vrijheid en democratie zijn de grootste leugens
– We worden bedolven onder een stortvloed van onjuiste berichten
– De samenleving zwemt in de permanente leugen
– De grote onderneming van Amerika en zijn bondgenoten is nu het sterke bondgenootschap Rusland-China te bekampen
Dit zijn geen prettige constateringen, maar het is op dit moment wel de waarheid waarmee wij ons geconfronteerd zien. Wij bidden om kracht om altijd de waarheid te willen en durven zien.

Vrijdag 26 januari 2018

Goede Vrienden,

In 1957 wilden de VS samen met Turkije en Irak al een militaire invasie in Syrië, zoals Dwight David Eisenhower (+ 1969) in zijn memoires heeft toegegeven. Sindsdien blijven de VS Syrië ontwrichten. In 2012 hadden ze hiervoor een monstercoalitie opgericht met 114 landen. Deze “internationale coalitie” is nu tot nauwelijks 1/4e geslonken. De VS beweren het terrorisme te bestrijden maar het tegendeel is waar. Ze gebruiken terroristen om Syrië te destabiliseren. Zij trachten in Syrië de grote wereldmachten (die zij als concurrenten beschouwen) op economisch, politiek en militair gebied aan hen onderworpen te houden. Het verbond van Syrië met Rusland, Iran, Hezbollah en China is hiervoor gelukkig al te sterk. Zowel Rusland als Iran begrijpen zeer goed dat de strijd tegen het terrorisme in Syrië nodig is om eigen land te verdedigen tegen een niets ontziende, bloedige westerse wereldoverheersing. Inmiddels verwijderen steeds meer landen zich van het Amerikaans imperialisme. Ook de vastberaden wil van het Syrische volk om zijn soevereiniteit te bewaren is sterk, terwijl de Amerikaanse machtsontplooiing in Syrië geen enkele wettelijke basis heeft. De plannen om Syrië te breken zullen mislukken, hoeveel offers het Syrische volk daarvoor ook nog moet brengen. Het Syrische land en volk besturen, komt alleen toe aan het Syrische volk zelf en over de Syrische territoriale integriteit valt niet te onderhandelen. Syriërs zijn een fier volk met een roemrijk verleden en zijn in staat om zelf hun harmonieuze samenleving te regelen, zoals ze al eeuwen bewezen hebben. Massale mediamanipulatie kan eventueel wel de openbare opinie, maar niet het Syrische volk zelf van het tegendeel overtuigen. Over de inval in Irak zei generaal Wesley Clark destijds dat hij niet wist waarom Amerika Irak moest binnenvallen. Hij voegde er aan toe: Ik veronderstel dat ze niets anders te doen hebben (zie bijgevoegde video achteraan). Wij zouden dringend willen vragen: Als je niets te doen hebt, doe het dan a.u.b. niet hier!

P. Daniel

Flitsen uit het leven van Mar Yakub

Vrienden uit Zwitserland ijveren al jaren voor hulp aan het Syrische volk. Twee van hen kwamen ons nogmaals bezoeken en ze hadden een journalist bij zich die een reportage wil maken over verzoening en heropbouw in Syrië. Een boeiend thema na de oorlogsjournalistiek. Ze wilden voor twee dagen naar Aleppo gaan en wij zouden hen vergezellen. Helaas werd de journalist te ziek en moesten ze de derde dag al terugkeren naar Damascus. Ze hadden hier wel enkele nuttige foto’s kunnen maken. Vanuit Zwitserland werd medisch materiaal gegeven, dat met een container door de Scouts de Cluses zou verstuurd worden. Nu bleek dat materiaal hier inderdaad toegekomen te zijn. Nadat ze het materiaal gefotografeerd hadden zeiden onze Zwitsers dat ze niet wisten wie nu het meest blij zouden zijn, degenen die het materiaal krijgen of degenen die het hebben gegeven. En ja, deze zondag moest er weer extra gewerkt worden: twee vrachtwagens moesten geladen worden. De grote hoeveelheid babyvoeding, melk en confituur zijn hiermee al bezorgd aan hen die het nodig hebben.

De dag dat de Zwitsers vertrokken, kwamen vier vrijwilligers van S.O.S. Chrétiens de l’Orient (drie jongens en één meisje) om drie dagen mee te helpen. En er is werk genoeg zowel buiten op het land als binnen.

We krijgen regelmatig bezoek sjiieten, die ons destijds in de meest gevaarlijke periode (november 2013) mee hebben beschermd. En het is altijd een hartelijk weerzien. Zo was het nu ook zondag weer en het gesprek vanwege die drie mannen ging over… de Messias. Zij zijn sjiieten en staan dichter bij de christenen dan de soennieten. Ze hebben er geen moeite mee om Jezus te aanvaarden als de Geest van God, het Woord van God, de Kracht van God enzovoort… “Zoon van God” blijft moeilijk omdat volgens hen een “zoon” alleen maar de vrucht kan zijn van een aards huwelijk tussen een man en een vrouw. Een van deze sjiieten vertelde dat een soennitische sjeik hem eens zei dat hij niet wil eten met christenen omdat het afgodendienaars zijn. Zelf genoot hij van onze gezamenlijke maaltijd en onze gedachtenwisseling. Er zijn openingen mogelijk. Volgens hen (en de koran) moeten in geval van twijfel de oudere geschriften geraadpleegd worden en dat zijn het Oude en Nieuwe Testament. En daarin vinden we voldoende bevestigingen. Uiteindelijk zijn het niet onze discussies die het licht brengen maar ze kunnen wel helpen. Wanneer moslims in onze eucharistie aanwezig zijn trachten wij het authentieke geloof in Jezus zo duidelijk mogelijk voor hen te verkondigen zonder voor hen al te moeilijke woorden te gebruiken.

Het haak-en breiwerk van een honderdvijftig vrouwen (vooral weduwen die uit noodzaak met hun kinderen bij hun (groot)ouders wonen) heeft een nieuwe impuls gekregen. Een Amerikaanse groep heeft hiervoor een flink bedrag gegeven zodat nu die breiende vrouwen weer betaald kunnen worden, nieuw materiaal aangeschaft kan worden en een massa kinderen in Deir Ezzor van warme kleding kan worden voorzien: warme mutsen, handschoenen… Onze zuster die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, is bijzonder blij en zij niet alleen.

Een massale mediamanipulatie… om oorlog te voeren

Ze worden zeldzamer maar ze bestaan nog, de mensen die denken ons te moeten voorlichten over wat wij hier meemaken. Ze willen ons overtuigen dat hier geen vrije pers bestaat en dat wij veel berichten over Syrië, die ruimschoots in de Atlantische pers verspreid worden, niet te lezen krijgen. Het gaat dan over een verschrikkelijke dictatuur en dictator en een leger dat niet ophoudt eigen volk uit te moorden met bomvaten en chemische wapens en vooral over de noodzaak om de “gematigde rebellen” en de “internationale coalitie” te steunen om het volk te bevrijden, hoewel ze vinden dat een rechtstreekse militaire inval eigenlijk nog beter zou zijn. Vanuit de werkelijkheid en vanuit onze kant zouden wij deze mensen willen verwittigen: westerse vrijheid en democratie zijn de grootste leugens.

Wereldmedia dag

“Het drama van valse informatie is dat het anderen in diskrediet brengt en hen als vijanden voorstelt, zodat ze gedemoniseerd worden en het conflict aangewakkerd wordt. Fake News is een teken van onverdraagzaamheid en overgevoelige houdingen die alleen maar arrogantie en haat verspreiden. Dat is het eindresultaat van onwaarheid” (Paus Franciscus, boodschap voor wereldmedia dag van 13 mei, 24 januari 2018). Dit is precies van toepassing op Syrië. Het valse nieuws over Syrië, in vorige paragraaf genoemd, werd verspreid omdat de wereldleiders de onafhankelijkheid en harmonieuze samenleving in Syrië niet willen. Deze onwaarheden gebruiken ze als voorwendsel voor hun arrogantie en haat met als gevolg dat ze Syrië hebben uitgemoord en verwoest.

Fake News

Toen een groot deel van het Amerikaanse volk de officiële versie van de moord op John Kennedy (22 november 1963) niet geloofde, lanceerde de CIA een aanval tegen hen die wezen op het complot van binnen uit. Hetzelfde gebeurde na de aanslag op de Twin-torens op 9/11. Toen vele mensen de officiële versie van de Arabische Lente begonnen te wantrouwen, ontstond er weer een verdachtmaking van hen die de officiële uitleg Fake News noemden. In navolging van de VS zijn het nu de NAVO en vooral Frankrijk met president Emmanuel Macron die zogenaamd de strijd tegen valse berichten willen aanbinden. De Engelse jeugd schijnt er genoeg van te hebben en draagt kleding van het merk Fake News. Ondertussen is deze strijd openlijk gericht tegen Rusland. Al het valse nieuws zou van Rusland komen en Rusland zou de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed hebben, alsof de VS een bananenrepubliek is. Rusland zou verwarring zaaien en ook in Europa verkiezingen beïnvloeden. Volgens de leiders van de VS, Engeland, Frankrijk zou Rusland een groter gevaar zijn dan het internationaal terrorisme. En nooit wordt hiervoor het minste bewijs gegeven. Het resultaat is een collectieve waanzin om de militaire uitgaven steeds meer te kunnen opdrijven. En zo worden de economische en sociale rijkdommen van een samenleving op dwaze wijze verspild. In elk geval zou de wereld er heel anders uit kunnen zien indien alle energie niet naar het militaire apparaat zou gaan.

Een kakafonie van onzin

Het geld controleert de media, zodat leugen en manipulatie vast geankerd worden in de openbare opinie. Wat niet overeenkomt met het politiek correcte denken van de ultra liberale en neoconservatieve elite wordt deskundig geboycot. Vandaar de kruistocht tegen de vrijheid op internet. Niet de Fransen mogen beslissen wat goed en kwaad, waarheid en leugen is, Macron zal dat zeggen. Hij beslist ook wat in de groene, gele, blauwe of rode vuilbak moet. Hij is de goeroe van de nieuwe godsdienst. Goed gedocumenteerde berichten die de werkelijkheid anders weergeven dan het politiek correcte, worden misprijzend afgewezen als complottheorie of als berichten met antisemitische inslag. En daarmee is de kous af. Vanaf 2012 was het in Frankrijk en nagenoeg in de hele Atlantische pers onmogelijk om de waarheid te vertellen over de oorlog in Syrië, omdat slaafs de VS werden gevolgd. Colloquia, rapporten, artikels met waarheidsgetrouwe informatie werden geboycot. Er zijn ook een aantal journalisten die het politiek correcte deskundig ontmaskerden en in verdachte omstandigheden omgekomen zijn: Serena Shim, de Amerikaanse journaliste voor Press TV, die de band van Turkije met IS aantoonde, en daarna in een mysterieus auto-ongeval omkwam (29 jaar, 2014), Udo Ulfkotte, de inmiddels bekende journalist van Frankfurter Allgemeine, (56 jaar, 2017)… Ondertussen worden we bedolven onder een stortvloed van onjuiste berichten. De wereldleiders blijven zorgen voor valse rapporten over chemische aanvallen door het Syrische leger (die de wereldleiders zelf door de terroristen laten plegen).

“De censuur heerst streng over het westen dat zich ‘vrij en democratisch’ waant. De samenleving zwemt in de permanente leugen. Zij leeft in dat bad. Zij ademt deze zieke lucht in en verslindt dit besmette voedsel. Zij kan geen oordeel meer vellen over vals en waar, want zij heeft weldra geen enkel middel meer om te vergelijken wat als propaganda in de hoofden gepropt wordt en andere versies van de werkelijkheid. Deze maatschappij is dus de Atlantische stal waarin censuur en leugen heersen in dienst van de staten die omgevormd zijn tot agenten van het groot kapitaal. En zo worden volken van hun fundamentele vrijheden beroofd en herleid tot stille schapen die naar de slachtbank geleid worden.”

Jean-Yves Jézéquel, 17 januari 2018: https://www.mondialisation.ca/la-censure-et-le-silence-des-agneaux-de-la-bergerie-atlantiste/5622344

Leven van oorlogen

De ruggengraat van de Amerikaanse economie wordt gevormd door de enorme machine van het industrieel en militair complex. Het is een vernietigende industrie die voortdurend vele en grote oorlogen nodig heeft, opdat de wapenfabrieken zouden floreren en de elite de 85 % van de rijkdom van het land in handen kan houden. Amerika en zijn bondgenoten zijn niet geïnteresseerd in dialoog en samenwerking. Ze willen geen soevereiniteit, stabiliteit, vrijheid en welvaart van de afzonderlijke landen. Zij willen alles in het werk stellen om te beletten dat er landen zouden zijn die zich aan hun overheersing kunnen onttrekken. Hun grote onderneming is nu het sterke bondgenootschap Rusland-China te bekampen. Al hebben ze deze strijd al verloren, ze bezitten de mogelijkheden om de mensenfamilie nog onnoemelijk veel lijden te bezorgen.

Laat het duidelijk zijn dat de grootste bedreiging voor de westerse landen niet komt van buitenaf, van Rusland, China, Iran, Syrië of welk land ook, zoals ons voortdurend in een vloedgolf van verklaringen door het officiële discours wordt voorgehouden. De grootste bedreiging voor de westerse landen zijn de leiders zelf die vrijheid en democratie bankroet helpen, omdat ze door oorlog te voeren hun eigen belangen willen veilig stellen en zonder schaamte onschuldige volken en landen in de ellende storten. Zij zijn als de bouwers van de toren van Babel, waarbij allen dezelfde taal spreken vol van leugen, geweld en hoogmoed. Tijdens het Pinksteren in Jeruzalem ging het er heel anders aan toe. Allen spraken hun eigen taal, brachten eer aan God en waren niet vervuld van zichzelf maar van de heilige Geest (Handelingen 2).

En dit nog

P. Daniel


Bron: Nieuwsbrief Pater Daniel Maes XII/49a, vrijdag 26 januari 2018.

DISCLAIMER: De ‘Werkgroep Levant’ van het Katholiek Forum wil zich ertoe lenen om een platform aan te bieden voor de nieuwsbrieven van de Eerwaarde Pater Daniel Maes. De inhoud van de teksten zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van Pater Daniel. Daarom verzoeken we alle lezers om bij vragen en opmerkingen zich niet te richten tot ons – wij zijn slechts de boodschapper – maar tot de bron van deze berichtgevingen over Syrië en geopolitiek, namelijk Pater Maes zélf, die u per e-post kunt bereiken op: ma*********@gm***.com.
Hierbij willen we echter van harte benadrukken dat wij zonder meer de tomeloze heldhaftigheid van Pater Daniel voor het Syrische volk bewonderen. De wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel past dan ook volledig binnen de editoriale doelstellingen van onze ‘Werkgroep Levant’ (www.katholiekforum.net/levant). Als correspondent ter plaatse durft Pater Daniel het ook aan om te berichten over de grimmige schaduwmachten die de gebeurtenissen in het Nabije Oosten sterk beïnvloeden (zo niet sturen). Hierin laten we dus alle verantwoordelijkheid voor Pater Daniel, dit hoewel met een diep vertrouwen in de integriteit van zijn persoon, gecombineerd met een zeker “voordeel van de twijfel”, want als de berichtgevingen over welbepaalde schaduwpolitiek kloppen, dan is dit een zeer sinistere situatie voor de Oosterse Christenen, waarmee wij ons onvoorwaardelijk solidair weten. Ondanks mogelijke controverses wil Katholiekforum.net in dat geval de allerlaatste zijn om u deze feiten te verzwijgen!

Auteur:Vladimir Van Kralingen

2 commentaren op “Westerse vrijheid en democratie zijn de grootste leugens

  1. Inderdaad het is in feite fake nieuws echte Westerse vrijheid en vrije meningsuiting bestaat niet en ook deze paus doet er een schepje bovenop en laat weten dat de slang die de vrouw Eva verleidde in feite fake nieuws is dus hij ontkend de oorsprong van ongehoorzaamheid van de eerste mensen volgens hem is dat een verzonnen verhaal, welnu ik vindt dat deze paus zelf fake nieuws is, hij is geen echte paus hij trekt alles in twijfel , ik heb dat nog nooit meegemaakt dit blijft voor verwarring zorgen en daar is deze fake paus verantwoordelijk voor!

  2. Verwereldste en vermaterialiseerde mensen spreken de oorspronkelijke geestelijke taal niet meer, innerlijk verduisterd als zij werden, Kijk en luister maar eens naar Amerikaanse journaliste Lisa Haven hoe zij met heel haar wezen spreekt, met dag ernstiger wordt en meer en meer de naam Jezus Christus noemt, zich niet meer beperkend tot louter verlangen naar rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid zoekt vindt God.
    Deuteronomium 4:29.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht