Kemel van de dag: “marxistische” rondleiding in parochiekerk

Bisdom Limburg; we kregen een tijd geleden in onze kerk een groepsrondleiding langs de verschillende ‘staties’, waar iemand toelichting gaf over een specifieke Bijbeltekst. Geheel in lijn met de postmoderne, postchristelijke geest, mochten de kinderen zelf de interpretatie van de bewuste tekst bij elkaar fantaseren. Onder invloed van de coördinerende dame, die de tekst van de broodvermenigvuldiging te berde bracht, werden de kinderen ervan overtuigd dat die tekst over gelijkheid ging.” Want Jezus zorgde ervoor dat iedereen evenveel kreeg en dus was iedereen blij.” Een tekst uit de Heilige Schrift vervelde zo tot marxistische, immanentiserende prul, die de onuitputtelijke Goddelijke Voorzienigheid mismeestert tot een utopische politieke boodschap.

 

Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt? Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

10 commentaren op “Kemel van de dag: “marxistische” rondleiding in parochiekerk

 1. Er is verse aanvoer van kwaad op komst in de vorm van levendige artificiele intelligentie, als een assistent, dat zou mogelijk deel gaan uitmaken van het besturingssysteem van computers, al kan het waaschijnlijk eerder als een soort sprekend afgodsbeeld in elk huis gaan functioneen. Velen zullen zich gedwongen voelen met deze trend mee te heulen.

  Enerzijds moet men waarschuwen voor de gevaren daaraan verbonden, anderzijds kan men hier op inspelen door vlotter toegankelijke bijbel- en citatenprogramma’s.

  Maar op korte termijn zal A.I. wellicht een levend en sprekend beeld worden dat echter nooit een eigen ziel kan hebben.

 2. Het politiseren van jezus boodschap is een monsterlijke vergissing , Jezus bracht geen politiek maar verlossing voor heel de mens en dit moet meer centraal staan!

 3. … Een tijd geleden was er een toeristische gids die terecht uitlegde dat “onbevlekt ontvangen” betekende dat Maria niet bezwaard was met de erfzonde.
  … Een catechiste ( ! ! ) protesteerde daar serieus tegen, en dacht zoals veel onwetenden dat hiermee bedoeld werd dat Jezus uit een maagd geboren is.
  … Ik vraag me af wat men nog allemaal aan kinderen wijsmaakt i.v.m. het geloof.

  1. Beste Stinus,
   ik veronderstel dat je een kleine verspreking doet? Men kan zich al eens vergissen.

 4. In het ‘Antwerpse’ een kribbe gezien met groot rond boerenbrood met ingekerfd kruis op een bed van hooi, als kerstsymbool….

 5. @ Stinus: Mocht Christus niet geboren zijn ‘ex Maria virgine’, wat maakt Hem dan tot de zoon van God? Zoals er staat geschreven werd Maria bezocht door Gods boodschapper die haar in het vooruitzicht stelde het leven te zullen geven aan Zijn zoon. Gezegend zij zij boven alle vrouwen.

 6. Tijdens de viering van paaszaterdag 2016 moesten de acolieten de offergaven naar het altaar brengen : tarwe, rijst en couscous (sic) !
  ‘couscous’ of griesmeel is gemaakt van harde tarwe en meel van zachte tarwe. Maar ook onze kerk wou politiek correct zijn !
  Tot welk niveau zijn we afgezakt ?

  Tine De Brock

 7. @ Tine: In de plaats van de strikt omschreven Tridentijnse liturgie kwam er eind jaren 60 met de novus ordo een gezellig, protestants aandoend samenzijn onder geloofsgenoten, waarin de priester de ‘vrijheid’ kreeg om ‘creatief’ te zijn. Heel wat van die creativiteit refereert echter aan niets en doet pijnlijke afbreuk aan wat de Eucharistie behoort te zijn. Heel wat kemels zijn mijns inziens een rechtstreeks gevolg van een creativiteit die geen ernstig priester een verademing kan vinden.

 8. Aan Eric en Lewis Kirk,

  … Nee, ik heb me niet versproken. Natuurlijk is Jezus zonder tussenkomst van een man uit de maagd Maria geboren (zie Schrift, een concilie en de kerkelijke traditie). Maar met de “Onbevlekte Ontvangenis”, Maria dus, bedoelt men iets anders. De uitdrukking “onbevlekt ontvangen” betekent dat Maria niet “bevlekt” was met de erfzonde als wij ze op de wereld ontvangen hebben, via haar eigen moeder. Vandaar dat zij na haar dood ook het bederf niet zag, en “ten hemel is opgenomen” met ziel en lichaam. Maria heeft nu een verheerlijkt lichaam (zoals Jezus), niet onderhevig aan de natuurwetten zoals wij die kennen.

  … Die catechiste wist dat niet (zoals velen). Bij mijn weten ging ze bij de bestuurders van de stad klagen over de gids. Maar ze was zelf verkeerd …

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht