Kemel van de dag: Mgr Bonny verstopt zijn kruis tijdens Iftar-maaltijd

Juni 2016: Monsieur Bonny ontvangt Moslims voor Iftar-maaltijd (maaltijd na 1ste dag van de Ramadan) in zijn residentie. Wat is er met zijn kruis gebeurd? Hij wou vermoedelijk niet “storen”? 

Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt? Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

 

 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

18 commentaren op “Kemel van de dag: Mgr Bonny verstopt zijn kruis tijdens Iftar-maaltijd

 1. Hoe hypocriet kun je zijn zoals die Antwerpse mislukte bisschop? Hij durft gewoon niet voor de gekruisigde Jezus uitkomen, want een Zoon dat kennen de islam niet en zeker geen gekruisigde God . Dus dat deze bisschop zich daarvoor schaamt dan kan hij beter ontslag nemen!

 2. … Mogelijk zal Mgr. Bonny ons wel wijsmaken dat zijn kruis in de weg hing om zijn halal-soep op te lepelen of zo.
  … Wie als bisschop zijn christelijk symbool bij uitstek wegmoffelt moest beschaamd zijn, en is een slecht voorbeeld voor de katholieken.
  … Hoever gaat Bonny nog afdwalen ? Vóór de laatste gezinssynode in Rome vond hij het nodig een tekst te schrijven waarin hij twijfels zaait over de encycliek Humanae Vitae. Dat is dan de man die deze encycliek zou moeten verdedigen …
  … Ik vraag me af of Bonny zich niet af en toe in de kijker werkt om binnen een aantal jaren aartsbisschop te kunnen worden …
  … Waar is de tijd van de inspirerende Mgr. Léonard ? Die was tegelijkertijd recht in de leer, en toch menslievend. En hij was niet bang om in debat te gaan, bv. met Etienne Vermeersch. Heer, geef ons vurige bisschoppen die U en Uw leer uitdragen.

 3. Miljoenen martelaars draaien zich om in hun graf bij zoveel lafheid. Meneer steekt zijn kruis weg, nota bene voor die groep die verantwoordelijkheid is voor het overgrote deel van de Christenvervolgingen vandaag. Om van te kotsen!

 4. Het kruisbeeld op het hart dragen, is het uitdragen van de boodschap “Zie dit is mijn God, die ik teder in mijn hart koester, en is het ultieme bewijs dat God de mens lief heeft, ja tot de dood op Kruis, voor alle mensen van goede wil.”
  Ik draag het iedere dag met fierheid op mijn hart, goed zichtbaar voor iedereen die er naar wil kijken en ben fier om het te tonen. Ik draag het niet om te “provoceren”, maar omdat deze die er naar kijkt, het zou doordringen dat dit het ultieme teken van liefde is dat God aan de mens heeft geschonken en waarvoor Satan huivert en terugdeinst.
  Indien iemand dat wegmoffelt is het beter om het niet als een hypocriet te dragen, want waar is de liefde tot God en tot de naasten dan?
  Als Mr. Bonny zijn Kruisbeeld wegmoffelt bij deze vergadering, dan zal hij beslist ook Jezus niet hebben verkondigd, maar naar de mond van de heidenen hebben gesproken, ten nadele van hun bekering.
  Mar 8:38 Want wie zich schaamt over Mij en mijn woorden bij dit overspelig en zondig geslacht, over hem zal zich ook de Mensenzoon schamen, als Hij in de heerlijkheid van zijn Vader komt, te zamen met de heilige engelen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 5. Er zou nog een verschil kunnen gemaakt worden tussen uitgenodigd zijn (en dan geen al te opzichtige tekens dragen) of zelf de moslims uitnodigen.
  Ik heb begrepen dat het het tweede geval was: als een katholieke hoogwaardigheidsbekleder (wat een bisschop toch is) mensen uitnodigt, dan lijkt het me niet meer dan normaal dat HIJ al zijn uiterlijke kentekenen aanhoudt, terwijl de “gasten” zich aanpassen aan de gastheer.

  Maar zoals we allemaal al goed weten is het net met deze muzelmannen nooit het geval dat zij zich aanpassen.

 6. Dit artkel is werkelijk één van de kemels van het jaar , en dit is pas begonnen . 1) Deze maaltijd gaat door in de woonplaats van de bisschop . 2) Zij die uitgenodigd zijn weten heel goed waarvoor die man staat . 3) De bisschop draagt zijn romeinse col . 4) wie respect heeft tracht niet van elk detail een foute uitvergroting te maken . 5) Alleen de duivel kan zulke dwaze opmerkingen influisteren bij mensen die enken dat ze beter zijn dan alle anderen .

  1. Helemaal mee eens. Erg ver gezocht en wie ooit heeft getafeld met een priester, weet dat het kruis soms wordt ‘verstopt’ om te voorkomen dat het in het eten terechtkomt.
   Laat het niveau van dit forum niet verworden tot dit van een doorsneekrant.

 7. … Ik vind dat de bisschop zijn kruis moet dragen van zodra hij anderen ontmoet of in het openbaar verschijnt. (Om het even of hij op bezoek gaat of bezoek ontvangt.) Iedereen weet dan waaraan ze zich mogen verwachten. De bisschop moet ten allen tijde een vervanger van Christus zijn en dat tonen.

  … Voor de bezoekende moslims zal het deugd doen eens een kruis van wat dichter te bekijken. Het kruis van Christus zal alleen maar heil brengen aan al wie het ziet en er respect voor heeft.

 8. Dat is dus de ondergang van Vlaanderen hé!
  De politiekers luisteren ook naar de moslims en uit eerbied halen ze dan ook maar de kerststallen weg !

 9. Waarom zo streng oordelen (zelfs veroordelen) over ‘een foto’!
  Misschien moeten we eerst de juiste ‘context’ kennen vooraleer we een ‘oordeel’ uitspreken.
  Vele reacties lijken mij hier verre van ‘christelijk’.
  Alle vertrouwen in Mgr. Bonny!
  Vrede en alle Goeds!!
  Johan Lefever Poperinge

  1. Oordelen en veroordelen, zeggen de modernisten met hun schijnkerk, als ze met de feiten geconfronteerd worden.
   Juiste context?????
   Sommige mensen als ze de feiten die aangehaald worden voor hun neus zien, zijn nog steeds blind, omdat ze blind willen zijn. Fake news, zou men op de rooie VRT zeggen.

 10. Beste Johan Lefever (23 januari 2018 – 20:51),
  Wie Mgr. Bonny volgt weet dat hij het een tijd geleden nodig vond de encycliek Humanae Vitae verdacht te maken. Nochtans weerspiegelt die encycliek de waarachtige kerkelijke leer, die reeds meerdere keren bevestigd werd. Men moet op zijn hoede zijn voor Johan Bonny. Elke katholiek mag en moet zijn verstand gebruiken.

 11. zich gedragen als een laffe hond en zijn kruis wegsteken ?? ze moesten hem wegsteken de lafaard !

 12. In Holland zegt men dat men ook op alle slakken zout leggen. Soms wordt het hier ook muggenzifterij. Stop ermee!

  Wat is erger? Het niet dragen van een kruisje? Of: Het seksueel misbruik door priesters? Een andere vraag: Droeg Jezus een kruisje op zijn borst? Nee, en toch getuigde Hij van God voor God.

 13. In Holland zegt men dat men ook op alle slakken zout leggen. Soms wordt het hier ook muggenzifterij. Stop ermee!

  Wat is erger? Het niet dragen van een kruisje? Of: Het seksueel misbruik door priesters? Een andere vraag: Droeg Jezus een kruisje op zijn borst? Nee, en toch getuigde Hij van God.

 14. Bisschop Johan Bonny is een bloedende nagel aan mijn kruis. Van het spotten met het Jezus Kruis en normaal vinden dat kinderen granaten naar gooien tijdens een toneelstuk is al duivels en barbaars te noemen. Echt de boodschap van Christus uitdragen is dat niet. Zelf het huwelijk wordt bij Bisschop Johan Bonny op een hoopje gegooid. Alles kan en alles mag – alles is liefde? – mag ik?- Sorry? titel van zijn duivels boek. Dat zegt ook hoe Bisschop Johan Bonny weinig of niet verbonden is met Christus kruis en hoe een wildernis het nog moet zijn in zijn innerlijke ziel. Want, wie zich heeft laten reinigen door de hemelse bijstand en genade op genade heeft gekregen die weet dat iedere zonde vernietigd kan zijn voor jezelf – maar ook voor de ander. En getuigenissen moet ik niet neerschrijven – het vreselijk resultaat van onze lauwe kerk en slecht katholiek onderwijs zien we door kinderen, jongeren en volwassenen al gebeuren. Vele die zich duivels gedragen – die het kwade meer beminnen dan het goede, vele die niets meer begrijpen over de kuisheid binnen het huwelijk – ze rotzooien met iedereen of het de normaalste zaak is dat ze hun heilige tempel bevuilen met hun lusten en geilheid. Liefde? Hoererij staat er in de bijbel. En dan spreek ik nog niet over de vele die zelfdoding -euthanisie of abortus overwegen omdat ze geen kennis meer hebben over de goedheid van God en hoe bevrijdend de liefde voor de zielen kan zijn als je op je knieeên valt en luistert naar zijn boodschap van ware liefde en vrede. Deze bisschop en vele anderen hebben mij niets te vertellen. Ik verkies de opgang naar de hemel en niet de neerdaling naar de hel..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht