Dank U, Donald Trump!

De naam Donald Trump doet al direct de ogen knipperen van de brave burger, geconditioneerd door de dagelijkse lading mest die door de linkse Amerikaanse media en door hun volgelingen in Europa en zeker bij ons, zonder enige nuance over de Amerikaanse president wordt uitgestort.Voor wie niet geblinddoekt door de wereld loopt, is de manipulatie glashelder. Het is niet allemaal “fake news”, waarmee over de Amerikaanse president  wordt bericht, het is subtieler. Al wat maar enigszins negatief overkomt, wordt “geduid” en uitgelicht, dikwijls uit zijn verband gerukt. Elke dag krijgen wij van de staatsradio VRT te horen, via haar correspondent in de VS, die het met een lijkbiddersstem als een orakel verkondigt, dat die boze Trump weer dit of dat verkeerd heeft gedaan en dat de hele Amerikaanse bevolking tegen hem is.Wanneer  groepen extremisten opgetrommeld worden om voor de camera’s hun show op te voeren, wordt dat breed uitgesmeerd en met behulp van allerlei communicatiesnufjes minutenlang gecommentarieerd. Over de dingen die Trump in amper een jaar tijd gerealiseerd heeft, wordt niets of amper iets bericht. De Amerikaanse economie is uit het slop en doet het zelfs uitstekend, de illegale migratie is sterk verminderd, de financiering van de abortuscentra werd stopgezet, enz… Eigenlijk zouden de “journalisten” die dit eenzijdige verhaal brengen, beschaamd moeten zijn omdat dit haaks staat op wat de essentie van journalistiek eigenlijk betekent (als oud-journalist kan ik erover meespreken). Maar  zijn dit tenslotte nog journalisten of moeten wij hen alleen maar als politieke activisten beschouwen?  Zijn zij niet gewoon  de papegaaien van de Amerikaanse democratische partij, die een linkse koers vaart  en haar nederlaag tegenover Trump nooit heeft kunnen verkroppen? Deze desinformatie en manipulatie van de berichtgeving uit zich trouwens in vele andere domeinen dan alleen maar de Trump hetze…..

Dit weekend was het weer raak. De georchestreerde protestbeweging van de ultra-progressieve en gepolitiseerde vrouwenbeweging werd uitvoerig en op zeer eenzijdige wijze “geduid” en uitgebreid getoond.Hebt u echter op VRT,VTM of andere zenders iets vernomen over de ‘Mars voor het Leven’ van vorige vrijdag in Washington, met zijn vele tienduizenden deelnemers? Heeft men u gezegd dat President Trump, als eerste Amerikaanse President ooit, zich met een rechtstreekse video boodschap rechtstreeks tot de deelnemers van de mars gericht heeft? Nochtans een historische gebeurtenis! Werd dit becommentarieerd in Terzake? Werd er een objectief debat rond gevoerd, met een evenwichtige(en geen fake-) mix tussen voor -en tegenstanders? Misschien heb ik dat toevallig gemist…

Ziet u,”fake news” is niet alleen het geven van valse of verdraaide nieuwsfeiten, het is ook het doelbewust niet-berichten, het wegmoffelen of ombuigen van informatie, die niet past in het kraam van de makers van de berichtgeving of die naargelang hun ideologie moet worden geminimaliseerd of niet  naar buiten mag komen.

De boodschap van President Trump, waarvan wij hieronder de essentiële passages weergeven, is subliem; het is waarschijnlijk daarom dat de brave Vlaming daarover niets mag weten.

De Mars voor het Leven is een beweging geboren uit de Liefde: u houdt van uw familie; u houdt van uw naaste; u houdt van uw natie; u bemint elk kind dat reeds geboren is of nog geboren moet worden, omdat u gelooft dat elk leven heilig is en dat elk kind een kostbare gave is van God.

Wij weten dat het leven het grootste mirakel is.Wij merken dat in de ogen van elke nieuwe moeder, wanneer zij haar wonderlijke, onschuldige en prachtige pasgeborene in haar liefdevolle armen houdt.

Zoals u allen weet, werden in het verleden uiterst permissieve abortuswetten gestemd. Zo zijn de Verenigde Staten een van de zeven landen die laattijdige abortus toelaat, samen met China, Noord-Korea en enkele anderen.In bepaalde Staten, laat de wet toe een baby uit de moederschoot te verwijderen in de negende maand van de zwangerschap.Dat is slecht. Dat moet veranderen.

De Amerikanen komen steeds meer op voor het leven. In feite zijn slechts 12% van de Amerikanen voorstander van abortus op aanvraag in elk stadium van de zwangerschap.Samen met mijn administratie, zal ik steeds het allereerste recht van onze onafhankelijkheidsverklaring verdedigen en dat is het “Recht op  Leven”. 

Tijdens de nationale Dag van het Gebed, heb ik een decreet ondertekend dat de godsdienstvrijheid beschermt. Ik ben daar zeer fier op. Vandaag kondig ik aan dat wij zopas een nieuw wetsvoorstel ingediend hebben, dat de gewetensvrijheid en de godsdienstige rechten van artsen, verpleegsters en andere medische beroepen beschermt. Dat is uiterst belangrijk.

Ik heb ook een eind gemaakt aan het beleid van de Obama-administratie, die de Staten verhinderde er zich van te vergewissen dat de Medicaid fondsen niet dienden om  abortuscentra te ondersteunen, wat tegen de wet indruist.

Wij beschermen het heilige karakter van het leven en van de familie als basis van onze maatschappij. Deze beweging kan echter slechts slagen met het hart, met de ziel en met het gebed van het volk.

De hoop is de werkelijke gave van deze fantastische beweging die ons hier vandaag samenbrengt. Het is de gave van de vriendschap, de gave van de  bemoediging, van de liefde en van de onderlinge steun. Dit zijn prachtige woorden en dit zijn prachtige gaven. En wat nog het belangrijkste is, het is de gave van het leven zelf. Daarom stappen wij, daarom bidden wij en daarom verklaren wij dat de toekomst van Amerika er een zal zijn van goedheid, van vreugde, van waardigheid en van leven voor elk kind van God.

Dank u, Mars voor het leven, u bent werkelijk geweldige mensen.U hebt onze volledige steun. Moge God u zegenen.

Is dat niet prachtig? Dat is de boodschap van Donald Trump als President van de Verenigde Staten Dit is de man ,die door de weldenkenden van alle slag, nieuwsmakers, politici, halfslachtige vertegenwoordigers van de Kerk, als een gevaarlijke gek wordt beschreven. Beeld u even in dat onze koning Philip of onze goede aartsbisschop De Kesel ter gelegenheid van de Mars voor het  Leven in Brussel zo’n bemoedigende woorden zou uitspreken. De volgende dag werd hij met zekerheid geradbraakt (figuurlijk en misschien zelfs letterlijk)!

In elk geval, chapeau, Mijnheer Trump. Met deze openlijke steun voor de bescherming van het Leven, hebt U getoond dat U een moedig man bent, die ondanks de opgeklopte haat en de leugens die  over u worden uitgestrooid, ongestoord verder gaat op de door u gekozen weg, als katholieken zijn wij beschaamd, dat in onze Vlaamse Kerk, niemand de moed heeft om dergelijke woorden te spreken.

Auteur:Veroon ter Zee

9 commentaren op “Dank U, Donald Trump!

 1. Van: “Si***********@nr*********.com

  Verzonden: Vrijdag 19 januari 2018 01:51:21
  Onderwerp: To: President Trump; From: You

  Please find a special message from one of our sponsors, the NRCC.
  Can you believe it’s already been one year of President Trump’s first term?

  ***Help Us Get 100,000 Signatures for Trump’s First Year Anniversary Card***
  Sign Here
  http://paracom.paramountcommunication.com/ct/46044376:W5EC9FovN:m:1:1918024299:A329D4F7B19F7F5A039769CC8325D529:r

 2. mooie en inderdaad moedige woorden in deze tijd waar iedereen die voor het leven opkomt
  als extreem en zelfs als gevaarlijk word bestempeld ,

 3. Ja, inderdaad, dit zijn prachtige woorden van de President Donald Trump. Inderdaad is hij heel moedig om deze mooie woorden uit te spreken. Maar indien de vrijmetselaarsmedia het (natuurlijk) laat afweten om dit mooie unieke moment in de laatste decennia van de VS en de wereld, te laten weerklinken en weg te moffelen, raad ik iedereen aan om het op de sociale media massief te verspreiden.
  Ook de President van Rusland, Vladimir Putin is tegen abortus en in vele opzichten kan hij het wel vinden met zijn ambtsgenoot in Washington. Echter, een toenadering tussen deze twee wereldleiders wordt verhinderd door moddergooien van de linkse rooie rakkers, die het dan hebben over het inmengen van Rusland in de presidentiële verkiezingen en dergelijke.
  In enkele woorden, men kan vaststellen dat die rooie rakkers (lees criminelen) het op gelijk welke leugenachtige wijze, er alles aan doen om het leven van de gewone wereldbevolking onmogelijk te maken en drastisch uit te roeien, en dit op alle niveaus.
  Inderdaad ons Flipke in Brussel, is maar een PR mannetje van de vrijmetselarij, die hem hiervoor hebben klaargestoomd, evenals zijn Mathilde.
  Een goede Katholieke koning, zoals Boudewijn, daar kunnen we maar heden ten dage over dromen.
  En laten we dan maar zwijgen over “de kerkleiding” in België, die we er misschien van kunnen verdenken om dag en nacht met een poederneus rond te lopen. Zij zouden luid hun stem moeten laten horen om de wetten van God, zelfs met hun bloed, te verdedigen en nooit ophouden met deze te herhalen. Maar het zijn laffe gewetenloze criminele broekenkakkers (sorry voor de uitdrukking, maar ik moest het eventjes kwijt).
  Als we nog eens overdenken hoe Koning Boudewijn in de rug is geschoten door deze in zijn eigen Kerk, met als speerpunt een zekere Kardinaal Danneels en de toenmalige C.V.P. eerste minister Wilfried Martens, die hem eerst hun steun hadden toegezegd voor het opschorten van het voorstel van de abortuswet in de kamer.
  Echter kon men hen nadien bestempelen als Judassen, die de Koning in zijn eentje lieten zitten, met alle hartpijnen en zorgen voor zijn onderdanen die in de toekomst zouden vermoord worden.
  Maar God ziet alles en is een rechtvaardige, maar ook een strenge rechter, en ik zou niet in de schoenen van al deze criminele politiekers en misdadige journalisten van toen en nu willen staan.

 4. Inderdaad, beschaamd mogen wij zijn als onze bisschoppen laf in hun hoekje kruipen als een docent van Louvain la Neuve zich tegen abortus uitspreekt. In plaats van de man bij te staan, nee, ze noemen het een karikatuur wanneer hij abortus moord noemt. Waarom geen krachtig protest?

 5. Trump geeft met de ene hand en neemt met de andere ..hij is een illuminati-vrijmetselaar…

  1. Inderdaad Piet, zo moeten de schijnleiders van alle naties doen, want als ze dat niet doen dan eindigen ze in het vakje van JFK, weet je wel?

   1. En Piet, laat dit gezegde als basisgedachte zijn bij het overwegen van al de beslissingen die dagelijks door die corrupte naties worden genomen. “All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order…David Rockefeller”

 6. … Volledig akkoord met Bart (22 januari 2018 – 08:55). Laffe kerkleiders die een docent in de steek laten als die duidelijk opkomt tegen abortus.

  … Onze bisschoppen komen niet uit hun hoekje, of het zou moeten zijn om wat mee te praten met de politieke correctheid. Dat is gemakkelijker.

  … Ik las gisteren dat de heilige Franciscus in Noord-Afrika ging proberen de moslims te bekeren. Sint Antonius van Padua deed hetzelfde. Zie je hier een bisschop of een priester pogingen doen om de lokale moslims duidelijk te maken dat alle heil van Christus komt, en van niemand anders ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht