Vluchtelingen terugsturen: altijd een verkeerde beslissing? Enkele bedenkingen bij de uitspraken van Mgr. Van Looy

Foto: Rorate

Mgr. Luc Van Looy, heeft zich in het programma “De Ochtend” (Radio 1) uitgesproken tegen het terugsturen van migranten en vluchtelingen. “Mensen terugsturen is altijd een verkeerde beslissing,” aldus Van Looy ”Het moet vooral de bedoeling zijn om de mensen hier te laten integreren en te zorgen dat ze hier hun plaats vinden. Het gaat toch niet over zulke geweldige aantallen dat we dat niet kunnen?” Mgr. Van Looy had ook twijfels over de Belgische immigratiewetgeving. “Zijn de wetgeving over regularisatie en de voorwaarden om asiel te krijgen wel diegene die we moeten blijven hanteren?” Van Looy betreurde ten slotte het feit dat sommige politici hard mikken op het migratiethema.”Politiek zou net moeten werken aan openheid voor iedereen. Maar het thema wordt gebruikt om de verschillen tussen de politieke partijen in de verf te zetten, en dat vind ik erg jammer.”

Gastvrijheid en hulpverlening: allemaal eenvoudig?

Het Christendom heeft het belang van een gastvrije opvang van vreemdelingen altijd hoog in het vaandel gedragen. Toch is het verlenen van gastvrijheid en hulp aan vluchtelingen niet zo eenvoudig als het lijkt. Humanitaire hulpverleners zullen bevestigen dat het niet eenvoudig is om de juiste goederen of dienstverlening bij de juiste doelgroepen te krijgen. Bovendien zijn personen die het hardst om hulp vragen niet noodzakelijk de armsten. Indien men onvoorzichtig optreedt, komt hulp vaak in de verkeerde handen, waardoor liefdadigsheidsorganisaties de steun van hun donateurs kunnen verliezen. Hetzelfde kan gebeuren met vertegenwoordigers van de overheid. Ook zij kunnen de prijs betalen van een onverstandige immigratiepolitiek.  Regeringen zijn verplicht tot een verantwoord rentmeesterschap van de overheidsmiddelen en moeten daarnaast ook de bestaansveiligheid van de lokale bevolking kunnen garanderen. Dit staat haaks op een politiek van open grenzen. Het zou inderdaad niet correct zijn om nieuwkomers, zonder selectieproces of tegenverwachtingen, op gebied van sociale rechten gelijk te stellen met de lokale bevolking.  Het onachtzaam verdelen van onze collectieve bezittingen zou trouwens getuigen van een groot tekort aan respect voor de belastingbetaler, die tegenwoordig steeds meer moet inleveren en hierdoor almaar vaker onder de armoedegrens zakt. Ook het belonen van illegale migranten, door hen een verblijfsvergunning te geven mits zij voldoende “geïntegreerd” zijn, is fundamenteel onrechtvaardig tegenover geweigerde kandidaat-vluchtelingen, die het verzoek om het Belgisch grondgebied te verlaten wel hebben gerespecteerd.

Naïef sentimentalisme maakt ons kwetsbaar

Een vluchtelingenbeleid mag dus in geen geval degenereren tot naïef sentimentalisme. Niet iedereen, die aan de poorten van Europa aanklopt, is een sukkelaar of integreerbaar in onze Westerse maatschappij. Ook moeten we ons behoeden voor personen met slechte bedoelingen, die een bedreiging kunnen vormen voor onze veiligheid. Een politiek van open grenzen zou onze samenleving nog kwetsbaarder maken voor criminele en terroristische netwerken.

Schuldgevoel maakt ons blind voor echte oorzaken van vluchtelingenstromen

Moet Europa zich daarom hardvochtig opstellen? Neen, ik denk dat hulpverlening, ontwikkelingssamenwerking en solidariteit vanuit een Christelijk oogpunt, belangrijk zijn en blijven. Dit moet echter op een rationele, niet paternalistische of sentimentalistische manier kunnen gebeuren. Ook moet de internationale politiek van ons land consequent blijven. Kan onze regering haar medewerking aan NAVO operaties in de Moslimwereld blijven verantwoorden, indien dit inhoudt dat zij hierbij bijdraagt tot het creëren van humanitaire crisissen? En dan heb ik het nog niet over de invloed van de Westerse zakenwereld (en ook almaar meer de Chinese) op dictaturen en het behoud van de chaos in heel wat regio’s van Afrika. Veel armoede- en migratieproblemen zijn door onze eigen elite gecreëerd. Maar geen woord van veroordeling over deze zware zonden vanuit onze ruggengraatloze kerkleiding.  Neen, als plebs moeten wij vooral ons verstand op nul zetten, en accepteren dat wij met z’n allen intolerante racisten zijn, omdat we, ondanks alle propaganda, toch beseffen dat er iets niet klopt in het migratieverhaal. Zolang we ons schuldig voelen bij dit denkbeeldig racisme, vormen we geen gevaar voor onze elite en kunnen ze zich ten koste van onze toekomst, en die van onze kinderen, ongestoord verder blijven verrijken. Het is belangrijk dat we hier bewust van worden.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Vluchtelingen terugsturen: altijd een verkeerde beslissing? Enkele bedenkingen bij de uitspraken van Mgr. Van Looy

 1. … Goed artikel, bedankt.

  … Grote naïviteit van Mgr. Van Looy. Het zou hier snel een janboel worden als hij concrete beleidsverantwoordelijkheid zou dragen.

  … Bisschoppen kunnen zich beter bezig houden met hun core-business : duidelijk opkomen tegen abortus, euthanasie, geloofsafval, ongehuwd samenwonen enz. Ze laten zich liever op een naïeve manier meedrijven met de mode.

 2. Juist Katherina, het hoopje viezigheid dat zich op het voetpad bevindt en dat met een laagje goudkleur is overspoten, ja daar trapt de “bisschop” graag in. Het goudkleurtje is het schuldgevoel dat men ons al decennia met de paplepel door de strot ramt. Indien we onze stem kritisch laten horen, dan krijgen we gedoucht met scheldnamen zoals racisme, xenofobie, enz.
  De christelijke naastenliefde, (hij die zich bekommert om één of andere ziel) bestaat erin om in de eerste plaats de ziel van een medemens op aarde de weg te wijzen die naar het eeuwig geluk leidt. Al het overige materiële komt op de tweede plaats en kan pas van pas komen om het eerste te bekrachtigen.
  Indien iemand zomaar iedereen in zijn christelijk huis (lees natie) binnenlaat zonder dit te betrachten en te onderzoeken alvorens de vreemdeling toegang tot het huis verleent word, dan stelt men het ganse huis bloot aan ondermijning van de christelijke waarden ervan. En dat is juist de bedoeling van deze “immigratie” van vluchtelingen, waar de “bisschop” te blind voor is, of het zelf goed weet (schuldig).
  Is het u soms niet bekend dat “bisschop” Luc Van Looy lezingen geeft in de loges van de vrijmetselarij te Gent.
  Het zal dan ook niemand verwonderen dat heden ten dage niemand bisschop wordt “gewijd” indien er geen fiat van de loge hieromtrent komt.
  Hoe kan nu een wolf de schaapstal verdedigen?
  Vroeger heb ik een priester gekend die in Brussel een gebouw ter beschikking gekregen had om vreemdelingen en daklozen op te vangen. Deze priester stelde één voorwaarde voor alle anderen; deel nemen aan het Katholieke gebeuren in het gebouw, zoals Katholieke leer en Sacramenten. Indien iemand dat weigerde werd hij/zij prompt geweigerd. Maar de overgrote menigte van deze mensen aanvaarden deze voorwaarde en er was geen probleem in het ganse huis.
  Maar zoals ik reeds meermalen keren op dit forum gereageerd heb i.v.m. de verdediging van het Katholiek geloof voordien, kan ik nu het nog eens herhalen. “Heer waar waren Uw soldaten?”
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 3. Als de kerkvorsten graag hebben dat migranten hier blijven waarom betalen ze het dan zelf niet? Waarom moet daar altijd de gewone burger daar voor opdraaien? Waarom staan ze hun vette loon niet af aan migrantenwerking of waarom gaan ze als dakloze zelf niet wonen onder de daklozen? Doen ze dat? Natuurlijk niet! Altijd moet iemand anders het doen !

 4. Doet me denken aan het orkest op de Titanic, lustig blijven doorspelen terwijl alles vergaat .

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht