Kemel(s) van de dag: ziekenzalving door pastoraal werkers en andere kemels uit Nederland

Een Nederlandse lezer geeft ons een paar voorbeelden van “kemels” uit zijn land: 
– Wij hebben zeven sacramenten die alleen mogen worden toegediend door een gewijde priester. Naast een priester zijn er in veel parochies meedere pastoraal werkers, die voorgaan in communievieringen die officieel verboden zijn. Op kerstavond zijn er in sommige parochies drie vieringen, twee communievieringen en een H. Mis. Terwijl de drie vieringen maar voor ca. 25% gevuld zijn.
– Tijdens een Heilige Mis wordt de communie uitgereikt door de misdinaars en de priester gaat erbij zitten.
– Het sacrament van de ziekenzalving wordt op grote schaal door pastoraal werkers uitgereikt. De uitvaarten worden ook door pastoraal werkers gedaan. Wanneer parochianen vragen om een uitvaart met priester en Heilige Mis, is dit niet mogelijk. Sterker nog, als erom gevraagd wordt, worden de parochianen uitgelachen.
– Een priester die doorlopend het woord barmhartigheid in de mond neemt en zegt dat iedereen in de Hemel komt. Blijkbaar is Adolf Hitler ook tot de Hemel toegelaten? Een priester, die Het Neocaechumenaat een extremistische organisatie noemt, vergelijkbaar met het moslimextremisme van I.S.

 

Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt? Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

5 commentaren op “Kemel(s) van de dag: ziekenzalving door pastoraal werkers en andere kemels uit Nederland

 1. Beste Katherina,
  Die “kemels” van de Clerus sinds V2, ja, daar kan men boeken en boeken over schrijven. Wat we allemaal wel eens meegemaakt hebben en dat ons zo tegen de borst stoot is in één zinnetje te verwoorden.
  Hoe kan het zijn dat Priesters en Bisschoppen het Allerheiligste, de H. Sacramenten, de H. Leer, enz… waarvan zij de bewakers zijn, op een ongeoorloofde, oneerbiedige, afschuwelijke wijze behandelen, alsof het de normaalste zaak ter wereld is? Heel eenvoudig, ze weten niet (en/of niet meer) hoezeer God ons lief heeft gehad en nog steeds en altijd, Hij ons lief heeft en kunnen aan Zijn Roep “bemin je Mij? “niet antwoorden.
  Iemand die God waarachtig bemind, eerbiedigt, eer, looft en aanbid, hoeft maar heel eenvoudig naar het Kruisbeeld te kijken en te luisteren wat Jezus tot ons roept vanaf het Kruis; “Dit heb Ik voor jou gedaan, omdat Ik je zoooooo intens lief heb.”
  Zij doen alsof en beminnen Hem niet!
  In uw artikel haalt u een citaat aan van één van uw Nederlandse lezers. Op het einde kan men lezen: “Blijkbaar is Adolf Hitler ook tot de Hemel toegelaten? ”
  Ik zou dit nooit aanhalen in gelijk welk schrijven.
  Weet de Nederlandse schrijver dan wie veroordeeld is en wie niet? Indien ja, dan schrijft hij vanuit de Hemel.
  Men zou wel eens verbaasd zijn om te zien wie in de Hemel is en wie niet, en dat helemaal niet overeenstemt met de leugens en veronderstellingen hier op aarde. De Barmhartigheid van de Genadige God is zo groot dat een mens op aarde zich het nooit kan indenken. Alleen vraagt de Heer een oprecht en berouwvol hart te tonen, dat alleen Hij doorgrondt.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

  1. Beste Peter,

   Uiteraard weet niemand hier op aarde wie er naar de hemel gaat of niet. Mijn interpretatie van de uitspraak van onze Nederlandse lezer, was dat het concept van zonde vaak niet meer aan bod komt in modernistische parochies. Het gaat dus om de erkenning van het concept zonde, niet om wie er al dan niet naar de hemel gaat.

   Katharina

   1. “Het gaat dus om de erkenning van het concept zonde, niet om wie er al dan niet naar de hemel gaat. ”
    OK, maar dan zou ik toch heel voorzichtig zijn met bepaalde uitingen van anderen alvorens ze te publiceren.
    Is maar een vriendelijk advies aan u, nietwaar?

 2. > In Fatima zei Maria aan de 3 herdertjes dat “velen verloren gaan”. Dus de hel zal wel niet bepaald leeg blijven, zoals sommigen verkeerdelijk denken. Maar wie niet het heil verwerft, daar kunnen we beter over zwijgen.

  > “Veroordeel de zonde, maar niet de zondaar” is een goed devies. Als wij oprecht berouw hebben over onze zonden (en biechten als we kunnen), dan zal God ons barmhartig zijn.

 3. In onze Vlaams-Brabantse parochie wordt, tijdens de communie, aan de kinderen die hun eerste communie nog niet hebben gehad, een koekje (“Boudoirke”) aangeboden. Is dit de voorbereiding op de ware betekenis van de Eucharistie, het “Lichaam van Christus”? Is de communie dan ook maar het “koekje” van de volwassenen?
  Ik merkte ook dat verschillende kerkgangers zeer oneerbiedig, zelfs met hun handen in de broekzak, ter communie gaan. Verre van voorbeeldig dus!
  En moet de pastoor-deken-voorganger dan meer en meer als “stand-up-comedian” fungeren? Is de Eucharistieviering dan een show?
  Dit alles stoort mij erg!
  LvB

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht