Ook verbijsterd door theologische, liturgische kemels in jouw godsdienstles, catechese, parochie? Deel ze met ons!

Beeld: KU Leuven

In een eerder artikel, had ik het over belangrijke theologische “kemels” in de godsdienstles van mijn neef.  Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt?   Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.

Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

12 commentaren op “Ook verbijsterd door theologische, liturgische kemels in jouw godsdienstles, catechese, parochie? Deel ze met ons!

 1. Ik heb een tijdje catechese gegeven in een parochie in het Antwerpse waar ik de naam nu niet ga noemen. Toen ik begon te spreken over de eerste vijf boeken van de bijbel, wat wij noemen de thora of monos en dat deze geschreven werden door Mozes die door God geroepen was wisten velen geen houding aan te nemen velen vonden dat niet katholiek en voor sommige was het zelfs te protestants . het was duidelijk dat vele kerkgangers wel elke zondag trouw in de kerk zaten en lekker religieus waren wat voor de pastoor meer dan genoeg was maar hun geloof was inhoudelijk nergens op gebaseerd . Dus vroeg de pastoor om in de toekomst over iets anders te praten, een vorm van geloofshumanisme , hoe staan we in de wereld van vandaag met ons geloof dat geen inhoudt meer heeft daar kwam het dus op neer . Dus als m’n het in de kerk heeft over Jezus, dan hoeft dat niet de Jezus te zijn die we maar kunnen kennen vanuit het goede Boek die geopenbaard is , in die Jezus had deze parochie duidelijk niets mee te maken!

  1. De aap komt steeds meer uit de mouw, beste Willy ; klaarblijkelijk hebben we hier te maken met een pastoraal werker, dik betaalde beroeps collaborateur van het modernistische doodgraversgilde van de NOM kerk, sans culotte soldaat van het al 59 jr durende offensief tegen de Traditie, tegen het Heilig Misoffer van altijd, tegen de martelaren en Kerkvaders uit 2000 jr Kerk- geschiedenis, en tenslotte, lansdrager tegen de Kerk van altijd die begon met de aanstelling van St. Petrus.
   Categese begint met teksten uit het Nieuwe Testament, beste Willy. Katholieken van altijd hebben niets te maken met de boeken van het Oude Tesatment (OT), dat is inderdaad protestant. Die zijn er gek op, handpicking van de dominees, naar keuze, om de overduidelijke teksten van Christus, en om Die gaat het, beste Willy, weg te kunnen poetsen. De bekende, populaire dominee van de chique Nieuwe Kerk in Den Haag, Van der Linde, bekende van de koningin Bea Bilderberg, een tijd terug, was kampioen in het pleasen van dolerende “gelovigen” ?
   We willen er niets meer van horen, die OT bijbel teksten, beste Willy, genoeg is genoeg, opgezadeld als we zijn met de diepste kerkcrisis, sinds het joods aangedreven Arianisme. Ons probleem, het modernisme, komt uit dezelfde hoek. Het Arianisme kwam ten einde dank zij enkele helden clerici (m.n. de Egyptenaar St. Athanasius) en vooral de gelovigen in die tijd, die weerstand boden tegen de druk der reguliere clerus, die collaboreerden met de foute hiërarchie. St. Paulus verklaarde, beste Willy, “Door van een Nieuw Verbond te spreken, heeft Hij het vroegere verouderd verklaard, welnu, wat verouderd is en afgeleefd, is zijn opheffing nabij”.
   Er zijn meerdere gelijkluidende teksten in het NT.
   Dus stop ermee, beste Willy, uw gelovige toehoorders waren juist.

   1. Heer Van Rooyen, inderdaad is dat katholieke cathechese. De info komt dat uit uw boek: de sluipwegen/routes van de macht?
    Gideon Krols

    1. Dit is maar een klein aspect, beste Gideon, het grotere plaatje over de maatschappelijke en kerkelijke ontwrichting door de joods aangedreven vrijmetselarij, staat beschreven in mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, en in de Franse vertaling, “Les traverses du pouvoir”. Deze laatste titel telt ook hfdst. 10, en dat gaat over de V2 revolutie in de Kerk.
     Mocht U de NL uitgave prefereren, dan kan ik U hfdst. 10 in NL, apart aanleveren.

     1. excuses ik klikte “Petrus” aan ipv u Heer Van Rooyen, zie mijn commentaar bij of onder Petrus aub.

      G.Krols

 2. Gewelidig dat u vraagt naar misbruiken in de R. K. kerk.

  Nederland.
  Wij hebben zeven sacramenten die alleen mogen worden toegediend door een gewijde priester. Naast een priester zijn er in veel parochies meedere pastoraal werkers, die voorgaan in communievieringen die officieel verboden zijn. Op kerstavond zijn er in sommige parochies drie vieringen, twee communievieringen en een H. Mis. Terwijl de drie vieringen maar voor ca. 25% gevuld zijn.
  Tijdens een Heilige Mis wordt de communie uitgereikt door de misdinaars en de priester gaat erbij zitten.
  Het sacrament van de ziekezalving wordt op grote schaal door pastooraal werkers uitgereikt. De uitvaarten worden ook door pastoraal werkers gedaan, ook als parochianen vragen om een priester voor een Heilige Mis, is dit niet mogelijk. Sterker nog als erom gevraagd wordt worden de parochianen uitgelachen.
  Een priester die doorlopend het woord barmatigheid in de mond neemt en zegt dat iedereen in de Hemel komt, blijkbaar is Adolf Hitler ook tot de Hemel toegelaten.
  Een priester die Het Neocaechumenaat een extreem extremistische organisatie noemt, vergelijkbaar met het moslimextremisme van I.S.
  Petrus.

  1. Geachte heer Van Rooyen, ik had me voorgenomen me niet of minder “druk” te maken over het voortbestaan van “De Ware (Moeder)kerk”, daar het me al kopbrekens kostte onlangs en ik te verstaan kreeg niet alles te schrijven wat en hoe ik erover denk. Gezien uw loopbaan in KL echter acht ik uw oordeel/analyse wel gezaghebbend, kunt u me hfdst 10 zenden, ik zal het lezen en hoop dat het niet met mijn eigen analyse overeenkomt. Dank u voor uw reactie evenwel, it was well received, bon change, frere Van Rooyen, In Christus G.Krols

 3. Wij hebben zeven sacramenten die alleen mogen worden toegediend door een gewijde priester.
  door wie zijn ze gewijd ,alleen een wedergeboren priester mag de handen opleggen .die zitten niet in de kerk ,die leven onder de verdrukking van haat in deze wereld .zijn niet gezien ,duidelijk

 4. Het valt nu niet meer te ontkennen, dat de Vlaamse ‘bisschoppen’ openlijk haatboodschappen de wereld in sturen die de Katholieken in dit land regelrecht viseren! Bonny haat de Katholieke Kerk en Christus!
  De Vlaamse Bastaard-bisschoppen, die één voor één, schijnheilige parvenu’s zijn, werken actief mee met de vijanden van de Kerk om het Katholieke Geloof met wortel in tak in het Vlaamse Land uit te roeien!
  Well, ‘Monseigneur’ Bonny, be my guest!
  Moslims welkom, Katholieken buiten!
  Kosjere Iftar-maaltijd aangeboden door het bisdom Antwerpen
  op 22 juni 2016 in het bisschoppelijk paleis van Antwerpen.
  Merk op hoe apostaat Bonny
  zijn pectoraal kruis in zijn hemdzak verbergt
  in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de islam.
  Hoe laf kan je zijn!

 5. In de wekelijkse Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, met teksten verschaft door de (diep ingeslapen) paters van het I.C.E.W. te Lommel en vorm gegeven door Wim van Meijgaarden sss, ZOGEZEGD op basis van het werk van de heilige Peter Julian Eymard SSS, worden telkens ‘nieuwe’ teksten gelezen en uitgesproken. Deze ‘nieuwe’ teksten bevatten steevast een duistere onderstroom van NWO-gerichte misleidingen.
  Waarachtige gebeden bevatten GEEN onderstroom, integendeel!
  Dit heeft niets meer te maken met Pater Eymard!
  Wim van Meijgaarden sss is ook hoofdrredacteur van het maandblad “Opbouw van het volk Gods” dat veeleer naar afbraak refereert.
  Als je wil weten van welk gehalte de inhoud van al dat drukwerk is, kijk en luister dan eens naar dit korte filmpje:
  https://www.uitzending.net/gemist/333961/Nederland-2/Geloofsgesprek.html
  of
  https://www.npo.nl/aa-aa/01-01-2015/KN_1677410
  Deze man heeft hoogdringend nood aan bekering.
  Hij is mede verantwoordelijk voor de afbraak van de laatste restjes geestelijke beleving in Vlaanderen en Nederland.

  1. Ja beste Eric, die man, Wim van Meijgaarden, is een politieker met een Romeinse boord aan.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht