Kemel van de dag: catechiste begrijpt niet wat “onbevlekte ontvangenis” betekent (Vlaanderen)

… Een tijd geleden was er een toeristische gids die terecht uitlegde dat “onbevlekt ontvangen” betekende dat Maria niet bezwaard was met de erfzonde.
… Een catechiste ( ! ! ) protesteerde daar serieus tegen, en dacht zoals veel onwetenden dat hiermee bedoeld werd dat Jezus uit een maagd geboren is.
… Ik vraag me af wat men nog allemaal aan kinderen wijsmaakt i.v.m. het geloof.

Heb jij ook al theologische, liturgische of andere misbruiken meegemaakt in jouw omgeving (in het kader van de les katholieke godsdienst, catechese, liturgische praktijk) en wil je ze graag kwijt? Post ze dan in de commentaren van dit artikel en misschien wordt jouw getuigenis wel opgenomen in de  theologische “kemel” van de week of maand. Wij kijken ernaar uit om jullie verhalen te lezen en zo constructief te kunnen werken aan een correctere verkondiging en beleving van ons geloof.Opgelet: de nadruk ligt hier op bewustmaking en het verzamelen van getuigenissen, niet op het aan de schandpaal hangen van personen of instellingen. Het volstaat om te spreken over “een middelbare school in de buurt van Antwerpen” of een “parochie in West-Vlaanderen”. De redactie van het forum houdt zich het recht voor getuigenissen aan te passen of in te korten, wanneer deze als “kemel van de week of maand” worden gepubliceerd.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

7 commentaren op “Kemel van de dag: catechiste begrijpt niet wat “onbevlekte ontvangenis” betekent (Vlaanderen)

 1. “Kemel van de dag” In de homilie van de nachtmis met Kerstmis zei de priester (voor 6 parochies!) dat Jezus is mens geworden “opdat wij zouden kunnen gemeenschap vormen”… Het toppunt (?!) van horizontalisme lijkt mij

  1. In onze parochie werd met Kerstmis de preek gehouden door een leek, die verklaarde dat Kerstmis voortaan niet meer het feest van God was, maar van de mensen. De mis in kwestie was trouwens een wansmakelijk klank-en-lichtspel, inclusief misvorming van de liturgische teksten, tot en met de woorden van de consecratie toe.

 2. Ik ben ooit als catechist door de priester van dienst en een medecatechist uitgelachen omdat ik geloofde in de onbevlekte ontvangenis. “Ha, ha, gij gelooft in sprookjes zeker?” Ik heb het met de opvolger van de bewuste aansmoezenier nog een jaar volgehouden want die was al niet veel beter. Heel enthousiast, dat wel maar katholiek? ho maar.

  1. Heel herkenbaar Bart. Ik heb zo ooit een oude priester de persoonlijke biecht compleet belachelijk weten maken… Nog niet eens zo lang geleden trouwens.

 3. Ik denk bij veel jongeren dat dit hetzelfde probleem is . De catechese in de kerk is de laatste tijd van bedenkelijke inhoud . Velen vinden het inderdaad een sprookje en daar moeten we tegen ingaan!

 4. Een tijd geleden was er in Kerk & Keven een vraaggesprek met een Vlaamse priester die in Rome verbleef (en nu misschien nog). Hij zei op zeker ogenblik : “Alleen nog wat oude kardinalen geloven nog dat Jezus geen aardse vader had”. Arme gelovige die het goed meent…

 5. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
  Een zoooooo groot mysterie van God de Allerhoogste, waardoor het uitsluitend mogelijk was dat Zijn Goddelijke Zoon Onze Heer Jezus Christus, het menselijk lichaam in een onbevlekte staat, kon aannemen. God is oneindig Heilig en voor Hem is het onmogelijk om ook maar vanuit een schepsel, dat ook maar door de kleinste zonde zou besmet zijn, in de schoot neer te dalen.
  De Moeder Gods is onbevlekt gebleven en zo ten hemel opgenomen, met al haar ontelbare verdiensten. Zelfs de kleinste verkeerde gedachte was in haar niet te vinden. Wie kan dat nadoen? Wie heeft haar dat nagedaan? Niemand, behalve hij die door God waardig werd bevonden om haar gezel op aarde te worden, de Heilige Jozef. Hij was niet onbevlekt ontvangen, maar was de eerste om door Jezus in de Hemel te worden binnengeleid na de woorden van Jezus; “Alles is volbracht.”
  God heeft deze onuitsprekelijke Roos in zijn voorzienigheid en buiten de tijd reeds voorzien en getoond aan al de Engelen, waarover Lucifer met haat en afgunst werd vervuld en zwoor om haar en al haar kinderen te bestrijden.
  Deze Heilige Stad van God houdt alles in wat God behage, in die maten dat als er denkbeeldig geen enkel schepsel zou gered worden, Hij al zijn welbehagen in Haar zou vinden, juist zoals alle schepselen zouden gered zijn en Hem zouden loven en prijzen zonder einde. Nooit heeft Zij ook maar slechts één enkele menselijke gedachte gehad. Haar gedachten waren, zonder ophouden, God loven, danken, zegenen en aanbidden.
  Haar ondoorgrondelijke heiligheid is voor een mensenverstand niet te vatten en dan is het gezegde van Jezus op het H. Kruis, door alle ondoorgrondelijke pijnen heen, “Vrouw, ziedaar uw zoon, zoon ziedaar uw Moeder,” van een onuitsprekelijke waarde en goedheid, dat alle mensen door God aan Haar zorgen waren toevertrouwd. Deze weerspannige generatie is zo traag (in het beste geval) dit te aanschouwen en te aanvaarden.
  O hoe groot is de schuld van de ziel die deze Onbevlekte Roos verwerpt? O hoe groot is de schuld van de ziel die de Goddelijke Voorzienigheid dwarsboomt door menselijke afschuwelijke gedachten. Maar hoe zalig zal de ziel zijn die zich volledig aan Haar toewijd en door Haar en in Haar de zaligheid intreedt?
  In een zuiver hart waar deze schitterende Ster van God met liefde gekoesterd wordt, daar vlucht de ganse hel.
  Daarom is het eerste gedeelte van Het Weesgegroet zo belangrijk en geeft, steeds opnieuw, door de vreugdevolle herinnering aan het het gebeuren die daar worden uitgesproken, iedere maal een opwelling van liefde in het H. Onbevlekt Hart van de Goddelijke Roos. Dit overwegen is Haar zo welgevallig. Door deze woorden uit te spreken doet u Haar wenen van liefde, door slechts één enkel Weesgegroet Maria op te zeggen met liefde en meditatie.
  O kinderen van Maria, als God de afbeelding van Zijn Allermooiste samen met het beeld van Jezus dat Zij in uw hartje grieft, en in uw hartje ziet, o wat zegent Hij u dan overvloedig!!!!
  Bemin Haar met gans uw hart, met gans uw verstand. Zij behoudt niets voor haarzelf, maar biedt alles aan de Almachtige aan, die Haar op zijn beurt, onuitsprekelijke genaden geeft voor Haar kinderen, die Zij naar Hem zal brengen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht