Kerkarchitectuur zet aan tot bekering bij jongeren, volgens studie

Het aantal gelovige jongeren zou opnieuw stijgen in het Verenigd Koninkrijk volgens een enquête door ComRes, gerapporteerd door de Daily Telegraph. 1 op 6 van de 2000 ondervraagde jongeren tussen 11 en 18 jaar zou zich een actieve volgeling van Christus noemen en 13% gaat ook regelmatig naar de erediensten (bij een studie uit 2006 waren dat er nog 6%). Een onderzoek door de groepering “Youth for Christ” toonde eveneens een stijging van het aantal jonge Christenen in het Verenigd Koninkrijk. Ook opmerkelijk: een groot aantal van de ondervraagde jongeren verklaarden dat het bezoek aan een kerk of kathedraal hen had geïnspireerd om Christen te worden, meer dan het lidmaatschap van een jongerengroep, alfa cursus of gesprekken met andere gelovigen. 

Anglicaanse Kerk voelt zich “wakker geschud”

De verantwoordelijke voor evangelisatie binnen de Anglicaanse Kerk, Jimmy Dale, verklaarde dat hij en zijn team verrast waren door deze resultaten. Ze hadden hen namelijk wakker geschud over de jongerenwerking binnen de Anglicaanse Kerk. Vooral de conclusie, dat het gebed in kerken en kathedralen blijkbaar meer impact heeft dan het organiseren van jongerengroepen of cursussen, bewees volgens Dale dat de methoden “uit de oude doos” soms beter werkten dan nieuwere initiatieven. De Anglicaanse Bisschop van Worcester, John Inge, die verantwoordelijk is voor het gebouwenpatrimonium van zijn Kerk, begreep de fascinatie die kerkgebouwen oproepen. “Ze getuigen van het Christelijk geloof dat de bouw van deze prachtige monumenten inspireerde”, verklaarde de bisschop aan de Daily Telegrpah.  Inge voert momenteel een campagne om de 16,000 kerken onder zijn verantwoordelijkheid permanent open te houden. Momenteel blijven vele kerken, vaak om veiligheidsredenen, gesloten buiten de erediensten.

Modernistische architectuur: één van de vele fouten na Vaticaan II?

De enquête van ComRes bewijst meer dan ooit, welke belangrijke rol de architectuur in de geloofsbeleving van de mens speelt. Jammer genoeg is hier weinig erkenning voor in de Katholieke Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Daarvan getuigen de vele, vaak lelijke, modernistische bouwwerken, die na de jaren 60 werden opgetrokken, alsook het verwijderen van beelden, mooi versierde communiebanken etc. uit reeds bestaande kerken. De tabula rasa mentaliteit van de jaren 60 en 70 tegen onze traditionele cultuur en geloofsbeleving was zonder meer absurd en destructief; één van de vele betreurenswaardige fouten van Vaticaan II-generatie.

Ook interessant: deze video over de absurditeit van modernistische kerkarchitectuur:

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

20 commentaren op “Kerkarchitectuur zet aan tot bekering bij jongeren, volgens studie

 1. dat is positief nieuws en dat mag ook wel eens. Maar ik stel mij de vraag of dit alleen door kerkkunst te bewonderen zou zijn, gelovig zijn is wel wat meer dan dat!

 2. … Oude imposante kerkgebouwen inspireren nog steeds.
  … Dan vraagt men zich af : waarom hebben die mensen zo veel moeite gedaan, waarom was dit belangrijk ? Het antwoord is dat ons christelijk geloof tenslotte ons leven redt, als wij meewerken. De naam “Jezus” betekent “God redt”.
  … Die oude indrukwekkende gebouwen schudden de mens toch een beetje wakker uit de draaimolen van het materialisme.

 3. ☩JMJ☩

  In vervlogen, wijzere eeuwen begreep men dat gewijde kunst het boek van de armen was; velen waren ongeletterd en konden op deze manier de eeuwige waarheden leren en verstaan. Het bouwen van luisterrijke kerkstructuren werd dan ook terecht niet alleen als een rechtstreeks eerbetoon aan God aanzien, maar ook als een daad van naastenliefde en onderricht. Ook in deze tijd, waarin het merendeel van de bevolking wel kan lezen en schrijven, doch niettemin de concentratiespanne niet bezit om boeken van begin tot einde uit te lezen, is gewijde kunst ongetwijfeld zeer bevorderlijk en efficiënt als een stil, onuitgesproken catechetisch onderricht.

  Men moet niet denken dat de verwoesting van de gewijde kunst in de Katholieke Kerk een louter toevallig fenomeen van de twintigste eeuw geweest is; het werd georkestreerd volgens een vast plan samengesteld door de vijanden van de Religie, die sinds de Val van de Pauselijke Staten in de negentiende eeuw specifiek hun kans gezien hebben om gradueel het Huis van God trachten te infiltreren om vervolgens van binnen uit de Katholieke Religie af te breken. Doch, het was pas na de dood van Pius XII dat zij een grootschalige machtsgreep in het Vaticaan konden verwezenlijken, omringd als de Heilige Stad was door vijandige wereldmachten die zich opgebouwd hadden op de puinen van de oude Tronen van het Christendom.

  André Lesage, Geheim Kamerheer van Paus Pius XII, schreef het volgende in zijn schrijven, “Lucifer et le pouvoir occulte”: “Ce qu’il était possible de faire sous le Règne de Pie XII, ne le serait plus de nos jours, hélas ! A peu près tout l’entourage du Souverain Pontife étant occupé par des membres de la secte luciférienne… L’Agartha ; la Rose-Croix ; les Templiers ; la Synarchie qui en Amérique est incarnée par The Américan Establishment ; la Table Ronde qui crée à son tour le Council on Foreign Relations ; le Bilderbergergroup ; et depuis peu, la Trilatérale ; etc ….”

  De toestand binnen de Kerk zal slechts geremedieerd worden wanneer, buiten de menselijke expectatie om, de Heilige Paus verkozen zal geworden zijn uit de talrijke Katholieke profetieën over de Heilige Opperpriester en de Grote Monarch. Rome en Frankrijk zijn twee belangrijke sleutelwoorden wanneer men over een noodzakelijke religieuze en politieke heropleving van het Christendom spreekt, en al diegenen die Europa werkelijk begrijpen kunnen het niet vrij van oneerlijkheid ontkennen.

  Uit de Profetie van Orval (toegeschreven aan de Monnik, Philippus Olivarius), tijdens de Franse Revolutie wijd verspreid onder devote Katholieken:

  “Hurlez, fils de Brutus, appelez par vos cris les bêtes qui vont manger. Dieu grand ! Quel bruit d’armes ! Il n’y a pas encore un nombre plein de lunes, et voici venir maints guerroyers. C’est fait ; la montagne de Dieu désolée a crié à Dieu, les fils de Judas ont crié à Dieu de la terre étrangère, et voilà que Dieu n’est plus sourd. Quel feu va avec ses flèches ? Dix fois six lunes et pas encore dix fois six lunes ont nourri sa colère. Malheur à toi, grande ville ! Voici dix rois armés par le Seigneur ; mais déjà le feu t’a égalée à la terre. Pourtant les justes ne périront pas : Dieu les a écoutés. La place du crime est purgée par le feu, le grand ruisseau a conduit ses eaux toutes rouges de sang ; la Gaule, vue comme délabrée, va se rejoindre. Dieu aime la paix : Venez, jeune prince ! Quittez l’île de la captivité, joignez le lion à la fleur blanche. Ce qui est prévu, Dieu le veut. Le vieux sang des siècles terminera encore longues divisions. Lors un seul pasteur sera vu dans la celte Gaule ; l’homme puissant, par Dieu, s’assiéra bien, moult sages règlements appelleront la paix, Dieu sera cru guerroyer d’avec lui, tant et sage sera le rejeton de la Cap. Grâce au Père de la miséricorde ! La sainte Sion rechante dans les temples un seul Dieu grand : moult brebis égarées s’en viendront boire au vrai ruisseau vif. Trois princes et rois mettront bas le manteau de l’erreur et verront clair en la foi de Dieu ; un grand peuple de la mer reprendra vraie croyance en deux tierces parts. Dieu est encore béni pendant quatorze fois six lunes et six fois treize lunes.”

  De Capetiaanse Telg, uitverkoren door God, moet de Troon van zijn vader, Sint Lodewijk, beklimmen.

  In zijn “Ascendances Davidiques”, citeerde André Lesage uit brieven die Dr. Luigi Gaspari, persoonlijke secretaris van de Heilige Pater Pio, aan Mgr. Marcel Sorel zou geschreven hebben, en door deze laatste aan hem (Lesage) getoond zouden geweest zijn. Er staat het volgende:

  25 février 1972
  “Très cher Père, Padre Pio me disait “sans le soutien du pouvoir royal de David, l’Eglise tombe en décadence sous le pouvoir de l’esprit du serpent qui relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l’Eglise”. Le Padre Pio disait que “le pouvoir Royal est un pouvoir divin qui abaisse les serpents. Les républiques par contre relèvent de terre les esprits serpents lesquels sacrifient le peuple de Dieu, l’empêchant de s’élever vers le Dieu du Ciel… C’est aujourd’hui le mal de l’Europe sous les républiques” disait le Padre Pio…”

  Lettre du 5 mai 1972
  “Un jour Padre Pio me parla d’un importantissime Testament caché au Vatican. Il s’agit du Testament de la Duchesse d’Angoulême… Ce Testament aurait révélé non seulement le mystère du Dauphin mais encore le sien… Pour le bien de la France, de l’Italie et du monde, un tel Testament ne peut rester secret…”

  Lettre du 6 novembre 1972
  “Padre Pio savait que la France cache un pouvoir qui se révélera à l’heure établie (c’est-à-dire à l’heure de Dieu)… Dans le monde manque le pouvoir royal que Dieu a caché en ces temps de folie. Le pouvoir royal seulement, celui que Dieu donna à David, est capable de régir le gouvernement des peuples. Sans le pouvoir royal de David, reconnu et mis à sa juste place, me disait le Padre Pio, la religion chrétienne n’a pas le soutien indispensable sur lequel appuyer la Vérité de la parole de Dieu. La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté ; le monde le paye encore aujourd’hui, car sans le véritable Roi promis par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs d’États et des ministres. Mais Satan tire avantage à remplacer le pouvoir royal du David vivant. Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre cette vérité. La vérité est aujourd’hui dans le cœur de peu d’hommes élus et cachés, mais, dans ces hommes, il y a tous les pouvoirs du Dieu vivant qui veut et peut détruire tous les usurpateurs des pouvoirs véritables…”

  Lettre du 20 novembre 1972
  “L’amour du cœur de la France royale, patrie de la royauté sortie de la descendance de David ressort ressuscité en ses héritiers… Le pouvoir de royauté de David doit RÉVEILLER dans les cœurs des Français l’amour de la ROYAUTÉ DE DIEU qui a en France son berceau. LA VRAIE GRANDEUR de la France est le pouvoir royal de David qui fut en terre de France, dans le sang du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette. La France fut pardonnée par le grand cœur du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette, morts VICTIMES pour le Christ par la brutalité de la bête (la révolution diabolique)”. Le pardon du Roi Louis XVI a maintenu à la France le droit à la grandeur de la royauté de David, qui est AMOUR et HUMILITÉ, celui de reconnaître, dans le monarque, le pouvoir de l’amour divin… Dans le silence et la prière, Dieu choisira ses élus pour le bien de la France et du monde, … pouvoir divin et humain du grand monarque du sang royal de France”.

 4. Eerbied voor onze middeleeuwse voorouders is op zijn plaats. Deze bekeringen zijn een terecht verwijt aan de hedendaagse mens, die in zijn modernistische hoogmoed zo vol overgave de graven van zijn eigen voorouders beschijt. Onder aanvoering van onze media zijn ze daar hier in ons vlaandrenlandje erg goed in.

 5. Aan Benjamin Van Dyck,

  Pastoor Souffrand schrijft.. hij zal de kroon slechts nemen om hem te plaatsen op het hoofd van zijn rechtstreekse erfgenaam.

  De Franse afstammeling komt het laatst, de Nederlander het eerst en het is die die de lans van Lodewijk XVI krijgt…En Olivarius zegt: een jonge strijder zal de lans krijgen van de grote prins uit het Oosten..dus twee kroonprinsen, ook bij vassula wordt 2 keer (zelf een 3e keer naar ik meen, maar ben niet zeker) naar die lans verwezen.

  De (kroon)prins uit het Oosten zal dan 70 jaar zijn (zie Wedding van Otranto) en is de eindtijd Cyrus, de Maleachi 3:1 bode en dit ten tijde van het 6e zegel, wat ook de Waarschuwing betreft.

  Wat Olivarius ook zegt: ..en hij, de redder van de gewezen en ontsnapte resten van het oude bloed der Capetingers, zal beslissen over de bestemming van de wereld enz.
  Dat wil zeggen dat die kroonprins van Duitsland (keizer van de wereld en koning van Europa, zoals Nostradamus hem noemt, zie Jesaja 32) komende uit het Oosten, het Franse koningschap redt, en vandaar dat hij door Zuster van Lyelbe regent wordt genoemd en dus eerst als de Maleachibode, de eindtijd Cyrus (Jesaja 46:11) komt.

  De eerste versregel (Jesaja 46:11) betreft maitreya als de roofvogel uit het Oosten, de 2e versregel betreft de Nederlander (uit verre landen) ..Isaäc da Costa meende dat Oranje was uitverkoren om die kroonprins te leveren, maar het wordt een uit het volk, van Frankrijk uit naar Duitsland en toen Nederland..van verborgen adel..maar zo zijn er meer in onze streek.

  Van over de hele wereld komen berichten in evangelische krijgen dat Nederland is uitverkoren, het Israël in het westen ..en omstreken, daar waar de wereldbekering begint .. feitelijk dus met de Maleachibode….het VUUR van de waarschuwing zal eerst de Lans “van” Christus treffen en zijn drager ..de illuminati weten dat ook want dat is te zien in een van hun films over Lara Croft als Tomb Raider.. Misschien is dat fragment op YouTube te vinden… Als de 9 planeten op een lijn staan, want de 9 planeten hebben te maken met de 9 hemelsferen zoals bij Dante …..en daarom moet de Maleachibode eerste door de hel vagevuur en hemel ..om dat te kunnen en te voldoen aan de genaden tot zijn eigen redding.
  Want Jezus zegt ergens, of hij wil of niet, het moet..wij moeten het ja geven, want het is hel of hemel, ook zal hij ongeveer 6 maanden de stigmata hebben.. Nostradamus noemt hem de bloedige, de leeuw bevat een voorteken en dat is letterlijk hetzelfde als bij vassula 2× en dat de oude mens moet sterven ..in hem zoals de Phoenix en komt als een Griffioen, de wettige erfgenaam van het adelaarsteken, de wegbereider voor de laatste koning, de Franse grote koning ten tijde van de antichrist ….. maitreya komt vóór de waarschuwing, met de 3 dagen van duisternis het 6e zegel. maitreya komt al van vóór Christus en is de bijbelse valse profeet ofschoon de valse paus er ook een is.
  Middels de waarschuwing zal maitreya sterven en de antichrist ten tijde van de wederkomst.

 6. Er is zoiets als de KarlVerein in Aken, de zetel van de Carolingen, De Kerk leeft nog!

  Gideon Krols (volgens sommige overleveringen Karolus/Carolus).

 7. Daar ik (zoals velen) de Franse taal niet machtig ben, vind ik het een gemiste kans om die Franse taal tevens om te zetten in het Nederlands. Belangrijkste gevolg: die artikel wordt werkelijk niet begrepen door een groot deel van de geïnteresseerden.

  1. ☩JMJ☩

   Beste,

   Wanneer ik de tijd er voor vind, zal ik misschien de Franse citaten vertalen en op deze pagina plaatsen.

  2. ☩JMJ☩

   Hier is al de vertaling van het citaat uit de Profetie van Orval:

   “Brult, zonen van Brutus, roept met uw kreten de beesten die gaan vreten. Grote God! Welk een gekletter van wapenen! Er is nog geen volledig aantal van manen, en zie vele krijgsmannen komen. Het is volbracht; de verlaten Berg van God heeft geroepen tot God, de zonen van Juda hebben geroepen tot God vanuit het vreemd land, en ziedaar dat God niet langer doof is. Welk een vuur gaat er met Zijn pijlen? Tien maal zes manen en niet nog tien maal zes manen hebben Zijn toorn gevoed. Wee u, grote stad! Zie, tien koningen gewapend door de Heer; maar reeds heeft het vuur u met de aarde gelijk gemaakt. Nochtans zullen de rechtvaardigen niet sterven: God heeft hen verhoord. De plaats van de misdaad wordt gezuiverd door het vuur, de grote stroom heeft zijn wateren geheel rood van bloed gevoerd; Gallië, aanzien als verloederd, gaat zich herrenigen. God bemint de vrede: Komt, jonge prins! Verlaat het eiland van de gevangenschap, voeg de leeuw bij de witte bloem. Datgene wat voorzien is, God wil het. Het oude bloed van de eeuwen zal nog langdurige divisies beëindigen. Van dan af zal één enkele herder gezien worden in het keltisch Gallië; de krachtige man, door God, zal wel zetelen, vele wijze verordeningen zullen tot de vrede roepen, God zal geloofd worden als met hem strijdende, zodanig wijs zal de telg van de Cap zijn. Dank aan de Vader van de barmhartigheid! Het heilig Sion bezingt weder één Enige grote God in de tempels: vele verdoolde schapen zullen komen drinken bij de ware levende stroom. Drie prinsen en koningen zullen neerwerpen de mantel van de dwaling en zullen klaar zien in het Geloof van God; een groot volk van de zee zal het ware Geloof weder opnemen in twee derde delen. God wordt nog gezegend gedurende veertien maal zes manen en zes maal dertien manen.”

   De vertaling van de citaten uit de werken van André Lesage komt nog.

  3. ☩JMJ☩

   De citaten uit de werken van Lesage:

   Uit zijn werk, “Lucifer et le pouvoir occulte”:

   “Datgene wat mogelijk was om te doen onder de Regering van Pius XII zou dat niet meer zijn in onze dagen, helaas! Bijna geheel de entourage van de Soevereine Opperpriester bezet zijnde door leden van de luciferiaanse sekte… De Agartha; de Rose-Croix; de Tempeliers; de Synarchie die in Amerika geïncarneerd wordt door The American Establishment; de Ronde Tafel die op zijn beurt de Council on Foreign Relations gecreëerd heeft; de Bilderberggroup; en sinds kort, de Trilaterale; etc….”

   Uit zijn werk, “Ascendances davidiques des rois de France”:

   25 februari 1972
   “Zeer dierbare Vader, Pater Pio zei mij “zonder de steun van de koninklijke macht van David valt de Kerk in decadentie onder de macht van de geest van het serpent dat zijn hoogmoedige kop opheft over de leidsman van de Kerk”. Pater Pio zei dat “de Koninklijke macht is een goddelijke macht die de serpenten neerhaalt. De republieken daarentegen heffen van de aarde de serpentijnse geesten op die het volk van God slachtofferen, het verhinderend om zich op te richten naar de God van de Hemel… Het is vandaag de ellende van Europa onder de republieken” zei Pater Pio…”

   Brief van 5 mei 1972
   “Op een dag sprak Pater Pio mij over een allerbelangrijkst Testament verborgen in het Vatikaan. Het gaat om het Testament van de Hertogin van Angoulême… Dit Testament zou hebben geopenbaard niet alleen het mysterie van de Dauphin maar ook nog het hare… Voor het welzijn van Frankrijk, van Italië en van de wereld kan een dergelijk Testament niet geheim blijven…”

   Brief van 6 november 1972
   “Pater Pio wist dat Frankrijk een kracht verbergt die zich zal openbaren op het bepaalde uur (dat is op het uur van God)… In de wereld is er gebreke aan de koninklijke macht die God verborgen heeft in deze tijden van waanzin. De koninklijke macht alleen, degene die God gaf aan David, is capabel om de regering van de volkeren te besturen. Zonder de koninklijke macht van David, erkend en op haar juiste plaats gezet, zei Pater Pio mij, heeft de Christelijke Religie niet de onmisbare steun waarop te stutten de Waarheid van het woord van God. De waanzin van de mensen is geweest te proberen het koningschap te doden; de wereld boet het vandaag nog steeds uit, want zonder de waarachtige Koning beloofd door God onder de afstammelingen van David, resideert de macht van God niet langer in het hart van de leiders van Staten en van de ministers. Maar Satan trekt er voordeel uit om de koninklijke macht van de levende David te vervangen. Hoe groot zal de ellende van de wereld zijn voordat de mensen deze waarheid zouden kunnen begrijpen. De waarheid is vandaag in het hart van enkele uitverkoren en verborgen mensen, maar, in deze mensen zijn er alle krachten van de levende God Die wil en kan vernietigen alle usurpateurs van de waarachtige machten…”

   Brief van 20 november 1972
   “De liefde van het hart van het koninklijk Frankrijk, vaderland van het koningschap uitgegaan van het nakomelingschap van David herverschijnt verrezen in zijn erfgenamen… De macht van koningschap van David moet doen ontwaken in de harten van de Fransen de liefde voor het koningschap van God dat in Frankrijk zijn wieg heeft. De ware grootheid van Frankrijk is de koninklijke macht van David die in het land van Frankrijk was, in het bloed van de Koning Lodewijk XVI en van Marie-Antoinette. Frankrijk werd vergeven door het groot hart van de Koning Lodewijk XVI en van Marie-Antoinette, als slachtoffers gestorven voor Christus door de brutaliteit van het beest (de duivelse revolutie)”. De vergiffenis van de Koning Lodewijk XVI heeft aan Frankrijk behouden het recht op de grootheid van het koningschap van David, dat liefde en nederigheid is, dat van te erkennen, in de monarch, de kracht van de goddelijke liefde… In de stilte van het gebed, zal God Zijn uitverkorenen kiezen voor het welzijn van Frankrijk en van de wereld, … kracht goddelijk en menselijk in de grote monarch van het koninklijk bloed van Frankrijk”.

 8. P.Derks,

  Als je een gedeelte kopiëert (in een keer vertaalt hij niet) en dan -vertalen- googled kun je het daar plakken, maar dan natuurlijk eerst de Franse taal kiezen. ..maar het is geen vloeiende vertaling, maar het is te doen.

 9. Aan Benjamin Van Dyck

  Het volgende komt van Agnes-Marie op 5-12-1999 ..Bron: Le Sourire de Marie November 2003 en daar wordt verwezen naar het boek van Marquis de la Franquerie en wat de Luitenant betreft de toekomstige Monarch ..dan zal Ik degene zenden die ik voor dit uur bestemd heb, zijn krachtige ijzeren hand op de hel zal hem de tanden doen knarsen ….hij zal dus een helletocht maken van 3 dagen en dat wil zeggen dat hij de daarbij horende angsten zal moeten doorstaan ..ook zuster Nativitas beschrijft in het kort zijn zeer angstige strijd tegen de duivels in de hel.

  En hij zal Mij om vergeving vragen voor de misstappen van zijn land ..en dat is Nederland..ik spreek over hem en zeg dat hij de laatste zal zijn van zijn ras (zoals ook Johannes de Doper de laatste van zijn tijdperk was) ..want hij heeft als opdracht de zending te voltooien van zijn afstamming die altijd de vestiging van Mijn rijk van glorie is geweest. ..Door Mij en hem zal dit zijn ..deze zal opstaan, of hij het wil of niet, want Ik ben de Koning der koningen, wie zal mijn oproep weerstaan?

  De gebeurtenissen van die beide Monarchen zijn vaak in een profetie gevat als 2 taferelen op een schilderij ..de samenhang is alleen die ziel bekend en mij en is hij in onze omgeving de hofnar van de Koning, als je begrijpt wat ik bedoel.
  Ook de volgende uitspraak van onze geliefde Heer heeft zo zijn betekenis ..die Ik zal installeren op zijn tijd door Mijn bijzondere zalving en zal met HET de hele wereld en alle volkeren van de aarde meeslepen..(in het lot van het 6e zegel middels de speer van Christus die zijn hart -voor de mensheid- opende.

  Niemand weet wie de uitgekozene is dan hijzelf en de omgeving die hem eerder als hof-nar ziet ..de dorpsgek.

  En jij, waarom vond je het niet nodig te reageren? ..de visie van Hubert Luns en van al die anderen is, zijn beperkt, maar nu is het de tijd voor de uitkomst ..tijd voor verdere verdieping en meer helderheid, de tijd van versluiering is voorbij.
  Zoals hij in onze omgeving spreekt zo schrijf ik maar wel beperkt.

  Ook heb ik al vaker naar Vassula gewezen en de samenhang in deze vandaar het volgende..

  De dag der gerechtigheid is aangebroken. Ik zie in het aanschijn van degene die door iedereen werd ontkend, de wereld bezwijken en instorten..(de helletocht als eerst->>1Samuel 2:6).
  Een vrouw heeft hem gered, (zoals Jeanne d’Arc) een vrouw volgt hem. #Een dienaar van de Allerhoogste ondersteunt hem, deze dienaar werd onlangs met de Heilige olie gezalfd. God is met hen. Ziedaar uw Koning#.

  Het #tussen# is een 2e tafereel in de profetie en bepaalt ook niet de volgorde waardoor men op het verkeerde been wordt gezet ..de juiste volg-orde is hier juist andersom, ook is hij meestal nog kroonprins en nog geen koning en is hij eerst de Maleachi 3:1 Bode de eindtijd Cyrus.

  1. ☩JMJ☩

   Geachte heer,

   Het is belangrijk om niet argeloos en zonder onderscheid beweringen omtrent profetische teksten of gaven te omarmen; het kaf moet van het koren gescheiden worden. Het is symptomatisch van deze tumultueuze tijd hoezeer de aarde momenteel met valse profetieën overspoeld wordt. Met het pan-christelijk eucumenicalisme van Vassula Rydén wil ik bijvoorbeeld niets te maken hebben omdat het in tegenstrijd is met de Apostolische Overlevering die ons leert dat er slechts in één zichtbare Kerk het heil te vinden is, namelijk de Katholieke, waarvan het supreem gezag gevestigd staat in Rome.

   De Profetie van Orval, daarentegen, bevat geen heterodoxe elementen en bezit sterke argumenten voor haar authenticiteit, gezien er meervoudig getuigenis was in de negentiende eeuw dat zij reeds in 1793 verspreid was, waardoor de voorzeggingen over Napoleon, de Restauratie, het oprijzen van Louis-Philippe d’Orléans moeten bewijzen dat de Profetie van Orval authentiek is, gezien het om gebeurtenissen gaat die na 1793 plaatsvonden. Die gedeelten staan uiteraard niet in het stuk dat ik hier geciteerd heb, gezien ik specifiek de voorzegging omtrent het toekomstig monarchistisch herstel in Frankrijk wilde delen.

   Betreffende de Marquis de la Franquerie (André Lesage); ik meen dat ik hem als zijnde oprecht van hart mag presumeren op basis van zijn nauwe samenwerking eertijds met Mgr. Jouin in het anti-maçonniek verzet, zijn verhouding met Pius XII als Geheim Kamerheer, zijn vriendschap met Prins Xavier de Bourbon en meer algemeen het goede klimaat van gereputeerde clerici waarin hij zich gemakkelijk bewoog. Ik mag er dus, denk ik, van uit gaan dat deze niet zomaar brieven zou vervalsen, en dat de door hem geciteerde brieven echt bestonden. Wat Luigi Gaspari betreft, moet ik bekennen dat ik niet veel over hem weet, maar wel dat hij de persoonlijke secretaris van St. Pater Pio geweest is, hetgeen wel iets zegt, gezien de Heilige Pater de bovennatuurlijke gave bezat om in de zielen te kijken. Ik denk dus dat de geciteerde woorden toegeschreven aan de Heilige Pio dan ook werkelijk van hem gekomen zijn.

   Ik geef veel belang aan het beproeven van authenticiteit; dat is nu eenmaal noodzakelijk. Zelfs met veel voorzichtigheid kan men zich gemakkelijk vergissen in een zotte tijd zoals de onze.

 10. Aan Benjamin Van Dyck,

  Hoe is het mogelijk dat je Vassula niet op zijn waarde weet te schatten, misschien heeft Vassula meer informatie over de kroonprins dan welke begenadigde ..het onderscheid waar je het over hebt heeft je dan danig in de steek gelaten bij het beoordelen van haar geschriften, want laat ik het eens lomp zeggen: jouw beweringen over de geschriften van Vassula zijn totale onzin ..maar wat kan ik daar nog meer op zeggen.

  1. Aan Piet (op uw reactie van 11 feb 2018 – 20:15),
   Kardinaal Ratzinger zou destijds wel degelijk Vassula bekritiseerd hebben, omdat zij waarheid met onwaarheid zou hebben vermengd. Een halve leugen is uiteindelijk geen waarheid en dus een hele leugen. Elke nieuwe profetie zou de mens ment argwaan moeten bekijken.

 11. ☩JMJ☩

  Ik kom terug op deze pagina om openlijk afstand te doen van hetgeen ik over André Lesage gezegd heb. Geheel dat gedoe met een gepretendeerd overleven van Lodewijk XVII en geheime afstammelingen werd gemonteerd door de esoterische sekten om te voorkomen dat de Fransen zich rondom de legitieme erfgenaam van de Troon zouden scharen, aangeduid door de Fundamentele Wetten van Frankrijk. Voor zover ik begrip heb van de Wetten, denk ik dat Lodewijk-Alfons van Bourbon (Lodewijk XX) de wettige erfgenaam is. Zijn vader is trouwens onder verdachte omstandigheden omgekomen na dat hij het voornemen gemaakt had om zichzelf, zijn familie en Frankrijk aan het Heilig Hart toe te wijden als de iure Koning van Frankrijk, zoals Christus via Ste. Margaretha-Maria Alacoque aan Koning Lodewijk XIV (voorvader van de tak Bourbon-Parma) opgedragen had te doen.

  Ik wist reeds dat het Naundorffisme gelanceerd werd door de Joodse sekte van het Frankisme, nauw verbonden met de Illuminati en de Rothschilds om Royalisten op een dwaalspoor te brengen, maar ik heb nu ingezien dat niet alleen het Naundorffisme maar die gehele denkwereld van verborgen afstammelingen van Lodewijk XVII een esoterisch maaksel is van de geheime sekten. Ik heb meer specifiek banden gevonden tussen die denkwereld en de Martinisten en Rozenkruisers. Op de website van de zogenaamde Charte de Fontevrault staat zelfs de vriendschap vermeld van de stichter van het CDF, Alain Texier, met de overleden Michel Séguy, die op de website zelf vermeld staat als een occultistische Martinist.

  Eén groot dwaalspoor vanwege de vijanden van de Kerk en de Franse Troon dus, zoals het Orléanisme dat historisch en actueel nauwe banden heeft met de Vrijmetselarij.

  De bijval van figuren zoals Vassula Rydén, hier op deze pagina vermeld door Piet, voegt slechts toe aan de sinistere origine van die dromerijen die Katholieken trachten af te leiden van de ware strijd voor Altaar en Troon.

 12. Aan Benjamin Van Dyck,

  Wat een ander uiterste.. er zijn wel zeker betrouwbare profetieën over Lodewijk XVII en zijn overleving.

  De 12 stammen van Israël zijn door God verbannen uit Israël omdat zij zich bezighielden met occulte zaken.. ook het huis van David had zijn besmetting en dat zal in de nakomelingen niet anders zijn geweest.
  Kijk maar bij het Nederlandse koningshuis en hun occulte afbeeldingen in hun paleizen en die zich ook afstammelingen van David veronderstellen.

  Aspecten van waarheden en leugen door elkaar vermengd geeft enorme problemen.
  Lodewijk XVII en zijn nakomelingen zijn nog steeds de erfgenamen van de kroon…wel “lopen” profetieën door elkaar om niet alles te onthullen…de toe-komst zal het uitwijzen.

  1. ☩JMJ☩

   Betreffende de Franse troonopvolging…

   De Salische Opvolging van de Franse Troon behoort intrinsiek tot de wettige staatsindeling van de Franse natie; het is dus een publieke juridische realiteit. Een afstamming die verborgen is voor het oog van de wereld past daar niet in omdat zulks incompatibel is met de natuur zelf van staatsmacht, die steeds zichtbaar en openbaar is. Of Lodewijk XVII nu gestorven is in de Tempeliersgevangenis of niet; hij is eind achttiende eeuw verdwenen en is daarna niet meer tevoorschijn gekomen en geverifieerd als de zoon van Lodewijk XVI. Ondertussen zijn we AD 2018, en het is absurd om te spreken over een putatief nageslacht van de Dauphin alsof het vandaag nog steeds de koninklijke macht zou schragen. Het is tegen de principes van soevereiniteit en legitieme macht.

   Betreffende de Twaalf Stammen van Israël…

   De Tien Stammen van het Noord-Rijk zijn opgegaan in de volkeren, terwijl Juda en Benjamin vandaag grotendeels voortbestaan in het volk dat wij de Joden noemen; verder zijn sommigen onder de Joden agnatische afstammelingen van Aäron. De Joden representeren dus drie Stammen; Juda, Benjamin en Levi. Ofschoon er duidelijk een bepaalde graad van Khazaarse inmenging geweest is, blijft dit nog steeds werkelijkheid.

   Een gepretendeerde transplantatie van de Israëlitische Stammen naar het Westen, alsof de Germanen en Kelten eenvoudigweg Hebreeërs waren die andere namen, talen en culturen opgenomen hebben, is ontleend van het Brits Israëlisme dat, nota bene, ketters is gezien het de Britse Troon tot Troon van Israël waant te maken en het Brits Koningschap het Hogepriesterschap van Aäron. Anglo-protestantse hersenspinsels die niets van doen hebben met echte geschiedenis, en die onverenigbaar zijn met de Katholieke theologie. Het Anglicanisme hanteert dergelijke waangeschiedenis om zich onafhankelijkheid toe te eigenen jegens de Roomse Opvolging van St. Petrus, en men vervalt steeds tot meer bizarre en ingewikkelde dromerijen. Nu zijn er blijkbaar ook weeral beweringen dat Oranje van Nederland Davidisch zou zijn van afstamming, na dat Lesage, ook totaal ongegrond, dergelijke beweringen toegepast heeft op Frankrijk; zo vindt men steeds wel weer iets nieuws.

   Volgens de Apostolische Traditie en de Heilige Schrift leven wij in de Tijd van de Volkeren; daarom heeft Petrus in zijn dagen op goddelijk bevel de Apostolische Troon in Rome gevestigd, toen de politieke hoofdstad van de volkeren. Daarin ligt ook de verklaring van de geestelijke en politieke exaltatie in de geschiedenis van Europa door God, en de jaloersheid van de Joden die God gekruisigd hebben en daardoor hun geestelijke rijkdom verloren hebben, rijkdom die aan de volkeren gegeven werd die de Gezalfde wel aanvaard hebben. In de toekomst zullen de Joden (Juda en Benjamin dus) collectief de Gezalfde erkennen en aanbidden die hun voorvaderen eertijds doorstoken hadden. Dat is het toekomstig moment van goddelijke ontferming over de Joden.

   Ware Europa Israëlitisch geweest, hoe zou dat dan te verenigen zijn met de Christelijke eschatologie die de huidige tijd als de Tijd van de Volkeren toelicht? Niet. Het kan dus onmogelijk waar zijn.

   Ik merk hierbij nog op dat de geschiedenis op constante wijze Japhet, zoon van Noë, als de Vader van Europa designeert, en niet Sem, waarvan de Israëlieten afstammen.

 13. Aan Benjamin Van Dyck,

  De site die jij noemde heb ik gegoogled met Google translate daar ik geen Frans ken..maar die vertaling is gebrekkig, geen 100%.
  Als ik het goed begrepen heb is de naam van de betreffende Monarch John, naar Johannes de Doper en Johannes de Apostel.. en dat is juist en blijkt nogmaals dat er tussen de Franse Monarch en zijn Regent in de profetieën geen onderscheid wordt gemaakt, de Regent John legt de grondslag voor het overlappende koningschap van de grote Franse Monarch, die aanvoerder is van de legers tegen de antichrist en die voor de wederkomst zijn kroon aan het kruis hangt in Jeruzalem, aldus de profetieën.

  De Maleachi (Malakias) 3:1 gezant komt vóór de Waarschuwing en komt in de geest van Elia maar is niet Elia zelf ..de genoemde dag van Jahweh of dag des Heren in 4:5 betreft de Waarschuwing; te veronderstellen dat daar wel naar de eigenlijke Elia wordt verwezen is on-juist daar Elia pas later komt ten tijde van de antichrist vlak voor de WEDERKOMST en laatste Oordeel.

  Net zoals Johannes de Doper wordt vergeleken met Elia zo is het ook met de kroonprins in 4:5 eerst zijnde de Maleachibode, de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11 2e versregel en met als tegen-stander maitreya de roofvogel uit het Oosten als de Bijbelse valse profeet..in de 1e versregel …..aldus John..van bij ons.

  Onlangs las ik op een evangelische site dat zij informatie hadden dat bv.de Molukkers een van de stammen van Israël zijn zoals ook de Indonesiërs dat zouden zijn ..West Europa en Amerika zouden onder Efraïm vallen, de tien stammen..ikzelf heb niet de weten-schap om dat te kunnen beoordelen en lijkt mij dan ook een moeilijke materie om dat te kunnen.

  Wat Hubert Luns betreft heb ik zijn informatie over de Zemach gelezen die aan de Davidlijn werd toegevoegd en dat zou dus eigenlijk ook een 2e Monarch kunnen veronderstellen ..althans als ik mij dat goed herinner.
  In de komende dagen zal ik die informatie nog eens opzoeken om nog eens goed te herlezen.
  Ik krijg de indruk dat jij al te nuchter je wilt distantiëren van wat de profetieën ons te bieden hebben …het is de “kunst” van het inzicht dat de samenhang kan vatten.
  Vandaar dat Nostradamus het volgende zegt…
  . Verenigd door de wet van de Zon en van Venus,
  . Zich toeëigenend de geest der profetie;
  . Noch de één, noch de ander zal gehoord worden.
  . Hij zal de wet (de consistentie) Van de Grote Messias (Jezus)
  . gestand doen door de Zon. ..bij de Waarschuwing staan alle planeten . Op een lijn ten opzichte van de Zon…in de illuminati film de Tomb Raider met Lara Croft of wat die naam was, zie je dat de satanisten op de hoogte zijn. Ga maar eens naar de site: pentahof.nl index pdf nr.13..maar er staat ook veel op dat te verwerpen is.. en dat niet katholiek is of zelfs christelijk, maar de begin pagina geeft dat ook eigenlijk aan.

 14. Aan Benjamin Van Dyck, ..en aan de redactie,

  Nu geef ik jullie, met het onderstaande, het bewijs dat niet eerst de afstammeling van Naundorff, van Lodewijk XVII komt, maar koning John (uit Nederland) …het is een Google translate …wat is uw commentaar nu???!!!

  Notre Dame deed Marie Julie Jahenny * toevertrouwd kapitaal op de identiteit van de Grand Monarque, net het elimineren van veel hedendaagse kanshebbers Confidence … des te opmerkelijker, vond het plaats een 28 March (1874), in het feest van St. Gontran, de eerste gecanoniseerde koning van Frankrijk (zoon van Koning Merovingian van Austrasia, St. Sigisbert III), waarin Christus ons heeft gevraagd te komen om berouw te tonen aan de voet van het Glorierijke Kruis van Dozulé in Normandië ** .

  Zo bereidde OLVrouw ons, door ons deze fundamentele en ononderbroken seculiere band van de Franse koninklijke familie te tonen, ons voor op deze Annunciatie: 
- Waarom bid je niet meer? Waarom vraag je niet meer om de redding van Frankrijk, jouw land? Ik zal hem een ​​goede vrome koning geven. Hij zal het goede voorbeeld aan Frankrijk laten zien. De Koning zal het geloof opnieuw doen bloeien en de religie zal triomferen. De koning is een lelie, hij is een held, de wereld kent hem niet. Hij zal regeren tot het einde der tijden in al de pracht van zijn schoonheid en glorie. Zijn naam is alleen bekend vanuit de hemel. Hij zal een paar weken voor de grote vrede van Frankrijk uit het aanbiddelijke Hart van Jezus komen. Ze zal deze vrede in volle moeilijkheden brengen, in volledige opstand. Het is geen afstammeling van Louis Philippe, noch een Naundorff, noch een Napoleon. Hij behoort niet tot de pretendenten van de Bourbons. Hij is een verborgen koning die de mooie deugden van een Saint Louis en vooral zijn prachtige geloof zal hebben … “

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht