We worden bestuurd en geïnformeerd door een criminele elite van gedrogeerde zombies

Onze media zijn vrijwel volledig in handen van joden. Het is om deze reden dat wij een joods – en dus niet-Christelijk – wereldbeeld door de strot krijgen geduwd van oorlog, seksuele perversie en een myriade van andere ondeugden.

Leugens, leugens, leugens. Onze media staan er al jarenlang bol van. Politici, academici en andere intellectuelen papegaaien ze gewoon na zonder kritisch na te denken. Maar waar komen al die leugens toch vandaan? Waarom houdt de leugenstroom niet op en waarom is er vrijwel geen enkele ruimte voor de waarheid? Het antwoord is even eenvoudig als shockerend: omdat de media propagandawapens zijn in handen van de Christus-hatende vijand. Deze waarheid is voor sommige mensen onverteerbaar, maar wij krabbelen er niet voor terug om deze toch gewoon uit te spreken.

Vrijdag 2 februari 2018

Goede Vrienden,

Sinds zaterdag is Turkije Afrin (N. Syrië) binnen gevallen. Uiteindelijk is het een NAVO land dat tegen de NAVO vecht. Allebei illegaal. Een Vlaams spreekwoord zegt: “Wanneer twee honden om een been vechten, gaat een derde er mee lopen.” Laten we hopen en bidden. De toestand is er in ieder geval erg zorgwekkend. Je krijgt een aantal video’s hierover. We geven na het nieuws uit de gemeenschap, een beschouwing over de verder gaande mediaoorlog tegen Syrië. Iedereen die een weinig inzicht en een beetje kritische zin heeft, weet dat het Syrische leger geen chemische wapens heeft gebruikt of zal gebruiken. Die heeft het helemaal niet nodig en het zou het aller domste zijn wat het kan doen door zo de hele wereld een reden te geven om zich nog meer tegen Syrië te keren. Er is overigens nog geen enkel hard bewijs tegen Syrië gevonden. Syrië en Rusland vragen al jaren een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van chemische wapens maar deze vraag wordt steeds deskundig van de tafel geveegd door “de internationale gemeenschap”. Ondertussen regent het valse “officiële rapporten” en beschuldigingen zonder enige grond om de leugens in de openbare opinie levendig en de waarheid verborgen te houden. We hebben hierover al verschillende malen geschreven. We hopen dat het nu stilaan de laatste keer is dat we het moeten doen. Wie wil kan hier het scenario vinden voor een interessant stripverhaal. Verder geven we nog een beschouwing over de politieke oorlog tegen Syrië en tenslotte een reeks toegestuurde video’s.

Van harte
P. Daniel


Flitsen

Terwijl deze week weer vier Franse jongeren van S.O.S. Chrétiens de l’Orient ons drie dagen komen helpen, trekken twee van ons voor anderhalve dag mee naar Damascus om een man die hier al vijf keer kwam, maar nog steeds Damascus niet heeft bezocht te vergezellen, samen met onze vrienden uit Damascus: de Ananias kapel, de Paulus kerk, de “rechte straat”, de Omayad moskee…Tegelijk komen er wekelijks, altijd onverwachts, chauffeurs slapen, die met ambulances heel Syrië bestrijken. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de humanitaire hulpverlening. Op vrijdag 2 februari wordt een grote actie georganiseerd voor de bevolking van Deir Ezzor. Hiervoor is in een van onze centra in Qara veel voorbereiding nodig. Met heel de gemeenschap zijn we daar vandaag gaan helpen. In Yabroed, Ma’aloula en Qara is gewerkt en wordt nog gewerkt aan handschoenen, mutsen en breiwerk dat de hals bedekt, bedoeld voor 8.000 kinderen in Deir Ezzor. Allemaal heel warm en kleurrijk, in drie maten: klein, middel en groot (dank zij een forse gift van Amerikaanse vrienden, waarvoor hartelijk dank!). In het centrum in Qara waren een 30-tal moslimvrouwen aan het werk, terwijl hun kinderen met onze kinderen rond het centrum in de zon speelden of meehielpen. Herhaaldelijk lieten deze vrouwen verstaan dat ze graag met ons samenwerken. Op het einde van de dag waren ruim 3000 plastieken pakjes klaar.

Daarom hebben we het feest van O.L. Vrouw Lichtmis al op donderdagavond gevierd en de byzantijnse zegening van de kaarsen zal volgende zondag gebeuren. Wat wij “Lichtmis” noemen of “Opdracht van de Heer” heet hier “hypapante” of ontmoeting van de Heer met zijn volk. Het werd al in de IVe eeuw in Jeruzalem gevierd en later over heel de Kerk verspreid. In het westen is hiervan nog de kaarsenwijding overgebleven alsook de kaarsenprocessie en vroeger het vrome gebruik dat de moeders hun kind kwamen toewijden aan Maria. Overeenkomstig de wet van Mozes komt Maria nu na 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel om haar Kind op te dragen aan de Vader en Jezus ontmoet zijn volk, vertegenwoordigd niet door rijken en machtigen maar door de eenvoudige, heilige ouderling Simeon en de oude weduwe en profetes Anna. Maria wil niets anders dan zoals Jezus zich geheel overgeven aan de wil van de Vader tot verlossing van de mensheid. Haar totale overgave zal geschieden onder het Kruis. Michelangelo heeft dit prachtig uitgewerkt in zijn Pietà. Maria ontvangt hartstochtelijk het dode lichaam van Jezus op haar schoot en ze offert zich samen met Hem aan de Vader. Een intens mysterie van innige verbondenheid en totale overgave, vasthouden en loslaten.

Michelangelo’s Pietà

Een criminele elite?

Vanuit Vlaanderen krijgen we een artikel toegestuurd dat ons uiteindelijk het groot licht brengt: het “Syrische regime” is schuldig aan gifgasaanvallen tegen eigen volk. De wereldpers staat al jaren bol van het vermoeden, maar “nu is er bewijs”, “ondubbelzinnig en objectief” van “onderzoekers”: het gebruikte saringas in Oost Ghouta (21 augustus 2013) komt uit dezelfde voorraad als het gifgas dat gebruikt werd in Aleppo en Idlib! (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180130_03329393#). Wat een verpletterend bewijs! En wat een geweldige vondst op 17 september 2017, meer dan vier jaar na de feiten, op een moment dat al jarenlang iedere gram in Syrië werd opgeruimd onder het toezicht van de argusogen van heel de wereld. En meer dan vier jaar nadat een monsteronderzoekscommissie van de UNO naar Damascus gestuurd werd, vlak voor die massale gifgasaanval. Overigens, het moet toch wel treffen dat die heren nauwelijks hun valies konden uitpakken of vlak onder hun neus gebeurt die massale chemische aanval. Wat een toeval zeg! Ziekenhuiszusters in Aleppo hadden al vanaf het begin van de oorlog slachtoffers verzorgd – zo lieten ze ons weten – die getroffen waren door gifgasaanvallen vanwege de rebellen. En Carla Del Ponte heeft ooit in een onbewaakt moment zich laten ontvallen dat rebellen in Syrië een gifgasaanval hadden gepleegd. En in Turkije werd een oppositielid veroordeeld omdat hij aantoonde dat het gifgas gesmokkeld werd vanuit Turkije naar terroristen in Syrië met de hulp de Turkse geheime diensten en van de geheime westerse diensten. Let wel: hij werd niet beschuldigd van leugen maar veroordeeld voor hoogverraad! Dat alles draagt niet bij aan het demoniseren van het “Syrische regime” en is dus geen vermelding waard. Edoch, onze Vlaamse gazet heeft nu het verpletterende bewijs gevonden: het saringas komt nog steeds uit dezelfde (al jaren niet meer bestaande) voorraad van Syrië!

Indien de massale gifgasaanval van 21 augustus 2013 in Ghouta niet zo tragisch was, zou het een ideaal onderwerp zijn voor een bonte avond. De wijze waarop deze aanval door politici en journalisten werd voorgesteld als duidelijke misdaad van het “Syrische regime” barst van ongerijmdheden. Maar niet een van die heren en dames blijkt daar enig vermoeden van te hebben. Onmiddellijk na de aanval werden 35 video’s van Hollywood kwaliteit de wereld rond gestuurd met een massa stervende kinderen, netjes in zalen gelegd. Hoe kun je dat op zulk een korte tijd in die grote chaos klaar krijgen? Verschillende kinderen zijn in een andere houding in andere kamers te herkennen. Deze streek, in handen van rebellen, was al door de bevolking verlaten. Vanwaar komen zovele kinderen? Verder zie je nergens een moeder. Hoe krijg je die kinderen daar netjes bij elkaar – in het Midden Oosten! – zonder moeder of zonder ouders? En hoeveel slachtoffers zijn er? De luidsprekers waren volledig afgestemd over de schuld van het “Syrische regime” maar ze waren vergeten het aantal slachtoffers af te spreken: van 300 tot 1500! Met de grootste overtuiging gaven de wereldleiders ons een kakafonie van cijfers. Enkele van die gruwelijke beelden werden met succes getoond aan de Amerikaanse congresleden om een militair ingrijpen in Syrië te rechtvaardigen (zoals Collin Powel in 2003 met zijn valse beelden de niet bestaande massavernietigingswapens van Irak wilde ‘bewijzen’ en Nikki Haley de schuld van Syrië voor de chemische aanval van 4 april 2017!). De reactie van staatssecretaris John Kerry werd in onze media als gerechtvaardigde verontwaardiging en als voorbeeld voor heel de wereld aangeboden: “Ik kan als vader niet slapen bij het zien van deze beelden”. Verder, de wereldleiders riepen hun beschuldigingen al uit voordat die officiële UNO commissie één vaststelling had kunnen doen. Is dat op zich geen misdaad? Die commissie is trouwens later nog teruggekeerd, heeft een groot rapport gemaakt over de tragische gevolgen van deze massale gifgasaanval, maar heeft niet de minste aanduiding kunnen vinden voor de betrokkenheid van het Syrische leger.

’t Is dé moment. President Obama stuurt meteen zijn oorlogsvloot naar Syrië. Eindelijk zijn de langverwachte doeleinden in zicht: de Amerikaanse pijplijn van Saoedi-Arabië en Qatar door Syrië naar de Middellandse Zee, een dolksteek in de rug van Rusland, een uitschakeling van Iran en Hezbollah, Israël krijgt de Syrische Golan en later nog veel meer… Syrië wordt ontmanteld. Gedaan met een koppig en zelfstandig Syrië. François Hollande vanuit zijn traditionele roeping om Syrië te “beschermen” verkneukelt zich al. Helaas, de Engelsen, de meest trouwe bondgenoten van de VS voelen nattigheid en doen met de militaire invasie niet mee. En dan denkt Obama er plots aan dat hij eerst toestemming moet vragen aan het congres, die hij natuurlijk ook krijgt (overigens blijft hiermee de militaire inval even illegaal, zonder UNO mandaat en zonder toestemming van Damascus). Ondertussen zit Obama op het dak en aarzelt. Gelukkig is daar Poetin, de gespecialiseerde hoogtewerker. Hij weet raad en zal Obama van het dak halen. Hij zal de Syrische president Assad voorstellen alle chemische wapens onder internationaal toezicht in Syrië te laten opruimen. Wat een uitkomst voor Obama om gezichtsverlies te vermijden! Nu kan hij de wereld wijsmaken dat hij, dank zij zijn moedig optreden Assad verplicht heeft al zijn chemische wapens te laten vernietigen. Voor Assad was het echter nog een grotere uitkomst. Hij zat met nutteloze chemische wapens die hij niet kon noch wilde gebruiken. Syrië had zich destijds laten verleiden om chemische wapens aan te schaffen omdat Israël zulke wapens aan het opstapelen was: atoomwapens te land en ter zee, chemische wapens en biologische wapens (om ongemerkt ongewenste personen waar ook ter wereld uit te schakelen!). En nu kon eindelijk die oude, gevaarlijke rommel goedkoop opgeruimd worden. En ook de gehersenspoelde westerse openbare opinie was tevreden. Al was Syrië nog niet vernietigd, “ze” hadden het zogenaamd toch al op de knieën gekregen. En François Hollande? Hij kreeg een verschrikkelijke woedeaanval toen hij vernam dat de militaire invasie in Syrië niet doorging.

Volgend bedrijf. Op 4 augustus 2013, een paar weken voor de aanval in Ghouta, werden 11 dorpen van Alawieten in Lattakia overvallen door terroristen. Er werd verschrikkelijk gemoord, verwoest en vooral werden vele kinderen ontvoerd. Een grootscheepse spectaculaire aanval. Heb jij in de officiële Atlantische pers hierover één bericht gelezen? Geen woord. Dat mocht immers niet bekend worden en je zult hierna begrijpen waarom. Radeloze ouders vragen moeder Agnes-Mariam, stichteres van Mar Yakub, om hulp om te weten waar hun kinderen zijn en wat er met hen is gebeurd. Zij kan een lijst opmaken en enkele honderden personen identificeren, waar onder vele kinderen met de aanduiding: vermoord, ontvoerd of vermist. En dan gebeurt het: deze ouders herkennen hun kinderen op de video’s van de gifgasaanval op Ghouta! Hierop maakt moeder Agnes-Mariam met enkele deskundigen een rapport op van 50 blz. waarin duidelijk de valse beschuldiging aan Syrië wordt ontmaskerd. De stervende kinderen werden gewetenloos als propaganda misbruikt (namens ISTEAMS, International support Team for Mussalaha in Syria: http://syriatimes.sy/images/PDFs/STUDY_THE_VIDEOS_THAT_SPEAKS_ABOUT_CHEMICALS.pdf). Hierop volgt wel een Engels artikel met de pikante titel: “één non zet de hele American Intelligence in haar hemd”. Ook Thierry Meyssan (https://www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=en) had al aangetoond hoe getrukeerd de video’s waren en later heeft prof. em. Theodore Postol van het prestigieuze M.I.T. fel geprotesteerd en de Amerikaanse beweringen over de zogenaamde verschrikkelijke schuld van Syrië duidelijk vals genoemd (https://www.youtube.com/watch?v=qOKOwgeFcG4). Maar dit alles kwam niet in de media. “Officiële” berichten bleven gewoon verder liegen. Immers, als de waarheid in de openbare opinie doordringt, zullen wereldleiders verantwoordelijk gesteld worden voor hun afschuwelijke misdaden tegen de menselijkheid door een massa onschuldige kinderen een gruwelijke dood te laten sterven voor hun eigen laaghartige belangen. Kon John Kerry wel goed slapen toen hij groen licht gaf voor deze gruwelijke kindermoorden?

Ik kan me voorstellen dat de hoofdredacteur die zulk zinloos gelal over Ghouta in zijn krant zet, zich hierover niet veel zorgen maakt. Immers, de andere kranten blunderen allemaal met dezelfde onzin. En bovendien zijn er voorlopig nog voldoende (valse) officiële rapporten waar ze naar kunnen verwijzen. Er wordt nog meer dan genoeg gelogen. Er is immers nooit ingegaan op het dringend verzoek van Syrië en Rusland om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Het feit dat hiertegen vanuit de journalistiek en de politiek, nationaal en internationaal niet op de felste manier geprotesteerd wordt, is echter een zeer groot probleem. Het doet ons de vraag stellen: worden we nationaal en internationaal bestuurd en geïnformeerd door een criminele elite van gedrogeerde zombies? Het wordt tijd dat de echte misdadigers te recht staan. Ten slotte nog een suggestie: zou er een Vlaamse ‘kwaliteitskrant’ bestaan die eens uitzoekt vanwaar die valse berichtgeving eigenlijk komt, door wie geïnspireerd, opgemaakt en waarom op dit moment? En tevens, vanwaar die foto’s komen die het artikel illustreren? Zo niet, lijkt het me best vanaf nu alle abonnementen op onze kranten op te zeggen. Als je ze nodig hebt om je houtkacheltje aan te maken in de winter of om er vliegen mee dood te meppen in de zomer, is er wel een goedkoper alternatief te vinden.

[Pater Daniel vraagt hier heel terecht: …vanwaar die valse berichtgeving eigenlijk komt, door wie geïnspireerd…? Zoals wij een aantal edities geleden van deze nieuwsbrief reeds hebben geconstateerd, is de Deep State van Amerika in werkelijkheid Israël, kortom joden hebben de VS in hun macht. Dit geldt ook voor de westerse media. Die zijn vrijwel allemaal in handen van de joden. In dit tijdperk van alternatieve media wordt dit steeds duidelijker. Veel mensen kunnen deze waarheid nog steeds niet verdragen, maar wij gaan natuurlijk niet de waarheid wegmoffelen omdat anderen te zwak en te bang zijn om de waarheid onder ogen te zien. Voor een verheldering omtrent dit onderwerp, zie hier de uiteenzetting van Nathanael Kapner, een Amerikaanse jood die Russisch-Orthodox Christen is geworden: http://www.realjewnews.com/?p=194. En hier is er nog een zeer overtuigend artikel geschreven door de arrogante jood Joel Stein. Let vooal op de laatste twee zinnen: “But I don’t care if Americans think we’re running the news media, Hollywood, Wall Street or the government. I just care that we get to keep running them.” http://articles.latimes.com/2008/dec/19/opinion/oe-stein19, VVK]

https://www.youtube.com/watch?v=dp9F3XumYQA

https://www.youtube.com/watch?v=Mc5Jyyh0PZI

Voor een waardige politieke oplossing

Op 29-30 januari 2018 werd in het Russische Sotsji het congres gehouden van de nationale Syrische dialoog. De speciale UNO gezant De Mistura erkent dat het congres een bijdrage is aan de gesprekken van Genève. De nadruk ligt op de Syrische soevereiniteit, territoriale integriteit en nationale eenheid volgens resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad. Vanuit Syrië waren er een 1600 vertegenwoordigers aanwezig. Randa Kassis, leidster van het Astana platform van de Syrische oppositie zegt dat het niet de Amerikanen zijn die hier de zaken moeten regelen. Het zijn de Syriërs die het politiek proces moeten bepalen. En de Syriërs willen hun interne harmonieuze samenleving als leken staat bewaren. Zij stelt voor om naast de vier geloofsgroepen, soennieten, druzen, christenen (orthodoxen en katholieken), een vijfde te erkennen voor hen die niet aan religie gebonden zijn: “Syrische burger”. Uitdrukkelijk werd aan Rusland en president Poetin dank gebracht. Een aantal (gewapende) oppositiegroepen weigerden deel te nemen. Goed zo. Vijf landen (VS, VK, Frankrijk, Jordanië en Saoedi-Arabië) hadden op 12 januari in Washington en op 26 januari in Parijs een eigen document opgemaakt om te zeggen hoe het politiek proces in Syrië moet verlopen en hoe Syrië in de toekomst moet bestuurd worden. Ziehier het pittige antwoord van dr. Bachar al-Jaafari in zijn persconferentie van vorige vrijdag:

Bachar al-Jaafari is de huidige Permanente Vertegenwoordiger van de Syrische Arabische Republiek bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties te New York.

“Hoe is het mogelijk dat een land zoals Amerika, dat IS heeft opgericht, beschermd, gesteund en dat op Syrisch grondgebied blijft vechten voor IS…een land dat militair de Syrische soevereiniteit schendt en ostentatief alle charters, wetten en internationale overeenkomsten tart… hoe kan zulk een land, wiens handen en die van hun helpers druipen van Syrisch bloed, een land dat rechtstreeks Syrië heeft aangevallen … hoe kan dit land praten over een politieke oplossing en een toekomst voor Syrië?

Hoe kunnen landen zoals de UK en Frankrijk, die de Amerikaanse politiek volgen zoals een blinde die een blinde leidt… hoe kunnen deze twee landen een dergelijke oplossing of horizon voor Syrië verzinnen?

Hoe kan een land zoals Jordanië dat de geheime cel van militaire operatie (MOK) herbergt en terroristen van heel de wereld op zijn grondgebied onthaalt als een veilige toevlucht van zeven militaire trainingskampen vooraleer hen naar Syrië te steuren… hoe kan zulk een land over soevereiniteit praten en deelnemen aan een politieke oplossing van Syrië?

Tenslotte en vooral Saoedi-Arabië, de parel op de kroon, summum van democratie, het groot licht van de vrijheid in het Midden Oosten, model van een rechtsstaat, toetssteen voor constituties en sociale rechtvaardigheid, oasis van welvaart en gelijkheid van de geslachten, icoon van verkiezingen en overdracht van macht… hoe kan dit land van onwetendheid deelnemen aan de uitwerking van een moderne constitutie voor Syrië? Een zwarte comedy!”

Dr. Bachar al-Jaafari, permanent Syrische vertegenwoordiger bij de VN en leider van de delegatie, 26/1/2018; https://www.mondialisation.ca/syrie-vienne-3-la-vaine-strategie-du-quintet-de-washington/5622659

Waar blijven onze politici en journalisten met hersens, een ruggengraat en een geweten om zich in te zetten voor de waarheid en de waardigheid van een volk dat al genoeg geleden heeft?

En dit nog

Wat het journaal niet uitzond door Janneke Monshouwer

P. Daniel


Bron: Nieuwsbrief Pater Daniel Maes XIII/5, vrijdag 2 februari 2018.

DISCLAIMER: De ‘Werkgroep Levant’ van het Katholiek Forum wil zich ertoe lenen om een platform aan te bieden voor de nieuwsbrieven van de Eerwaarde Pater Daniel Maes. De inhoud van de teksten zijn dan ook de volledige verantwoordelijkheid van Pater Daniel. Daarom verzoeken we alle lezers om bij vragen en opmerkingen zich niet te richten tot ons – wij zijn slechts de boodschapper – maar tot de bron van deze berichtgevingen over Syrië en geopolitiek, namelijk Pater Maes zélf, die u per e-post kunt bereiken op: ma*********@gm***.com.
Hierbij willen we echter van harte benadrukken dat wij zonder meer de tomeloze heldhaftigheid van Pater Daniel voor het Syrische volk bewonderen. De wekelijkse nieuwsbrief van Pater Daniel past dan ook volledig binnen de editoriale doelstellingen van onze ‘Werkgroep Levant’ (www.katholiekforum.net/levant). Als correspondent ter plaatse durft Pater Daniel het ook aan om te berichten over de grimmige schaduwmachten die de gebeurtenissen in het Nabije Oosten sterk beïnvloeden (zo niet sturen). Hierin laten we dus alle verantwoordelijkheid voor Pater Daniel, dit hoewel met een diep vertrouwen in de integriteit van zijn persoon, gecombineerd met een zeker “voordeel van de twijfel”, want als de berichtgevingen over welbepaalde schaduwpolitiek kloppen, dan is dit een zeer sinistere situatie voor de Oosterse Christenen, waarmee wij ons onvoorwaardelijk solidair weten. Ondanks mogelijke controverses wil Katholiekforum.net in dat geval de allerlaatste zijn om u deze feiten te verzwijgen!

Auteur:Vladimir Van Kralingen

5 commentaren op “We worden bestuurd en geïnformeerd door een criminele elite van gedrogeerde zombies

  1. inderdaad de Navo die tegen de Navo vecht belachelijk gewoon. Je moet weten dat Erdogan lid is van het radicale moslimbroederschap en hij wil zowel in het Westen als in het M.O. zijn macht uitbreiden. Wil Syrie weer niet vervallen in een vorm van burgeroorlog dan zal het tegen Turkije moeten optreden. De Russen hebben dit al gedaan doen hun vliegtuig is neergehaald door rebellen in dat grensgebied . En Poetin is inderdaad een gelovig christen die in het Westen op weinig steun kan rekenen!

  2. Zou u, pater Maes, eens kunnen ingaan op de relatie van het huidige Israël tot de Bijbelse (Eindtijd)profetieën?
    Ik ontmoet betrokken mensen hier in Nederland die van mening zijn dat God gewild heeft dat in 1948 de Zionisten Israël stichtten en dat dit zo ook voorzien is in de Bijbelse profetieën. Maar dit staat tegenover uw standpunt over Israel en de Joden. Een standpunt dat ikzelf ook uitdraag, maar dat steeds veel verzet oproept.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht