De gelovige jongeman is terug van weggeweest… een lyrische beschouwing

Foto: Lifesitenews

 De gelovige jongeman is terug van weggeweest…

Na zijn vormsel was hij in de kerk niet vaak meer te zien

Tenzij op een huwelijk, begrafenis, misschien…

Zijn zussen en moeder vervingen hem als misdienaar, pastor of lector

Ook leeglopende seminaries konden hem niet bekoren, hij verkoos een andere sector

 

De gelovige jongeman is terug van weggeweest…

Want hij heeft eindelijk het ware geloof gevonden

Het is geen geloof in relatieve begrippen of een vage God

Het is een wereld van grote waarden, moed en traditie

en de rest wordt verworpen als verrot

 

De gelovige jongeman is terug van weggeweest…

Maar zijn terugkeer is helemaal geen feest

Kerkleiders zijn helemaal niet blij dat hij terug is van weggeweest

Op zijn knieën zit hij arm in arm met zijn broeders

Een rozenkrans als protestwapen in de hand, herinnering aan zijn grootmoeders

 

De gelovige jongeman is terug van weggeweest…

Hij is niet te vermurwen, zijn oog op het altaar

Hij luistert niet naar de smeekbeden om op te krassen aldaar

Politie komt en trekt hem weg van het tabernakel

Nu zijn hij en zijn broeders voor de kerkleiders niet langer een obstakel

H. Moeder, bid voor ons, wij hebben nodig een mirakel

 

De gelovige jongeman is terug van weggeweest…

Hij stoort nu even niet meer

Samen met zijn broeders en zusters verspreidt hij op Internet de Christelijke leer

Met zijn rozenkrans in de hand,

evangeliseert hij broeders en zusters in ’t land…nog meer…

 

VERWACHT HEN

Allerheiligen 2017

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

15 commentaren op “De gelovige jongeman is terug van weggeweest… een lyrische beschouwing

 1. Het begon ook met Jezus en twaalf apostelen die Hij riep. Allemaal mannen! Goed voorbeeld doet goed volgen!

 2. Wat een mooi gedicht en zo raak ook ! Dit gedicht geeft weer hoe het geloof iets vaags werd na dat beruchte tweede Vaticaans concilie en hoe hoe vaak nog jonge mensen geïnspireerd worden door de H Geest om terug te gaan naar de wortels ,vrijgemaakt van elke maconnieke beïnvloeding. Laten we de Rozenkrans bidden dat dit navolging mag hebben .

 3. Zeer Mooi!

  Het begint me meer en meer duidelijk te worden dat de leegloop en vernietiging van de kerken bij de generatie van de volwassenen en de kinderen van de 1ste en 2de wereldoorlog is begonnen. Zelfs nog voor het tweede Vaticaans concilie. Als je ziet welke generatie er aanwezig was dan heb ik eindelijk mijn antwoord. Deze generatie moet eerst nog tot bekering komen en dan krijgt “De Heilige Geest” terug kans om gehoord en beluisterd te worden. We zitten jammer genoeg precies met een serieuze generatie vernielers in onze kerk.

  Dat in mijn ogen wel zwaar gedramatiseerde mensen die in die tijd (na de oorlog) geen begeleiding kregen om hun trauma een plaats te geven. Sommige oorlogskinderen kregen er nog een drama bij. Doordat religieuze en priesters hun seksuele lusten bot gingen vieren op elkaar en op de arme kinderen die toen gezinsloos werden door de oorlog. We zijn goed gebonjourd want nog steeds hebben we een groep van zwaar gedramatiseerde volwassen die de touwtjes van de kerk in handen hebben. Een generatie die al het mooie en het goede van het huis van God de Vader verworpen hebben, omdat ze de schoonheid van het woord en liefde van God nog nooit innerlijk beleefd hebben. De bron van leven waar mensen terug tot nieuw kunnen komen!! De bekeerlingen zijn daar het groot voorbeeld van. O.a. Heilige Augustinus en de Heilige Ignatius die vooral bevrijd waren van hun seksuele ongeordende gevoelens en vooral de Heilige Ignatius die hun broeders de rijkdom van kuisheid wou leren door zijn strengheid. Wat begrijpelijk is want het is de belangrijkste trede dat je laat opstijgen naar de hemel. Dan ben je innerlijk bevrijd en is de kans om “Heilig” te worden heel groot.

  Maar, doordat ze niet verbonden zijn met de Goddelijke macht die hun kwetsuren kan zalven en genezen, blijven ze in hun onderbewustzijn met zware kwetsuren zitten, die ze dan op een venijnige manier uitwerken op de jongere generatie. En vooral op de jongere generatie die het huis van God de Vader en de dierbare sacramenten willen beschermen zodat het huis van de Vader zeker geen marktplein wordt – maar een huis van gebed! Als je ziet wat vele katholieken al de laatste jaren veroorzaakt hebben in het katholieken landschap dat kan je niet meer spreken van een LIEFDE die van God komt – maar meer van een liefde volgens menselijke maatstaven. M.a.w. zeer oppervlakkig en het moet leuk blijven en als het niet meer leuk is moet het verworpen worden. Het kruis mag dus niet te zwaar worden voor deze generatie. Terwijl het kruis ons allemaal kan bevrijden van een dodenleven. Want, jongeren door de politie buiten laten begeleiden “die de rozenkrans op hun knieën bidden in de katholieken kerk” dat is zware verwerping van de Goddelijke goedheid.

  Dat is om nooit meer naar de Belgische katholieken kerk te komen als je een grote liefde hebt voor Moeder Maria en Jezus. Want, je begint te twijfelen wil Jezus en Maria “die zoveel liefde uitstraalt naar ons “me nog wel in zo’n kerk? Ik heb het op het moment moeilijk, want die belediging van onze kardinaal en de protestanten gaat bij mij door merg en been. En ik heb zo’n goede contacten gehad met buitenlandse protestanten “die stilaan door dialoog” begonnen te begrijpen dat elkaar respecteren in de verschillen, de enigste juiste oecumenische weg was en niet eisen dat de Rooms-Katholieken alles maar moeten veranderen naar de protestantse maatstaven of menselijke/wereldse maatstaven. Ik zou nooit naar een protestantse kerk gaan om daar een Rooms-Katholieken dienst te vieren of iets anders. Dat is het laatste dat ik zou willen en zelfs zou kunnen. Maar ja, ik bid ook en luister naar De Heilige Geest en niet naar de Geest van Satan die maar al te graag nog meer verdeeldheid veroorzaakt onder de christenen.
  En dat is nu wel gebeurd.

  Deze generatie “die hun bekering nog moeten beleven” blijven maar kiezen voor de brede weg van de ondergang (de weg van valse veiligheid en verwerping van de ware liefde) zodat nooit de zaligsprekingen “Matteüs 5, 1-12” en de deugden “Catechismus van de katholieken kerk” Artikel 7 (I – II – III) tot volle bloei kunnen komen! Daarom dat ze volgens mij liever een leeg en liefdeloos geloof blijven verkondigen die vooral geen ware liefde, vrede en hoop zal brengen onder de volken, maar weer een nieuwe verdeeldheid zal veroorzaken.

  1. Met alle respect, beste Lotje, bevat uw emotionele bijdrage enkele feitelijke onjuistheden, ook in chronologie, niet rijmend met de realiteit, het manco van vele goedbedoelende gutmenschen, zonder mentaal kompas.
   Maar in de tekst missen we het belangrijkste, het begrip van de “waarheid”, het richting gevend kompas van de natuurlijke orde, de Decaloog, en de Openbaring, letterlijk lezend wat er staat. Het alfa en omega van de rede. Nergens spreekt U over de waarheid, het woord komt nergens voor. Met enkel het pleidooi voor liefde, dialoog, begrip en verstandhouding, komen we er niet. Het vacuum ontstond door het ontbreken van hemelse gerichtheid, vervangen door mensen gerichtheid, de oorzaak van de crisis der geestelijkheid. Tot aan het valse V2 concilie stond de waarheid centraal. Daarna kwam het discours van de V2 generaties geestelijken in het vaarwater van het oecumenisme, de dialoog, het begrip en de verstandhouding met ketters en andersdenkenden, dat de waarheid ondersneeuwde.
   Het oecumenisme ging een eigen leven leiden ; het werd een doel op zich, zonder zich te bekommeren om de waarheid van Christus en zijn opdracht, “gaat en bekeert”.
   We mogen evenmin niet vergeten, dat Christus zelf, de geld wisselaars, de huidige bankierswereld, met de zweep de tempel uitdreef. Hij schuwde de confrontatie niet met hen, noch met de farizeeërs, “…gij huichelaars…”, en, “….wit gepleisterde graven…”, (Mt.23) en, “….gij hebt de duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van de beginne ; ….” (Joh. 8:44).
   Zonder de waarheid centraal te stellen, beste Lotje, verliest men zich in een oeverloze woordenbrij, “…er komt een tijd dat men de gezonde leer niet verstaat, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak ; dat men zich de oren laat strelen, maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.” (2 Tim.4:3-4), het grote euvel der protestanten en de modernisten onder de katholieke geestelijkheid. De crisis, beste Lotje, is niet die van enkele generaties gelovigen, maar sinds de V2 ramp (1962-1965), die van bisschoppen en geestelijken in hun kielzog.

   1. @ Jules, het beste wat we kunnen doen is blijven bidden en proberen in de staat van genade te komen en te blijven. Ook elkaar op manco, onjuistheden en zondige fouten wijzen.
    Ik heb bijvoorbeeld geen goed gevoel over de Jan die na analyse door u
    hier niet meer terug verscheen.
    De reden kan ik niet interpreteren of op waarde schatten.
    Als uw analyse niet zou kloppen is er onrecht geschied.
    Is dat misschien het uitzoeken waard?
    Zó teer ligt de katholieke moraal toch?!
    m.v.g. Hendrik

    1. Beste Jules, bedankt voor je reactie. De enigste onwaarheid dat ik in dit bericht lees, is dat ik over één generatie spreek die alles verbrand heeft binnen de kerk. En dat klopt dat dit geen juist beeld was van de realiteit. Dank voor de rechtzetting! Maar, het is wel een verhaal dat klopt in mijn leefwereld – wat ik m.a.w. in de kerk beleef en ervaar! En verder probeer ik altijd de waarheid van God te verkondigen. En ook dat straalt mijn bericht uit, als je spreekt over de zaligsprekingen en de deugden dan spreek je al over de waarheid. Want, de zaligsprekingen en deugden kun je niet bereiken zonder de waarheid van God.

     Maar, de waarheid verkondigen bij de oudere generatie binnen de kerk kun je best toch niet doen. Je zal snel weten wat het “KRUIS” betekend. Dat hebben ze nu ook weer me deze jonge mensen gedaan die geluisterd hebben naar de oproep van Paus Franciscus op het einde van het Fatimajaar!

     Zijn oproep was “Bidden van de rozenkrans in de oktober maand” voor vrede en het behoud van het huis van God en dat hebben deze jonge mensen zeer goed begrepen. Ze luisteren “zonder hun weten waarschijnlijk” naar de oproep van de Paus en worden door politie afgevoerd. Ik vind dat de paus moet reageren om deze jongeren proficiat te wensen. Want ze hebben gehoor gegeven aan Zijn oproep. “Bidden in oktober van de rozenkrans”.

     Verder ben ik niet iemand die de waarheid van God zal verdraaien, want de waarheid van God heeft mij bevrijd en gered. Ik zeg gewoon hier maar mijn mening en dat zal niet altijd helemaal kloppen met de geschiedenis of begin van de afbraak van de kerk. Maar het is hier dan ook een forum en geen leslokaal waar me continu in de geschiedenisboeken of anderen boeken in moet duiken om het juiste antwoord te geven. Daar zitten anderen mensen wel op dit forum voor, om die misverstanden recht te zetten.

     Maar, dat de vernietiging is begonnen na het Vaticaan Concilie zal wel correct zijn. Want, de afbraak van het woord gebeurd eigenlijk door alle generaties binnen de kerk. Dat kan uiteraard jong en oud zijn. Het zijn in mijn ogen vooral mensen waar het hart nog steeds gesloten van is voor de roepstem van God. Omdat mensen bang zijn van de lange stiltes! En als mensen bang zijn voor de stilte dan zijn ze ook bang om neer te dalen in hun donkere zondige en gekwetste ziel! En dan kan er ook niets wat dood, verdrietig of zondig is, getroost, gezalfd of met liefde aangeraakt worden. God kan niets zalven, genezen of mensen tot inzicht brengen voor Zijn waarheid als je standvastig blijft vasthouden aan je wereldse inzichten en ego!

     Verder geloof ik allang niet meer in sommige priesters, bisschoppen, kardinalen. Ik kom alleen maar naar de kerk om mijn Goddelijke voeding te halen en om de Heilige Drievuldigheid en Moeder Maria te ontmoeten, meer hoeft dat niet meer te zijn. Voor mij is het Huis van God echt een Huis van gebed! Voor ontmoeting ga ik toch nog steeds de wereld in, om hopelijk wat mensen te raken door een gesprek en een dialoog. Want, in de kerk mag dat niet meer “want de Waarheid van God” kan daar door vele niet meer verdragen of gesmaakt worden.

     Want, zoals het zoveelste bericht zorgen de lauwe kerkdienaars van de kerk dat deze dialoog stopt met de andersgelovigen of ongelovigen. De waarheid kan alleen maar verkondigd worden als je durft in gesprek of dialoog te gaan. Maar, onze kerk gaat niet in gesprek of dialoog! Die knikken alleen maar en zeggen oké kom maar een protestants feestje vieren in onze kathedraal. Dat noemen ze dialoog – ik noem dat afgoderij en lafheid. De deur van het oecumene is allang gesloten, er is geen oecumenische meer. Want degene die niet katholiek zijn willen de kerk van binnenuit komen hervormen tot wereldse genoegens en de katholieken buiten bonjouren! En dat zien we nu maar al te veel gebeuren in onze kerken!

     Wat ik wil zeggen Jules: ik zit niet altijd juist wat de kerkgeschiedenis betreft, maar wat de waarheid van God en de sacramenten daar zal ik niet zo gauw fout zitten. Ik wil wel verder blijven hopen voor vrede en eenheid onder de christenen. Maar, ik besef ook wel dat het misschien nooit zal gerealiseerd worden want het is in de “kleine en nederige ziel” (waar vele mensen bang van zijn), waar God zal in neerdalen, kan omvormen en genezen en uiteindelijk een bruiloftsfeest zal komen in vieren. En die “Zon” zal voor vele opstandige zielen niet opgaan. Waardoor ook de Vrede en Eenheid nooit onder alle volken zal komen.

    2. Waarom maakt U zich zorgen over de JvdBghe, beste Hendrik ? Waarom suggereerde U hier tav de jongeren in de Brusselse kathedraal dat ze ook folders aan de ingang van de kerkdeur hadden kunnen uitgeven ? Dat is ook een mollen taktiek, beste Hendrik, bij een confronterende, moedige demonstratie ! JvdBghe functioneerde hier als een mol, overal en hardnekkig in dubio op debiteren. Dat was zijn taak. Je herkent het infiltreren aan de dubbelzinnigheden, aan het niet laten van ruimte aan anderen, aan het gebrek aan terughoudendheid, zelfs bij evidenties, aan het hardnekkig aanvechten van evidenties met halfslachtigheden, met omwegen, desinformatie, of halve waarheden. Die techniek leren ze in de loge. Daar worden de taken verdeeld. Er zijn ook ronselaars, die mensen met kwalificaties, voor de loge trachten te winnen met valse voorwendsels. Er zijn ook ronselaars die zich moeten richten op de geestelijkheid. Wellicht is de vroegere kard. vrijmetselaar Alfrink, begin jaren 1950, in Nijmegen aan de universiteit, geronseld geweest. In Rome is dat strijk en zet, al eeuwen lang. De leugen regeert de judeo-vrijmetselaars wereld : “…..ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard ; want hij is een leugenaar en de vader daarvan (Joh. 8 : 44 ; Chr. tot de Farizeeërs). Ik heb er mee te maken gehad in de professionele wereld, maar toen kon ik dat niet plaatsen. Daar ben ik later achter gekomen. En toen ontdekte ik de enige niet vrijmetselaar geweest te zijn in de groep. Je hebt er zelfs bij, die, als je ze spreekt, een aura om zich heen hebben die krachtig afstoot, een duivels aura. Je wilt weglopen van de gesprekspartner. In 2005, met de EU grondwet kwestie in een publieke bijeenkomst, heb ik dat overduidelijk ervaren. Achteraf bleek die persoon een hoog geplaatst lid van de loge te zijn. In België spreken ze over “dikke nekken” ; zeer toepasselijk, maar het is nog veel kwalijker.

    3. Beste Hendrik,
     Ik wil niet in de verdediging van Jules gaan, want dat kan hij zelf wel, maar betreffende de “Jan” in kwestie, kan ik u wel het volgende onderstrepen.
     Zoals Jules in zijn antwoord op het schrijven van Lotje vermeld, is het cruciaal om zich eerst naar de waarheid te richten, voordat men begint te denken over t één en ’t ander. Want de waarheid is en blijft de waarheid. Wie de waarheid zoekt vindt Jezus, de ware Jezus.
     Als ik dan meerdere malen gevraagd heb aan deze Jan om te bevestigen dat hij het Dogma (= vaste waarheid) van de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods Maria aanvaard en belijdt en het gewoon negeert, dan heb ik het vermoeden at hij geen Katholiek is.
     Als men het mij vraagt of ik dat Dogma belijd, dan antwoord ik, dat ik het niet alleen belijd, maar dat ik het omhels met gans mijn hert, verstand en al mijn krachten, uit liefde tot God EN uit liefde tot de Allerzuiverste Maria.
     Niemand komt tot Jezus tenzij door Maria, en niemand komt tot de Almachtige Vader tenzij door Jezus.
     Dat is de enige weg, voor iedereen op aarde. Diegene die Onze Allermooiste en Allerheiligste Koningin aan de kant schuift en niet oprecht bemint, kan niet beweren dat hij Jezus bemint.
     Daarom al alleen, beste Hendrik, heb ik tientallen malen gevraagd aan deze Jan om dit te belijden… echter zonder gevolg.
     Trek maar zelfs uw conclusies dan.
     Laus tibi Christi +
     Ave Maria +

    4. Beste Jules & Peter, ik snap dat u vanuit uw ervaringen hier reageerde op en over Jan en uw conclusies trok. Ik mis zijn bijdragen wel. De jonge biddende mensen zijn natuurlijk moedig en ridderlijk geweest. Maar de protestanten in de Belgische kathedraal zijn alleen maar bevestigd in hun afkeer van het rooms-katholieke geloof (dat waren ze al). Maar dat het rozenhoedje bidden nu voor hen symbool is van ‘achterlijk’ in de zin van achterhaald geloof doet me zeer veel verdriet. My bracht het irenische van katholieken die ik tegenkwam in de RKK. Niet het agressieve.

     Welnu, fijne zondag. Straks ga ik 15 km fietsen om het misoffer mee te vieren/lijden. Het is volgens de NOM. En ik hoop ook een aflaat te verdienen. U weet dat moet/mag men wel eerst gebiecht hebben.

     1. ☩JMJ☩

      Als Protestanten de Rozenkrans als ‘achterlijk’ klasseren, dan is dat slechts te wijten aan hun eigen achterlijkheid en ketterse verharding. Sint Lodewijk van Montfort gaf immers terecht aan dat een afkeer voor het Weesgegroet een zeker teken is van verharding in de boosheid. Dat geldt dan niet alleen voor heretici, maar ook voor Katholieken die te arrogant zijn om zich er toe te brengen het Ave te bidden.

      Syncretiserend irenisme werd verworpen door Pius XII in Humani Generis. Ik heb u hier op dit Forum reeds herhaaldelijk fier reclame zien maken voor Protestantse sekten, en nu staat u te blozen van ‘schaamte’ over het feit dat de Rozenkrans gebeden wordt tegen protestantiserende heiligschennis. Weet u niet dat Onze Lieve Vrouw de Rozenkrans aan Sint Dominicus gaf als geestelijk wapen tegen de voortwoekerende ketterij van de Albigenzen, die de geestelijke voorvaderen waren van de gnostische Tempeliers die later, onder andere in de persoon van Philippe Mélanchton, het Protestantisme gecreëerd hebben om het Katholiek Christendom te destabiliseren?

      Wat meent u eigenlijk te bereiken?

     2. Weet u wel wat EEN enkel weesgegroet dat wij bidden, hoeveel vreugde dat dat brengt in gans de Hemel, beste Hendrik? Hebt u als eens nagedacht Weet u niet goed wat er in staat?
      Weet u niet hoe hoog verheven de Allermooiste en Allerzuiverste Maagd Maria is? Niemand, geen enkel schepsel van God komt ook maar in de verste verte nabij haar onuitsprekelijke Heiligheid.
      Alleen maar dit. Wie hier op aarde kan beweren niet eens één enkele keer een verkeerde gedachte te hebben gehad?
      Onmogelijk!
      Wel Onze Koningin van de Engelen heeft ook maar niet de flauwste neiging hiertoe gehad. De Vlekkeloze!
      Ik heb ooit een Priester Karmeliet moeten aanhoren die meende dat er zovelen waren die “bleven steken” bij Maria. Ik vroeg hem dit uit te leggen en hij meende dat we de Allermooiste Koningin aan de kant moesten zetten om te kunnen opstijgen tot Jezus. Dit was juist voor de H. Mis op zondag.
      Wel ik heb hem geantwoord dat niemand van de H. Engelen en Heiligen in de Hemel haar heiligheid ooit kunnen doorgronden en dat niemand in heiligheid ook maar in haar geburen kan komen. Ook vroeg ik hem hoe Jezus dat zou kunnen aanvaarden dat een nietig schepsel Zijn Allerliefste Moeder aan de kant zou schuiven.
      Hij antwoordde mij dat voor het begin van de H. Mis op zondag een leek hem kwam evangeliseren.
      Ziet u beste Hendrik dat velen door de duivel van Haar weggetrokken worden, omdat de duivel heel goed weet hoeveel zielen er in de Hemel zijn die de devotie hadden tot Onze Lieve Vrouw en die Zij in de Hemel heeft gebracht, die anders verloren zouden gaan.
      Daarom die merkbare woede van de aanhangers van het kwaad.
      Doet uw ogen open voor het te laat is en wees ook een kind van de Mater Admirabilis Maria.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

    5. Dag Benjamin en Peter,
     wonderlijk dat u uit mijn mede delen hoe protestanten e.e.a. opvatten
     menen
     dat u mijn opvattingen over de Rozenkrans en Moeder Maria kent.
     Ik ben er juist dankbaar voor en weet hoe belangrijk de Heilige Maagdelijke Moeder Maria is.

     Ik probeer echter wel te doorvorsen welke reactie de actie teweeg kan hebben gebracht.
     Als ik daar (nog) als protestant bij had gezeten, was hetgeen ik nu weet en geloof
     door de goedbedoelde, ridderlijke en moedige actie van deze gelovigen in de kathedraal
     toch niet aan de oppervlakte
     herkenbaar
     komen drijven.

     Dát willen we toch?

 4. – De ervaring leert dat de Rozenkrans bidden helemaal geen zinloos, onnozel tijdverdrijf is, maar juist iets dat je dichter bij God en Maria brengt, in alle gemoedsrust, vertrouwengevend.

  – Ik herinner me een beeld van de heilige Johannes-Paulus II, die als paus helemaal alleen vooraan in een kerk duidelijk zichtbaar de Rozenkrans zat te bidden : de grote filosoof, theoloog en paus gaat heel eenvoudig de Rozenkrans bidden … Op tv zag ik ook een geleerde jezuïet-wetenschapper, verbonden aan het Vaticaan, eerst een uiteenzetting geven over de diverse soorten meteorieten die hij onderzocht, en daarna op een rustig plekje heel eenvoudig begon te bidden, de paternoster in de hand.

  – Wie vindt dat de Rozenkrans te lang duurt kan ook terugvallen op allerlei varianten. Zo leerde ons de zalige priester Edward Poppe al. Het belangrijkste is : de (thans) 20 mysteries overwegen, en met een gelovig hart de weesgegroetjes en onzevaders uitspreken, zich een kind van Christus en Maria wetend.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht