Kardinaal Sarah: “Sommigen misbruiken het Woord van God om multiculturalisme te promoten”

Kardinaal Sarah (Foto: PAP/Rafał Guz)

Volgens de Poolse krant wPolityce en andere Poolse publicaties heeft de Kardinaal Sarah het verzet van Polen tegen een bepaalde “logica” van migratie die buitenlandse krachten proberen op te leggen, ondersteund.

“Hoe is het mogelijk om het recht van een natie af te nemen om onderscheid te maken tussen politieke of religieuze vluchtelingen, die uit hun vaderland moeten vluchten, en economische migranten, die van adres willen veranderen zonder zich aan te passen, zonder zicht te identificeren met de cultuur van het land waarin ze gaan leven en deze te accepteren?”, vroeg Sarah zich af.

“Om verder te gaan (hoe is dit mogelijk), als deze migrant van een andere religie en cultuur is en een voorwendsel vormt voor de relativisering van de absolute waarde die het gemeenschappelijk goed van de natie is?”

Sarah verklaarde dat de ideologie van liberaal individualisme het “vermengen” van culturen promoot, waardoor de natuurlijke grenzen van thuislanden en culturen uitgewist worden. Hij waarschuwde dat dit kan leiden tot een “post-nationale, eendimensionale wereld” waarin “de enige criteria die ertoe doen consumptie en productie zijn.”

Terwijl hij de menselijke waardigheid van ieder mens handhaaft, benadrukt Sarah de rechten van volkeren in hun eigen thuislanden:

“Ik zeg het nogmaals dat we moeten samenwerken om de naties te herbouwen die slachtoffer geworden zijn van oorlog, corruptie en onrecht, maar dat betekent niet dat we de ontworteling van volkeren en de vernietiging van naties moeten aanmoedigen. Sommige mensen gebruiken het Woord van God om de bevordering van multiculturalisme te rechtvaardigen en maken gebruik van het excuus van gastvrijheid om de toelating van immigranten te rechtvaardigen.”

Sarah maakte zijn opmerkingen tijdens een lezing voor de Kardinaal Wyszyński Universiteit in Warschau afgelopen zondag. De Kardinaal richtte het woord tot het Internationaal Congres van de Europa Christi beweging, een groep die zich inzet voor de heropbouw van een christelijke filosofie van Europa.

De conferentie, die tussen 19 oktober en 23 oktober in drie Poolse steden plaatsvond, werd bijgewoond door 40 gasten uit Polen en uit het buitenland, waaronder kardinaal Stanislaw Dziwisz, de grote vriend van Johannes Paulus II. Het thema van de conferentie was ‘Open de deuren naar Christus’.

Volgens wPolityce bestond het doel van de conferentie eruit het besef te bevorderen dat Europa een Christelijk nalatenschap heeft en dat de identiteit van het continent “gebouwd is op de Griekse filosofie, de Romeinse wet en het Evangelie.”

Artikel van Dorothy Cummings McLean voor Lifesitenews: “Cdl. Sarah: Some people ‘exploit the Word of God’ to promote multiculturalism, immigration”
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

34 commentaren op “Kardinaal Sarah: “Sommigen misbruiken het Woord van God om multiculturalisme te promoten”

 1. Eindelijk is een kardinaal die de waarheid durft te stellen over de migratie en de vrijheid van landen om migranten binnen te halen. het vermengen van culturen is een gevaarlijk evolutie die tot een burgeroorlog kunnen leiden. het beste is dat ieder mens in zijn land helpt tot opbouw van zijn land en niet als economische vluchteling zijn land verlaat en alles aan het lot overlaten!!

  1. Onze huidige beschaving is het resultaat van een cultuurvermenging: de Griekse, Romeinse en Germaanse cultuur. Het heeft ons een beschaving van kathedralen en burchten opgeleverd, van hoogstaande literaire werken, van christelijke beleving en spiritualiteit. Het probleem met het huidig multiculturalisme is niet de verscheidenheid aan culturen, maar het geloof dat mensen met een totaal verschillende cultuur en godsdienst naast elkaar kunnen leven. De geschiedenis toont juist dat dit niet mogelijk is en op lange termijn tot botsing leidt waarbij een bepaalde groep uiteindelijk het onderspit moet delven. Dat hebben we gezien in Noord-Afrika, ooit een door en door christelijk land met een eigen, Latijnse cultuur. Nu evenwel een grotendeels Arabisch gebied waar de islam domineert en het christendom van de kaart is verdwenen (waar ook een bewonderenswaardige figuur als Charles de Foucault niets aan kon veranderen).

   1. U bent een mol, beste Jan vd B., een regelrechte mol, wellicht een maçonnieke mol, een incoherente mol, die zich nu bloot geeft door weg te poetsen, twee duizend jaar Christendom en Christelijke beschaving van waarheid, zorg en naastenliefde, scholing, kunst en wetenschap, landbouw bedrijvigheid, ziekenzorg en administratie, middels talloze kloosters, klooster scholen, door klooster oversten en monniken, door bisschoppen, door talloze missionarissen (denk aan onze Willibrord en Bonifatius) en vorsten-gelovigen van de Kerk en de katholieke adel.
    Kerk en vorst werkten samen aan de weergaloos beschavingsproces dat ten einde kwam in 1789.
    Wat zou er van ons zijn geworden uit die Griekse “beschaving”, gebaseerd op homosexualiteit, of de onbeschrijfelijke wreedheid der Romeinse “beschaving” en de dodelijke Romeinse vervolgingen van de eerste Christenen in de eerste 3 à 4 eeuwen, of de Germaanse “beschaving” met de aanbidding van heilige bomen en achterlijke goden als Wodan, de voeding van Christenhaat. Athene bracht de rede, Rome bracht de wet, en Jeruzalem bracht de Openbaring. Het woord van Christus, gaf de doorslag op alle terreinen, tot aan de Reformatie van Luther (+ 1546) en de Franse revolutie (1789).

    1. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    2. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    3. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    4. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    5. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    6. Volledig met je eens Jules, dat Jan Vd Berghe een mol is, en wellicht een VM logeman is.
     Vraag hem maar eens waarom hij niet antwoord op mijn tientallen vragen, of hij bevestigd dat hij het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis aanvaard. Hij mijdt dat gelijk de pest.
     Hij heeft een hekel aan de openbaringen i.v.m. de grootheid van Onze Moeder Gods Maria, die Maria van Agreda zo wondermooi heeft geschreven en waarin God de waarachtigheid ervan bevestigd – La Cité Mystique de Dieu – (1627).
     Daarin geeft, tot hogere Glorie van God, de mystieke belevingen van haar leven op aarde weer.
     Hij beweert dan dat hij de geloofsschat van de K. Kerk kent en verdedigd.
     Hij heeft een hekel aan de hier reagerende traditionalisten, die op dit forum, voor de waarheid en de grootheid van Jezus en ZIjn ware Katholieke Kerk ijveren. Hij verwerpt helemaal niet de ontelbare dwalingen en afschuw van de V2 conciliaire kerk, in tegendeel.
     Hij bewondert de Lutherse mis, en woont deze afgodsdienst, naar zijn zeggen, bij, wat iemand buiten de Katholieke Kerk stelt (evenals al diegenen die aan de top van deze moderne ‘kerk’ staan doen en hetzelfde lot ondergaan).
     Het steeds weigeren van de gaven die alleen de Katholieke Kerk van altijd in zich draagt, is een catastrofe dat hij blindelings weigert te erkennen.
     Wie is die man anders als een VM logeman? Ik zou het niet weten.

     1. Ja, beste Peter, JvdB is waarschijnlijk lid van de loge. Wellicht is hij de vdBerghe die te boek staat als lid van de loge L’Astre de l’Orient, in Vlissingen. Dat verklaart zijn strijd tegen het katholieke denken, de geschiedenis en de Traditie van altijd. Ik vermoedde het en wachtte af het moment dat hij de foute stap zou zetten. Dat is nu hier gebeurd met zijn verwijzing naar de barbarij van Grieken, Romeinen en Germanen, en zijn verdoezelen van de Kerk als brenger en stichter van de Europese beschaving, blijvend centrum van de wereld. Hij is in zijn verblinde loge hoogmoed een stap te ver gegaan? Zijn foute stap is namelijk een essentieel loge standpunt, om God overal uit de publieke omgeving te weren, om iedere verwijzing naar de Christelijke wortels in openbare documenten te ontkennen, tegen beter weten in. Alle beschikbare historische kennis doet er niet toe voor de vrijmetselarij, dat duivelse, onzichtbare imperium ter vernietiging van ieder hemel gericht spoor, ter vernietiging van de beschaving, de Kerk, kunst en wetenschap, eigendom, huwelijk en gezin, erfrecht, iedere autoriteit, en ter afdwinging van een radicale gelijkheid en vrijheid in ongebondenheid. Die ontkenning is gebeurd met de oprichting van de VN, na de oorlog, toen het maçonnieke Frankrijk dwars lag om God’s rol in het toenmalige VN statuut te erkennen. De tweede keer gebeurde dat in 2005, met de zogenaamde grondwet van de EU, toen wederom het maçonnieke Frankrijk van de vrijmetselaar president Chirac, als enig land, weigerde om de Christelijke wortels van Europa vast te leggen. Dus, JvdB, heeft zich met dit heikele punt bloot gegeven. Ik hoop dat hij, deze subversieve mol, hier verdwijnt, en de reacties en het vele feiten relaas, niet meer kan verzieken met kwaadaardige desinformatie en nonsens.

     2. @dhr. Goethals, u nam de tijd om reeds enkele malen een bericht van me hier te wissen. Hopelijk vindt u ook de tijd om me iets te laten weten over de reden die hier aan de basis van ligt. Ik stuurde al tweemaal een mail naar u over dit onderwerp. Tevergeefs. Hopelijk mag ik me deze keer verheugen in uw antwoord.

     3. @Jules: Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap.

     4. @Jules: Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap.

     5. @Jules: Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap.

     6. @Jules: Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap.

     7. @ Jules: Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap.

    7. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    8. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

    9. @Jules: Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap.

   2. @ Jules van Rooyen,
    beste Jules, u fileert hier iemand. Ik ben niet knap genoeg om dit op waarde en naar waarheid te schatten. Wel komt de vraag in mij op, welk verschil maakt u als parochiaan voor hen die u wekelijks tegen komt? Hoeveel ruimte neemt u, om uw broeders en zusters bij te staan. Ze zijn in nood.

    1. De tijden zijn sinds enkele decennia sterk veranderd, beste Hendrik. Wij zijn in oorlog met het moderne heidendom, aangestuurd door de judeo-vrijmetselarij, die de New Age perversies op ons los laat en de stormram van het mohametaanisme heeft ingezet tegen de volken en de naties. Zoete praatjes liggen ver achter ons, sinds dat vervloekte V2 concilie van 1962 der gemijterde schurken indertijd, en daaruit voortvloeiend, de cultuur marxistische revolutie van 1968. Hier opereren we niet als de wijkagent die burenruzies bijlegt, maar schieten we verbaal met scherp, tegen alles en iedereen die willen vernietigen, de Kerk van altijd, ons katholieke erfgoed, de christelijke beschaving, onze gezinnen, onze eigendommen en de Europese naties.

     1. @ Jules,
      ik snap de strekking. Het is oorlog en we schieten en er zullen om ons heen mensen vallen. We stappen daar helaas over heen en gaan verder
      – schieten
      – onszelf redden

 2. Kardinaal Sarah : een voorbeeld voor andere kardinalen/ priesters. Laten we bidden dat er meer verzet komt tegen het immigratiebeleid en dus ook tegen Bergoglio.

 3. … We moeten respect opbrengen voor elke gezonde cultuur, en dus zeker ook voor onze eigen cultuur. We mogen ze niet laten vernielen door gelijk wat of wie, en de christelijke component erin koesteren en bevorderen.

  … Andermaal wijze woorden van kardinaal Sarah.

 4. Laten we kardinaal Sarah ondersteunen in het gebed!
  Hij is zo goede richtingaanwijzer in het katholiek geloof dat ik maar de naam van Kardinaal Sarah moet horen en ik raak diep ontroerd. Een kardinaal die zijn liefde voor de kerk en het katholiek geloof niet onder stoelen en banken steekt. Ik bid dat deze Heilige man nog heel lang in ons midden mag blijven.
  Heilige Michaël, Jezus en Maria bescherm Kardinaal Sarah..

  1. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

 5. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

 6. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

 7. Jules, kunnen we het nog ernstig nemen dat u schijnbaar over onvoldoende onderscheidingsvermogen bezit om cultuur te onderscheiden van godsdienst? Door hun bekering tot het christendom werden de Germanen geen Romeinen, net zoals de Grieken geen Joden werden toen ze de verlichting in Jezus vonden. De weldaden van hun cultuur werden niet verworpen, iets waar de Kerk altijd bijzonder zorg voor heeft gedragen. In abdijen en kloosters werden de werken uit de Oudheid zorgvuldig bewaard en met zorg gekopieerd. De heilige Thomas van Aquino verwierp de Griekse wijsbegeerte niet, wel integendeel. Hij zag de waarde van Aristoteles en wendde diens inzichten aan in dienst van de christelijke filosofie en theologie. Bijgevolg is wel duidelijk dat de Kerk heel anders heeft gedacht over de cultuur van de ooit heidense volkeren. Zij behield wat goed en nuttig was, maar verwierp wat strijdig was met Jezus’ boodschap. Heel wat anders dan uw radicaal negatieve benadering.

 8. ☩JMJ☩

  Europa werd opgebouwd door bisschoppen en monniken op de grondslagen van het Christendom, en dat Christendom weggenomen zijnde, blijft er slechts een rottend karkas over, een melancholieke schaduw van wat het ooit geweest is. Het vacuüm en de afgrond die gecreëerd werd door de dechristianisatie proberen de Joodse oligarchen doormiddel van kolonisatie op te vullen met het duivels mahometisme. De Talmudisten en Mahometanen hebben altijd samengespannen tegen de Apostolische Zetel en de Religie; met de Joden als het brein achter de stormram, en de Mahometanen als de brute spierkracht.

  Er bestaat een reële mogelijkheid dat de judeo-maçonnerie een oorlog wil fomenteren tussen Europa, hetgeen de Joden “Edom” noemen, en Ismaël (de mahometaanse volkeren), opdat Oost en West elkander zouden vernielen en Juda zegevierend over zou blijven. Misschien is Juda aan het proberen om het zogenaamd “Filosemitisch Rechts” de machtsteugels in handen te geven met de bedoeling dergelijke oorlog te ontketenen? Die “Rechtse” partijen zijn immers tégen de Islam en vóór de Tel Aviv Staat in het Heilig Land. Ook President Trump van Amerika stelt zich, bijvoorbeeld, tegen het mahometaans Iran op, maar is favorabel jegens Tel Aviv.

  1. Inderdaad beste Benjamin, neem nu b.v. Geert Wilders, “de” anti-islammiet, heeft een joodse grootmoeder en is gehuwd met een Hongaarse joodse diplomaat. Hij leefde een zekere tijd in Israël en bezoekt het regelmatig evenals de Israëlische ambassade in Nederland. Hij pleit ervoor dat westerse landen zich moeten inzetten en vechten samen met Israël in hun oorlogen.
   https://www.youtube.com/watch?v=H3-ivobXW-I
   Mark Rutten, de zogezegde ‘politieke tegenstander’ van Wilders, noemt Netanyahu “my good friend Bibi.”
   https://www.youtube.com/watch?v=neaYkSGzYJw

   1. ☩JMJ☩

    Partijpolitiek; het is één groot toneel. Het is slechts een façade voor diegenen die werkelijk de beslissingen maken. Wie geen geesteskind is van de Balfour Declaratie, waarmee de Rothschilds de Staat Israël gecreëerd hebben, krijgt geen zetel in het democratisch pantheon dat de bevolking terroriseert. Christenen die menen dat zij de valse principes van het systeem moeten aanvaarden, en dat zij op de leest van die principes God kunnen dienen, zijn misleid door de duivel. De Katholieke Wereldorde moet hersteld worden, met Koning Jezus Christus als Fundament, in plaats van – zoals onze Kardinaal-Aartsbisschop doet wanneer hij op televisie verschijnt – het democratisch gedrocht te verheerlijken, en Christus in een hoek van dat revolutionair pantheon proberen te dringen, Hem op blasfemische wijze gelijkstellend met de afgoden van Zijn vijanden.

    Aan Berthe Petit werd de wil van God geopenbaard dat België aan het Smartelijk en Onbevlekt Hart van Maria toegewijd zou worden. Alle Katholieken moeten bidden dat dit zuiverste Hart mag zegevieren over de goddeloosheid in ons land, opdat Zij met haar Goddelijke Zoon hier mag regeren. Moge Sint Jozef, de Patroonheilige van België, intercederen bij de Troon van God voor de natie.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht