Meer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs
Werkgroep Volksverlichting / 26 april 2017

Geachte gelovigen, Zoals u allen weet, leven wij in roerige tijden. Op vele vlakken vinden diepgaande veranderingen plaats. Niet alleen op het religieuze vlak dat wij vrij goed kennen, maar ook op medisch gebied, waar we de gevaren niet altijd onderkennen. Voor de meesten onder ons is het niet direct zichtbaar dat er jaarlijks steeds meer kinderen terecht komen in het bijzonder onderwijs en in inrichtingen voor gehandicapten. Reeds in 2012 vermeldde het tijdschrift ‘Klasse voor ouders’: “In Vlaanderen is het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs op twintig jaar tijd met 50% gestegen tot meer dan 50.000. Dat is 4,5% van de totale schoolbevolking.”[1] Zowel in het buitengewoon basisonderwijs als in het buitengewoon secundair onderwijs vindt die stijging plaats: “Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Zo is het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs op 20 jaar gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000 en het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van zo’n 14.000 naar meer dan 20.000.”[2] Deze trend is in heel de geïndustrialiseerde wereld waar te nemen. Zo vermeldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal leerlingen in speciale scholen aanhoudend groeit. Er zijn vooral meer leerlingen…

Wetenschap en religie: harmonie in plaats van conflict
Werkgroep Evangelisatie / 20 april 2017

“De gedachte dat er een conflict bestaat tussen wetenschap en geloof is een laatmoderne mythe, zorgvuldig gecultiveerd door hen die graag de suggestie wekken dat Godsgeloof irrationeel is. Geen enkel wetenschappelijk resultaat is namelijk in strijd met de overtuiging dat God bestaat en de wereld schiep.” Emanuel Rutten: “Hetzelfde geldt voor alle overige kernovertuigingen van bijvoorbeeld het christendom. En dan hebben we het natuurlijk niet over kwesties die niet wezenlijk zijn voor het christendom, zoals de leeftijd van de aarde, of het al dan niet stilstaan ervan. Zo is het niet lastig om te laten zien dat de ontwikkelingen in de moderne hersenwetenschappen, in tegenstelling tot wat in veel populaire media beweerd wordt, helemaal niet impliceren dat de vrije wil niet bestaat, of dat bewustzijn niet zonder materieel substraat zou kunnen voorkomen. Maar het geloof in wonderen dan? Is het superwonder van het christendom, de opstanding van Jezus van Nazareth, niet rechtstreeks in strijd met de wetenschap? Nee, ook dit is niet het geval. Het is immers redelijk om te veronderstellen dat God, als God bestaat, kan ingrijpen in de schepping. God hoeft hiervoor geen natuurwetten te doorbreken. De natuurwetten geven aan hoe de kosmos zich gedraagt zolang God niet…

Vaccinaties: waarom feiten belangrijk zijn

Vaccinaties zijn de laatste jaren een controversieel thema geworden. Van president Trump tot Robert de Niro en Jim Carrey, heel wat mensen, waaronder dus een aantal celebrities, hebben zich sceptisch uitgelaten over de veiligheid van vaccinaties. Meer en meer ouders over de hele wereld hebben grote twijfels over de veiligheid van vaccins, en over de integriteit van de gezondheidsinstellingen in hun land. Deze trend heeft sterke kritiek gekregen van de pro-vaccinatie lobby. Niet alleen ouders worden zenuwachtig als het over de veiligheid van vaccinaties gaat, ook dokters beginnen dit te doen. Wie nog niet bekend is met het thema begint best eerst met de documentaire ‘The Truth About Vaccines’ Zoals een recente studie van 2015 uit het vaktijdschrift EbioMedicine het zegt: “Over the past two decades several vaccine controversies have emerged in various countries, including France, inducing worries about severe adverse effects and eroding confidence in health authorities, experts, and science (Larson et al., 2011). These two dimensions are at the core of the vaccine hesitancy (VH) observed in the general population. VH is defined as delay in acceptance of vaccination, or refusal, or even acceptance with doubts about its safety and benefits, with all these behaviors and attitudes varying according to context, vaccine, and personal profile, despite the availability of vaccine services (Group, 2014,Larson et al., 2014, Dubé…

Bevindt het Westen zich op de rand van de ondergang?
Actualiteit & Opinie / 7 april 2017

Afbeelding: The Course of Empire – Destruction (Thomas Cole 1836) Wat volgt is een interview tussen Erico Matias Tavares en Iben Tranholm, een journaliste die de laatste tijd heel wat ophef en controverse veroorzaakt door haar no-nonsense analyse van de politieke situatie in Europa en Scandinavië. Bevindt Denemarken zich op de rand van de ondergang? Iben Tranholm onderzoekt politieke en sociale gebeurtenissen met een focus op hun religieuze aspecten, betekenis en morele implicaties. Zij is één van Denemarkens meest gelezen columnisten in die zaken. Tranholm is een voormalige redacteur en radio presentatrice bij de Danish Broadcasting Corporation (DR), waar ze een religieus nieuwsprogramma schiep, dat een nieuwe standaard zette voor wat betreft religieuze berichtgevingsanalyse in de redactiekamer. Ze heeft uitgebreid gereisd in het Midden Oosten, Italië, de Verenigde Staten en Rusland om onderzoek en interviews te doen. Ze werd tevens genomineerd voor haar onderzoekswerk over de Deense mediaberichtgeving van religieuze kwesties. Erico Matias Tavares: Iben, dank je om bij ons hier aanwezig te zijn. Een jaar geleden spraken we met Dr. Tino Sanandaji, een economieprofessor aan een belangrijke Zweedse universiteit, over de inconsistenties van het Zweedse immigratie beleid. Het resultaat was een voltreffer, wat een groot interesse in het desbetreffende…

De wetenschap als God?
Werkgroep Evangelisatie / 5 april 2017

Het sciëntisme kan men zo’n beetje als de religie van onze tijd beschouwen. Het gaat hier over het geloof in de wetenschap als enige betrouwbare kennisbron. Filosofische, theologische, ethische en esthetische kennis worden erdoor naar het rijk van de fabeltjes verwezen. Volgens deze visie zou alleen de wetenschap onze normatieve en existentiële vragen kunnen beantwoorden, al de rest zijn emoties en onderbuikgevoelens. Atheïstisch filosoof Maarten Boudry stelde zichzelf ooit eens die vraag en gaf toen het verkeerde antwoord: “[We] moeten ons steeds de vraag stellen: als wetenschap bepaalde problemen niet kan doorgronden, zijn er dan andere kenvormen die dat wél kunnen? Zijn er andere objectieve fundamenten voor moraliteit? Openbaring, dogma, de leunstoelmethode, de warme gloed van innerlijke zekerheid? Dan ben ik nog liever een sciëntist.” Met deze uitspraak lijkt Boudry eerder zijn beperkte affiniteit met de natuurlijke theologie en de thomistische wijsbegeerte tentoon te spreiden, die op al die vragen een uitvoerig antwoord heeft, die niets met openbaring, dogma, de leunstoelmethode en de warme gloed van innerlijke zekerheid, te maken hebben. Ook het nieuwe atheïsme van een Boudry werd reeds uitvoerig weerlegd door een thomist, maar dit terzijde. Scientisme: ofwel zelfweerleggend ofwel triviaal Het probleem met het sciëntisme is dat het…

Pro-life-onderzoeker moet voor de rechtbank verschijnen wegens onthulling van Planned Parenthood’s dode-baby-handel
Werkgroep Stop Abortus / 30 maart 2017

De staat van California heeft de pro-life-onderzoekers David Daleiden en Sandra Merrit van het ‘Center for Medical Progress’ (CMP) dinsdag van 15 criminele feiten beschuldigd. CMP’s undercover video’s tonen hoe de stafleden van Planned Parenthood aan het pingelen zijn over de prijzen van geaborteerde babylichaamsdelen. Dit spoorde een onderzoek aan van het Amerikaanse Congres in deze zaak, samen met de oproep om het abortusbedrijf droog te leggen van haar stroom federaal overheidsgeld. De pro-life-onderzoeker David Daleiden is niet ingeschuchterd door de beschuldigingen aan zijn adres: “Die bogus beschuldigingen van Planned Parrenthood’s politieke maatjes zijn fake nieuws,” “Ze hebben geprobeerd dezelfde heimelijke verstandhouding te creëren met corrupte ambtenaren in Houston Texas. Zowel de beschuldigingen, als de officier van justitie (District Attorney) werden echter op straat gezet.” “Het grote publiek weet dat de echte criminelen Planned Parenthood en hun handelspartners zijn zoals StemExpress en DV Biologics, die op dit moment worden vervolgd in Orange County, waar ze baby lichaamsdelen geoogst en verkocht hebben met winstbejag, dit in directe overtreding van de staatswet en federale wet. Ik zie ernaar uit om de hele wereld eens te laten zien wat er allemaal op de nog niet vrijgegeven video-tapes van Planned Parenthood’s criminele baby lichaamsdelen-imperium staat.”…

Voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ over de duistere invloed van de vrijmetselarij
Werkgroep Volksverlichting / 29 maart 2017

Het heiligenbeeld van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ werd ontdekt door de gebroeders Gabriel de Fontanet and Guillermo de Rigosa, in een grot niet ver van het dorpje Traiguera te Spanje. Bron van de foto: Chiesa Viva. Er bestaat een opmerkelijke voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ in de 17e eeuw te Quito, Ecuador, over de toestand van de Kerk en het huwelijk en de duistere invloed die de vrijmetselarij daarin speelt: Dus ik maak aan u bekend dat vanaf het einde van de 19e eeuw en kort na het midden van de 20ste eeuw … De decadentie zal heersen. Er zal een volledige verwildering van de zeden plaatsvinden …  De vijand zal zich voornamelijk op de kinderen richten, om deze algemene zedenverwildering in stand te houden. Wee de kinderen die in die tijden leven! […] Het Sacrament van het Huwelijk, dat de eenheid van Christus met zijn Kerk symboliseert, zal aangevallen en zwaar geprofaneerd (ontheiligd) worden. De Vrijmetselarij, die dan aan de macht zal zijn, zal schandelijke wetten verordenen, met de bedoeling om dit Sacrament te doen verdwijnen. Op deze manier wil men het voor iedereen makkelijk maken om in zonde te leven en wil men…

Tot eerherstel voor de misdaad van abortus!
Werkgroep Stop Abortus / 15 maart 2017

Beste Kruisvaarders, “Neem hun, heer, neem hun en eet hun op, zodat gij sterk zijt tegen onze vijanden!” Zo bidden de afgodspriesters van de rijke zeevaarderstad Carthago (= Tunis, in Noord-Afrika) in het jaar 241 voor Christus. Net hebben de Carthagers de Eerste Punische Oorlog verloren van de Romeinen. Nu worden de muren van Carthago aangevallen door hun buitenlandse huursoldaten, die kwaad zijn, omdat ze hun loon niet betaald hebben gekregen. Binnen de stad scharen zich de vooraanstaanden en verderop het volk rond de trappen van de “tofét” of  “bamot”, een offerhoogte.   Daarop staat het reusachtige koperen beeld van hun afgod (eigenlijk: duivel!) Ba’al Ham’on, soms ook “Moloch” genoemd. Door offers aan deze demon smeken de Carthagers zijn bescherming af, zoals ze hem ook offers brengen voor een rijke oogst en rijkdom uit de handel. Het afgodsbeeld heeft twee naar voren gestrekte handen en armen, die naar de buikkant afhellen in een gloeiende oven! Binnenin het beeld brandt vuur, zodat het hele beeld wit gloeit van de hitte, en door de walm (=rook) nog maar vaag zichtbaar is. Nu bestijgen de afgodspriesters de trappen naar het Ba’albeeld, met de offergaven. De offergaven die Ba’al vreet zijn … kleine kindertjes! De…

Het ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’

De manier om de autoriteit van een volledige sociale en morele orde te vernietigen, kan worden verwezenlijkt door al de verticale verbindingen tot God, de familie en de morele orde te vernietigen en iedereen te herleiden tot een toestand van voortdurende prikkelhonger en genotzucht. Seks is een instrument om het gedrag en de waarden van een volk te manipuleren. Je kan makkelijk een man vergaand van zijn vrijheden en zijn eigendom ontlasten, als je hem meer en uitgebreidere seksuele rechten als tegenprestatie kan bieden. Seksuele vrijheid verdooft ons verlangen naar politieke vrijheid. “Zolang ze mij maar mijn seks laten, kan het me niet schelen wat er verder met me gebeurt”, beginnen de mensen te denken. Het is een erg cynische houding, maar een die wel overeenstemt met de realiteit. Plato, Rousseau en Marx pleitten allen voor een seksuele hervorming, net zoals de hedendaagse radicale feministen. Alle revolutionairen zien snel in dat je eerst de seksuele orde dient te veranderen voordat je de sociale orde kunt veranderen. De traditionele familie is namelijk de entiteit bij uitstek die onze sociale realiteit bepaalt. Denken we alleen maar al aan de sociale, economische en seksuele rolverdeling naar geslacht. Door de essentie van de familie…

Enkele leugens van de seksuele revolutie ontmaskerd

De seksuele revolutie is gebouwd op leugens. Enkele daarvan verdienen een bijzondere vermelding vanwege hun alomtegenwoordigheid en pertinentheid. De leugen van de seksuele revolutie lijkt een beetje op de leugen van de slang aan onze voorouders. Net zoals de slang zei tot de vrouw: ‘U zult helemaal niet sterven!’, zo zegt de wereld in de zelfde trend ook: ‘Gij zult helemaal niet uw geluk verspelen als gij van de kelk van de seksuele revolutie drinkt!’ Helaas… De leugens: “Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend. Porno- en seksverslaving zijn concepten uit de populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme wetenschappelijke basis bezitten.”[1] “[Om seksuele integriteit te ontwikkelen moet je] meer porno bekijken: Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden een grotere voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve rolverdeling tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis van gender. Ze worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken. Genieten van porno zorgt ervoor dat mensen hun overtuigingen over seks en gender veranderen, en in sommige gevallen de dogmatisch rigide seks/gender-waarden verwerpen die in de kerk geleerd worden. Onze samenleving wordt minder dogmatisch over seks, meer egalitair en…