Bevolkingscontroleur die Katholieken vergelijkt met terroristen komt spreken in het Vaticaan

Foto: LifeSiteNews.com

Paul R. Ehrlich droeg de Katholieke Kerk altijd een vurige haat toe. En toen kwam Paus Franciscus eraan. Met de koers die de Paus nu vaart is Paul Ehrlich ontzettend tevreden. Hij krijgt nu zelfs de eer van het Vaticaan om zijn paper over ‘de wereld redden van de uitsterving’ te presenteren op een aanstaande conferentie.

De implicaties van deze uitnodiging kunnen niet onderschat worden. Michael Pakaluk in Crux Now:

“Voor Ehrlich is abortus en contraceptie voor bevolkingscontrole niet zomaar een bijzaak, maar het hoofdthema. Hem dus uitnodigen om te spreken over de praktische kwestie van demografie, komt impliciet neer op het omarmen van zijn ethische overtuigingen.”

Vergeten we verder niet dat Ehrlich de Katholieken al eens vergeleken heeft met terroristen. Het vasthouden ‘aan starre overtuigingen,’ namelijk aan de leer van de Kerk, stelt hij gelijk aan het ten uitvoer brengen van een ‘terroristische daad.’ Dit is wat hij schreef in 2014 in zijn boek ‘Hope on Earth: A Conversation’:

“Dus heb je van die ‘God-vrezende’ mensen die proberen aan hun starre overtuigingen vast te houden, en in het bijzonder de levens van vrouwen proberen te controleren. Ik vind dat hun starre verzet tegen zo iets basaal, tegen iets dat van zo’n cruciaal belang is voor de toekomst van het leven op aarde, dit is de controle van de voortplanting, net zo onethisch is als elke andere grote beschadiging van het milieu of terroristische daad.”

Wanneer we deze woorden van Ehrlich lezen, valt het op hoezeer deze overeenstemmen met de woorden van onze Paus, die hij hij al geruime tijd en in toenemende mate op geloofstrouwe Katholieken richt.

Al meer dan een jaar klaagt Paus Franciscus trouwe Katholieken openlijk aan, die zich zorgen maken over zijn koers. Zij zouden volgens Franciscus te ‘rigide’ en te ‘star’ zijn in hun geloof.

De Paus zegt dat zulke Katholieken veel te bekommerd zijn met het volgen van de 10 Geboden. Ze richten traditionele geestelijke orden op die ‘starheid’ promoten. Ze worden aangetrokken tot de oude Latijnse Ritus door een ‘geest van onbuigzaamheid.’ Ze zijn ‘ketters’ omdat ze verstard vasthouden dat de Kerk ‘dit of dat’ leert ‘zwart of wit.’ Honderden van deze en gelijkaardige veroordelingen heeft de Paus gemaakt die kunnen toegevoegd worden aan deze lijst. Als je had gedacht dat deze Paus een zachtaardige, bescheiden man was, die het op een eenvoudige manier met iedereen probeert te vinden, dan ben je ferm bij de neus genomen.

Bron: Pete Baklinski, Population controller who says all Catholics are ‘terrorists’ coming to speak at Vatican (LifeSiteNews.com)

Noot van de vertaler: De Heilige Franciscus van Assisi, waarvan onze Paus de naam draagt, maakte op het einde van zijn leven een profetie over een toekomstige Paus, die erg genoeg op een beangstigende manier lijkt bewaarheid te worden in de persoon van Paus Franciscus:

“In deze dagen zal Jezus Christus hen geen herder zenden, maar een vernietiger.”

Zie hiervoor: ‘Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi, London: R. Washbourne, 1882, p. 248-250’

Goede God sta ons bij! Heilige Franciscus van Assisi, bid voor ons en voor de Paus!

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila

1 commentaar op “Bevolkingscontroleur die Katholieken vergelijkt met terroristen komt spreken in het Vaticaan

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht