Kardinaal Burke: niet Islam, maar zwak Westen is probleem

Foto: The Economist
Kardinal Raymond Burke

Het ultieme doel van de Islam is het veroveren van de wereld en het “makke” Westen helpt ze om hun doel te bereiken, volgens de invloedrijke Amerikaanse Kardinal Raymond Burke.

In een interview voor de Italiaanse krant Il Giornale, beschuldigde Kardinaal Raymond Burke de Westerse wereld van zwakheid wegens haar onvermogen om de incompatibiliteit tussen het Christendom en de Islam te erkennen.

Wereldheerschappij als ultieme ambitie

“Het is duidelijk dat Moslims als ultieme ambitie hebben om de wereld te veroveren en te domineren,” zei de Amerikaanse kardinaal “Via de Sharia, hun wetgeving, zal de Islam de wereld overheersen en geweld tegen ‘ongelovigen’, zoals o.a. Christenen, toelaten. Wij (Westerlingen) vinden het echter moeilijk om deze realiteit onder ogen te zien en erop te reageren door het Christelijke geloof te verdedigen.”

“Vele mensen begrijpen gewoon niet wat de Islam is,” voegde hij eraan toe. “Ze vinden allerlei slogans uit: wij geloven allen in dezelfde God, we zijn verbonden door liefde, en dergelijke meer. Dat is gewoon niet correct.”

Christenen komen onvoldoende uit voor hun geloof

Moderne Christenen zijn ook vaak niet bereid om hun geloof te uiten, aldus de Kardinaal, terwijl ze eigenlijk niet bang zouden mogen zijn om mensen van een andere overtuiging tot het Christendom te bekeren.

“Christenen hebben een fundamentele waarheid verwaarloosd: er is slechts één Redder van de wereld, en dat is Jezus Christus. Het is uiteraard niet de bedoeling om aan proselitisme te gaan doen en het Christendom aan anderen op te dringen, maar indien we in Jezus geloven is het wel onze plicht om van dat geloof te getuigen.”

“Ik vrees dat deze Christelijke getuigenis niet erg sterk is, zelfs in landen die zich lang Christelijk hebben genoemd, zoals in Europa.”

Islam kent geen scheiding tussen religie en staat

Kardinaal Burke, die als een toonaangevende traditionalist wordt beschouwd binnen de Katholieke Kerk,  benadrukte dat de Islam een bedreiging vormt voor de Westerse orde, omdat ze geen onderscheid maakt tussen religie en staat.

“De Islam vormt een bedreiging omdat Allah, volgens de gelovige Moslim, de wereld moet regeren. Christus zei in het Evangelie : ‘Geef aan Caesar wat Caesar toebehoort’”.  Dit staat in tegenstelling tot de Islamitische religie, gebaseerd op de wet van de Koran, die alle landen wil besturen waar Moslims een meerderheid vormen.

“Zolang (Moslims) een minderheid vormen, zullen ze hierop niet aandringen, maar zodra ze uitgroeien tot een meerderheid, moet de Sharia worden toegepast”. We zien dit al in buurten waar Moslims nu in de meerderheid zijn, aldus de Kardinaal. “Er zijn vandaag enclaves, hele buurten in Europa, waar ze het voor het zeggen hebben.”

Honderden jongeren op straat in Molenbeek – Foto: Bruzz.be

Verwijzend naar de zogenaamde “no-go zones”, zoals bijvoorbeeld Molenbeek, benadrukte Kardinaal Burke dat zulke buurten een bewijs zijn van een falende integratie. Hij noemde ze een “een staat binnen de staat”.

Wapens vervangen door migratie en geboortecijfer

“Het probleem is dat Moslims streven naar expansie,” vervolgde de Kardinaal.  “De hele geschiedenis van de Islamitische aanwezigheid in Europa draait rond pogingen om het continent te veroveren. ”

Deze keer gebeurt de expansie via immigratie en een hoog geboortecijfer, in plaats van gewapende strijd.

“Ik heb Islamisten verschillende keren horen uitleggen: ‘Waar we in het verleden via de wapens gefaald hebben, doen we het nu met onze geboortecijfers en immigratie.’ De bevolking is aan het veranderen. Indien dit verdergaat, zullen landen als Italië voornamelijk Islamitisch worden.”

Corrupte Westen makkelijke prooi voor veroveraars

Toch ligt de oorzaak, volgens de Kardinaal, vooral bij het verval van de Westerse maatschappij.

“Dit gebeurt allemaal wegens de corruptie van het Westen. Er zijn niet genoeg gezinnen. We zijn zo mak geworden, dat we praktijken aanvaarden die in strijd zijn met de natuurwet, zoals abortus of zogenaamde “huwelijken” tussen personen van hetzelfde geslacht. Dit bewijst dat ons geloof niet sterk genoeg is en dat we dus een gemakkelijke prooi worden voor veroveraars.”

Bron: Breitbart

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.