Enkele leugens van de seksuele revolutie ontmaskerd

De seksuele revolutie is gebouwd op leugens. Enkele daarvan verdienen een bijzondere vermelding vanwege hun alomtegenwoordigheid en pertinentheid. De leugen van de seksuele revolutie lijkt een beetje op de leugen van de slang aan onze voorouders. Net zoals de slang zei tot de vrouw: ‘U zult helemaal niet sterven!’, zo zegt de wereld in de zelfde trend ook: ‘Gij zult helemaal niet uw geluk verspelen als gij van de kelk van de seksuele revolutie drinkt!’ Helaas…

De leugens:

“Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend. Porno- en seksverslaving zijn concepten uit de populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme wetenschappelijke basis bezitten.”[1]

“[Om seksuele integriteit te ontwikkelen moet je] meer porno bekijken: Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden een grotere voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve rolverdeling tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis van gender. Ze worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken. Genieten van porno zorgt ervoor dat mensen hun overtuigingen over seks en gender veranderen, en in sommige gevallen de dogmatisch rigide seks/gender-waarden verwerpen die in de kerk geleerd worden. Onze samenleving wordt minder dogmatisch over seks, meer egalitair en meer accepterend t.a.v. van seksuele diversiteit.”[2]

De beide citaten die u las komen uit de pen van klinisch psycholoog David J. Ley Ph.D. Ze zijn kenmerkend voor het post-kinseyaanse tijdperk op het gebied van de psychologie en seksuologie. Dit ‘verlichte’ tijdperk wordt gekenmerkt door een gnostische of kabbalistische kijk op de waarheid. De waarheid bestaat hier uit een esoterisch gedeelte voor de ingewijden (David J. Ley, de Rockefellers, Soros en aanverwante oligarchen)  en een exoterisch gedeelte voor de gewone man in de straat. De esoterische betekenis van seksuele vrijheid is seksverslaving, van seksuele diversiteit is dit seksuele perversiteit en tegennatuurlijkheid, etc.

De realiteit:

Als christen weten wij dat de waarheid ons vrij maakt en bijgevolg de leugen ons tot slaaf maakt.[3] We hebben ook de plicht de werken van de duisternis te ontmaskeren.[4] Laten we dus het citaat van David J. Ley onderzoeken op haar waarheidsgehalte.

“Porno is niet verslavend. Seks is niet verslavend.” Het volstaat ‘The great porn experiment’ op ‘you tube’ van neurowetenschapper Gary Wilson[5] te bekijken om de biologische mechanismen achter de pornoverslaving te erkennen. We kunnen het verslavende potentieel van een gedevieerde seksualiteitsbeleving ook vergelijken met het hongergevoel dat blijft terugkomen na het eten van waardeloze voeding. De psychologe Christa Meves werkt deze stelling uit in haar boek ‘Geheimnis Gehirn.’:

“Aan een volledige bevrediging van de seksuele spanning zijn waarschijnlijk drie voorwaarden absoluut noodzakelijk verbonden: Ten eerste de specifieke prikkel (de vrouwelijkheid of mannelijkheid van het lustobject), ten tweede de seksuele beleving (de waarneming, de gevoelsintensiteit [of affectieve liefde tussen het koppel] en de tot ontspanning nopende instincthandeling) en ten derde de seksuele daad zelf. Wanneer één van deze drie voorwaarden wegvalt, vernieuwt zich vermoedelijk de seksuele spanning opnieuw, dit maal echter veel sneller, net zoals bij het hongergevoel [na het eten van junk food], en zorgt daardoor voor een vernieuwde zoektocht naar seksuele prikkels, met als gevolg een chronische seksuele spanning en een chronische prikkeldrempelverlaging… Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het verslavende en onbevredigende karakter van pervers seksueel gedrag.”[6]

Dit verslavende gedrag kan zich door de neuroplasticiteit steeds dieper in de hersenen verankeren en heeft zoals elke verslaving iets tragisch en vernederends over zich. Norman Doidge:

“De mannen die naar porno keken achter hun computerschermen leken griezelig genoeg op de ratten in de kooien van het NIH (nationaal gezondheidsinstituut), die een balkje moeten duwen om een dopamine-shot te verkrijgen. Hoewel deze mannen het zelf niet wisten, waren ze in porno-training-sessies geluisd, die aan alle voorwaarden voldeden om plastische veranderingen van de hersengebieden te veroorzaken.”[7]

We gaan verder met David J. Ley’s citaat: “Porno- en seksverslaving zijn concepten uit de populaire psychologie die betekenisvol schijnen, echter geen legitieme wetenschappelijke basis bezitten.” Dit is een feitelijk onjuiste uitspraak. Wij weten dat sinds Freud, Reich en Kinsey en de daaropvolgende seksuele revolutie, de wereld van de psychiatrie, de seksualiteit op een volstrekt andere manier is gaan bekijken, namelijk door een ideologisch gekleurde bril. Dit is de bril van Freud, Reich en Kinsey (in volgorde van kwaad naar erger). Volgens hen leidde elke vorm van seksuele repressie tot frustratie en was daarom ongewenst en ongezond. Verder was deze repressie ook het gevolg van een hypocriete burgermoraal waar iedereen stiekem toch zijn voeten aan veegde:[8]

“Seksverslaving … is [daardoor] grotendeels genegeerd door psychiaters, zelfs al is er bewijs dat deze conditie serieuze psychosociale problemen voor vele mensen veroorzaakt.”[9]

Waarom en hoe deze paradigmaverschuiving heeft plaatsgevonden en wie daarachter zit kunt u in detail lezen in de werken van ‘Dr. Judith Reisman’ en vooral Dr. E. Michael Jones’: ‘Libido Dominandi.’

Wij weten dat niettegenstaande de desinteresse van de psychiatrische wereld voor de fenomenen ‘seks- en pornoverslaving’ de wetenschappelijke studies een eenduidige taal spreken. De meta-analyse van Dr. Todd Love[10] en Dr. Martin Kafka[11] over respectievelijk pornografieverslaving en seksverslaving verdienen hier vermelding. Dr. Todd Love:

“Deze analyse brengt ons tot de conclusie dat internetpornografie past in het verslavingsmodel en gelijkaardige mechanismen deelt met stofgebonden verslavingen. Tezamen met studies over Internet verslaving en internetspelletjes-verslaving, zien we sterke bewijzen om verslavend internetgedrag als een gedragsverslaving te categoriseren.”[12]

Wie nog niet overtuigd is, kan zich verdiepen in de verzameling van studies hierover op de website van Gary Wilson.[13]

Wordt je van porno kijken een betere mens?

Het interessante gedeelte begint nu. Het onthult ons de volledige ‘Umwertung aller Werte’ (Nietzsche) die de heer David J. Ley aan ons voorstelt: “[Om seksuele integriteit te ontwikkelen moet je] meer porno bekijken.” Integriteit ontwikkelen door meer porno te kijken? Door meer tegen de morele wet in te handelen? Door dus corrupter te leven? Kan je het nog meer omdraaien?!

“Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van het duister licht maken en van het licht duisternis, van bitter zoet en van zoet bitter.”[14]

Het werkelijke plan:

En dan komt de klap op de vuurpijl. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. het eigenlijke plan wordt eventjes uit de doeken gedaan:

“Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. … Ze worden ook minder religieus, en kunnen meer geloofscrisissen doormaken.”

Daar gaat het uiteindelijk om, vergeten we dit nooit. Het doel van deze hyperseksualisering is de ziel van de mens van God wegtrekken, door deze tegen de morele wet, ‘de praktische rede’ (Kant) in te laten handelen, neen noch erger, door ze hier tegenin te conditioneren. Zoals Wilhelm Reich de geestelijke vader van mei 68 het zei:

“We hoeven niet te argumenteren over het bestaan of het niet bestaan van God, we hoeven slechts de seksuele repressies te elimineren en de infantiele banden met de ouders op te lossen… De onvermijdelijke conclusie van dit alles, is dat een helder seksueel bewustzijn en een ongeremde uitleving van het seksleven fataal is voor elke vorm van mystiek; dat in andere woorden, de spontane seksualiteit de aartsvijand is van de mystieke religie. Door tegen [deze vorm van] seks te vechten waar ze kan, en door dit tot de kern van haar dogma’s te maken en in de voorgrond van haar geloofsverkondiging te stellen, getuigt de kerk alleen maar van de correctheid van deze interpretatie.”[15]

En door de mens zo vroeg als mogelijk[16] tegen de morele wet in te laten handelen, te conditioneren, te dwingen,[17] kan men automatisch de invloed van de Kerk, de patriarchale orde en de beschaving[18] die ze voortbrengt, verminderen. E. Michael Jones:

“Door mensen ertoe te bewegen tegen de leer van de Kerk in te gaan op het gebied van de seksuele moraal, konden Reich en zijn volgelingen automatisch de politieke invloed van de Kerk doen afnemen. De logische conclusie van dit mechanisme is ook duidelijk: De volledige seksualisering van een samenleving betekent de volledige ondergang van de Kerk en van de klassieke staat die zich baseert op de morele wet.”[19]

Ook de homoagenda[20] en zelfs de pedoagenda[21] zullen een altijd maar grotere invloed krijgen door een boomende porno-seksindustrie. Scott Lively:

“Op een meer praktisch niveau, dient het bestaan van een boomende porno-industrie de homo-agenda. Pornogebruikers zullen het altijd maar moeilijker vinden om homoseks om morele redenen te weerstaan, en zullen eerder politiek beleid ondersteunen dat seksueel hedonisme legitimeert. Blootstelling aan pornografie op een jonge leeftijd kan ook zelf een poort zijn naar de ‘gay-lifestyle’.”[22]

Het hellend vlak of de taboebreuk is namelijk een essentieel onderdeel van het verslavingsgehalte van de pornoconsumptie. Gabriele Kuby:

“Het wetenschappelijke onderzoek is eenduidig, de pornografie consument bevindt zich op een hellend vlak met steeds perversere seksuele praktijken in het vooruitzicht. Hij moet de dosis voortdurend verhogen en verliest steeds meer alle morele remmingen. De reden is de volgende: De ‘substantie’ waaraan hij verslaafd is, is de taboebreuk zelf. Wanneer een taboe doorbroken wordt, treedt er gewenning op, de ‘stof’ verliest haar werking.”[23]

Pornografie, sodomie, promiscuïteit zijn allen vruchten van dezelfde boom, dit is seks buiten de morele orde, seks zonder idealen, seks zonder liefde.[24] Deze vormen van seks zijn inherent instabiel en daardoor heel gevaarlijk. E. Michael Jones:

Toen het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten de de facto legalisatie van pornografie bewerkstelligde, waren de aanhangers van de seksuele bevrijding … verrast … om te ontdekken dat er geen stabiele punt van seksueel gedrag bestond buiten het huwelijk. Zodra de band van het huwelijk was verbroken, vanaf het ogenblik dat de morele orde werd geschonden, was er geen ‘bevrijde’ positie; er was slechts een traject dat volledig wegleidde van de seksualiteit die de bevrijders wilden vieren, in de richting van perversie, foltering, verminking en lustmoord.

Wanneer de Meese Commissie een enquête hield in de pornografische boekhandels in de jaren 80, vond ze het uiterst moeilijk om afbeeldingen van normale geslachtsgemeenschap te vinden. Afbeeldingen van de werkelijke seksuele daad waren vrijwel onverkoopbaar aan pornografiefanaten. […] Vanaf het ogenblik dat de … seksuele activiteit uit de morele orde, wordt gerukt, dat wil zeggen uit de matrix van leven en de liefde, daalt het genot ervan heel snel, en kan dit genot alleen nog maar worden versterkt door een stimulatie van een niet-seksuele soort, namelijk met pijn. Maar deze positie is ook inherent instabiel. Het is een onderdeel van een traject dat de Marquis de Sade goed begrepen had. De pijn die nodig is om een seksuele stimulatie te bereiken, is ook niet van constante aard, en als de pijn die toegebracht wordt in gewelddadigheid toeneemt, komt de libertijn steeds dichter bij het vermoorden van zijn slachtoffer, totdat hij uiteindelijk zijn slachtoffer vermoordt. Zoals Sade het reeds zei in zijn boek ‘De 120 Dagen van Sodom,’ is moord het logische resultaat van de ‘geneugten’ van deze soort.[25]

En een bijkomend gevolg van dit geweld en deze verslaving is de verzwakking van de man en de nogal bizarre reactie van het feminisme tegen de mannelijkheid als dusdanig, de waarachtige mannelijkheid die juist bescherming biedt tegen dit geweld. De feministen koppelen dit altijd aan een luidkeelse herbevestiging van de dogma’s van de seksuele revolutie die juist de oorzaak zijn van al de problemen. Zonder de fall-out van de seksuele revolutie zouden de feministen namelijk zonder werk zitten. Uiteindelijk draait alles om de omverwerping van het patriarchaat en het introduceren van de getto pathologie. Judith Reisman:

“Alles is gebaseerd op het impotent maken van de mannelijke samenleving. Alle mannen worden impotent (zwak) gemaakt wanneer ze niet kunnen functioneren in families met echtgenote en kinderen om te beschermen en verdedigen.”[26]

Dit impotent maken, mag zelfs zeer letterlijk genomen worden.[27]

De rede als slaaf van de passies:

En verder vindt er een algehele toename van de irrationaliteit plaats. Dit was trouwens al één van de doelen van de radicale Verlichting, namelijk de ‘rede’ ondergeschikt maken aan de passies. De natuurlijke orde van de ziel is echter juist de rede (de ruiter) die de wil (de teugels) gebruikt om de passies (het paard) te controleren (beteugelen). De radicale verlichtingsfilosoof David Hume zette dit paradigma reeds een paar honderd jaar geleden volledig op zijn kop:

“De rede is, en mag slechts de slaaf van de passies zijn, en kan nooit pretenderen een ander doel te hebben dan deze passies te dienen en te gehoorzamen.”[28]

De gevolgen van deze gang naar het irrationele wordt weer heel dubbelzinnig verwoord door David Ley :

Een interessant effect vindt plaats wanneer mensen meer pornografie bekijken. Ze worden een grotere voorstander van algemene gelijkheid. Ze ondersteunen meer een progressieve rolverdeling tussen mannen en vrouwen en ze aanvaarden minder discriminatie op basis van gender.”

Een ‘progressieve rolverdeling’ is hier het codewoord voor de demasculinisatie van de man. Wanneer men geen discriminatie, dit is het codewoord voor onderscheid in deze context, meer aanvaardt op basis van geslacht dan geeft men zich over aan de irrationaliteit (=politieke correctheid).

Getuige hiervan is de evolutie met betrekking tot het plaatsen van vrouwen op het slagveld,[29] en het transgenderfenomeen[30] Dit ontkennen, omkeren en ombouwen van de natuurlijke geslachtsrealiteit en de geslachtsrollen, die gebaseerd zijn op het natuurlijk onderscheid en de natuurlijke complementariteit tussen man en vrouw, kan de mens alleen maar diep ongelukkig maken,[31] vervreemden van zichzelf en is de oorzaak van grote problemen in het huwelijk.[32]

De toename van de politieke correctheid (=irrationaliteit) is gewoon het logische gevolg van een verwerping van God[33] en zijn wet, die iedereen uit de natuur[34] kan afleiden.[35] De nieuwe mens, die niet meer volgens de rede leeft, maar volgens zijn passies en impulsen zal dus hierdoor logischerwijze, in de mate dat hij toegeeft aan zijn passies, onvrij en dus slaaf worden (van de oligarchen).[36] E. Michael Jones:

“Als moraliteit een vorm van onderdrukking is, dan is de rede onderdrukkend, en als de rede onderdrukkend is, dan kan de mens alleen vrij worden door irrationeel te worden, maar eens hij irrationeel wordt, is het enige wat hem aandrijft, zijn begeertes, impulsen en passies. Maar eens een mens wordt aangedreven door zijn passies, verliest hij alle controle over zijn acties. Dus vrijheid van deze soort, zoals de klassieke wijsgeren juist inzagen, wordt juist een vorm van slavernij.”[37]

We behouden het laatste woord voor de Heilige Augustinus:

“Dus niettegenstaande een goede man een slaaf is, is hij toch vrij; maar een boosaardige man, hoewel hij koning is, is toch een slaaf. Omdat hij niet één man dient, maar wat erger is, evenveel meesters dient als dat hij ondeugden bezit.

De staat van de deugdzame mens is één van rust en vrede, de toestand van de immorele mens één van voortdurende onrust.”[38]

 


Voetnoten:

[1] David J Ley Ph.D., Porn Is Not the Problem—You Are, https://www.psychologytoday.com

[2] David J Ley Ph.D., 6 Ways to Develop Sexual Integrity, https://www.psychologytoday.com/

[3] Johannes 8 : 32

[4] Efeziërs 5 :11

[5] The great porn experiment | Gary Wilson | TEDxGlasgow, https://www.youtube.com

[6] Christa Meves, Geheimnis Gehirn, p.202

[7] Norman Doidge M.D., The brain that Changes Itself, p.108

[8] Judith A. Reisman Ph.D., Sexual Sabotage, p.16-34, p.171-174

[9] Laurent Karila et al., Sexual Addiction or Hypersexual Disorder: Different Terms for the Same Problem? A Review of the Literature, Current Pharmaceutical Design, 2014, http://www.uclep.be/

[10] Todd Love et al., Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update, Behav Sci (Basel). 2015 Sep; 5(3): 388–433, https://www.ncbi.nlm.nih.gov

[11] Robert Weiss, New Research Supports Sexual Addiction as a Legitimate Diagnosis, http://www.rehabs.com/

[12] Todd Love et al., Neuroscience of Internet Pornography Addiction: A Review and Update, Behav Sci (Basel). 2015 Sep; 5(3): 388–433, https://www.ncbi.nlm.nih.gov

[13] Brain Studies on Porn Users, http://www.yourbrainonporn.com ; Zie ook 29 Scientific Studies on Porn Use & The Brain, http://fightthenewdrug.org

[14] Jesaja 5:20

[15] E. Michael Jones, libido Dominandi, p.261-262

[16] Zie bijvoorbeeld: ‘Kennis over plezierfactor van seksualiteit ontbreekt’, http://www.nu.nl/ ; Lianne Laurence, ‘Rotten’ sex-ed forced on 5-year-olds in Quebec, https://www.lifesitenews.com

[17] Jessica Elgot, Sex education likely to be made compulsory for all secondary schools, https://www.theguardian.com

[18] Zie hiervoor het werk van volgende sociologen: J.D. Unwin, Monogamy as a Condition of Social Energy, The Journal of Christian Reconstruction, Winter 1977-78 ; Carle C. Zimmerman, Family and Civilisation; Pitirim Sorokin: The American Sex Revolution.

[19] E. Michael Jones, libido Dominandi, p.262

[20] Sommige mensen hebben het lef te beweren dat er niet zoiets bestaat als ‘de homoagenda.’ Michael L. Brown weerlegt deze groteske vorm van negationisme op een meesterlijke wijze in zijn boek: ‘A Queer Thing Happened to America’ p.20-51

[21] Om te beginnen bestaan er verbanden tussen homoseksualiteit en pedoseksualiteit: Dries Goethals, Homofilie en pedofilie: Reactie van en op Etienne Vermeersch, http://www.profamilia.nl ;

pedoseksualiteit is op dit moment de grootste taboebreuk die er bestaat. Door de enorme proliferatie van internetpornografie wordt het steeds moeilijker om het kijken naar kinderpornografie te vervolgen: Child Porn Pandemic as Police Estimate 600,000 Americans, 65,000 Canadians Trading Child Porn Online, https://www.lifesitenews.com ;

FBI: Sexual Abuse of US Children Close to ‘Epidemic Level’, https://sputniknews.com ;

Lori Handrahan, Child porn crisis has reached ‘epidemic proportions’ in North America, https://www.lifesitenews.com ;

Men pleit nu al om het ‘kijken naar’ niet meer strafrechtelijk te vervolgen: ‘Paedophiles should NOT face criminal charges for looking at child porn’, http://www.dailymail.co.uk.  Over een hellend vlak gesproken…

[22] Dr. Scott Lively, Redeeming the rainbow, p.61 ; Zie ook ‘Pornography Consumption and Attitudes Toward Homosexuality: A National Longitudinal Study’ van ‘Paul J. Wright’ en ‘Soyoung Bae’: “This study employed national panel data collected in 2008 (T1) and 2010 (T2) to explore associations between Black and White U.S. adults’ pornography consumption and homosexuality attitudes. Pornography consumption at T1 predicted interindividual change in attitudes toward more acceptance of homosexuality at T2 for moral individualists, Whites, and men.”

En: Mark Regnerus, Porn Use and Supporting Same-Sex Marriage, http://www.thepublicdiscourse.com

[23] Gabriele Kuby Ph.D., Die Globale Sexuelle Revolution,  p.202-206

[24] Het ‘Vrijblijvend Anoniem Seks Syndroom’, https://www.katholiekforum.net

[25] E. Michael Jones, Monsters From The Id., p.124, p.121

[26] Dr. Scott Lively, Redeeming the rainbow, p.60

[27] Brian Y. Park et al., Is Internet Pornography Causing Sexual Dysfunctions? A Review with Clinical Reports, www.mdpi.com

[28] David Hume, https://en.wikiquote.org/

[29] Milo Yiannopoulos, The Left’s Bloody War on Women: Sending Chicks into Combat Betrays Men, Women and Civilization, http://www.breitbart.com

[30] Richard Fitzgibbons, M.D. et al., The Psychopathology of “Sex Reassignment” Surgery: Assessing Its Medical, Psychological, and Ethical Appropriateness, The National Catholic Bioethics Center, 2009

[31] Fr. Mark Hodges, Largest transgender survey ever in U.S. reveals high rates of sexual assault, suicide, HIV, prostitution, https://www.lifesitenews.com

[32] Steven E. Rhoads, Taking Sex differences seriously, p.73-74, 196-197, 252-256 ; Zie ook: NYT: Traditional Gender Roles May Mean Better Marriages, http://thelibertarianrepublic.com/   en: Couples who share the housework are more likely to divorce, study finds, http://www.telegraph.co.uk/ ;

Zie ook: Matthijs Kalmijn, Paul M. De Graaf, Anne-Rigt Poortman, Interactions Between Cultural and Economic Determinants of Divorce in The Netherlands, Journal of Marriage and Family, February 2004, p.21-22

[33] Romeinen 1 : 19-28

[34] Dit is de natuur in zijn Aristoteliaanse betekenis. Zie hiervoor: Edward Feser, Whose nature? Which law?, http://edwardfeser.blogspot.be ; en: ‘John Lawrence Hill’ ‘After the Natural Law’

[35] Romeinen 2 : 15

[36] Dr. Lasha Darkmoon, Masters of Porn: The Systematic Promotion of Sexual Deviancy and Mass Demoralization, Culture Wars, Januari 2013

[37] E. Michael Jones, libido Dominandi, p.265

[38] E. Michael Jones, libido Dominandi, p.57, p.6

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila

3 commentaren op “Enkele leugens van de seksuele revolutie ontmaskerd

 1. Uittreksel uit catholic gentleman
  Let s talk about porn. I know it it’s an uncomfortable subject, but ignoring it will do no good. The fact is, pornography addiction is a massive and growing problem—especially for men. If you don’t believe me, here are some shocking statistics:

  12% of websites online are pornographic
  Every second, over 28,000 people are looking at porn
  40 million Americans are regular porn viewers
  70% of men aged 18-24 regularly look at porn
  The average age children are first exposed to porn is 11 years old
  I could cite many more disturbing stats, but you get the point. Keep in mind the above statistics are at least two years old, and the rate of porn use is increasing exponentially every year. These statistics are probably on the conservative side.

 2. Behoudens de bidsprinkhaan is er geen enkel levend wezen buiten de mens dat ooit getuigt heeft van het bewustzijn van een Schepper of op zijn minst het vermoeden ervan.

 3. Die seksuele revolutie is een list van de satan, om de mens te ondermijnen. Waarin? In zijn voortplanting. Want ondanks dat de eerste mens zondigde, hem zelf afsneed van het eeuwig leven (de boom van het leven), moest sterven, heeft Hij hem gelukkig niet afgesneden van het vermogen zich te kunnen voortplanten, uit genade. Geslachtelijk had Hij hen gemaakt, toegerust met een elkander aanvullend geslacht, dat het voertuig is van de voortplanting. Nu, de duivel wil dat ondermijnen, met succes heeft die de hartstocht van de mens (door God geschonken om werkelijk tot velen te worden) afgesneden van de voortplanting. Hoe? Door de “pil”, dat anticonceptiemiddel dat eind vijftiger jaren werd uitgevonden, en de vrouw voor een wijle onvruchtbaar maakt. De gevolgen: de mens omhelst de hartstocht (wellust, zinnelijkheid, geilheid), maar wil maar bar weinig weten van de voortplanting, waardoor er een gezin gesticht moet worden ter verzorging van hun kroost. Waar vindt men nog grote gezinnen? Maar ook de kleine gezinnetjes vallen als los gruis uit elkaar. Seks zonder voortplanting richt gruwelijk veel schade aan, zie het hoofdartikel hierboven. Met als de gruwelijkste uitwassen het spel tussen meester en slaaf in het sadomasochisme, en het satanisch-ritueel misbruik. Dit laatstgenoemde heeft deze jongen helaas op milde wijze moeten ondervinden, maar is er wel invalide door geraakt (dwarslaesie).
  Hoe God het wel bedoeld heeft, toont zich in de natuur. Altijd weer die voortplanting, soms op werkelijk bizarre wijze, vooral bij de ongewervelden; en dan die soms prachtige balts. Voorbeelden genoeg. Daar is niets raars of smerigs aan, maar het toont de voortplanting in haar volle glorie. Waar zijn wij dan wel van afgeweken! Ja, we spelen zo fraai die satan in de kaart. Zelf nooit anticonceptie toegepast, wilde mijn vrouw rein en zuiver houden. Mocht het voorrecht genieten haar te bezwangeren. Toen het zaad opkwam, gebeden om een zegen daarover. Zo moet het toch?
  Zie ook mijn andere reacties, ten eerste in “ingezonden open brief aan CD&V” van 22 augustus 2016; dan ook “Franciscus doet niets aan misbruik in Kerk” 18 januari, “amerikaanse jongeren keren terug naar traditioneel rolpatroon” 14 april, en “is paus Franciscus te barmhartig voor pedofielen?” 27 februari.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht