Irakese Katholieken bouwen gigantisch kruis na overwinning op IS

Mosul – Na jaren van wanhoop en onderdrukking door de Islamitische Staat, is er eindelijk weer een sprankeltje hoop voor de Chaldeeuws-Katholieke gelovigen van het dorp Telekuf-Tesqopa, op 25 km van Mosul in Irak. Dorpelingen hebben besloten om er een gigantisch kruis op te trekken ter ere van de overwinning van het Christendom op de Jihadisten.

De Chaldeeuws-Katholieke Patriarch van Baghdad, Louis Sako, bezocht het dorp op 18 februari om er het kruis te zegenen en om, voor de eerste keer in 2,5 jaar, de H. Liturgie te vieren in de lokale parochiekerk van St. Joris. Volgens de website van het Patriarchaat, waren er ook lokale politici en dignitarissen aanwezig op de plechtigheid.

Kruis opgetrokken na overwinning op IS

“Kerk van Christus is, ondanks alle leed, op rots gefundeerd”

Tijdens zijn homilie, zei Patriarch Sako dat dit “het eerste sprankeltje hoop is voor alle steden van de vlakte van Nineveh sinds de duisternis die de IS over ons land heeft gebracht…Dit is ons land en onze thuis,” benadrukte de Patriarch. Hij zei dat er voor de gelovigen eindelijk een tijd van vernieuwde hoop was aangebroken. Vluchtelingen konden nu naar huis terugkeren om een nieuw hoofdstuk van hun leven aan te vatten. Zo konden ze de wereld tonen, dat de “duistere machten, die hun land hebben verwoest, slechts van tijdelijke aard waren en dat de Kerk van Christus, ondanks alle leed, op rots gefundeerd is.“

“Dit kruis is een teken voor de wereld dat dit ons land is”

Na deze krachtige en hoopvolle homilie, gingen de kerkgangers samen naar een heuvel in de buurt, waar Patriarch Sako het reusachtige kruis zegende voor een jubelende menigte.  Het kruis is “een teken voor de wereld, dat dit ons land is, waar we geboren werden en zullen sterven,” aldus de Patriarch. “Dit is een oprechte oproep aan onze mensen om terug te keren en deel te nemen aan de heropbouw. We zijn verbonden met dit land en geloven in een toekomst in het land van onze voorouders. Hier kunnen we trots zijn op onze geschiedenis en verkrijgen waar we recht op hebben.”

Christenen plaatsen overal kruisen tijdens militaire campagne tegen IS

De kerk van het dorp Telekuf-Tesqopa werd gereinigd en opnieuw gebruiksklaar gemaakt door de Franse hulporganisatie SOS Chrétiens d’Orient. Tijdens de campagne van het Irakese leger om Mosul te heroveren op de IS, plaatsten Christenen systematisch houten kruisen op daken en kerken in elk bevrijd dorp in de vlakte van het Bijbelse Nineveh. Ook een aantal Moslims hebben deelgenomen aan het reinigen van de Kerk van Onze Lieve Vrouw in Oost-Mosul, die onlangs bevrijd werd door het Irakese leger. Dit gebeurde in het kader van een actie ter herinnering aan de diverse samenleving die in het land bestond voor 2014.

Heel wat kerken in Mosul vernietigd door IS
Heel wat kerken in Mosul vernietigd door IS

Over de Chaldeeuws-Katholieke Kerk

De Chaldeeuws-Katholieke Kerk vindt haar oorsprong in de Nestoriaanse Oude Kerk van het Oosten. De liturgische taal bestaat uit een variant van het Aramees, de taal van Christus. In 1552 scheurde de Chaldeeuwse Kerk zich af van de Kerk van het Oosten om zich kort daarna aan te sluiten bij de Rooms-Katholieke Kerk. De Chaldeeuwse Christenen distantieerden zich van de Nestoriaanse leer, maar behielden verder hun eigen liturgie.Tegenwoordig is de Chaldeeuws-Katholieke Kerk met haar naar schatting 1,5 miljoen leden in Irak groter dan de oorspronkelijke Kerk van het Oosten.

Bron: EWTN

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Irakese Katholieken bouwen gigantisch kruis na overwinning op IS

  1. Zoals het Kruis heropgericht staat in Telekuf-Tesqopa, zo moet het hier in het Westen eveneens heropgericht worden. Het Onbevlekt Hart van Maria zal triomferen over de helse Islam.

    Pax et benedictio Dei sint super Chaldeos fratres nostros! De vrede en de zegen van God zij over de Chaldeeërs, onze broeders.

  2. “Een wilde woede greep Kain aan, en zijn gezicht werd grimmig. Nu zei Jahwe tot Kain: `Waarom zijt gij woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als gij het goede doet, is er opgewektheid; maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem de baas kunnen blijven?” (Gen. 4, 5-7).

    Zalig de mens die met zichzelf de strijd durft aan te gaan, want de grootste overwinning is de zelfoverwinning.

    1. Beheers dus jezelf, want voorkomen is beter dan genezen en dan hoeven je naasten ook niet eropuit om je in bedwang te houden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht