“We hebben de kans om gedwongen abortus in China te stoppen.”

Foto: Associated Press

We zijn momenteel op een nooit eerder gezien punt in de geschiedenis aangekomen met de kans om gedwongen abortus te bestrijden en te beëindigen in China, aldus Reggie Littlejohn, president van Women’s Rights Without Frontiers, een dag na de Mars voor het Leven in Georgetown University.

Reggie Littlejohn is een vurige pro-life voorstander geworden na de ervaring van een miskraam. Tijdens haar toespraak prees ze ook president Trump voor het herintroduceren van de Mexico City Policy, die de Amerikaanse regering verbiedt om abortus te faciliteren en promotie van abortus te bedrijven in het buitenland. Ze vertelde over de omwenteling die plaatsvond in de V.S. op vlak van abortus:

“De pro-life beweging heeft 40 jaar lang in de wildernis doorgebracht, en dan plotsklaps door een mirakel was er een scheiding van de wateren en werd ons land vanuit het duister in het licht gebracht. Nog nooit hebben we meegemaakt, sinds de Roe v. Wade beslissing in 1973, dat er een pro-life ‘Huis van Afgevaardigden’ was en een pro-life ‘Senaat’, een pro-life vicepresident die op de Mars voor het Leven kwam spreken en een pro-life president die zijn steun voor de mars via twitter betuigde… Deze omwenteling hebben we te danken aan al diegenen die ervoor gewerkt, gebeden, gedoneerd en gestemd hebben.”

Maar Reggie waarschuwde ook voor een houding van gemakzucht. We mogen nu nog niet op onze lauweren rusten, zei ze.

Mevrouw Littlejohn beschreef de vernietigende gevolgen van China’s één-kind-beleid op de families (vroeger één-kind-beleid nu twee-kind-beleid), de mensenrechten en de samenleving.

Omdat het geslacht van de baby niet kan vastgesteld worden tot halverwege de zwangerschap, zijn alle ‘sex-selective’ abortussen per definitie late-termijn-abortussen. 400 miljoen levens werden verhinderd door China’s één-kind-beleid. Dit maakt het tot de grootste vrouwen- en mensenrechten aangelegenheid ter wereld kwantitatief gezien.

Zelfs al heeft China recentelijk haar bevolkingsbeleid wat gematigd, toch worden vrouwen nog altijd bestraft met boetes die 10 keer hun jaarlijkse salaris kunnen overstijgen, als ze het twee-kinderquotum overschrijden. De cultureel bepaalde voorkeur voor jongens boven meisje, zeker als die meisjes al een ouder zusje hebben, wil zeggen dat meisjes specifiek geviseerd worden door de ‘sex-selective’ abortus.

“Als je de boete niet kan betalen, dan zal je moeten een abortus ondergaan.” Vrouwen die hiertegen proberen weerstand te bieden worden letterlijk op de operatietafel vastgehouden. “Dit is een echte oorlog tegen de vrouw.” “Door de gendercide is er een nakend tekort aan vrouwen in China, wat de oorzaak is van mensenhandel en seksslavernij. Sommige mensen vragen wel eens, ‘hoe gaan de vrouwen in China daarmee om?’ Het antwoord is zeer ontnuchterend. China heeft het hoogste zelfmoordcijfer voor vrouwen ter wereld.”

“590 vrouwen stappen elke dag uit het leven in China.” “En op het platteland is de meest gebruikte methode het drinken van pesticide. Dit zorgt voor een vreselijk pijnlijke en trage manier van sterven. Misschien kun je je nu een beetje voorstellen in welke mentale lijdenstoestand deze vrouwen zich moeten bevinden om zichzelf zoiets aan te doen. En je kan mij niet wijsmaken dat er hier geen verband bestaat met die gedwongen abortussen… wanneer vrouwen door hun cultuur gedwongen worden om hun eigen dochtertjes te aborteren, hoe zullen deze vrouwen zich dan voelen bij hun eigen bestaan als vrouw op aarde?”

Aldus Reggie Littlejohn.

Bron: Claire Chretien, Women’s rights advocate: We have ‘unprecedented’ opportunity to end forced abortion in China, lifesitenews.com 

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila