Is de Paus voorstander van intercommunie met protestanten?

 

Foto: National Catholic Register

Heeft Kardinaal Kasper gelijk wanneer hij zegt dat de Paus protestanten wil toelaten tot de Communie?

In een interview heeft Kardinaal Kasper zijn visie, die ingaat tegen de leer van de Kerk, verdedigt dat een zogenaamde “intercommunie” met protestanten mogelijk zou zijn in gevallen zoals bij een gemengd huwelijk. Wat opvalt, is dat hij heeft gezegd dat dit volgens hem de visie van Paus Franciscus zou zijn. Dit wordt gemeld door National Catholic Register (onderaan het artikel).

Kardinaal Kasper heeft onder andere het volgende gezegd over de mogelijkheid van een intercommunie met protestanten:

 “In bepaalde gevallen, denk ik het wel, als ze hetzelfde geloof in de Eucharistie delen, dit wordt verondersteld, en als ze de juiste ingesteldheid hebben, kunnen ze wijzen naar hun geweten en te Communie gaan, en dit, denk ik, is ook de positie van de huidige Paus.”

Verderop maakt hij duidelijk dat hij echt wel voorstander is van het idee van intercommunie in het geval van een gemengd huwelijk (en volgens hem is dit dus ook de visie van Paus Franciscus):

“Als er een koppel of familie is, kunnen we ze niet scheiden voor het altaar.”

Het problematische aan deze visie is dat ze wordt weersproken door het Magisterium van de Kerk. In de Catechismus, nr. 1400, staat namelijk duidelijk:

“De kerkelijke gemeenschappen uit de hervorming die van de Katholieke Kerk afgescheiden zijn hebben ‘vooral door het ontbreken van het wijdingssacrament, niet het oorspronkelijke en gehele wezen van het Eucharistische mysterie bewaard’. Daarom is voor de Katholieke Kerk een Eucharistische intercommunie met deze gemeenschappen niet mogelijk.”

De vraag is nu of het waar is dat dit de visie is van Paus Franciscus. Om hierop te antwoorden, is het interessant terug te kijken naar een gesprek dat hij gehad heeft met een protestantse vrouw die getrouwd is met een Katholiek. Zij vroeg of het mogelijk was voor haar om de Communie te ontvangen. Na een beetje rond de pot te draaien, heeft hij de volgende zeer vreemde woorden gezegd:

 “’Het leven is groter dan verklaringen en interpretaties’, zei de Paus. ‘Verwijs altijd naar uw Doopsel: één geloof, één doopsel, één Heer.’ Dit is wat Paulus ons vertelt, en trek daar de consequenties uit.’ De Paus voegde hieraan toe:  ‘Ik zou het zelfs niet durven dit toe te staan, omdat het niet mijn competentie is. Eén doopsel, één Heer, één geloof. Spreek tot de Heer en treed dan naar voren. Ik durf niets meer zeggen.’”

Dit is een bijzonder verwarrend antwoord van de Paus. Enerzijds lijkt hij te beseffen dat dit tegen de leer van de Kerk is (“Ik durf niets meer zeggen.”), maar anderzijds geeft hij toch de praktische raad om het te doen (“Spreek tot de Heer en treed dan naar voren.”). Hoe valt dit te rijmen? Dit lijkt bijzonder hypocriet: weten dat het eigenlijk verkeerd is, maar het toch aanmoedigen. Is dit nu het soort “barmhartigheid” dat Franciscus wilt tonen?

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

2 commentaren op “Is de Paus voorstander van intercommunie met protestanten?

  1. Het antwoord van de Paus had moeten zijn. Vrouw uw echtgenoot is Katholiek, waarom volg je hem dan niet in zijn voetsporen en wordt Rooms-katholiek. Dan pas kan ik u de Heilige Hostie laten nuttigen, zoals de Heer mij voorgeschreven heeft.
    Dit had zijn antwoord moeten zijn.
    Mvg,
    Jacob

  2. Katholiek betekent algemeen. Een protestant gelooft in de heilige algemene (c.q. katholieke) Kerk.
    Overigens zijn er tegenwoordig ook veel katholieken die niet meer geloven dat Christus werkelijk tegenwoordig is in het Brood en Wijn als Zijn Lichaam en Bloed ná de consecratie door de priester. Men ziet het als symbolisch en/of dat het slechts gaat om het gedenken: “… Doet dit tot Mijn gedachtenis.”

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht