Meer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs

Geachte gelovigen,

Zoals u allen weet, leven wij in roerige tijden. Op vele vlakken vinden diepgaande veranderingen plaats. Niet alleen op het religieuze vlak dat wij vrij goed kennen, maar ook op medisch gebied, waar we de gevaren niet altijd onderkennen. Voor de meesten onder ons is het niet direct zichtbaar dat er jaarlijks steeds meer kinderen terecht komen in het bijzonder onderwijs en in inrichtingen voor gehandicapten.

Reeds in 2012 vermeldde het tijdschrift ‘Klasse voor ouders’:

“In Vlaanderen is het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs op twintig jaar tijd met 50% gestegen tot meer dan 50.000. Dat is 4,5% van de totale schoolbevolking.”[1]

Zowel in het buitengewoon basisonderwijs als in het buitengewoon secundair onderwijs vindt die stijging plaats:

“Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Zo is het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs op 20 jaar gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000 en het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van zo’n 14.000 naar meer dan 20.000.”[2]

Deze trend is in heel de geïndustrialiseerde wereld waar te nemen. Zo vermeldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal leerlingen in speciale scholen aanhoudend groeit. Er zijn vooral meer leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen:

“De groei bij het voortgezet onderwijs op speciale scholen is voor het grootste deel toe te schrijven aan de toename van het aantal leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen. Het aantal zogenoemde cluster 4-leerlingen verdubbelde bijna van ruim 10 duizend in 2003/’04 naar ruim 19 duizend in 2010/’11.”[3]

Over de oorzaak van die stijging, meer bepaald van autisme, tast men nog altijd in het duister. Meer en meer artsen en onderzoekers komen echter tot de bevinding dat een verbeterde diagnose niet volstaat om de recente toename van autisme te verklaren. Een combinatie van milieufactoren zou de oorzaak kunnen zijn en toenemend wijst men met de vinger naar bepaalde inhoudsstoffen in vaccins. Dit zijn aluminium, kwik en de virale stammen van het mazelen-bof-rubella vaccin. Lees zeker het artikel op het Katholiek Forum hierover.

Hierover kunt u meer te weten komen tijdens de lezing van Dr. Kris Gaublomme, aanstaande zondag 30 april om 12u in de Hemelstraat 23 te Antwerpen.

Via Facebook kunt u ook vrienden uitnodigen voor dit evenement.

Dr. Kris Gaublomme (°1953) studeerde af als geneesheer aan de KUL in 1980. Hij is werkzaam als huisarts. Sinds hij eind de tachtiger jaren pijnlijk geconfronteerd werd met het fenomeen ‘vaccinatieschade’ liet het thema hem niet meer los. Hij publiceerde en gaf talloze voordrachten zowel in binnen- als buitenland over de risico’s en nevenwerkingen van vaccinatie. De vzw Preventie Vaccinatieschade werd opgericht, het tijdschrift ’t Prikje, waarvan hij redacteur is, bestaat al ruim 25 jaar. Tevens is hij voorzitter van het European Forum for Vaccine Vigilance.

U krijgt de gelegenheid om al u vragen tijdens de lezing te stellen. Ik hoop alvast u aanstaande zondag te mogen begroeten.

Namens de Werkgroep Gezin & Onderwijs van het Katholiek Forum,

Albrecht Yorck

www.katholiekforum.net

www.facebook.com/Katholiekforum.net

P.S.: Gratis koffie en versnapering ter plekke voorzien.

[1] Klasse voor ouders (februari 2012)

[2] Meer leerlingen met beperkingen en leerstoornissen in gewoon onderwijs, 08/11/2013, http://www.gva.be

[3] Aantal leerlingen op speciale scholen groeit aanhoudend, Centraal Bureau voor de Statistiek, 15-12-2011, https://www.cbs.nl

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila

4 commentaren op “Meer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs

  1. Vroeger toen ik nog naar school ging was er geen begeleiding autisme nooit van gehoord en ook toen waren er die problemen ? Zou het niet zo zijn dat we meer en meer van onze kinderen eisen dat ze in alles goed zijn zouden daar niet alle problemen uit voortvloeien ik geloof voor een groot punt wel!!

    1. Neen, wij hebben het aan den lijve ervaren. Na de BMR-vaccinatie hadden wij een andere zoon , paniekerig, angstig en met autistisch gedrag. Wij hebben het vaccinatieprogramma gelijk gestopt en hebben nog steeds spijt want wij hadden een zoon die deze kenmerken niet had vóór de BMR-prik.

  2. Ik ben ervan overtuigd dat vaccinaties de boosdoeners zijn. Vooral de BMR. Ook zo raar die 3 vaccins tegelijk want waarom zou je meisjes vaccineren met bof en jongens met rode hond ? Door Frankema heeft een boek geschreven : ” vaccinvrij.” Ook dokter Hans Moolenburgh is een tegenstander van vaccinaties. Kijk maar op youtube. Bovengenoemde personen plus Desiree Rover ( Reuver) op youtube. Heel veel info !! Ook zo vreemd is het feit dat aan dito hepatitis b is toegevoegd. Waarom ? Omdat verslaafde moeders daar drager van zijn en zo hun kind besmetten. Vanwege discriminatieoverwegingen is besloten om dan iedereen maar dat te geven. Te gek voor woorden. Gelukkig is Tinus Smits’ met Cease therapie gekomen waardoor kinderen NOG TE HELPEN zijn !!! Ouders laat je kind ontstoren ! Ze knappen er zo van op ! Je krijgt je kind weer terug. Wat ook zo erg is ,is dat vaccin voor meisjes van 12 jaar tegen baarmoederhalskanker. Er zijn meisjes die chronisch moe zijn daardoor en sommigen zelfs in een rolstoel belanden . Ik heb de dochter van een kennis hierop gewezen en zij is bezig met ontstoren en voelt zich al beter. Kortom : wees kritisch en geloof niet alles wat de Big Farma’s / de Overheid / het consternatiebureau je vertellen ! Er is echt wat te doen als je kind mazelen krijgt. Niet onderdrukken met een Paracetamolletje maar homeopatische middelen. Het is niet voor niets dat de homeopathie zo wordt tegengewerkt!! Dat wil de Big Farma niet. Terwijl die homeopatische medicijnen afgestemd worden op je kind, en geen bijwerkingen hebben en veel goedkoper zijn.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht