De Heilige Strijd van Het Vettig Kwartierke

“Niet links of rechts, maar dit omvattend én overstijgend.” Een korte, maar perfecte omschrijving hoe een Katholieke organisatie haar maatschappelijke positie zou (moeten) kunnen situeren. Zo las ik ook de Sint-Ignatiusschool uit Maleizen zichzelf verdedigen tegen een negatief artikel op Apache dat over hen werd gepubliceerd: Sint-Ignatius is een katholieke school en kan dus niet in links-rechts hokjesdenken worden geplaatst. Juist omdat ze katholiek is omvat én overstijgt ze die tegenstellingen. Voila!

Bron: Apache.be,’Een school met heimwee naar het Derde Rijk’

Jezus trad de maatschappelijk uitgespuwden tegemoet. Uitgespuwd waren toen zeker ook de tollenaars (collaborateurs met de Romeinse bezetter) zonder meer in die tijd. Desondanks werd Levi de tollenaar één van Jezus’ apostelen, samen met onder meer Simon (hier doel ik niet op Petrus, maar de Zeloot). Zeloten waren Joodse vrijheidsstrijders die gewapend verzet boden aan de Romeinen. Je kon verwachten dat de “netwerken” van Tomas en Simon elkaar geenszins zouden overlappen, maar desondanks was Jezus in staat beide kemphanen met elkaar te verbinden. In hedendaagse termen zou Jezus dus een coalitie hebben gesmeed tussen Filip Dewinter en Dyab Abou Jahjah. Deze kracht om “mensen met elkaar te verbinden”, kunnen de groenen nog niet van dromen.

Het tegendeel is waar, want de linkse kerk verwijt elke rechtse stem voortdurend hoe zij mensen tegen elkaar opzet, maar eigenlijk verwijt de pot de ketel. Dit is in één “meme” (want volgen Hein Vrijdag sprak Hij zonder beelden niet tot hen) samengevat hoe de linkse kerk ieder die haar dogma’s niet aanhangt, laat staan tegenspreekt, excommuniceert:

Een oudere meme en eigen aan elke meme wat simplistisch, toch is de manier waarop het hedendaagse domme en volgzame gepeupel op het internet collectief meent hoe het actuele politieke debat gevoerd moet worden, preciés even simplistisch. De Griekse wijsgeren op de Agora zouden in hun grijze haren krabben bij het aanhoren van wat er nog overgebleven is van hun briljante demonstraties van politieke redetwist.

Veel spitsvondigheid is er wel nog te vinden bij de tegenstanders van de heersende politiek-correcte opvattingen, die het brute censuurgeweld als een boemerang weten terug te kaatsen:

De politieke correctheid is nu eenmaal systematisch intellectueel oneerlijk en gebruikt haar machtsfactor om harde feiten, die een grote bedreiging vorm voor groot opgezette leugenconstructies, uit het zicht van de massa weg te censureren.

Of het nu gaat om klimaatopwarming, evolutietheorie, een bepaalde versie van de geschiedenis, genderideologie, academisch negationisme over de aristotelisch-thomistische metafysica; om maar een paar voorbeelden te noemen: Het is niet toegestaan om de onfeitelijke manier waarop de linkse kerk haar dogma’s door de strot van de volgzame massa wringt te betwisten. De hegemonie van de linkse kerk pogen te ondermijnen kan er zelfs toe leiden dat wie dit aandurft de toorn van opgezweepte volkshysterie over zich heen krijgt, tot subversieve broodroof toe.

Omstaanders, de swing voters zo je wil, zijn getuige hiervan en zonder altijd te kunnen verwoorden hoe die scheefgroei in elkaar zit, merken ze op dat het inhoudelijke debat niet langer gaat over wie gelijk heeft of niet, maar vooral ook over wie het spel eerlijk speelt en wie het spel al dan niet manipuleert door middel van machtsmisbruik en vervolging.

Censurerend machtsmisbruik is dus (gelukkig) zeker niet zonder ongewenste effecten, want zo propt men tegenstanders van het regime in de underdogpositie en laat nou net dat de ideale plaats zijn om tegen alle verdrukking in te kunnen groeien.

Zo wees Dries Van Langenhove bijvoorbeeld droogjes op het feit dat de recente hetze rond zijn vereniging Schild & Vrienden alleen maar zijn aantal Facebookvolgers uit haar voegen deed barsten (cf. infra YouTube-filmpje ‘trial by media’; vanaf minuut 9:17). Van Langenhove neemt meesterlijk plaats in de underdogpositie en doet dat eigenlijk niet onterecht.

Hij beklaagt namelijk publiekelijk te zijn veroordeeld en geëxecuteerd door wat hij noemt een ‘trial by media’. Dit doet Van Langenhove bij het gelijknamige en eerder genoemde YouTube-filmpje dat S&V publiceerde n.a.v. de aan hen toegewijde Pano:

Ook ‘Het Vettig Kwartierke’, dat we hieronder verder bespreken, publiceerde een dergelijke filering van deze aflevering van Panorama (want Kaar spreekt zijn woorden volledig uit):

Het valt niet te ontkennen dat terwijl enerzijds de gerechtelijke molen pas op malen aangekomen is (voor wat betreft het (mogelijks) juridisch vervolgen van S&V, waarin een openbare aanklager concrete bewijslast naar voren zal moeten brengen om tot veroordelingen te komen); anderzijds de maatschappelijke vervolgers reeds rechts bloed van hun schavot dweilen. De media op de eerste plaats, maar ook andere instanties zoals de UGent en de Vlaamse Jeugdraad om er een paar te noemen.

Gisteren bracht SCEPTR trouwens nog een pittig weetje aan het licht m.b.t. de VJR en kopte als volgt: Leden Vlaamse Jeugdraad willen “minder witte mannen”

Een duidelijk geval van racisme en discriminatie op basis van ras, maar, tegen blanken. Oh, wat is het nu stil op de bühne. Voor wie nog niet wist dat racisme tegen blanken anno 2018 bestaat in Vlaanderen: het is niet alleen wijdverspreid en in volle opmars; het wordt zowel maatschappelijk áls gerechtelijk nagenoeg niet vervolgd. Racisme tegen blanken marcheert op zijn mei ’68s door onze politieke instellingen en niemand maalt erom. Dit in fel contrast met de recente hetze rond Schild & Vrienden.

Begin deze maand schreef onze dierbare collega Katharina Gabriels reeds over deze “twee maten en gewichten” en september is nog niet voorbij en een tekstvoorbeeld (dat zelfs gerelateerd is aan S&V), wordt nu reeds in alle talen doodgezwegen door onze media.

Mogen we, in afwachting van het gerechtelijk onderzoek, dan toch even niet bevragen of Schild & Vrienden nu werkelijk de tot haat & geweld oproepende paria’s zijn waarvan de goegemeente nu allang heeft aangenomen dat ze het zijn? Neen, dat mag niet. Zelfs een satirische poging om tegen de stroom in even te bevragen hoe feitelijk onderbouwd de publieke lynchpartij waar heel Vlaanderen in gestuwd werd nou werkelijk was, wordt botweg gecensureerd:

YouTube uber alles!

Geplaatst door Het Vettig Kwartierke op Woensdag 26 september 2018

"We fought the law, and the law won"

Geplaatst door Het Vettig Kwartierke op Donderdag 27 september 2018

Het gecensureerde filmpje in kwestie kunnen we echter nog steeds bekijken via Daily Motion: https://www.dailymotion.com/video/x6u9ttm

Laat deze censuur voor u en de uwen een extra motivatie zijn om dit filmpje nu zéker te bekijken en te verspreiden. We hebben mijns inziens geen Big Brother nodig om in onze plaats te bepalen hoe we onze opinie dienen te vormen. Laten we daarin vooral zelf aan het roer blijven staan.

Het YouTube-kanaal dat het gecensureerde filmpje ‘WANSMAKELIJKE MEMES van de VRT’ maakte, is ‘Het Vettig Kwartierke’ genaamd en was me al eerder opgevallen. Uw dienaar had zelfs het genoegen om de voorbije dagen wat te chatten met Kaar, de “kwartiermeester” van dit video-platform.

Ik leerde een sympathieke kerel kennen, die vrij apolitiek en areligieus in elkaar lijkt te zitten, maar eerder gedreven blijkt door de humoristische interactie met het publiek, doch zich wel boos maakt over hoe “autoritaire regimes” (ook bij ons) het volk onderdrukken. Kaar is fel gekant tegen de eenzijdige berichtgeving die Vlaanderen via haar media (en in het bijzonder de openbare omroep) voorgeschoteld krijgt. De filering van het VRT-journaal is dan ook een terugkerend thema in zijn actualiteitsmagazine “De Preek”.

De jongens van Schild & Vrienden zitten voor de linkse kerk voorgoed in de rechtse verdomhoek. “Niet links of rechts, maar dit omvattend én overstijgend;” situeert niet alleen de Sint-Ignatiusschool (cf. supra), maar evenzeer Het Vettig Kwartierke. Ook de raakvlakken tussen de culturele strijdpunten van HVK en die van ons Katholiek Forum zijn markant.

Ik raad dus iedereen aan om zeker even de tijd te nemen om de video’s op het YouTube-kanaal van Het Vettig Kwartierke met aandacht te bekijken en er vooral van te genieten. Het omverwerpen van een gevarieerde selectie aan politieke taboes en de fijne humor zullen vooral een intelligenter publiek bekoren. Met andere woorden, het gros van de domoren in dit land zullen er weinig van begrijpen en snel afhaken als ze ooit al begonnen met kijken. Dat is alvast één gemeenschappelijk punt dat HVK deelt met Katholiek Forum.

Onze lezers zijn – zoals ik in onze commentarensectie (waarbij die van HLN.BE verbleekt tot een Mylène-sessie) vaak lees – bijzonder kritisch en vragen zich nu allicht af wat een areligieus en satirisch videokanaal nou noemenswaardig maakt op deze webstek die zich uitsluitend reserveert voor de Katholieke Actie. Wat hebben de brouwsels van (voornamelijk) twee komieken (zijnde Kaar en Dr. Joseph) nou gemeenschappelijk met onze Heilige Kulturkampf?

De parallellen tussen de culturele thema’s die ons beide bezighouden zullen u verbazen:

Kallergiplan:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=ulOXaoU7hFU

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/12/05/de-ultieme-politieke-oorzaak-van-de-islamisering-van-europa-het-coudenhove-kalergi-plan/

De ultieme politieke oorzaak van de islamisering van Europa: het Coudenhove-Kalergi-Plan

Emmanuel Macron:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=GMYAddCRcBM

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/04/24/franse-verkiezingen-zijn-nu-definitief-een-tweestrijd-tussen-globalistische-cultuur-marxisten-en-patriottische-nationalisten/

Franse verkiezingen zijn nu definitief een tweestrijd tussen globalistische cultuur-marxisten en patriottische nationalisten

Feminisme:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=3VIz_acklfo

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/07/30/mars-of-venus-of-hoe-het-feminisme-de-liefde-doodt/

‘Mars’ of ‘Venus’? Of hoe het feminisme de liefde doodt

Iconoclasme:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=Uj1lws0lhl8

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/07/14/franse-aartsbisschop-over-de-grote-vervanging-moslims-vertellen-kalmweg-dat-frankrijk-op-een-dag-van-hen-zal-zijn/

Franse Aartsbisschop over ‘De Grote Vervanging’: “Moslims vertellen kalmweg dat Frankrijk op een dag van hen zal zijn.”

Bilderberg:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=qcgW7wz-IYc

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/05/18/bilderberg-the-movie/

De Bilderbergconferenties: “De kinderen van deze wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht.” (Lucas 16:8)

#METOO:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=0RRL54qGwt0

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/11/17/metoo-is-de-seksuele-revolutie-zichzelf-aan-het-neutraliseren/

#Metoo : is de seksuele revolutie zichzelf aan het neutraliseren?

Pervertering van relaties:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=t6cfQmPaOsU&t=22s

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2018/06/15/wereldvermaarde-expert-stelt-de-homo-tirannie-is-over-ons-gekomen-in-de-katholieke-kerk/

Wereldvermaarde expert stelt: ‘De homo-tirannie is over ons gekomen’ in de Katholieke Kerk

Fake news:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=tTbafp2NJRE

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/04/22/pater-daniel-maes-usa-ciansc-en-heel-onze-atlantische-pers-fake-news-liegen-in-koor-over-de-recente-gifgasaanval-in-syrie/

Pater Daniel Maes: USA, CIA,NSC en heel onze Atlantische pers (“fake news”) liegen in koor over de recente gifgasaanval in Syrië

Migratie:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=IpInBjSb7QY

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2018/07/27/de-nieuwe-obsessie-van-de-progressieve-kerk-immigratie/

De nieuwe obsessie van de progressieve Kerk: immigratie

Nieuwspraak:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=eOgErckaiLc

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/12/08/hoe-de-deconstructie-van-de-postmodernisten-onze-samenleving-langzaam-doet-imploderen/

Hoe de “deconstructie” van de postmodernisten onze samenleving langzaam doet imploderen

Autisme:

Vettig Kwartierke: https://www.youtube.com/watch?v=7rwoEYwt1Qk

Katholiek Forum: http://www.katholiekforum.net/2017/04/26/meer-en-meer-kinderen-in-het-bijzonder-onderwijs/

Meer en meer kinderen in het bijzonder onderwijs

Author: Dries Goethals

Naast voorzitter van het Katholiek Forum, is Dries Goethals de voorman van de anti-cultuurmarxistische vereniging Pro Familia (www.profamilia.nl) en verantwoordelijke van de landelijke tak van de internationale pro-life-organisatie Helpers of God's Precious Infants (www.helpers.be).

10 thoughts on “De Heilige Strijd van Het Vettig Kwartierke

 1. Wie in de zaak Schild en Vrienden zeer negatief opvalt is de rector van Gent, een vrijmetselaar. Hij kon het vanaf het begin niet lijden dat Dries VL met een flink aantal stemmen verkozen was. Nu heeft hij met die door de VRT opgeblazen zaak een stok gevonden om de hond te slaan. Dat terwijl vroeger de UGent voorgesteld werd als een plaats waar je alle mogelijke ideeën kon opperen, een plaats waar je zo veel mocht zeggen en nadenken als je maar wilde. De praktijk ziet er helemaal anders uit.

  1. ☩JMJ☩

   Citaat A. G. Stinus: “de rector van Gent, een vrijmetselaar”

   Van Langenhove (SenV) klasseert de rector, Rik Van de Walle, eveneens openlijk als een logeman in zijn artikel op Facebook, “Dries daagt rector uit na gewonnen rechtszaak: “Laat de studenten zelf beslissen over mijn zitje in RvB!””

   Hij schrijft: “Nu Rik zelf rector is krijg ik opeens geen hartelijke bedankingen meer wanneer ik aanklaag dat socialist en mede-logebroeder Luc van den Bossche €20.000 krijgt voor twee mini vergaderingetjes of wanneer ik aanklaag dat de rector in naam van de hele UGent pleit voor open grenzen in een open brief aan Theo Francken.”

   Dat de loges het onderwijssysteem in hun wurggreep houden is uiteraard al lang bekend voor diegenen die op de hoogte zijn en die geschiedenis kennen, doch de gewone man in de straat weet daar vrijwel niets van. De bevolking heeft echter het recht te weten wat voor demonolatrische sekten de geest van de jeugd aan het vergiftigen zijn.

   1. Nota bene: Jacky Goris, een vrijmetselaar en voormalig Grootmeester van het Grootoosten van België, was tot zopas Algemeen Directeur van Scholengroep Brussel.

    QED.

 2. JMJ

  Als Katholiek heb ik heimwee naar het Eerste Rijk, dat is, het Heilig-Roomse, en niet naar het zogenaamde Derde Rijk dat slechts een duivelse, maçonnieke parodie was. Vanuit de oorspronkelijke betekenis van de politieke termen “Rechts” en “Links” was Hitler een linkse jacobijn gelijk de rest van het revolutionair democratisch rotstelsel, en de esoterische denkwereld van het nationaal-socialisme is even inconsistent met het Katholiek Geloof als het communisme.

  1. ☩JMJ☩

   Als Katholieken moeten we het één en het ander als twee verschillende koppen van dezelfde Linkse hydra categoriseren. Het Oorspronkelijk Rechts was de Katholieke wereld die zich in de recente eeuwen verzette tegen de Verduistering en de bloedige, goddeloze revoluties die er uit geboren werden.

   1. Ter illustratie van mijn punt:

    In het artikel op Sceptr, “De Wever kant zich tegen wijken met “afwijkende leitkultur””, wordt Bart De Wever geciteerd waar hij opteert voor een “civiele religie” gebaseerd op de Verduistering, terwijl hij Linkse blasfemieën uitbraakt tegen de God van de Katholieke Religie (de Ware God). Dergelijke revolutionaire raaskallerijen worden hier in dit land als “Rechts” bestempeld, terwijl dat snotterig, arrogant burgemeesterke van Den Aantwaarp het hatelijk concept van een “civiele religie” simpelweg overgenomen heeft van de Franse Revolutie, u weet wel, de bloedige, anti-katholieke revolutie waarin de term “Links” zijn oorsprong vindt.

 3. De vrijmetselaars aan de UGent kunnen het eigenlijk niet lijden dat daar een (min of meer) katholieke rector verkozen en benoemd wordt. Bij de laatste, belachelijk langdradige, rectorverkiezing zei er zelfs een vrijzinnige dat het officieel zou moeten gemaakt worden dat de rector steeds een vrijzinnige zou moeten zijn. Van bekrompenheid gesproken. En dan te bedenken dat de UGent gewoon een neutrale universiteit moet zijn …

 4. Beste Paul,
  Ik probeer hier mijn antwoord te plaatsen, daar het niet gaat om onder uw vraag het te plaatsen. Op uw laatste reactie kan ik het volgende antwoorden.
  Inderdaad heb ik al veel tijd gespendeerd en inspanningen gedaan opdit forum om de lezers te waarschuwen. Veel dank krijg ik hiervoor niet en dikwijls moet ik onterechte verwijten, zonder daarvoor een gestaafd en beargumenteerd weder argument te mogen lezen. Het is dan ook geen blijk van welwillendheid om de waarheid te zoeken en te vinden.
  Ik vraag niet om Peter te aanschouwen, maar wel de waarheid te zoeken. Tenslotte, wie de waarheid zoekt, zoekt Hem die de Waarheid is.
  Mijn “zoek het maar zelf uit …” is bedoeld dat u ook eens een inspanning moet leveren in de eerste plaats.
  Ik geef u dan ook hieronder enkele sites die allen traditionele H. Missen opdragen. Echter verschillen deze allen in opvattingen omtrent Vat II. De interpretaties van deze zijn soms moeilijk te achterhalen. U kunt mij altijd vragen stellen hieromtrent.
  http://scaturrex.eu/nlkapel-onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen/
  https://kapelmoedervangoederaad.webs.com/wiezijnwe.htm
  https://tridentijnsemis.blogspot.com/2010/11/de-priesterbroederschap-st-petrus-in.html
  https://fsspx.be/nl
  Ik kan u altijd antwoorden op oprechte vragen.
  Ik hoop dat dit antwoord u welgevallig is.

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.