Voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ over de duistere invloed van de vrijmetselarij

Het heiligenbeeld van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ werd ontdekt door de gebroeders Gabriel de Fontanet and Guillermo de Rigosa, in een grot niet ver van het dorpje Traiguera te Spanje.
Bron van de foto: Chiesa Viva.

Er bestaat een opmerkelijke voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ in de 17e eeuw te Quito, Ecuador, over de toestand van de Kerk en het huwelijk en de duistere invloed die de vrijmetselarij daarin speelt:

Dus ik maak aan u bekend dat vanaf het einde van de 19e eeuw en kort na het midden van de 20ste eeuw … De decadentie zal heersen. Er zal een volledige verwildering van de zeden plaatsvinden …  De vijand zal zich voornamelijk op de kinderen richten, om deze algemene zedenverwildering in stand te houden. Wee de kinderen die in die tijden leven! […]

Het Sacrament van het Huwelijk, dat de eenheid van Christus met zijn Kerk symboliseert, zal aangevallen en zwaar geprofaneerd (ontheiligd) worden. De Vrijmetselarij, die dan aan de macht zal zijn, zal schandelijke wetten verordenen, met de bedoeling om dit Sacrament te doen verdwijnen. Op deze manier wil men het voor iedereen makkelijk maken om in zonde te leven en wil men de verwekking van onechtelijke kinderen aanmoedigen, zonder zegen van de Kerk. […]

De atmosfeer zal in die tijd doordrongen zijn van een geest van decadentie. Zoals een smerige oceaan zal het de straten en openbare plaatsen overspoelen, en dit met een verbazingwekkende vrijheid. Er zullen bijna geen maagdelijke zielen meer op aarde zijn.

De vrijmetselaarssekte zal in alle sociale klassen geïnfiltreerd zijn. Ze zullen zich heel subtiel in de huiselijke sfeer introduceren om de kinderen daar te corrumperen. De duivel zal zich kunnen verzadigen aan de buitengewone zuiverheid van de kinderzielen.

Tijdens deze ongelukkige tijden, zal het kwaad zich richten op de onschuld van de kinderen. Op deze manier zullen roepingen voor het priesterschap verloren gaan, wat een grote ramp zal zijn. De christelijke geest zal snel in verval geraken. Het licht van het Geloof zal bijna volledig uitdoven, tot men het punt zal bereiken waar er een bijna volledige zedenverwildering heersen zal. De gevolgen van de seculiere opvoeding zullen toenemen, wat een reden zal zijn voor het tekort aan religieuze roepingen…

Het Sacrament van de Priesterwijding zal belachelijk gemaakt worden, het zal tegengewerkt en veracht worden… De duivel zal de priesters op elke mogelijke manier proberen te vervolgen en hij zal met man en macht en grote sluwheid proberen de priesters van hun roeping af te brengen, en velen zal hij corrumperen. Deze liederlijke priesters zullen een schandaal zijn voor de christenen en ze zullen de haat aanwakkeren, van de slechte christenen en de vijanden van de Katholieke en Apostolische Kerk, tegen alle priesters. Deze schijnbare triomf van satan zal een groot lijden teweegbrengen bij de goede priesters van de Kerk.

Verder zal er in deze ongelukkige tijden een ongebreidelde luxe zijn. Deze luxe zal velen in de zonde doen verstrikken. Ontelbare lichtzinnige zielen zullen erdoor verloren gaan.  Onschuld zal bijna niet meer gevonden worden in kinderen, evenmin als zedigheid in vrouwen. En in dit opperste moment van nood in de Kerk zullen diegenen die zouden moeten spreken, met stomheid geslagen zijn.

Bron: doct. Franco Adessa, Our Lady condemns Masonry! Our Lady of Good Success, Chiesa viva, February 2009 


De vrijmetselarij werd altijd door de Kerk veroordeeld. Het Vaticaan heeft meer dan 200 documenten uitgevaardigd waarin de vrijmetselarij veroordeeld wordt, (Paul A. Fisher, Behind The Lodge Door, p.25)  en op lidmaatschap stond sinds het jaar 1738 de excommunicatie.

“De vrijmetselarij zoals we ze nu kennen, zag het daglicht in het jaar 1717, toen de Groot Loge van Engeland werd opgericht… De man in de straat ving een eerste glimp op van de Vrijmetselarij 81 jaar na haar oprichting. Twee boeken lichtten de sluier op… alleen het Vaticaan en sommige staatshoofden hadden er zich al eerder aan gewaagd. Eén boek, ‘Proofs of a Conspiracy…’, werd geschreven door John Robison, een professor in de filosofie en lid van de Royal Society te Edinburg… Een meer gedetailleerde ontmaskering werd ondernomen door Abbé Augustin de Barruel in een uit vier volumes bestaand werk, ‘Memoirs Illustrating the History of Jacobinism.’ Zijn derde volume ging juiste ter perse toen Robison’s boek gepubliceerd werd (1798) … Het grote doel van deze ‘samenzwering’ was volgens Barruel het ten val brengen van elk altaar waar Christus werd vereerd… [Deze] ‘Sofisten van goddeloosheid en anarchie’ zweren samen ‘tegen elke religie, elke regering, tegen elke burgerlijke samenleving en zelfs tegen elke vorm van bezit…’ […]

In 1884… publiceerde paus Leo XIII een belangrijke encycliek over de vrijmetselarij… De paus was vooral bezorgd over de inspanningen van de vrijmetselaars om controle te krijgen over het onderwijs van de jeugd. Leo ’s aanval was schroeiend en vernietigend. Hij bevestigde niet alleen wat Robison en Barruel geschreven hadden, maar ook wat de geschriften van de vrijmetselaars zelf toegaven. De paus sprak over een gevecht dat aan het woeden is tussen ‘het koninkrijk van God’ en het ‘koninkrijk van satan,’ en dat de ‘aanhangers van het kwaad … geleid en bijgestaan door … vrijmetselaars’ brutaal tegen God zelf in opstand aan het komen zijn. Hij citeerde zeven encyclieken die tussen 1738 en 1865 hierover werden uitgebracht… [En ook] dat de vrijmetselarij door de regeringen van Holland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Beieren, Savoie, en andere delen van Italië werd aangeklaagd.” (Paul A. Fisher, Behind The Lodge Door, p.24, 25-26, 73-74)

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila

7 commentaren op “Voorspelling van ‘Onze Lieve Vrouw van Goed Succes’ over de duistere invloed van de vrijmetselarij

 1. In verband met het feit dat het hoogste leiderschap over de vrijmetselarij uit satanistische Israëlieten bestaat, zie het belangrijk onderzoek van de geroemde protonotarius apostolicus, Mgr. Ernest Jouin. Terecht noemde hij de vrijmetselarij de “Judeo-Maçonnerie”. Mochten de provinciën van Belgisch Gallië eindelijk inzien dat de gepretendeerde “Verlichting” in feite “de Verduistering” genoemd moet worden. De Jacobijnen staan erop dat de Revolutie “verlichting” genoemd wordt omdat zij de duivel bij zijn oude naam noemen: “Lucifer”, hetgeen vertaalt als “lichtdrager”. De democratische revoluties doorheen de wereld “verlichting” noemen is dus inherent satanisch.

  Vae, qui dicunt malum bonum et bonum malum,
  ponentes tenebras in lucem et lucem in tenebras,
  ponentes amarum in dulce et dulce in amarum!
  [Isaias 5, 20.]

 2. Deze voorspellingen van de H. Maagd zijn beangstigend en laten het verval van gelovige en kerk zien we leven in moeilijke tijden en we zien er de vervulling van!

 3. elk Christelijk geloof verkeerd in zwaar water vrijmetselaars zullen er altijd zijn sommigen van hen aanbidden nu eenmaal Lucifer *of te wel Satan de doorGod verstoten engel toch zal het kwaad niet overwinnen Gods troon zal altijd regeren over de mensheid ter einder dagen die ons nog rest

 4. Hebben de ringen die ze op de foto dragen een betekenis? Ik vind ze eigenlijk wel mooi.Maar dat dan zonder waardeoordeel hoor want ik weet verder helemaal niets van deze zaak. Misschien kunnen de medeforisten hier me wat kennis bijbrengen.

 5. Op die ringen staat de passer en de zweihaak. Dat komt uit de bouw-wereld. Je ziet ze in het midden van de foto. Ik zou zo’n ring niet willen dragen.

 6. Zoals reeds in dit goede artikel wordt vermeld, is de vrijmetselarij opgericht in Engeland (Schotse ritus) in 1717. Nadien zijn er vele vertakkingen en uitbreidingen bij gekomen. Echter wat men niet mag vergeten is dat de Franse Revolutie werd voorbereid door de VM, dat vele Franse archieven van voor 1789 bevestigen. Deze, laten we maar zeggen, wereld revolutie, (tegen Jezus en Zijn Kerk, de Katholieke samenleving) heeft ons de huidige lege tonnen gebracht, zoals “democratie”, “grondwet”, “scheiding van staat en Kerk”, “republieken”, enz… Echter, waar velen die zich van deze criminele kringen (de vrijmetselarij) niet bewust zijn, is het feit dat de eerste vijand van de Roomse Katholieke Kerk de Joodse samenzwering is, die meer als 2000 jaar aan de gang is. Deze laatsten zagen, zoals eveneens in de Reformatie, de vrijmetselarij als een uitstekend instrument om hun vijand, de Katholieke Kerk, te vernietigen. Het bewijs hiervoor is te vinden in ‘de Protocollen van de Wijzen van Zion’, in de Talmud, en in de ritussen van de VM, die zijn gebaseerd op deze van de Talmud en de Kabala.
  Eveneens werd na de Franse Revolutie de Joodse Vrijmetselaars-loges B’nai en B’rit opgericht, die uitsluitend toegankelijk zijn voor Joden. De toetreding tot de gewone VM werd voor de Franse Revolutie door Joden aan joden verboden, om te vermijden dat de stichting en financiering van de VM door hen werd bewerkstelligd.
  Lodewijk de XVI heeft alle ondernemingen van deze sekten neergeschreven (http://cril17.org/2011/02/08/appel-de-louis-xvi-a-la-nation-janvier-1793-2/) alvorens te zijn vermoord.

 7. Correctie:
  De toetreding tot de gewone VM werd voor de Franse Revolutie voor Joden werd door de Joden verboden te vermijden dat de stichting en financiering van de VM hun werk was.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht