Bevindt het Westen zich op de rand van de ondergang?

Afbeelding: The Course of Empire – Destruction (Thomas Cole 1836)

Wat volgt is een interview tussen Erico Matias Tavares en Iben Tranholm, een journaliste die de laatste tijd heel wat ophef en controverse veroorzaakt door haar no-nonsense analyse van de politieke situatie in Europa en Scandinavië.

Bevindt Denemarken zich op de rand van de ondergang?

Iben Tranholm onderzoekt politieke en sociale gebeurtenissen met een focus op hun religieuze aspecten, betekenis en morele implicaties. Zij is één van Denemarkens meest gelezen columnisten in die zaken. Tranholm is een voormalige redacteur en radio presentatrice bij de Danish Broadcasting Corporation (DR), waar ze een religieus nieuwsprogramma schiep, dat een nieuwe standaard zette voor wat betreft religieuze berichtgevingsanalyse in de redactiekamer. Ze heeft uitgebreid gereisd in het Midden Oosten, Italië, de Verenigde Staten en Rusland om onderzoek en interviews te doen. Ze werd tevens genomineerd voor haar onderzoekswerk over de Deense mediaberichtgeving van religieuze kwesties.

Erico Matias Tavares: Iben, dank je om bij ons hier aanwezig te zijn. Een jaar geleden spraken we met Dr. Tino Sanandaji, een economieprofessor aan een belangrijke Zweedse universiteit, over de inconsistenties van het Zweedse immigratie beleid. Het resultaat was een voltreffer, wat een groot interesse in het desbetreffende onderwerp bewees. In een bepaalde zin is Zweden de kanarie in de koolmijn van Europa’s demografische toekomst, omdat ze het voortouw hebben genomen in deze transformatie en het openlijk omarmen. Omdat je een nabije buur bent, zouden we graag je mening hebben over wat er daar aan het gebeuren is, net zoals in Denemarken. Hoe kijken de Denen naar de Zweden, met een hoopvolle blik of met grote bezorgdheid?

Iben Tranholm: Met absolute ontzetting!

De Zweedse media, die een erg positieve houding ten aanzien van de eigen regering en haar links beleid aannemen, brengen niet altijd bericht uit over de omvang van de problemen in hun samenleving. Dus is het erg moeilijk om een accuraat beeld te verkrijgen over wat er gebeurt. Maar wij in Denemarken hebben er een goed idee van. Wij zijn goed op de hoogte van de moorden, verkrachtingen, rellen, het geweld en de handgranaten die er gegooid worden. Dit komt niet vaak in het nieuws, maar we weten dat het gebeurt. En we willen niet hetzelfde straatje inslaan.

Dit is het resultaat van decennia lang aan multiculturalistisch beleid in Zweden. En wat er overblijft is een leegstaand huis. De Bijbel zegt daar iets over: als een huis wordt leeg gemaakt, opgekuist en onbezet achterblijft, dan zal het uiteindelijk door het kwaad worden ingenomen. En ik vrees dat dat in Zweden gebeurd is. In plaats van het multiculturele paradijs, zitten we nu met een situatie waar de problemen niet meer weggemoffeld kunnen worden.

ET: Inderdaad, zelfs President Trump heeft enkele controversiële uitspraken over Zweden gedaan tijdens een recente rally in de VS, waarmee hij internationaal furore veroorzaakte. Er bestaat een discussie over de vraag of hij nu gelijk had met die uitspraak of niet. Heeft dit ook enige discussie in Denemarken veroorzaakt?

IT: Het was niet zo’n discussiethema omdat wij in Denemarken weten wat er aan het gebeuren is in Zweden. Malmo is zeer dichtbij, we hoeven er dus alleen maar naartoe te gaan om met onze eigen ogen te zien wat er gebeurt.

Onlangs was er een TV spotje, gedeeltelijk betaald door de Zweedse overheid, waarin alle Zweden wordt aangeraden om zich te leren integreren in de nieuwe multiculturele samenleving die de overheid aan het creëren is. Denk daar maar eens over na. De oudere generaties Zweden moeten zich nu leren aanpassen aan die nieuwe realiteit, in plaats van de immigranten die zich aan de Zweedse samenleving zouden moeten aanpassen. Zij noemen het “Det nya landet”, wat “het nieuwe land” betekent. Het traditionele Zweden is verdwenen.

ET: Zweden en Denen delen vele culturele kenmerken. Wat verklaart dit verschil in meningen? Zou het misschien kunnen zijn omdat ze niet met dezelfde maatschappelijke problemen te kampen hebben?

IT: We zijn niet zo politiek correct als de Zweden. Dus is er bij ons heel wat discussie. (…) We zijn ons ook beter bewust van ons erfgoed en neigen naar een meer beschermende houding ten aanzien van dit erfgoed.

Wat niet wil zeggen dat wijzelf geen problemen hebben. Die hebben we. Wij kampen met dezelfde identiteitsvragen, en onze tradities – in het bijzonder ons christelijk patrimonium – is snel aan het verdwijnen uit onze samenleving. Diezelfde holheid is nu de heersende stroming in Denemarken. En dit ondergraaft veel argumenten waarmee we ons beschermen tegen vreemde waarden en gewoonten, waarvan velen tegengesteld zijn aan onze eigen. Gewoon zaken verbieden zal die realiteit niet veranderen.

ET: En hoe is de integratie verlopen? Het lijkt bij jullie beter te gaan als in andere Europese landen. We horen niet veel over “no-go” zones en rellen bij jullie, dit in tegenstelling tot Frankrijk en Zweden bijvoorbeeld.

IT: Die problemen hebben wij ook, maar omdat Denemarken een klein landje is, zal je er niet zoveel over horen.

Wij Denen zijn rotsvast overtuigd dat de welvaart de oplossing is voor alle problemen. Wie je ook mag zijn en waar je ook vandaan mag komen, in Denemarken zal je huisvesting, werk, entertainment en gezondheidszorg krijgen. De regering zal je al die zaken geven, in de blijde verwachting dat eens je deze zaken gekregen hebt, je vrolijk zal assimileren in de Deense samenleving, de Deense taal zal leren en je zal aanpassen aan de heersende cultuur. Daardoor zouden we een spetterende, multiculturele samenleving worden, zo het verhaal.

De realiteit is nogal verschillend. Het relativisme dat dit multiculturalisme voortbrengt, zorgt ervoor dat verschillende kampen in de samenleving in ruzie met elkaar komen te liggen, vooral als hun waarden en geloofsovertuigingen sterk verschillen van elkaar.

Wanneer immigranten naar Denemarken komen, dan wordt er voor hen gezorgd, maar er is geen dominante cultuur waarin zij kunnen assimileren, en al zeker niet in de religieuze zin. We zijn verstoken van God. En als gevolg daarvan brengen de immigranten zelf elementen van hun eigen cultuur en religie mee, wat vaak wrijving veroorzaakt, misverstanden en ook criminaliteit. De Deense samenleving wordt er als gevolg altijd maar meer verdeeld door.

ET: Het lijkt wel of de Politiekers het beginnen te snappen. Jullie parlement heeft recentelijk wetgeving goedgekeurd die zou moeten verzekeren dat de immigratie niet uit de hand loopt, en de Deense nationale identiteit zou in gevaar brengen. Wat denk je daarvan?

IT: We hebben hier ook een zeer verdeelde samenleving, zelfs zonder de recente immigratiegolven in overweging te nemen. De helft van de bevolking wil open grenzen, massa immigratie en de welvaartsstaat voor iedereen. Zij verwerpen traditionele waarden en zijn het globalisme en het multiculturalisme zeer gunstig gezind. De andere helft is daar zeer sterk tegen gekant, maar hen ontbreekt het aan overtuigende argumenten om die positie te verdedigen. Het enige wat ze kunnen doen is de immigratie verbieden, de hoofddoek verbieden, enzovoort.

We hebben geen moreel kompas meer. Vroeger zorgde het christendom daarvoor, wat ons verenigde door de eeuwen heen. Nu kunnen we geen onderscheid meer maken tussen goed en kwaad, en uiteindelijk komt het daar allemaal op neer. Zonder dit zijn alle preventieve maatregelen boter aan de galg. Een snelle fix die geen echte oplossing biedt op lange termijn. Wat we nodig hebben is een positief alternatief in de morele zin.

ET: Zijn er gegevens of onafhankelijke studies over de voordelen en kosten van immigratie in Denemarken? In Zweden bijvoorbeeld is dit onderwerp bijna taboe, maar men maakt zich grote zorgen over de werkgelegenheid voor migranten. Die bezorgdheid komt in feite voornamelijk van de migranten zelf.

IT: Door de nieuwe cultuur die we in het Westen hebben aangenomen, zijn we gestopt met het krijgen van voldoende kinderen om onze welvaartsstaat in stand te houden. Dus ja, een argument is dat we meer mensen nodig hebben om onze welvaartsstaat te ondersteunen.

In onze eigen seculiere samenleving is de staat God. Er wordt van verwacht dat ze het nodige verschaft en zorgt voor iedereen. De economische argumenten worden dus minder relevant. Natuurlijk worden ze niet buiten beschouwing gelaten, omdat de mensen betalen voor deze beleidspunten, maar in een bepaalde zin zijn ze secundair.

ET: We bevinden ons op de spits van een automatiseringsgolf die de arbeidsplaatsen van miljoenen arbeiders in gevaar dreigt te brengen. Dit zal zelfs nog meer problemen met zich meebrengen voor de massa-immigratie, die traditioneel gezien uit laaggeschoolde arbeiders bestaat. Bestaat er hierover een discussie in Denemarken?

IT: Nee. De enige discussie gaat over het culturele aspect, namelijk de impact op onze waarden en tradities.

En op een bepaalde manier toont dit juist hoe zwak we zijn. Er zijn slechts 250.000 Moslims in Denemarken, een kleine minderheid dus. En toch draait het merendeel van onze politieke debatten over cultuur van de laatste tien jaar, rond de Islam. Dat toont aan hoe zwak onze cultuur is geworden.

Dus hoewel er in onze open samenleving een weerstand bestaat ten opzichte van, vrouwen die zich helemaal van onder tot boven moeten toeknopen, verschillende zwembaden voor mannen en vrouwen, enzovoort, hebben we toch de discussie verloren om die geïmporteerde tradities te bestrijden, grotendeels omdat we onze Christelijke wortels en waarden verloren hebben. In de toekomst zullen die geïmporteerde tradities overheersender worden in onze samenleving. We zien dit nu al gebeuren.

ET: Seculiere moslims zouden hierdoor ook aan het verliezende eind kunnen trekken. Velen koesteren de Westerse waarden, maar zullen meer en meer de samenleving tegen zich zien keren, als hun eigen gemeenschappen extremistischer zullen worden. Velen klagen dat de Islam in Denemarken en andere Europese landen onbuigzamer en radicaler is dan in hun thuisland.

IT: Dat is waar. En opnieuw is dat grotendeels het resultaat van de culturele onzekerheid in de samenlevingen die hen opvangen. Als resultaat winnen die agressievere cultuurvormen meer en meer aan terrein, ten nadele van iedereen, in het bijzonder van de vrouwen.

ET: Grote delen van de derde wereld bevinden zich in een moeilijke situatie en ongetwijfeld moeten de landen die kunnen helpen dit doen. We moeten ons goed voor ogen houden dat het Westers buitenlands beleid een precaire situatie nog erger heeft gemaakt in het Midden Oosten, hoewel andere belangrijke sektarische en etnische conflicten natuurlijk ook een grote rol hebben gespeeld.

Er zijn er die suggereren dat we in plaats van het openen van onze grenzen, de hulp moeten verstrekken aan de oorsprong, wat goedkoper is voor ons en ook veel meer mensen zou kunnen helpen. Doordat de vluchtelingen dan dichter bij hun geboortegrond blijven, zouden vele van de sociale problemen die we jammer genoeg zien in Europa, die weliswaar door een minderheid veroorzaakt zijn, vermeden kunnen worden. Wat denken Deense politici daarover?

IT: Dat zou logisch zijn in verschillende opzichten, maar opnieuw, het debat is niet economisch. Mensen willen door anderen waargenomen worden als weldoeners, ze willen hun gemeenschappen openen om anderen te verwelkomen en voor hen te zorgen.

Ik zou daar allemaal voor zijn, indien het hier zou gaan over vrouwen en hun kinderen, zelfs families. Maar de realiteit is anders. De meerderheid van de mensen die we verwelkomd hebben in de laatste jaren, in het bijzonder na de migratiecrisis, zijn gezonde jonge mannen. Zij brengen hun conflicten en frustraties met zich mee, en daardoor creëren ze een moeilijk klimaat voor iedereen.

Dus ja, men kan beargumenteren dat het efficiënter zou zijn om de zorg te voorzien in de buurt van het conflict, maar dit is niet de manier waarop het debat wordt geformuleerd.

ET: Naar verluidt is Denemarken het gelukkigste land ter wereld. Maar jij hebt weinig reden om deze dagen gelukkig te zijn wegens de overheidscensuur die je krijgt, niet alleen omdat je je bezorgdheid uit over de toekomst van je land, maar ook omdat je werkt voor een Russisch nieuwsbedrijf. Wat is er gebeurd? Je hebt nog niet zo lang geleden een krachtig artikel daarover geschreven. Je drukt er je gevoelens uit, niet alleen als vrouw die zich niet aan de partijlijn houdt, maar vooral als Christen.

IT: In 2015 schreef ik een artikel dat onze politici sterk bekritiseerde, die voor het grootste deel het Christendom haten maar desalniettemin graag de christelijke waarden gebruiken, vooral de naastenliefde en de compassie, om ermee hun eigen agenda’s te promoten, in het bijzonder de massa-immigratie. Dus heb ik hen daar fijntjes op gewezen.

Enkele maanden later kreeg ik een telefoontje van een politicus, die me vertelde dat ik op een zwarte lijst van de overheid stond, vermoedelijk agerend als een pro-Russische propaganda agent, ondanks het feit dat ze er natuurlijk geen enkele bewijs voor konden leveren. Ik heb bij tijden gewerkt voor een Russisch nieuwsplatform, maar dat is gewoon mijn job als journalist.

Vandaag, in een samenleving waar er zogezegd vrijheid van meningsuiting is, kunnen politiekers je de mond snoeren, door je te beschuldigen dat je werkt voor het Kremlin, of dat je een aantal onverklaarde banden zou hebben met Rusland. Dat is wat er met mij gebeurd is, en wat er aan het gebeuren is met bekende politici en journalisten in de V.S., Frankrijk en Duitsland. Als je niet akkoord gaat met het multiculturele beleid van Europa dan word je als Russische agent afgestempeld. Wat eigenlijk neerkomt op een vorm van karaktermoord of politieke moord.

De politiekers zijn zo bang voor de opkomst van het ‘populisme’ zoals de linkse politici in Europa het noemen, wat het bestaan van hun geliefde Europese Unie in gevaar zou kunnen brengen. En dit jaar is de inzet zeer hoog met de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland voor de deur. Dus nemen ze toevlucht tot deze [Alinsky] tactieken om elke andersdenkende het zwijgen op te leggen.

Op die manier vind ik mezelf op een zwarte lijst, in een zogezegd vrij land zoals Denemarken. Maar als er een conflict met Rusland ontstaat, dan kan ik in de gevangenis belanden onder het voorwendsel dat ik een buitenlandse agent ben. Opnieuw, zonder bewijs en zonder juridisch proces. Zo werken totalitaire regimes. Eerst zetten ze je op een lijst, en als er dan een probleem ontstaat of ze een stok gevonden hebben om de hond mee te slaan, dan komen ze je halen.

ET: Jij lucht nochtans alleen opinies, die overeenstemmen met die van vele conservatieven aan beide zijden van de Atlantische oceaan. Vele mensen zijn erg bezorgd over de toekomst van de Westerse samenlevingen. Op een bepaalde manier roept dit herinneringen op aan de Sovjet Unie, en de grootse, nieuwe samenleving die ze probeerden op te richten, met de rampzalige gevolgen die we allen wel kennen.

IT: Dat is eigenlijk een zeer reële en zorgwekkende vergelijking. Want het communisme was een Westers idee dat werd opgelegd aan Rusland. Zij hebben dit niet zelf uitgevonden. En het is niet uitgedoofd met de val van de Sovjet Unie. Integendeel, het communisme waart rond als een briesende leeuw op ons continent. Hoewel het op een verschillende manier opereert, zijn de doelen niet al te verschillend. De versie die zich over het Westen verspreidt, is het cultuurmarxisme.

We hebben niet langer families, een religie of geslachten. In Zweden hebben ze nu zelfs een geslachtsneutrale term uitgevonden om de kleine jongens en meisjes in de kleuterschool mee aan te spreken. Dis is een volledige breuk met de traditionele Westerse waarden, die Europa bewaard hebben voor buitenlandse invasies doorheen de eeuwen. En dit is nu weg.

Al die praat over multiculturalisme en open grenzen klinkt zeer mooi, maar in de praktijk heeft het geleid tot een progressieve transformatie van onze samenlevingen, en zoals Zweden het aantoont, niet in de goede zin. Minder vrijheden, minder veiligheid, minder cohesie; meer misdaad, meer versplintering, meer sociale problemen. In de realiteit is het een gevecht tussen goed en kwaad, en wij in het Westen kunnen niet langer meer het onderscheid maken tussen de twee. Ik zou het zelfs een diabolische desoriëntatie noemen.

ET: Dus hoe lang denk je dat het duren zal, voordat het Christelijke kruis zal worden verwijderd uit jullie vlag? En hoe voelt de Deense monarchie zich hierbij, die toch een eed gezworen heeft om de Deense cultuur en religie te beschermen?

IT: Geen enkele Europese politicus neemt het op voor het Christendom. Niemand. Op Victor Orban, premier van Hongarije na, misschien.

Er bestaat een onheilige alliantie tussen links en de radicale Islam. Vele Europeanen hebben zo’n minachting voor hun eigen tradities dat ze noch liever het christendom uitgeroeid willen zien, zelfs als het hun manier van leven en zelfs hun hoogsteigen persoonlijke vrijheden zou kosten.

We hebben hier bij ons de bizarre situatie, waar Westerse feministen het dragen van een hoofddoek voor vrouwen ondersteunen, evenals het opgeven van vele rechten die vrouwen in onze landen genieten. De moslimvrouwen worden vaak gestraft door hun eigen gemeenschappen wanneer ze proberen te assimileren in onze samenleving, terwijl onze feministen de andere kant opkijken. Hoe multicultureel en verlicht allemaal…

ET: Je kent Rusland goed door je werk. Kan je even uitleggen wat er daar aan het gebeuren is, en dit vergelijken met de transformatie die plaatsgrijpt in grote delen van West Europa?

IT: Geloof het of niet, maar we hebben van plaats geruild. Nu is het Rusland die de christelijke waarden aan het herontdekken is, terwijl het Westen er met alle mogelijke middelen vanaf probeert te geraken.

Het Christendom is zeer diep verankerd in Rusland: in hun literatuur, in hun kunst en in hun cultuur. Toen de Sovjets het op een brutale manier probeerden te onderdrukken, ten koste van ontelbare mensenlevens, overleefde het ondergronds. De mensen beleden hun geloof in het geheim en doopten achter gesloten deuren.

President Putin richtte onlangs een enorm standbeeld op van de Heilige Vladimir, de patroonheilige van de Russisch Orthodoxe Kerk, ongeveer op 100 meter van de Kremlinmuren. Als je op een bepaalde plaats staat aan de overkant van de straat van het Kremlin, dan lijkt het Kruis zelfs een stuk groter dan de ster op het Rode plein. Een zeer krachtig symbool dus.

In het Westen, zoals ik als zei, gaat de andere kant op. Wij kunnen niet snel genoeg onze waarden en erfenis weggooien.

ET: Er was in 2014 een Russische film, Leviathan, die zinspeelde op deze transformatie. Het Orthodoxe Christendom werd echter in een minder positief daglicht gesteld, het zou hoofdzakelijk gebruikt worden als een ideologisch argument om de macht van de oligarchen in de samenleving te rechtvaardigen. President Putin is zeker geen Heilige. Is heel die transformatie niet eerder een oppervlakkige aangelegenheid?

IT: Er zijn ook mensen in Rusland die zich verzetten tegen hun eigen traditionele waarden en die een meer verwesterde versie van Rusland wensen. Ik heb de film niet gezien dus kan ik niet zeggen of de regisseur die visie deelt of niet.

Mensen moeten zelf eens naar Rusland gaan om zich van de situatie te vergewissen. President Putin reageert alleen maar op de transformatie die zich in Rusland aan het voltrekken is, en hij respecteert het geloof in de Orthodoxie van het Russische volk.

Dat is één van de redenen waarom het Westen de Russen zo sterk haat, denk ik. Ze kunnen de gedachte niet verdragen dat een machtig, Christelijk Rusland zou heropleven, dat openlijk hun Cultureel Marxisme verwerpt. En bijgevolg wordt Rusland door het merendeel van onze media en politieke kringen gedemoniseerd.

ET: Dus bevindt Denemarken zich op de rand van de ondergang? Inderdaad, bevindt de rest van Europa zich op het randje.

IT: Ja, Denemarken bevindt zich op het randje van de afgrond. En Europa ook. We zijn onze cultuur, onze waarden en ons moreel kompas volledig verloren. Wat vroeger goed was, is nu kwaad en vis versa.

Je vermeldde dat Denemarken het gelukkigste land ter wereld was, maar ik ben niet overtuigd dat dit waar is. Wij hebben een hoge alcohol consumptie en ongeveer een half miljoen mensen zit aan de antidepressiva om een bepaalde reden.

Kanaal 1, ons belangrijkste TV kanaal hier, zond niet zo lang geleden een documentaire uit van drie Deense meisjes die zich bekeerden tot de Islam uit eigen overtuiging en niet omdat ze met een moslim gingen trouwen. Ze hadden allen dezelfde achtergrond. Ze kwamen uit gebroken gezinnen, waarin een alcoholprobleem was en andere problemen, au fond eigenlijk de erfenis van de mei 68 revolutie die we in Europa hadden. Wat die meiden tekort kwamen was een structuur in hun leven, en dat hebben ze gevonden in de Islam, omdat dit al de aspecten van je leven regelt: hoe je je hoort te kleden, wat je moet eten, met wie je kan socializen, hoe je moet bidden, en hoe je je als echtgenote hoort te gedragen, enzovoort.

Dat is iets wat de rechtse partijen in Europa niet begrijpen. Het is in wezen een spiritueel gevecht. Er is geen politieke vrijheid zonder spirituele vrijheid. Als je gewoon dingen gaat verbieden, zoals geen hoofddoek dragen enzovoort, zal het niet werken. Onze samenleving zal geleidelijk aan verdwijnen.

Het enige wat Europa nu nog kan redden is een waarachtige, christelijke heropleving over heel het continent. Dat heeft een grote rol gespeeld in de neergang van het communisme in de Sovjet Unie en Oost Europa. De kerken daar voorzagen verborgen ontmoetingsplaatsen voor mensen om samen te komen, ideeën te verspreiden en het geloof en ontberingen te delen.

Sinds haar ontstaan ging het in het Christendom altijd over het bestrijden van het kwaad met liefde, gebed en geloof omdat deze drie de sleutels zijn tot de vrijheid. En dit zijn de waarden die extreem links en de extreme islam niet tolereren, omdat beiden een volledige onderwerping verlangen aan de staat en hun concept van God, respectievelijk.

ET: Hartelijk bedankt om zo vrij je gedachten met ons te delen, evenals je moed. Je verdient het om op de cover van een magazine te staan, niet op een zwarte lijst van de regering. Ik wens je al het beste.

IT: Bedankt.

Bron: Tyler Durden, Is Denmark On The Brink?, http://www.zerohedge.com, 18 maart 2017

 

Auteur:Albrecht Yorck

"Mit dem Geiste der Zeit befinde ich mich in vollsten Widerspruch, weil sie erfüllt ist von der Missachtung des Denkens." Albert Schweitzer "To sin by silence when they should protest, makes cowards of men." Abraham Lincoln "The modern world will not be punished. It is the punishment." Nicolás Gómez Dávila

3 commentaren op “Bevindt het Westen zich op de rand van de ondergang?

  1. We leven in zeer gevaarlijke tijden zoals uit dat goede artikel blijkt en we staan letterlijk op de rand van een derde wereldbrand en onze cultuur is door de massa immigratie langzaam maar zeker aan het verwateren !

  2. “Nepprogressieven omdat ze de sociale strijd voor de levensvoorwaarden van de 99% “nevengeschikt” achten aan de andere deelstrijden (antiseksisme, antiracisme, anti-islamofobie, antifascisme enz.). Nepconservatieven omdat ze de traditionele waarden vervangen hebben door de relativistische (economische) liberale wereldbeschouwing.”

    Helemaal akkoord met deze analyse. Het verwondert mij dat er zo weinig kritische stemmen rijzen om dit aan te kaarten. Hoe apathisch is onze maatschappij geworden?

  3. Als de zonde geen zonde meer genoemd mag worden, leven we in een samenleving van verval en achteruitgang, op geloofs- moreel- en economisch vlak. In die tijd leven we nu.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht